Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
2) С помощью электронной таблицы решить уравнение cos(x)=1/(x+1) на отрезке [0; 16] с точностью 1 графическим способом и используя метод подбора парам...полностью>>
'Реферат'
Данная работа посвящена оценке применения лизинговых схем в российской практике и сегодняшнему состоянию лизингового сектора российской экономики. В ...полностью>>
'Программа'
Тестирование обучающихся образовательных учреждений Краснодарского края как метод первичной профилактики наркомании. Соблюдение принципов конфиденциал...полностью>>
'Закон'
Диссертация выполнена на кафедре государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы Федерального государственн...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування, грн.

разом

в т.ч. завершено у звітному році

разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

-

-

-

-

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

-

-

-

-

1.4.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

-

-

-

-

Наукове обґрунтування стратегії реалізації експортно-імпортних відносин України та Білорусі, що забезпечує паритетне зростання частки інноваційної (високотехнологічної) продукції у взаємному товарообігу країн -- Затверджена наказами Міністерства освіти і науки України від 19.03.2009р. № 256 та від 14.05.2009р. № 401.

1

-

40000

-

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

-

-

-

-

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

-

-

-

-

Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6

1

-

85574

85574

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

-

-

-

-

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

-

-

-

-

Науково-технологічна політика Росії і України в контексті формування загальноєвропейського науково-технологічного простору – Затверджена постановою Президії НАН України від 08 квітня 2009, №96

1

-

40000

40000

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України****

-

-

-

-

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

459987

459987

Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

1

260320

260320

Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

1

465320

465320

Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

289737

289737

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5

1

1

2123561

2123561

Розробка методології та методичного забезпечення створення автоматизованої експертної системи НАН України для прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України – Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 06 червня 2008, пр.№3

1

1

294798

294798

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

-

-

-

-

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» та V міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці в контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти» м.Алушта АР Крим, 14-18 вересня 2009 г.

1

1

35000

35000

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

-

-

-

-

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Організаційно-наукові та етичні настанови інформаційної цивілізації – Затверджена Постановою Президії НАН України від 24.06.2009 р. №189

1

1

5000

5000

Видання матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» м.Алушта АР Крим, 14-18 вересня 2009 г. – Договір з Міністерством освіти і науки №561-2009 від 20.07.2009

1

1

5000

-

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Загалом

12

7

4 104 297

4 059 297

За бюджетною програмою 6541020 отримано стипендію Президента України для молодих учених – 21600 грн. Фінансування стипендіатів НАН України віком до 35 років – 25920 грн. Стипендія докторантів та аспірантів у звітному році склала – 234206 грн. За договором з Європейською комісією №2008/165-658 від 10.10.2008р. виконувалась науково-дослідна робота «Європейське інноваційне табло – тенденції та ситуація в Україні у 2008 р.» з фінансуванням у розмірі 9,5 тис. євро – 101365 грн.

Отже, загальна сума фінансування за проектами складає – 4 104 297 грн., та з врахуванням вищезазначених сум – 4 487 388 грн.

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України

п/п

Найменування напрямку

Кількість тем (проектів, завдань, розробок)

Обсяги фінансування (тис.грн.)

Разом

в т.ч. завершених

в т.ч. впровадже-них

1

Фундаментальні дослідження (КПКВК 6541030)– всього

8

3

3

1645,938

2

Здійснення прикладних наукових та науково-технічних розробок (КПКВК 6541050)–всього,

у тому числі:

2.1

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (науково-дослідні роботи)

2

2

2

2418,359

2.2

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (дослідно-конструкторські роботи)

2.3

Прикладні наукові та науково-технічні розробки (експериментальні випробування завершених розробок)

3

Виконання державних цільових програм (КПКВК 6541050)– всього,

у тому числі:

3.1

Виконання державних цільових програм (науково-дослідні роботи)

3.2

Виконання державних цільових програм (дослідно-конструкторські роботи)

3.3

Виконання державних цільових програм (експериментальні випробування завершених розробок)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..