Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Человек осваивает мир с помощью сознания. В таком качестве – как специфически человеческий способ освоения мира – сознание и возникло на заре истории...полностью>>
'Документ'
Ф.Гальтон в своей книге "Наследственный гений", изданной в Нью-Йорке в 1869 году, доказывал: талант - это уникальное явление, он передается...полностью>>
'Документ'
В этом Вестники мы публикуем информацию о состоявшемся очередном Съезде адвокатов Российской Федерации и его материалы, а также решения Конференции а...полностью>>
'Документ'
Відвідування лекцій та практичних занять обов’язкове. При пропуску лекцій – обов’язкове написання її реферату, при пропуску практичних занять: обов’я...полностью>>

Удк 025. 32: 65. 011. 56

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

пде

УДК 025.32:65.011.56

ББК 78.30

M-31

Автори-укладачі:

Бруй О.М., Малецька О.В., Чорна Т.В.

MARC 21 формат для бібліографічних даних : методичні рекомендації : (скорочений варіант) / [Авт.-уклад.: Бруй О.М., Малецька О.В., Чорна Т.В.] ; Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Наукова бібліотека. – Київ : [б.в.], 2009. – 284 с.

У виданні подано методичні рекомендації щодо застосування формату MARC 21 для бібліографічних даних машинозчитувальній каталогізації. Рекомендації складено з урахуванням ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», Міжнародного стандарту бібліографічного опису (International Standard Bibliografphic Description)(ISBD), Англо-американських правила каталогізації (Anglo-American Cataloguing Rules) (AACR 2).

Дозволено будь-яке некомерційне використання з обов’язковим посиланням на джерело.

© Наукова бібліотека НаУКМА, 2009

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………... 6

ПРИЗНАЧЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ФОРМАТУ……………………………………. 7-8

КОМПОНЕНТИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ………………………………….... 9-12

СТРУКТУРА ЦЬОГО ДОКУМЕНТА…………………………………………………….. 13-14

       1. ПОЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ – КОРОТКЕ ФОРМУЛЮВАННЯ…………………………. 15-20

ЛІДЕР …………………………………………………………………………………………. 21-30

ДОВІДНИК ...……………………………………………………………………………………. 31

00X КОНТРОЛЬНІ ПОЛЯЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ……………………………….. 32

001 Контрольний номер …………………………………………………………………….... 32

003 Ідентифікатор контрольного номера …………………………………………………... 33

005 Дата та час останнього входження/транcакції ……………………………………. 33-34

008 Елементи даних фіксованої довжинизагальна інформація …………………... 34-35

008 – Книжки ……………………………………………………………………………….... 35-58

01X-09X НОМЕРИ ТА КОДИЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ……………………….. 59-60

020 Міжнародний стандартний книжковий номер …………………………………60-61

035 Системний контрольний номер ……………………………………………………….62

040 Джерело каталогізації ……………………………………………………………… 63-64

041 Код мови ………………………………………………………………………………... 65-67

044 Код країни видавця/ виробника ………………………………………………….. 67-68

080 Індекс Універсальної десяткової класифікації …………………………………… 68-69

084 Інший класифікаційний індекс/ індекс ББК ……………………………………… 69-70

090 Локальний шифр розміщення/ шифр розміщення НБ НаУКМА ……………..71

095 Код спеціальності для авторефератів ……………………………………………….. 72

ПОЛЯ ЗАГОЛОВКІВ – РОЗДІЛИ ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ……………………… 73

X00 Ім'я особи – загальна інформація ……………………………………………….. 74-85

        1. X10 Наймення організації – загальна інформація …………………………………….. 86-95

        1. X11 Наймення заходу – загальна інформація ………………………………………… 96-103

        2. X30 Уніфіковані назви – загальна інформація ………………………………………. 104-111

1XX ОСНОВНІ ВВЕДЕННЯ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …………………………..... 112

100 Основне введення – ім’я особи …………………………………………………..… 112-113

110 Основне введення – наймення організації ……………………………………….. 114-115

111 Основне введення – наймення заходу …………………………………………….. 115-117

130 Основне введення – уніфікована назва ………………………………………...… 117-118

20Х-24Х ПОЛЯ НАЗВИ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ..… 119

240 Уніфікована назва ………………………………………………………………….. 119-121

242 Переклад назви, здійснений організацією, що каталогізує …………………… 121-123

245 Відомості про назву ………………………………………………………………… 123-131

246 Інша форма назви ……………………………………………………………….. 132-138

25X-28X ПОЛЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВИДАННЯ (РЕДАКЦІЮ), ВИХІДНІ ДАНІ І Т. П. – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …………………………………………………………….. 139

250 Відомості про видання (редакцію) …………………………………………….. 139-140

260 Публікація, розповсюдження і т.п. (Вихідні дані) …………………………… 140-146

3XX ПОЛЯ ФІЗИЧНОГО ОПИСУ І Т. П. – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ………… 147

300 Фізичний опис ……………………………………………………………………. 147-150

4XX ПОЛЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СЕРІЮ ……………………………………………... 151

490 Відомості про серію ……………………………………………………………… 151-154

5XX ПРИМІТКИ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …………………………………… 155-156

500 Загальна примітка ………………………………………………………………. 156-157

501 Примітка “Разом із…” ……………………………………………………………... 157-158

502 Примітка про дисертацію ………………………………………………………. 158-160

504 Примітка про бібліографію і т.п. ………………………………………………. 160-161

505 Форматована примітка про зміст ………………………………………………... 161-166

520 Примітка, що включає резюме, анотацію тощо ………………………………... 166-170

525 Примітка про додаток ………………………………………………………………... 170

530 Примітка про наявність додаткової фізичної форми ………………………….. 171-172

534 Примітка про оригінальну версію ……………………………………………….. 172-174

546 Примітка про мову ………………………………………………………………. 174-175

590 Примітка про автограф і колекцію ……………………………………………… 175-176

591 Примітка про дарувальника ……………………………………………………… 176-177

593 Примітка про рідкісне видання ……………………………………………………177-178

594 Примітка про екслібрис ………………………………………………………….....178-179

6XX ПОЛЯ ПРЕДМЕТНОГО ДОСТУПУ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …………… 180

600 Додаткове предметне введення – ім’я особи …………………………………. 180-184

610 Додаткове предметне введення – наймення організації ……………………. 185-189

611 Додаткове предметне введення – наймення заходу ……………………………. 190-194

630 Додаткове предметне введення – уніфікована назва ………………………….. 194-198

650 Додаткове предметне введення – тематичний термін ………………………… 198-204

651 Додаткове предметне введення – географічна назва ……………………….. 204-208

653 Термін індексування – неконтрольований ……………………………………... 209-211

70X-75X ДОДАТКОВІ ВВЕДЕННЯ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ……………….. 212

700 Додаткове введення – ім'я особи …………………………………………………. 212-214

710 Додаткове введення – наймення організації …………………………………. 214-216

711 Додаткове введення – наймення заходу …………………………………………. 216-218

730 Додаткове введення – уніфікована назва …………………………………….. 219-220

76X-78X ВВЕДЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …………………….. 221

773 Введення хост-одиниці ………………………………………………………….. 221-223

80X-840 ДОДАТКОВІ СЕРІЙНІ ВВЕДЕННЯ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ …….. 224

800 Додаткове серійне введення – ім’я особи ……………………………………….. 224-225

810 Додаткове серійне введення – наймення організації ……………………….. 225-227

811 Додаткове серійне введення – наймення заходу …………………………….. 227-228

830 Додаткове серійне введення – уніфікована назва …………………………... 229-230

841-88X РОЗМІЩЕННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНА ГРАФІКА І Т. П. – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ……………………………………………………………………………… 231

856 Електронне місцезнаходження та доступ …………………………………….. 231-240

880 Альтернативне графічне зображення ………………………………………… 240-241

9XX ЕКВІВАЛЕНТ АБО ПЕРЕХРЕСНЕ ПОСИЛАННЯ ТА ІНШІ ПОЛЯ ЛОКАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ……………………. 242-243

900 Еквівалент або перехресне посилання – ім’я особи ………………………… 243-244

990 Зв’язок для еквівалента або перехресного посилання ………………………… 244-245

909 Локальний код віртуальної колекції ………………………………………………. 246

955 Код типу видання за змістом ………………………………………………………... 247

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛЯ ALEPH 500 ………………………………………………………….. 248

LKR звязок ……………………………………………………………………………….. 248-250

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………… 251

Додаток 1 Контрольні підполя ……………………………………………………... 251-255

Додаток 2 Бібліографічні записи повного рівня приклади …………………… 256-265

Додаток 3 – Бібліографічні записи мінімального рівня приклади ………………. 266-268

Додаток 4 – Багатошрифтові записи ………………………………………………... 269-272

Додаток 5 – Початкові артиклі ………………………………………………………. 273-276

Додаток 6 – Бібліографічні записи на специфічні типи видань – приклади ……... 277-283

ДЖЕРЕЛА ………………………………………………………………………………….. 284

ВСТУП

MARC 21 формати – це стандарти, що застосовуються для подання та обміну авторитетною, бібліографічною, класифікаційною, суспільно важливою інформацією та даними про утримання в машинозчитуваній формі. Це п’ять узгоджених між собою форматів: MARC 21 формат для авторитетних даних, MARC 21 формат для бібліографічних даних, MARC 21 формат для класифікаційних даних, MARC 21 формат для суспільної інформації та MARC 21 формат для даних про місце утримання.

MARC запис базується на трьох основних елементах: структура запису, позначення змісту та зміст елементів даних запису.

Структура запису – виконання міжнародного стандарту Формат для обміну інформацією (Format for Information Exchange)(ISO 2709) та його додатку Бібліографічний взаємообмін інформацією (Bibliographic Information Interchange)(ANSI Z39.2).

Позначення змісту – коди та домовленості, що були встановлені спеціально для ідентифікації та подальшої характеристики елементів даних у записі, а також для підтримки маніпуляцій даними (визначаються кожним із MARC форматів).

Зміст елементів даних, що складають MARC запис, зазвичай, визначається стандартами поза форматами, такими як ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)», Міжнародний стандарт бібліографічного опису (International Standard Bibliografphic Description)(ISBD), Англо-американські правила каталогізації (Anglo-American Cataloguing Rules) (AACR 2), Предметні заголовки Бібліотеки Конгресу (Library of Congress Subject Headings) (LCSH) чи інші правила каталогізації, предметні тезауруси та класифікаційні таблиці, що використовуються організацією, яка створює запис.

ПРИЗНАЧЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ФОРМАТУ

MARC 21 формат для бібліографічних даних призначений для передачі бібліографічної інформації про друковані та рукописні текстові матеріали, комп’ютерні файли, карти, музичні твори, ресурси, що продовжуються, візуальні матеріали та змішані матеріали. Бібліографічні дані, зазвичай, містять назви, імена/ наймення, предмети, примітки, вихідні дані та фізичний опис бібліографічних одиниць.

Бібліографічний формат містить елементи даних для наступних типів матеріалів:

 • Книги (BK) – текстові матеріали, які за своїми характеристиками є монографічними.

 • Ресурси, що продовжуються (SE) – текстові одиниці, які мають періодичну модель видання, наприклад, періодичні видання, газети, щорічники (до 2002 року ресурси, що продовжуються, розглядались як серіальні видання.)

 • Компютерні файли (CF) – комп’ютерне програмне забезпечення, цифрові дані, комп’ютерні мультимедійні засоби, онлайнові системи чи сервіси. Інші види електронних ресурсів кодуються у відповідності до їх найвизначальнішого аспекту. За своїми характеристиками матеріал може бути монографічним чи серіальним.

 • Карти (MP) – усі типи картографічних матеріалів, включно з атласами та глобусами, в друкованому, рукописному, електронному вигляді чи як мікроформа. За своїми характеристиками матеріал може бути монографічним чи серіальним.

 • Музичні твори (MU) – друковані, рукописні музичні твори та мікроформи музичних творів. А також музичні та немузичні звукозаписи. За своїми характеристиками матеріал може бути монографічним чи серіальним.

 • Візуальні матеріали (VM) – проекційні зображення, двомірна графіка, трьохвимірні штучні чи природні об’єкти та комплексні матеріали. Використовується для архівних візуальних матеріалів, якщо їх формат чи носій мають особливе значення. За своїми характеристиками матеріал може бути монографічним чи серіальним.

 • Змішані матеріали (MX) – у першу чергу, архівні та рукописні зібрання матеріалів змішаних форм. За своїми характеристиками матеріал може бути монографічним чи серіальним. (До 1994 року змішані матеріали розглядалися як архівні та рукописні матеріали).

Типи бібліографічних записів

Бібліографічні MARC записи відрізняються від інших типів MARC записів (авторитетних, класифікаційних тощо) кодами, визначеними в полі Лідер/06 (Тип запису).

Ці коди ідентифікують наступні типи бібліографічних записів:

 • Мовний матеріал

 • Рукописний мовний матеріал

 • Комп'ютерний файл

 • Картографічний матеріал

 • Рукописний картографічний матеріал

 • Друковані ноти

 • Рукописні ноти

 • Немузичний звуковий запис

 • Музичний звуковий запис

 • Проектований засіб

 • Двовимірна непроектована графіка

 • Трьохвимірний штучний об’єкт або природна річ

 • Комплексний матеріал

 • Змішані матеріали

Мікроформи, оригінали або репродукції не визначаються як специфічний тип запису. Аспект мікроформи є вторинним для типу матеріалу, до якого належить оригінальний примірник (наприклад, книжка). Це стосується й електронних ресурсів, де аспект електронного ресурсу є вторинним (наприклад, книжка на CD-ROM). Попри те, певні категорії електронних ресурсів кодуються як компютерні файли. (Детальніше дивитись в полі Лідер/06)

КОМПОНЕНТИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методические указания 6 общественные науки 21 00 Общественные науки в целом 21 02 Философия 21

  Методические указания
  Государственный рубрикатор научно-технической информации (Рубрикатор ГРНТИ) представляет собой универсальную иерархическую классификацию областей знания, принятую для систематизации всего потока научно-технической информации.
 2. Ьную иерархическую классификационную систему областей знаний, принятую для систематизации всего потока научно-технической информации в России и государствах СНГ

  Документ
  Представляет собой универсальную иерархическую классификационную систему областей знаний, принятую для систематизации всего потока научно-технической информации в России и государствах СНГ.
 3. Дипломного проекта (6)

  Диплом
  1.2 ПЗ выполняют на одной стороне листов белой бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301-68 по формам 5 и 5а. Основные надписи и их оформление показаны на рисунке 1.
 4. Тезисы работ

  Тезисы
  Дипломная (выпускная квалификационная) работа является заключительным этапом обучения студента в университете и выполняется на последнем году обучения в последнем семестре.
 5. Ббк. 34. 642 С 36 удк 621. 791. 94

  Справочник
  С 36 Справочник молодого зуборезчика: Учеб. пособие для техн. училищ. — М.: Высш. школа, 1981. — 199 с, ил.— (Профтехобразование. Обработка резанием).

Другие похожие документы..