Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Создание воспитательной системы в образовательном учреждении предполагает взаимодействие всех субъектов этого процесса. Особенно важно информационно-...полностью>>
'Документ'
Цели: 1) Ознакомить учащихся с понятиями «оконченное» и «неоконченное преступление», «добровольный отказ от преступления», «соучастие в преступлении»...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа основана на решении совместного заседания Ученого совета и профсоюзного комитета сотрудников ФГОУ ВПО «Чувашский государственный ун...полностью>>
'Закон'
В условиях построения и функционирования правового государства наиболее последовательно и полно должен реализовываться принцип законности, обеспечиват...полностью>>

Національна академія наук україни (12)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Май Ха, директор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

В’єтнам, м.Ханой, Національний інститут з питань стратегії та політики розвитку науки і технологій

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум «Нові виклики академічній науці у контексті проблем сучасної кризи: світовий та національний аспекти».

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Підготовка спільного проекту, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Університет ім.Гумбольдта

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Фелікс Херрманн, науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Німеччина, м.Берлін, Університет ім.Гумбольдта

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.2

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

«Історія розвитку обчислювальної техніки в СРСР у 1950–1980 рр.»

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.2

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Одержання науково-технічної документації

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

Додаток. Публікації співробітників Центру

Статті у вітчизняних виданнях (169)

 1. Литвинко А.С. VII міжнародна молодіжна науково-практична конференція „Історія розвитку науки, техніки та освіти” // Наука та наукознавство. 2009. №2. С.119-121.

 2. Оноприенко В.И. А.Л.Яншин – С.И.Романовский: Переписка // Смирновский сборник – 2008. – М.: Фонд академика В.И.Смирнова, 2008. – С. 269-295 (не увійшла до попереднього звіту).

 3. Луговський О.Г. Академік В.Г. Пінчук: сторінки життя і творчості // Наука та наукознавство. – 2009. – № 2. – С. 75-85.

 4. Бессалова Т.В. Академічна наука і освіта: досвід співробітництва // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2008. – Вип.37. – С.15-20 (не увійшла до попереднього звіту).

 5. Гармасар В.Г. Альгологічні дослідження у Харківському університеті (60-ті рр. ХІХ ст. – 30-і рр. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – К., 2009. – С. 40-49

 6. Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції. // Вісник Національної академії наук України, №1, 2009р.

 7. Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції// Бюлетень ВАК України №10, 2009р., с. 2-13 (передрук).

 8. Хоревін В.І. Біологічні журнали НАН України як індикатор розвитку наук про життя в Україні. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.142–157.

 9. Лобанова Л.С. Болонский процесс: докторские программы в европейских университетах. //Наука та наукознавство, №4, 2009

 10. Онопрієнко В.І. В.В.Ткаченко. Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20-30-ті роки ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 2009. - № 4. – С. 218-222.

 11. Терехов В.І. Вдосконалення механізму впровадження лізингу в господарську діяльність країни // Вчені записки. – К.: КРОК, 2009. – Вип. 18. - С. 112-124.

 12. Исакова Н.Б. Вебизация инновационного пространства и передача технологий. Проблемы науки. – 2009. – 10. – С.2-6

 13. Грига В.Ю. Веб-сайты учреждений НАН Украины как показатель уровня информатизации и международной интеграции НАН Украины // Наука и науковедение 2009, - 1(63), с. 117-123

 14. Щербина С.В. Взаємодія малих і великих підприємств та інноваційний розвиток у перехідних економіках // Проблеми науки. – 2009. - №10. С.16-21

 15. Головатюк В.М., Соловйов В.П. Взаємозв’язки та структурованість показників інноваційного потенціалу. // Проблеми науки – 2009. - №11.

 16. Гамалія В.М. Вивчення бактеріальних хвороб рослин російськими та українськими вченими у 20-30-і роки ХХ ст. // Питання історії науки і техніки. – № 3 (7). – К., 2008. – С. 11-18 (не увійшла до попереднього звіту)

 17. Блажевич Н.О. Використання досвіду організації Сибірського відділення АН СРСР в АН України // Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки/ (Добровські читання, присвячені 90-річчю НАН України 12 березня 2008 р.) / Центр дослідж.наук.-техн.потенціалу та історії науки НАН України. К., 2009. - С.129-139. Деп. в ДНТБ України

 18. Єгоров І.Ю. Використання індикаторів європейського інноваційного табло для оцінки рівня науково-технічного та інноваційного розвитку України // Проблеми та перспективи входження України в Європейський інтеллектуальний простір. – зб. наук.- експерт. матеріалів/ наук. ред. Н.В. Грицяк.- К.:НІСД, 2008.- С.32-35 (не увійшла до попереднього звіту)

 19. Соловйов В.П., Головатюк В.М. Вимірювання інноваційного потенціалу в контексті формування стратегії розвитку підприємств // Механізм регулювання економіки. – №1 (39) . – 2009. – С. 102-111.

 20. Вашуленко О. Вікова структура кадрового потенціалу наукової системи України / // Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 31-45.

 21. Щербань Т.О. Він прагнув до правди і свободи віри // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – - 2009. - Вип. 39.– С. 220-227.

 22. Бессалова Т.В. Внесок Ф.М.Колесси в розвиток українського музикознавства та етнографії // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2008. – Вип.36. – С.38-46 (не увійшла до попереднього звіту).

 23. Оноприенко В.И. Выдающийся геолог России. К 120-летию со дня рождения Б.Л.Личкова // Вестник РАН. – 2009. – Т. 79. - № 2. – С. 167-172.

 24. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В. Г.М. Добров и вопросы преемственности в науковедении. – Наука и науковедение. - № 1, 2009. – с. 9-23.

 25. Денисюк В.А. Глобальная конкурентоспособность стран: дефиниции и методика анализа факторов. Материалы 14 международной научно-практической конференции по инновационной деятельности ( Алушта , 14-19 сентября 2009 г.).- С. 91-97.

 26. Лобунець Л.Г. Деякі результати кількісної оцінки результатів досліджень установ ВФТПЕ НАН України. – (Направлено до друку).

 27. Оноприенко В.И. Династия ученых: Чирвинские // Смирновский сборник – 2008. – М.: Фонд академика В.И.Смирнова, 2008. – С. 271-304 (не увійшла до попереднього звіту).

 28. Гамалія В.М. Діяльність Відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології ім. Д.К.Заболотного АН УРСР у повоєнний період (40-50-і роки ХХ ст.) // Питання історії науки і техніки. – № 5 (9). – К., 2009. – С. 19-26.

 29. Щербань Т.О. Діяльність вчених мистецтвознавців Українського наукового товариства // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – 2009. – Вип. 39. – С. 227-244.

 30. Гамалія В.М. Діяльність основоположника науки про бактеріози рослин в Україні І.Л.Сербінова (1872-1925) // Наука та наукознавство, 2009. – № 1(63). – С. 179-188.

 31. Гамалія В.М. До 150-річчя від дня народження М.Ф. Гамалії (1859-1949) // Наука та наукознавство, 2009. – № 2(64). – С. 66-75.

 32. Сергієнко С.С. До історії розвитку українського вулика // Вісник дніпропетровського університету. – Вип. 12. – 2009. – С. 112-130

 33. Булкін І.О., Денисюк В.А. До питання оцінювання наукоємності видів економічної діяльності. Ринкова економіка: сучасна теорія та практичне управління. Збірник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Т.12. вып.26, част.1.2009. – С. 54-65.

 34. Булкін І.О., Денисюк В.А. До питання оцінювання наукоємності видів економічної діяльності // Вісник Одеського університету, 2009, №12, С.85-97.

 35. Попович О.С. До питання про визначення стратегії інноваційного розвитку України // Наука та інновації. –2009. – т. 5. – № 3. – С. 57 – 71.

 36. Храмов Ю.О., Маліцький Б.А. Добров – учений та учитель. – Наука та наукознавство. – 2009. - №1. – С.2-8

 37. Гамалія В.М. Дослідження впливу фітогормонів на мікроорганізми вченими Київського університету та Інституту мікробіології АН України. – Вестник Нац. тех. ун-та „ХПИ”. – Сб. научн. трудов. – Тематич. выпуск „История науки и техники”. - №53. – Харків, 2008. – С. 26-33 (не увійшла до попереднього звіту).

 38. Гамалія В.М. Дослідження з мікології та фітопатології у Харківському університеті (ХІХ – поч. ХХ ст.) – Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Зб. наук. праць. – Серія «Історія та географія». Вип. 33. – Харків, 2008. – С. 89-96 (не увійшла до попереднього звіту).

 39. Рибачук В.П., Віденіна Н.Г. Дослідження України в Антарктиці: поточна бібліографія. Публікації 2007–2009 рр. // Укр. антаркт. журн. – 2009. – № 8. – С. 318–335.

 40. Рижко Л.В. Еволюція способів легітимації науки // Мультиверсум. Філософський альманах. – Київ, 2009. – Вип.

 41. Гармасар В.Г. Екологічні дослідження вчених НАН України в першій половині ХХ ст. // Вісник дніпропетровського університету: Серія історія і філософія науки і техніки. – Вип.18. – 2009. – С. 95-102

 42. Онопрієнко М. Етапи й напрями розвитку прикладних і технічних галузей НАН України // Вісник НАН України. – 2009. - № 1. С. 16-22.

 43. Онопрієнко В. Етос в науке в епоху змін // Вісник НАН України. – 2009. - № 6. – С. 58-61.

 44. Онопрієнко В. Ефект взаємодії (Реалії історичного партнерства академічних установ України та Росії) // Вісник НАН України. – 2008. - № 11. – С. 25-34 (не увійшла до попереднього звіту).

 45. Романець О.В. Євгенічні погляди С.А. Томіліна в контексті розвитку соціальної гігієни в України (20-ті рр. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – 2009. – С. 195-205

 46. Саліхова О.Б. Європейська практика моніторингу високотехнологічної сфери та українські реалії. Міжнародне науково-технічне співробітництво. Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р.: тези доповідей. – К.: НТУУ “КПІ”, 2009.-268 с

 47. Палагін О.В., Соловйов В.П., Сенченко В.В. Єдина національна система інформатизації України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. - С. 196-201.

 48. Литвинко А.С. Життєвий та творчий шлях академіка Миколи Миколайовича Боголюбова (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. 2009. №3. С.66-79.

 49. Храмов Ю.О., Загородній А., Самійленко А. Життя, присвячене науці (до 100-річчя М.М.Боголюбова) // Вісник НАН України. – 2009. - №8. – С.35-41

 50. Щербань Т.О. З історії архівних установ України (Полтавська губернська вчена архівна комісія) // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – 2009. – Вип. 40. – С. 235-244.

 51. Щербань Т.О. З історії архівної справи України (Чернігівська губернська вчена архівна комісія) // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ. – Вип. 41. – С. 244-251.

 52. Колтачихіна О.Ю. Забутий фізик Бернацький Віктор Костянтинович // Наука та наукознавство. – 2009 – №1. – С. 85-91

 53. Храмова-Баранова О.Л. Зародження метрології як науки від Галілея і Ньютона // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.40. – 2009. – С.230-235

 54. Литвинко А.С. Засідання республіканського семінару „Із історії академічної науки” // Наука та наукознавство. 2009. №2. С.121-122

 55. Гамалія В.М. Застосування антимікробних речовин біогенного походження в боротьбі з бактеріозами рослин // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.38. – К., 2009. – С. 30-45.

 56. Рижко Л.В. Знання та інформація: епістемологічна диспозиція // Наукові і освітянські методології та практики. – К.: ЦГО НАН України, 2009.

 57. Оноприенко В.И. Значимый результат в философии науки и методологии историко-научного исследования // Наука и науковедение. – 2009. - № 2. – С. 126-128.

 58. Оноприенко В.И. История Академии наук Украины в дневниках и письмах В.И.Вернадского // Наука и науковедение. – 2008. - № 4. – С. 19-31 (не увійшла до попереднього звіту).

 59. Дупленко Ю.К. Ібн Сіна – видатний лікар-енциклопедист // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність. Колективна монографія / За загальн. ред. проф. М.В..Попова. – К.: Вид. дім «Асканія». – 2009. – 376 с. (С. 111 – 139)

 60. Мех О.А. Інноваційні аспекти консолідації компаній фармацевтичної галузі: проблеми та перспективи // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С.16–21.

 61. Кот О.В. Інноваційні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. – С. 240-244.

 62. Мех О.А. Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 „Економіка та управління національним господарством” / О.А. Мех. – К.: 2009. – 36 c.

 63. Онопрієнко В.І. Мех. О.А. Інноваційно-соціальні аспекти розвитку фармацевтичної галузі України // Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – С. 199-201.

 64. Калитич Г.І., Літош Г.М. Інформація в системі державного управління // Вісник УНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2009 . - №107-108. – С. 66-68.

 65. Храмова-Баранова О.Л. Історія розвитку сертифікації // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2009. – Історичні науки. – С. 18-22

 66. Сергієнко С.С. Історія становлення і розвитку Харківської дослідної станції бджільництва // Історія науки і бібліографії. – Вип. 32. – 2009. – С. 89-95

 67. Живага О. Історія українського науково-дослідного інституту педагогіки // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 38. - С. 102-111.

 68. Булкин И.А. К вопросу об особенностях использования Классификации видов научно-технической деятельности (КВНТД) для анализа научно-технической деятельности в Украине // Проблеми науки, 2009, №11, С.21-26.

 69. Костюк Г.Г. К истории становлення терпентинной промышленности в Украине. – В кн..: Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – Київ, 2009. – С. 78-80

 70. Попович А.С., Червинская Т.М. Как выживают две академии (сравнение основных статистических показателей эволюции РАН и НАН Украины). – Наука та наукознавство. – 2009. – № 3. – С. 3 – 10.

 71. Салихова Е.Б. Классификация сферы высоких технологий: альтернатива между секторальным и продуктовым методологическими подходами. Республика Беларусь в системе международных экономических отношений: Сборник материалов Международной научно-практич. конференции //Институт экономики НАН Беларуси.- Минск: Право и экономика. 2009. –С.190-194.

 72. Дупленко Ю.К. Классический университет вчера и сегодня: быть или казаться? // Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – С. 195 – 199

 73. Головатюк В.М., Соловйов В.П. Концепція моделі вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу // Проблеми науки. – 2009. - №9.

 74. Сенченко В.В., Бістрікер Е.З. Концепція побудови та функціонування типової інформаційно-аналітичної системи органів місцевого самоврядування України // Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті подолання світової фінансової кризи. – Київ – Симферопіль – Алушта. – 2009. - С. 411-416.

 75. Храмов Ю.О. Короткий огляд історії природознавства ХІХ ст. (світовий контекст) // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 17-626

 76. Цибань В.О. Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського та премії імені видатних учених України НАН України 2008 року. – К.: Науково-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України", – 2008. – C. 26.

 77. Мех О.А. Макроекономічні аспекти розвитку фармацевтичної галузі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 2009. – №1. – С.40–48.

 78. Дупленко Ю.К. Медицинская экология: этические аспекты // Журн. практичного лікаря. – 2009. – Ч. 1. – С. 44 – 47.

 79. Дупленко Ю.К. Медична наука та освіта // Історія української культури. У п’яти томах. Т.4, кн. 1. Українська культура першої половини ХІХ століття. Колективна монографія / Гол. ред. Г.А.Скрипник. – К.: Наук. думка. – 2009. – 998 с. (С. 688 – 702).

 80. Артемова В.Я., Блажевич Н.А. Международные научные связи АН УССР с научными учреждениями и центрами стран с высоким научно-техническим потенциалом (70-е годы 20 ст.) // Наука та наукознавство. -2009. - №3. – С. 105-115.

 81. Саліхова О.Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектору економіки України // Економіка та прогнозування. - 2009. - №3. -С.75-86.

 82. Храмова-Баранова О.Л. Метрологія і стандартизація на початку ХХ ст., сторінки історії // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.38. – 2009. – С.243-249

 83. Хорошева С.А. Механіка // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 635-649

 84. Щербань Т.О. Михайло Якович Калинович // Історія української науки на межі тисячоліть.-Київ, 2008.- Вип.34.-С. 232-240 (не увійшла до попереднього звіту)

 85. Артемова В.Я. Міжнародна науково програма ЮНЕСКО з геологічної кореляції: участь наукових установ і організацій України в її реалізації // Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки. – К.: ЦДПІН ім.. Г.М. Доброва НАН України, 2009. – С. 122-128.

 86. Онопрієнко М.В. Морально-ціннісні імперативи розвитку науки і техніки у філософії Г.Йонаса // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2008. – Вип. 2 (8). – С. 48-51 (не увійшла до попереднього звіту).

 87. Соловйов В.П., Шаповал С.С. Наука как фактор синергетического развития системы образования Украины// Міжнародне науково-технічне співробітництво (Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 березня 2009. – К.: НТТУ «КПІ», 2009. – 268 с.

 88. Сергієнко С.С. Наукові дослідження і результати вчених харківської станції бджільництва. – В кн..: Матеріали Восьмої Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – Київ, 2009. – С. 1-5

 89. Рыбачук В.П., Виденина Н.Г. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М. Доброва // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С. 24–43.

 90. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Наукометрическое измерение научной деятельности Г.М.Доброва. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.24–43.

 91. Кавуненко Л.Ф., Гончарова Т.В. Научно-технологическая система Чехии: анализ трансформационных аспектов. – Наука и науковедение. - №4, 2009 .

 92. Соловйов В.П., Шовкалюк В.С., Єгоров С.А Національна мережа трансферу технологій: концепція та методологія// Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. – Киев-Симферополь-Севастополь. 2009. – С. 25-28.

 93. Соловйов В.П. Національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції// Наука та інновації. - № 3 (т.5). – 2009. – С. 16-22.

 94. Булкин И.А. Некоторые особенности структурной динамики межсекторальных ресурсных потоков в научной системе Украины // Наука та наукознавство, 2009, №1, С.90-116.

 95. Булкин И.А. Некоторые проблемные области в использовании индикаторов Европейского инновационного табло при проектировании научно-технологической политики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса (Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности), Алушта, 2009., С.139-142.

 96. Калитич Г.І. Нові принципи гармонії інноваційного поступу //Матеріали конференції «Інформаційний потенціал».: УКРІНТЕІ, 2009. – С. 107-114.

 97. Попович А.С., Прокошин В.И. О динамике социального капитала науки в Украине и Беларуси // Наука и инновации (Минск) – 2009. № 3. – С. 59 – 62.

 98. Соловйов В.П. Організація управління об’єктами інфраструктури // Матеріали семінару «Організаційні форми управління інноваційними кластерами». – К.: МОН, GTZ. – 2009. (30.10.2009).

 99. Храмова-Баранова О.Л. Основні аспекти визначення стандартів в дизайні та екології культури // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К.,- Вип.39. – 2009. – С. 32-37

 100. Бессалова Т.В. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті розбудови інформаційного суспільства // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2009. – Вип.39. – С.2-11.

 101. Булкін І.О. Особливості використання дисциплінарних класифікацій для аналізу науково-технічної діяльності в Україні // Наука та наукознавство, 2008, №4. Додаток, с.27-32. (Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки) .К., 2009. - Рос.- Деп. в ДНТБ України.

 102. Грига В.Ю. Особливості НІС країн, що розвиваються // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в котнескте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы 14-й международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14-19 сентября 2009 г.). – ЦДПІН НАН України, 2009. –с.86-91

 103. Червінська Т.М. Особливості розвитку кадрового потенціалу сільськогосподарської науки // Наука та наукознавство. – 2008. – № 4. Додаток. – С. 84-91. – (Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки). Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ: 2009. – 9 с. – Бібліогр.: 4 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України.

 104. Грига В.Ю. Особливості формування національних інноваційних систем// Вісник НАН України. – №10. – 2009. –С.22-35

 105. Соловйов В.П. От инновационной стратегии к новым приоритетам социально-экономического развития// Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение (специализированный журнал для строителей, энергетиков, архитекторов и дизайнеров). - №3(4), сентябрь, 2009. – С. 10-13.

 106. Бойко О.М., Грига В.Ю., Красовська О.В. Оцінка вітчизняними підприємцями стану та перспектив розвитку венчурного фінансування ранніх стадій освоєння та створення нових технологій // Проблеми науки. – №5. – 2009. С.2-9.

 107. Храмова-Баранова О.Л. Передісторія сертифікації, її значення і формування законодавчої бази // Наука та наукознавство. – 2009. –№ 1. – С.173-179

 108. Оноприенко В.И. Передний край исследований: метафора и конструктивный смысл // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2008. – Вип. 2 (8). – С. 18-22 (не увійшла до попереднього звіту).

 109. Денисюк В.А. Передовые производственные технологии: актуальность учета и использования в Украине. Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання: Тези доп. і повід. Міжнар. Наук. Практ. Конф. ( донецьк, 19-20 жовтн. 2009 р. ) в 2 т.. Т 1./НАН України. Ін-т. економіки промисл. Редкол.: О.І. Амоша ( відп. Ред) та ін. –Донецьк, 2009. - С. 215-218.

 110. Кот О.В. Передумови інноваційного розвитку аграрної сфери в радіоактивно забруднених регіонах // Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки / Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ: 2009. – С. 101-109.

 111. Исакова Н.Б. Подходы к формированию информационной базы для анализа состояния сектора малых и средних предприятий // Материалы VIII Добровской конференции по науковедению и истории науки. (Добровские чтения, посвященные 90-летию НАН Украины 12 марта 2008 г.) ЦИПИН НАН Украины. – Киев, 2009. - С. 54-66. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины.

 112. Яцков В.С. Праця і капітал: їхня роль у подоланні економічної кризи в Україні в сучасних умовах глобалізації // Віче. - №13. – 2009. – С. 28-30.

 113. Заец Р.В. Предпосылки и проблемы обновления научно-методического обеспечения национальной экологической политики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14–19 сентября 2009 г.). — Киев – Симферополь – Алушта, 2009. — С. 153–163.

 114. Грачев О.О., Етоков В.І. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України. // Наука та наукознавство. – 2009. – № 1. – С.57–72.

 115. Соловйов В.П. Проблеми нормативно-правового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Матеріали Міжнародного форуму «Сучасна інноваційна політика: стан, проблеми та перспективи розвитку». – К.: МОН, GTZ. – 2009. – C. 80-92. (19-20.11.09).

 116. Соловйов В.П. Проблеми оптимізації міжнародної науково-технічної політики/ Міжнародне науково-технічне співробітництво (Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 березня 2009. – К.: НТТУ «КПІ», 2009. – 268 с.

 117. Попович О.С., Велентейчик Т.М. Проблеми підвищення ефективності державних цільових програм // Наука та наукознавство. – 2009. – № 2. – С. 38 – 47.

 118. Єгоров І.Ю. Проблеми побудови узагальнюючих індексів інноваційного розвитку для України // Статистика України, 2009, №4

 119. Соловйов В.П., Головатюк В.М. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік // Регіональна економіка. – №1(51). – 2009. – С. 89-98.

 120. Соловйов В.П. Проблеми формування інноваційних кластерів // Матеріали круглого столу «Створення та функціонування інноваційних кластерів». – К.: МОН, GTZ. – 2009. – С. 75-79. (01.10.2009).

 121. Егоров И.Ю. Проблемы и последствия использования эквивалента полного рабочего времени при оценке кадрового потенциала сферы НИОКР // Проблеми науки, 2009, №6, С. 16-21

 122. Кухта Л.К., Луговський О.Г. Професор Георгій Йосипович Шпет (22.04.1905 – 1978) // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009. – С. 124-128

 123. Исакова Н.Б. Развитие исследований предпринимательства в Украине в 1998-2007 годы. // Наука и науковедение. – 2009. – 1. – С. 73-90.

 124. Попович О.С., Червінська Т.М. Реальні пріоритети у фінансуванні української науки // Економіка України. – 2009. – № 12. – С.

 125. Грига В.Ю., Красовсьска О.В. Регіональні особливості венчурного фінансування ранніх стадій створення та освоєння технологій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2009. – Спецвипуск

 126. Бессалова Т.В. Рейтинговое оценивание высших учебных заведений Украины – важнейший элемент в системе обеспечения качества высшего образования // Історія укр. науки на межі тисячоліть. – К.: 2009. – Вип.41. – С.12-18.

 127. Дупленко Ю.К. Репресивні дії проти української біомедичної інтелігенції в роки тоталітарного режиму (за матеріалами О.Голяченка, Я.Ганіткевича, С.Білоконя) // Наука та наукознавство. – 2009. – №2. – С. 48 – 53

 128. Денисюк В.А., Онопрієнко В.І. Рецензія на монографію В.К. Щербіна «Комплексный Науковедческий анализ деятельности Белорусского Республиканского Фонда фундаментальных исследования в 1991-2006 гг.». Проблеми науки. №6, 2009. - С. 45-47.

 129. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – Луганськ: 2009. – Т.2. – С. 258 – 263.

 130. Литвинко А.С. Розвиток статистичної фізики в наукових школах учнів Л.Д.Ландау – академіків НАН України О.І.Ахієзера та І.М.Ліфшиця.   Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009.   Вип. 40.   С.170 180

 131. Богорош А.Т., Рибак Л.П., Бубулис А. Розробка принципів побудови біомедичного застосування / Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2009. – С.201-208.

 132. Луговський О., Калініна А. Розумні розваги для науковців і їхніх родин (З історії київського будинку вчених НАН України) // Вісник НАН України. – 2009. – № 1. – С. 23-29.

 133. Гамалія В.М. Розширення спектру рослин, чутливих до бактеріозів, за дослідженнями останньої чверті ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – К., 2009. – С. 27-40

 134. Блажевич Н.О. Роль Академії наук України в розробці методології і реалізації програмно-цільового підходу в управлінні наукою і технікою в 1970–80-ті роки // Наука та наукознавство. – 2009. - № 2. – С. 53-65.

 135. Гамалія В.М. Роль Інституту мікробіології АН УРСР в організації та проведенні нарад з проблеми фітонцидів (50-70-і роки ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.36. – К., 2008. – С. 73-90 (не увійшла до попереднього звіту).

 136. Сергієнко С.С. Роль російських і українських вчених у розвитку промислового бджільництва (ХІХ-поч. ХХ ст.) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.40. – 2009. – С. 167-171

 137. Терехов В.І. Роль франчайзингу в розвитку інноваційного забезпечення економіки України // Вчені записки. – К.: КРОК, 2009. – Вип. 19.- С. 136-145.

 138. Сергієнко С.С. С.А. Розов – наукова і організаційна діяльність в бджільництві // ХІV всеукраїнська конференція молодих істориків освіти і науки, Київ, 2009. – С. 70-76

 139. Любич А.А., Харазашвили Ю.М., Денисюк В.А. Системный подход к оценке инновационности социально-экономического развития Украины. Материалы 14 международной научно-практической конференции по инновационной деятельности ( Алушта , 14-19 сентября 2009 г.). - С. 28-33.

 140. Лобанова Л.С. Совершенствование национальных систем подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации в контексте Болонского процесса // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса. Материалы ХIV международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта,14-19 сентября 2009г.), с.440-443.

 141. Чехун В.О., Егоров И.Ю. Создание системы Академий наук и проблема ее «уникальности». // Наука та наукознавство, 2008, №4. Додаток, с.27-32. (Матеріали VIII Добровської конференції з наукознавства та історії науки) - К., 2009. - Рос.- Деп. в ДНТБ України.

 142. Мех О.А. Соціалізація інноваційного процесу як шлях подолання економічних протиріч між фармацевтичною галуззю та суспільством // Проблеми науки. – 2009. – №3. – С.41–47.

 143. Блажевич Н.О. Співробітництво академій наук України і Росії у відбудові народного господарства та зміцненні обороноздатності СРСР (1945-1960-ті роки) // Історія української науки на межі тисячоліть. Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 38. – С. 185–197.

 144. Блажевич Н.О. Співробітництво академій наук України та СРСР в галузі космічного землезнавства // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб.наук.праць / Відп.ред.О.Я.Пилипчук.–К., 2009 – Вип.39. С.11-14

 145. Живага О. Становлення Академії педагогічнихї наук // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 39. - С. 64-69.

 146. Оноприенко В.И. Страна детства выдающегося ученого // Наука и науковедение. – 2009. - № 2. – С. 131-133.

 147. Маліцький Б.А. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Невиголошені виступи) /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М.М. Шев-ченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. -С.114-116.

 148. Саліхова О.Б. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (Невиголошені виступи) /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. -С.137-142

 149. Рижко Л.В. Суспільство знання: нові можливості та нові проблеми // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 2009. – Вип.

 150. Соловйов В.П. Сутність державно-приватних партнерських відносин у сфері інноваційної діяльності // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали II Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 27 березня 2009). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 113 с.

 151. Грига В.Ю., Красовсьска О.В. Сучасний стан венчурного фінансування в Україні: статистичний розріз та експертна характеристика // Наука та наукознавство. – №3. – 2009.

 152. Крехівський О.В., Саліхова О.Б. Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика розробки: наукова доповідь. - К.: «Фенікс», 2009. – 56с.

 153. Ленчук Е.Б., Егоров И.Ю. Сходство и различия в процессах построения национальных инновационных систем России и Украины // Проблеми науки, 2009, №12

 154. Калитич Г.І. ТАС – моделювання як метод управління гармонізацією інноваційного поступу держави // Проблеми науки, 2009. - №9. – С. 2-8.

 155. Соловйов В.П. Тенденції розвитку концепції ноосфери в контексті посилення впливу інноваційних факторів на зростання економіки// Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення // Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч.3 . – 352 с. -С. 141-143.

 156. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Технонаука в знаниевом обществе // Вісник Національного аваіційного університету. Філософія. Культурологія. – 2009. – Вип. 1 (9). – С. 33-36.

 157. Грига В.Ю., Линчевская О.С., Акулай Е.В., Булгак А.Д., Красовская О.В. Трансграничное сотрудничество малых и средних предприятий: особенности евроинтеграции в Украине, Беларуси, Молдове // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. / За ред. В.Й.Лажніка і С.В.Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин.нац.ун-ту ім.Лесі Українки, 2008. – 428 с., С. 296-301 (не увійшла до попререднього звіту).

 158. Яцков В.С., Соловйов В.П. Труд і капітал: їх роль та взаємовплив в умовах глобалізації // Наука та наукознавство, 2009. - №2. – С. 16-24.

 159. Онопрієнко М.В. Управління знаннями в науковій організації // Наука та наукознавство. – 2008. - № 3. – С. 67-75.

 160. В.Денисюк, А.Марков Фактори та модель інноваційно орієнтованого економічного розвитку// Економіст. № 4. 2009. –С. 20-25.

 161. Онопрієнко В. Феномен міфологізації свідомості сучасного суспільства // Вісник НАН України. – 2009. - № 2. – С. 59-61.

 162. Онопрієнко М.В. Фестиваль науки 2009 року // Наука та наукознавство. – 2009. - № 2. – С. 122-125.

 163. Храмов Ю.О. Физика // Історія української культури: Т.4. В 2-х кн. – К.: Наук. думка, 2008. – Кн.1, С. 649-663

 164. Исакова Н.Б. Формирование информационных ресурсов для исследований и политики предпринимательства: зарубежный опыт. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса». // Материалы четырнадцатой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности, Алушта, 14-19 сентября 2009 , С. 310-313.

 165. Любич А.А., Харазашвили Ю.М., Денисюк В.А. Формирование критериев и модели оценки инновационности социально-єкономического развития. Инновации. №9, 2009, - С.106-111., С. 27-32.

 166. Грига В.Ю. Формування інституційного середовища наукової системи Республіки Казахстан // Механізми регулювання економіки. - №3. – 2009.

 167. Живага О. Шляхи реалізації в Україні завдань Болонського процесу // Історія української науки на межі тисячоліть. - 2009. - № 40. - С. 77-83.

 168. Заец Р.В. Экологическая и научно-техническая политики в свете новой экологической парадигмы и идей экоустойчивого развития // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 06–09 жовтня 2009 р. / Редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін. — Дніпропетровськ, 2009. Частина І. С. 7–11.

 169. Оноприенко В.И. Яркий талант экспериментатора // Вестник РАН. – 2009. – Т. 79. - № 1. – С. 73-77.

Статті у зарубіжних виданнях (18)

 1. Adela Bulgac, Natalia Vinogradova, Vitalii Gryga, Olga Linchevskaya Cooperarea tranfrontaliera a gospodariilor casnice ca factor al dezvoltarii businessului (studiu de caz: Moldova, Ucraina si Belarus) “Cercetarea economica a tinerilor savanti in conditiile edificiarii societatii bazate pe cunoastere” (1; 2008; Chisinau). I-a Editie a Conferintei Stiintifice Internationale a Tinerilor Cercetatori “Cercetarea economica a tinerilor savanti in conditiile edificiarii societatii bazate pe cunoastere” 27 iun., 2008 / .: Alexandrin Caraganciu, Angela Timus, Viktoria Timus (et. al.). – Ch. IEFS, 2008. – 566 p., P. 51-58 (не увійшла до попереднього звіту)

 2. Yegorov I. Post-Soviet Science: Difficulties in the Transformation of the R&D systems in Russia and Ukraine // Research Policy – 2009. - May, vol. 38, issue 4, p. 600-609

 3. Bogorosh A.T. Prognosis and design of shadow economy by descriptions of sensible economic matrices taking the bearing (on the example of Ukraine in the period of change of power 2004-2008 years) , Moldova, Chisinau, 2009. № 1 . – Р.3-12.

 4. E. Aculai , A.Bulgac, V.Griga, O.Krasovska, O.Linchevskaya Researching the gender Aspect in Business Development // Lex et scienta, XVI - №1. – 2009. (В електронній версії: http://lexetscientia.univnt.ro/en/article/RESEARCHING-THE-GENDER-ASPECT-IN-BUSINESS-DEVELOPMENT~236.html )

 5. Yegorov I. Social sciences and humanities in Ukrainian society: the difficlty of integration to the international structures// in Kuhn M., Weidemann D., eds. Internationalization of Social Sciences: Asia- Latin America- Middle East- Africa- Eurasia. – New Branswuik and London: Tranaction Publishers, 2009. p. 307-322

 6. Романец О.В. Вклад Алексея Антоновича Кронтовского в развитие медицинской генетики в Украине (в 30-х гг. ХХ ст.) // Медицинская професура СССР. – Краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. – М., 2009. – С. 226-229

 7. Денисюк В.А. Задачи управления открытыми новшествами и инновациями в Украине // Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы II Междунар. Науч.-практ. Конф. (Минск, 19-20 мая 2009 г. ) : в 2 т. –Минск. БГЭУ, 2009 . – С. 175-176.

 8. Соловйов В.П. Инновации и экономическое развитие – причинно-следственные связи// II Международная научно-практическая конференция «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость».

 9. Денисюк В.А. Инновационность экономической, научной и научно-технической деятельности как фактор экономического роста. Инвенции. Инновации. Инвестиции (ТРИИН- 2009): Материалы междунар. Науч.-практ. Конф. (Минск, 18-20 мая 2009 г.)/ сост. Ж.В. Комарова.-Минск. Беларус. Наука, 2009, - С. 27-32.

 10. Денисюк В.А. Інвестиціі, інновації, інвестиції // Напрямки розвитку економіки Республіки Білорусь. № 6. 2009. –С. 10-11.

 11. Булкин И.А. К вопросу об обосновании секторальной модели научно-технической деятельности// Материалы Х-й Международной конференции „Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития”, Минск, 2009., С.249-253.

 12. Соловьев В.П., Пупе Э. Международная кооперация в научно-технической сфере // Наука и инновации , № 11(81), 2009. – С. 64-67 (Беларусь, Минск).

 13. Денисюк В.А. Методологические вопросы анализа и повышения глобальной конкурентоспособности стран. Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы Х междунар. науч. конф. ( Минск, 15-16 окт. 2009 г.) в 4-т. Т.2/ редкол.: С.С. Полоник и др. .-Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2009, - С. 19- 21.

 14. Соловйов В.П. Моделирование условий безопасного развития человечества// Наука и инновации. - № 2 (72), 2009. – С. 59-63 (Беларусь, Минск)

 15. Воронов С.А., Богорош А.Т., Балановская О.Ю. Новый автоматизированный контроль, диагностика и информационные системы в микро-приборостроении //, Moldova, Chisinau, 2009. № 1.

 16. Соловйов В.П. Предпринимательство как определяющий фактор инновационного развития экономики // Инвенции. Инновации. Инвестиции (ТРИИН 2009). – Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 мая 2009. - Минск: «Беларуская навука». – С. 72-74.

 17. Соловйов В.П. Проблемы формирования ринков инновационной продукции // Материалы Международной научно-практической конференции «Шихобаловские чтения: опыт, проблемы и перспективы развития потребительского рынка». – Самара. – 17-19 ноября 2009 г.

 18. Богорош А.Т. Прогноз и моделирование теневой экономики пеленгационными характеристиками чувствительных экономических матриц (на примере Украины в период смены власти 2004-2008 гг.). – Сб.тр. Кишиневского государственного университета, 2009. - №3. – С.21-30.

Тези у вітчизняних виданнях (16)

 1. Пилипчук О.О. Діяльність О.П. Бородіна в Київському відділенні Російського технічного товариства // П’яті наукові читання, присвячені діяльності О.П. Бородіна: Тези доповідей. (16 грудня 2009 р.) / КУЕТТ, Відділення історії та методології освіти, науки і техніки АН ВШУ, Центр історії залізничного транспорту. – К., 2009

 2. Романець О.В. Вклад В.И. Линдемана в становление медицинской генетики в Украине // З’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. – Тези науково-практичної конференції. - 2009

 3. Грига В.Ю., Красовська О.В. Регіональні особливості венчурного фінансування ранніх стадій створення та освоєння технологій //Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції, м.Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2009.-Ч.2- 314с., С.271-273.

 4. Заец Р.В. Научно-техническая и инновационная политика в условиях смены мировоззренческих и исследовательских парадигм // Міжнародне науково-технічне співробітництво. Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції "Міжнародне науково-технічне співробітництво", Київ, 12–13 березня 2009 р.: тези доповідей. — К.: НТТУ "КПІ", 2009. — С. 26.

 5. Заец Р.В. Научно-техническая и инновационная политика в свете новой экологиччесой парадигмы // ІХ Міжнародноий форум «Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства», Київ, 28–29 травня 2009 року. — К., 2009. — С. 41–43.

 6. Лобанова Л. Украина в контексте гендерного развития ведущих стран мира. // Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 15-16 жовтня 2009р.).

 7. Єгоров І.Ю. Рецензія на монографію О. Саліхової „Високі технології: дефініції та оцінки”// Статистика України – 2009.- №1.- С.116-118

 8. Yegorov I. Problems of utilization of researcher’s potential in modern Ukraine // Paper to the XIIth Conference of the Ukrainian Fulbright Society, 18-19 December 2009, Kyiv, Ukraine.- 18 pages. – http://

 9. Попович О.С. Специфічні особливості міжнародного співробітництва українських вчених на різних етапах нашої історії // Матеріали V(XVII) Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво» 12 – 13 березня 2009. – Київ: НТУ «КПІ», 2009. – С. 64.

 10. Попович О.С. Ключові питання формування моделі інноваційного розвитку України // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали ІІ міжнародного бізнес-форуму 27 березня 2009 р., м. Київ. К.:КНТЕУ, 2009. – С. 69 – 72.

 11. Попович А.С. О возможностях информационно-коммуникативных технологий в преодолении трудностей и противоречий развития стратегического управления // Пятая дистанционная научно-практическая конференция с международным участием “Системы поддержки принятия решений. Теория и практика. СППР’2009”8 июня 2009 г., Украина, г. Киев. .ua/1.php?id_conf=10 . Доклад: .ua/sbornik.php . – Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К.: ІПММС НАНУ, 2009. – 258 с. – С. 97 – 98.

 12. Попович О.С. Особливості розвитку наукового потенціалу НАН України в 60 -80 роки ХХ століття // Матеріали VІІІ Добровської конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання, присвячені 90-річчю НАН України 12 березня 2008 року) / Центр дослідж.наук.техн. потенціалу та історії науки НАН України. – Київ, 2009. – С. 10 – 26.

 13. Попович А.С. Социально-политическая эволюция содержания терминов «форсайт» и «форсайтные исследования» // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового фінансового кризисна. Материалы XIV международной научно-практической конференции по инновационной деятельности (Алушта, 14 – 19 сентября 2009 г.) Киев – Симферополь – Алушта, 2009.

 14. Богорош А.Т., Воронов С.А. Стратегия инновационного развития Украины: перспективы использования нанотехнологий //Материалы XIV Международной научно-практической конференции по инновационной деятельности «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового финансового кризиса», Киев-Симферополь-Алушта, 2009. – С.202-208.

 15. Щербина С.В. Зарубіжний досвід дослідження взаємодії малих та великих підприємств // Сб. «Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества»: тезисы докла-дов. – Чернигов: Украинско-Росийсский ин-т (филиал) МГОУ в г.Чернигове, 2009

 16. Щербина С.В. До питання інноваційного розвитку Чернігівського регіону // Проблемы и пер-спективы инновационного развития экономики в контексте преодоления мирового фінансового кри-зисна. Материалы XIV международной научно-практической конференции по инновационной дея-тельности (Алушта, 14 – 19 сентября 2009 г.) Киев – Симферополь – Алушта, 2009.

Тези у зарубіжних виданнях (18)

 1. Sokol V.M., Royzman V.P., Bogorosh A.T. International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p. 132-136.

 2. Bogorosh A.T., Voronov S.A., Sokol V.M., Karachevtsev V.A., Glamazda A.Yu., Dugan A.M. luminescence Intensity of Monowall Carbonic Nano-tubes at Action of рН Water Environments // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p.18-21.

 3. Yegorov I., Bulkin I., Griga V. Policy Trends and Appraisal Report for Ukraine -2008. - 93 pages. - http://www.proinno-europe.eu/index.cfm/

 4. Yegorov I. Political сhaos hinders anti-crisis program - Oxford Analytica Daily Brief, January 6, 2009

 5. Bogorosh A.T., Sokol V.M. Prognosis and design of shadow economy by descriptions of sensible economic matrices taking the bearing // Life Science and Operations Management, Israel, 2009. – p.12-17.

 6. Yegorov I. S&T Foreacasting in the Soviet Union and the Post-Soviet Countries. // in Book of Abstarcts. XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context 28 July-2 August, 2009, Budapest, Hungary, - IUHPS/DHSTYLE="– Omigraph: Budapest, 2009, p. 387

 7. Alla Lytvynko. Social phenomenon of continuity of scientific schools of statistical physics in Ukraine // Book of abstracts of XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context.-28 July-2 August 2009, Budapest, Hungary.-P.595

 8. Yegorov I. Ukraine – Russia gas conflict: unrderlying political economy – Paper to the SSES Seminar, February 17, 2009.

 9. Yegorov I. Ukraine/Russia: Deep divisions undermine gas agreement - Oxford Analytica Daily Brief, March 10, 2009

 10. Yegorov I. Ukraine: Candidates offer divergent economic agendas - Oxford Analytica Daily Brief, November 3, 2009

 11. Yegorov I. Ukraine: Pension Fund payouts prove unsustainable - Oxford Analytica Daily Brief, August 10, 2009

 12. Yegorov I. Ukrainian agriculture: problems and perspectives - Oxford Analytica Daily Brief, May 12, 2009

 13. Yegorov I. Ukrainian Erawatch Experience – Paper to the EU-sponsored IPTS Seminar, November 17-18, 2009

 14. Yegorov I. Ukrainian Science Profile – EU Erawatch Country Reports. - 52 pages. – http://www.erawatch.eu

 15. Сокол В.М., Ройзман В.П., Богорош А.Т. Виртуальные научные ассоциации как элемент глобализации науки /В сб. трудов Ш Международной научной конференции, 16-23 сентября 2009, Тель-Авив, Израиль. – С.132-136.

 16. Попович А.С. Ключевые вопросы стратеги инновационного развития как основного направления выведения экономики из кризиса // Инвенции, инновации, инвестиции ТРИИН 2009. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск18 – 20 мая 2009 г. ). – Минск, «Беларуская навука», 2009. - С. 69 – 71.

 17. Пилипчук О.О. Роль научно-технических обществ в становлении профессиональных инженеров железнодорожников // Наука и техника: вопросы истории и теории: Тезисы ХХХ международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии и техники РАН (22-27 ноября 2009). – Санкт-Петербург, 2009.

 18. Попович А.С. Форсайтные исследования как технология созидательного общения и консолидации инновацинно развивающегося общества // Инвенции, инновации, инвестиции ТРИИН 2009. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск18 – 20 мая 2009 г. ). – Минск, «Беларуская навука», 2009. - С. 33 – 39.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..