Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Краткое описание проекта – Данный проект решает проблему организации школьного кинотеатра. Основной идеей является ознакомление учащихся с историей Пе...полностью>>
'Документ'
члеи-корреспондент АН УССР В. . ШИНКАРУК (председатель) доктор философских наук В. Е. ЕВГРАФОВ доктор философских наук В, Е. ЕВ ДОКИ МЕН КО кандидат...полностью>>
'Конспект'
- С ранних лет мы знакомы с творчеством А.С.Пушкина. Каждый год на уроках литературы мы открываем новую страничку жизни это замечательного поэта, бол...полностью>>
'Документ'
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей МОУ ДОД ИРМО «Станция юных натуралистов» районного управления образования ...полностью>>

Для студентів третього курсу Основи господарського права

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для студентів третього курсу Основи господарського права:

(коледж)

Питання для самостійноі роботи студентів (на час канікул):

 1. Поняття підприємництва. Гарантії прав щодо ведення підприємницької діяльності.

 2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

 3. Державна реєстрація підприємництва.

 4. Принципи підприємницької діяльності.

 5. Суб`єкти підприємництва.

 6. Поняття та характерні риси господарських правовідносин.

 7. Предмет господарського права.

 8. Особливості статусу господарського права як галузі права.

 9. Методи господарського права.

 10. Специфіка нормативних актів господарського законодавства.

 11. Поняття та класифікація суб`єктів господарського права.

 12. Права та обов’язки суб’єктів господарського права.

 13. Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємств.

 14. Установчі документи підприємств.

 15. Загальні вимоги до створення та державної реєстрації підприємств.

 16. Сутність та види реорганізації підприємств.

 17. Етапи та правила ліквідації підприємства.

 18. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Види акціонерних товариств.

 19. Система органів управління акціонерного товариства.

 20. Поняття акцій. Типи та категорії акцій.

 21. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю.

 22. Товариство з повною відповідальністю та командитне товариство.

 23. Поняття і види об`єднань підприємств.

 24. Види господарських об'єднань без створення юридичної особи.

 25. Поняття права власності. Форми права власності Україні.

 26. Право державної власності. Право комунальної власності.

 27. Суб`єкти права власності. Об`єкти права власності.

 28. Власність господарського товариства.

 29. Право власності та інші правові режими майна.

 30. Поняття господарського договору.

 31. Форма господарського договору.

 32. Види господарських договорів.

 33. Принципи виконання господарських договорів.

 34. Поняття банкрутства. Учасники процедури банкрутства.

 35. Відновлення платоспроможності боржника під час банкрутства.

 36. Поняття і особливості договору оренди. Оренда державного та комунального майна.

 37. Правовий режим оренди землі

 38. Договори про оперативний та фінансовий лізинг.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс лекцій: "Загальне мовознавство" для студентів IV курсу Для спеціальності 030507 "Переклад"

  Курс лекцій
  Курс “Загальне мовознавство” має об’єктом вивчення проблеми зародження, розвитку та функціонування мови, його структуру, систему, його природу, приналежність до різних суспільних явищ, взаємозв’язку між мовою та мовленням, між різними
 2. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 3. Програми з організації економіки фармації для студентів фармацевтичних (1)

  Документ
  Програмою передбачено вивчення історії фармації. Основну кількість навчальних годин у програмі відведено на розділи, які безпосередньо пов’язані з роботою фармацевтів-бакалаврів і у аптеці або аптечному складі.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 5. Змістових модулів нормативної програми дисципліни "Основи економічної теорії" І методичні поради до їх вивчення для студентів 3 курсу всіх форм навчання спец

  Документ
  Довідник змістових модулів нормативної програми дисципліни "Основи економічної теорії" і методичні поради до їх вивчення (для студентів 3 курсу всіх форм навчання).

Другие похожие документы..