Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
1. Настоящие указания предназначены для практического применения при организации и проведении проверок в системе органов федерального казначейства по...полностью>>
'Документ'
Общая характеристика европейской литературы к. XX – н.XX вв. Основные направления (натурализм, символизм, эстетизм, критический реализм, неоромантизм...полностью>>
'Урок'
Гордыня определяется как самовозвеличивание, самоуверенность или высокомерие, за которым часто следует расплата. В современном деловом мире гордыня ча...полностью>>

Жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації стратегії регіонального розвитку регіону на 2011 2013 рр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області
на 2011-2013 рр.

Вінницька обласна державна адміністрація та Вінницька обласна рада, за сприяння проекту Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні», здійснюють перегляд Стратегії регіонального розвитку Вінницької області до 2015 року та розробляють План реалізації стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011 - 2013 рр.. Найважливішим етапом розробки Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку є пропозиція з боку жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації стратегії регіонального розвитку регіону на 2011 - 2013 рр. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою із розробки Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів регіонального розвитку на 2011 – 2013 рр. і визначено джерела їх фінансування.

Ми запрошуємо усіх осіб зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проекту(ів), які на Вашу думку допоможуть реалізувати завдання зазначені у Стратегічних рамках Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 рр. (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати наступним критеріям:

 1. Окремі (індивідуальні) юридичні особи, підприємці чи фізичні особи не мають права бути прямими бенефіціарами проекту;

 2. Термін реалізації проекту – не більше як три роки;

 3. Максимальний бюджет проекту – 5 млн. грн..

 4. Проектні ідеї повинні відповідати одному з п’яти завдань регіонального розвитку:

і. Скорочувати дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);

іі. Стимулювати розвиток міст (полюсів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи із розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст, залучення внутрішніх та прямих зовнішніх інвестицій, розвитку інновацій та практичного застосування наукових розробок);

ііі. Підтримувати функціональну взаємодію мережі малих міст та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, твердої інфраструктури) ;

iv. Забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку фізичної інфраструктури, телекомунікації, соціальної інфраструктури в селах, запобігання міграції населення з регіону, тощо.

v. Забезпечувати територіальну інтеграцію регіону, міжрегіональну і транскордонну співпрацю Вінницької області.

 1. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території;

 2. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту;

 3. Проектна ідея представлена у формі, що додається;

 4. Проектна ідея стосується однієї операційної цілі та одного або кількох завдань із Стратегічних рамок Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 рр.;

 5. Проектну ідею має бути надіслано не пізніше 20 жовтня 2010 року, до 16.00.

Заповнені форми пропозиції ідеї проекту надсилати на факс: (0432) 661-439, e-mail: або поштою за адресою: Робоча група з розробки плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 7, к. 825 (Головне управління економіки ОДА) з поміткою «На Конкурс». Контактна особа: Коновал Анатолій Романович.

Електронна форма пропозиції ідеї проекту та інша інформація щодо цієї ініціативи розміщена на сайтах:

Вінницької обласної державної адміністрації:

Вінницької обласної ради:

Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації:
Проекту ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні»:

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011 - 2013 рр.

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові :

Телефон (стаціонарний і мобільний).:

Електронна адреса:

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання із Стратегічних рамок Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 рр., до яких найбільше стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

З (місяць/рік): До (місяць/рік):

Приблизна вартість проекту, тис. грн.

2011

2012

2013

Разом

Джерела фінансування:

Перелічіть джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації будуть залучені у реалізацію і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Коментарі:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту

ВИТЯГ

СТРАТЕГІЧНІ РАМКИ
Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області
на 2011-2013 рр.

Розробники:

Робоча група із розробки Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 рр.

Погодження:

Керівний комітет із розробки Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 рр.

Загальний та методологічний супровід:
Проект Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні»


Напрями, операційні цілі та завдання Стратегічних рамок Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області 2011-2013 рр.

Напрями

Операційні цілі

Завдання

Напрям 1. Реалізація та зміцнення ключових порівняльних переваг регіону

1.1. Ефективно використати освітній та науковий потенціал регіону

1.1.1. Розвиток співпраці між науково-дослідних інституціями, бізнесом, громадськими організаціями з метою розробки інновацій

1.1.2. Створити інфраструктуру підтримки інновацій

1.2. Створити умови для розвитку туризму

1.2.1. Підтримка розробки туристичних продуктів і послуг

1.2.2. Підтримка надавачів послуг у сфері сільського зеленого та агро-туризму

1.2.3. Підготовка кадрів у сфері туризму

1.2.4. Промоція туристичного потенціалу

1.3. Збереження навколишнього середовища регіону та стимулювання виробництва відновлювальної енергії

1.3.1. Збільшити поінформованість населення щодо питань охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності

1.3.2. Застосування пілотних рішень у сфері відновлювальної енергетики та запровадження технологій екологічного землеробства і переробки сільськогосподарської продукції

1.3.3. Реалізація пілотних енергоефективних проектів у бюджетній сфері

1.3.4. Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами, відходами сільського господарства та покращення управління водними ресурсами регіону

Напрям 2. Покращення якості життя на сільських територіях 

2.1. Диверсифікація та інтенсифікація економічної діяльності, підвищення зайнятості та продуктивності у сільських територіях

2.1.1. запровадження практики вирощування нових культур рослин, порід тварин та покращення родючості ґрунтів

2.1.2. Виробництво органічної продукції

2.1.3. Розвиток сільськогосподарської кооперації та ринку агропромислової продукції

2.2. Покращення якості життя у селі

2.2.1. Підтримка форм самоорганізації населення на селі

2.2.2. Розвиток інформаційної та освітньої інфраструктури на селі

2.2.3. Збереження традиційного села

2.2.4. Зміцнення взаємозв’язку сільських територій із міськими

Напрям 3. Створення передумов для сталого економічного розвитку регіону

3.1. Диверсифікація економічної діяльності через підтримку нових нетрадиційних секторів

3.1.1. створення промислових зон в містах "точках росту"
3.1.2. підтримка нових видів економічної діяльності

3.2. Сприяння зростанню доданої вартості продукції регіону

3.2.1. підтримка ідентифікації та створення кластерів

3.2.2. Підвищення продуктивності праці і капіталу

3.3. Покращення регіональної транспортної логістики

3.3.1. Створення мультимодальних транспортних вузлів і логістичних центрів для потреб регіональної економіки

3.4. Стимулювання підприємницької діяльності та зміцнення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу регіону

3.4.1. Підтримка створення малого і середнього бізнесу (інформаційна, надання приміщень, консультативна)

3.4.2. Сприяння запровадженню стандартів якості

3.4.3. Надання фінансової підтримки новому бізнесу

3.5. Створення привабливого середовища для залучення інвестицій

3.5.1. Покращити доступ до бізнес інформації

3.5.2. Розвинути послуги підтримки інвесторів

3.5.3. Інвестиційна промоція регіону

3.6. Зміцнення людських ресурсів, які б відповідали вимогам економіки базованої на знаннях

3.6.1. Впровадження освітніх та перекваліфікаційних схем навчання

3.6.2. підвищити доступ сільського населення до інформації

3.6.3. розвиток навичок самозайнятості населення і підтримка бізнесменів початківців

3.6.4. створення спеціалізованих інституцій важливих для розвитку регіону

3.6.5. покращити управління землею у регіоні

Напрям 1. Реалізація та зміцнення ключових порівняльних переваг регіону

Діяльність у межах цього напряму у середньостроковій перспективі повинна забезпечити використання порівняльних переваг Вінниччини (поєднання сильних сторін області з позитивними зовнішніми факторами/тенденціями), зокрема:

 • якісні освітня, науково-дослідна база

 • потенціал розвитку оздоровчого, історичного і зеленого туризму

 • потенціал розвитку альтернативної енергетики;

 • збереження навколишнього середовища регіону;

Передумови

Визначення порівняльних переваг Вінниччини відбулося на основі результатів SWOT-аналізу, розробленого членами Робочої групи по розробці Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку області до 2015 року. Зокрема, порівняльні переваги були визначені на основі поєднання наступних сильних сторін та можливостей:

Порівняльні переваги

Сильні сторони

Можливості

Розвиток альтернативної енергетики

Наявність потужної ресурсної бази (сільське господарство, водні ресурси)

Децентралізація системи професійно-технічної освіти

Ефективне використання освітнього та наукового потенціалу області

Потужна освітня та наукова мережа

Впровадження інновацій для розвитку економіки

Розвиток оздоровчого, історичного і зеленого туризму

Наявність природних, історичних, санаторно-лікувальних ресурсів, добре збережених народних традицій

Популяризація туристичних та рекреаційних послуг,

Децентралізація системи професійно-технічної освіти

Залучення внутрішніх та іноземних інвесторів

Наявні родовища природних ресурсів,

Наявність непрацюючих підприємств, що шукають можливості реструктуризації («браунфілдс»)

Децентралізація системи професійно-технічної освіти, що призведе до більшої гнучкості регіональних навчальних закладів у підготовці робочої сили відповідно до потреб місцевої економіки

Розвиток експорту продукції місцевих товаровиробників

Наявність кваліфікованих кадрів та розвинутої сировинної бази/ресурсів.

Розвиток харчопереробної промисловості при застосуванні сертифікації продукції за міжнародними стандартами завдяки вступу України до СОТ

Розвиток транспортної логістики

Поєднання розгалужених мереж залізничного та автомобільного транспорту з потенційними можливостями діяльності аеропорту,

Вигідне географічне розташування регіону і сусідство із Молдовою

Потреба в оптимізації шляхів транспортної доставки

Останні три порівняльні переваги із таблиці реалізовуватимуться через Напрями 2 і 3

Діяльність у межах цього напряму повністю узгоджується з пріоритетами, визначеними Стратегією регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року, зокрема такими як:

 • проблеми екологічної безпеки і використання рекреаційного потенціалу,

 • розвиток людського потенціалу,

 • міжнародне та транскордонне співробітництво,

Напрям 1 також узгоджується з іншими напрямами Плану реалізації стратегії та забезпечує синергетичну підтримку для їх впровадження. Зокрема діяльність у межах напряму 1 сприятиме:

 • диверсифікації секторів економіки, зростанню доданої вартості продукції регіону, зміцненню людського капіталу, розвитку нової економічної діяльності (включно із транспортною логістикою), створенню нових економічних суб’єктів, залученню інвестицій. Це дозволить забезпечити загальне економічне зростання, посилення співпраці між містом та селом (напрям 3. Створення передумов для сталого економічного розвитку регіону);

 • розвитку сільських територій, зокрема дозволить підвищити рівень зайнятості та рівень прибутків сільського населення, покращить сільську інфраструктуру та підніме рівень життя на селі (напрям 2. Сільський розвиток: покращення життя у сільських територіях);

Операційні цілі напряму 1

1.1. Ефективно використати освітній та науковий потенціал регіону

Серед сильних сторін Вінницької області члени Робочої групи з розробки Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку зазначили наявність потужної освітньої мережі у різних секторах економічної діяльності. За даними 2007 року Вінниччина – одна з небагатьох областей України з найвищою питомою вагою підприємств, які впроваджують інновації. При вмілому використанні ця сильна сторона може стати хорошим інструментом для розвитку області. Зокрема, варто розглянути можливість створення науково-технологічних центрів і парків, які дозволять отримати свого роду «ланцюг» інноваційного розвитку: «якісна освіта – потужна фундаментальна наука – сильна лабораторна і дослідницька база – високотехнологічне дослідне виробництво – сучасне конкурентоздатне виробництво». Серйозну увагу слід звернути на маркетингову підтримку і промоцію наявних новацій та створення нормативної бази для впровадження перспективних ідей.

Очікується, що досягнення операційної цілі 1.1. спричинить наступні результатів:

 • Вінниччина перейшла на випереджаючий інноваційних шлях економічного розвитку,

 • налагоджено економічну кооперацію між науковими інституціями та бізнесом,

 • прикладні наукові розробки економічно простимульовані,

 • диверсифіковано економічну діяльність та підвищено конкурентоспроможності Вінниччини.

Для досягнення цілі передбачається спрямувати зусилля, у першу чергу на наступні завдання:

1.1.1. Розвиток співпраці між науково-дослідних інституціями, бізнесом, громадськими організаціями з метою розробки інновацій

Можливі проекти для досягнення цього завдання (неповний перелік):

 • розробити план інноваційного розвитку області

 • сформувати базу даних регіональних дослідницьких та інноваційних проектів та заходів

 • налагодити доступ до можливостей комерціалізації місцевих інновацій

 • підтримати прикладну дослідницьку діяльність у освітніх установах

 • створити міжсекторне (влада-бізнес-громадські організації) партнерства для вирішення актуальних питань місцевого та регіонального інноваційного розвитку

Очікувані результати:

 • покращений доступ наукових установ та суб’єктів господарювання до спеціалізованих інформаційних баз, а також фінансово-кредитних ресурсів

 • підвищений кваліфікаційний рівень фахівців у сфері інноваційної діяльності

 • підвищена ефективність досліджень місцевих вчених, винахідників та раціоналізаторів,

 • покращені умови впровадження винаходів у виробництво;

 • покращена координація між групами зацікавлених сторін у сфері інноваційного розвитку області

 • створена ефективна система формування та захисту прав інтелектуальної (в тому числі промислової ) власності;

 • запроваджені сучасні форми виробничої кооперації між розробниками інновацій, виробниками та продавцями інноваційної продукції

1.1.2. Створити інфраструктуру підтримки інновацій

Інноваціями є новостворені (прикладні) та/або покращені конкурентні технології, продукти чи послуги, в тому числі організаційні та технічні рішення комерційного, адміністративного чи іншого характеру, які покращують структуру і якість виробничих та/або соціальних умов.

Інноваційна діяльність повинна розумітися як діяльність, яка фокусується на використання та комерціалізацію результатів науково-дослідницької роботи, кінцевою метою якої є створення нових конкурентних продуктів та послуг на ринку.

Можливі проекти та дії для досягнення цього завдання (неповний перелік):

 • створити регіональний центр досліджень

 • здійснювати промоцію продукції регіону закордоном

 • надати інформаційну та фінансову підтримку інноваторам та інноваційним компаніям

 • створити регіональний технологічний парк

Очікувані результати:

 • високі технології застосовуються у виробничому процесі

 • підвищена конкурентність на міжнародних ринках

 • збільшено обсягу поставок в інші регіони України та експорту інноваційної продукції суб’єктів господарювання областіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації стратегії регіонального розвитку регіону на 2011 2014 рр

  Документ
  18 травня 2011 року Хмельницька обласна рада схвалила Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. Наступним кроком у процесі стратегічного планування області є розробка Плану реалізації стратегії регіонального
 2. Оголошення про збір ідей проектів до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку

  Документ
  18 травня 2011 року Хмельницька обласна рада схвалила Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр. Наступним кроком у процесі стратегічного планування області є розробка Плану реалізації стратегії регіонального
 3. «Регіональні інноваційні системи як сучасний інструмент регіонального розвитку»

  Документ
  Таким чином, виходячи із програмних засад діяльності Президента України та Уряду (щодо створення умов для реалізації Україною свого економічного, інвестиційного та людського потенціалу, подолання економічного спаду та зростання економіки,
 4. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 5. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної

Другие похожие документы..