Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Представляет собой универсальную иерархическую классификационную систему областей знаний, принятую для систематизации всего потока научно-технической...полностью>>
'Программа'
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения...полностью>>
'Конспект'
Д. К первой группе можно отнести слова каток, ведро, повар, весна, способ, стонал, зелень. Это слова с проверяемой безударной гласной в корне. Все он...полностью>>
'Курсовая'
Тема «Проблема бедности в России» заинтересовала меня, так как сегодня в жизни любого человека она весьма актуальна. Более трети населения нашей стра...полностью>>

Методичні рекомендації щодо проведення "Дня цивільної оборони (цивільного захисту)"

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)” у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області

Підготовка і проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)

У навчальних закладах формування у учнів властивостей свідомого і обов’язкового виконання встановлених правил безпеки в навчально-виробничому процесі, норм безпечної поведінки в побуті і в умовах надзвичайних ситуацій; виховання відчуття гуманного ставлення до людини, що потрапила в біду; навчання користуванню засобами індивідуального захисту і свідомим грамотним діям в надзвичайних ситуаціях передбачено тематикою навчальних програм “Основи здоров’я”, “Основи безпеки життєдіяльності”, а у учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів – тематикою розділу “Цивільна оборона” предмету “Захист Вітчизни”, і щорічно завершується проведенням в навчальних закладах на фоні обстановки надзвичайної ситуації, можливої в даному регіоні, “Дня ЦО (ЦЗ)”, як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями умінь, і якості всебічної підготовки цивільної оборони об’єкту галузі освіти.

Підготовка і проведення практичних заходів “Дня ЦО (ЦЗ)” передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.

1. Нормативна база для проведення “Дня ЦО (ЦЗ)”

Підготовка до проведення “Дня ЦО” починається з детального планування майбутнього виконання всього комплексу заходів ЦЗ.

Основними нормативними документами з підготовки навчальних закладів до проведення “Дня ЦО (ЦЗ)” є:

1. Положення “Про підготовку і проведення “Дня ЦО” в загальноосвітній школі”, затверджене спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Начальника Штабу – Заступника Начальника ЦО України від 02.06.95 р. № 143/179.

Це Положення розроблено відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” і Положення “Про Цивільну оборону України”. У ньому визначені основні вимоги щодо організації підготовки і методики проведення “Дня ЦО” в загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах.

2. Наказ Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.2001 р. № 97, зареєстрованого в Мін’юсті 06.06.2001 р. № 481/5672.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.02 р. № 27 про затвердження Положення “Про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру”. У цьому наказі визначені вимоги до організації і ведення ЦО на об’єктах галузі освіти (у школах і т.д.).

3. Рекомендації щодо організації та проведення “Дня ЦО” у закладах середньої та професійно-технічної освіти у 2000 р. (газета “Рятувальник”, № 12 від 24.03.2000 р.).

4. Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення Харківської області з питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій (щорічні).

2. Розробка документації для підготовки і проведення “Дня ЦО”.

Метою проведення “Дня ЦО” є:

 • закріплення в учнів умінь, навиків щодо збереження та захисту здоров’я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і взаємодопомоги;

 • практичне відпрацювання учнями, педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планом реагування на надзвичайні ситуації;

 • формування і розвиток в учнів морально-психологічних властивостей, мужності, витримки, ініціативи, взаємної виручки під час небезпеки, упевненості в ефективності заходів, що реалізуються Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Успіх проведення “Дня ЦО” залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва і правильного визначення складу учасників. На підготовку “Дня ЦО” потрібно відводити не менше 2-х місяців.

Організоване і змістовне проведення “Дня ЦО” неможливе без ретельного і продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора навчального закладу.

1. У першу чергу видається Наказ директора навчального закладу – начальника ЦЗ про підготовку і проведення “Дня ЦО, у якому вказуються:

– мета, завдання і час проведення;

– склад учасників і порядок їх підготовки;

– обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази та терміни їх виконання;

– відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих ділянках.

“День ЦО” повинен проводитися без порушення навчального процесу у квітні-травні, але в Харківській області він традиційно відбувається в кінці березня – на початку квітня, що викликано об’єктивними причинами, які пов’язані із закінченням навчального року. “Показовий День ЦО” проводиться місцевими органами управління освіти і відділу з питань НС з метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти

Відповідно до структури ЦЗ навчального закладу, розробленої в плані ЦЗ (дій) об’єкта освіти, визначається керівний склад: начальник ЦЗ навчального закладу, його заступники, начальник штабу ЦЗ і його помічники, командно-начальницький склад, куди відносяться командири невоєнізованих формувань ЦЗ.

Які формування повинні будуть відпрацювати практичні дії в “День ЦО”, визначає начальник ЦЗ навчального закладу відповідно до взятих увідних (одного з розділів плану ЦЗ навчального закладу мирного часу). Відповідно до Закону “Про Цивільну оборону України” до складу формувань зараховується працездатне населення. Особи, які не досягли 18-річного віку, до складу формувань не включаються.

2. Наступним документом, що розробляється, є План підготовки і проведення “Дня ЦО”, затверджений районним (міським) відділом (управлінням) освіти і узгоджений з територіальним відділом із питань НС району (міста).

Цей план розробляється із залученням спеціальної групи під керівництвом директора і повинен відобразити закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеку, існуючу або можливу на відповідній території, про її причину, наслідки для людей та навколишнього середовища, і відпрацювання практичних дій з особистої безпеки і захисту учасників навчально-виховного процесу в надзвичайних ситуаціях.

Основні заходи плануються як загальні, так і окремі з педагогічним колективом і обслуговуючим персоналом школи та учнями за віковими групами, класами.

3. З метою інтенсифікації заходів ЦЗ в день проведення “Дня ЦО” необхідно завчасно передбачити його в розкладі уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків з курсу “Основи здоров’я” та “Основи безпеки життєдіяльності” і розділу “Цивільна оборона” предмета “Захист Вітчизни” та інших заходів за цією тематикою. Для цього складається Графік проведення “Дня ЦО”, в якому розписані всі заходи цивільного захисту, які будуть проводитись під час уроків і на перервах. У графіку повинні відобразитися: збір постійного складу навчального закладу; перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань ЦЗ; відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту; проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів. День ЦО (ЦЗ) є відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дій в НС”: практичні класні заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки; огляди-конкурси, стінні газети, виставки, відеофільми; спортивні змагання, естафети, тренування і т.д.

4. Закінчується “День ЦО” підбиттям підсумків, де начальник ЦЗ визначає, якою мірою досягнута мета і як вирішені завдання “Дня ЦО”, дає оцінку діям формувань, визначає сміливі та ініціативні дії учнів, виявлені ними високі марально-психологічні властивості.

За підсумками видається Наказ директора навчального закладу про результати “Дня ЦО”, який зачитується перед усім складом закладу.

Особовий склад навчального закладу: формування, команди, класи, учні, педагоги, які проявили себе під час виконання заходів цивільної оборони, − нагороджуються призами, грамотами; окремі учні – за кращі індивідуальні показники.

У призначений час директор разом зі штабом ЦЗ здійснює аналіз проведення “Дня ЦО” з керівним складом, особами, які відповідають за проведення заходів, класними керівниками.

На підставі результатів проведеного “Дня ЦО” у навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи щодо усунення виявлених недоліків у підготовці закладу до практичного навчання учнів з ЦЗ, внесені необхідні зміни в план ЦЗ, розклад занять із командно-начальницьким складом і формуваннями, а також у методику навчання учнів.

3. Практичні заходи, що відпрацьовуються у підготовчий

період і в ході проведення “Дня ЦО”

Головна умова успішного проведення “Дня ЦО” – його насиченість саме практичними заходами, спланованими до “Дня ЦО”:

а) практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомплектованості та оснащення НФ ЦЗ, приведення у готовність захисних споруд, відпрацювання прийомів користування ЗІЗ, проведення протипожежних, герметизаційних і евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дії в НС”, знезараження територій, будинків, майна і т.п.;

б) навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, тренінги, бесіди, вікторини і відкриті уроки із залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і працівників із питань НС і ЦЗН;

в) агітаційно-пропагандистські заходи: огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно-, відеофільмів, виставки, оновлення НМБ;

г) спортивні змагання, естафети, тренування.

Передбачаються також необхідні заходи для безпеки учасників і медичного контролю.

Заходи, що проводяться в дусі змагань, викликають живий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навичок.

Залежно від тематики і обсягів навчання з основ здоров’я, основ безпеки життєдіяльності, цивільного захисту з учнями в “День ЦО” проводяться:

1. У початкових класах (1- 4 класи): вікторини, ролеві ігри з ОБЖ, змагання, у програму яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналом оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів, які висвітлюють питання НС.

2. У середніх класах (5 – 9 класи): вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети по паралельних класах і групах класів. Організується оперативний випуск стінних газет, що інформують про заходи ЦЗ і переможців; з накопичених матеріалів оформляють фотовітрини, фотоальбоми.

3. У старших класах (10 – 11 класи): змагання зі здавання нормативів ЦЗ, семінари з обговорення підготовлених рефератів, практичні заняття з рішенням ситуаційних задач.

За рішенням директора навчального закладу класи організовують екскурсії на курси ЦО (навчальні пункти ЦО), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту сільськогосподарських тварин і рослин від впливу НС.

Учні старших класів у підготовчий період і в ході проведення заходів готують і озвучують радіогазету “Знай і умій”, організовують інші змістовні радіопередачі під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин і естафет у молодших та середніх класах.

4. Учні, окрім планових занять по курсу ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, беруть участь у заходах “Дня ЦО”: на уроках образотворчого мистецтва – у конкурсі малюнка про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах, трудового навчання – у виготовленні найпростіших засобів захисту і оновлення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи; на практичних заняттях і тренуваннях – при вивченні тематики з питань хімічної та радіаційної небезпеки. Учителі широко використовують міжпредметні зв’язки для поглибленого вивчення чинників, які ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія і т.п.). На уроках гуманітарного напряму обговорюються художні твори та історичні події, в яких порушується тема надзвичайних ситуацій.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис одного з сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють у кінці одного з уроків по його практичному відпрацюванню.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки і проведення занять з ОЗ, ОБЖ в початкових класах. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх учителів, і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.

Відповідно до статті № 34 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 08.06.2000 р. все населення України зобов’язане вчитися правильно діяти в надзвичайних ситуаціях і уміти надавати само- і взаємодопомогу в ім’я збереження здоров’я, життя як свого, так і своїх близьких, а також потерпілих поряд.

Вікова психологія стверджує, що найкращий час для міцного засвоєння всіх знань, у тому числі і за правилами дій у надзвичайних ситуаціях, – це дошкільні та шкільні роки. Тому теоретичні знання і практичні навички з питань ОЗ, ОБЖ і ЦЗ, отримані протягом навчального року і відпрацьовані в “День ЦО”, мають неоціниме значення для життя кожного школяра і є заставою його вмілих і правильних дій у небезпечних ситуаціях мирного часу, а значить, заставою збереження найдорожчого – здоров’я і життя.


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо проведення "Дня цивільного захисту"

  Методичні рекомендації
  Відповідно до статті 34 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» всі категорії населення зобов’язані вивчати основні способи захисту від наслідків надзвичайних
 2. У сфері цивільного захисту

  Методичні рекомендації
  4.3. Розробка та відпрацювання основних питань плану проведення комплексного навчання ЦО на макеті об’єкту господарської діяльності шляхом рішення характерних ввідних, які визначаються керівником навчання.
 3. Кодекс цивільного захисту України (2)

  Кодекс
  Розділ 8. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням заходів
 4. Кодекс цивільного захисту України (1)

  Кодекс
  Розділ 8. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій у сфері цивільного захисту
 5. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.

Другие похожие документы..