Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
примерной Программы по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5–9 классы), созданной под рук. А. А. Кузнецова, М. В. Рыжакова, А. М. ...полностью>>
'Конспект'
Сложность современного программного обеспечения требует от разработчиков владения наиболее перспективными технологиями его создания. Одной из таких т...полностью>>
'Решение'
Информируем Вас о том, что Донецким филиалом Европейского университета 18 марта 2010 года проводится IX научно-практическая конференция школьников по...полностью>>
'Исследование'
Проведенные теоритические исследования процесса динамического уплотнения порошкообразного материала в коническом канале позволили разработать математ...полностью>>

Програма на тему: «Розвиток толерантної особистості як основа формування гармонійного індивіда»

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

«Затверджено»

Рішенням обласної експертної комісії

Центр практичної психології і

соціальної роботи ОІППОЧО

від 16 лютого 2012 р.

Протокол № 20

Голова обласної експертної комісії

_____________Романовська Д.Д.

Програма на тему:

«Розвиток толерантної особистості як основа формування гармонійного індивіда»

Автор-упорядник:

практичний психолог вищоїкатегорії

методист районного методичного кабінету

Лопанчук Ж.О.

смт. Кельменці

2012

ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………….................................. 3

Заняття 1. Толерантність: що це?.................................................................................. 5

Заняття 2. Буковинська толерантність як українознавча категорія……………….. 7

Заняття 3. Толерантна особистість………………………………………................... 9

Заняття 4. «Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності………….. 12

Заняття 5. «Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання……….... 15

Заняття 6. «Я» і група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне спілкування……………………………………………………………………………... 18

Заняття 7. Толерантність до інших: різні світи ………………………………………21

Заняття 8. Толерантність до інших: учимося співчувати …………………………. 24

Заняття 9. Межі толерантності…………………………………………................... 26

Заняття 10. Підсумкове заняття………………………………………..................... 28

Список використаної літератури............................................................................ 30

Додатки..................................................................................................................... 31

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Толерантність особливо важлива в сучасному світі, який характеризується глобалізацією економіки і зростаючою мобільністю, швидким розвитком комунікації, інтеграції та взаємозалежності, великомасштабними міграційними процесами і переміщенням населення, урбанізацією і трансформуванням соціальних моделей. Оскільки кожна частина світу характеризується різноманіттям, ескалація нетерпимості та розбрату потенційно загрожує всім регіонам. Від такої загрози неможливо відмежуватися національними кордонами, тому що вона має глобальний характер.

Одним із перших, хто зацікавився проблемами толерантності в Україні, були працівники Інституту соціології НАН України. У квітні 1992 року з метою аналізу проблеми національних відносин в Украї­ні було проведено дослідження, яке дало змогу виміряти рівень наці­ональної толерантності як основи міжнародної поведінки. Отримані дані свідчили, що соціально-психологічна основа демократичного розвитку не така вже й благополучна, як здається. По-перше, насе­лення України характеризується значно нижчим рівнем толерантно­сті стосовно всіх національностей, ніж, наприклад, населення США. По-друге, результати моніторингу виявляють украй несприятливу тенденцію зростання відчуження населення України практично від усіх національностей.

Цікавим і актуальним є досвід оволодіння засадами толерантності в студентському середовищі, висвітлений у статтях Л. Завірюхи,кан­дидата педагогічних наук, доцента Відкритого міжнародного універ­ситету розвитку людини «Україна». У своїх статтях Л.Завірюха розкри­ває суть толерантності, освітні проблеми її виховання. Стосовно остан­нього вона зазначає: «Брак досвіду, культури спілкування, незнання причин міжкультурних і людських розходжень породжують нетолерантність. Єдиний спосіб протистояти цьому - підняти культурний і освітній рівень».

Тому, виховання особистості школяра полягає не лише в прищеплюванні культурних навичок, а у розвитку вмінь вчити людину шанобливо ставитися до людей і до справи по-людськи, по правді. Якою буде сучасна молодь, яким стане суспільство в найближчі 10 років -толерантним чи готовим вороже відреагувати у конфлікті, поважаючою культурно-національні традиції чи позбавленою любові? Як допомогти сучасним підліткам набути реального позитивного досвіду у складному процесі соціалізації? Знайти відповіді на ці питання практичному психологу і допоможе даний цикл занять.

Мета: формування та розвиток уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини; виховання толерантності як особистісної якості учнів.

Завдання:

• Ознайомити старшокласників з поняттями «толерантність» і «толерантна особистість», критеріями і соціальними виявами толерантності й нетерпимості, показати значення толерантної поведінки у взаємодії з людьми, а також у різних життєвих сферах.

• Навчити учасників конкретних прийомів, що допомагають розвинути в собі якості толерантної особистості.

• Розвивати уяву, здатність до емпатії, співпереживання і співчуття, довіру, гідність і самопізнання як елементи толерантності в контексті взаємин з іншими.

Форми і методи роботи: інформаційні повідомлення, обговорення, дискусія, мозковий штурм, ігри, робота у групах, опитувальники.

Структура програми:

заняття

Тема заняття

Час

проведення

Толерантність: що це?

1 год.

Буковинська толерантність як українознавча категорія

1 год.

Толерантна особистість

1 год.

«Я» і група: толерантність до себе. Почуття власної гідності

2 год.

«Я» і група: толерантність до себе та до інших. Самопізнання

2 год.

«Я» і група: толерантність. До себе і до інших. Толерантне спілкування

2 год.

Толерантність до інших: різні світи

2 год.

Толерантність до інших: учимося співчувати

1 год.

Межі толерантності

2 год.

Підсумкове заняття

1 год.

Всього:

15 год.

Прогнозовані результати та оцінка ефективності програми.

На початку і наприкінці тренінгу проводиться діагностика за методикою В. Бойко «Методика діагностики комунікативної установки», з метою вивчення рівня комунікабельності. За результатами проведеної корекційної роботи виявляються якісні зміни за шкалами «Завуальована жорстокість у ставленні до людей» і «Відкрита жорстокість». І це невипадково. Зниження показників цих шкал свідчить про те, людина позитивно налаштована на контакт з іншими, ставиться з розумінням до проблем та потреб оточуючих. Так формується позитивна комунікативна установка. Зміни за шкалами «Неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини» і «Невміння приховати неприємні відчуття у спілкуванні з некомунікабельними партнерами» свідчать про ефективність тренінгу в роботі з комунікативними якостями й навичками особистості. А це необхідна складова технології формування толерантності особистості в умовах навчання та виховання у полікультурному середовищі.

Заняття 1

Тема. Толерантність: що це?

Мета. Ознайомити підлітків з поняттям «толерантність»; стимулювати уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами:

- на основі вироблення «наукового визначення»,

- за допомогою експресивної форми,

- з використанням асоціативного ряду.

Тривалість: 1 год.

Хід роботи

1. Вступна частина (15 хв.)

Процедура проведення:

Виробляються та приймаються правила роботи у групі (додаток 1).

Ведучий розповідає учасникам групи про те, що таке «толерантність» та

«інтолерантність» (чи нетерпимість), про їх вияви та про наслідки нетерпимості та представляє написані на дошці цілі тренінгу та розповідає про них.

2. Знайомство. Вправа «Снігова куля» (5 хв.)

Ведучий пропонує учасникам представитися так, як би їм хотілося, щоб їх називали у групі (наприклад, використовувати псевдоніми).

Учасники групи сидять у колі. Першим представляється ведучий. Потім той, хто сидить ліворуч від нього, називає ім'я ведучого і своє ім'я. Кожен наступний учасник називає по черзі імена всіх, хто представлявся до нього. Таким чином, учасник, що замикає коло, має назвати імена всіх членів групи.

3. Вправа «Чим ми схожі» (5 хв.)

Цілі: створення невимушеної, доброзичливої атмосфери у групі; підвищення внутрішньої групової довіри і згуртованості членів групи.

Процедура проведення: члени групи сидять у колі. Ведучий запрошує в коло одного з учасників на основі якої-небудь реальної чи уявлюваної подібності із собою. Наприклад: «Іринко, вийди, будь ласка, до мене, тому що в нас із тобою однаковий колір волосся (або ми схожі тим, що ми жителі Землі, або ми одного зросту тощо)». Світлана виходить у коло і запрошує вийти кого-небудь з учасників у такий ж самий спосіб. Гра триває доти, доки всі члени групи не стануть у колі.

4. Вправа «Компліменти» (5 хв.)

Процедура проведення: ведучий пропонує учасникам щиро зробити компліменти одне одному та наголошує на тому, що комплімент двічі одній і тій ж людині не проговорювати. Він кидає м'яч одному з учасників і говорить йому комплімент. Наприклад: «Дмитрику, ти дуже справедлива людина» чи «Катю, у тебе чудова зачіска». Інший учасник кидає м'яча тому, кому хоче висловити комплімент і так далі. Важливо простежити, щоб комплімент був сказаний кожному учасникові.

5. Вправа «Що таке «толерантність?» (10 хв.)

Цілі: дати можливість учасникам сформулювати наукове поняття толерантності; показати багатоаспектність поняття «толерантність».

Обладнання: визначення толерантності, написані на ватмані (додаток 2).

Підготовка: написати визначення толерантності на великих аркушах і прикріпити їх перед початком заняття до дошки чи до стін зворотним боком до аудиторії.

Процедура проведення: учасники групи мають виробити в результаті «мозкового штурму» своє визначення толерантності. Визначення повинні бути короткими та ємними. Тренер групи обирає секретаря, який на ватмані записує висловлювання усіх учасників.

Після того, як учасники представлять свої формулювання, ведучий повертає заздалегідь заготовлені визначення «обличчям» до аудиторії. Учасники мають можливість ознайомитися з існуючими визначеннями і висловити своє ставлення до них.

Питання для обговорення.

• Що відрізняє кожне визначення?

• Чи є щось, що поєднує якісь із запропонованих визначень?

• Яке визначення найбільш вдале?

• Чи можна дати одне визначення поняттю «толерантність»?

Під час обговорення зверніть увагу на наступні моменти:

• Поняття «толерантність» має безліч аспектів.

• Кожне з визначень виявило якусь грань толерантності.

6. Рефлексія заняття (5 хв.)

Дехто з вас уперше ознайомилися з поняттям «толерантність». Яке з визначень толерантності викликало у вас найбільший відгук? Чи є для вас тема толерантності актуальною, і якщо так, то чому? Від кого, на вашу думку залежить толерантність суспільства?

Заняття 2

Тема.Буковинська толерантність як українознавча категорія.

Мета. Ознайомити підлітків з визначенням та особливостями « Буковинської толерантності»; поглибити знання поняття «толерантність», стимулювати уяву учасників у пошуках власного розуміння толерантності трьома способами:

- на основі вироблення «наукового визначення»,

- за допомогою експресивної форми,

- з використанням асоціативного ряду.

Тривалість: 1 год.

Хід роботи

1. Вправа «Музичний ритм» (5 хв.)

Мета: підвищення тонусу та згуртованості групи

Процедура проведення: учасники стоять у колі. Ведучий кілька разів плескає в долоні з певною швидкістю, задаючи ритм, який група повинна підтримати в такий спосіб: учасник, що знаходиться праворуч ведучого, робить один плеск, за ним наступний і т.д., так, аби створювалося відчуття, начебто в заданому ритмі плескає одна людина, а не всі члени групи по черзі. Ця вправа рідко вдається з першого разу. Після кількох спробних кіл зі гри поступово вибувають учасники, які порушують загальний ритм.

Модифікація вправи. Ведучий плескає в долоні яку-небудь нескладну музичну фразу. Потім кожний по черзі її повторює можливе одночасне відбивання ритму всією групою.

2. Вправа «Пантоміма толерантності» (10 хв.)

Мета: продовження роботи з визначеннями толерантності; розвиток фантазії, експресивних способів самовираження.

Обладнання: написані на окремих аркушах паперу кілька визначень толерантності, усе, що може придатися для пантоміми – мотузки, стрічка, інструментарій для малювання.

Процедура проведення: усі учасники діляться на підгрупи за розрахунком пір року (розпочинаємо із зими, весни, літа, осені).

Кожна з підгруп одержує одне з визначень поняття толерантності, вивішених на дошці.

Завдання полягає в тому, щоб пантомімою зобразити це визначення таким чином, щоб інші учасники здогадалися, про яке саме визначення йдеться. Час на підготовку – 5 хвилин.

Питання для обговорення:

• Яка пантоміма була найбільше «однозначною» і не викликала труднощів під час угадування?

• Яких труднощів зазнали групи під час придумування пантоміми?

3. Інформаційне повідомлення«Буковинська толерантність як українознавча категорія»(додаток 3 ), (10 хв.)

4. Вправа «Символ Буковинської толерантності» (10 хв.)

Мета: продовження роботи з визначеннями Буковинської толерантності; розвиток фантазії, експресивних способів самовираження.

Обладнання: папір, кольорові олівці чи фломастери, ножиці, скоч.

Процедура проведення: на попередньому етапі учасники виробили власні визначення толерантності й ознайомилися з особливостями Буковинської толерантності, як українознавчої категорії. Ведучий відзначає, що обговорення проходило на інтелектуальному, абстрактному рівні. Наступна вправа допоможе підійти до цього поняття з іншого боку — учасники мають створити символ толерантності.

Кожний учасник спробує самостійно намалювати знак Буковинської толерантності, що міг б друкуватися на суперобкладинках, політичних документах, регіональних та районних гербах. Процес малювання триває 5—7 хв.

Після завершення роботи учасники обґрунтовують, чому саме їх зображення заслуговує на найвищу оцінку, яку інформацію несе в собі даний символ. По завершенню вправи малюнки розміщуються на оглядовому стенді.

5. Вправа "Сліпий і поводир" (10 хв.)

Мета: емоційне розвантаження учасників групи, дати учасникам зрозуміти на скільки є необхідною підтримка соціуму.

Учасники розбиваються на пари "сліпий-поводир". "Сліпий" заплющує очі. Завдання "поводиря": провести "сліпого" по уявній будівлі, де відбувається заняття (остерігаючи "сліпого", попереджаючи про повороти, сходи і т. ін.), запропонувати відгадати різні об'єкти на шляху, запитуючи: "Що це таке?". Потім учасники міняються ролями.

У ході обговорення необхідно запитати учасників: чи не було їм лячно? чи впевнено вони почувалися? наскільки легко вони довірились один одному? наскільки переймалися відповідальністю за безпеку іншого? які були їхні відчуття при тактильній формі знайомства з предметами?

Обговорення з підлітками-учасниками, що їм заважає бути щирими з іншими людьми? Що, на їх думку, сприяє відкритості у спілкуванні з іншими людьми?

6. Рефлексія заняття(5 хв.)

• Що нового ви довідалися про поняття «толерантність» порівняно з

попереднім заняттям?

• Які сторони й аспекти толерантності найкраще характеризують це

поняття?

• В чому особливості толерантності Буковини?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основи ринкової економіки

  Документ
  Термін „економія" („ойкономія", від грец. „ойкос "-дім, господарство, „номос" - правило, закон), виник в епоху античного рабства. Він означав певну систему правил, законів управління домашнім господарством, землеробством.
 2. Л. А. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи

  Документ
  Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” (Лист №14/18.
 3. Програма для середньої загальноосвітньої школи затверджено Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Програма підготовлена авторським колективом у складі: доктор філософських наук, професор, член-кор. АПН України Арцишевський Р.А. (науковий керівник); науковий співробітник лабораторії світоглядної освіти молоді Арцишевська М.
 4. Програма Київ 2007 Керівник проекту та (1)

  Документ
  Члени експертної групи: Березіна Н.О., Вербицький В.В., Журба К.О., Оржеховська В.М., Панок В.Г., Рудакова З.М., Рудковська Р.А., Сазоненко Г.С., Свирська Т.
 5. Програма Київ 2007 Керівник проекту та (2)

  Документ
  Члени експертної групи: Березіна Н.О., Вербицький В.В., Журба К.О., Оржеховська В.М., Панок В.Г., Рудакова З.М., Рудковська Р.А., Сазоненко Г.С., Свирська Т.

Другие похожие документы..