Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Умение читать и понимать прочитанное является базой формирования коммуникативной компетентности. Чтению как виду речевой деятельности присущи определ...полностью>>
'Документ'
Научно-теоретическое исследование административно-правового принуждения, которое реализуется в сфере охраны общественного порядка отечественными учен...полностью>>
'Закон'
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а...полностью>>
'Пояснительная записка'
Основной задачей художественного воспитания является решение проблемы целостного развития художественного сознания ребенка. Как научить ребенка творч...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік

ВСТУП

Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської міської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. №1602-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. №621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (із змінами).

Програма розроблена з урахуванням положень та завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006р. №1001 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2008р. "№799 „Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік”, а також відповідно до цілей і пріоритетів розвитку, визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року, затвердженою рішенням обласної ради від 27.05.2008р. №280, та Стратегічним планом економічного розвитку м. Тернополя, затвердженим рішенням міської ради від 13.03.2008р. №5/16/33.

Програма базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася в місті у 2007-2008рр., здійсненому на підставі відповідних статистичних даних. При розробці Програми, розрахунку її основних показників, формуванні пріоритетних заходів також враховано вплив фінансової кризи на соціально-економічні процеси в м. Тернополі, проекти та діючі цільові програми окремих галузей та соціальної сфери.

Основна мета розвитку міста у 2009 році: стабілізація ситуації та мінімізація впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в місті, у тому числі на основі сприяння інвестуванню пріоритетних галузей економіки міста, впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій і систем управління якістю, розвитку підприємницької діяльності, розбудови виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення, вирішення актуальних соціальних проблем, створення передумов для відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя населення міста

Пріоритетні напрямки діяльності :

-мінімізація впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в місті, у тому числі й щодо негативних соціальних наслідків, вирішення актуальних соціальних проблем, створення передумов для відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя населення міста;

-посилення інвестиційної привабливості міста та створення максимально можливих сприятливих умов для залучення інвестицій для реалізації важливих інвестиційних проектів міста,

-сприяння розвитку підприємницької діяльності,

-впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій,

-розбудова виробничої, транспортної та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення,

-.розвиток місцевого самоврядування для залучення до процесів управління містом широких верств тернополян, досягнення згоди відносно перспектив розвитку, оптимального використання міських ресурсів і ефективного реагування на прояви фінансової кризи.

Основним пріоритетом міської ради буде консолідація зусиль міської влади та територіальної громади з метою мінімізацізації впливу та стабілізації на вирішенні проблем підвищення якості життя тернополян.

Фінансове забезпечення реалізації Програми буде здійснюватись в межах бюджетних призначень міського та державного бюджетів, у тому числі за рахунок розвитку міського бюджету, коштів суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Обсяг бюджетних асигнувань, необхідних для реалізації завдань, заходів, передбачених Програмою, визначається Тернопільською міською радою при затвердженні бюджету.

1. Аналіз економічного і соціального розвитку

м. Тернополя в 2007-2008 роках

Промисловість:

Промисловий потенціал м. Тернополя формують понад 60 підприємств. У 2008 році обсяг виробництва промислової продукції склав 1072,8 млн.грн. (в порівняльних цінах), або 121,4 % до 2007 року.

Більшість промислових підприємств виконали свої планові завдання, таким чином програма 2008 року в частині обсягів промислового виробництва виконана на 112,2%, додатково випущено продукції на суму 116,7 млн.грн.

Виробництво збільшено на 46 підприємствах, з них: від 5 до 25% - на 17 підприємствах, від 25 до 50% - на 9, понад 50% - на 20.

Передбачається, що у 2009 році виробництво промислової продукції сягне 1105,0 млн.грн., що становитиме 103,0% до 2008 року.

У 2008 році, порівняно з попереднім, обсяги виробництва продукції зросли в наступних галузях: металургія та оброблення металу – на 71,4%, виробництво меблів – на 67,4%, виробництво електричного та електронного устаткування – на 53,0%, виробництво деревини та виробів з дерева – на 50,2%, у добувній – на 34,1%, харчовій – на 27,5%, виробництво інших неметалевих виробів – на 13,9%, целюлозно-паперовій – на 5,4%, легкій – на 3,7%.

Очікується, що тенденції з виробництва промислової продукції буде збережено на більшості підприємств, у т.ч.: ПП фабрика “Нова”, ТОВ „Шредер”, ВАТ „ТерА”, ВАТ „Техінмаш”, ВАТ „Оріон”, ВАТ "Галичина", ВАТ “Екор”, ВАТ “Галія”, ТОВ “Тернопільхлібпром”, ЗАТ “Тернопільська меблева фабрика”, ТОВ „Видавництво Школярик”, ЗАТ „Тернопільський молокозавод” та інші.

Найбільша частка промислового виробництва припадає на харчову промисловість – 17,0%, виробництво електричного та електронного устаткування – 13,2%, виробництво інших неметалевих виробів – 13,0%, легку промисловість – 9,5%.

Щодо виробництва окремих видів промислової продукції, то у 2008році їх обсяг збільшено в порівнянні з попереднім, а саме:

- борошна – на 37,2%;

- круп – на 52,8%;

- паркету з деревини – на 10,6%;

- піску, гальки та щебеню для будівництва - на 27,1%;

- штучних шкір – на 45,1%.

За попередніми даними, порівняно з 2008 роком, випуск продукції на підприємствах міста, не буде скорочено а саме: меблів ЗАТ „Тернопільською меблевою фабрикою”, ПП “фабрика Нова”, друкованої продукції ВАТ ТВПК „Збруч”, ТОВ “Видавництво “Школярик”, Редакція газети “Підручники і посібники”, ТзО Видавництво навчальна книга “Богдан”, металевих виробів ВАТ „Техінмаш”, тканин ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” та ін.

У 2008 році від суб’єктів господарювання міста до зведеного бюджету надійшло 632,9 млн.грн., що на 144,7 млн.грн. більше, ніж у 2007; у місцевий бюджет спрямовано 314,5 млн.грн., або відповідно, на 76,0 млн. грн. (на 31,9%) більше.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами м. Тернополя за 11 місяців 2008 року становить 1866,8 млн.грн. і складає 8570,7 грн. на одну особу. Прогнозується, що в порівнянні з 2008 роком, приріст показника складе 3,0%, у т.ч. за рахунок збільшення обсягів виробництва та зменшення залишків готової продукції на складах.

За підсумками 11 місяців 2008 року загальний фінансовий результат суб’єктів господарювання становить 24,1 млн.грн., що на 57,58 млн. грн. менше ( або на 70,5%) ніж за січень-жовтень 2008 року.

Так, за січень-листопад звітного року підприємствами та установами отримано 177,0 млн.грн. прибутків. Прибутково працювали такі галузі, як: будівництво – 14430,2 тис.грн., торгівля – 33488,7 тис.грн., діяльність готелів та ресторанів – 2872,4 тис.грн., діяльність транспорту та зв’язку – 177,3 тис.грн.

Промисловий сектор перебуває в стадії реформування та потребує інвестицій для модернізації основного виробництва, запровадження нових технологій, розширення асортименту конкурентноздатної продукції, зростання фондовіддачі основних засобів, повного використання виробничих потужностей та пошуків нових ринків збуту.

Основні завдання та заходи у 2009 році для покращення діяльності промислових підприємств будуть спрямовані на:

 • мінімізацію впливу фінансово-економічної кризи на діяльність промислових підприємств;

 • збереження виробництва промислової продукції на рівні 2008 року;

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць;

 • посилення режиму енергозбереження;

 • пошук інвесторів та інвестицій для проведення реконструкцій та технічного переозброєння підприємств;

 • освоєння нових видів промислової продукції;

 • зменшення залишків готової продукції на складах;

 • ліквідації заборгованості до бюджету та виплаті заробітної плати.

Будівництво:

У 2008році у м. Тернополі виконано будівельних робіт на суму 636,1 млн.грн., що становить 97,9 % до 2007 року. В галузі спостерігається значне сповільнення темпів нарощення обсягів підрядних робіт.

За 9 місяців 2008 року за рахунок всіх джерел фінансування введено в експлуатацію 67631 кв. м житлової площі (770 квартир), що становить 157,8% до відповідного періоду попереднього року. Будівництво житла надалі в основному проводитиметься за рахунок дольової участі забудівників та індивідуального будівництва.

У галузі будівництва та у сфері регулювання земельних відносин ведеться постійний контроль за здійсненням забудови міста відповідно до затвердженої містобудівної документації з метою дотриманням земельного, містобудівного законодавства, Генерального плану забудови міста.

Спільно з Українським державним НДІ проектування міст „Діпромісто” закінчено роботу над Генеральним планом м. Тернополя, який в даний час проходить експертизу і після обговорення громадою міста буде внесений на розгляд сесії міської ради.

Впроваджуються в дію прийняті міською радою “Правила використання та забудови територій м. Тернополя”. На підставі зонування, викладеного у Правилах, відповідно до Закону України “Про планування і забудову територій” готуються комплексні висновки до рішень виконавчого комітету, міської ради та пропозиції про включення земельних ділянок для їх надання на конкурентних засадах.

У перспективі на 2009 рік :

 • потребують завершення та реконструкції (за рахунок коштів місцевого бюджету) окремі об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціально-культурного призначення, інженерна інфраструктура міста (зокрема: школа по вул. Бригадній, реконструкція водопровідно-насосної станції 3-го підйому по вул. 15 Квітня, напірно-самопливний колектор від камери „А” до очисних споруд (вул. Довженка до вул. Об’їзної));

 • проводитимуться роботи з реконструкції фасадів центральної частини міста та впорядкування прилеглих територій (за рахунок власних коштів підприємств);

 • у місті є ряд об’єктів комунального призначення, які необхідно завершити в 2009 році і які фінансуватимуться за рахунок субвенцій з державного бюджету, серед яких: міський пологовий будинок з жіночою консультацією, спортивний комплекс, школа №25 (на 650 уч. місць), добудова загальноосвітньої школи №2 (на 756 місць).

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність:

За 11 місяців 2008 року в м. Тернополі експортом товарів займалися 73 підприємства. Вартість експорту товарів склала 50,2 млн.дол. США, або 37,0 % в структурі Тернопільської області.

Обсяг імпорту з початку 2008 року становив 175,1 млн. дол. США і здійснювався 158 підприємствами міста. Частика міста в загальному обсязі по області становить 55,1%.

Зростання імпорту товарів темпами, вищими за експорт обумовило погіршення сальдо зовнішньої торгівлі, значення якого зафіксовано на рівні 124,9 млн.дол. США, що на 75,8 млн.дол. США більше, ніж за січень-листопад 2007 року. Прогнозується, що ця тенденція (як в цілому по області та Україні) збережеться і у новому році.

У січні-листопаді 2008 року зовнішньоторгівельний оборот склав 225,3 млн.дол. США., або на 82,1 млн.дол. США більше, ніж за аналогічний період попереднього року

Очікується, що з врахуванням впливу світової фінансової кризи тенденція зростання обсягів зовнішньої торгівлі за абсолютними показниками буде позитивною, однак уповільняться темпи росту.

У 2008 році в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 1015,7тис.дол. США прямих інвестицій, у той же час нерезидентами вилучено капіталу на суму 951,7 тис. дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 24,8 млн. дол. США, що на 1,1% менше від обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу складає 114,7 дол. США.

Інвестиції надійшли з 19 країн світу. До п’ятірки основних країн–інвесторів, на які припадає понад три чверті (75,7%) від загального обсягу прямих інвестицій, входять: Естонія (6422,2 тис. дол. США), Польща (4574,5 тис. дол. США), Австралія (4500,0 тис. дол. США), Бельгія (2054,6 тис. дол. США) та Німеччина (1236,1 тис. дол. США).

Щодо галузевої структури, то в промисловості зосереджено 8714,8 тис. дол. США (35,1% загального обсягу прямих інвестицій), у т. ч. у переробній – 8710,6 тис. дол. США та добувній – 4,2 тис. дол. США. Зокрема, серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 4530,3 тис. дол. США, машинобудування – 2103,4 тис. дол. США, легку промисловість – 1118,0 тис. дол. США.

На підприємствах транспорту та зв’язку акумульовано 10869,7 тис. дол. США, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1746,4 тис. дол. США

Про наявність прямих іноземних інвестицій прозвітували 63 підприємства.

У січні-вересні 2008 року в м. Тернополі обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склав 783,5 млн.грн., що на 294,0 млн.грн. більше, ніж у відповідному періоді 2007 року.

За прогнозом на 2009 рік обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування сягне 1200,0млн.грн., що на 14,3 % більше, ніж очікується за підсумками 2008 року.

Інвестиційний імідж регіону формується під впливом багатьох факторів і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату території.

Для вирішення проблеми подальшого ефективного сприяння зовнішньоекономічній діяльності необхідним буде вироблення механізму стратегічного розвитку інвестиційної діяльності, розширення зовнішньої торгівлі.

Перспективними напрямками діяльності для підвищення конкурентних переваг міста в залученні інвестицій будуть:

 • інформаційно-промоційна діяльність з просування інвестиційного іміджу м. Тернополя;

 • продовження дослідження відповідного інвестиційного (кредитного) рейтингу;

 • розробка інвестиційних проектів у пріоритетних для міста галузях економіки;

 • формування на регіональному рівні інфраструктури, що сприяє залученню та діяльності інвесторів у регіоні, у т.ч. реалізація спільних інвестиційних проектів.

Торгівля і побутове обслуговування:

У Тернополі функціонує розгалужена мережа закладів сфери торгівельного та побутового обслуговування населення. Станом на 01.12.2008р. торгово-побутова мережа міста включає понад 2000 об’єктів.

Очікуваний роздрібний товарооборот за 2008 рік складе 2190,0 млн. грн., або 119,0% - до виконання річної програми, та 148,3% - до попереднього року.

Прогнозується, що у 2009 році роздрібний товарооборот зросте на 15,2 % і становитиме 2523,0 млн.грн.

У сфері торгівлі спостерігаються нові тенденції розвитку галузі:

 • зростання товарообороту та покращення його структури;

 • зростання конкурентоспроможності закладів торгівлі та побуту;

 • ріст кількості крупно-масштабних сучасних підприємств торгівлі;

 • покращення торгівельного та побутового обслуговування населення;

 • виникнення і розповсюдження нових магазинних форматів (гіпермаркетів, супермаркетів, дрібнооптових магазинів, магазинів “біля будинку”, гастрономів і супермаркетів преміального класу);

 • - перехід від позамагазинних форм роздрібної торгівлі у нові магазинні формати та ін.

Крім того, здійснюється контроль за дотриманням дисципліни цін та граничного рівня торговельних надбавок, налагоджується співпраця між місцевими реалізаторами і товаровиробниками, продовжується робота в напрямку збільшення асортименту та покращення якості товарів місцевого виробника.

Сучасна торгівля міста – це достатньо сформоване конкурентне середовище, представлене торговельними закладами, кількість яких помітно зростає.

Так, відкрито одні з найбільших в Західному регіоні гіпер-маркет будівельних матеріалів „Епіцентр К”, торгово-розважальний центр„Подоляни”, супермаркет “Фуршет”, магазин “Технополіс”, супермаркет „АПК мережа”, меблевий центр “Арс”, ресторан „Версаль”, розважальний комплекс „Марципан”, кафе „Джелато Мафія” та ін.

Загалом у 2008році в місті відкрито 63 нових магазини, 23 заклади сфери ресторанного господарства, 11 закладів сфери побутового обслуговування, що сприяло створенню нових робочих місць та забезпеченню задоволення потреб споживачів у різного роду товарах та послугах.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами з побутового обслуговування населення за 11 місяців 2008 р. склав 32,3 млн.грн., що становить 124,1 % до січня-листопада 2007 року. Дохід від реалізації побутових послуг населенню – 15,0 млн.грн., або 149,9% до відповідного періоду минулого року.

Сфера побутового обслуговування є важливим сектором економіки та джерелом наповнення державного та місцевого бюджету. Прогнозується, що обсяг реалізації побутових послуг у 2009 році зросте на 5,8 % і становитиме близько 36,0 млн.грн.

Свій професійний рівень майстерності працівники сфери послуг підвищують завдяки участі в міських, обласних і загальноукраїнських конкурсах, фестивалях моделей зачісок, одягу, фотовиставках. Так, 23-24.02.2008р., за сприяння міської влади, успішно пройшов відкритий міський конкурс з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу „Ексклюзив-2008”, в якому майстри з м. Тернополя зайняли І-ІV місця,

 • 20-21.03.08р.-VIII Всеукраїнський конкурс моделей одягу „Феєрія краси–2008

 • 27.05.08р. - обласний конкурс з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу „Чарівна зачіска – 2008”,

 • 12-14.06. - Чемпіонат Західної України з перукарського мистецтва, нігтевої естетики та візажу.

За підсумками змагань тернопільські майстри вибороли в різних номінаціях призові місця.

Приорітетним напрямком роботи залишається покращення рівня якості обслуговування населення. Для контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності чинного законодавства створюються робочі комісії, до роботи в яких залучаються провідні спеціалісти контролюючих та правоохоронних органів.

Основними напрямками реалізації завдань сфери торгівлі та сфери побутового обслуговування є:

- інтенсивне формування якісної торговельної інфраструктури за рахунок розширення мережі сучасних прогресивних торгових закладів, закладів ресторанного господарства;

- поступове перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси, створення на них необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- здійснення заходів з метою надання торговельному процесу більшої цивілізованості та привабливості;

- вжиття заходів щодо запобігання надходженню на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів;

- відновлення функцій гуртової торгівлі, покладення на неї завдань формування товарних запасів;

- створення умов для скорочення тіньового сектору у сфері побутового обслуговування;

- підвищення кваліфікації спеціалістів, керівних спеціалістів та фахівців сфери побутових послуг.

Житлово-комунальне господарство:

Житловий фонд

У місті експлуатується 1123 житлових будинки комунальної власності та житлово-будівельних кооперативів, 99 будинків підприємств і відомств та понад 4 тис. приватних будинковолодінь. Загальна площа житлового фонду міської ради та житлово-будівельних кооперативів складає 3,06 млн. кв. м.

Майже все житло обладнано водо-, газо-, електропостачанням та водовідведенням, 98,6% - гарячим водопостачанням, 96,7% - центральним опаленням

У 2008 році створено та зареєстровано 55 (178 - усіх) об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і 23 (43 - усіх) органів самоорганізації населення -будинкових комітетів (20% житлового фонду міста). При цьому спрощено процедуру їх державної реєстрації, працівниками управління житлово-комунального господарства та екології проводяться збори з мешканцями та надаються постійні консультації з цих питань.

Роботи з утримання та обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій комунальної власності виконують 8 приватних підприємств, залучених шляхом конкурсного відбору суб’єктів підприємницької діяльності на договірних засадах, та 7 комунальних підприємств. Будинки житлово-будівельних кооперативів обслуговують один ЖЕК та 4 приватних підприємства, на підставі угод на виконання відповідних робіт.

Проведено 2 конкурси по відбору суб’єктів підприємницької діяльності з обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій які перебували на обслуговуванні КП «Новий Світ», ВАТ ТО «Тернопільський комбайновий завод», ВАТ «Текстерно».

Підприємствами, що здійснюють обслуговування житлового фонду міста, виконано ремонт 57 229 тис. кв. м. покрівель; 776 м/п водостічних труб , 416 м.п. жолобів і звісів, відремонтовано 818 вхідних дверей, проведено поточний ремонт місць загального користування 236 під’їздів, відремонтовано та замінено 1604 м/п водопровідних труб, 189 балконних плит та дашків, 1540 м.п. міжпанельних швів, проведено профілактичний ремонт систем холодного водопостачання 931 будинків, заасфальтовано 2874 кв. м. відмосток і дворів, замінено контейнери, оновлено і пофарбовано обладнання дитячих майданчиків, та інше.

Проведено 18 виїзних засідань комісії з обстеження житлового фонду.

Організовано конкурс «Житловий будинок та прибудинкова територія зразкового утримання».

05.06.2008р. презентовано офіційний сайт управління житлово-комунального господарства та екології.

Основними напрямками розвитку житлового господарства у 2009 році є:

 • вирішення на державному рівні питання непримінення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату внесків пенсійного фонду,

 • упорядкування та мінімізація адміністративних витрат,

 • запровадження на державному рівні спеціального (пільгового) порядку оплати ПДВ для підприємств житлового господарства,

 • передбачити на державному рівні підвищення престижності підприємств житлово-комунальної галузі шляхом заохочення працівників.

 • розроблення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, шляхом залучення мешканців до управління житловим фондом і вдосконалення побудинкового та поквартирного обліку.

 • вирішення питань фінансування технічного переоснащення та заміни зношених основних фондів підприємств житлово-комунального господарства,

 • розробка чіткої системи відшкодування економічно - обґрунтованих витрат підприємств,

 • уніфікація нормування пільг на оплату житлово-комунальних послуг,

 • створення фонду безвідсоткових запозичень для надання фінансової допомоги житлово-комунальним підприємствам.

Теплопостачання

Теплове господарство міста складається з 40 котелень, бойлерних і центральних теплових пунктів, які перебувають у комунальній власності міста.

Теплове господарство своєчасно та повністю було підготовлено до роботи в новому опалювальному сезоні.

Проведено підготовку 176,6 км теплових мереж в двотрубному вимірі, заміну 1408 м/п теплових мереж, проведено промивку систем опалення в 40 житлових будинках. Виконано профілактичний ремонт систем центрального опалення 748 житлових будинків та 346 будинків з системою гарячого водопостачання.

Всі вищезазначені роботи здійснені згідно із планом підготовки теплового господарства до роботи в наступному опалювальному сезоні.

У 2008 році виконано будівництво 2-х паливних на вул. Фабрична, 1 та вул. Лозовецька, 3. Проведено реконструкцію котельні з заміною котлів на вул. Микулинецька, 64 та на мікрорайоні Пронятин.

Завершено реконструкцію бойлерних під котельні на бульварі Данила Галицького, 2, пр. Ст. Бандери, 47. Завершуються роботи по реконструкції бойлерної під котельню на вул. Лук'яновича, 8.

Водопостачання та водовідведення.

Водопровідно-каналізаційне господарство міста складається з 2-х водозаборів, 4-х водопровідних та 6-ти каналізаційних насосних станцій, 14 водозабірних свердловин та каналізаційних очисних споруд.

Забезпечення споживачів питною водою у місті здійснюється цілодобово.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік вступ (1)

  Документ
  Програма економічного та соціального розвитку м. Тернополя на 2009 рік (далі – Програма) розроблена департаментом економіки, підприємництва та управління комунальним майном спільно з іншими управліннями та відділами Тернопільської
 2. Законів України Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю

  Закон
  Відповідно до Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, Указів Президента України „Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики”,
 3. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (3)

  Закон
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування,
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ (2)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Козівського району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..