Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Влияние темперамента на выбор механизмов психологической защиты....полностью>>
'Документ'
Пасха (Пе́сах) у евреев празднуется в честь Исхода из Египта[1]. В память об этих событиях в Пасху предписывалось в Иерусалиме ритуальное заклание од...полностью>>
'Документ'
Интернет-конференция по обучению заместителей директоров школ Костаная по воспитательной работе, классных руководителей, учителей биологии на тему: «...полностью>>
'Конкурс'
Благодійний фонд «Розвиток України» оголошує конкурс комерційних пропозицій для закупівлі послуг письмового перекладу з англійської на українську мов...полностью>>

Вказівки до роботи студентів на практичному занятті модуль змістовний модуль 3 практичне заняття №14 Тема

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

мОДУЛЬ

Змістовний модуль 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

Тема: ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

 ОРБIТАЛЬHI ТА ВHУТРIШHЬОЧЕРЕПHI РИHОГЕHHI УСКЛАДHЕHHЯ

1. Шляхи розповсюдження iнфекцiї у бiляносовi пазухи.

2. Класифiкацiя синуситiв.

3. Гострi та хронiчнi гайморити: дiагностика, лiкування.

4. Гострi та хронiчнi фронтити: дiагностика, лiкування.

5. Гострi та хронiчнi етмоїдити: дiагностика, лiкування.

6. Гострi та хронiчнi сфеноiдити: дiагностика, лiкування.

7. Додатковi методи дослiдження при захворюваннях приносових пазух (диафаноскопiя, рентгенографiя, пункцiї).

8. Особливостi захворювання приносових пазух у дитячому вiцi.

9. Алергiчнi захворювання приносових пазух.

10. Шляхи розповсюдження iнфекцiї з приносових пазух у черепну порожнину та орбiту.

11. Орбiтальнi ускладнення синуiтiв.

12. Внутрiшньочерепнi ускладнення синуiтiв.

13. Показання до термiнового хiрургiчного втручання на приносових пазухах.

14. Принципи хiрургiчного лiкування синуiтiв.

Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

1. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С.228-238, 238-247.

2. Исхаки Ю.Б., Кальштейн А.И. Детская оториноларингология. 1985.- С.63-84.

3. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла, носа. 1978.- С.78-102.

4. Пальчун В.Т., Устинов Ю.А., Дмитриев H.С. Параназальные синуиты. 1982.- С.5-106.

5. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997.- С. 173-200, 433-441.

6. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 164-178, 182-191.

Додаткова література:

1. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.135-155

2. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К.,

1996 – С. 97-109

3. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.:

Здоров`я. – 1999. С. 228-246

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 173-196.

Розподіл балів, які може отримати студент

При засвоєнні теми №14 із змістовного модулю №3 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертується у бали наступним чином:

Оцінка

Бали

“5”

6 балів

“4”

4 бали

“3”

2 бали

“2”

0 балів

Модуль

Змістовний модуль 3

практичнЕ ЗАНЯТТЯ №14

Тема: ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

 ОРБIТАЛЬHI ТА ВHУТРIШHЬОЧЕРЕПHI РИHОГЕHHI УСКЛАДHЕHHЯ

І Актуальність теми:

Дисципліна

Знати

Уміти

Кафедра мікробіології

Етіологію специфічної та неспецифічної інфекції дихальних шляхів

Охарактеризувати збудники специфічної та неспецифічної інфекції дихальних шляхів

Кафедра пат анатомії

Кафедра патофізіології

Характер запалення, особливості патологоанатомічної картини прояву захворювань слизової дихальних шляхів

Поставити діагноз по клінічній картині перебігу гострих та хронічних захворювань пазух та внутрішньочерепних ускладнень

Кафедра рентгенології

Рентгенологічну картину захворювань приносових пазух

Поставити діагноз захворювань приносових пазух по рентгенологічним знімкам

Кафедра фармакології

Принципи сучасної раціональної специфічної та неспецифічної терапії

Призначити лікарські засоби для лікування гострих та хронічних захворювань пазух та внутрішньочерепних ускладнень


ІІ Базовий рівень знань:

ІІІ Цілі заняття.

  1. Освоїти принципи діагностики та диференційної діагностики гострих та хронічних форм синуїтів (α=ІІІ).

  2. Навчитись діагностувати внутрішньочерепні ускладнення риногенного походження (α=ІІІ).

  3. Вивчити основні види лікування гострих та хронічних запалень біляносових пазух (α=ІІІ).

  4. Засвоїти основні методи профілактики гострих та хронічних форм синуїтівта (α=ІІІ).

ІV Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

1. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С.228-238, 238-247.

2. Исхаки Ю.Б., Кальштейн А.И. Детская оториноларингология. 1985.- С.63-84.

3. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла, носа. 1978.- С.78-102.

4. Пальчун В.Т., Устинов Ю.А., Дмитриев H.С. Параназальные синуиты. 1982.- С.5-106.

5. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997.- С. 173-200, 433-441.

6. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 164-178, 182-191.

Додаткова література:

1. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). К. Фарм. Арт, 2000. – С.135-155

2. Тестові завдання для контролю знань та умінь студентів з оториноларингології. – К.,

1996 – С. 97-109

3. Оториноларингологія (За ред. Д.І.Заболотного, Ю.В.Мітіна, В.Д.Драгомирецького. – К.:

Здоров`я. – 1999. С. 228-246

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997. С. 173-196

Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань

І. Відщукайте повну та правильну відповідь на запитання

1. Які симптоми характерні для раку порожнини носа, біляно­сових пазух?

а) чхання

б) періодичні носові кровотечі

в) ринорея

г) сухість та кірки в порожнині носа та носоглотки

2. Яка біляносова пазуха запалюється найбільш часто?

а) ґратчаста

б) лобна

в) верхньощелепна

г) клиновидна

3. Скільки в середньому раціонально робити пункцій при ліку­ванні гострого гаймориту?

а) 1—2

б) 8—10

в) 3—5

г) 15—20

4. Який препарат найбільш часто використовується в якості контрастного для рентгенографії біляносових пазух?

а) сергозин

б) білігност

в) йодоліпол

г) етіотраст

д) пропілйодон

5. В якій черепній ямці частіше виникають риногенні внутріш­ньочерепні ускладнення?

а) задній

б) передній

в) середній

6. В чому полягає основний принцип лікування внутрішньоче­репних та орбітальних риногенних ускладнень?

а) у потужній антибактеріальній терапії (антибіотики, суль­фаніламіди)

б)' у дезінтоксикаційній терапії

в) у виконанні радикальної операції (хірургічна санація та дренаж) на відповідних біляносових пазухах

г) у дегідратаційній терапії

7. При емпіємі якої біляносової пазухи найбільш часто виника­ють тромбофлебіт та тромбози печеристого синуса?

а) лобної

б) основної

в) ґратчастої

г) верхньощелепної

8. Які абсолютні покази до радикальної операції на біляносо­вих пазухах?

а) риногенне внутрішньочерепне ускладнення

б) хронічний гайморит

в) гострий гемісинуїт

II. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. Які симптоми характерні для гострого гнійного гаймориту?

а) смужка гною в середньому носовому ході

б) набряк та гіперемія слизової оболонки носа

в) головний біль

г) підвищення температури тіла

д) однобічне утруднення носового дихання е) кров'янисті виділення із порожнини носа

2. Які симптоми є типовими для тромбозу кавернозного синуса?

а) трясуча лихоманка та проливний піт

б) гектична лихоманка

в) екзофтальм, хемоз

г) брадикардія

д) блідість шкіри із земляним відтінком

3. Які фізіотерапевтичні процедури слід призначати на область носа при лікуванні гострого риніту?

а) УВЧ

б) тубус-кварц ендоназально

в) соллюкс

г) діатермія

4. Які шляхи проникання інфекції в біляносові пазухи найбільш часті?

а) лімфогенний

б) риногенний

в) гематогенний

г) одонтогенний

д) травматичний

5. Які основні особливості одонтогенного гаймориту?

а) періодичні кровотечі із носа

б) односторонність враження

в) різкий запах гнійних виділень із носа

г) зв'язок гаймориту із захворюванням зубів

6. Які ендогенні фактори найбільш часто сприяють розвитку синуїтів?

а) захворювання порожнини носа

б) алергізація організму

в) ендокринні порушення

г) зниження захисних функцій організму

д) захворювання зубощелепної системи

7. Які ускладнення з боку внутрішніх органів можуть зустріча­тися при синуїтах?

а) гастрит

б) захворювання серцево-судинної системи

в) бронхіт, пневмонія

г) бронхіальна астма

8. Які порушення психіки частіше всього виявляються при ри-ногенному абсцесі лобної долі мозку в явній стадії?

а) ейфорія

б) балакучість

в) схильність до недоречних жартів

г) амнестична афазія

9. Які методи дослідження частіше використовують для діагнос­тики синуїтів при первинному огляді хворого?

а) опитування хворого

б) пальпація та перкуссія області біляносових пазух

в) риноскопія передня та задня

г) рентгенографія біляносових пазух

д) діагностична пункція е) діафаноскопія є) комп'ютерна томографія ж) ольфактометрія

10. Які симптоми гіпертензії можуть бути при риногенних абсце­сах головного мозку?

а) спонтанний ністагм

б) адіадохокінез

в) головний біль

г) нудота та блювота

д) брадикардія

е) застійний сосок зорового нерва

11. Що відноситься до риногенних орбітальних ускладнень?

а) реактивний набряк клітковини очниці і повік

б) остеопериостит очниці

в) абсцес повік

г) субперіостальний абсцес

д) ретробульбарний абсцес

е) риногенний сепсис

є) флегмона орбіти

12. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діаг­ностику риногенних абсцесів мозку?

а) отогенними абсцесами мозку

б) пухлинами мозку

в) гострими порушеннями мозкового кровообігу

г) риноліквореєю

13. Що відноситься до риногенних внутрішньочерепних усклад­нень?

а) флегмона орбіти

б) арахноїдит

в) серозний і гнійний менінгіт

г) тромбоз пазух твердої мозкової оболонки

д) риногенний сепсис

е) епі-,субдуральні абсцеси

є) абсцеси лобної долі мозку

III. Знайдіть помилку у відповідях на запитання.

1. Симптоми, характерні для гнійного гаймориту:

а) головний біль

б) виділення із носа

в) біль в області верхньощелепної пазухи

г) защелепний лімфаденіт

2. Які симптоми характерні для риногенного менінгіту?

а) інтенсивний головний біль

б) нудота, блювота

в) ригидність потиличних м'язів

г) позитивні симптоми Керніга, Брудзинського

д) виражений застій на очному дні

3. Які зміни ліквору характерні для риногенного гнійного менін­гіту?

а) лімфоцитарний зсув у лікворі

б) підвищення тиску ліквору

в) помутніння ліквору '.

г) збільшення кількості лейкоцитів

д) позитивні реакції Панді та Нонне-Апельта

4. Яке найбільш раціональне лікування поліпів носа?

а) поліпотомія

б) судинозвужуючі препарати

в) фонофорез з кортикостероїдними мазями

5. Які форми хронічних синуїтів потребують хірургічного ліку­вання?

а) гнійний

б) поліпозний

в) катаральний

г) холестеатомний

д) змішаний

6. Які основні скарги хворих хронічними синуїтами?

а) висока температура тіла

б) головний біль

в) утрудненне носове дихання

г) виділення із носа

д) порушення нюху

7. Яке лікування застосовують для попередження рецидивів по­ліпів носа?

а) електрофорез з хлористим кальцієм та дімедролом

б) УВЧ

в) фонофорез з кортикостероїдними мазями

г) гіпосенсибілізація організму

8. Які можуть бути риногенні внутрішньочерепні ускладнення?

а) менінгіт

б) абсцес мозочка

в) енцефаліт

г) абсцес мозку

9. Якими загальними симптомами характеризується риногенний тромбофлебіт та тромбоз печеристого синуса?

а) гектична лихоманка з ознобами, потом

б) септична картина крові (нейтрофільний лейкоцитоз, лім-фопенія, еозинопенія)

в) спонтанний ністагм, порушення ходи і рівноваги

г) наявністю метастатичних абсцесів легенів та інших внут­рішніх органів

10. Які основні симптоми риногенної флегмони очниці?

а) загальносептичні симптоми

б) біль в оці

в) екзофтальм

г) менінгеальні знаки

д) хемоз

11. При яких захворюваннях частіше виникає тромбофлебіт к. вернозного синуса?

а) гнійний мастоїдит

б) гнійний фронтит, етмоїдит, гайморит

в) абсцес та флегмона очниці

г) фурункул носа

12. Які основні ознаки відрізняють туберкульозний менінгіт?

а) наявність туберкульозного враження інших органів

б) збільшення вмісту цукру та хлоридів в лікворі

в) випадання тонкої павутиноподібної сіточки фібрину пр відстоюванні ліквора

г) виявляється (50—70 %) збудник туберкульозу (бацил Коха) в лікворі

V. Зміст навчання

ГОСТРI ТА ХРОHIЧHI ЗАПАЛЕHHЯ БIЛЯHОСОВИХ  ПАЗУХ HОСА.

ОРБIТАЛЬHI ТА ВHУТРIШHЬОЧЕРЕПHI РИHОГЕHHI УСКЛАДHЕHHЯ

СИНУЇТ

Синуїт— це запалення приносових пазух. Залежно від ло­калізації процесу розрізняють запалення верхньощелепної пазухи -гайморит, клітин решітчастого лабіринту — етмоїдит, лобової пазухи — фронтит та клиноподібної — сфеноїдит. У разі втягування в запальний процес усіх пазух однієї половини обличчя захворювання має назву гемісинуїт), а обох половин — пансинуїт . За перебігом синуїт може бути гострим або хронічним.

Найчастіше виникає запалення верхньощелепної пазухи, чому сприяє її інфікування як з боку носової порожнини, гак і з боку зубів верхньої щелепи. На 2-му місці за частотою стоять етмоїдит, потім -фронтит і значно рідше — сфеноїдит. Запалення клітин решітчастого лабіринту нерідко сприяє захворюванню інших приносових пазух, що зумовлене їх тісним топографо-анатомічним взаємозв'язком. Причи­нами гострого запалення пазух є ГРВІ, грип, переохолодження, гострі мікробні інфекції, травми тощо. Інфікування відбувається контактне, шляхом переходу запалення з носової порожнини в пазуху або гемато­генне. У разі гнійних форм синуїту найчастіше спостерігається кокова флора, рідше — синьогнійна паличка, протей, анаеробні бактерії, гри­би. Алергічні, вазомоторні, гіперпластичні, серозні форми характери­зуються асептичними виділеннями. Хронічний синуїт виникає внаслідок затяжного перебігу процесу на тлі ослабленої реактивності організму та наявності аномалій розвитку (викривлення, гребені та шипи носової перегородки, деформований гачкоподібний відросток, парадоксальний вигин середньої носової раковини, наявність додатко­вих повітряносних клітин у стінках середнього носового ходу, збільшення bulla еtmoidalis тощо). За наявності хронічних форм си­нуїту частіше виявляється комбінація мікроорганізмів.

Перебіг гострих форм синуїту відбувається за типом катарального або гнійного запалення. Головною ознакою катарального запалення є серозне просочування слизової оболонки та її різкий набряк. Якщо в нормі товщи­на слизової оболонки приносових пазух вимірюється десятими частками міліметра, то в разі катарального запалення вона стовщується в десятки разів, унаслідок чого порожнина стає різко звуженою аж до її повної обту-рації. Багаторядний циліндричний миготливий епітелій, що вистеляє їм зуху, зберігається, хоча й інфільтрується лімфоцитами. Сполучнотка­нинні волокна власного шару слизової оболонки розсуваються ексудатом, внаслідок чого утворюються невеликі порожнини (псевдокісти). У тонші слизової оболонки містяться клітинні елементи в невеликій кількості. Навколо розширених судин та слизових залоз виникає клітин інфільтрація. Дуже розширені судини в окремих місцях слизової оболон­ки можуть супроводжуватись екстравазатами. У разі катарального запа­лення періостальний шар у процес, чк правило, не втягується.

За наявності гострого гнійного синуїту слизова оболонка інфільтрована, набрякла, але стовщена менше, ніж у разі катаральної форми. В окремих місцях виникають крововиливи. Якщо вони чис­ленні, то можна твердити про геморагічне запалення, котре нерідко ви­никає у хворих на грип. Кровоносні судини розширені та переповнені поліморфноядерними лейкоцитами, які виступають у навколишню тканину та просочують слизову оболонку. Поверхня слизової оболон­ки вкрита гнійним, слизо-гнійним або гнійно-геморагічним ексудатом, який складається з лейкоцитів, еритроцитів та злущеного епітелію. За­пальний процес може поширюватися на періостальний шар, а у важких випадках — на кістку. При цьому запалення може набути некротич­но-деструктивної форми з розвитком остеомієлітного процесу, що зу­мовлює можливість його поширення за межі пазухи.

Хронічний синуїт характеризується великою різноманітністю па­тологоанатом ічних змін, які відповідають формам захворювання. Розрізняють ексудативні, продуктивні, альтеративні та змішані типи морфологічних змін. У хворих на катаральний, серозний, гнійний та алергічний синуїт, як правило, переважають ексудативні процеси. Продуктивне запалення спостерігається за умови гіперпластичної, поліпозної та алергічної форм, альтеративні зміни — атрофічного або некротичного (остеомієлітичного) синуїту. Але найчастіше спос­терігаються змішані форми морфологічних змін.

За межі приносових пазух запальний процес може поширюватися через кісткові стінки синусів, по судинах та присудинних просторах, особливо за наявності підвищеного тиску в пазусі внаслідок порушен­ня функції вивідного отвору. Під впливом інфекції виникає тромбування вен. Після розплавлення тромбу в судинах з'являються грануляції та остеокласти, які здатні зруйнувати кісткову тканину з утворенням пер­форацій. Через такі отвори, а також дегістенції інфекція може пошири­тися за межі кісткової стінки пазухи та потрапити в порожнини сусідніх органів (орбіту, череп), де можуть розвинутися небезпечні для здоров'я та життя орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Вказівки до роботи студентів на практичному занятті модуль змістовний модуль 1 практичне заняття №4 Тема

    Документ
    При засвоєнні теми №3 із змістовного модулю № за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертується у бали наступним чином:
  2. Вказівки до роботи студентів на практичному занятті модуль змістовний модуль 1 практичне заняття №3 Тема

    Документ
    5. Теорiї слуху: резонансна теорiя Гельмгольца (її пiдтвердження у клiнiцi та експериментi - дослiдження Л.А.Андрїїва), гiпотези Бекешi, Лазарїва, Ухтомського.
  3. Вказівки до роботи студентів на практичному занятті модуль змістовний модуль 3 практичне заняття №18 Тема

    Документ
    4. Злоякiснi пухлини гортанi: стадiї, класифiкацiя за TNM. Клiнiка, особливостi перебiгу залежно вiд локалiзацiї. Лiкування: хiрургiчне, променеве, хiмiотерапевтичне.
  4. Методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті модуль змістовний модуль захворювання верхніх дихальних шляхів практичне заняття №11 Тема

    Документ
    1. Возианова Ж.И. и соавт. Методические рекомендации. Тактика ведения больных дифтерией, ангинами и носителями коринебактерий дифтерии в условиях эпидемического роста заболеваемости дифтерией.
  5. Методика I техhiка еhдоскопiчhого обстежеhhя лор-оргаhiв. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

    Документ
    При засвоєнні теми №1 із змістовного модулю № 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою, яка потім конвертується у бали наступним чином:

Другие похожие документы..