Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2011» в Красноярском крае является региональным этапом Всероссийского конкурса «Молодой пр...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 8 апреля 2009 г. в 14 часов на заседании Диссертационного Совета Д-209.002.01 в Московском государственном институте международных о...полностью>>
'Документ'
Над темой "Проектно-исследовательская деятельность как средство развития самостоятельности школьников" я работаю около 7 лет. Являясь на пр...полностью>>
'Публичный отчет'
Координационный совет состоит из индивидуальных участников и представителей молодежных клубов трезвости. От одного клуба или города выбирается один пр...полностью>>

Тема Дата (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

74


Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Директори професійно-технічних навчальних закладів

Міська методична секція

1. Тема: Розвиток соціального партнерства та створення сучасних навчально-практичних центрів будівельної галузі – пріоритетний напрямок розвитку навчального закладу.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи ПТНЗ щодо створення навчально-практичного центру на базі навчального закладу та використання в навчально-виробничому процесі сучасних будівельних технологій.

  1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання.

Карпова Ж П., Деркач Л.П. – заступники директора з навчально-виробничої та навчальної роботи Київського професійного будівельного ліцею.

  1. Перспективи розвитку Київського професійного будівельного ліцею та створення сучасного навчально-практичного центру в умовах зростання попиту на якісні та висококваліфіковані робітничі кадри на ринку праці.

Іванець М.Д. – директор Київського професійного будівельного ліцею.

  1. Робота по організації навчально-практичного центру: проблеми, пошуки, здобутки.

Представники фірми – соціального партнера.

  1. Розвиток та використання матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень, лабораторій, кабінетів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки – потреба інноваційних змін та ресурсних можливостей ПТНЗ.

Карпова Ж П.– заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного будівельного ліцею.

  1. Круглий стіл: «Можливість використання сучасних виробничих технологій в умовах навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення».

Учасники методичної секції

1.6. Огляд-знайомство з матеріально-технічною базою ПТНЗ.

Іванець М.Д. – директор Київського професійного будівельного ліцею.

19.10.2011

Київський професійний будівельний ліцей

Кучинський М.С.,

Мірошниченко К.Б., Іванець М.Д.

Директори професійно-технічних навчальних закладів

Міська методична секція

2. Тема: Використання у навчально-виробничому процесі інноваційних педагогічних, методичних, інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій – передумова якісної професійної підготовки кваліфікованого робітника.

Мета: Активізувати роботу навчальних закладів щодо використання в навчальному процесі новітніх методичних, інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій шляхом вивчення й впровадження передового педагогічного та інноваційного виробничого досвіду.

2.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання.

Михальчук О.І., Гулько Н.М. – заступники директора з навчально-виробничої та навчальної роботи Київського професійного енергетичного ліцею.

2.2. Сучасні підходи до організації навчально-виробничого та виховного процесу – шлях до створення навчального закладу профтехосвіти нового типу.

Дідковський А.В. – директор Київського професійного енергетичного ліцею.

2.3. Використання новітніх методико-педагогічних прийомів, засобів навчання та матеріально-технічного забезпечення при організації загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Михальчук О.І., Гулько Н.М. – заступники директора з навчально-виробничої та навчальної роботи Київського професійного енергетичного ліцею.

2.4. Особливості організації професійно-практичної підготовки та проблемні моменти навчання учнів в умовах виробництва.

Представники підприємств – замовників робітничих кадрів.

2.5. Круглий стіл: «Шляхи забезпечення професійного зросту педагогічних кадрів ПТНЗ за профільним спрямування та організації їх стажування в умовах виробництва».

Учасники методичної секції.

2.6. Ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального закладу

Дідковський А.В. – директор Київського професійного енергетичного ліцею.

21.12.2011

Київський професійний енергетичний ліцей

Кучинський М.С.,

Мірошниченко К.Б.,

Дідковський А.В.

Директори професійно-технічних навчальних закладів

Міська

методична секція

3. Тема: Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ та ефективна співпраця з соціальними партнерами, участь учнівського самоврядування в організації навчально-виробничого та виховного процесу – необхідні складові успішного навчального закладу.

Мета: Вивчити досвід роботи навчального закладу з питань оновлення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та якісної організації роботи із соціальними партнерами, ефективного впливу гурткової роботи та діяльності учнівського самоврядування на якість підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.

3.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання.

Пількевич П.П., Гриненко Л.В. – заступники директора з навчально-виробничої та навчальної роботи Київського вищого професійного училища деревообробки.

3.2. Визначення перспективних напрямів розвитку ПТНЗ та тісна співпраця з соціальними партнерами як важелі впливу на ефективну роботу педагогічного та учнівського колективів з питань вдосконалення якості професійної освіти.

Громадюк П.І. – директор Київського вищого професійного училища деревообробки.

3.3. Результативність процесу оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу задля підвищення якості професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Пількевич П.П.– заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного училища деревообробки.

3.4. Стан співпраці навчального закладу із соціальними партнерами – підприємствами-замовниками робітничих кадрів: шляхи вирішення проблем організації виробничого навчання та практики в умовах виробництва.

Представники підприємств, установ та організацій – замовників робітничих кадрів.

3.5. Дискусія: «Роль та основні напрямки діяльності учнівського самоврядування: чи є межа дозволеного?»

Учасники методичної секції.

3.6. Огляд-знайомство з навчальним закладом.

Громадюк П.І. – директор Київського вищого професійного училища деревообробки.

15.02.2012

Київське вище професійне училище деревообробки

Кучинський М.С.,

Мірошниченко К.Б.,

Громадюк П.І.

Директори професійно-технічних навчальних закладів

Міська методична секція

4. Тема: Особливості організації навчально-виробничого та виховного процесу для реалізації державної політики з інклюзивної освіти та надання освітніх послуг молоді, що здобуває базову загальну середню освіту й допрофесійну підготовку в професійно-технічних навчальних закладах.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи навчального закладу щодо організації навчального та виховного процесу, розробки робочих навчальних планів, змісту освітніх програм для організації інклюзивної освіти та експерименту з навчання і виховання дезадаптованої молоді в умовах ПТНЗ.

4.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Мошнягул І.Я., Колосюк Є.К. – заступники директора з навчально-виробничої роботи та навчальної роботи Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

4.2. Аналіз нормативно-правового поля для організації й здійснення інклюзивного навчання в професійно-технічних навчальних закладах та надання освітніх послуг молоді, що не отримала базової загальної середньої освіти.

Агафонов Є.О. – директор Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

4.3. Розробка навчальних планів і програм, адаптація змісту освіти, впровадження інноваційних педагогічних і виховних технологій в освітній процес – необхідна передумова для навчання і виховання учнів з особливими потребами та дезадаптованої молоді.

Мошнягул І.Я., Колосюк Є.К.– заступники директора з навчально-виробничої роботи та навчальної роботи Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

4.4. Активне залучення учнівського самоврядування до процесу адаптації учнів з особливими потребами та проблемної молоді в соціум, розвиток творчості, формування громадської позиції – шлях до самоствердження особистості.

Кравченко С.Ю. – заступник директора з навчально-виховної роботи Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

4.5. Обмін досвідом роботи з питань інклюзивного навчання та навчання дезадаптованої молоді.

Учасники методичної секції.

4.6. Ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального закладу.

Агафонов Є.О. – директор Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

25.04.2012

Київське вище професійне училище сервісу і дизайну

Кучинський М.С.,

Мірошниченко К.Б.,

Агафонов Є.О.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Заступники директорів

з навчально-виробничої роботи

Міська методична секція

1. Тема: Орієнтація на вимоги сучасного виробництва – запорука конкурентної спроможності кваліфікованого робітника (проблеми, підходи, рішення).

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи навчального закладу щодо організації підготовки кваліфікованих робітників, впровадження якісного професійного навчання та інновацій в професійній підготовці, врахування сучасних вимог виробництва в процесі підготовки кваліфікованих робітників при укладанні 2-х сторонніх договорів з підприємствами-замовниками кадрів.

1.1. Наближення професійного навчання до потреб та вимог сучасного виробництва.

Братан Л.П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.2. Адаптація вимог сучасного виробництва з професії «Електромонтажник вторинних ланцюгів; слюсар з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті» згідно вимог ДС ПТО.

Чубрикова Т.П. – викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної комісії педагогічних працівників електротехнічних професій Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.3. Проблеми та шляхи їх розв’язання при викладанні предмету «Монтаж санітарно-технічних систем та устаткування» при реалізації ДС ПТО.

Марфич В.Ю. – викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної комісії педагогічних працівників слюсарно-зварювальних професій Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.4. З досвіду роботи: «Зміст професійного навчання – основа якісної підготовки кваліфікованого робітника».

Кононова Л.О. – викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної комісії педагогічних працівників опоряджувальних професій Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.5. Проблеми при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» відповідно до ДС ПТО.

Руднєва М.В. – викладач професійно-теоретичної підготовки, голова методичної комісії педагогічних працівників інформатики та інформаційних технологій Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

Учасники міської методичної секції.

1.6. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Братан Л.П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

27.10.2011

Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства

Мусієнко Т.П., Павлюк І.М.,

Куришко А.К.

Заступники директорів

з навчально-виробничої роботи

Міська методична секція

2. Тема: Елементи навчально-виховного процесу як складова професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи навчального закладу щодо використання елементів навчально-виховного процесу під час викладання предметів професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

2.1. Використання елементів навчально-виховного процесу під час викладання предметів професійно-практичної і професійно-теоретичної підготовки.

Новак А.О. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва».

2.2. Робота методичних комісій над загально-методичною темою навчального закладу «Мистецтво при викладанні навчальних предметів».

Самойленко С.М. – методист ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва».

2.3. Виявлення творчих здібностей в учнів під час проведення уроків та застосування їх в позаурочній діяльності центру.

Грищенко Е.Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва».

2.4. Дискусія: «Розвиток інтелектуальної творчості учнів та залучення їх до пошукової-дослідницької діяльності».

Учасники міської методичної секції.

2.5. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Новак А.О. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва».

22.12.2011

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва

м. Києва»

Мусієнко Т.П., Павлюк І.М.,

Авраменко О.О.

Заступники директорів

з навчально-виробничої роботи

Міська методична секція

3. Тема: Технологія упровадження інтегрованого навчання в навчально-виробничий процес та її вплив на якість підготовки кваліфікованих робітників.

Мета: Ознайомлення з методикою, рекомендаціями та досвідом роботи навчального закладу щодо проведення інтегрованих (бінарних) уроків під час навчально-виробничого процесу навчального закладу.

3.1. Впровадження технології інтегрованого навчання – запорука якісної підготовки кваліфікованих робітників.

Гончаренко А.І – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного поліграфічного училища.

3.2. З досвіду роботи: «Технологія проведення бінарних уроків з професійної підготовки: від теорії до практики».

Петренко О.М. – викладач професійно-теоретичної підготовки Київського вищого професійного поліграфічного училища.

3.3. Переваги впровадження в професійно-практичну підготовку інтегрованих (бінарних) уроків з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Перебейнус О.М – майстер виробничого навчання Київського вищого професійного поліграфічного училища.

3.4. Круглий стіл: «Застосування технології інтегрованого навчання у навчальних закладах: пропозиції та рекомендації».

Учасники міської методичної секції.

3.5. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Гончаренко А.І. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного поліграфічного училища.

24.02.2012

Київське вище професійне поліграфічне училище

Мусієнко Т.П., Павлюк І.М.,

Велічко В.П.

Заступники директорів

з навчально-виробничої роботи

Міська методична секція

4. Тема: Навчально-практичний будівельний центр професійно-технічного навчального закладу

нового типу – вимога часу.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи ПТНЗ щодо створення навчально-практичного будівельного центру на базі навчального закладу та використання в навчальному процесі сучасних будівельних технологій.

4.1. Основні напрямки розвитку Київського професійного будівельного ліцею в сучасних соціально-економічних умовах.

Іванець М.Д. – директор Київського професійного будівельного ліцею.

4.2. Налагодження партнерських зв’язків між підприємствами-виробниками сучасної будівельної продукції та будівельними організаціями м. Києва – пріоритетний напрямок розвитку центру.

Карпова Ж.П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного будівельного ліцею.

4.3. Прискорення передачі інформації сучасними будівельними компаніями стосовно новітніх прогресивних технологій та впровадження їх у навчальний процес.

Омельчук В.Б. – старший майстер Київського професійного будівельного ліцею.

4.4. Організація роботи з підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів будівельних організацій щодо вивчення та відпрацювання технологій, набуття умінь та навичок роботи з новітніми й перспективними будівельними матеріалами.

Колбанцева С.В. – викладач професійно-теоретичної підготовки Київського професійного будівельного ліцею.

4.5. Організація роботи з підвищення кваліфікації викладачів професійної підготовки та майстрів виробничого навчання.

Кузьменко Л.К. – методист Київського професійного будівельного ліцею.

4.6. Круглий стіл: «Створення навчально-практичних центрів: стан, результати та перспективи».

Учасники міської методичної секції.

4.7. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Карпова Ж.П. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного будівельного ліцею.

19.04.2012

Київський професійний будівельний ліцей

Мусієнко Т.П.,

Павлюк І.М.,

Іванець М.Д.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Заступники директорів

з навчальної роботи

Міська методична секція

1. Тема: Планування та організація тематичного контролю в ПТНЗ. Досвід щодо укладання та оформлення навчально-плануючої документації.

Мета: Ознайомлення з вимогами щодо оформлення та збереження навчально-плануючої документації відповідно до положень нормативно-законодавчих актів.

1.1. Загальні принципи планування тематичного контролю.

Баклан С.С. – заступник директора Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Товстенко Л.М. – заступник директора Київського професійного ліцею "Авіант".

1.2. Організація та аналіз контролю теоретичного навчання.

Андрусенко В.П. – заступник директора Київського професійного ліцею транспорту.

Пенделя З.Є. – заступник директора Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.

1.3. Тематичний контроль як один із напрямків удосконалення навчального процесу.

Гриненко Л.В. – заступник директора Київського вищого професійного училища деревообробки.

1.4. Про впровадження Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

1.5. Перелік обов’язкової навчально-плануючої документації та терміни її зберігання.

Тумановська А.М. – заступник директора Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

1.6. Відвідування та аналіз уроків викладачів Київського вищого професійного поліграфічного училища.

Учасники міської методичної секції.

1.7. Обмін думками: «Ефективні шляхи організації тематичного контролю знань учнів: від теорії до практики».

Учасники міської методичної секції.

1.8. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

07.12.2011

Київське вище професійне поліграфічне училище

Велічко В.П.,

Пронічева Л.Г.,

Бондарева О.М.

Заступники директорів

з навчальної роботи

Міська методична секція

2. Тема: Науково-методичні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих учнів.

Мета: Визначення основних завдань адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу в плануванні роботи з обдарованими учнями.

2.1. Формування мотивації навчальної діяльності учнів ПТНЗ.

Деркач Л.П. – заступник директора Київського професійного будівельного ліцею.

2.2. Роль викладача-предметника у формуванні успішності учнів та розвитку їх обдарувань.

Уставщикова Л.М. – заступник директора Професійного ліцею Національного авіаційного університету.

Щербій Н.І. – заступник директора Київського вищого професійного поліграфічного училища.

2.3. Система роботи з вивчення та творчого впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес.

Володось І.Є. – заступник директора Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Писарець Н.В. – заступник директора Державного професійно-технічного навчального закладу "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

2.4. Підвищення професійної компетентності педагогів.

Колосюк Є.К. – заступник директора Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

Стельмащук Т.В. – заступник директора Київського професійного енергетичного ліцею.

2.5. Створення сприятливого психологічного клімату в ПТНЗ.

Сидоркіна І.П. – заступник директора Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" .

Лісовенко С.А. – заступник директора Державного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

2.6. Круглий стіл: «Обдаровані діти: виявлення – навчання – розвиток»».

Учасники міської методичної секції.

2.7. Відвідування та аналіз уроків викладачів Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

2.8. Різне.

Учасники міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

26.04.2012

Київське вище професійне училище залізничного транспорту

Мельник О.С.,

Пронічева Л.Г.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Заступники директорів

з начально-виховної роботи

Міська

методична

секція

1. Тема: Організація еколого-просвітницької та виховної природоохоронної діяльності в професійно-технічному навчальному закладі

Мета: Підвищення ефективності та якості організаційної роботи по формуванню екологічної культури учнівської молоді, виховання в учнів ПТНЗ гармонії відносин з природою, розуміння проблем охорони навколишнього середовища та збереження здоров’я людини в урбанізованому середовищі.

1.1. Круглий стіл на тему: «Формування екологічної культури учнівської молоді в умовах урбанізованого середовища, виховання гармонії відносин з природою, розуміння проблем охорони навколишнього середовища та збереження свого здоров’я в умовах великих міст».

1.2. Природоохоронна діяльність та здоров’я людини. Проблеми екології великих міст та шляхи їх вирішення.

Працівники Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, працівники Головного управління охорони здоров’я м. Києва.

1.3. Організація роботи професійно-технічного навчального закладу з виховання екологічної свідомості та патріотизму молоді, проведення природоохоронних акцій, пов’язаних з поліпшенням екології навколишнього середовища, надання реальної допомоги природі рідного краю.

Бабич І.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва";

Михлик Л.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи Київського вищого професійного училища водного транспорту;

Волошкова Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

01.11.2011

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

Слободницький О.С.,

Совінська Р.М.,

Вовченко Г.М.,

Заступники директорів

з начально-виховної роботи

Міська методична секція

2. Тема: «Ми – господарі «ЄВРО 2012».

Мета: Організація роботи серед учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів з напрямку виховання громадянської компетентності в умовах підготовки українського суспільства до проведення «ЄВРО – 2012».

2.1. Організація роботи серед учнів професійно-технічних навчальних закладів щодо виявлення неформальних молодіжних груп та організацій.

Представники Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Подільського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

представники Київської міської служби у справах дітей.

2.2. Попередження серед молоді навчальних закладів проявів расизму та ксенофобії. Виховання толерантного ставлення до громадян інших націй, народностей, віросповідань.

Представники Асоціації неурядових громадських організацій.

2.3. Патріотичне та морально-етичне виховання учнівської молоді як складова виховання громадянина сучасної європейської країни.

Блінова В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

Федан В.М. – психолог Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

2.4. Залучення учнів ПТНЗ до волонтерської роботи в період проведення «ЄВРО 2012».

Представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

31.01.2012

Вище професійне училище № 33

м. Києва

Наконечний П.С.,

Слободницький О.С.,

Совінська Р.М.,

Вовченко Г.М.

Заступники директорів

з навчально-виховної роботи

Міська методична секція

3. Тема: Круглий стіл: «Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності. Організація роботи навчального закладу на виконання міської комплексної цільової програми «Київ спортивний: 2011-2015 рр.»

Мета: підвищення ефективності виховної роботи в навчальному закладі з напрямку виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та створення необхідних умов для фізичного розвитку учнівської молоді.

3.1. Ефективна організація спортивно-масової роботи в навчальному закладі – запорука здоров’я учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту.

3.2. Створення умов для повноцінного фізичного розвитку учнів навчального закладу, охорони та зміцнення їхнього здоров’я.

Слободницький О.С. – головний спеціаліст Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА), керівники фізичного виховання:

– Київського вищого професійного училища будівництва та архітектури;

– Київського професійного ліцею транспорту;

– Київського професійного енергетичного ліцею;

– Київського вищого професійного училища сервісу та дизайну.

3.3. Дискусія: «Про стан репродуктивного здоров’я дівчат, що навчаються в ПТНЗ, за висновками Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України».

Представник Інституту медицини праці НАМНУ, заступники директорів з навчально-виховної роботи ПТНЗ, медичні працівники Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну та Київського професійного будівельного ліцею.

27.03.2012

Київське вище професійне училище сервісу та дизайну

Агафонов Є.О.,

Слободницький О.С.

Совінська Р.М.,

Вовченко Г.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Старші майстри

Міська методична секція

1. Тема: Розвиток творчих компетенцій учнів професійно-технічних навчальних закладів – важлива складова сучасного освітнього середовища.

Мета: Застосування технології колективного творчого навчання і виховання учнів.

  1. Відвідування та аналіз уроків виробничого навчання.

Глушкова Ю.С. – методист Державного навчального закладу "Київський професійний електромеханічний ліцей".

1.2. Творча діяльність учнів на уроках виробничого навчання та їх активне залучення до навчального процесу в цілому.

Мусієнко Т.П. – майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

1.3. Формування в учнів навичок самонавчання, самовдосконалення та самореалізації – шлях до покращення ефективності та продуктивності праці відповідно до вимог роботодавців.

Петренко М.В. – старший майстер Державного навчального закладу "Київський професійний електромеханічний ліцей".

1.4. Розвиток лідерських якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Федан В.М. – психолог Вищого професійного училища № 33 м. Києва .

1.5. Круглий стіл: «Формування творчих здібностей учнів в професійно-технічних навчальних закладах».

Учасники методичної секції.

1.6. Ознайомлення з навчально-виробничим комплексом ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей"

11.10.2011

Державний навчальний заклад "Київський професійний електромеханічний ліцей"

Колихан А.П.,

Мороз О.В.

Старші майстри

Міська методична секція

2. Тема: Використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій – одна з умови підвищення якості підготовки кваліфікованих працівників.

Мета: Підвищення рівня педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання та спрямування роботи на реалізацію творчого потенціалу учнів.

2.1. Відвідування та аналіз майстер-класів, уроків виробничого навчання.

2.2. Нові підходи до організації навчально-виробничого процесу в Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу.

Петрович С.М. – заступник директора Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

2.3. Шляхи формування згуртованості колективу групи.

Тесля О.Ю. – старший майстер Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

2.4. Впровадження технологій імітаційного навчання та раціональне поєднання колективності мудрості, індивідуальної щедрості та особистої творчості учнів.

Машковська А.І. – методист Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

2.5. Круглий стіл: «Застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках виробничого навчання: за і проти».

Учасники міської методичної секції.

2.6. Ознайомлення з матеріально-технічною базою училища.

Петрович С.М. – заступник директора Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

24.01.2012

Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу

Добровольська С.М.,

Мороз О.В.

Старші майстри

Міська методична секція

3. Тема: Впровадження в практику роботи майстра виробничого навчання передового виробничого та педагогічного досвіду.

Мета: Ознайомлення з механізмом інтеграції зусиль майстрів виробничого навчання, викладачів та провідних фахівців підприємств, організацій щодо реалізації вимог роботодавців.

3.1. Відвідування та аналіз уроків виробничого навчання.

Андріянова Л.П. – методист Державного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

3.2. Впровадження в практику роботи майстрів виробничого навчання передового педагогічного та виробничого досвіду – запорука створення умов якісної підготовки кадрів.

Старший майстер Державного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

3.3. Обмін досвідом роботи з питань:

- створення авторської програми професійного стандарту за професією «Опоряджувальник будівельний» в Київському вищому професійному училищі будівництва і архітектури (Кононова Л.О.);

- технологія модульного навчання професії в Навчально-науковому центрі ПТО НАПН України (Бабіч Б.С.);

- впровадження дистанційної освіти в КВПУ залізничного транспорту (Юрченко О.І.).

3.4. Ознайомлення з матеріально-технічною базою училища.

Божко В.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

3.5. Різне.

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

15.03.2012

Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельного механізації

Коваленко В.М.,

Мороз О.В.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Методисти ПТНЗ

Круглий стіл

1. Тема: Організаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників ПТНЗ – значення та роль методиста ПТНЗ.

Мета: Забезпечення цілісної й системної модернізації методичної роботи з педагогічними кадрами у міжатестаційний період.

1.1. Особливості організаційно-методичного супроводу підвищення фахового та професійного рівня педпрацівників у міжатестаційний період.

1.1.1. Організація та проведення підвищення фахового та професійного рівня педпрацівників у міжатестаційний період.

Методист Київського вищого професійного училища водного транспорту.

1.1.2. Самоосвіта, як обов’язковий елемент розвитку професійної компетентності педагогічних працівників.

Методист Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

1.2. Організаційно-методичний супровід видавничої діяльності педагогічних працівників ПТНЗ.

1.2.1. Вибір тематики та методичний супровід підготовки педпрацівниками доповідей на педагогічні читання і конференції.

Методист Державного навчального закладу "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

1.2.2. Організація роботи щодо складання методичних розробок.

Методист Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.2.3. Організаційно-методичний супровід написання навчальних посібників, опорних конспектів. Організація їх обговорення.

Методист Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.2.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації видавничої діяльності педпрацівників.

Методист Державного професійно-технічного навчального закладу "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

1.3. Презентація системи організації методичної роботи в Київському професійному будівельному ліцеї.

Методист Київського професійного будівельного ліцею.

1.4. Різне.

Павлюк І.М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

03.11.2011

Київський професійний будівельний ліцей

Іванець М.Д.,

Павлюк І.М.,

Береза І.М.

Методисти ПТНЗ

Круглий стіл

2. Тема: Модернізація змісту та структури методичної роботи в ПТНЗ: пошук нових форм та методів методичної роботи.

Мета: Впровадження методичних інновацій у систему професійно-технічної освіти та ознайомлення з результативністю інноваційної діяльності ПТНЗ.

2.1. Організаційно-методичний супровід роботи методичних комісій, пошук нових форм та методів.

2.1.1. Планування роботи МК та визначення пріоритетних напрямків.

Методист Київського професійного енергетичного ліцею.

2.1.2. Аналіз діяльності та організація проведення підсумкових заходів.

Методист Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

2.1.3. Організація і проведення нетрадиційних форм підвищення фахового та професійного рівня педпрацівників у міжатестаційний період.

Методист Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

2.2. Стимулювання творчості та ініціативи педагогічних працівників у напрямку удосконалення та підвищення якості навчально-виховного процесу.

2.2.1. Організація та проведення методичних виставок.

Методист Професійного ліцею Національного авіаційного університету.

2.2.2. Використання рейтингу оцінювання діяльності педагогів.

Методист Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

2.2.3. Круглий стіл: «Рейтингове оцінювання діяльності педагогів: за і проти».

Учасники круглого столу.

2.3. Презентація системи організації методичної роботи в Київському професійному ліцеї “Авіант”.

Методист Київського професійного ліцею "Авіант".

2.4. Різне.

Павлюк І.М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

27.01.2012

Київський професійний ліцей “Авіант”

Решетник Г.Т.,

Павлюк І.М.,

Береза І.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Практичні психологи

Міська методична секція

1. Тема: Роль психологічної служби у визначенні професійної спрямованості навчання учнів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва.

Мета: Вивчити й узагальнити позитивний педагогічний досвід практичних психологів ПТНЗ для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів.

1.1. Аналіз професійної спрямованості особистості педагога.

Попович О.М. – практичний психолог КВПУ швейного та перукарського мистецтва.

1.2. Розвиток професійної спрямованості учнів ПТНЗ в процесі навчання.

Радзимовська О.В. – практичний психолог Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.3 Круглий стіл: «Етапи формування особистості, навчання та психічний розвиток учнів».

1.4. Вплив емоційних факторів на соціально-психічну адаптацію підлітків.

Місюра О.В. – практичний психолог ДПТНЗ "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

1.5. Ефективні способи спілкування учнів в молодіжному середовищі.

Щур В.А. – практичний психолог Київського професійного будівельного ліцею.

1.6. Тренінгові вправи щодо розвитку лідерських якостей учнів.

Федан В.М. – голова міської методичної секції, практичний психолог Вищого професійного училища № 33 м. Києва

24.11.2011

Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва

Горбатюк Н.А.,

Желавська Л.В.,

Федан В.М.

Практичні психологи

Міська методична секція

2. Тема: Формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців ПТНЗ.

Мета: створення належного психологічного клімату, вивчення та розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів профтехосвіти.

2.1. Формування мотивації досягнення успіху учнів ПТНЗ.

Солодчук С.Е. – практичний психолог Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

2.2. Ефективні способи спілкування в молодіжному середовищі; боротьба з депресією, шляхи її подолання.

Маленко О.В. – практичний психолог ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва"

2.3. «Подвійна мораль».

Товста Н.М. – практичний психолог Відокремленого структурного підрозділу НПУ ім. М.П. Драгоманова "Вище професійне училище".

2.4. Психокорекція депресій у підлітковому віці.

Казачінська Т.П. – практичний психолог ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" .

2.5. Круглий стіл: «Конфлікти та шляхи їх подолання».

2.6. Робота практичного психолога по запобіганню конфліктів в навчально-виховному процесі.

2.7. Підбиття підсумків роботи секції практичних психологів та підготовка проекту річного плану на 2012-2013 н.р.

Федан В.М. – голова міської методичної секції практичних психологів, практичний психолог Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

19.01.2012

Київське регіональне вище професійне училище будівництва

Чагін В.Я.,

Желавська Л.В.,

Федан В.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Бібліотечні працівники

Семінар-практикум

1. Тема: Підвищення рівня та якості бібліотечної роботи в ПТНЗ шляхом запровадження електронних засобів обліку бібліотечного фонду.

Мета: Активізувати процес запровадження електронних засобів обліку бібліотечного фонду.

1.1. Організація бібліотечного обслуговування.

Бібліотекар Вищого професійного училища № 25 м. Києва;

бібліотекар Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

1.2. Комплектування фонду бібліотеки та сучасні методи його обліку.

Бібліотекар Державного навчального закладу "Київський професійний електромеханічний ліцей".

1.3. Популяризація роботи бібліотек серед учнів, майстрів виробничого навчання, викладачів.

Бібліотекар Київського професійного енергетичного ліцею;

бібліотекар Київського професійного ліцею "Авіант";

бібліотекар Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова "Вище професійне училище".

1.4. Круглий стіл з обміну досвідом роботи: «Сучасні методи роботи бібліотеки».

Бібліотекар Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету;

бібліотекар Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

1.5. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

22.09.2011

Київський професійний ліцей транспорту

Красовський А.П.,

Жуковська Т.С.,

Бондарева О.М.

Бібліотечні працівники

Круглий стіл

2. Тема: Індивідуальна робота бібліотекаря у формуванні читацької культури учнівського та педагогічного колективу.

Мета: Поширення позитивного педагогічного досвіду з проблем популяризації бібліотечної роботи.

2.1. Знайомство з бібліотечним фондом Державного професійно-технічного навчального закладу "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

2.2. Робота з учнями по збереження книжкового фонду.

Бібліотекар Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу;

бібліотекар Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

2.3. Популяризація художньої літератури серед учнів та педагогічних працівників ПТНЗ.

Бібліотекар Київського професійного будівельного ліцею;

бібліотекар Київського вищого професійного поліграфічного училища.

2.4. Обмін досвідом: «Проблеми популяризації бібліотечної роботи: питання та шляхи їх вирішення».

Учасники круглого столу.

2.5. Різне.

Жуковська Т.С. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

11.05.2012

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри"

Сидоренко О.М.,

Жуковська Т.С.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачі технічної механіки, основ електроніки, фізика та математики

Міська методична секція

1. Тема: Методичні основи рівневої диференціації при викладанні фізико-математичних дисциплін.

Мета: Ознайомлення з педагогічним досвідом роботи щодо використання диференціації.

1.1. Основні поняття рівневої диференціації.

Викладач Київського професійного будівельного ліцею;

викладач Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

1.2. Організація диференційованого підходу при викладанні фізико-математичних дисциплін.

Викладач Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" ;

викладач Державного професійно-технічного навчального закладу "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

1.3. Роль математики в гуманізації освіти.

Викладач Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну;

викладач Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

1.4. З досвіду впровадження інтегрованих уроків: біологія – фізика; фізика – хімія; фізика – спецтехнологія.

Викладач Київського вищого професійного училища деревообробки;

викладач Державного професійно-технічного навчального закладу "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

1.5. Відвідування та аналіз уроків математики і фізики Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

Учасники міської методичної секції.

1.6. Круглий стіл: «Диференціація змісту навчання»

1.7. Збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних).

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

21.10.2011

Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва

Петрович В.С.,

Мазепа О.В.,

Уставщикова Л.М., Бондарева О.М.

Викладачі технічної механіки, основ електроніки, фізика та математики

Міська методична секція

2. Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках.

Мета: Вивчення педагогічного досвіду з проблем активізації та мотивації пізнавальної діяльності учнів.

2.1. Створення необхідних умов для активізації пізнавальної діяльності учнів.

Викладач Державного навчального закладу "Київський професійний електромеханічний ліцей";

викладач Київського професійного ліцею "Авіант".

2.2. Шляхи розвитку логічного мислення учнів.

Викладач Київського вищого професійного поліграфічного училища;

викладач Київського професійного ліцею транспорту;

викладач Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

2.3. Групова робота як одна з форм діяльності учнів на уроці.

Викладач Київського вищого професійного училища деревообробки.

Викладач Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну;

Викладач Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.4. Відвідування та аналіз уроків викладачів Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.

2.5. Обмін досвідом роботи викладачів фізики, що викладають предмет за рівнем стандарту.

Викладач Київського професійного енергетичного ліцею;

викладач Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова "Вище професійне училище".

2.6. Проведення робіт фізичного практикуму у групах першого курсу.

Мазепа О.В. – голова міської методичної секції.

2.7. Використання нетрадиційних форм при проведенні уроків.

Викладач Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.8. Використання досягнень психолого-педагогічної науки у роботі з учнями (за участю спеціаліста психолога – педагога Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).

2.9. Дискусія: «Позакласна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».

2.10. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Мазепа О.В. – голова міської методичної секції.

29.03.2012

Київське вище професійне училище будівництва і архітектури

Качаловський П.І.,

Мазепа О.В.,

Уставщикова Л.М., Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачів соціально-гуманітарних дисциплін (історії, основ правових знань, основ ринкової економіки та економіки галузі)

Міська методична секція

1. Тема: Здійснення мотивації до навчання на уроках соціально-гуманітарних дисциплін шляхом використання інтерактивних технологій навчання.

Мета: Ознайомлення з досвідом комплексного використання різних прийомів та методів навчання у поєднанні з інтерактивними технологіями навчання.

1.1. Ознайомлення з методом створення ситуацій пізнавальної суперечки та навчальних дискусій.

Викладач Професійного ліцею Національного авіаційного університету;

викладач Київського професійного енергетичного ліцею.

1.2. Використання ігрових методів навчання у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін.

Викладач Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства;

викладач Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

1.3. Інтерактивні технології кооперативного навчання.

Викладач Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну;

викладач Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

1.4. Круглий стіл: «Інтерактивний урок – особливий тип уроку».

Учасники міської методичної секції.

1.5. Відвідування уроків викладачів ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

Учасники міської методичної секції.

1.6. Самоаналіз та обговорення уроків.

Учасники міської методичної секції.

1.7. Про підсумки І етапу олімпіади з історії.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

1.8. Різне.

Щербій Н.І. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

09.11.2011

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва"

Авраменко О.О.,

Щербій Н.І.,

Бондарева О.М.

Викладачів соціально-гуманітарних дисциплін (історії, основ правових знань, основ ринкової економіки та економіки галузі)

Міська методична секція

2. Тема: Розробка тестів на основі критеріїв – шлях для оцінювання згідно з визначеними критеріями компетенцій.

Мета: Ознайомитись з педагогічним досвідом щодо методики створення тестових завдань, організації, проведення тестування та аналіз отриманих результатів.

2.1. Створення бази тестових завдань для тестування учнів.

Викладач Київського вищого професійного училища залізничного транспорту;

викладач Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

2.2. Особливості конструювання тестів для тематичного оцінювання.

Викладач Київського вищого професійного поліграфічного училища;

викладач Відокремленого структурного підрозділу НПУ імені М.П.Драгоманова "Вище професійне училище".

2.3. Проведення тестування та аналіз отриманих результатів.

Викладач Київського вищого професійного училища водного транспорту;

викладач ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

2.4. Дискусія: «Роль технологій тестового контролю навчальних досягнень учнів: реалії та перспективи».

Учасники міської методичної секції.

2.5. Відвідування уроків викладачів Київського професійного енергетичного ліцею.

Учасники міської методичної секції.

2.6. Самоаналіз та обговорення уроків.

Учасники міської методичної секції.

2.7. Різне.

Щербій Н.І. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

12.04.2012

Київський професійний енергетичний ліцей

Дідковський А.В.,

Щербій Н.І.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачів словесності (українська мова та література, світова література)

Міська методична секція

1. Тема: Організація процесу реалізації між-предметних зв’язків на уроках словесності.

Мета: Підвищення наукового рівня змісту навчання та збільшення обсягу інформації з метою раціонального впровадження міжпредметних зв’язків у навчальний процес.

1.1. Компетентісний підхід до формування національно-мовної особистості учня.

Викладач української мови Київського професійного енергетичного ліцею.

Викладач української мови та літератури Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.

1.2. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації процесу навчання.

Викладач української мови та літератури ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

Викладач світової літератури Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

1.3. Міжпредметна інтеграція при вивченні літературних стилів і напрямів.

Викладач світової літератури ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва

м. Києва".

Викладач світової літератури Професійного ліцею Національного авіаційного університету.

1.4. Спільна діяльність викладачів-словесників та викладачів професійно-практичної підготовки у позакласній роботі.

Викладач української мови та літератури ДПТНЗ "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

Викладач світової літератури Київського вищого професійного училища деревообробки.

1.5. Відвідування та аналіз уроків викладачів української мови та літератури, світової літератури Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова "Вище професійне училище".

Учасники міської методичної секції.

1.6. Дискусія: «Значення міжпредметних зв’язків на уроках словесності».

Учасники міської методичної секції.

  1. Різне.

Заруцька М.Ф. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

13.10.2011

Відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова "Вище професійне училище"

Бахтін М.І.,

Заруцька М.Ф.,

Бондарева О.М.

Викладачів словесності (українська мова та література, світова література)

Міська методична секція

2. Тема: Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності викладача-філолога.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи викладачів-філологів щодо ефективного застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

2.1. Конструювання уроків з використанням інформаційних технологій в умовах гуманізації освіти.

Викладач Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

Викладач Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

2.2. Використання мультимедійних технологій на уроках словесності.

Викладач української мови та літератури ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва";

викладач світової літератури Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

2.3. Учнівська презентація як вид роботи з учнями.

Викладач світової літератури Київського професійного ліцею "Авіант".

Викладач української мови та літератури Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

2.4. Інтернет-ресурси у роботі викладача.

Викладач світової літератури Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.5. Ігрові технології як засіб розвитку пізнавального інтересу.

Викладач світової літератури Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

Викладач української мови та літератури Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.6. Відвідування та аналіз уроків викладачів української мови та літератури, світової літератури Київського професійного ліцею транспорту.

Учасники міської методичної секції.

2.7. Круглий стіл: «Пріоритетні напрямки застосування комп’ютерних технологій на уроках словесності».

Учасники міської методичної секції.

2.8. Різне.

Заруцька М.Ф. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

16.03.2012

Київський професійний ліцей транспорту

Красовський А.П.,

Заруцька М.Ф.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачів природничих дисциплін (хімія, біологія, географія)

Міська методична секція

1. Тема: Формування природничо-наукового мислення учнів засобами пізнавальних навчальних задач.

Мета: Поширення передового педагогічного досвіду щодо формування та розвитку мислення учнів в процесі навчання.

1.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків викладачів хімії, біології, географії Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

Учасники міської методичної секції.

1.2. Підготовка учнів до міських олімпіад з хімії, біології, географії.

Кириченко О.М. – викладач біології Київського професійного будівельного ліцею.

Блажко Г.Є. – викладач хімії Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

Залізняк О.С. – викладач географії Київського професійного енергетичного ліцею.

1.3. Головні особливості та труднощі при розв’язуванні задач з хімії, біології, географії.

Бачикало І.М. – викладач біології Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

Шуляківська Т.О. – викладач хімії Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва".

1.4. Про проведення олімпіад з хімії, біології, географії.

Арясова Л.М. – голова міської методичної секції.

1.5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо планування роботи на наступний навчальний рік.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Арясова Л.М. – голова міської методичної секції.

1.6. Круглий стіл з обміну досвідом роботи: «Залучення слабовстигаючих учнів до розв’язку навчальних задач: проблеми та шляхи їх вирішення».

1.7. Різне.

Арясова Л.М. – голова міської методичної секції.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

06.10.2011

Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу

Добровольська С.М.,

Арясова Л.М.,

Бондарева О.М.

Викладачів природничих дисциплін (хімія, біологія, географія)

Міська методична секція

2. Тема: Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій при викладанні природничих дисциплін.

Мета: Огляд особливостей та ефективності застосування мультимедійних засобів навчання, їх дидактична доцільність використання під час викладання природничих дисциплін.

2.1. Практика застосування мультимедійних засобів у навчальному процесі. Відвідування та аналіз уроків викладачів хімії, біології та географії Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

2.2. Інтерактивні форми роботи на уроках географії, біології, хімії.

Викладач географії Київського професійного ліцею "Авіант".

Викладач хімії Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Викладач біології Київського професійного ліцею транспорту.

2.3. Інтернет-ресурси у роботі педагога.

Викладачі хімії та біології Вищого професійного училища

№ 25 м. Києва.

2.4. Дискусія: «Віртуальні лабораторії: за і проти».

Учасники міської методичної секції.

2.5. Підведення підсумків роботи міської методичної секції за 2011-2012 н.р.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Арясова Л.М. – голова міської методичної секції.

2.6. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Арясова Л.М. – голова міської методичної секції.

01.02.2012

Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва

Петрович В.С.,

Арясова Л.М.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачі іноземної мови

Міська методична секція

1. Тема: Особистісно-орієнтований підхід у вивченні іноземної мови.

Мета: Обмін досвідом щодо особистісно-орієнтованого підходу у вивченні іноземної мови.

1.1. Особистісно-орієнтований підхід до учнів при вивченні іноземної мови.

Викладач Київського вищого професійного училища деревообробки.

1.2. Формування самоосвітніх навичок учнів на уроках іноземної мови.

Викладач Київського професійного будівельного ліцею.

1.3. Комунікативний аспект у навчанні іноземної мови.

Викладач ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

1.4. Творчий підхід до викладання іноземної мови.

Ларіна О.О. – викладач Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

1.5. Використання інтерактивних методів роботи на уроках іноземної мови.

Викладач Київського вищого професійного поліграфічного училища.

1.6. Відвідування та аналіз уроків іноземної мови викладачів Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

Учасники міської методичної секції.

1.7. Круглий стіл: «Педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання учнів іноземній мові: проблеми та шляхи їх вирішення».

Учасники міської методичної секції.

1.8. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Турчина Г.С. – голова міської методичної секції.

01.12.2011

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Гоменюк Д.В.,

Турчина Г.С.,

Бондарева О.М.

Викладачі іноземної мови

Міська методична секція

2. Тема: Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови.

Мета: Висвітлення доцільності використання сучасних методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови.

2.1. Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів на уроках іноземної мови.

Викладач ДПТНЗ "Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри".

2.2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови.

Викладач Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

2.3. Розвиток самостійної роботи учнів на уроках іноземної мови.

Викладач Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

2.4. Дидактичні ігри на уроках як метод зацікавлення учнів до вивчення іноземної мови.

Викладач Київського професійного енергетичного ліцею.

2.5. Позакласна робота з учнями – одна з головних передумов розвитку зацікавленості учнів у вивченні іноземної мови.

Викладач Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

2.6. Відвідування та аналіз уроків іноземної мови викладачів ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва".

Учасники міської методичної секції.

2.7. Дискусія: «Активний характер навчання – основа розвитку пізнавальної діяльності учнів».

2.8. Різне.

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Турчина Г.С. – голова міської методичної секції.

18.04.2012

Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва"

Чагін В.Я.,

Турчина Г.С.,

Бондарева О.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Будівельні професії

Міська методична секція

1. Тема: Реалізація освітніх інновацій як один із перспективних шляхів підвищення якості професійної підготовки учнів ПТНЗ.

Мета: Ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів щодо впровадження освітніх інновацій для підвищення якості навчання майбутніх кваліфікованих робітників.

1.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

1.2. Круглий стіл: «Співпраця ПТНЗ з підприємствами та провідними фірмами будівельної галузі – шлях до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах».

Майстри в/н – Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, Київського професійного будівельного ліцею, Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

1.3. Упровадження інноваційних педагогічних технологій – запорука підвищення ефективності навчально-виробничого процесу.

Викладачі – Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Київського професійного будівельного ліцею, Київського професійного енергетичного ліцею (обмін досвідом).

1.4. Рекомендації щодо вибору методів професійно-практичної підготовки.

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

1.5. Організація оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ.

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

1.6. Підготовка до організації та проведення конкурсів фахової майстерності.

Аврамчук В.А. – методист НМК ПТО у м. Києві.

20.10.2011

Вище професійне училище № 25 м. Києва

Морзе Ю.Л.,

Загорська Л.П.,

Аврамчук В.А.

Будівельні

професії

Міська методична секція

2. Тема: Формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника шляхом використання інтерактивних методів навчання учнів ПТНЗ.

Мета: Ознайомлення з процесом становлення та розвитку професійної мобільності особистості в сучасних умовах ПТНЗ.

2.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

2.2. Круглий стіл: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках професійно-практичної підготовки».

Майстри в/н – Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, Вищого професійного училища № 25 м. Києва, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Київського професійного енергетичного ліцею.

2.3. Сучасні технології інтерактивного навчання як засіб усебічного розвитку особистості на уроках професійно-теоретичної підготовки.

Викладачі – Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, Вищого професійного училища № 25 м. Києва (обмін досвідом).

2.4. Застосування методів активного (інтерактивного) навчання у навчально-виробничому процесі.

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

2.5. Аналіз та підсумки проведення конкурсів фахової майстерності.

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

2.6. Обговорення плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 навчальний рік.

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

05.04.2012

Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва"

Чагін В.Я.,

Загорська Л.П.,

Аврамчук В.А.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Деревообробні

професії

Міська методична

секція

1. Тема: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничому процесі.

Мета: Ознайомлення з методикою використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.

1.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного і виробничого навчання.

Учасники методичної секції.

1.2. Презентація застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках виробничого і теоретичного навчання.

Майстри в/н: Київського професійного будівельного ліцею, Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

Викладачі:Київського професійного будівельного ліцею, Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

1.3. Підготовка до проведення регіонального конкурсу фахової майстерності серед працівників ПТНЗ м. Києва, що здійснюють підготовку за професією «Столяр».

Проценко В.Г. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Матвійчук Л.В. – голова міської методичної секції.

1.4. Круглий стіл: «Забезпечення учнів місцями для виробничої практики, працевлаштування випускників відповідно до вимог законодавчо-нормативних актів та їх адаптація на робочих місцях».

Представники Головного управління соціального захисту населення м. Києва, Державної служби зайнятості населення, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, підприємств-замовників робітничих кадрів.

1.5. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Карпова Ж.П. – заступник директора з НВР Київського професійного будівельного ліцею.

1.6. Різне.

Проценко В.Г. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

29.09.2011

Київський

професійний

будівельний

ліцей

Іванець М.Д.,

Матвійчук Л.В.,

Проценко В.Г.

Деревообробні

професії

Міська методична

секція

2. Тема: Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчої діяльності учнів.

Мета: Ознайомлення з методикою використання нестандартних форм навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання.

2.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного і виробничого навчання.

Учасники методичної секції.

2.2. Презентація застосування нестандартних форм і методів навчання на уроках теоретичного та виробничого навчання із досвіду роботи.

Майстри в/н: Київського професійного ліцею "Політехнік", Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.

Викладачі: Київського вищого професійного училища деревообробки, Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.3. Круглий стіл: «Якість підготовки робітничих кадрів для деревообробної та будівельної галузі та підвищення якості надання освітніх послуг відповідно до потреб сучасного ринку праці».

Представники підприємств-замовників робітничих кадрів, ВНЗ ІІ та ІІІ рівня акредитації, Національної академії педагогічних наук України.

2.4. Обговорення плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 н.р.

Проценко В.Г.методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Матвійчук Л.В.голова міської методичної секції.

2.5. Ознайомлення з нормативно-методичною документацією.

Проценко В.Г.методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

2.6. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Малюга В.П. – заступник директора з НВР Київського професійного ліцею "Політехнік".

2.7. Різне.

Проценко В.Г.методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Матвійчук Л.В.голова міської методичної секції.

26.01.2012

Київський

професійний

ліцей

«Політехнік»

Поляков П.П.

Матвійчук Л.В.,

Проценко В.Г.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Транспортні професії (голови методичних комісій)

Теоретичний семінар

1. Тема: Сучасна методика викладання предмету «Будова, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів».

Мета: Використання інноваційних технологій для підвищення успішності та конкурентоспроможності учнів.

  1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники семінару.

  1. Тенденція розвитку автомобілебудування України.

Викладач ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

1.3. Розвиток технічного та творчого мислення учнів як основа підготовки конкурентоспроможного робітника.

Голови методичних комісій транспортних професій ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Київського вищого професійного училища залізничного транспорту, Київського вищого професійного училища водного транспорту.

1.4. Удосконалення та раціональне використання навчальної бази – запорука якісної підготовки фахівців.

Старший майстер ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

1.5. Круглий стіл: «Створення умов для підвищення ефективності уроків теоретичного та виробничого навчання».

Учасники семінару.

1.6. Організація конкурсів фахової майстерності, розробка змісту конкурсу, визначення критеріїв оцінки знань, вмінь та навичок учнів.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Зубрицький О.В. – голова міської методичної секції.

1.7. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою ПТНЗ.

Божко В.В. – ДНЗ "МВПУ автомобільного транспорту та будівельної механізації".

1.8. Різне.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Зубрицький О.В. – голова міської методичної секції.

28.10.2011

Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації"

Коваленко В.М.,

Зубрицький О.В., Шніп С.Й.

Транспортні професії (голови методичних комісій)

Теоретичний семінар

2. Тема: Використання комп’ютерних технологій у теоретичному і виробничому навчанні при підготовці фахівців транспортних професій.

Мета: Вивчення досвіду роботи педагогічного колективу Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники семінару.

2.2. Шляхи удосконалення професійної підготовки учнів транспортних професій з використанням новітніх комп’ютерних технологій.

Голови методичних комісій транспортних професій Київського професійного ліцею "Авіант", Київського професійного ліцею транспорту , Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

2.3. Круглий стіл: «Шляхи та методи підвищення професійної та педагогічної компетентності педагогічних працівників в сучасних умовах».

Учасники семінару.

  1. Пропозиції щодо плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 н.р.

Учасники семінару.

2.5. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою ПТНЗ.

Кучерчук І.Е. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного училища водного транспорту

2.6. Різне.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Зубрицький О.В. – голова міської методичної секції.

24.04.2012

Київське вище професійне училище водного транспорту

Гаврилюк В.І.

Зубрицький О.В., Шніп С.Й.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Холодна та гаряча обробка металів (електрогазо-зварювальники, токарі, ковалі, фрезеруваль-ники, верстатники)

та слюсарні професії

Міська методична секція

1. Тема: Впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій у навчально-виробничий процес.

Мета: Підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та рівня навчально-методичного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників в умовах сучасного виробництва.

  1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники міської методичної секції.

  1. Шляхи удосконалення методики оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання.

Голови методичних комісій Київського професійного будівельного ліцею, Київського професійного енергетичного ліцею, Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

1.3. Використання новітніх технологій при підготовці майбутніх фахівців.

Голови методичних комісій ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», Вищого професійного училища № 25 м. Києва, Київського професійного ліцею транспорту.

1.4. Круглий стіл: «Застосування інноваційних виробничих технологій на уроках професійно-практичної підготовки».

Учасники міської методичної секції.

  1. Організація конкурсів фахової майстерності, розробка змісту конкурсу, визначення критеріїв оцінки знань, вмінь та навичок учнів.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Кур’язов Р.А. – голова міської методичної секції.

1.6. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою.

Шолудько Л.В. – заступник директора з НВР Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова "Вище професійне училище".

1.7. Різне.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Кур’язов Р.А. – голова міської методичної секції.

08.12.2011

Відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова "Вище професійне училище"

Бахтін М.І.,

Кур’язов Р.А.,

Товстенко М.В.,

Шніп С.Й.

Холодна та гаряча обробка металів (електрогазо-зварювальники, токарі, ковалі, фрезеруваль-ники, верстатники)

та слюсарні професії

Міська методична секція

2. Тема: Шляхи та методи удосконалення якості професійної підготовки учнів ПТНЗ.

Мета: Активізувати діяльність майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки з метою удосконалення рівня професійної майстерності та результативності навчання учнів ПТНЗ.

2.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники міської методичної секції.

2.2. Здійснення взаємозв’язку виробничого та теоретичного навчання.

Голови методичних комісій Вищого професійного училища

№ 25 м. Києва, Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

  1. Роль майстра виробничого навчання у формуванні якості професійної підготовки майбутніх робітників.

Майстер в/н ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

  1. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення навчального процесу.

Викладач ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва».

  1. Робота щодо удосконалення професійної та педагогічної майстерності працівників училища.

Єгорова Л.Б. – заступник директора з НВР Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" .

  1. Пропозиції щодо до плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 н.р.

Учасники міської методичної секції.

  1. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" .

Єгорова Л.Б. – заступник директора з навально-виробничої роботи Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва"

  1. Різне.

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Кур’язов Р.А. – голова міської методичної секції.

17.05.2012

.

Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (корпус № 2)

Чагін В.Я.,

Кур’язов Р.А.,

Товстенко М.В.,

Шніп С.Й.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Енергетичних,

радіоенерге-тичних

професій і професій

радіоелектро-ніки та зв'язку

Міська методична секція

1. Тема: Упровадження ігрових комп’ютерних технологій у навчально-виробничий процес.

Мета: Вивчення методики застосування навчальних ігор спрямованих на розумовий розвиток учнів, що забезпечує формування їхніх творчих здібностей, відповідальність за самостійне розв'язання практичних завдань.

1.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники міської методичної секції.

1.2. Презентація застосування ігрових комп’ютерних технологій спрямованих на розумовий розвиток учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання.

Майстри в/н: Київського вищого професійного училища залізничного транспорту, ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

Викладачі: Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

1.3. Розвиток соціального партнерства. Доповіді та консультації. Модель упровадження сучасних виробничих технологій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників із професій: Електромонтажник з освітлення, електромонтер електроустаткування, електромонтер зв'язку.

Представники виробничих підприємств-замовників робітничих кадрів,науково-дослідних інститутів, соціальних партнерів ПТНЗ.

1.4. Круглий стіл: «Соціальне партнерство на сучасному етапі розвитку профтехосвіти: проблеми та здобутки».

Учасники міської методичної секції.

1.5. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою навчального закладу.

Корінчевська В.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

  1. Різне.

Проценко В.Г. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Чубрикова Т.П. голова міської методичної секції.

17.11.2011

Київське вище професійне училище будівництва і дизайну

Алексенко Г.В.,

Чубрикова Т.Н.,

Проценко В.Г.

Енергетичних,

радіоенерге-тичних

професій і професій

радіоелектро-ніки та зв'язку

Міська методична секція

2. Тема: Розвиток технічного та творчого мислення учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета: Ознайомлення з методикою використання інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку технічного та творчого мислення учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання.

2.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Учасники міської методичної секції.

2.2. Презентація методики застосування сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку технічного та творчого потенціалу учнів на уроках виробничого та теоретичного навчання.

Майстри в/н: Професійного ліцею Національного авіаційного університету, Київського професійного енергетичного ліцею.

Викладачі: Київського професійного ліцею "Політехнік", Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.

2.3. Круглий стіл: «Емпірична модель навчання (навчання через досвід). Як зробити заняття для учнів ефективним?».

Представники Національної академії педагогічних наук України, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, журналу «Профтехосвіта», учасники міської методичної секції.

2.4. Обговорення плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 навчальний рік.

  1. Різне.

Проценко В.Г. методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Чубрикова Т.П. голова міської методичної секції.

01.03.2012

Професійний ліцей

Національного авіаційного університету

Шевляков Є.В.

Чубрикова Т.Н.,

Проценко В.Г.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Професії легкої, поліграфічної промисловості та сфери послуг

Міська методична секція

1. Тема: Впровадження та опанування нових методів викладання у професійній підготовці учнів професійно технічних-навчальних закладів.

Мета: Ознайомлення з методикою застосування та опанування нових методів викладання у професійній підготовці учнів професійно технічних навчальних закладів.

1.1. Відвідування та аналіз уроків виробничого та теоретичного навчання.

Учасники міської методичної секції.

1.2. Пошук нових форм та методів викладання, їх вирішальний вплив на навчальний процес.

Майстри в/н: Вищого професійного училища № 33 м. Києва, ДПТНЗ «Міжрегіонального центру ювелірного мистецтва м.  Києва», Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

1.3. Методи оцінювання результатів навчання.

Викладачі: ДПТНЗ "Київського вищого професійного училища технологій та дизайну виробів із шкіри", Вищого професійного училища № 25 м. Києва; Київського вищого професійного поліграфічного училища.

1.4. Рекомендації щодо вибору методів професійно-практичної підготовки. Підготовка до організації та проведення конкурсів фахової майстерності.

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

1.6. Ознайомлення з матеріально-технічною базою та комплексно-методичним забезпеченням.

Тесля О.Ю. – старший майстер Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу.

1.7. Різне.

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

15.11.2011

Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу

Добровольська С.М.,

Польона О.М., Гармаш Л.М.

Професії легкої, поліграфічної промисловості та сфери послуг

Міська методична секція

2. Тема: Інноваційні технології на допомогу активізації творчого мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Мета: Ознайомлення з інноваційними технологіями та активізацією творчого мислення учнів ПТНЗ.

2.1. Відвідування та аналіз уроків виробничого та теоретичного навчання.

Учасники міської методичної секції.

2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку учнів, формування в них активного, самостійного творчого мислення.

Викладачі: ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва", Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва.

2.3. Використання інноваційних технологій у навчанні з метою активізації творчого мислення учнів.

Майстри в/н: Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу; Київський професійний ліцей сфери послуг.

2.4. Робота над розвитком навчальних можливостей учнів (з досвіду роботи).

Майстер в/н: Вище професійне училище № 33 м. Києва;

2.5. Рекомендації щодо проведення уроків виробничого та теоретичного навчання.

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

2.6. Круглий стіл: «Інноваційні технології на допомогу активізації творчого мислення учнів професійно технічних навчальних закладів».

Представники базових підприємств швейної та перукарської галузі.

2.7. Ознайомлення з матеріально-технічною базою та комплексно-методичним забезпеченням професій.

Рибак В.М - старший майстер Київського професійного ліцею сфери послуг.

2.8. Різне.

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

08.05.2012

Київського професійного ліцею сфери послуг

Чугаєвська Л.І.

Польона О.М., Гармаш Л.М.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Професії громадського харчування

Міська методична секція

1. Тема: Принципи та конкретні прийоми новаторської роботи викладачів і майстрів виробничого навчання при підготовці кваліфікованих робітників.

Мета: Вивчення досвіду роботи професійно-технічних навчальних закладів з питань підвищення ефективності підготовки робітничих кадрів.

1.1. Формування ключових компетенцій фахівців ресторанного сервісу, орієнтація на європейські вимоги.

Ніколіна В.В. – заступник директора з навчально-методичної роботи Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.2. Відповідність матеріально-технічної бази та комплексно-методичного забезпечення професій вимогам щодо підготовки конкурентоспроможних робітників

Мельникова М.Б. – методист Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.3. Застосування інформаційних засобів для поліпшення ефективності вивчення предмету: «Калькуляція та облік» в групах кухарів.

Пузанова Ж.О. – викладач Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

1.4. Використання інноваційних виробничих технологій, які відповідають сучасним вимогам ринку праці.

Порубенська Ж.Ф. – майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва.

1.5. Круглий стіл: «Шляхи підвищення ефективності уроків в професійно-технічних навчальних закладах: проблеми та шлях їх вирішення».

Учасники міської методичної секції.

1.6. Ознайомлення з віртуальним комп'ютерним кабінетом Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Ратушна М.О. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.7. Різне.

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

08.11.2011

Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету

Кришемінська Л.Д.,

Мороз О.В.

Професії громадського харчування

Міська методична секція

2. Тема: Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Мета: Активізація пізнавальної діяльності та розвитку творчої активності учнів.

2.1. Відвідування та аналіз майстер-класу й уроків виробничого навчання.

2.2. Підвищення ефективності уроку за рахунок використання обґрунтовано підібраних дидактичних засобів навчання.

Береза І.М. – методист Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.3. Впровадження інтерактивних форм і методів навчання у виробниче навчання.

Гончар О.Б. – майстер виробничого навчання Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

2.4. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів – важливий компонент навчання та естетичного виховання учнівської молоді.

Іщук Л.С. – майстер виробничого навчання Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.5. Обмін досвідом роботи з питань активізації навчального процесу та розвитку творчості учнів.

Учасники міської методичної секції.

2.6. Різне.

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

21.02.2012

Київське вище професійне училище водного транспорту

Гаврилюк В.І.,

Мороз О.В.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачі креслення, інженерної графіки та малювання

Міська методична секція

1. Тема: Шляхи стимулювання та активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках з предмета «Креслення».

Мета: Вивчення методики використання міжпредметних зв’язків та організація самостійної роботи учнів над творчим завданням на уроках з предмета «Креслення».

1.1. Відвідування відкритого уроку з предмета «Креслення».

Учасники міської методичної секції.

1.2. Експертиза відкритого уроку.

Учасники міської методичної секції.

1.3. Інноваційні підходи до викладання предмета «Креслення». Сучасна методика читання креслень.

Викладач Київського професійного ліцею транспорту.

1.4. Впровадження методів контролю знань, умінь і навичок на уроках предмета «Креслення».

Викладач ДНЗ "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації".

1.5. Круглий стіл: «Творчий пошук та знахідки викладачів щодо системи високоефективних засобів роботи з учнями на уроках з предмета «Креслення».

Учасники міської методичної секції.

1.6. Удосконалення професійної підготовки учнів на уроках з предмета «Креслення».

Викладач Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

1.7. Підвищення рівня графічної підготовки учнів з урахуванням їх майбутньої професії.

Викладач Київського вищого професійного училища деревообробки.

1.8. Про підготовку до олімпіади з предмета «Креслення».

Шумейко Л.О. – голова міської методичної секції.

1.9. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою.

Кремешна В.П. – методист Київського вищого професійного училища деревообробки.

1.10. Різне.

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Шумейко Л.О. – голова міської методичної секції.

15.12.2011

Київське вище професійне училище деревообробки

Громадюк П.І.,

Шумейко Л.О.,

Желавська Л.В.

Викладачі креслення, інженерної графіки та малювання

Міська методична секція

2. Тема: Впровадження інноваційних методичних технологій при викладанні предмета «Креслення».

Мета: Вивчення методики застосування новітніх технологій на уроках з предмета «Креслення» за професійним спрямуванням.

2.1. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів предмета «Креслення» в процесі освоєння новітніх технологій та педагогічних інновацій.

Викладач Київського професійного будівельного ліцею.

2.2. Відвідування відкритого уроку.

Учасники міської методичної секції.

2.3. Експертиза відкритого уроку

Учасники міської методичної секції.

2.4. Інноваційні методики та структура сучасного уроку з предмета «Креслення»

Викладач Київського професійного енергетичного ліцею.

2.5. Шляхи активізації розумової та творчої діяльності учнів на уроках з предмета «Креслення».

2.6. Пропозиції щодо плану роботи міської методичної секції на 2012-2013 н.р.

Учасники міської методичної секції.

2.7. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою.

Баліцький Л.С. – заступник директора з НВР Навчально-наукового центру ПТО Національної академії педагогічних наук України.

2.8. Різне

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Шумейко Л.О. – голова міської методичної секції.

22.03.2012

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Гоменюк Д.В.

Шумейко Л.О.,

Желавська Л.В.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачі інформатики та інформаційних технологій

Міська методична секція

1. Тема: Вдосконалення методичної та інформаційної компетенції викладачів інформатики та інформаційних технологій.

Мета: Поглиблення знань щодо вимог правильного оформлення кабінету інформатики, обмін досвідом сучасного викладання предмету, використання прогресивних освітньо-педагогічних технологій.

1.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків та майстер-класу.

Слизьконіс М.О. – заступник директора Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

1.2. Основні вимоги щодо оформлення кабінету інформатики. Огляд нормативної документації.

Манукян О.Т. – викладач ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації».

1.3. Обмін досвідом: «Про викладання предмету «Технологія».

Учасники семінару.

1.4. Методика проведення практично-лабораторних робіт з інформатики.

Возненко Л.І. – викладач Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

Поштарук Я.І. – викладач Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

1.5. Презентація власного сайту з предмету «Інформатика».

Викладачі Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва

1.6. Ознайомлення із навчально-матеріальною базою.

Слизьконіс М.О. – заступник директора Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.

1.7. Різне.

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

20.09.2011

Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва

Петрович В.С.,

Кобилко Й.Л.,

Дзівалтовська Ю.А.

Викладачі інформатики та інформаційних технологій

Міська методична секція

2. Тема: Сучасний урок: основні вимоги та новітні методики у викладанні предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології».

Мета: Вдосконалити методику викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології».

2.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків та майстер класу.

Ратушна М.О. – заступник директора Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

2.2. Методика використання обробки аудіо- та відеоданих; розробка мультимедійних презентацій.

Скрипник М.О. – викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

2.3. Віддалене керування комп’ютером учня за допомогою RealIVNC.

Підласа Н.В. – викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

2.4. Використання тестових завдань при перевірці знань учнів.

Учасники міської методичної секції.

2.5. Методика проведення тематичних тижнів з інформатики.

Євтушенко О.М. – викладач Київського вищого професійного училища будівництва та дизайну.

2.6. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

2.7. Різне.

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Кобилко Й.Л. – голова міської методичної секції.

28.02.2012

Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету

Кришемінська Л.Д.,

Кобилко Й.Л.,

Дзівалтовська Ю.А.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Інформаційно-комунікативні мережі (секретар керівника, оператор комп’ютерного набору, касир-контролер, обліковець, адміністратор)

Міська методична секція

1. Тема: Актуальні питання вдосконалення інформаційних компетентностей майстрів виробничого навчання.

Мета: Вивчення сучасних методик викладання, вдосконалення фахового рівня майстрів виробничого навчання.

  1. Відвідування та аналіз відкритих уроків та майстер-класу.

Учасники міської методичної секції.

Мошнягул І.Я. – заступник директора Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

  1. Створення баз даних, робота у програмі Ассess. Методика викладання.

Бондаренко Л.І. – майстер виробничого навчання Київського професійного ліцею «Політехнік».

  1. Технології комп’ютерної обробки інформації (Microsoft Office Publisher). Методика створення інформаційного бюлетеня.

Дзюбенко О.І. – викладач Вищого професійного училища

№ 33 м. Києва.

  1. Обмін досвідом: «Інтерактивні методики навчання на уроках виробничого навчання».

Учасники міської методичної секції.

  1. Використання сучасних електронних програмних засобів навчання.

Учасники міської методичної секції.

  1. Підготовка до проведення конкурсів фахової майстерності.

Учасники міської методичної секції.

1.7. Різне.

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Беркута Г.П. – голова міської методичної секції.

20.12.2011

Київське вище професійне училище сервісу і дизайну

Агафонов Є.О.,

Беркута Г.П.,

Дзівалтовська Ю.А.

Інформаційно-комунікативні мережі (секретар керівника, оператор комп’ютерного набору, касир-контролер, обліковець, адміністратор)

Міська методична секція

2. Тема: Сучасні вимоги щодо ефективного проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

Мета: Вдосконалення методики роботи з графічними редакторами, поглиблення знань щодо створення сайтів, обмін досвідом роботи.

2.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків та майстер-класу.

Сологуб Л.Ю – заступник директора Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.2. Методика роботи з графічними редакторами (Adobe Page Maker тощо).

Майстер виробничого навчання Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.3. Основні вимоги до змісту та оформлення документів (Бухгалтерський облік).

Басанько О.В. – викладач Професійного ліцею Національного авіаційного університету.

2.4. Методика створення сайтів. Методичні рекомендації.

Фарилюк О.В. – викладач Київського професійного училища будівництва і комунального господарства.

2.5. Впровадження ігрових комп’ютерних технологій у навчально-виробничий процес

Учасники міської методичної секції.

2.6. Ознайомлення із матеріально-технічною базою та комплексно-методичним забезпеченням професій Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

2.7. Різне.

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Беркута Г.П. – голова міської методичної секції.

15.05.2012

Вище професійне училище № 25 м. Києва

Морзе Ю.Л.,

Беркута Г.П.,

Дзівалтовська Ю.А.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Викладачі предмета «Захист Вітчизни» та начальники штабів цивільного захисту професійно-технічних навчальних закладів

Семінар-практикум

1. Тема: Вивчення предмета «Захист Вітчизни» як складова частина національної безпеки України

Мета: Напрацювання спільних підходів до викладання окремих тем предмета «Захист Вітчизни».

1.1. Особливості змістового компоненту та методичних прийомів при вивченні теми «Хімічна зброя та засоби її застосування». З досвіду роботи:

Сиваченка В.В. – викладача ДНЗ «МВПУ автомобільного транспорту та будівельної механізації»;

Саєнка А.І. – викладача Київського професійного енергетичного ліцею;

Пчелінцева М.С. – Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.2. Вивчення та обговорення досвіду роботи ПТНЗ з питань організації приписки юнаків при військкоматах.

Бондар Г.П. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Буйновський В.В. – голова міської методичної секції.

1.3. Про стан допризовної підготовки юнаків та особливості викладання предмета «Захист Вітчизни» у ПТНЗ м. Києва в 2011-2012 н.р.

Буйновський В.В. – голова міської методичної секції.

1.4. Про виконання заходів з цивільного захисту у ПТНЗ

м. Києва за перше півріччя 2011 року та підготовку доповіді про виконання заходів із цивільної оборони за 2011 рік (станом на 01 жовтня 2011 р.).

Бондар Г.П. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

27.09.2011

Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації"

Коваленко В.М.,

Буйновський В.В., Бондар Г.П.

Викладачі предмета «Захист Вітчизни» та начальники штабів цивільного захисту професійно-технічних навчальних закладів

Міська методична секція

2. Тема: Вивчення системи роботи педагогічних колективів ПТНЗ, що спрямована на якісну організацію військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

Мета: Активізувати роботу навчальних закладів щодо впровадження сучасних форм військово-патріотичного виховання.

2.1. Виховання у юнаків дисциплінованості, особистої організованості та відповідальності за виконання своїх обов’язків на уроках предмета «Захист Вітчизни»

Побережний В.В. – викладач Київського професійного ліцею «Політехнік»;

Надточій О.П. – викладач Київського вищого професійного училища деревообробки.

2.2. Вивчення досвіду роботи з питань підготовки учнів ПТНЗ для участі у змаганнях з вогневої підготовки «Снайпер столиці».

Пухно М.С. – викладач ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва;

Саєнко А.І. – викладач Київського професійного енергетичного ліцею;

Чалиш О.Г. – викладач Київського вищого професійного училища водного транспорту.

2.3. Основні аспекти військово-патріотичного виховання в сучасних умовах.

Бондар Г.П. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві;

Буйновський В.В. – голова міської методичної секції.

2.4. Круглий стіл: «Шляхи запровадження інноваційних підходів до викладання предмета «Захист Вітчизни» та професійного зросту педагогічних кадрів».

Учасники методичної секції.

29.11.2011

Київський професійний ліцей «Політехнік»

Поляков П.П.

Буйновський В.В., Бондар Г.П.

Викладачі предмета «Захист Вітчизни» та начальники штабів цивільного захисту професійно-технічних навчальних закладів

Семінар-практикум

3. Тема: Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ з питань ефективної організації цивільного захисту.

Мета: Вивчити досвід роботи навчального закладу з питань планування та реалізації заходів із цивільного захисту.

3.1. Організаційно-методичні засади планування роботи з цивільного захисту у професійно-технічному навчальному закладі. З досвіду роботи:

Павленка М.В. – викладача Вищого професійного училища

№ 33 м. Києва;

Юденка Н.І. – викладача Київського вищого професійного училища сервісу і дизайну.

3.2. Про проведення міських змагань зі стрілецького спорту «Снайпер столиці». Обговорення умов організації змагань.

Буйновський В.В. – голова міської методичної секції.

Учасники методичної секції.

3.3. Огляд тематичних підбірок у Всеукраїнському інформаційно-аналітичному журналі «Камуфляж» та їх обговорення.

Кучер В.В. – викладач Київського вищого професійного поліграфічного училища.

Учасники методичної секції.

3.4. Дискусія: «Організація позакласних заходів та змагань як ефективний фактор формування національної та патріотичної свідомості учнівської молоді».

Учасники методичної секції.

16.02.2012

Київський професійний енергетичний ліцей

Дідковський А.В.,

Буйновський В.В., Бондар Г.П.

Викладачі предмета «Захист Вітчизни» та начальники штабів цивільного захисту професійно-технічних навчальних закладів

Міська методична секція

4. Тема: Розвиток самовиховання та саморегуляції поведінки учнів в процесі підготовки до захисту Вітчизни.

Мета: Ознайомитися з досвідом роботи навчальних закладів з проблем самовиховання та саморегуляції поведінки майбутніх захисників Вітчизни.

4.1. Розвиток самовиховання та саморегуляції поведінки учнів в процесі підготовки до захисту Вітчизни. З досвіду роботи:

Климова С.М. – викладача ДПТНЗ "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва";

Єсіпова В.П. – викладача Професійного ліцею Національного авіаційного університету.

4.2. Круглий стіл: «Особливості методичних та психолого-педагогічних прийомів при викладанні предмета «Захист Вітчизни»».

Учасники методичної секції.

4.3. Ознайомлення із комплексно-методичним забезпеченням та навчально-матеріальною базою для викладання предмета «Захист Вітчизни» Державного професійно-технічного навчального закладу "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

Климов С.М. – викладач Державного професійно-технічного навчального закладу "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва".

4.4. Підведення підсумків роботи міської методичної секції за 2010-2011 н.р. та обговорення плану роботи секції на 2012-2013 н.р.

Бондар Г.П. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Учасники методичної секції.

18.05.2012

Професійний ліцей Національного авіаційного університету

Шевляков Є.В.,

Буйновський В.В., Бондар Г.П.

Назва

секції

Назва семінару

Тема

Дата

Місце

проведення

Відповідальні

Керівники та викладачів фізичного виховання

Міська методична секція

1. Тема: Діяльність професійно-технічних навчальних закладів м. Києва за 2010-2011 н.р. та завдання і напрямки роботи колективів фізичної культури на 2011-2012 н.р.

Мета: Підведення підсумків діяльності роботи колективів фізичного виховання за 2010-2011 н.р. та ефективне планування навчального процесу з фізичної культури в закладах освіти згідно законодавчих та нормативних актів фізичного виховання на 2011-2012 навчальний рік.

1.1 Аналіз діяльності професійно-технічних навчальних закладів міста за 2010-2011 н.р. та завдання і напрямки роботи колективів фізкультури у новому навчальному році згідно законодавчих актів.

Бобровник С.І. – начальник Міського управління з фізичного виховання та спорту Міносвітимолодьспорту України.

1.2. Планування навчального процесу, нормативні документи, планування з фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Арцимович О.В. – керівник фізичного виховання Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

1.3. Відвідування та аналіз комплексного уроку з розвитку рухомих якостей елементами легкої атлетики.

Викладач фізичного виховання Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну.

1.4. Різне.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

28.09.2011

Київське вище професійне училище будівництва і дизайну

Плетньова Е.П.,

Алексенко Г.В.,

Горчинський Е.П.

Керівники та викладачів фізичного виховання

Міська методична секція

2. Тема: Положення про проведення спортивно-масових заходів серед учнівської молоді ПТНЗ м. Києва.

Мета: Обговорення Положення про проведення спортивно-масових заходів серед учнівської молоді ПТНЗ м. Києва.

2.1. Організація та проведення оздоровчої, спортивно-масової, туристичної роботи серед учнів ПТНЗ.

Соколов В.С. – керівник фізичного виховання Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

2.2. Відвідування та аналіз відкритого уроку з елементами гімнастики викладача Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства.

2.3. Різне.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст міського управління з фізичного виховання та спорту Міносвітимолодьспорту України

23.11.2011

Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства

Плетньова Е.П.,

Куришко А.К.,

Соколов В.С.

Керівники та викладачів фізичного виховання

Міська методична секція

3. Тема: Вивчення та методика складання державної статистичної звітності «Фізична культура за 2011 рік».

Мета: Виробити єдині вимоги щодо методики складання державної статистичної звітності.

3.1. Методика складання державної статистичної звітності.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.2. Виступ психолога.

3.3. Організація та проведення оздоровчої, спортивно-масової, туристичної роботи серед учнів ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

Мельниченко В.В. – керівник фізичного виховання ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

3.4. Планування оздоровчої, спортивно-масової, туристичної роботи в ПТНЗ м. Києва.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11.01.2012

Державний навчальний заклад "Київський професійний електромеханічний ліцей"

Плетньова Е.П.,

Колихан А.П.,

Мельниченко В.В.

Керівники та викладачів фізичного виховання

Міська методична секція

4. Тема: Участь у Спартакіаді міста серед учнів ПТНЗ м. Києва згідно календаря міського управління фізичної культури та спорту.

Мета: Розглянути систему заходів згідно календаря міського управління фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.1. Участь у Спартакіаді міста серед учнів ПТНЗ м. Києва згідно календаря міського управління фізичної культури та спорту.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4.2. Відвідування та аналіз відкритого уроку з плавання викладача Вищого професійного училища № 25 м. Києва.

4.3. Різне.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

28.03.2012

Вище професійне училище № 25 м. Києва

Плетньова Е.П.,

Морзе Ю.Л.,

Єрмоленко І.І.

Керівники та викладачів фізичного виховання

Міська методична секція

5. Тема: Підсумки проведення Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Києва.

Мета: Аналіз та підведення підсумків Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Києва.

5.1. Підсумки проведення Спартакіади серед учнів ПТНЗ м. Києва.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Мельниченко В.В. – керівник фізичного виховання ДНЗ "Київський професійний електромеханічний ліцей".

5.2. Організація та проведення оздоровчої, спортивно-масової, туристичної роботи серед учнів Київського професійного ліцею "Авіант".

Фияко І.В. – керівник фізичного виховання Київського професійного ліцею "Авіант".

5.3. Звіт голови міської методичної секції фізичного виховання.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.4. Вибори членів бюро методичної секції.

5.5. Різне.

Плетньова Е.П. – головний спеціаліст Київського міського управління з фізичного виховання та спорту.

16.05.2012

Київський професійний ліцей "Авіант"

Плетньова Е.П.,

Решетник Г.Т.,

Фияко І.В.

ГОЛОВИ ТА УЧАСНИКИ МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЙ

Назва ММС

Учасники

Голова ММС

Директори ПТНЗ

директори

Кучинський М.С. – начальник відділу професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки;

Мірошниченко К.Б. – директор Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві.

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи

заступники директорів з навчально-виробничої роботи

Мусієнко Т.П. – заступник начальника відділу професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки;

Павлюк І.М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві.

Заступники директорів з навчальної роботи

заступники директорів з навчальної роботи

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Пронічева Л.Г. – заступник директора з НР Вищого професійного училища № 25

м. Києва.

Заступники директорів з навчально-виховної роботи

заступники директорів з навчально-виховної роботи

Слободницький О.С. – головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки;

Совінська Р.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Вовченко Г.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві.

Старші майстри

старші майстри

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Шкоденко П.А. – старший майстер ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «ВПУ».

Методисти

методисти

Павлюк І.М. – заступник директора Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Береза І.М. – методист Київського вищого професійного училища водного транспорту.

Практичні психологи

психологи

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Федан В.М. – практичний психолог Вищого професійного училища № 33 м. Києва.

Бібліотечних працівників

бібліотекарі

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Жуковська Т.С. – бібліотекар Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Викладачі основ технічної механіки, основ електротехніки, фізики, математики

всі ПТНЗ

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Уставщикова Л.М. – заступник директора Професійного ліцею Національного авіаційного університету;

Мазепа О.В. – викладач Київського професійного електромеханічного ліцею.

Викладачі соціально-гуманітарних дисциплін (історії, основ правових знань, основ ринкової економіки та економіки галузі)

всі ПТНЗ

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Щербій Н.І. – заступник директора з НР Київського вищого професійного поліграфічного училища.

Викладачі словесності (українська мова та література, зарубіжна література)

ПТНЗ, що надають повну загальну середню освіту

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Заруцька М.Ф. – заступник директора з НР ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва".

Викладачі природничих дисциплін (хімія, біологія, географія)

ПТНЗ, що надають повну загальну середню освіту

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Арясова Л.М. – викладач Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Викладачі іноземної мови

ПТНЗ, що надають повну загальну середню освіту

Бондарева О.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Турчина Г.С. – викладач ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «ВПУ».

Будівельні професії

КВПУ будівництва і архітектури, КПЛ будівництва і комунального господарства, ДНЗ «КРВПУ будівництва», ВПУ № 25 м. Києва, КП будівельний ліцей, КП енергетичний ліцей, КВПУ будівництва і дизайну

Аврамчук В.А. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Загорська Л.П. – майстер в/н Київського ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва".

Деревообробні професії

КПЛ «Політехнік», КВПУ будівництва і архітектури, КПЛ транспорту, КВПУ деревообробки, КВПУ залізничного транспорту, ДНЗ «КРВПУ будівництва», ВПУ № 25 м. Києва, КП будівельний ліцей, КВПУ будівництва і дизайну

Проценко В.Г. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Матвійчук Л.В. – викладач Київського вищого професійного училища деревообробки.

Транспортні професії (автомобільний, водний та залізничний транспорт)

КПЛ "Політехнік", ДНЗ «МВПУ автомобільного транспорту та будівельної механізації», ДНЗ «КП електромеханічний ліцей», КПЛ "Авіант", КПЛ транспорту, КВПУ залізничного транспорту, КПЛ будівництва і комунального господарства, ДНЗ «КРВПУ будівництва», ВПУ № 25 м. Києва, КП будівельний ліцей, КВПУ водного транспорту, ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «ВПУ», Навчально-науковий центр ПТО НАПН України

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Зубрицький О.В. – викладач Київського професійного ліцею транспорту.

Холодна та гаряча обробка металів (електрогазозварювальники, токарі, фрезерувальники, верстатники ковалі) та слюсарні професії

КПЛ «Політехнік», ДНЗ «МВПУ автомобільного транспорту та будівельної механізації», ДНЗ «КП електромеханічний ліцей», КПЛ «Авіант», КВПУ будівництва і архітектури, КПЛ транспорту, Професійний ліцей НАУ, КВПУ залізничного транспорту, КПЛ будівництва і комунального господарства, ДНЗ «КРВПУ будівництва», ВПУ № 25 м. Києва, КП будівельний ліцей, КП енергетичний ліцей, ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «Вище професійне училище», МВПУ зв’язку м. Києва, Навчально-науковий центр ПТО НАПН України

Шніп С.Й. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Пархоменко О.Є. – викладач Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Енергетичних, радіоенергетичних професій і професій радіоелектроніки та зв’язку

КПЛ «Політехнік», ДНЗ «КП електромеханічний ліцей», КПЛ «Авіант», КВПУ будівництва і архітектури, КПЛ транспорту, КВПУ залізничного транспорту, ВПУ № 25 м. Києва, КП будівельний ліцей, КП енергетичний ліцей, ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «ВПУ», МВПУ зв’язку м. Києва

Проценко В.Г. – методист Навчально-методичного ПТО у м. Києві;

Чубрикова Т.П. – викладач Київського професійного енергетичного ліцею.

Професій легкої, поліграфічної промисловості й сфери послуг

КВП поліграфічне училище, КВПУ технологій та дизайну одягу, ДПТНЗ "КВПУ технологій та дизайну виробів із шкіри", КПЛ сфери послуг, ВПУ № 33 м. Києва, КВПУ швейного та перукарського мистецтва, Вище комерційне училище КНТЕУ, ВПУ № 25 м. Києва, КВПУ сервісу і дизайну

Гармаш Л.М. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Польона О.М. – викладач КВПУ технологій та дизайну одягу.

Професії громадського харчування

Вище комерційне училище КНТЕУ, КПЛ транспорту, ДПТНЗ "КВПУ технологій та дизайну виробів із шкіри", КВПУ водного транспорту, ВПУ № 33 м. Києва, ВСП НПУ імені М.П.Драгоманова "Вище професійне училище", КВПУ швейного та перукарського мистецтва

Мороз О.В. – методист Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві.

Викладачі креслення, інженерної графіки та малювання

всі ПТНЗ

Желавська Л.В. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Шумейко Л.О. – викладач Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

Викладачі інформатики та інформаційних технологій

всі ПТНЗ

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Кобилко Й.Л. – викладач ДНЗ "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" .

Інформаційно-комунікативні мережі (секретар керівника, оператор комп’ютерного набору, касир-контролер, обліковець, адміністратор)

КПЛ "Політехнік", КВП поліграфічне училище, КПЛ "Авіант", КПЛ будівництва і комунального господарства, ДНЗ «КРВПУ будівництва», КП будівельний ліцей, ДНЗ «КП електромеханічний ліцей», КП енергетичний ліцей, Професійний ліцей НАУ, КВПУ водного транспорту, ДПТНЗ "МЦ ювелірного мистецтва м. Києва", ДПТНЗ "КВПУ технологій та дизайну виробів із шкіри", КПЛ сфери послуг, ВПУ № 25 м. Києва, КВПУ будівництва і дизайну, ВСП НПУ імені М.П.Драгоманова "ВПУ", КВПУ технологій та дизайну одягу, КВПУ сервісу і дизайну, Вище комерційне училище КНТЕУ, ВПУ № 33 м. Києва, Навчально-науковий центр ПТО НАПН України, МВПУ зв’язку м. Києва

Дзівалтовська Ю.А. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Беркута Г.М. – викладач Професійного ліцею Національного авіаційного університету;

Гойшик В.М. – майстер виробничого навчання ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова «Вище професійне училище».

Викладачі предмету «Захист Вітчизни» (для дівчат – «Медико-санітарної підготовки»)

всі ПТНЗ

Бондар Г.П. – методист Навчально-методичного кабінету ПТО у м. Києві;

Буйновський В.В. – викладач МВПУ училища зв’язку м. Києва.

Керівники та викладачі фізичного виховання

всі ПТНЗ

Плетньова Е.П. – провідний спеціаліст Міського спортивного клубу «Гарт» (за згодою).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема Дата проведения

  Документ
  Эксперты и высококлассные менеджеры в области технологического предпринимательства, управления человеческими ресурсами, исследований рынка, формирования спроса и управления потребительским поведением,
 2. Тема Дата (2)

  Семинар
  5мая Бунина А Купчеков Р. Россия в системе международных финансово – экономических и политических отношений. 5мая Василян Н Егорова А 7 Крупные торговые партнеры страны.
 3. Тема Дата (3)

  Документ
  Книги, прочитанные летом. . Книги о природе 3. Книги о природе 4. Русские народные сказки 5. Сказки зарубежных писателей .
 4. Тема дата (7)

  Сочинение
  Выписать из текста характеристики Траса Бульбы, его жены и сыновей – Остапа и Андрия. По 1 фрагменту подготовить устный связный рассказ о Тарасе Бульбе.
 5. Тема Дата (5)

  Решение
  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций

Другие похожие документы..