Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Чемпионат Санкт-Петербурга по регби проводится  в целях,  популяризации регби в Санкт-Петербурге, повышения уровня спортивного мастерства регбистов и...полностью>>
'Урок'
вчити розуміти необхідність дотримання основних засад безпеки та важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності, що враховують індивід...полностью>>
'Тематическое планирование'
Тексты произведений имеются в указанном учебнике ( часть – в сокращенном варианте). Те, после которых есть пометка « в библиотеке, интернете», необхо...полностью>>
'Диплом'
аналізу та аудиту : історія і сучасність Витрати на виробництво і калькулювання собівартості продукції: обліково-аналітичне забезпечення Методика і т...полностью>>

Український нні інформаційного І телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки факультет комп’ютерних наук І економічної кібернетики

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

14.02.01. - МР. 690 - С 2011 04 13.007 ПЗ

ГАМРЕЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІГОРОВИЧ

2011 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Український ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки

ФАКУЛЬТЕТ комп’ютерних наук і економічної кібернетики

УДК 004.415:004.65:004.738.5 Допускається до захисту

Т.в.о. завідувача кафедри

технологій програмування

(назва кафедри)

к.т.н., доц. Б.Л. Голуб

(підпис)

"______" ________________________2011р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему "Методи та інструментарій проектування захищених баз даних Інтернет ресурсів організації"

Спеціальність 8.080400 Інформаційні управляючі системи та технології

(шифр і назва)

Магістерська програма__________ Інформаційні управляючі системи та технології ________

(назва)

Спеціалізація ________виробнича____________

(виробнича, дослідницька)

Виконав______________________________________________________________________________________Я.І. Гамрецький

(підпис)

Керівник магістерської роботи _____________________________________________________________І.І. Пархоменко

(підпис)

КИЇВ-2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Український ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки

ФАКУЛЬТЕТ комп’ютерних наук і економічної кібернетики

В.о. завідувача кафедри

технологій програмування

(назва кафедри)

д.т.н., проф. А.Ю. Шелестов

(підпис)

"______" ________________________2011р.

ЗАВДАННЯ

до виконання магістерської роботи

студенту Гамрецькому Ярославу Ігоровичу

Спеціальність 8.080400 Інформаційні управляючі системи та технології

(шифр і назва)

Магістерська програма__________ Інформаційні управляючі системи та технології

(назва)

Спеціалізація ________виробнича____________

(виробнича, дослідницька)

Тема магістерської дисертації: Методи та інструментарій проектування захищених баз даних Інтернет ресурсів організації

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 13.04.2011 р. № 690-С

Термін подання завершеної роботи на кафедру_____2011.12.02________________________________

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до роботи _спроектована та захищенна база даних Інтернет ресурсу організації __

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1._Дослідити можливі типи атак на Інтернет ресурси_______________________________________

2._Методи та способи захисту Інтернет баз даних__________________________________________

3._Можливі варіанти захисту баз даних через шифрування назв таблиць ______________________

Керівник магістерської роботи___________________________________________ І.І. Пархоменко

(підпис)

Завдання прийняв до виконання__________________________________________Я.І. Гамрецький

(підпис)

Дата отримання завдання

" 13 " __квітня_ 2011 р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………2

І. Способи створення та використання Інтернет ресурсів.

  1. Структура Інтернет……………………………………………………...4

  2. Сервіси, служби та протоколи Інтернет………………………………..6

  3. Програмне та апаратне забезпечення Інтернет………………………13

  4. Використання баз даних для Інтернет-ресурсів……………………...20

  5. Постановка задачі………………………………………………………22

ІІ. Інструментальні засоби реалізації Інтернет ресурсу

  1. Типи системи електронної комерції B2C……………………………..24

  2. Програмне забезпечення для створення системи електронної комерції B2C……………………………………………………………28

  3. Мови реалізації серверних сценаріїв………………………………….36

  4. Мови реалізації клієнтських сценаріїв………………………………..39

ІІІ. Проблеми створення захищених Інтернет ресурсів

3.1 Можливі загрози та атаки на Інтернет-ресурсів………………………43

3.2 Методи створення захищених Інтернет-ресурсів……………………..48

3.3 Захист інформації та інформаційна безпека…………………………..52

ІV. Реалізація захищених системи електронної комерції B2C з елементами захисту БД

4.1 Етапи розробки Інтернет ресурсу, на прикладі Інтернет магазину.…57

4.2 Встановлення та налаштування WEB - сервера Apach………………..61

4.3 Розробка БД в середовищі phpMyAdmin……………………………….69

4.4 Реалізація серверних скриптів для захисту Інтернет БД……………….72

Висновки………..……………………………………………………………….75

Список літератури….………………………………………………………….76

Додатки……………….…………………………………………………………78

ВСТУП

На сьогоднішній день світ охопила Всесвітня Павутина, під назвою Інтернет. Поєднуючи в собі різноманітну інформацію, в необ’ємній кількості, яка що хвилини збільшується. Але управління такою кількістю інформації яка влилася в повсякденне життя, не можливо без якого не будь структурованого механізму. Файли даних з монопольним доступом не зможуть забезпечити необхідну продуктивність, адже кількість інформації в файлі значно впливає на швидкість пошуку, і при великій кількості користувачів не можливо забезпечити велику продуктивність системи. Тут на допомогу приходять Бази Даних далі БД. Якщо ж порівняти БД на файли доступу то на загальному прикладі це буде виглядати так:

 • Файли монопольного доступу – звичайний чистий аркуш на якому інформація записана рядками, кожні данні один за одним, без будь якого логічного змісту.

 • Бази даних, наче зошит в клітинку в якому, все пишеться в табличному вигляді, під кожний запис виділено певну кількість клітинок, кожному запису можна присвоїть свій номер по порядку, можна шукати по будь якому критерію який відноситься до властивостей запису.

Тут особливо не потрібно замислюватись над тим що краще а що гірше. Без будь яких роздумів зрозуміло що БД виграють , їх переваги можна перелічувати і перелічувати. Зі зростанням Всесвітньої павутини БД знайшли собі пристосування і тут. Як тільки з’явився Інтернет він був наповнений статичним контентом, яким можна було управляти тільки через відкритий код. Але в невдовзі мова PHP (спочатку він називався PHP / FI) був створений в 1995 році Расмусом Лердорф (Rasmus Lerdorf) з декількох Perl сценаріїв, які він розробив для відстеження відвідуваності свого резюме, опублікованого на Web сторінках. З часом Расмус написав реалізацію цієї мови на C і опублікував вихідний код для широкої громадськості, а на початку 1998 року з'явилася версія PHP 3.0. Саме з цього можна почати відлік розвитку динамічної інформації в Інтернеті та широкого застосування БД в всесвітній мережі Інтернет. Після цього з`являються сайти з динамічним контентом, перші соціальні мережі, перші власні блоги, сайти для закачування музики і багато іншого, і все це за допомогою БД. Але з популярність БД і виростає кількість зловмисників яким потрібно заволодіти інформаціє або просто пошкодити її. Якщо ж поділити всі не санкціоновані проникнення до інформації до 10% з них прийдуться на зловмисників, а 90% через користувачів. Всі програмісти знають що найкращим шукачем помилок в програмні є сам користувач, тому не можливо все передбачити, і 90% проникнення виникають саме не навмисно.

Оскільки більшість атак приходить на інсайдерську частину, заволодівши лише кодами доступу до БД вже достатньо того щоб наробити лиха. Оскільки знаючи що і де потрібно шукати можна все просто знайти, особливо якщо все побудовано так чином щоб було зрозуміле всім. Наприклад маючи доступ до БД можна знайти таблицю користувачів та легко і просто змінити права доступу або заволодіти паролем, отримати заборонену інформацію. Було б доречно передбачити і цей нюанс, і зробити данні не зрозумілими для людини, зашифрувавши назви таблиць через будь-яку систему шифрування.

I. СПОСОБИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ІНЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

1.1 Структура Інтернет

Інтерне́т (пишеться з великої літери, від англ. Internet, дослівно — «міжмережа») — Міжмережжя, система об'єднаних комп'ютерних мереж глобального загальнолюдського суспільства, яка в наш час покриває практично всю поверхню земної кулі.

Рис. 1.1 Часткова карта Інтернету

Мережа побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. В наш час Інтернет відіграє важливе значення у створенні інформаційного простору глобального суспільства, слугує фізичною основою доступу до WEB-сайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як всесвітня або глобальна мережа. У побуті іноді говорять Нет, Іне́т, Тенета, Міжмережжя, Інтерне́трі або Не́трі.

Сьогодні при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме WEB і доступна через нього інформація, а не сама фізична мережа, що призводить до різноманітних юридичних колізій та правових наслідків.

В англійській мові якщо слово «internet» написано з малої літери, воно означає просто об'єднання мереж (англ. interconnected networks) за допомогою маршрутизації пакетів даних. У такому разі не мається на увазі глобальний інформаційний простір. У вітчизняній технічній літературі також іноді роблять такий розподіл понять.

На сьогоднішній день Інтернет – це практично нескінченний інформаційний ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, глобальним і загальнодоступним по своїй суті.

Ключові принципи Інтернету - Інтернет складається з багатьох тисяч корпоративних, наукових, урядових та домашніх мереж. Об'єднання різнорідних за мереж стало можливо завдяки протоколу (англ. Internet Protocol) і принципу маршрутизації пакетів даних. Протокол ІР був спеціально створений у відношенні до фізичних каналів зв'язку. Тобто будь-яка мережа передачі цифрових даних може передавати . На стиках мереж спеціальні займаються сортуванням та перенаправленням пакетів даних, базуючись на ІР-адресах одержувачів цих пакетів. Протокол ІР утворює єдиний адресний простір у масштабах всього світу, але в кожній окремо взятій мережі може існувати свій власний адресний підпростір. Така організація ІР-адрес дозволяє маршрутизаторам однозначно визначати подальший напрямок для кожного, навіть найменшого, пакету даних. У результаті між різними мережами Інтернету не виникає конфліктів і дані точно і без перешкод передаються від мережі до мережі по всій .

Сам протокол ІР був народжений в дискусіях всередині організації ( Internet Engineering Task Force, Task force — група спеціалістів, покликана вирішити певну задачу), назву котрої можна перекласти як «Група для вирішення задач проектування Інтернету».

Рис. 1.2 Кількість точок доступу до мережі Інтернет на 10000 жителів.

IETF і її робочі групи досі займаються розвитком протоколів Всесвітньої мережі. Вона відкрита для публічної участі та обговорень. Комітети цієї організації публікують т.зв. документи (англ. Request for Comments — запит коментарів). В цих документах даються технічні специфікації і точні пояснення багатьох питань. Деякі документи RFC організація IAB (англ. Internet Architecture Board — Рада з архітектури Інтернету) оголошує Стандартами Інтернету. З 1992 року IETF, IAB та ряд інших організацій утворюють Інтернету (англ. Internet Society, ) — організаційну основу для різноманітних дослідницьких та консультативних груп, що займаються розвитком Інтернету. На думку багатьох науковців Інтернет це початок нової ери і продуктивно займаються розвитком і удосконаленням міжнародної системи Інтернет.

1.2 Сервіси, служби та протоколи Інтернет

Протоколи Інтернету  — це спосіб взаємодії, обміну даними між комп'ютерами при роботі у мережі. Щоб різні комп'ютери могли разом працювати, вони повинні «розмовляти однією мовою», тобто використовувати однакові протоколи. Сукупність цих протоколів називають стеком протоколів TCP/IP.

Нижче у порядку перелічено найпоширеніші мережеві протоколи відповідно до моделі OSI:

Таблиця 1.

Мережеві протоколи відповідно до моделі OSI

Прикладний рівень:

Сеансовий рівень

Транспортний рівень

Мережевий рівень

Канальний рівень

 • ()

 • Metro

 • Frame relay

Окрім того існує цілий ряд ще , але вже доволі популярних протоколів. Як правило, це протоколи децентралізованого обміну файлами та текстовими повідомленнями; на деяких з них побудовані цілі файлообмінні мережі. Це такі протоколи, як:

Далі розглянемо найбільш поширені протоколи та служби Інтернет:

DNS - Доменна система імен ( Domain Name System, DNS) — розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

Кожен в має свою власну унікальну адресу — число, яке складається з чотирьох . Оскільки запам'ятовування десятків чи навіть сотень — не досить приємна процедура, то всі (чи майже всі) машини мають імена, запам'ятати які (особливо якщо знати правила утворення імен) значно легше.

Уся система імен в Інтернеті — ієрархічна. Це зроблено для того, щоб не підтримувати одне централізоване джерело, а роздати владу на місця

FTP - передачі файлів ( File Transfer Protocol, FTP) — дає можливість абоненту обмінюватися і текстовими файлами з будь-яким мережі, що підтримує протокол FTP. Установивши зв'язок з віддаленим комп'ютером, користувач може скопіювати файл з віддаленого комп'ютера на свій, або скопіювати файл з свого комп'ютера на віддалений.

При розгляді FTP як сервісу мають на увазі не просто протокол, а саме сервіс — доступ до файлів, які знаходяться у файлових архівах.

HTTP — передачі даних, що використовується в мережах. Назва скорочена від Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових документів. HTTP належить до протоколів моделі 7-го прикладного рівня.

Основним призначенням протоколу HTTP є передача (текстових файлів з розміткою ), хоча за допомогою нього успішно передаються і інші , які пов'язані з WEB-сторінками (зображення і ), так і не пов'язані з ними (у цьому HTTP конкурує з складнішим ).

HTTP припускає, що клієнтська програма — — здатна відображати гіпертекстові WEB-сторінки і файли інших типів в зручній для користувача формі. Для правильного відображення HTTP дозволяє клієнтові дізнатися мову і WEB-сторінки і/або запитати версію сторінки в потрібних мові/кодуванні, використовуючи позначення із стандарту .

IMAP ( Internet Message Access Protocol — «Протокол доступу до інтернет-повідомлень») — мережевий протокол прикладного рівня для доступу до електронної пошти.

Аналогічно , служить для роботи з вхідними листами, однак забезпечує додаткові функції, зокрема, можливість пошуку за ключовим словом без збереження пошти в локальній пам'яті.

IMAP надає користувачеві великі можливості для роботи з поштовими скриньками, розтащованими на центральному сервері. Поштовий клієнт, що використовує цей протокол, отримує доступ до сховища кореспонденції на сервер так, начебто ця кореспонденція розташована на одержувача. Електронними листами можна маніпулювати з комп'ютера користувача (клієнта) без постійної пересилання з сервера і назад файлів з повним змістом листів. Для відправки листів використовується протокол SMTP

POP3 - Post Office Protocol (Поштовий Офісний Протокол) — це , що використовується клієнтом для доступу до повідомленнь електронної пошти на .

Остання версія протоколу — третя. POP3 дозволяє мати вибірковий доступ до повідомлень на . За своєю функціональністю POP є набагато біднішим за протокол, не надаючи клієнту з маніпулювання на сервері, вибірковим отриманням частин повідомлення чи можливості завантаження заголовків листів.

Skype - ( Скайп) — це приватне ПЗ для інтернет-телефонії , створене двома підприємцями Нікласом Зеннстрьомом та Янусом Фріїсом, також засновниками файлообмінної мережі . Вона конкурує з існуючими відкритими протоколами, такими як , , та . Група Skype, придбана в жовтні , розміщена в , з офісами в , і . eBay продала більшу частину акцій Skype групі інвестиційних фондів. Користувачі Skype по суті роблять виклики і відеовиклики через їх комп'ютер використовуючи програмне забезпечення Skype і . Основа системи — безкоштовна комунікація між користувачами програмного забезпечення Skype; проте продукт також дозволяє користувачам Skype зв'язуватися з користувачами регулярної наземної лінії зв'язку і мобільних телефонів. Це програмне забезпечення зараз доступне безкоштовно і може бути завантажене з WEB-вузла компанії.

Головна відмінність між Skype та іншими клієнтами є те, що Skype діє на моделі , замість більш традиційної моделі . Довідник користувачів Skype повністю децентралізований і розповсюджується серед вузлів в мережі, що означає, що мережа може зростати до великих розмірів дуже легко (на початок 2010 — понад 500 мільйонів користувачів) без ускладнень та дорогої централізованої інфраструктури.

BitTorrent — відкритий протокол обміну інформацією у мережах типу . Автором проекту є Брам Коен (Bram Cohen), який створив першу версію у квітні разом із першим клієнтом з тією ж назвою. Протокол розробляли таким чином, аби обмін файлами великих розмірів у мережі був полегшений для її учасників. Один із принципів роботи протоколу BitTorrent такий: навантаження на учасника що розповсюджує деякий файл зменшується, завдяки тому що клієнти, які його скачують починають обмінюватися даними між собою одразу, навіть поки файл повністю не скачано. Таким чином, клієнти які скачали певну частину великого файлу одразу можуть бути джерелами його розповсюдження.

Така ідея організації протоколу має переваги порівняно до протоколів peer-to-peer мереж першого покоління, де файл скачується з одного розповсюджувача чи з декількох розповсюджувачів по частинах.

IP-телефонія — це технологія, що дозволяє використовувати будь-яку IP-мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відеозображень та у режимі реального часу.

При відправленні або отриманні електронної пошти відбувається передача «пакета» через мережу . Аналогічним чином працює й IP-телефонія. Створення «пакетів» — перетворення аналогових (зокрема, звукових) сигналів у цифрові, їх стискання, передачу мережею Internet і зворотне перетворення в аналогові відбувається завдяки існуванню протоколу передачі даних через Інтернет ( — Internet Protocol), звідси і назва «IP-телефонія».

Служби мережі Інтернет на даний момент найпопулярнішими службами Інтернету є:

  • -проекти (в тому числі й )

  • Інтернет події

 • Електронна пошта та списки розсилки

 • Групи новин (в основному, )

 • Файлообмінні мережі

 • Електронні платіжні системи

 • Системи обміну повідомленнями

 • -сервери

Електро́нна по́шта ( e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — популярний в , що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, -відео файли, , ).

Електронні платіжні системи ( Electronic Payment Systems) — призначені для здійснення платіжних операцій у всесвітній мережі Інтернет. За допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за товари та послуги різних проектів і сервісів. Наприклад, оплачувати мобільний зв'язок, комунальні послуги, кабельне або супутникове телебачення, послуги Інтернет-провайдерів, а також різноманітні покупки в Інтернет-магазинах.

У якості платіжних засобів в електронних платіжних системах використовуються електронні (цифрові) гроші, вони являються аналогом готівки і, при необхідності, миттєво передаються з одного електронного гаманця на іншій. Всі електронні платіжні системи за способом доступу до електронного рахунку можна розділити на дві групи:

 • системи, що мають WEB-інтерфейс для керування електронним гаманцем;

 • системи, що вимагають встановлення додаткового програмного забезпечення для керування електронним гаманцем.

Щоб стати учасником і користуватися послугами будь-якої платіжної системи потрібно пройти процес реєстрації й відкрити в ній електронний рахунок у вигляді електронного гаманця. Електронний гаманець зберігає інформацію про суму коштів на рахунку користувача в даній платіжній системі.

Файлообмінна мережа — сукупна назва мереж для сумісного використання файлів. Часто в основі файлообмінних мереж лежать комп'ютерні мережі, засновані на рівноправ'ї тих, хто бере участь в обміні файлами, тобто кожен учасник одночасно є і , і

Телеконференції, або групи новин, - це дискусійні групи, учасники яких обмінюються один з одним своїми знаннями, враженнями, проблемами. Обмінюючись електронними повідомленнями, користувачі отримують допомогу, задають питання, відповідають на них і навіть обмінюються графічними та іншими файлами. У Internet існує понад 45 тисяч різноманітних груп новин, учасники яких обговорюють питання політики, поточні події, програмне забезпечення, "розмовляють" про автомобілі, домашніх тварин, кінофільми і т.д.

Групи новин — це дискусійні форуми в Інтернеті, де групи людей зі спільними інтересами спілкуються на будь-яку тему, від програмного забезпечення до коміксів і політики. На відміну від повідомлень електронної пошти, видимих лише відправнику та певним одержувачам, повідомлення груп новин можуть читати всі, хто переглядає групу, до якої надіслано повідомлення.

Блог (також блоґ, blog, від web log, журнал чи щоденник подій») — це , головний зміст якого — записи, зображення чи , що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості.

Блогерами називають людей, які є авторами блогів. Сукупність усіх блогів в створює . Популярність блогосфери обумовлена насамперед можливістю використання таких недоступних раніше інструментів, як , та ін. За версією газети «Вашингтон профайл» ( Washington Profile), першим блогом вважають сторінку Тіма Бернса-Лі, де він, починаючи з року, публікував новини. Широке використання блогів розпочалося з року. У серпні року комп'ютерна компанія «Pyra Labs» із відкрила сайт . Це була перша безкоштовна блогова служба. Згодом Blogger був викуплений компанією .

Форум — інтернет-ресурс, популярний вид спілкування в . На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за . Всі, кого цікавить певна , можуть зручно й швидко переглянути її на форумі. На форумі є адміністратори (власники форуму) та модератори (обслуговуючий персонал, який стежить за виконанням установлених правил і порядку). Форуми можуть бути присвячені програмному забезпеченню, , команді і т. д.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу центр розвитку освіти, науки та інновацій управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 20-22 жовтня 2011 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011.
 3. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 5. В. П. Вишневський член-кореспондент нан україни, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету

  Документ
  I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших

Другие похожие документы..