Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Да потому что у них в уме сразу всплывает слово "маркетинг" и возникает отвратительное чувство, что им сейчас будут навязывать что-либо купи...полностью>>
'Программа дисциплины'
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский унив...полностью>>
'Документ'
Вышедший в 1990 г. коллективный труд "Историография нового времени стран Европы и Америки" охватывал историю исторической науки по проблема...полностью>>
'Документ'
2 этап: Гала-концерт победителей номинаций «Вокал» и «Хореография», а также награждение победителей в номинациях «Литературное творчество», «Декорати...полностью>>

Методичні рекомендації щодо проведення "Дня цивільної оборони (цивільного захисту)"

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

Підготовка і проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)

У навчальних закладах формування у учнів властивостей свідомого і обов’язкового виконання встановлених правил безпеки в навчально-виробничому процесі, норм безпечної поведінки в побуті і в умовах надзвичайних ситуацій; виховання відчуття гуманного ставлення до людини, що потрапила в біду; навчання користуванню засобами індивідуального захисту і свідомим грамотним діям в надзвичайних ситуаціях передбачено тематикою навчальних програм “Основи здоров’я”, “Основи безпеки життєдіяльності”, а у учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів – тематикою розділу “Цивільна оборона” предмету “Захист Вітчизни”, і щорічно завершується проведенням в навчальних закладах на фоні обстановки надзвичайної ситуації, можливої в даному регіоні, “Дня ЦО (ЦЗ)”, як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями умінь, і якості всебічної підготовки цивільної оборони об’єкту галузі освіти.

Підготовка і проведення практичних заходів “Дня ЦО (ЦЗ)” передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.

1. Нормативна база для проведення “Дня ЦО (ЦЗ)”

Підготовка до проведення “Дня ЦО” починається з детального планування майбутнього виконання всього комплексу заходів ЦЗ.

Основними нормативними документами з підготовки навчальних закладів до проведення “Дня ЦО (ЦЗ)” є:

1. Положення “Про підготовку і проведення “Дня ЦО” в загальноосвітній школі”, затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Начальника Штабу – Заступника Начальника ЦО України від 02.06.95 р. № 143/179.

Це Положення розроблено відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” і Положення “Про Цивільну оборону України”. У ньому визначені основні вимоги щодо організації підготовки і методики проведення “Дня ЦО” в загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах.

2. Наказ Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 р. № 97, зареєстрованого в Мін’юсті 06.06.2001 р. № 481/5672.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.02 р. № 27 про затвердження Положення “Про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру”. У цьому наказі визначені вимоги до організації і ведення ЦО на об’єктах галузі освіти (у школах і т.д.).

3. Рекомендації щодо організації та проведення “Дня ЦО” у закладах середньої та професійно-технічної освіти у 2000 р. (газета “Рятувальник”, № 12 від 24.03.2000 р.).

4. Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Харківської області з питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій (щорічні).

2. Розробка документації для підготовки і проведення “Дня ЦО”.

Метою проведення “Дня ЦО” є:

 • закріплення в учнів умінь, навиків щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і взаємодопомоги;

 • практичне відпрацювання учнями, педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації;

 • формування і розвиток в учнів морально-психологічних властивостей, мужності, витримки, ініціативи, взаємної виручки під час небезпеки, упевненості в ефективності заходів, що реалізуються Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Успіх проведення “Дня ЦО” залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва і правильного визначення складу учасників. На підготовку “Дня ЦО” потрібно відводити не менше 2-х місяців.

Організоване і змістовне проведення “Дня ЦО” неможливе без ретельного і продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора навчального закладу.

1. У першу чергу видається Наказ директора навчального закладу – начальника ЦЗ про підготовку і проведення “Дня ЦО, у якому вказуються:

– мета, завдання і час проведення;

– склад учасників і порядок їх підготовки;

– обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази та терміни їх виконання;

– відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих ділянках.

“День ЦО” повинен проводитися без порушення навчального процесу у квітні-травні, але в Харківській області він традиційно відбувається в кінці березня – на початку квітня, що викликано об’єктивними причинами, які пов’язані із закінченням навчального року. “Показовий День ЦО” проводиться місцевими органами управління освіти і відділу з питань НС з метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відповідно до структури ЦЗ навчального закладу, розробленої в плані ЦЗ (дій) об’єкта освіти, визначається керівний склад: начальник ЦЗ навчального закладу, його заступники, начальник штабу ЦЗ і його помічники, командно-начальницький склад, куди відносяться командири невоєнізованих формувань ЦЗ.

Які формування повинні будуть відпрацювати практичні дії в “День ЦО”, визначає начальник ЦЗ навчального закладу відповідно до взятих увідних (одного з розділів плану ЦЗ навчального закладу мирного часу). Відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” до складу формувань зараховується працездатне населення. Особи, які не досягли 18-річного віку, до складу формувань не включаються.

2. Наступним документом, що розробляється, є План підготовки і проведення “Дня ЦО”, затверджений районним (міським) відділом (управлінням) освіти і узгоджений з територіальним відділом із питань НС району (міста).

Цей план розробляється із залученням спеціальної групи під керівництвом директора і повинен відобразити закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеку, існуючу або можливу на відповідній території, про її причину, наслідки для людей та навколишнього середовища, і відпрацювання практичних дій з особистої безпеки і захисту учасників навчально-виховного процесу в надзвичайних ситуаціях.

Основні заходи плануються як загальні, так і окремі з педагогічним колективом і обслуговуючим персоналом школи та учнями за віковими групами, класами.

3. З метою інтенсифікації заходів ЦЗ в день проведення “Дня ЦО” необхідно завчасно передбачити його в розкладі уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків з курсу “Основи здоров’я” та “Основи безпеки життєдіяльності” і розділу “Цивільна оборона” предмета “Захист Вітчизни” та інших заходів за цією тематикою. Для цього складається Графік проведення “Дня ЦО”, в якому розписані всі заходи цивільного захисту, які будуть проводитись під час уроків і на перервах. У графіку повинні відобразитися: збір постійного складу навчального закладу; перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань ЦЗ; відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту; проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів. День ЦО (ЦЗ) є відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дій в НС”: практичні класні заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки; огляди-конкурси, стінні газети, виставки, відеофільми; спортивні змагання, естафети, тренування і т.д.

4. Закінчується “День ЦО” підбиттям підсумків, де начальник ЦЗ визначає, якою мірою досягнута мета і як вирішені завдання “Дня ЦО”, дає оцінку діям формувань, визначає сміливі та ініціативні дії учнів, виявлені ними високі марально-психологічні властивості.

За підсумками видається Наказ директора навчального закладу про результати “Дня ЦО”, який зачитується перед усім складом закладу.

Особовий склад навчального закладу: формування, команди, класи, учні, педагоги, які проявили себе під час виконання заходів цивільної оборони, − нагороджуються призами, грамотами; окремі учні – за кращі індивідуальні показники.

У призначений час директор разом зі штабом ЦЗ здійснює аналіз проведення “Дня ЦО” з керівним складом, особами, які відповідають за проведення заходів, класними керівниками.

На підставі результатів проведеного “Дня ЦО” у навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи щодо усунення виявлених недоліків у підготовці закладу до практичного навчання учнів з ЦЗ, внесені необхідні зміни в план ЦЗ, розклад занять із командно-начальницьким складом і формуваннями, а також у методику навчання учнів.

3. Практичні заходи, що відпрацьовуються у підготовчий

період і в ході проведення “Дня ЦО”

Головна умова успішного проведення “Дня ЦО” – його насиченість саме практичними заходами, спланованими до “Дня ЦО”:

а) практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомплектованості та оснащення НФ ЦЗ, приведення у готовність захисних споруд, відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дії в НС”, знезараження територій, будинків, майна і т.п.;

б) навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, тренінги, бесіди, вікторини і відкриті уроки із залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і працівників із питань НС і ЦЗН;

в) агітаційно-пропагандистські заходи: огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно-, відеофільмів, виставки, оновлення НМБ;

г) спортивні змагання, естафети, тренування.

Передбачаються також необхідні заходи для безпеки учасників і медичного контролю.

Заходи, що проводяться в дусі змагань, викликають живий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навичок.

Залежно від тематики і обсягів навчання з основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, цивільного захисту з учнями в “День ЦО” проводяться:

1. У початкових класах (1- 4 класи): вікторини, ролеві ігри з ОБЖ, змагання, у програму яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналом оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів, які висвітлюють питання НС.

2. У середніх класах (5 – 9 класи): вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети по паралельних класах і групах класів. Організується оперативний випуск стінних газет, що інформують про заходи ЦЗ і переможців; з накопичених матеріалів оформляють фотовітрини, фотоальбоми.

3. У старших класах (10 – 11 класи): змагання зі здавання нормативів ЦЗ, семінари з обговорення підготовлених рефератів, практичні заняття з рішенням ситуаційних задач.

За рішенням директора навчального закладу класи організовують екскурсії на курси ЦО (навчальні пункти ЦО), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту сільськогосподарських тварин і рослин від впливу НС.

Учні старших класів у підготовчий період і в ході проведення заходів готують і озвучують радіогазету “Знай і умій”, організовують інші змістовні радіопередачі під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин і естафет у молодших та середніх класах.

4. Учні, окрім планових занять по курсу ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, беруть участь у заходах “Дня ЦО”: на уроках образотворчого мистецтва – у конкурсі малюнка про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах, трудового навчання – у виготовленні найпростіших засобів захисту і оновлення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи; на практичних заняттях і тренуваннях – при вивченні тематики з питань хімічної та радіаційної небезпеки. Учителі широко використовують міжпредметні зв’язки для поглибленого вивчення чинників, які ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія і т.п.). На уроках гуманітарного напряму обговорюються художні твори та історичні події, в яких порушується тема надзвичайних ситуацій.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис одного з сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють у кінці одного з уроків по його практичному відпрацюванню.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки і проведення занять з ОЗ, ОБЖ в початкових класах. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх учителів, і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.

Відповідно до статті № 34 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 08.06.2000 р. все населення України зобов’язане вчитися правильно діяти в надзвичайних ситуаціях і уміти надавати само- і взаємодопомогу в ім’я збереження здоров’я, життя як свого, так і своїх близьких, а також потерпілих поряд.

Вікова психологія стверджує, що найкращий час для міцного засвоєння всіх знань, у тому числі і за правилами дій у надзвичайних ситуаціях, – це дошкільні та шкільні роки. Тому теоретичні знання і практичні навички з питань ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, отримані протягом навчального року і відпрацьовані в “День ЦО”, мають неоціниме значення для життя кожного школяра і є заставою його вмілих і правильних дій у небезпечних ситуаціях мирного часу, а значить, заставою збереження найдорожчого – здоров’я і життя.


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Цивільний захист. До тем для дипломних робіт

  Диплом
  Загальне керівництво Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду Міністрів АР Крим, місцеві держадміністрації, керівників підприємств,
 2. Про планування та реалізацію основних напрямків І завдань з підготовки цивільної оборони (ЦЗ) м

  Закон
  Відповідно до Законів України “Про цивільну оборону”, “Про правові засади цивільного захисту”, “Про захист населення і територій”, на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 17.
 3. Методичні рекомендації щодо проведення "Дня цивільного захисту"

  Методичні рекомендації
  Відповідно до статті 34 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» всі категорії населення зобов’язані вивчати основні способи захисту від наслідків надзвичайних
 4. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (3)

  Курс лекцій
  З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦО, РОБІТНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ, ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОБ’ЄКТАХ ЕКОНОМІКИ ТА НЕПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
 5. Перелік необхідних документів

  Закон
  Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» № 1432 від 26.

Другие похожие документы..