Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Эпохе Петра Великого и личности самого преобразователя посвящена большая научная, аналитическая, мемуарная и художественная литература, соз­данная ег...полностью>>
'Документ'
2. ВЕДУЩИЙ: Порой бывает трудно объяснить, почему всплывают в памяти те или иные поэтические строчки. Скажем, эти: " Время выбрало нас" - н...полностью>>
'Публичный отчет'
В. 8 «Я рисую радость» челов   Митяева Г.Н. 9 Районный конкурс фотографий «Моя семья» челов  1, место   10 Прикладное творчество чел.   место, грамоты...полностью>>
'Регламент'
- Для участия в конференции требуется необходимо до 25 апреля 2011 г. подать в оргкомитет заявку, в которой участнику конференции следует указать сво...полностью>>

Теми рефератів з дисципліни «Менеджмент»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Теми рефератів з дисципліни «Менеджмент»

 1. Менеджмент: функції, принципи, методи.

 2. Планування в управлінській діяльності..

 3. Мотивація в управлінській діяльності.

 4. Моделювання в управлінській діяльності.

 5. Організаційний і економічний механізм управління.

 6. Система внутрішньофірмового управління.

 7. Визначення ефективності управління.

 8. Стратегія розвитку підприємства.

 9. Стилі управління.

 10. Менеджмент персоналу.

 11. Менеджмент. Процес виявлення проблем організації

 12. Причинно-наслідковий аналіз в менеджменті.

 13. Процес прийняття рішень в менеджменті.

 14. Оптимізація критеріїв і вироблення альтернатив.

 15. План управлінської роботи.

 16. Організаційна структура підприємства та управління.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки по виконанню рефератів з дисципліни “Комерційна діяльність”

  Реферат
  Студент може запропонувати іншу тему реферату з урахуванням зацікавленості у розробці визначеної проблеми по дисципліні, але при обов’язковому погодженні її з викладачем – науковим керівником.
 2. Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей всіх форм навчання Донецьк 2011

  Документ
  Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих
 4. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 03060101 менеджмент організацій І адміністрування Дніпропетровськ нметау 2011

  Документ
  Світовий досвід управління організаціями переконує, що вирішальним чинником їх стабільного і тривалого функціонування є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та менеджмент персоналу зокрема.
 5. Навчальна програма курсу 5 > Теми рефератів І практичні завдання до вивчення тем 8 1 Предмет, метод, сутність І завдання економічної діагностики 8

  Реферат
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 - "Економіка підприємства".

Другие похожие документы..