Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области «зоотехнии» и «ветеринарии», ректор ФГОУ ВПО МГАВМиБ, академик РАСХН, профессо...полностью>>
'Документ'
На передодні заняття до навчальної лабораторії надається заявка – яке навчально-матеріальне забезпечення і до якого часу повинно бути встановлено у к...полностью>>
'Документ'
На виконання п. 1.1 та 1.10 Заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки, затвердж...полностью>>
'Пояснительная записка'
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы «Новая история 7 -8 кл...полностью>>

Всеукраїнського конкурсу-захисту (1)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІІІ ЕТАП

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ІСТОРІЇ, ГЕОГРАФІЇ

ТА ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

2008 РОКУ

Позашкільний навчальний заклад

Мала академія наук учнівської молоді

03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13, т. (044) 2455476

www. man.gov.ua

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ

9 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1.

1. Назвіть назву племен та період їхнього панування в Україні:

«Він спрямував своє військо у землю антів і, коли вступив на ці землі, у першому бою зазнав поразки, але надалі став діяти рішуче. Згодом йому обманом вдалося захопити антського вождя Божа з синами і він наказав розіп’яти їх, а щоб страх переможених подвоївся, звелів страти ще 70 антських старійшин…»

а) кіммерійці, IX-VII ст. до н.е.

б) сармати, III ст. до н.е. – III ст. н.е.

в) готи, III – IV ст. н.е.

г) гуни, IV - V ст. н.е.

2. Вкажіть назву події за описом історичної пісні:

…Сходилися всі козаки, раду положили

Да на раді на поляків поход присудили.

Розходилися козаки із своєї ради,

Вибирали з-під каменів великії клади.

Клади продавали, самопали куповали,

Купували самопали, в похід виступали.

… А в Варшаві на раді да судді судили,

Да спалити Наливайка в волю присудили…

(Історичні пісні. – К., 1961. – С. 173)

а) Куруківська трагедія

б) Солоницька трагедія

в) «Тарасова ніч»

г) Цецорська трагедія

3. Вкажіть дату події:

Коли король пішов, то його церемоніймейстер звернувся до більшості депутатів , що залишилися на місцях: «Панове, ви чули наказ короля!». «Так, - відповів тоді Мірабо, - ми чули наміри, які були навіяні королю… Якщо вам доручили примусити нас піти звідси, ви повинні просити наказу застосувати силу, тому, що ми не залишимо наші місця інакше, ніж перед силою багнетів».

А) 1786

Б) 1787

В) 1788

Г) 1789

4. Вкажіть дату події, про яку повідомив адресат:

"Я велів розпочати екзекуцію. Озлоблення злочинців досягало такого ступеня, що з 40 чоловік тільки троє, каючись у своєму злочині, просили про помилування, і вони на місці були прощені, а решта 37 покарані; але це покарання не вплинуло на решту арештантів, які були при цьому, хоч воно було суворим і показним, бо піхотні солдати через невдоволення своє на чугуївців за їх заколот дуже їх покарали. А втім, при цьому покаранні були присутні медичні чиновники, які і припиняли його, зважаючи на силу і тілесну будову кожного злочинця.

Після закінчення цього покарання були запитані усі непокарані арештанти, чи каються вони в своєму злочині і чи припинять своє буйство? Але оскільки вони одноголосно це відкинули, то начальник штабу поселених військ Кленміхель, за моєю згодою, наказав з них вже взяти перших підбурювачів і покарати на цьому ж місці шпіцрутенами, а юрба злочинців, яка знаходилась під арештом, тільки тоді підкорилась і почала просити про помилування, як з них було покарано 15 чоловік... (з листа графа О. Аракчеєва царю Олександру I, липень, 1819р .// Хрестоматія з історії Української РСР.- т.1 – К., 1959. – С. 115 - 116)

а) червень, 1817 р.

б) липень, 1818 р.

в) червень, 1819 р.

г) липень 1819 р.

Завдання №2

1. Вкажіть подію та проставте дати названих подій:

“... Лягло сонце за горою

Зірки засіяли,

А козаки, як хмари, Ляхів обступали

Як став місяць серед неба,

Ревнула гармата

Прокинулись ляшки – пани –

Нікуди тікати!”,- так описував Т.Шевченко:

А) бій біля Курукового озера ________ року

Б) бій під Переяславом у _____________ році

В) штурм Кодака __________ року

Завдання № 3

1.Із перелічених заходів та реформ президента Малоросійської колегії П.Румянцева виберіть ті, здійснення яких означало ліквідацію ознак автономії України:

а) ліквідація Запорізької Січі

б) поділ гетьманщини на намісництва

в) ліквідація полково – сотенного устрою

г) перетворення козацьких полків на регулярні частини

д) укладення Генерального опису Малоросії

е) налагодження діяльності органів місцевої адміністрації

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

1. Встановіть ланцюжок дат - подій:

350 років тому відбулася битва, яка могла змінити подальший розвиток процесу державотворення в Україні, ще через наступних півстоліття сталась подія, яка виявилася історичним Рубіконом в історії України, за 561 рік до цієї події у літописі з’явилася лише перша згадка про цю землю, а через 106 років її володаря увінчали монаршим символом влади.

дата - подія

дата - подія

дата - подія

дата - подія

Завдання № 2

Встановіть ланцюжок дат та історичних діячів:

1101 рік тому він утвердив свою перемогу під стінами столиці наймогутнішої тогочасної імперії, за 750 років по тому примхлива доля вознесла його на вершину влади; за наступні 52 роки він, учора ще возвеличений, помер самотнім у чужому краї; а через 105 років по його смерті народився той, муза якого возвеличила український народ.

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

дата – ім’я історичної особи

Завдання № 3

Встановіть відповідність, визначивши історичну персоналію:

А) “... Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об’єднав військову силу козацтва з політичною церковною та культурною верхівкою України”

1) Сигізмунд II Август

Б) За його правління Польська держава переживала період економічного й культурного піднесення. Тодішня Польща видавалася чи не єдиним острівцем внутрішньої злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що вирували в Європі. Своїм універсалом він приєднав до Польської корони Підляшшя та Волинь

2) Костянтин Острозький

В) Він був київським воєводою, найбільший після польського короля землевласник, у найстисліші терміни мав можливість виставити 15-20 тисяч війська, при його дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних юнаків-слуг, які здобували лицарський вишкіл

3) Яків Барабаш

Г) запорозький козак, відзначався неабиякою мужністю, винахідливістю, вмінням воювати; часто обирався кошовим отаманом на Січі; уславився як борець проти турків і татар, за переказами, не програв жодної битви

4) П.Конашевич - Сагайдачний

Відповіді другий рівень

правильна відповідь

оцінювання

1.

1658 - Конотопська битва; 1708 - антимосковське повстання І.Мазепи; 1147 – перша літописна згадка назви «Україна»; 1253 – коронація Данила Галицького

0, 5*8=4

2.

907 – князь Олег; 1657 – гетьман І.Виговський, 1709 – гетьман І.Мазепа; 1814 – Т.Шевченко

0, 5*8=4

3.

А - 4, б - 1, в – 2, г-3

1*4= 4

ІІІ рівень (по 7 балів)

Завдання № 1.

1. «Проте Хмельницький, не чекаючи, коли його військо коронне до Запоріжжя дійде і вирішивши поновити давню славу козацьку, вирушив у поля, чигаючи не на силу, а на Господню ласку уповаючи… козаки й татари над поляками гору взяли».

Визначте подію та складіть її опис за планом:

а) назва битви

б) дата

в) хід битви

г) результат

д) значення

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

Завдання № 2

Порівняйте російський революційний та український національно – визвольний рух у другій половині XIX ст..

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології та термінології того часу

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Творчий підхід

1

всього

7

Завдання № 3

Охарактеризуйте друге гетьманування Ю.Хмельницького.

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Власність позиції

1

Всього

7

10 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1

 1. Боспорська держава зберігала незалежність:

а) VII – III ст. до н.е.

б) VI – IV ст. до н.е.

в) V – II ст. до н.е.

г) IV –I ст. до н.е.

2. «біля лівого боку Альп (гір Карпатських), що йде на північ, від верху р. Вістула на незмірному просторі проживає народ». Назвіть народ, про який писав стародавній історик Йордан.

а) венеди

б) анти

в) склавини

г) авари

 1. Античні міста-держави зникли внаслідок:

А) нападу скіфів, а потім гунів

Б) нападу сарматів, а згодом гунів

В) нападу скіфів, а згодом сарматів

Г) нападу готів, а потім гунів

 1. «Ой, лиха ти, честь, татарська». Про якого князя мовив літописець:

а) Данила Романовича

б) Ярослава Осмомисла

в) Романа Мстиславича

г) Мстислава Удатного

Завдання № 2

1. У битві на річці Ворскла в 1399 р. литовсько – руські війська

а) зазнали поразки від монголо-татар, очолюваних ханом Тохтамишем

б) зазнали поразки від військ азійського войовника Тимура

в) розгромили армію московського князя Дмитрія Донського

г) перемогли монголо-татар, очолюваних ханом Тохтамишем

 1. Данила Апостол був гетьманом України упродовж:

а) 1727-1734

б) 1727-1737

в) 1729 - 1734

г) 1727-1747

 1. Вкажіть період існування Підпільненської Січі:

а) 1709-1711

б) 1711-1729

в) 1730-1733

г) 1734-1775

 1. Переселення Чорноморського козацького війська на Кубань відбулося:

а) 1775

б) 1792

в) 1795

г) 1801

Завдання № 3

 1. Встановіть хронологічну відповідність подій:

А) «Сталевий пакт»

1) 4- березень 1938

Б) «аншлюс Австрії»

2) листопад 1937,

В) Мюнхенська угода

3) жовтень, 1936

Г) підписання Антикомінтернівського пакту;

4) вересень,1938

5) травень, 1939

Відповіді

перший рівень

завдання № 1

правильна відповідь

бали

1.

в

0,5

2.

а

0,5

3.

г

0,5

4.

а

0,5

всього

2

завдання № 2

правильна відповідь

бали

1.

б

0,5

2.

а

0,5

3.

г

0,5

4.

б

0,5

всього

2

завдання № 3

правильна відповідь

бали

1.

А-5, г – 2, в – 4, б – 1,

0,5*4=2

Всього: 2+2+2=6

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно – визвольної війни під проводом Б. Хмельницького:

1) залучення на свій бік реєстрового козацтва

2) стихійність руху

3) фінансова допомога Московського царя

4) укладання союзу з кримським ханом

5) недооцінка козаків поляками

6) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького

7) зрада з боку татар

Завдання № 2

Встановіть хронологічну послідовність:

А) заснування «Общества імені М.Качковського»

Б) перший словянський конгрес у Празі

В) вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина»

Г) проведення першого народного віча

Завдання № 3

Встановіть відповідність:

А) розробка Народної Хартії у Великій Британії

1) 1868

Б) Віденська угода, за якою Венеціанська область передавалась Італії

2) 1870

В) проголошення утворення Німецької імперії

3) 1866

Г) Друга парламентська реформа у Великій Британії

4) 1871

5) 1838

Відповіді (10 клас)

Другий рівень, завдання № 1

правильна відповідь

сума

1), 4) 5) 6

1*4=4

Другий рівень, завдання № 2

правильна відповідь

сума

Б, а, г, в

1*4=4

Другий рівень, завдання № 3

правильна відповідь

сума

А-5, б-3, г-1, в-4

1*4=4

ІІІ рівень (по 7 балів)

Завдання № 1

 1. Охарактеризуйте церковну реформу митрополита Петра Могили

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

 1. Охарактеризуйте місце України у системі міжнародних відносин першої половини XIX ст.

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

 1. Визначте спільне та відмінне між „Весною народів” 1848-1849 рр. та Українською національно-демократичною революцією 1917-1921 рр..

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

11 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1

1. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся в:

а) IV тис. до н. е.;

б) III тис. до н. е.;

в) II тис. до н. е.;

г) І тис. до н. е.

2. Війна скіфів з персами, очолюваними Дарієм І відбулася:

а) 431 р. до н.е.

б) 331 р. до н.е.

в) 513 р. до н.е.

г) 511 р. до н.е.

3. Велика Грецька колонізація тривала:

А) V- VI ст. до н.е.

Б) VI-V ст. до н.е.

В) VII-VI ст. до н.е.

Г) VIII-VI ст. до н.е.

4. Неандерталеці на території України зявились:

А) 1 млн. років тому

Б) 250 – 150 тис. років тому

В) 150-100 тис. років тому

Г) 100 – 40 тис. років тому

Завдання № 2

1. Карловецький договір було укладено:

а) 1596

б) 1699

в) 1708

г) 1711

2. Органом самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:

А) сеймом

Б) думою

В) магістратом

Г) лавою

3. Повстання селян Галичини та Волощини під проводом Мухи відбулося:

А) 1490, 1492

Б) 1552, 1556

В) 1557, 1559

Г) 1667

4. Битва під Охматовим та Городком, облога Львова відбувалися:

А) 1650

Б) 1653

В) 1654

Г) 1655

Завдання № 3

1. Назвіть історичну особу:

Син священика, навчався у Київській колегії, швидко зробив кар’єру в козацькому війську. Ставши гетьманом, здійснював політику розширення привілеїв козацької старшини. Був завжди лояльний до московської влади. Намагався об’єднати Ліво – Правобережжя під своєю булавою, але успіху не досяг. Був скинутий з гетьманування за наказом царя і висланий у Московію:

А) І.Самойлович

Б) І.Брюховецький

В) І.Мазепа

Г) С.Палій

2. «Соціальними розбійниками», які поєднували в собі звичайні розбійницькі інстинкти й напівальтруїстичні прагнення помститися за гноблення співвітчизників шляхом експропріації власності у багатих, не мали чіткої ідеології, дослідники називають

А) партачів та опришків

Б) опришків та ізгоїв

В) волоцюг та жебраків

Г) гайдамаків та опришків

3. Російський поет, один із лідерів декабристського руху, автор ряду творів на теми з української минувшини – це:

А) О.Пушкін

Б) К.Рилєєв

В) М.Лєрмонтов

Г) М.Глінка

4. Засновано першу спеціальну музичну школу в Глухові:

А) 1632

Б) 1701

В) 1729

Г) 1743

Відповіді

перший рівень

Перший рівень. Завдання № 1

правильна відповідь

сума

1.

в

0,5

2.

в

0,5

3.

г

0,5

4.

в

0,5

всього

0,5 *4=2

Перший рівень. Завдання № 2

правильна відповідь

сума

1.

б

0,5

2.

в

0,5

3.

а

0,5

4.

г

0,5

всього

0,5 *4=2

Перший рівень. Завдання № 3

правильна відповідь

сума

1.

а

0,5

2.

г

0,5

3.

б

0,5

4.

в

0,5

всього

0,5 *4=2

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

1. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І.Мазепи виберіть правильні:

а) припинив процес перетворення козаків у підсудків та переведення їх у посполиті;

б) забезпечив нагородами, маєтностями і посполитими заможну верхівку козацтва;

в) розширив оренду та збільшив розміри і види податків з селян та міщан;

г) ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;

д) підтримував політику реформ Петра Першого та забезпечував потреби Росії у війську, провізії та робочій силі;

е) впорядкував систему оренд, податків, «послуженств»;

ж) об'єднав Україну під булавою гетьмана "обох берегів Дніпра" ;

з) забезпечив входження в антиросійську коаліцію

и) зміцнив особисту владу та владу гетьмана

Завдання № 2

Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І.Самойловича виберіть правильні:

а) розв'язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення їх прав у Козацькій державі;

б) зміцнення особистої влади та закріплення за своєю родиною маєтностей і високих державних посад;

в) забезпечення суверенітету України та її об'єднання під булавою одного гетьмана;

г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського патріархату;

д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в українському суспільстві;

е) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському патріархату;

ж) об'єднання України "обох берегів Дніпра" під протекторатом московського царя;

з) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних козацьких рад.

Завдання № 3

З наведених тверджень виберіть ті, які засвідчують зростання польських впливів у Галичині у другій половині XIX ст.:

А) польська мова стала офіційною в адміністративних установах та школах краю

Б) римо – католицька церква отримала законодавчо оформлені привілеї

В) були прийняті закони, які безпосередньо обмежували права та свободи українців

Г) намісником Галичини згідно з австрійсько-польською угодою міг бути лише поляк

Д) поляки переважали у всіх виборних органах влади краю

Е) більшість посад в адміністрації краю займали поляки

Ж) було заборонено книговидання українською мовою та ввіз україномовної літератури в Галичину

З) були закриті всі українські школи і припинено викладання української мови як предмета

И) пільги в оподаткуванні, пільгові кредити, субсидії, благодійну підтримку отримували в основному польські громадські та економічні організації й фірми

Відповіді (11 клас) другий рівень

Завдання № 1

правильна відповідь

сума

А, б, в, д, е, ж, з, и

8*0,5=4

Завдання № 2

правильна відповідь

сума

Б, г, д, є

1*4=4

Завдання № 3

правильна відповідь

сума

А, г, д, е, и

5*0,8=4

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Порівняйте російський революційний та український національно – визвольний рух у другій половині XIX ст.

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології та термінології того часу

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Творчий підхід

1

всього

7

2. Визначте спільне та відмінне між Великою Французькою революцією кінця XVIII ст. та Українською національно-демократичною революцією 1917-1921 рр..

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

3. Охарактеризуйте основні тенденції й напрямки в розвитку світової літератури у другій половині ХХ та на початку XXI ст.

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

Укладач контрольних завдань з історії

Коляда Ігор Анатолійович – доцент кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

9 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Карти масштабу 1:200000 і більше є:

а) великомасштабні; б) середньомасштабні; в) дрібномасштабні

2. Найвищою точкою Донецької височини є гора:

а) Камула; б) Могила Бельмак; в) Могила Мечетна

3. До центрів цементної промисловості України належить місто:

а) Миргород; б) Здолбунів; в) Трускавець

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До річок Південної Америки належать:

а) Юкон; б) Ріо-Гранде; в) Оріноко; г) Парана; д) Маккензі; е) Сан-Франсиску

2. До Подільського економічного району входять такі області:

а) Рівненська; б) Тернопільська; в) Вінницька; г) Черкаська; д) Івано-Франківська; е) Хмельницька

3. Найбільші підприємства бавовняної промисловості України знаходяться в:

а) Луцьку; б) Херсоні; в) Донецьку; г) Ужгороді; д) Сумах; д) Тернополі

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Чому, на вашу думку, сфера послуг у світі зростає випереджаючими темпами?

 1. Які шляхи подолання соціально-економічної кризи в Україні вам відомі?

3. Обґрунтуйте перспективи розвитку кольорової металургії в Україні

10 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Мусульмани-шиїти переважають в такій країні:

а) Сомалі; б) Туреччині; в) Ірані

2. Найбільшим містом Бразилії є:

а) Ріо-де-Жанейро; б) Сан-Паулу; в) Сальвадор

 1. Батьківщиною кави вважається:

а) Ефіопія; б) Індія; в) Мексика

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До найбільших світових експортерів деревини належать такі країни:

а) Австралія; б) Саудівська Аравія; в) Канада; г) Судан; д) США; е) Росія

 1. До Океанії належать такі країни:

а) Науру; б) Гаїті; в) Ямайка; г) Мальдіви; д) Маршаллові острови; е) Вануату

 1. Республіканську форму державного правління мають:

а) Італія; б) Бахрейн; в) Іспанія; г) Бразилія; д) Монголія; е) Норвегія

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Що таке ринок праці і які його моделі ви знаєте?

 1. Чи правильно зробила Україна, відмовившись від ядерної зброї? Чому так не зробили США, Росія, Франція?

 1. Які особливості розміщення населення можна виділити в Африці?

11 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Шар повітря, який лежить над тропосферою, називається:

а) мезосферою; б) термосферою) в) стратосферою

 1. Священним птахом доколумбової Мексики був:

а) товстодзьобий папуга; б) колібрі; в) кетсаль

 1. В якій області України найбільш інтенсивно зменшується кількість населення?

а) Рівненській; б) Чернігівській; в) Закарпатській

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До озер Північної Америки належать:

а) Мічіган; б) Вікторія; в) Ері; г) Ейр; д) Гурон; е) Балхаш

 1. Атомні електростанції знаходяться в таких областях України:

а) Рівненській; б) Полтавській; в) Закарпатській; г) Запорізькій; д) Хмельницькій; е) Донецькій

 1. До Південної Азії належать такі країни:

а) Непал; б) Лаос; в) Бруней; г) Бангладеш; д) Шрі-Ланка; е) М’янма

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Чим зумовлені внутрішні кліматичні відміни в Україні?

 1. Чому транспорт України має міжнародне значення?

3. Як впливають географічні чинники на долю країн і народів?

Голова предметної комісії з географії

Масляк Петро Олексійович – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

І рівень (по 2 бали)

 1. Дайте визначення :

а) Інститут права – це………

б) Форма правління держави – це………

 1. Знайдіть помилкові положення:

а) В Україні визнається і діє принцип верховенства закону.

б) На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

в) Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

г) Заборона страйку можлива лише на підставі рішення суду.

 1. Вкажіть порушені елементи (……..) у логічних ланцюжках:

а) Україна є суверенна -……….- демократична - ……….. - держава.

б) Загальне виборче право - рівне виборче право - ……… - таємне голосування .

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. Дайте визначення :

а) Правовідношення – це………

б) Готування до злочину – це………

 1. Знайдіть помилкові положення:

а) Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських державних адміністрацій.

б) Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень.

в) Прем’єр - міністр України призначається Президентом України за пропозицією Верховної Ради України.

г) Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

д) Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

е) Захист професійних інтересів суддів здійснюється органами суддівського самоврядування.

є) Верховна Рада України працює сесійно.

 1. Вкажіть порушені елементи (……..) у логічних ланцюжках:

а) Штраф - ……. - виправні роботи - ……. – позбавлення волі на певний строк.

б) Державний суверенітет - це повнота, …. , самостійність, ….. , незалежність та ….. державної влади.

в) Суб’єкт права - об’єкт права – суб’єктивне право - …….

г) Зобов’язання публічно попросити вибачення у потерпілого - …… - догана або сувора догана - ……. .

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Назвіть види адміністративних стягнень за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2. Назвіть види покарань за Кримінальним кодексом України.

3. Назвіть об’єкти права інтелектуальної власності за Цивільним кодексом України.

Голова предметної комісії з основ правознавства

Шмоткін Олексій Вікторович – начальник кафедри теорії та історії держави і права Академії СБУ, доцент, кандидат юридичних наук

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Всеукраїнського конкурсу-захисту (2)

  Конкурс
  1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: учитель, Вікторія Станіславівна, Софія, Марія, Леся Михайлівна, Коля, Марійка, Ілля Віталійович, Олеся, батько продюсер, Микола Васильович, Оля, Валя, сестра, бабуся, мамуся, невісточка,
 2. Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

  Конкурс
  Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
 3. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки історико-географічне відділення

  Конкурс
  Волочиського району Еволюція українського націоналізму 4 Галаш Євген Сергійович Учень 11 класу Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст.
 4. Міністерство освіти І науки україни позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Відділення філології та мистецтвознавства

  Конкурс
  Жулинський Микола Григорович, академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України
 5. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році Фізико-математичне та економічне відділення Секція фізики (2)

  Конкурс
  учень 11 класу фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради

Другие похожие документы..