Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Помню сценку неподалеку от «Ленфильма»: в подземном переходе к метро «Горьковская» мордастый офеня горбачевской эпохи, явно стараясь потрафить публике...полностью>>
'Курсовая'
Объектом данного исследования является окружающая среда во всем многообразии и взаимосвязи ее компонентов, а также процессы экономической деятельност...полностью>>
'Книга'
Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одно...полностью>>
'Регламент'
1. Административный регламент Федерального медико-биологического агентства по исполнению государственной функции по организации проведения медико-соц...полностью>>

Всеукраїнського конкурсу-захисту (1)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІІІ ЕТАП

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ІСТОРІЇ, ГЕОГРАФІЇ

ТА ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

2008 РОКУ

Позашкільний навчальний заклад

Мала академія наук учнівської молоді

03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13, т. (044) 2455476

www. man.gov.ua

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ

9 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1.

1. Назвіть назву племен та період їхнього панування в Україні:

«Він спрямував своє військо у землю антів і, коли вступив на ці землі, у першому бою зазнав поразки, але надалі став діяти рішуче. Згодом йому обманом вдалося захопити антського вождя Божа з синами і він наказав розіп’яти їх, а щоб страх переможених подвоївся, звелів страти ще 70 антських старійшин…»

а) кіммерійці, IX-VII ст. до н.е.

б) сармати, III ст. до н.е. – III ст. н.е.

в) готи, III – IV ст. н.е.

г) гуни, IV - V ст. н.е.

2. Вкажіть назву події за описом історичної пісні:

…Сходилися всі козаки, раду положили

Да на раді на поляків поход присудили.

Розходилися козаки із своєї ради,

Вибирали з-під каменів великії клади.

Клади продавали, самопали куповали,

Купували самопали, в похід виступали.

… А в Варшаві на раді да судді судили,

Да спалити Наливайка в волю присудили…

(Історичні пісні. – К., 1961. – С. 173)

а) Куруківська трагедія

б) Солоницька трагедія

в) «Тарасова ніч»

г) Цецорська трагедія

3. Вкажіть дату події:

Коли король пішов, то його церемоніймейстер звернувся до більшості депутатів , що залишилися на місцях: «Панове, ви чули наказ короля!». «Так, - відповів тоді Мірабо, - ми чули наміри, які були навіяні королю… Якщо вам доручили примусити нас піти звідси, ви повинні просити наказу застосувати силу, тому, що ми не залишимо наші місця інакше, ніж перед силою багнетів».

А) 1786

Б) 1787

В) 1788

Г) 1789

4. Вкажіть дату події, про яку повідомив адресат:

"Я велів розпочати екзекуцію. Озлоблення злочинців досягало такого ступеня, що з 40 чоловік тільки троє, каючись у своєму злочині, просили про помилування, і вони на місці були прощені, а решта 37 покарані; але це покарання не вплинуло на решту арештантів, які були при цьому, хоч воно було суворим і показним, бо піхотні солдати через невдоволення своє на чугуївців за їх заколот дуже їх покарали. А втім, при цьому покаранні були присутні медичні чиновники, які і припиняли його, зважаючи на силу і тілесну будову кожного злочинця.

Після закінчення цього покарання були запитані усі непокарані арештанти, чи каються вони в своєму злочині і чи припинять своє буйство? Але оскільки вони одноголосно це відкинули, то начальник штабу поселених військ Кленміхель, за моєю згодою, наказав з них вже взяти перших підбурювачів і покарати на цьому ж місці шпіцрутенами, а юрба злочинців, яка знаходилась під арештом, тільки тоді підкорилась і почала просити про помилування, як з них було покарано 15 чоловік... (з листа графа О. Аракчеєва царю Олександру I, липень, 1819р .// Хрестоматія з історії Української РСР.- т.1 – К., 1959. – С. 115 - 116)

а) червень, 1817 р.

б) липень, 1818 р.

в) червень, 1819 р.

г) липень 1819 р.

Завдання №2

1. Вкажіть подію та проставте дати названих подій:

“... Лягло сонце за горою

Зірки засіяли,

А козаки, як хмари, Ляхів обступали

Як став місяць серед неба,

Ревнула гармата

Прокинулись ляшки – пани –

Нікуди тікати!”,- так описував Т.Шевченко:

А) бій біля Курукового озера ________ року

Б) бій під Переяславом у _____________ році

В) штурм Кодака __________ року

Завдання № 3

1.Із перелічених заходів та реформ президента Малоросійської колегії П.Румянцева виберіть ті, здійснення яких означало ліквідацію ознак автономії України:

а) ліквідація Запорізької Січі

б) поділ гетьманщини на намісництва

в) ліквідація полково – сотенного устрою

г) перетворення козацьких полків на регулярні частини

д) укладення Генерального опису Малоросії

е) налагодження діяльності органів місцевої адміністрації

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

1. Встановіть ланцюжок дат - подій:

350 років тому відбулася битва, яка могла змінити подальший розвиток процесу державотворення в Україні, ще через наступних півстоліття сталась подія, яка виявилася історичним Рубіконом в історії України, за 561 рік до цієї події у літописі з’явилася лише перша згадка про цю землю, а через 106 років її володаря увінчали монаршим символом влади.

дата - подія

дата - подія

дата - подія

дата - подія

Завдання № 2

Встановіть ланцюжок дат та історичних діячів:

1101 рік тому він утвердив свою перемогу під стінами столиці наймогутнішої тогочасної імперії, за 750 років по тому примхлива доля вознесла його на вершину влади; за наступні 52 роки він, учора ще возвеличений, помер самотнім у чужому краї; а через 105 років по його смерті народився той, муза якого возвеличила український народ.

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

Завдання № 3

Встановіть відповідність, визначивши історичну персоналію:

А) “... Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об’єднав військову силу козацтва з політичною церковною та культурною верхівкою України”

1) Сигізмунд II Август

Б) За його правління Польська держава переживала період економічного й культурного піднесення. Тодішня Польща видавалася чи не єдиним острівцем внутрішньої злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що вирували в Європі. Своїм універсалом він приєднав до Польської корони Підляшшя та Волинь

2) Костянтин Острозький

В) Він був київським воєводою, найбільший після польського короля землевласник, у найстисліші терміни мав можливість виставити 15-20 тисяч війська, при його дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних юнаків-слуг, які здобували лицарський вишкіл

3) Яків Барабаш

Г) запорозький козак, відзначався неабиякою мужністю, винахідливістю, вмінням воювати; часто обирався кошовим отаманом на Січі; уславився як борець проти турків і татар, за переказами, не програв жодної битви

4) П.Конашевич - Сагайдачний

Відповіді другий рівень

правильна відповідь

оцінювання

1.

1658 - Конотопська битва; 1708 - антимосковське повстання І.Мазепи; 1147 – перша літописна згадка назви «Україна»; 1253 – коронація Данила Галицького

0, 5*8=4

2.

907 – князь Олег; 1657 – гетьман І.Виговський, 1709 – гетьман І.Мазепа; 1814 – Т.Шевченко

0, 5*8=4

3.

А - 4, б - 1, в – 2, г-3

1*4= 4

ІІІ рівень (по 7 балів)

Завдання № 1.

1. «Проте Хмельницький, не чекаючи, коли його військо коронне до Запоріжжя дійде і вирішивши поновити давню славу козацьку, вирушив у поля, чигаючи не на силу, а на Господню ласку уповаючи… козаки й татари над поляками гору взяли».

Визначте подію та складіть її опис за планом:

а) назва битви

б) дата

в) хід битви

г) результат

д) значення

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

Завдання № 2

Порівняйте російський революційний та український національно – визвольний рух у другій половині XIX ст..

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології та термінології того часу

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Творчий підхід

1

всього

7

Завдання № 3

Охарактеризуйте друге гетьманування Ю.Хмельницького.

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Власність позиції

1

Всього

7

10 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1

 1. Боспорська держава зберігала незалежність:

а) VII – III ст. до н.е.

б) VI – IV ст. до н.е.

в) V – II ст. до н.е.

г) IV –I ст. до н.е.

2. «біля лівого боку Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху р. Вістула на незмірному просторі проживає народ». Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан.

а) венеди

б) анти

в) склавини

г) авари

 1. Античні міста-держави зникли внаслідок:

А) нападу скіфів, а потім гунів

Б) нападу сарматів, а згодом гунів

В) нападу скіфів, а згодом сарматів

Г) нападу готів, а потім гунів

 1. «Ой, лиха ти, честь, татарська». Про якого князя мовив літописець:

а) Данила Романовича

б) Ярослава Осмомисла

в) Романа Мстиславича

г) Мстислава Удатного

Завдання № 2

1. У битві на річці Ворскла в 1399 р. литовсько – руські війська

а) зазнали поразки від монголо-татар, очолюваних ханом Тохтамишем

б) зазнали поразки від військ азійського войовника Тимура

в) розгромили армію московського князя Дмитрія Донського

г) перемогли монголо-татар, очолюваних ханом Тохтамишем

 1. Данила Апостол був гетьманом України упродовж:

а) 1727-1734

б) 1727-1737

в) 1729 - 1734

г) 1727-1747

 1. Вкажіть період існування Підпільненської Січі:

а) 1709-1711

б) 1711-1729

в) 1730-1733

г) 1734-1775

 1. Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань відбулося:

а) 1775

б) 1792

в) 1795

г) 1801

Завдання № 3

 1. Встановіть хронологічну відповідність подій:

А) «Сталевий пакт»

1) 4- березень 1938

Б) «аншлюс Австрії»

2) листопад 1937,

В) Мюнхенська угода

3) жовтень, 1936

Г) підписання Антикомінтернівського пакту;

4) вересень,1938

5) травень, 1939

Відповіді

перший рівень

завдання № 1

правильна відповідь

бали

1.

в

0,5

2.

а

0,5

3.

г

0,5

4.

а

0,5

всього

2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Всеукраїнського конкурсу-захисту (2)

  Конкурс
  1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: учитель, Вікторія Станіславівна, Софія, Марія, Леся Михайлівна, Коля, Марійка, Ілля Віталійович, Олеся, батько продюсер, Микола Васильович, Оля, Валя, сестра, бабуся, мамуся, невісточка,
 2. Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

  Конкурс
  Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
 3. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки історико-географічне відділення

  Конкурс
  Волочиського району Еволюція українського націоналізму 4 Галаш Євген Сергійович Учень 11 класу Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст.
 4. Міністерство освіти І науки україни позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Відділення філології та мистецтвознавства

  Конкурс
  Жулинський Микола Григорович, академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України
 5. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році Фізико-математичне та економічне відділення Секція фізики (2)

  Конкурс
  учень 11 класу фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради

Другие похожие документы..