Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
6-10 сентября 2004 г. в Москве, в Московском Государственном Университете им. М.В.Ломоносова будет проходить 14 международная конференция по компьюте...полностью>>
'Закон'
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Российской Федерации от 13 января 1996 года N 12-ФЗ имеет название "О внесении ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «26» декабря.2008 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 212.198.01 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Российский го...полностью>>

Всеукраїнську наукову конференцію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології

та мистецтвознавства

Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України

17 – 18 лютого 2011 року проводять

Всеукраїнську наукову конференцію

ТВОРЧІСТЬ В.ПІДМОГИЛЬНОГО НА ТЛІ

РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Історичний факультет

9 березня 2011 року проводять

ХХІІ сесію Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка у Дніпропетровську

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Кафедра фізичного виховання та спорту

15 - 16 березня 2011 року проводять

Регіональну науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет систем та засобів масової комунікації

16 - 17 березня 2011 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

2

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ

ДЕМОКРАТИЧНОМУ ТРАНЗИТІ:

ГЛОБАЛЬНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ”

**********

Юридична клініка

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

Фундація юридичних клінік України

18 березня 2011 року проводять

ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПРАВООСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК

НА БАЗІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Історичний факультет

18 - 19 березня 2011 року проводять

ІV Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті

професора М.П. Ковальського

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

21 березня 2011 року проводять

Регіональну студентську науково–практичну конференцію

ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

**********

3

**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

25 березня 2011 року проводять

ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

**********

Черкаський національний університет

імені Б.Хмельницького

14 - 15 квітня 2011 року проводить

XIII Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНИЧИХ ТА

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ”

Передбачається робота наступних секцій:

 1. ботаніка;

 2. зоологія;

 3. біохімія;

 4. фізіологія;

 5. екологія та навколишнє середовище;

 6. теорія і методика фізичного виховання і спорту;

 7. хімія;

 8. фізика і комп'ютерне моделювання фізичних процесів;

 9. математика. Прикладна математика;

 10. автоматика та управління;

 11. комп'ютерні науки;

 12. педагогічні та конкретні методики;

 13. психологія;

 14. українське мовознавство;

 15. українська література;

 16. методика навчання природничо-математичних дисциплін;

 17. журналістика та видавнича справа;

 18. соціальні комунікації;

 19. 4

  зарубіжна література;

 20. загальне та російське мовознавство;

 21. соціальна педагогіка;

 22. іноземні мови;

 23. переклад;

 24. методика навчання гуманітарних дисциплін;

 25. економіка та підприємництво;

 26. туризм та готельне господарство;

 27. політологія та культурологія;

 28. історія України та археологія;

 29. всесвітня історія;

 30. правознавство;

 31. філософія

Організаційний внесок — 60 грн (для студентів); 75 грн (для аспірантів та молодих вчених).

Заявку та матеріали доповіді надіслати до 5 березня 2011 року на електронну адресу:

rmv_cnu@ukr.net; на поштову адресу:

з обов'язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Рада молодих вчених, бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18000

Телефон: 8(067)478-97-24 — Волошкевич Геннадій Андрійович

**********

Національний фармацевтичний університет

14 - 15 квітня 2011 року проводить

Всеукраїнську науково-методичну конференцію

ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Напрями роботи конференції:

 1. місце гуманітарних дисциплін у сучасних концепціях вищої освіти;

 2. значення суспільних наук для формування національної свідомості та збереження національної ідентичності, виховання політичної культури особистості;

 3. проблеми методики викладання суспільних та мовних дисциплін у вищій школі, традиції та інновації;

 4. формування професійної мовної компетентності студентів при викладанні іноземних мов та дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;

 5. 5

  проблеми термінотворення і терміновживання в процесі лінгвістичної підготовки фахівців як невід'ємна складова становлення сучасної наукової мови;

 6. психолого-педагогічні особливості вивчення гуманітарних дисциплін у вищій школі;

 7. використання інформаційних технологій при вивченні гуманітарних дисциплін, проблеми впровадження дистанційної системи навчання;

 8. актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ.

Заявку та статті (або тези доповіді) подати до 1 березня 2011 року на адресу:

Оргкомітет конференції "Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи", кафедра українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету, вул. О. Невського, 18, м. Харків, Україна, 61140.

Телефон: (057) 771-81-61; 067 41 60 448 — Лисенко Н.О.

E-mail: Lis-enko@

**********

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

21 - 22 квітня 2011 року проводить

XVIII Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА”

Напрями роботи конференції:

 1. геометричне моделювання технічних процесів;

 2. комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні технології;

 3. проблеми створення нових машин і технологій;

 4. транспорт. Дорожні та будівельні машини;

 5. фізичні процеси гірничого виробництва;

 6. геодезія, землевпорядкування та кадастр;

 7. екологічна безпека;

 8. зміни клімату, виклики та реагування;

 9. управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки;

 10. механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні;

 11. проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки;

 12. бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг;

 13. соціально-політичні науки;

 14. проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

6

Матеріали надіслати до 5 березня 2010 року на адресу оргкомітету, а також електронною поштою:

методично-організаційний відділ, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, , вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

E-mail: nauka_kdu@

Телефон: (05366) 3-62-17; факс: (05366) 3-60-00.

**********

Рівненський державний гуманітарний університет

17 - 18 травня 2011 року проводить

IV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та молодих науковців

НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО

ОЧИМА МОЛОДИХ”

Планується робота за такими напрямками:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

Секція І. Молодий педагог:

 1. сучасні технології (методи, засоби, методики) навчання у школі та ВНЗ;

 2. використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в сучасних умовах.

Секція II. Молодий психолог:

 1. теоретичні та прикладні проблеми психологічних досліджень;

 2. соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у суспільстві;

 3. роль і діяльність психолога в навчальному закладі.

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ

Секція III. Молодий природодослідник:

 1. сучасні дослідження в галузі фізики, хімії, астрономії, географії, екології, біології;

 2. методи, засоби і технології експериментальних досліджень;

Секція IV. Молодий програміст:

 1. створення і упровадження прикладного програмного забезпечення;

 2. розробка і використання прикладного програмного забезпечення та комп'ютерних моделей в різних сферах діяльності.

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ

Секція V. Молодий історик:

 1. сучасні дослідження в історії України;

 2. сучасні дослідження у Всесвітній історії; роль історичних досліджень у сучасних та майбутніх суспільних перетвореннях;

7

Секція VI. Молодий громадянин держави:

 1. процеси формування громадянської та соціальної позиції молоді;

 2. проблеми працевлаштування та професійної самореалізації молоді;

 3. роль молоді у політичних процесах в Україні та світі.

Секція VII. Молодий філолог:

 1. сучасний стан володіння мовами у населення України;

 2. актуальні проблеми семантики та мовознавства.

Секція VIII. Молодий мистецтвознавець:

 1. розвиток мистецтва та культури українців та інших народів;

 2. нові напрямки розвитку мистецтв.

Секція IX. Молодий економіст:

 1. перспективи розвитку економіки держави, галузей, регіонів;

 2. актуальні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу;

 3. сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку, економічного аналізу та моделювання.

Секція X. Молодий менеджер інформаційних систем:

 1. актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності;

 2. документно-інформаційні ресурси сфери управління.

Організаційний внесок — 100 грн

Заявку і тези доповідей надіслати до 1 березня 2011 року на адресу:

Батишкіній Юлії Валеріївні, вул.Остафова, 31, каб.118, м.Рівне,33028.

E-mail: batishkina@gmail.com

Телефон: (067) 362-64-28

**********

Головне управління освіти і науки

виконавчого органу Київради (КМДА)

Київський університет імені Бориса Грінченка

16 березня 2011 року проводять

Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію

"ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ"

Метою конференції є обговорення проблем цінностей сучасного глобалізованого суспільства; виявлення цінностей студентської молоді на шляху професійного , становлення та зростання.

Протягом конференції будуть проведені конкурси проектів на теми:

 1. "Сучасне суспільство очима студентів: у пошуках цінностей та смислу життя".

 2. 8

  "Розвиток соціально-професійної активності студентської молоді в умовах багатопрофільної університетської освіти".

Грошові премії переможцям:

I премія — 500 грн

II премія — 300 грн

III премія — 200 грн

Заявку надіслати до 27 лютого 2011 року на адресу оргкомітету:

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм (к.114, 104), ректорат, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053.

E-mail: nmc.nd@kmpu.edu.ua

Телефон: (044) 272-15-83; (044) 234-41-12 — науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм

**********

Головне управління освіти і науки

виконавчого органу Київради (КМДА)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Рада молодих учених

20 квітня 2011 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та аспірантів

"ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ

РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ"

Напрями роботи конференції:

 1. педагогічна освіта (дошкільна, початкова, корекційна, професійна освіта, соціальна педагогіка);

 2. гуманітарні науки (історія, правознавство, українська філологія, іноземна філологія, переклад);

 3. соціально-політичні науки (філософія освіти, психологія, практична, педагогічна та вікова психологія);

 4. менеджмент та управління;

 5. системні науки та кібернетика (інформаційні технології в освіті).

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявку, текст доповіді, електронний варіант статті надіслати до 25 лютого 2011 року

Адреса:

9

10

НМЦ досліджень, наукових проектів та програм (к.114, 104), ректорат, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Воровського, 18/2, м. Київ, 04053.

E-mail: nmc.nd@kmpu.edu.ua

Телефон: (044) 272-15-83; (044) 234-41-12 — науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм.

**********

Державний заклад «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

Наукове студентське товариство

5 - 6 квітня 2011 року проводять

VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ

в рамках відкриття

Днів науки університету

Напрями роботи конференції:

 1. психолого-педагогічні науки;

 2. філологічні науки;

 3. соціо-гуманітарні науки;

 4. природничо-математичні науки;

 5. економічні науки;

 6. фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Матеріали надсилати до 15 березня 2011 року на електронну адресу:

kudryashov-e-v@mail.ru

Телефон:050-937-61-65 — Кудряшов Євген Вікторович

**********

Управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Рівненський інститут ВНЗ

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Волинський національний університет імені Лесі Українки

24 - 25 березня 2011 року проводять

III Міжнародну науково-практичну конференцію науковців, аспірантів, магістрантів та студентів

ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА, НАУКА

ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ”

Напрями роботи конференції:

 1. проблеми психологічного, професійного, творчого, соціального, фізичного і іншого здоров'я;

 2. формування професійної спрямованості та компетентності молоді на основі ціннісної орієнтації і здорового способу життя;

 3. психологічна служба на захисті здоров'я;

 4. соціально-психологічні, проблеми реабілітації та супроводу осіб з особливими потребами;

 5. психолого-педагогічні аспекти навчання та виховання сучасної молоді в умовах гуманізації суспільства;

 6. розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес.

Статті надсилати на паперовому та електронному носіях до 10 березня 2011 року на адресу: Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», вул. Котляревського, 1-в, м. Рівне, 33028, Україна (з приміткою «Матеріали конференції»).

Електронний варіант надсилати на дискеті або на e-mail: nauka.riua@gmail.com

Телефон: (067)131-74-40 — Дячук Ольга Антонівна;

(067)73-17-265 — Назарович Вікторія В’ячеславівна.

**********

Класичний приватний університет

21 - 22 квітня 2011 року проводить

XIX Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих учених

НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

Напрями роботи конференції:

Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання

Секції:

 1. інтеграція України у світові та регіональні економічні структури;

 2. економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України;

 3. особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України;

 4. бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств;

 5. сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів;

 6. економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів;

11

12

Сучасні дослідження правознавчих проблем

Секції:

 1. актуальні проблеми формування й функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;

 2. екологічне, земельне й аграрне право: регіональні проблеми;

 3. історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти;

 4. актуальні проблеми адміністративного права і процесу, фінансового права;

 5. актуальні проблеми цивільного, господарського права і процесу;

 6. актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу;

 7. актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства.

Стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки

Секції:

 1. актуальні проблеми управління підприємствами;

 2. управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.

Особливості державного управління соціально-економічним розвитком України

Секції:

 1. механізми державного управління розвитком України та її регіонів;

 2. особливості діяльності органів місцевого самоврядування в Україні.

Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології

Секції:

 1. системний аналіз та інформаційні системи;

 2. програмне забезпечення автоматизованих систем;

 3. електронні компоненти автоматизованих систем

Філологічна освіта у ХХІ ст.: проблеми та перспективи

Секції:

 1. актуальні проблеми загального та германського мовознавства;

 2. сучасні проблеми історії та теорії літератури;

 3. міжкультурна комунікація та переклад у добу глобалізації;

 4. іноземна мова як мова спеціальності;

 5. актуальні проблеми англійської мови професійного спрямування.

Проблеми педагогіки, психологічної освіти та сучасні соціальні процеси

Секції:

 1. проблеми соціальної роботи сучасної України;

 2. сучасні проблеми психологічної освіти;

 3. проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школі.

Минуле, сучасне й майбутнє соціальних комунікацій в Україні і світі

Секції:

 1. історія, теорія і практика мас-медіа;

 2. актуальні проблеми видавничого бізнесу в Україні;

 3. актуальні проблеми засобів масової комунікації;

 4. проблеми української філології.

Освітні виміри української історії та культури

Секції:

 1. проблемні аспекти політології та філософії;

 2. історія України та культурологія;

Здоровий спосіб життя - основа освітньої системи сучасної України

Секції:

 1. фізичне виховання, спорт і здоров'я;

 2. туризм та готельне господарство

Організаційний внесок — 100 грн.

Заявку і тези доповіді, копію платіжного доручення подати до 1 березня 2011 року в організаційний комітет .

Адреса:

науковий відділ і Науково-дослідний інститут Класичного приватного університету, каб. 206, вул. Жуковського, 70-6, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: (061) 701-90-08

E-mail: dep-science@zhu.edu.ua

**********

Харьковский национальный педагогический университет

имени Г.С. Сковороды

12 - 13 апреля 2011 года проводит

III Международную научную конференцию молодых ученых-русистов

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА”

Оргвзнос — 50 грн.

Заявку на участие в конференции и текст доклада (не тезисы!) прислать в электронном виде до 1 марта 2011 года по адресу: istepanchenko@rambler.ru

**********

Центральна спілка споживчих товариств України

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Азербайджанський університет кооперації

Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації Карагандинський економічний університет «Казспоживспілки»

Бєлгородський університет споживчої кооперації

12 - 13 травня 2011 року проводять

13

VI Міжнародну наукову студентську конференцію

НОЗЕМНА МОВА

ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ"

Планується робота наступних секцій:

 1. міжкультурний аспект у професійній діяльності;

 2. сучасні тенденції управлінської діяльності;

 3. економічні проблеми сьогодення;

 4. інформаційні технології в професійній діяльності;

 5. сучасні проблеми лінгвістичних досліджень;

 6. теорія та практика перекладу;

 7. іноземні мови та професійна діяльність.

Організаційний внесок — 80 грн

Заявку та матеріали конференції надіслати до 15 березня 2011 року на адресу:

кафедра іноземних мов ВНЗ Укоопспілки, Полтавський університет економіки і торгівлі, вул. Коваля, З, м. Полтава, 36003.

Телефони: 067 13 26 605 — Воскобойник Валентина Іванівна;

8(0532) 50-91-72 — кафедра іноземних мов;

8-066 54 32 667 — Сухачова Наталія Сергіївна

**********

Горлівський державний педагогічний інститут

іноземних мов

30 березня 2011 року проводить

III Міжнародний науково-методичний семінар

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ЙСкачать документ

Похожие документы:

 1. Оку проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Заявку, тези доповіді, відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску необхідно надіслати електронною поштою до 5 березня 2010 р.
 2. Всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право;
 3. Оку проводить II всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Оргкомітет І Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності» Прилуцька А.Є., кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Національний аерокосмічний університет ім.
 4. Короткі відомості про ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  30-31 жовтня 2008 р. у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” відбулася XІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”.
 5. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.

Другие похожие документы..