Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Хранение, накопление и поиск являются одними из основных действий, осуществляемых над информацией и главным средством обеспечения ее доступности в те...полностью>>
'Программа дисциплины'
Введение в базы данных (БД). Жизненный цикл БД. Уровни моделей и этапы проектирования БД. Инфологическое моделирование. Выбор системы управления базам...полностью>>
'Учебник'
Одна из основных задач современного руководителя — решение психологических задач, возникающих в процессе общения с подчиненными, коллегами и начальст...полностью>>
'Программа'
Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а т...полностью>>

Всеукраїнського конкурсу-захисту (1)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

завдання № 2

правильна відповідь

бали

1.

б

0,5

2.

а

0,5

3.

г

0,5

4.

б

0,5

всього

2

завдання № 3

правильна відповідь

бали

1.

А-5, г – 2, в – 4, б – 1,

0,5*4=2

Всього: 2+2+2=6

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

Визначте причини успіху козаків на початковому етапі Національно – визвольної війни під проводом Б. Хмельницького:

1) залучення на свій бік реєстрового козацтва

2) стихійність руху

3) фінансова допомога Московського царя

4) укладання союзу з кримським ханом

5) недооцінка козаків поляками

6) стратегічна і тактична прозорливість Б. Хмельницького

7) зрада з боку татар

Завдання № 2

Встановіть хронологічну послідовність:

А) заснування «Общества імені М.Качковського»

Б) перший словянський конгрес у Празі

В) вийшов у світ перший номер часопису «Киевская старина»

Г) проведення першого народного віча

Завдання № 3

Встановіть відповідність:

А) розробка Народної Хартії у Великій Британії

1) 1868

Б) Віденська угода, за якою Венеціанська область передавалась Італії

2) 1870

В) проголошення утворення Німецької імперії

3) 1866

Г) Друга парламентська реформа у Великій Британії

4) 1871

5) 1838

Відповіді (10 клас)

Другий рівень, завдання № 1

правильна відповідь

сума

1), 4) 5) 6

1*4=4

Другий рівень, завдання № 2

правильна відповідь

сума

Б, а, г, в

1*4=4

Другий рівень, завдання № 3

правильна відповідь

сума

А-5, б-3, г-1, в-4

1*4=4

ІІІ рівень (по 7 балів)

Завдання № 1

 1. Охарактеризуйте церковну реформу митрополита Петра Могили

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

 1. Охарактеризуйте місце України у системі міжнародних відносин першої половини XIX ст.

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

 1. Визначте спільне та відмінне між „Весною народів” 1848-1849 рр. та Українською національно-демократичною революцією 1917-1921 рр..

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

11 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

Завдання № 1

1. Перший суспільний поділ праці на території України відбувся в:

а) IV тис. до н. е.;

б) III тис. до н. е.;

в) II тис. до н. е.;

г) І тис. до н. е.

2. Війна скіфів з персами, очолюваними Дарієм І відбулася:

а) 431 р. до н.е.

б) 331 р. до н.е.

в) 513 р. до н.е.

г) 511 р. до н.е.

3. Велика Грецька колонізація тривала:

А) V- VI ст. до н.е.

Б) VI-V ст. до н.е.

В) VII-VI ст. до н.е.

Г) VIII-VI ст. до н.е.

4. Неандерталеці на території України зявились:

А) 1 млн. років тому

Б) 250 – 150 тис. років тому

В) 150-100 тис. років тому

Г) 100 – 40 тис. років тому

Завдання № 2

1. Карловецький договір було укладено:

а) 1596

б) 1699

в) 1708

г) 1711

2. Органом самоврядування міст України, які отримали магдебурзьке право, називався:

А) сеймом

Б) думою

В) магістратом

Г) лавою

3. Повстання селян Галичини та Волощини під проводом Мухи відбулося:

А) 1490, 1492

Б) 1552, 1556

В) 1557, 1559

Г) 1667

4. Битва під Охматовим та Городком, облога Львова відбувалися:

А) 1650

Б) 1653

В) 1654

Г) 1655

Завдання № 3

1. Назвіть історичну особу:

Син священика, навчався у Київській колегії, швидко зробив кар’єру в козацькому війську. Ставши гетьманом, здійснював політику розширення привілеїв козацької старшини. Був завжди лояльний до московської влади. Намагався об’єднати Ліво – Правобережжя під своєю булавою, але успіху не досяг. Був скинутий з гетьманування за наказом царя і висланий у Московію:

А) І.Самойлович

Б) І.Брюховецький

В) І.Мазепа

Г) С.Палій

2. «Соціальними розбійниками», які поєднували в собі звичайні розбійницькі інстинкти й напівальтруїстичні прагнення помститися за гноблення співвітчизників шляхом експропріації власності у багатих, не мали чіткої ідеології, дослідники називають

А) партачів та опришків

Б) опришків та ізгоїв

В) волоцюг та жебраків

Г) гайдамаків та опришків

3. Російський поет, один із лідерів декабристського руху, автор ряду творів на теми з української минувшини – це:

А) О.Пушкін

Б) К.Рилєєв

В) М.Лєрмонтов

Г) М.Глінка

4. Засновано першу спеціальну музичну школу в Глухові:

А) 1632

Б) 1701

В) 1729

Г) 1743

Відповіді

перший рівень

Перший рівень. Завдання № 1

правильна відповідь

сума

1.

в

0,5

2.

в

0,5

3.

г

0,5

4.

в

0,5

всього

0,5 *4=2

Перший рівень. Завдання № 2

правильна відповідь

сума

1.

б

0,5

2.

в

0,5

3.

а

0,5

4.

г

0,5

всього

0,5 *4=2

Перший рівень. Завдання № 3

правильна відповідь

сума

1.

а

0,5

2.

г

0,5

3.

б

0,5

4.

в

0,5

всього

0,5 *4=2

ІІ рівень (по 4 бали)

Завдання № 1

1. Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І.Мазепи виберіть правильні:

а) припинив процес перетворення козаків у підсудків та переведення їх у посполиті;

б) забезпечив нагородами, маєтностями і посполитими заможну верхівку козацтва;

в) розширив оренду та збільшив розміри і види податків з селян та міщан;

г) ігнорував потреби освітніх закладів та православної церкви;

д) підтримував політику реформ Петра Першого та забезпечував потреби Росії у війську, провізії та робочій силі;

е) впорядкував систему оренд, податків, «послуженств»;

ж) об'єднав Україну під булавою гетьмана "обох берегів Дніпра" ;

з) забезпечив входження в антиросійську коаліцію

и) зміцнив особисту владу та владу гетьмана

Завдання № 2

Із перелічених нижче суджень про політику гетьмана І.Самойловича виберіть правильні:

а) розв'язання соціальних проблем рядових козаків та міщан, розширення їх прав у Козацькій державі;

б) зміцнення особистої влади та закріплення за своєю родиною маєтностей і високих державних посад;

в) забезпечення суверенітету України та її об'єднання під булавою одного гетьмана;

г) підтримка приєднання Київської митрополії до Московського патріархату;

д) забезпечення привілейованого становища заможної верхівки козацтва в українському суспільстві;

е) збереження непідлеглості Київської митрополії Московському патріархату;

ж) об'єднання України "обох берегів Дніпра" під протекторатом московського царя;

з) розвиток демократії в державі, зокрема, піднесення ролі генеральних козацьких рад.

Завдання № 3

З наведених тверджень виберіть ті, які засвідчують зростання польських впливів у Галичині у другій половині XIX ст.:

А) польська мова стала офіційною в адміністративних установах та школах краю

Б) римо – католицька церква отримала законодавчо оформлені привілеї

В) були прийняті закони, які безпосередньо обмежували права та свободи українців

Г) намісником Галичини згідно з австрійсько-польською угодою міг бути лише поляк

Д) поляки переважали у всіх виборних органах влади краю

Е) більшість посад в адміністрації краю займали поляки

Ж) було заборонено книговидання українською мовою та ввіз україномовної літератури в Галичину

З) були закриті всі українські школи і припинено викладання української мови як предмета

И) пільги в оподаткуванні, пільгові кредити, субсидії, благодійну підтримку отримували в основному польські громадські та економічні організації й фірми

Відповіді (11 клас) другий рівень

Завдання № 1

правильна відповідь

сума

А, б, в, д, е, ж, з, и

8*0,5=4

Завдання № 2

правильна відповідь

сума

Б, г, д, є

1*4=4

Завдання № 3

правильна відповідь

сума

А, г, д, е, и

5*0,8=4

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Порівняйте російський революційний та український національно – визвольний рух у другій половині XIX ст.

Критерії оцінювання

Сума балів

Уміння оперувати історичними фактами та датами

1

Доцільне використання історичної термінології та термінології того часу

1

Логічність

1

Аргументованість доведення

1

Образність мови

1

Повнота розкриття теми

1

Творчий підхід

1

всього

7

2. Визначте спільне та відмінне між Великою Французькою революцією кінця XVIII ст. та Українською національно-демократичною революцією 1917-1921 рр..

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

3. Охарактеризуйте основні тенденції й напрямки в розвитку світової літератури у другій половині ХХ та на початку XXI ст.

Науковість, правильність використання історичної термінології

1

Аргументованість, опертя на конкретні факти історії України

1

Повнота

1

Логічність

1

Культура мовлення

1

Власність суджень

1

Знання додаткової літератури

1

всього

7

Укладач контрольних завдань з історії

Коляда Ігор Анатолійович – доцент кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ

9 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Карти масштабу 1:200000 і більше є:

а) великомасштабні; б) середньомасштабні; в) дрібномасштабні

2. Найвищою точкою Донецької височини є гора:

а) Камула; б) Могила Бельмак; в) Могила Мечетна

3. До центрів цементної промисловості України належить місто:

а) Миргород; б) Здолбунів; в) Трускавець

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До річок Південної Америки належать:

а) Юкон; б) Ріо-Гранде; в) Оріноко; г) Парана; д) Маккензі; е) Сан-Франсиску

2. До Подільського економічного району входять такі області:

а) Рівненська; б) Тернопільська; в) Вінницька; г) Черкаська; д) Івано-Франківська; е) Хмельницька

3. Найбільші підприємства бавовняної промисловості України знаходяться в:

а) Луцьку; б) Херсоні; в) Донецьку; г) Ужгороді; д) Сумах; д) Тернополі

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Чому, на вашу думку, сфера послуг у світі зростає випереджаючими темпами?

 1. Які шляхи подолання соціально-економічної кризи в Україні вам відомі?

3. Обґрунтуйте перспективи розвитку кольорової металургії в Україні

10 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Мусульмани-шиїти переважають в такій країні:

а) Сомалі; б) Туреччині; в) Ірані

2. Найбільшим містом Бразилії є:

а) Ріо-де-Жанейро; б) Сан-Паулу; в) Сальвадор

 1. Батьківщиною кави вважається:

а) Ефіопія; б) Індія; в) Мексика

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До найбільших світових експортерів деревини належать такі країни:

а) Австралія; б) Саудівська Аравія; в) Канада; г) Судан; д) США; е) Росія

 1. До Океанії належать такі країни:

а) Науру; б) Гаїті; в) Ямайка; г) Мальдіви; д) Маршаллові острови; е) Вануату

 1. Республіканську форму державного правління мають:

а) Італія; б) Бахрейн; в) Іспанія; г) Бразилія; д) Монголія; е) Норвегія

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Що таке ринок праці і які його моделі ви знаєте?

 1. Чи правильно зробила Україна, відмовившись від ядерної зброї? Чому так не зробили США, Росія, Франція?

 1. Які особливості розміщення населення можна виділити в Африці?

11 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

 1. Шар повітря, який лежить над тропосферою, називається:

а) мезосферою; б) термосферою) в) стратосферою

 1. Священним птахом доколумбової Мексики був:

а) товстодзьобий папуга; б) колібрі; в) кетсаль

 1. В якій області України найбільш інтенсивно зменшується кількість населення?

а) Рівненській; б) Чернігівській; в) Закарпатській

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. До озер Північної Америки належать:

а) Мічіган; б) Вікторія; в) Ері; г) Ейр; д) Гурон; е) Балхаш

 1. Атомні електростанції знаходяться в таких областях України:

а) Рівненській; б) Полтавській; в) Закарпатській; г) Запорізькій; д) Хмельницькій; е) Донецькій

 1. До Південної Азії належать такі країни:

а) Непал; б) Лаос; в) Бруней; г) Бангладеш; д) Шрі-Ланка; е) М’янма

ІІІ рівень (по 7 балів)

 1. Чим зумовлені внутрішні кліматичні відміни в Україні?

 1. Чому транспорт України має міжнародне значення?

3. Як впливають географічні чинники на долю країн і народів?

Голова предметної комісії з географії

Масляк Петро Олексійович – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

І рівень (по 2 бали)

 1. Дайте визначення :

а) Інститут права – це………

б) Форма правління держави – це………

 1. Знайдіть помилкові положення:

а) В Україні визнається і діє принцип верховенства закону.

б) На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

в) Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

г) Заборона страйку можлива лише на підставі рішення суду.

 1. Вкажіть порушені елементи (……..) у логічних ланцюжках:

а) Україна є суверенна -……….- демократична - ……….. - держава.

б) Загальне виборче право - рівне виборче право - ……… - таємне голосування .

ІІ рівень (по 4 бали)

 1. Дайте визначення :

а) Правовідношення – це………

б) Готування до злочину – це………

 1. Знайдіть помилкові положення:

а) Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських державних адміністрацій.

б) Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень.

в) Прем’єр - міністр України призначається Президентом України за пропозицією Верховної Ради України.

г) Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

д) Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

е) Захист професійних інтересів суддів здійснюється органами суддівського самоврядування.

є) Верховна Рада України працює сесійно.

 1. Вкажіть порушені елементи (……..) у логічних ланцюжках:

а) Штраф - ……. - виправні роботи - ……. – позбавлення волі на певний строк.

б) Державний суверенітет - це повнота, …. , самостійність, ….. , незалежність та ….. державної влади.

в) Суб’єкт права - об’єкт права – суб’єктивне право - …….

г) Зобов’язання публічно попросити вибачення у потерпілого - …… - догана або сувора догана - ……. .

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Назвіть види адміністративних стягнень за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2. Назвіть види покарань за Кримінальним кодексом України.

3. Назвіть об’єкти права інтелектуальної власності за Цивільним кодексом України.

Голова предметної комісії з основ правознавства

Шмоткін Олексій Вікторович – начальник кафедри теорії та історії держави і права Академії СБУ, доцент, кандидат юридичних наукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Всеукраїнського конкурсу-захисту (2)

  Конкурс
  1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: учитель, Вікторія Станіславівна, Софія, Марія, Леся Михайлівна, Коля, Марійка, Ілля Віталійович, Олеся, батько продюсер, Микола Васильович, Оля, Валя, сестра, бабуся, мамуся, невісточка,
 2. Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

  Конкурс
  Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
 3. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки історико-географічне відділення

  Конкурс
  Волочиського району Еволюція українського націоналізму 4 Галаш Євген Сергійович Учень 11 класу Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст.
 4. Міністерство освіти І науки україни позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Відділення філології та мистецтвознавства

  Конкурс
  Жулинський Микола Григорович, академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України
 5. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році Фізико-математичне та економічне відділення Секція фізики (2)

  Конкурс
  учень 11 класу фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради

Другие похожие документы..