Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анкета'
руб. в год - От 15 млн....полностью>>
'Урок'
Цели: 1. Создать условия для понимания детьми идеи рассказа через углублённый анализ текста, помочь ребятам увидеть актуальность проблемы добра и мил...полностью>>
'Документ'
Практически все испытывают сильный страх, испуг, приводящие в состояние подавленности, оцепенения, трепета, трагичности и безвыходности в результате ...полностью>>
'Закон'
Сформировать у учащихся чувство ответственности за судьбу Родины, своего родного края и готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и традиц...полностью>>

План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 1

до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

________________№________

План заходів

з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на

2012 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік

І. Вступ

Розроблення Плану заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік (далі – План заходів) здійснюється відповідно до вимог Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та інших комплексних та галузевих загальнодержавних та міських програм з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.10 № 891-р «Про затвердження плану заходів з комплексного розв'язання проблем соціально-економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади і переліку стратегічно важливих інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці України та підготовку і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що потребують першочергового фінансування у 2010-2012 роках».

Враховуючи основні завдання Стратегії економічного та соціального розвитку м. Києва на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.11.2004 № 2168 План заходів розроблений для втілення практичної реалізації основних стратегічних пріоритетів, забезпечення економічного зростання та розбудови конкурентоспроможної економіки, підвищення стандартів життя для підтримки збалансованого розвитку та подальшого поліпшення якості життя населення району, покращення демографічної ситуації та екологічної безпеки.

План заходів ґрунтується на аналізі фактичних економічних показників економічного і соціального розвитку міста і району та оцінці економічної кон’юнктури на кінець 2011 року, пропозиціях управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, підприємств і організацій району, виходячи з соціально-економічної ситуації і відповідно до можливостей та встановленому граничному розподілові видатків бюджету Голосіївського району м. Києва на 2012 рік.

Запропоновані заходи узгоджені з основними положеннями Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

Для оцінки повноти і якості виконання передбачених заходів протягом 2012 року здійснюватиметься постійний моніторинг їх виконання.

У процесі виконання План заходів може уточнюватися та підлягати коригуванню.

ІІ. Пріоритетні цілі та завдання діяльності у 2012 році

Основною метою Плану заходів розвитку Голосіївського району м. Києва на 2012 рік є досягнення якості життя населення шляхом удосконалення системи управління ресурсами міста, забезпечення на цій основі сталого економічного розвитку та зростання, створення безпечного середовища життєдіяльності. Реалізація мети потребує розвитку по кожному з напрямків діяльності району, а саме:

- реальний сектор економіки – функціонування промислового комплексу на принципах сталого розвитку, забезпечення конкурентної спроможності економіки району на основі прогресивних структурних зрушень інноваційної спрямованості, розвиток наукоємних і високотехнологічних видів промислової діяльності;

- житлове господарство – поліпшення житлових умов населення, підвищення якості надання комунальних послуг населенню, збереження архітектурно-історичної спадщини;

- соціальна сфера – зростання рівня доходів населення, захист та підтримка незахищених верст населення, підвищення тривалості життя, забезпечення продуктивної зайнятості, ефективного використання трудового потенціалу, максимальне зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;

- гуманітарна сфера – доступність якісної медичної допомоги та дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя відповідно до європейських стандартів, розвиток освіти, науки, культури, туризму;

- поліпшення умов та якості навчання, виховання дітей.

Враховуючи основні завдання соціально-економічного розвитку Голосіївського району м. Києва передбачається продовження забезпечення надходжень до місцевого бюджету за рахунок:

- забезпечення сталого динамічного зростання обсягів реалізації промислового виробництва;

- зниження витрат на виробництво та забезпечення рентабельної роботи підприємств за рахунок впровадження нових технологій;

- формування сприятливого ділового і інвестиційного клімату, створення умов для розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу – спрощення дозвільної, реєстраційної та інших процедур, захист інтересів підприємців;

- підвищення ефективності використання земельних ресурсів;

- збереження та примноження інфраструктури торгівлі та побутового обслуговування;

- забезпечення стабільного стану споживчого ринку району;

- реформування житлово-комунального господарства шляхом розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення зниження рівня енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій;

- вдосконалення системи соціального захисту населення та забезпечення надання адресної соціальної допомоги;

- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;

- реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення, у першу чергу, збір і акумуляція коштів на виплату пенсій та допомоги;

- удосконалення системи заходів щодо забезпечення вчасного надходження страхових внесків від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, зміцнення платіжної дисципліни, поліпшення взаємодії з органами державної виконавчої служби та місцевої влади щодо вирішення цих питань.

Реалізація запропонованих заходів дозволить сконцентрувати ресурси на вирішення першочергових проблем у соціальній сфері, покращення платіжної дисципліни, поліпшення середовища життєдіяльності населення, створення передумов для конкурентоспроможності економіки району, підвищення добробуту населення, забезпечення стабільного функціонування соціальної сфери та відновлення економічного зростання.

ІІІ. План заходів

з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2012 рік”

та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2012 рік

№ зп

Завдання та заходи на 2012 рік

Обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати

Відповідальний виконавець

3.1. Зростання ресурсного забезпечення розвитку міста в межах Голосіївського району

3.1.1. Бюджетно-фінансова політика

Видатки по всіх розпорядниках коштів бюджету Голосіївського району м. Києва становлять всього, в т.ч., розподілені за галузями наступним чином:

Загальний фонд – 474416,1

Спеціальний фонд – 61834,1

Розпорядники коштів

1.

Державне управління

Загальний фонд – 28175,0

Спеціальний фонд – 805,6

Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Голосіївська РДА (ГРДА)

2.

Освіта

Загальний фонд – 299004,8

Спеціальний фонд – 29967,7

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної та загальної середньої освіти

Управління освіти (УО) ГРДА

3.

Охорона здоров’я

Загальний фонд – 95526,8

Спеціальний фонд – 9788,7

Надання населенню якісної амбулаторно-поліклінічної допомоги

Управління охорони здоров‘я (УОЗ) ГРДА

4.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд – 12997,9

Спеціальний фонд – 1360,0

Надання соціальної допомоги та соціальних послуг мешканцям району

Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН)

ГРДА

5.

Житлово-комунальне господарство

Загальний фонд – 13191,5

Спеціальний фонд – 3000,0

Надійна та безперебійна експлуатація житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців району; підвищення рівня благоустрою району

Управління житлово-комунального господарства (УЖКГ) ГРДА

6.

Культура і мистецтво

Загальний фонд – 20839,2

Спеціальний фонд – 2090,0

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді; якісні послуги з організації культурного дозвілля населення

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини (УКТОКС) ГРДА

7.

Фізична культура і спорт

Загальний фонд – 3680,9

Спеціальний фонд – 148,6

Розвиток дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей та молоді

Відділ у справах сім‘ї, молоді та спорту (ВССМС) ГРДА

8.

Будівництво

Спеціальний фонд – 6805,0

Проведення капітальних вкладень

УЖКГ ГРДА

9.

Цільові фонди

Спеціальний фонд – 7868,5

ГРДА

10.

Видатки не віднесені до основних груп

Загальний фонд – 1000,0

Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем у районі

ГРДА

11.

План надходження податків (Додаток 1)

Збільшення надходжень та зборів до Зведеного бюджету на 13,9 % (прогноз-3700,0 млн. грн.), в т.ч. до Державного бюджету на 16,5 % (прогноз – 2900,0 млн. грн.) в порівнянні з 2011 роком

Державна податкова інспекція (ДПІ) у Голосіївському районі м. Києва

12.

Забезпечення виконання затверджених показників по надходженнях до бюджетів усіх рівнів

Виконання помісячно та в цілому з початку року доведених напружених планових показників податкових та інших надходжень задля забезпечення видаткової частини бюджетів усіх рівнів

13.

Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази та недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів і обов‘язкових платежів до бюджету міста

Поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, зменшення кількості випадків мінімізації податкових зобов‘язань та ухилення від сплати податків, зборів і обов‘язкових платежів до бюджету міста

14.

Удосконалення роботи щодо реалізації заходів по легалізації виплати заробітної плати та виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових відносин

Проведення оперативних заходів з метою виведення заробітної плати незареєстрованих працівників із «тіні», збільшення надходжень до Державного та Місцевого Бюджетів за рахунок додаткової сплати податку на доходи фізичних осіб

15.

Організація проведення засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізації заходів по скороченню податкового боргу

Вирішення проблемних питань щодо забезпечення своєчасності та повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу

16.

Здійснення перевірок щодо забезпечення своєчасності повноти сплати податків, зборів та інших обов‘язкових платежів до бюджетів усіх рівнів

Забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов‘язкових платежів з метою максимізації надходжень до бюджетів усіх рівнів

3.1.2. Розвиток реального сектору економіки району на інноваційній основі

1.

Нарощування обсягів реалізації промислової продукції на підприємствах промислового комплексу району

Збільшення обсягу реалізації промислової продукції до 6,8 млрд. грн. або на 1,5 % в порівнянні з 2011 роком

Підприємства промислового комплексу

2.

Збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу

Збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг) в розрахунку на одну особу до 29100,0 грн. або на 0,6 % в порівнянні з 2011 роком

Підприємства промислового комплексу

3

Зростання обсягів випуску наукоємної, високотехнологічної, експортоорієнтованої продукції шляхом освоєння нових видів та нових технологій на промислових підприємствах району

Збільшення кількості підприємств, які займатимуться інноваційною діяльністю до 18 од.; збільшення обсягу реалізованої інноваційної продукції до 712,1 млн.грн., що на 1,3 % більше, ніж очікується в 2011 р.; збільшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції до 12,3 %; освоєння 54 нових видів інноваційної продукції

Підприємства промислового комплексу

4.

Впровадження на промислових підприємствах району системи менеджменту якості згідно стандарту ІSO 9001 та збільшення обсягу реалізованої високотехнологічної продукції

Збільшення кількості підприємств, на яких буде впроваджена система менеджменту якості згідно стандарту ІSO 9001 до 16 од. та відповідно збільшення обсягу реалізованої високотехнологічної продукції сертифікованої за вищевказаним стандартом.

Підприємства промислового комплексу

5.

Залучення підприємств до участі у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції "Кращий вітчизняний товар року" та загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна»

Розширення ринків збуту та популяризація товарів вітчизняного виробництва

Підприємства промислового комплексу

3.1.3. Інвестиційна політика

1.

Опрацювання та надання пропозицій щодо залучення інвестицій в економіку району та сприяння підвищенню інвестиційної привабливості району серед вітчизняних та іноземних інвесторів (Додаток 2)

Активізація інвестиційної діяльності, спрямованої на подолання кризових явищ в економіці

Відділ будівництва, архітектури та землекористування ГРДА;

Відділ економіки ГРДА;

УЖКГ ГРДА;

УО ГРДА;

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту ГРДА

3.1.4. Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади м. Києва на території району

1.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю 13 комунальних підприємств, що передані до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зменшення збитковості підприємств, зокрема:

- 2 підприємств громадського харчування;

- 9 підприємств житлово-комунального господарства;

- 2 підприємств інших галузей

Відділ з питань майна комунальної власності ГРДА

2.

Аналіз основних показників господарської діяльності комунальних підприємств

Підвищення ефективності діяльності підприємств

3.

Узагальнення та передача до Головного управління комунальної власності м. Києва інформації уточненого переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, що передані до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою внесення змін та уточнень до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2010 № 1112.

Уточнення площ приміщень, що передані до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

4.

Інвентаризація нерухомого майна комунальної власності, розташованої в Голосіївському районі за формою 1-НФ

Уточнення площ приміщень

5.

Аналіз ефективного використання нежитлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Києва

Винесення на конкурс приміщень, які використовуються неефективно для передачі в оренду

6.

Закріплення майна за структурними підрозділами Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Належне утримання комунального майна

КМДА, Відділ з питань майна комунальної власності ГРДА

3.1.5. Територіальний розвиток міста в межах Голосіївського району

1.

Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень по Голосіївському району (Додаток 3)

8805,0

Поліпшення та розвиток території Голосіївського району

ГРДА,

КП «Голосіїво-будінвест»

2.

Об‘єкти капітального будівництва та реконструкції, які знаходяться на території Голосіївського району (Додаток 4)

Видатки міського бюджету

Розвиток інфраструктури м. Києва у межах Голосіївського району

КМДА

3.

Введення в експлуатацію об‘єктів житлового будівництва (12 об‘єктів, 2526 квартир загальною площею 206368 кв. м)

Додаток 5

Поліпшення житлового забезпечення мешканців району.

Відділ реконструкції та розвитку УЖКГ ГРДА

3.1.6. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг у районі

1.

Збільшення кількості проведення сільськогосподарських ярмарків з реалізації продукції від безпосереднього товаровиробника – фермерських господарств та підприємств переробної промисловості з усіх регіонів України в мікрорайонах, де малорозвинена продовольча мережа.

Забезпечення попиту населення на основні продовольчі товари в мікрорайонах, де відсутня стаціонарна продовольча мережа. Можливість регулювання та стримування росту цін.

Відділ торгівлі та споживчого ринку ГРДА

2.

Розширення мережі магазинів з продажу товарів першої необхідності та об’єктів побутового обслуговування населення за рахунок введення новобудов та розміщення закладів торгівлі павільйонного типу в місцях малої забезпеченості стаціонарними закладами торгівлі (Додаток 6).

Забезпечення необхідної кількості закладів продовольчої торгівлі в межах пішохідної доступності.

КМДА, Відділ торгівлі та споживчого ринку ГРДА

3.

Створення на території району підприємства по комплексному обслуговуванню населення побутовими послугами (на зразок Будинку побуту), сервісного центру з ремонту та технічного обслуговування теле-, радіо-, відео-, аудіоапаратури та побутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва за рахунок виділення нежитлових приміщень соціально-культурного та побутового призначення в новобудовах або надання в орендне користування приміщень комунальної власності територіальної громади міста (Додаток 7).

Зростання обсягів реалізації побутових послуг. Надання населенню широкого спектру якісних послуг.

КМДА, Відділ торгівлі та споживчого ринку ГРДА

3.1.7. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища району

1.

Розвиток підприємницької діяльності у 2012 році на території району (Додатки 8, 9)

Підвищення соціально-економічного становища населення району

Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру

2.

Проведення круглих столів та семінарів для підприємців району та їх громадських об’єднань з метою інформування суб‘єктів підприємницької діяльності щодо змін законодавства та ведення господарської діяльності, з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовки пропозицій щодо їх вирішення.

Поліпшення бізнес-клімату.

Покращення умов входження в бізнес та виходу з нього.

Максимальне сприяння діяльності малого та середнього бізнесу.

3.

Впровадження в дію Центру надання адміністративних послуг з підключенням до системи «електронної черги»

Скорочення часу та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру

4.

Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті обговорення цих проектів за участю представників громадськості

_

Забезпечення доцільності, передбачуваності та прозорості регуляторної діяльності, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату

5.

Проведення круглих столів із залученням підприємців та їх громадських об’єднань з проблемних питань започаткування бізнесу, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

_

Покращення умов входження в бізнес та виходу з нього

6.

Проведення круглих столів для підприємців з питань отримання документів дозвільного характеру

_

Скорочення часу та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру, поліпшення інвестиційного та бізнес клімату.

Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру

7.

Проведення моніторингу реєстраційної діяльності суб’єктів господарювання у Голосіївському районі.

Покращення бізнес клімату в районі та надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та громадянам у сфері державної реєстрації

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

8.

Удосконалення процесу державної реєстрації суб’єктів господарювання шляхом запровадження «електронної черги»

3.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури в межах Голосіївського району

3.2.1. Транспорт та транспортна інфраструктура району

1

Ремонт об’єктів благоустрою:

11,0

Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури району, умов руху транспорту та пішоходів, безпеки руху, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

КП ШЕУ Голосіївського району

 • оглядових колодязів та зливоприймальників, ремонт підземних пішохідних переходів

 • поточний ремонт шляхів, пониження бортового каменю, заливка тріщин

2

Поточне утримання шляхів та споруд на них (утримання доріг і тротуарів в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди)

7861,8

3

Виконання договірних робіт (прибирання територій, відновлення та ремонт покриттів, авто послуги, комунальні платежі)

6000,0

4.

Будівництво Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. Дільниця від ст. М «Виставковий центр» до станцій «Теремки», «Іподром»

5000,0;

спецфонд міського бюджету – 5000,0;

бюджет розвитку –5000,0

Покращення транспортного обслуговування мешканців масиву Теремки та гостей м. Києва, забезпечення ефективної роботи і подальшого розвитку транспортної інфраструктури, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Києва та створення додаткових робочих місць.

Розвиток системи установ цивільного захисту (цивільної оборони).

Розширення мережі послуг соціально-побутового призначення, торгівлі.

КП «Київський метрополітен»

5.

Реконструкція вул. Горького

2000,0;

спецфонд міського бюджету – 2000,0;

бюджет розвитку – 2000,0

Забезпечення безперервності розвитку та удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності, удосконалення організації дорожнього руху, зменшення кількості заторів на дорогах і мостах, збільшення середньої швидкості руху в години пік на 5 км/год.

КК «Київавтодор»

6.

Будівництво ІІ черги транспортної розв’язки на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе

2000,0;

спецфонд міського бюджету – 2000,0;

бюджет розвитку – 2000,0

7.

Будівництво подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка

2500,0;

спецфонд міського бюджету – 2500,0;

бюджет розвитку – 2500,0

8.

Будівництво під’їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)

1500,0;

спецфонд міського бюджету – 1500,0;

бюджет розвитку – 1500,0

9.

Перспективне проектування.

Будівництво проїзду від провулку Червоноармійського до вул. Грінченка (проектні роботи)

375,0;

спецфонд міського бюджету – 375,0;

бюджет розвитку – 375,0

10.

Перспективне проектування.

Реконструкція проспекту 40-річчя Жовтня на ділянці від Голосіївської площі до вул. Васильківської

1000,0;

спецфонд міського бюджету – 1000,0;

бюджет розвитку – 1000,0

11.

Реконструкція вул. Васильківської на дільниці від Голосіївської площі до Амурської площі

1000,0;

спецфонд міського бюджету – 1000,0;

бюджет розвитку – 1000,0

12

Перспективне проектування.

Влаштування велосипедних доріжок у м. Києві

1000,0;

спецфонд міського бюджету – 1000,0;

цільовий фонд –1000,0.

Стимулювання розвитку здорового способу життя, покращення екологічного стану міста.

КП "Київдорсервiс"

13.

Перспективне проектування.

Будівництво світлофорних об’єктів, влаштування пристроїв примусового

1000,0;

спецфонд міського бюджету – 1000,0;

цільовий фонд –1000,0.

Оптимізація транспортно-пішохідних схем організації руху та режимів руху автотранспорту.

КП "Київдорсервiс"

14.

Впровадження схеми маршрутного орієнтування між основними об’єктами чемпіонату Євро-2012 року з футболу

2500,0;

спецфонд міського бюджету – 2500,0;

цільовий фонд –2500,0

Забезпечення підготовки транспортної інфраструктури м. Києва до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 року з футболу.

15.

Придбання та встановлення на перехрестях м. Києва дорожніх знаків та інформаційних покажчиків з вказівками найменувань вулиць українською та англійською мовами до чемпіонату Євро-2012 року з футболу

4000,0;

спецфонд міського бюджету – 4000,0;

цільовий фонд –4000,0.

Забезпечення підготовки транспортної інфраструктури м. Києва до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 року з футболу.

3.2.2. Розвиток житлово-комунального господарства району

1

Ремонт житлового фонду в 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" (Додаток 10)

Міський бюджет – 15276,13

Покращення технічного стану житлових будинків

УЖКГ ГРДА

2

Реконструкція котельні по вул. Червонопрапорній,48 з подальшим підключенням житлових будинків по просп. Науки,96,98,102

Міський бюджет – 2000,0

Надання мешканцям якісних послуги з опалення будинків і гарячого водопостачання та запобігання негативних соціальних наслідків.

3

Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період 2012-2013 рр.

Покращення технічного стану житлових будинків

УЖКГ ГРДА, КП „ЖЕО-” та ТОВ, що обслуговують житловий фонд

4

Створення ОСББ у житлових будинках комунальної власності

Покращення утримання та обслуговування житлового фонду

УЖКГ ГРДА, КП „Дирекція...”, КП „ЖЕО-” та ТОВ, що обслуговують житловий фонд

5

Проведення роботи по приватизації квартир у житлових будинках та гуртожитках

­

Виконання Законів України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків"

6.

Встановлення автономного опалення в адміністративному приміщенні по вул.. Заболотного, 20А

Щорічна економія коштів на оплату опалення

УЖКГ ГРДА, КП „ЖЕО-109”

7.

Залучення приватних підприємств до утримання та обслуговування житлового фонду

Покращення утримання та обслуговування житлового фонду

УЖКГ ГРДА, КП „Дирекція...”

8.

Забезпечення обліку споживання енергоресурсів шляхом встановлення засобів їх обліку

Раціональне витрачання енергоресурсів

УЖКГ ГРДА, КП „ЖЕО-” та ТОВ, що обслуговують житловий фонд

3.2.3. Житлова політика

1.

Забезпечення населення доступним житлом відповідно до Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки

Поліпшення житлових умов та якості життя черговиків квартирного обліку Голосіївського району та зменшення черги.

Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов у тому числі пільгових категорій черговиків, які перебувають на соціальному квартирному обліку.

КМДА,

ГРДА

2.

Своєчасний розподіл житлової площі, яка надходить від Головного управління житлового забезпечення КМДА

3.

Постановка на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3.2.4. Енергоефективність та енергозбереження

Бюджетний сектор

1.

Передбачити дотримання споживання енергоносіїв в межах встановлених лімітів за рахунок таких заходів:

 • заміна ламп розжарювання на енергоефективні в закладах освіти, культури, охорони здоров’я та соцзахисту;

 • реконструкція теплопункту із встановлення МІТП в закладах освіти та охорони здоров’я;

 • утеплення фасаду, ремонт та утеплення даху в закладах охорони здоров’я;

 • заміна вікон на енергозберігаючі зі склопакетами в закладах освіти, культури і охорони здоров’я. (Додаток 11)

5494,0

Очікується, що зазначені заходи забезпечать економію паливно-енергетичних ресурсів у розмірі близько 0,13 тис.т.у.п.

РУО,

УОЗ,

ЦРП,

Поліклініка №1,

Поліклініка №2,

ПСЛ Корчувате,

УКТОКС,

УПСЗН,

ФОЦ «Голосієво»

Житлово-комунальний сектор

2.

Передбачити здійснення наступних енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві:

 • утеплення зовнішніх фасадів будинків за новітніми технологіями (полірем), 2буд./1320м2,

 • влаштування пластинчатих бойлерів 22 од.;

 • відновлення теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів систем ЦО та ГВП після їх ремонту, 1940 м.п.;

 • встановлення будинкових лічильників теплової енергії на системах ЦО, 99 од.;

 • ремонт та заміна вхідних дверей, 90 од.;

 • придбання та встановлення електролічильників сходових кліток і ліфтів, 30 од.;

 • впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітинах та місцях загального користування, 2 житл. буд. (Додаток 11)

21896,0

в тому числі за рахунок коштів ПЕК „Київенерго” – 3470,0 тис.грн.

Очікується, що означені заходи забезпечать економію паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 0,57 тис.т.у.п.

КМДА,

КП «Дирекція…»

ЖЕО,

ПАТ «Київенерго

Промисловий сектор

3.

Передбачити впровадження низки заходів (насамперед, техніко-технологічного енергозбереження) на промислових підприємствах для ефективного використання енергоресурсів, а саме:

 • технічне переоснащення котелень із заміною котлів, насосів, теплообмінників на енергоефективні;

 • впровадження систем утилізації тепла;

 • реконструкція систем опалення, впровадження систем автономного опалення цехів, використання приладів інфрачервоного обігріву виробничих цехів типу UFO;

 • модернізація системи оборотного водопостачання з встановленням агрегатів з електродвигунами меншої потужності;

 • заміна газовикористовуючого обладнання на електричне;

 • заміна технологічного обладнання на енергоефективне;

 • ремонт теплоізоляції на зовнішніх трубопроводах пара, ГВП та технологічної води;

 • встановлення частотних перетворювачів на електродвигуни димососів і вентиляторів наявних котлів;

 • капітальний ремонт компенсувальних установок на ТП;

 • відновлення теплоізоляції на паропроводах;

модернізація освітлення, заміна світильників, ламп розжарювання на енергоекономічні, впровадження автоматичної системи вимикання освітлення.

Планується витратити 15 млн. грн. (власні кошти промислових підприємств)

Очікувана річна економія паливно-енергетичних ресурсів може скласти близько 3 тис.т.у.п на суму 5 млн.грн.

Промислові підприємства району

3.2.5. Розвиток індустрії туризму в районі

1.

Здійснення комплексу просвітницьких, бібліотечно-інформаційних заходів щодо популяризації туризму та охорони культурної спадщини

Популяризація туризму, туристичних ресурсів та пам’яток району

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини

2.

Сприяння розвитку різних видів туризму та краєзнавства серед дітей та юнацтва. Організація спортивно-оздоровчих туристичних заходів, екскурсій, походів, вікторин тощо

Сприяння розвитку туризму серед дітей та юнацтва

УКТОКС

3.

Розвиток мережі зіркових і беззіркових готелів на території голосіївського району (Додаток 12)

Розбудова туристичної індустрії району

УКТОКС

4.

Відкриття туристично-інформаційного центру відповідно до схеми розміщення у м. Києві

Забезпечення туристів довідковою інформацією

УКТОКС

5.

Участь у міжнародних туристичних виставках

Створення позитивного іміджу району та міста Києва на міжнародній туристичній арені

УКТОКС

6.

Проведення циклу заходів з відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні

Популяризація туризму

УКТОКС

7.

Проведення щорічного туристичного фестивалю “Голосієво – перлина Києва” в рамках районної культурно-мистецької програми до Дня столиці та Дня Києва

Популяризація туризму

УКТОКС

3.3. Удосконалення соціальної сфери та соціального захисту мешканців Голосіївського району

3.3.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

1.

Проведення районних профілактичних рейдів «Діти вулиці» з метою подолання безпритульності та бездоглядності (необхідно 80 тис. грн.)

Зменшення рівня бездоглядних дітей. Зменшення кількості правопорушень.

Оперативне проведення рейдів «Діти вулиці» (необхідно окремий автотранспорт).

Служба у справах дітей

2.

Забезпечити організацію оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Захист законних прав та інтересів дітей, зменшення рівня бездоглядних дітей. Зменшення кількості правопорушень. Максимальне охоплення дітей Голосіївського району м. Києва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, всіма можливими формами та видами оздоровлення і відпочинку.

Служба у справах дітей

3.

Забезпечити своєчасне оформлення соціального статусу дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зменшення рівня бездоглядних дітей, оформлення пільг та державної допомоги.

Служба у справах дітей

4.

Залучення молодіжних громадських організацій до соціально-корисної діяльності та участі у реалізації державної молодіжної політики

Реалізація спільних заходів, спрямованих на підтримку соціально незахищених категорій сімей;

сприяння творчому та інтелектуальному становленню молоді Голосіївського району м. Києва

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

5.

Організація та проведення заходів щодо реалізації державної молодіжної політики (Додаток 13)

81,0

Залучення якомога більшої кількості молоді до змістовних форм дозвілля, до участі у заходах, спрямованих на розвиток гармонійної особистості та активізацію життєвої позиції молодих людей

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

6.

Організація та проведення заходів щодо реалізації державної політики з питань сім’ї

20,5

Підтримка сім’ї, яка виступає джерелом та засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей прийдешнім поколінням;

виховання свідомого батьківства та запобігання соціальному сирітству в Голосіївському районі м. Києва

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

7.

Забезпечення функціонування центру у справах сім’ї та жінок “Родинний дім”

204,4

Надання психологічних та юридичних консультативних послуг соціально незахищеним верствам населення

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

8.

Реалізація соціальних заходів.

“Служба роботи з особами, які повертаються з місць позбавлення волі та особами, які відбувають альтернативні види покарання в Голосіївському районі м. Києва”

8,5

Допомога в соціальній адаптації після звільнення з місць позбавлення волі до умов проживання в територіальній громаді м. Києва;

профілактика рецидивної поведінки

Голосіївський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

9.

Реалізація соціальних заходів.

“Служба соціально-профілактичної роботи в Голосіївському районі м. Києва”

10,0

Зменшення шкоди і негативних наслідків від вживання психоактивних речовин

Голосіївський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

10.

Реалізація соціальних заходів.

“Служба соціальної підтримки сім’ї”

23,0

Здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

збільшення кількості справ соціального супроводу з позитивним результатом

Голосіївський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

11.

Реалізація соціальних заходів “Програми соціалізації молоді з функціональними обмеженнями”

8,2

Допомога у соціалізації та адаптації молоді з функціональними обмеженнями

Голосіївський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

12.

Підготовка та залучення добровільних помічників на громадських засадах у сфері надання соціальних послуг

9,77

Залучення якомога більшої кількості добровільних помічників до проведення заходів, спрямованих на підтримку соціально незахищених категорій сімей, пропаганду здорового способу життя

Голосіївський районний у м. Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення

1.

Поширення профорієнтаційної роботи серед молоді (випускники загальноосвітніх шкіл та їх батьки), шляхом надання довідково-інформаційних і профорієнтаційних консультацій

Покращення умов для реалізації мешканцями району права на працю

Голосіївський РЦЗ

2.

Співпраця з центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення єдиної системи обліку створення нових робочих місць (Додаток 14)

Забезпечення продуктивної зайнятості; розширення сфери застосування праці

Голосіївський РЦЗ

3.

Сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення. Надання консультацій, проведення семінарів з орієнтацією на підприємницьку діяльність, відповідна професійна підготовки та надання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи.

Розвиток підприємництва; розширення сфери застосування праці

Голосіївський РЦЗ

4.

Забезпечення кількісного та якісного наповнення бази вакансій для забезпечення оперативного працевлаштування незайнятих громадян

Оперативне працевлаштування незайнятих громадян

Голосіївський РЦЗ

5.

Відшкодування пільг організаціям – надавачам послуг.

Державний бюджет України

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

6.

Забезпечення підвищення ефективності надання житлових субсидій згідно чинного законодавства.

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

7.

Проведення засідань Тимчасової комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях району.

УПСЗН

8.

Проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо дотримання трудового законодавства в частині оплати праці.

Дотримання трудового законодавства на підприємства, установах та організаціях району.

УПСЗН

3.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту мешканців району

1.

Надання інвалідам, особам похилого віку та жінкам, які зазнали мастектомії, направлень до Київського протезного заводу на забезпечення протезами, засобами реабілітації та складного протезування.

Державний бюджет України

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

2.

Забезпечення інвалідів засобами пересування.

Державний бюджет України

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

3.

Забезпечення санаторно-курортними путівками:

Державний бюджет України

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

 • інвалідів від загального захворювання та інвалідів з дитинства (979 осіб)

4503,4

 • ветеранів війни (1031 особа)

4124,0

 • ветеранів праці (943 особи)

4054,9

 • осіб постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (355 осіб)

186,0

4.

Підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (Додаток 15)

Забезпечення життєдіяльності населення.

УПСЗН

5.

Збільшення видатків на фінансування:

Забезпечення життєдіяльності населення.

Виконання комплексної програми «Турбота. Назустріч киянам» (у 2011 р. – 80,8 тис. грн.)

Виконання постанови КабМіну України від 28.02.2011 № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» (у 2011 р. – 15,081 тис. грн.)

Виконання постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» (у 2011 році компенсація виплачувалась у розмірі від 52 грн 50 коп. до 150 грн. 60 коп. щомісяця)

Виконання постанови КМУ від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» (у 2011 р. щомісячна компенсація склала 13 грн. 86 коп.)

УПСЗН

 • одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозахищених верств населення м. Києва

200,0

(місцевий бюджет)

 • одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

50,0

(державний бюджет України)

 • щомісячної компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Державний бюджет України

 • щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку

Державний бюджет України

6.

Забезпечення надання:

Місцевий

бюджет

Забезпечення життєдіяльності населення

УПСЗН

 • щоквартальної додаткової адресної матеріальної допомоги мешканцям м. Києва, які досягли 80-річного віку і старше

 • одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям мало захищених верств населення м. Києва з нагоди відзначення певних свят у 2012 р.

7.

Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.

Кошти підприємств, установ та організацій.

Вільний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення (пандуси, спец обладнання туалетів тощо)

УПСЗН

8.

Забезпечення надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, які потребують державної підтримки.

Державний бюджет України

Зниження соціальної напруги в суспільстві та підвищення матеріального добробуту громадян, зменшення розшарування населення за рівнем доходів та соціальний захист громадян з особливими потребами.

УПСЗН

9.

Створення в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва комп’ютерного класу для людей похилого віку та дітей інвалідів.

35,0

(місцевий бюджет)

Упровадження соціально-педагогічних послуг «Університету третього віку» в Територіальному центрі.

УПСЗН

10.

Забезпечення надання соціально-побутових послуг відповідно до потреб мешканців Голосіївського району м. Києва

38,0

(місцевий бюджет)

Розширення спектру соціально-побутових послуг для категорійних мешканців Голосіївського району м. Києва.

УПСЗН

11.

Забезпечення санаторно-оздоровчим лікуванням ветеранів ВВв Голосіївського району м. Києва

95,76

(місцевий бюджет)

Покращення життєзабезпечення ветеранів ВВв Голосіївського району м. Києва

УПСЗН

3.3.4. Пенсійне забезпечення

1.

Забезпечувати додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення

Зменшення боргу по сплаті страхових внесків та єдиного соціального внеску

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

2.

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Пенсійного фонду

Зменшення боргу по сплаті страхових внесків та єдиного соціального внеску, зміцнення платіжної дисципліни

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

3.

Здійснення реєстрації та облік платників єдиного внеску та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечення надходження єдиного внеску, сум фінансових санкцій страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду

Збільшення надходжень, збір і акумуляція коштів на своєчасну виплату пенсій та допомоги, зміцнення платіжної дисципліни.

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

4.

Призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, допомог на поховання та інших виплат відповідно до чинного законодавства

Здійснення своєчасних виплат відповідно до чинного законодавства

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

5.

Проведення у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, надання платникам єдиного внеску консультацій з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їх права і обов'язки

Зменшення боргу по сплаті страхових внесків та єдиного соціального внеску, збільшення надходжень, збір і акумуляція коштів на своєчасну виплату пенсій та допомоги.

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

6.

Інформування громадськості про діяльність Управління ПФ України в Голосіївському районі м. Києва (Додаток 16)

Удосконалення системи заходів щодо забезпечення вчасного надходження внесків

Управління

ПФ України в Голосіївському районі м. Києва

3.3.5. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг для мешканців району

1.

Оснащення амбулаторій та відділення, які надають первинну медичну допомогу відповідно до табеля оснащення обладнанням

3978,9

Субвенція з держбюджету

Підвищення якості медичної допомоги

КМДА,

УОЗ ГРДА

2.

Оснащення амбулаторій та відділень, які надають первинну медичну допомогу відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення

597,5

Субвенція з держбюджету

Підвищення якості медичної допомоги

КМДА,

УОЗ ГРДА

3.

Капітальний ремонт 1-4 поверхів Центральної районної дитячої поліклініки Голосіївського району м. Києва

1200,0

Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)

Підвищення якості медичної допомоги дитячому населенню

КМДА,

УОЗ ГРДА

4.

Подання пропозицій до проекту „Програми розвитку мережі закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню на 2011-2015 роки” з урахуванням забудови нових житлових масивів та використання не житлових приміщень комунальної власності

Поліпшення надання медичної допомоги мешканцям Голосіївського району, наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення та охоплення цією допомогою мешканців району, які проживають у віддалених мікрорайонах

КМДА,

УОЗ ГРДА

5.

Здійснення організаційних заходів щодо відокремлення мережі первинної медико-санітарної допомоги населенню зі створенням окремих юридичних осіб

Розмежування фінансів первинного та вторинного рівня медичної допомоги

УОЗ ГРДА

6.

Будівництво амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул. Червонопрапорній,148-а

(2012 рік)

1943,7

Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)

Розвиток інституту сімейного лікаря в Голосіївському районі.

Покращення доступності медико-соціальної допомоги для населення району.

КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест»

7.

Будівництво амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул. Козацькій, 67-а

(2012-2013 рр.)

1125,8

Спеціальний фонд міського бюджету (бюджет розвитку)

Розвиток інституту сімейного лікаря в Голосіївському районі.

Покращення доступності медико-соціальної допомоги для населення району.

КП капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест»

3.3.6. Підвищення стандартів у сфері освіти

1.

Будівництво другого пускового комплексу

Розширення школи №151 та будівництво котельні на вулиці Лісничій, 3, с. Чапаєвка (Додаток 3)

2000,0

Спеціальний фонд міського бюджету (цільові фонди)

Збереження і зміцнення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, подальше поліпшення умов навчання та виховання дітей у загальноосвітніх закладах.

Покращення температурного режиму в навчальному закладі та економії теплової енергії.

УО ГРДА

2.

Перспективне проектування та будівництво СШ № 110 по вул. Козацькій, 5

870,0

спеціальний фонд бюджету

Збереження і зміцнення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, подальше поліпшення умов навчання та виховання дітей у загальноосвітніх закладах.

УО ГРДА

3.

Перспективне проектування та будівництво прибудови до гімназії № 59 по вул. В. Китаївська, 85

550,0

спеціальний фонд бюджету

Збереження і зміцнення мережі загальноосвітніх навчальних закладів, подальше поліпшення умов навчання та виховання дітей у загальноосвітніх закладах.

УО ГРДА

4.

Відновлення робіт по ДНЗ №196 вул. Крейсера «Аврора», 13:

- виконання ремонтних робіт у зазначеному закладі;

- придбати меблі та обладнання

1500,0

1000,0

Поліпшення ситуації щодо забезпечення збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення

УО ГРДА

5.

Відремонтувати групи звільнені від орендарів в ДНЗ №641 (вул.Якубовського, 1-а), № 253 (вул.Горького, 108),

№ 285 (просп. Акад. Глушкова, 41-б)

№ 372 (вул. Заболотного, 114-а):

- виконати ремонтні роботи в зазначених навчальних закладах;

- придбати меблі для відремонтованих груп

880,0

600,0

Поліпшення ситуації щодо забезпечення збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення

УО ГРДА

6.

Відкриття відремонтованого в 2011 році ДНЗ №726 (вул. Теремківська, 9) та придбання меблів і обладнання

1524,4

Поліпшення ситуації щодо забезпечення збільшення кількості місць в дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення

УО ГРДА

7.

Відновити роботу плавального басейну в ДНЗ № 285 (просп. Акад. Глушкова, 41-б)

300,0

Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів та оздоровлення дітей віком від 3-х до 6-ти років

УО ГРДА

8.

Відновити роботу плавального басейну НВК «Барвінок» (просп. Акад. Глушкова, 55-а)

300,0

Поліпшення ситуації щодо оздоровлення та зайнятості дітей у позашкільний час

УО ГРДА

9.

Збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району (Додаток 17)

Реформування впровадження нових організаційних засад, форм і методів діяльності загальноосвітніх навчальних закладах в умовах 11-річного терміну навчання.

Збереження рівня забезпеченості учителями загальноосвітніх навчальних закладів.

Покращення матеріально-технічної бази діючих навчальних закладів.

УО ГРДА

10.

Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів (Додаток 18)

Забезпечення дітей дошкільного віку місцями в дитячих навчальних закладах.

Зміцнення матеріально-технічної бази. Підвищення якості навчально-виховного процесу.

УО ГРДА

11.

Забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти, виховання здорової, компетентної особистості

Забезпечення доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах..

Збереження рівня забезпеченості педагогами дошкільних навчальних закладів.

УО ГРДА

12.

Розвиток галузі освіти Голосіївського району на 2012 рік (Додаток 17–19)

Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів. Зміцнення матеріально-технічної бази. Підвищення якості навчально-виховного процесу.

УО ГРДА

13.

Підключення всіх ЗНЗ до швидкісного Інтернету (Додаток 17)

16,0

Забезпечення доступу усіх учасників навчально-виховного процесу до єдиної системи електронних освітніх ресурсів.

Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів.

УО ГРДА

3.3.7. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини

1.

Здійснення заходів щодо збереження мережі підпорядкованих закладів культури (Додаток 20)

Забезпечення стабільності інфраструктурного потенціалу галузі

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини

2.

Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури (придбання матеріалів)

166,7

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та забезпечення їх життєдіяльності

УКТОКС

3.

Здійснення підписки періодичних видань

91,3

Забезпечення конституційного права загальної доступності жителів району до інформації та культурних цінностей, підвищення якості культурного обслуговування

УКТОКС

4.

Придбання книг для публічних бібліотек району

120,0

Поповнення та оновлення книжкового фонду, підвищення якості культурного обслуговування

УКТОКС

5.

Проведення капітальних ремонтів

500,0

Приведення приміщень до належного стану, забезпечення роботи бібліотек, створення комфортних умов для користувачів

УКТОКС

6.

Контроль за благоустроєм пам’ятників монументального мистецтва і територій навколо них, проведення комісійних обстежень пам’ятників монументального мистецтва

Збереження об’єктів культурної спадщини

УКТОКС

7.

Організація проведення органами дитячого самоврядування дитячо-юнацьких клубів Централізованої системи “Щасливе дитинство” оглядових рейдів стану пам’ятників монументального мистецтва

Збереження об’єктів культурної спадщини, запобігання актам вандалізму та руйнуван-ню місць поховань та пам’ятників, виховання у дітей та молоді шанобливого ставлення до історії та пам’яток

УКТОКС

3.3.8. Розвиток фізичної культури та спорту

1.

Реалізація у Голосіївському районі м. Києва державної політики у сфері фізичної культури і спорту, впровадження у суспільну свідомість засобами фізичної культури і спорту пріоритетів ведення фізично-активного, здорового способу життя (Додаток 13)

Повноцінний розвиток людини та її виховання, профілактика захворювань, організація змістовного дозвілля

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2.

Організація та проведення спортивно-масових заходів з видів спорту серед мешканців, учнівської та студентської молоді

38,5

Залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

популяризація та пропаганда здорового способу життя

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

3.

Забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Голосіївського району м. Києва

3610,4

Залучення дітей та молоді до регулярних занять спортом;

підготовка спортивного резерву для збірних команд України

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

4.

Забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчого центру “Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання “Голосієво”

1758,7

Залучення якомога більшої кількості населення району до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

популяризація фізичної культури та спорту;

формування здорового способу життя

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

5.

Забезпечення контролю за станом матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту

Контроль за станом інфраструктури фізичної культури та спорту;

недопущення закриття та перепрофілювання об’єктів фізичної культури та спорту

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

6.

Забезпечення співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивного профілю

Реалізація спільних заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію фізичної культури та спорту у Голосіївському районі м. Києва

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

7.

Капітальний ремонт спортивного клубу фізкультурно-оздоровчого центру “Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання “Голосієво”

200,0

Відкриття приміщення з новим тренажерним обладнанням, залом єдиноборств, залом для фітнесу та кардіотренажерами; залучення більшої кількості громадян до рухової активності

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

3.4. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека мешканців Голосіївського району

3.4.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, техногенна безпека та створення безпечних умов праці

1.

Проведення робіт з попередження надзвичайних ситуацій на зсувонебезпечних ділянках та території Голосіївського району (Додаток 21):

Спецфонд міського бюджету

Попередження надзвичайних ситуацій

ПАТ СУППР, УНС ГРДА

- укріплення схилу біля будівлі № 11 по вул. Героїв оборони

500,0

- комплекс протизсувних заходів для укріплення схилу біля садиб №№ 13, 15, 17 на вул. Корчуватській

2050,9

2.

Відселення мешканців та проведення робіт з рекультивації території санітарно-захисної зони с. Пирогів (розпорядження КМДА від 25.11.1999 № 1871, 27.06.2001 № 1340, 03.09.2002 № 1706)

1500,0

Відселення мешканців, рекультивація території

Відповідні ГУ КМДА, ВАТ „Київспецтранс”

УНС ГРДА

3.

Виконання заходів посилення радіаційної безпеки м. Києва

Усунення загрози радіаційного забруднення

УНС ГРДА

4.

Виконання заходів щодо забезпечення всіх лікувально-профілактичних установ району джерелами автономного енергопостачання

Автономне енергопостачання в разі виникнення надзвичайних ситуацій

ГУ ОЗ КМДА

УНС ГРДА

5.

Заходи щодо дослідження та усунення наслідків погіршення технічного стану будівель та споруд уздовж будівництва метрополітену від Московської площі до житлового масиву „Теремки”

Усунення наслідків погіршення технічного стану будівель та споруд

Відповідні ГУ КМДА, ВАТ „Київметробуд”,

КП „Київський метрополітен”,

КК „Київавтодор”,

ВАТ СУППР

УНС ГРДА

6

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами всіх форм власності, що розташовані на території Голосіївського району (2554 об‘єктів)

Забезпечення стійкого санітарно-епідеміологічного благополуччя

Санітарно-епідеміологічна станція Голосіївського району м. Києва

7

Здійснення моніторингу за станом інфекційної захворюваності населення з проведення організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів п о стабілізації та зменшенню, як загальної інфекційної захворюваності, так і окремих нозологій (кишкових інфекційних захворювань, туберкульозу, лептоспірозу, хвороби Лайма, дитячих інфекцій керованих засобами імунопрофілактики та інші)

Зменшення випадків на інфекційні захворювання

СЕС Голосіївського району м. Києва

8

Проведення лабораторного моніторингу стану навколишнього середовища (стану атмосферного повітря, води поверхневих водоймищ та джерел водопостачання, продуктів харчування тощо)

Покращення та збереження здоров’я населення району

СЕС Голосіївського району м. Києва

9

Проведення заходів по боротьбі та знищенню комарів та кліщів – переносників збудників інфекційних хвороб, здійснення боніфікаційних заходів на водоймищах, у підвалах будинків, паркових та лісових зонах з метою профілактики випадків місцевої малярії, хвороби Лайма та кліщових енцефалітів

Покращення екологічного благополуччя. Зменшення випадків інфекційних захворювань

Керівники підприємств, установ, організацій;

СЕС Голосіївського району м. Києва

10

Проведення планових дератизаційних, дезінсекційних, дезінфекційних заходів на об’єктах та прилеглих територіях, а також 2-х турів (весняної і осінньої) дератизації (знищення гризунів) на території району

Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району

Керівники підприємств, установ, організацій;

СЕС Голосіївського району м. Києва

11

Забезпечення контролю за виконанням національних, міських та районних програм щодо збереження здоров’я громадян:

1. Міська міжгалузева комплексна програма «Здоров’я киян».

2. Міська програма забезпечення безпеки туристів та екскурсантів у м. Києві до 2015 року.

3. «Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами».

4. «Загальнодержавна програма «Питна вода України на 2006–2020 роки».

5. «Національна і регіональна програма протидії захворюваності на туберкульоз»

Стійке санітарно-епідемічне благополуччя району

СЕС Голосіївського району м. Києва;

Районна державна адміністрація.

12.

Забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з охорони праці

Поліпшення умов та безпеки праці, проведення атестації робочих місць на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці.

Сектор з питань охорони праці ГРДА

13.

Здійснення контролю за станом охорони праці на підприємствах, установах та організаціях району

Дотримання законодавства України з охорони праці

Сектор з питань охорони праці ГРДА

14.

Забезпечення функціонування систем управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях району

Зменшення рівня виробничого травматизму та профзахворювань

Сектор з питань охорони праці ГРДА

15.

Підвищення рівня промислової безпеки, обмеження впливу шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту

Підвищення рівня безпеки праці, зменшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту

Сектор з питань охорони праці ГРДА

16.

Здійснення контролю за проведенням навчання з питань охорони праці працівників та посадових осіб підприємств, установ та організацій району

Підвищення рівня знань працівників у галузі охорони праці, зменшення рівня виробничого травматизму

Сектор з питань охорони праці ГРДА

3.4.2. Екологічна безпека та охорона навколишнього природного середовища

1.

Охорона та раціональне використання водних ресурсів (Додаток 22)

Фінансування здійснюється за рахунок коштів підприємств району

Економія водних ресурсів. Зменшення концентрації зважених речовин в стічних водах, що скидаються в міську каналізацію. Контроль якості стічних вод в межах ГДК.

Сектор екології ГРДА,

підприємства району

2.

Охорона атмосферного повітря (Додаток 22)

Недопущення забруднення атмосферного повітря парниковими газами. Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дотримання ГДВ.

Сектор екології ГРДА,

підприємства району

3.

Охорона та раціональне використання землі (Додаток 22)

Утримання території в належному санітарно-технічному стані

Сектор екології ГРДА,

підприємства району

4.

Утилізація і знешкодження відходів виробництва (Додаток 22)

Недопущення захаращення території відходами, в т.ч. небезпечними

Сектор екології ГРДА,

підприємства району

5.

Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Києва

Відповідно до бюджетного фінансування

Забезпечення належного стану благоустрою, вжиття заходів адміністративного впливу та усунення недоліків утримання об‘єктів благоустрою

Відділ контролю за благоустроєм ГРДА

6.

Проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення поліпшення санітарного стану Голосіївського району м. Києва

23786,7

Санітарне очищення Голосіївського району після зимового періоду експлуатації, відновлення благоустрою та озеленення територій, підготовки об‘єктів районної інфраструктури до проведення загальнодержавних, загальноміських і районних заходів

Відділ контролю за благоустроєм ГРДА,

КП, промислові підприємства, установи, організації всіх форм власності, будівельні організації,

7.

Проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення поліпшення санітарного стану Голосіївського району м. Києва

Обсяги фінансування будуть сформовані під час розробки плану заходів місячника (липень 2012 р.)

Поліпшення рівня благоустрою, санітарного та технічного стану об‘єктів районної інфраструктури, забезпечення готовності районного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.

Відділ контролю за благоустроєм ГРДА,

КП, промислові підприємства, установи, організації всіх форм власності, будівельні організації

8.

Виконання посадкових робіт:

міський бюджет

Покращення екологічно-

естетичного стану району

КП УЗН Голосіївського району

 • дерев з грудкою землі (400 од.)

502,4

 • кущів (200 од.)

69,0

 • квітів (594 тис. шт., 15032 м2)

6012,8

9.

Ремонт газону (10 га)

2416,5

міський бюджет

Покрашення екологічно-естетичного стану району

КП УЗН Голосіївського району

10.

Виконання санітарно-оздоровчих заходів:

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

 • зняття аварійних та сухостійних дерев (650 од.)

1355,0

 • кронування дерев (1520 од.)

1216,0

 • очищення дерев від омели (735 од.)

558,6

 • формовочне обрізування дерев (164 од.)

125,3

 • омолоджувальна обрізка дерев (247 од.)

172,9

11.

Догляд за малими архітектурними формами:

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

 • урнами (19776 од.)

209,3

 • лавками, парковими диванами (3621 од.)

183,2

12.

Ремонт малих архітектурних форм декоративно-технологічного призначення (лавки, урни, контейнери для сміття; 70 од.)

162,4

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

13.

Очищення берегів ставків (18 га)

163,2

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

14.

Покіс трави та бур’янів (910 га)

1920,0

міський бюджет

Покращення екологічно-естетичного стану району

КП УЗН Голосіївського району

15.

Догляд за доріжками у зимовий період:

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

 • очищення доріжок від снігу (116 га)

243,6

 • посипання доріжок піско-соляною сумішшю в зимовий період (76 га)

196,5

16.

Догляд за газонами та квітниками (полив, прополювання; 80 га)

1286,5

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

17.

Санітарне прибирання підпорядкованої території зеленої зони (6000 га)

2071,5

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

18.

Вивезення сміття, опалого листя, гілля (2800 м3)

195,3

міський бюджет

Підтримка належного санітарно-екологічного стану території району

КП УЗН Голосіївського району

19.

Вертикальне озеленення та квіткове оформлення в‘їздної групи в місто:

Кошти фонду охорони

навколишнього природного середовища

Покращення екологічно-естетичного стану району при проведенні Євро-2012 року

КП УЗН Голосіївського району

 • Одеський напрям (Одеська площа, проспект 40-річчя Жовтня, площа Либідська, вул. Червоноармійська)

400,0

 • Дніпропетровський напрям (транспортна розв’язка по вул. Червонопрапорній, вул. Заболотного та Столичному шосе, Наддніпрянське шосе)

300,0

20.

Роботи з озеленення:

Кошти фонду охорони

навколишнього природного середовища

Покращення екологічно-естетичного стану району при проведенні Євро-2012

КП УЗН Голосіївського району

 • проспект Академіка Глушкова

299,0

 • проспект 40-річчя Жовтня

299,0

 • Столичне шосе

250,0

 • вул. Горького

100,0

 • вул. Володимиро-Либідська

50,0

 • вул. Федорова

50,0

21.

Надання послуг стороннім підприємствам та організаціям

1352,0

кошти сторонніх підприємств та організацій

Благоустрій та озеленення території, видалення, кронування та санітарне обрізування дерев, улаштування квітників, улаштування газонів

КП УЗН Голосіївського району

3.5. Забезпечення правопорядку в Голосіївському районі

1.

Проведення поквартирного обходу помешкань з метою запобігання вчиненню злочинів особистого майна громадян.

Налагодження партнерських відносин з населенням, виявлення та документування криміногенних осіб, вирішення проблемних питань щодо забезпечення правопорядку

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

2.

Підвищення ефективності профілактики незаконного обігу та вживання наркотичної сировини, пияцтва і алкоголізму, попередження зростання злочинності серед неповнолітніх.

Проведення в навчальних закладах профілактичних лекцій щодо роз’яснення їх прав, обов’язків та можливих наслідків негативної поведінки.

Підвищення загальноосвітнього рівня неповнолітніх та профілактики незаконного обігу, вживання наркотичної сировини, пияцтва і алкоголізму, зменшення негативних проявів з їх боку.

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

3.

Профілактика та запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, протидії дитячої бездоглядності і безпритульності. Проведення загальноміських профілактичних заходів «Ялинка», «Канікули», «Діти вулиці», «Підобліковець», «Урок», «Літо».

Зменшення кількості правопорушень і злочинів, вчинених неповнолітніми, схильність останніх до вживання наркотичних речовин та протиправної діяльності

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

4.

Посилення протидії розповсюдженню та вживанню наркотиків на території розважальних закладів, зупинення діяльності тих, де неодноразово документувались факти незаконного обігу наркозасобів, систематично проводити перевірку дотримання вимог законодавства в місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари, нічні клуби тощо).

Зменшення розповсюдження та вживання наркотиків на території розважальних закладів та зупинення діяльності тих, де неодноразово документувались факти незаконного обігу наркозасобів.

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

5.

Здійснення профілактичних заходів, спрямованих на попередження і недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях

Покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті, стабілізація оперативної обстановки на ринках.

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

6.

Створення належних умов роботи дільничних інспекторів міліції, забезпечення їх службовими приміщеннями, телефонним зв’язком та оргтехнікою.

Підвищення рівня довіри населення до працівників внутрішніх справ та підняття іміджу міліції.

Голосіївське РУГУ МВС України в м. Києві

3.6. Внутрішня політика та зв‘язки з громадськістю Голосіївського району

1.

Методичне та організаційне забезпечення виконання державних програм та документів

Поглиблення співпраці з громадськими організаціями та ОСН.

Покращення рівня поінформованості територіальної громади Голосіївського району

Відділ з питань внутрішньої політики та зв‘язків з громадськістю ГРДА

2.

Сприяння розвитку мережі об’єднань громадян, вдосконаленню партнерських стосунків місцевої влади з об’єднаннями громадян та органами самоорганізації населення, сприяння посиленню громадської активності населення у реалізації громадянських прав

Поглиблення співпраці, врахування інтересів територіальної громади та ОСН

Відділ з питань внутрішньої політики та зв‘язків з громадськістю ГРДА

3.

Вдосконалення системи інформування населення

Покращення рівня поінформованості територіальної громади Голосіївського району.

Оперативне та усебічне інформування територіальної громади про діяльність райдержадміністрації.

Відділ з питань внутрішньої політики та зв‘язків з громадськістю ГРДА

4.

Організація та проведення громадсько-творчих акцій і спільних з громадськими організаціями та ОСН заходів з відзначення святкових і пам’ятних дат. Залучення територіальної громади району до проведення заходів з нагоди державних, міських і районних свят та пам’ятних дат.

Поглиблення співпраці з громадськими організаціями та ОСН.

Відділ з питань внутрішньої політики та зв‘язків з громадськістю ГРДАСкачать документ

Похожие документы:

 1. Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік

  Документ
  Про План заходів з реалізації „Програми соціально-економічного розвитку м.Києва на 2011 рік” та забезпечення життєдіяльності Голосіївського району на 2011 рік
 2. Про хід виконання програми соціально-економічного розвитку м. Рівного на 2011-2015 роки за 2011 рік

  Документ
  Зокрема, наростили обсяги реалізації промислової продукції підприємства хімічної промисловості (143,1 %), машинобудування (117,8 %), металургійного виробництва (137,1 %), легкої (182,1 %) і поліграфічної (104,3 %) промисловості та
 3. Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Первомайська на 2005 рік

  Документ
  Звіт про виконання в 2005 році Програми соціально-економічного розвитку міста Первомайська, затвердженої рішенням міської ради від 12.01.2005 року № 5, складено відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в
 4. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 5. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.

Другие похожие документы..