Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ведущий 1. 9 мая 2011 года в 66 раз прогремит салют победы, а в памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество на...полностью>>
'Книга'
Книга содержит теоретический и экспериментальный материал, обосновывающий ори­гинальные представления авторов о системном квантовании физиологических...полностью>>
'Доклад'
Настоящий Доклад подготовлен на основе материалов мероприятий, проведенных в Общественной палате Российской Федерации, анализа обращений граждан в Об...полностью>>
'Документ'
Компетентность – это способность реально действовать на основе ЗУНов, полученных в процессе образования, а не просто обучения, где образование и само...полностью>>

Назва модуля : Соціологія організацій Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля : Соціологія організацій

 2. Код модуля: СР_6066_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр 6

 5. Обсяг модуля : загальна кількість годин – 105 ( кредитів ЄКТС- 3.5 )

аудиторні години – 64 ( лек.-32, практичні – 32, сам.-37)

 1. Лектор: доцент М.В. Школяр

 2. Результати навчання : в результаті навчання студент повинен :

знати:

 • в чому специфіка організації як соціальної системи;

 • в чому специфіка підходів різних соціологічних парадигм до аналізу організації;

 • якими є нормативні моделі діяльності організації, в чому полягає ефективність організації;

 • як поводить себе в організації окрема особа, група;

 • якою може бути структура організації і як це впливає на її ефективність;

 • як відбувається розвиток організацій тощо.

вміти:

 • аналізувати процеси в організації соціологічними методами;

 • застосовувати соціологічні методи до вивчення організаційного оточення;

 • планувати роботу у розвитку організацій;

 • оцінювати ефекти інтервенції у розвиток організацій.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття

  9. Необхідні попередні та супутні модулі :

 • пререквізит : «Загальна соціологія», «Соціологія малих груп», "Психологія управління"

 • кореквізити : «Соціальна психологія організацій»

10. Зміст модуля : Соціологія організацій як соціологічна теорія. Організація як відкрита система. Організація: соціологічний погляд зсередини. Структура організації. Організаційна культура. Група як основа організації. Організація: соціологічний погляд ззовні. Імідж організації. Організаційна екологія. Організаційні процеси. Функціонування організацій. Типологія організацій. Організаційний розвиток.

11. Рекомендована література:

 • Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.,2001;

 • Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.,Интерпракс, 1995 – 295 с.

 • Радугин А.А.,Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. – Воронеж: Воронеж.гос.арх.-строит.академ., Высшая школа предпринимателей, 1995. – 197 с.;

 • Социология организаций. Словарь-справочник. – М.,1996.;

 • Фролов В.В. Социология организаций. – М.,2001 – С.244-272 ;

12. Форми та методи навчання : практичні заняття, самостійна робота .

13. Методи і критерії оцінювання :

 • Поточний контроль (60 %) – робота на практичних заняттях, реферат за тематикою курсу (до першого модуля) та оцінка структури організаційного розвитку (СОР) за методикою М.Рензі (до другого модуля).

 • Підсумковий модульний контроль (40 % ), іспит.

 1. Мова навчання - цей змістовий модуль читається українською мовою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Організація спеціалізованої

  Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З УСКЛАДНЕННЯМИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ.
 3. План Об'єкт І предмет соціології. Структура сучасної соціології. Загальна соціологічна теорія Спеціальні соціологічні теорії

  Краткий словарь
  Тема 1. Вступ до соціології. Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні
 4. Навчальна програма дисципліни "новітні соціологічні теорії" для напрямів підготовки (спеціальностей): " адміністративний менеджмент

  Документ
  Навчальна програма дисципліни “Новітні соціологічні теорії” складена у відповідності з типовою програмою для вищих навчальних закладів Міносвіти України з “соціології” як його складова частина, що розглядає різні парадигмальні підходи
 5. Міністерство праці та соціальної політики україни всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів організація реабілітаційних заходів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів методичний посібник для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів Лютіж

  Документ
  Кардинальні політичні та соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні, зумовили принципові зміни соціальної політики держави по відношенню до інвалідів, сприяли формуванню нових підходів до вирішення проблем інвалідності

Другие похожие документы..