Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информируем Вас, что 19 мая 2011 г. в Конгресс-центре СОАО «ВСК» (г.Москва, ул. Островная д.4) состоится IV ежегодная бизнес-конференция «Финансы для...полностью>>
'Документ'
В целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия Правительст...полностью>>
'Закон'
Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №868 «Де...полностью>>
'Элективный курс'
Предлагаемый мною элективный курс «Мир тригонометрии» предназначен для изучения в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки, так как тригонометриче...полностью>>

Хронический гастрит типа в как фактор, способствующий развитию вирусного гепатита а

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ХАРКІВСЬКЕ НАУКОВО - ПРАКТИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІНФЕКЦІОНІСТІВ

ГЕПАТИТИ В ПРАКТИЦІ ТЕРАПЕВТА, СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА ІНФЕКЦІОНІСТА. СУЧАСНІ МЕТОДИ

ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ

––––––––––

ГЕПАТИТЫ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА, СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И ИНФЕКЦИОНИСТА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Матеріали науково - практичної конференції з міжнародною участю 11-12 березня 2003 року

Харків 2003

Збірник містить статті доповідачів, які відображають сучасні погляди на патогенез, клініку, лікування хворих на вади печінки різного походження. Отримані праці є свідченням наукового напрямку провідних науково-дослідних та лікувальних центрів як в Україні, так і за її межами.

Збірник складений професором Малим В.П.

Без редагування.

Технічний редактор Лавелін С.Б.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ ТИПА В КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А

Авраменко А.А., Немировская Э.С., Короленко Р.Н.

ЭФФЕКТ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖ-ДЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ МЫШЕЙ

Артикова Н.С., Умарова М.М., Сайиткулов А.М.

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С В ПРОЦЕССЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Аршинов П.С., Колиуш О.И., Петров В.М., Васильева В.В.

ВЛИЯНИЕ ГЕПА-МЕРЦ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Ахмедова М.Д., Каримова Д.У., Бабаходжаев С.Н.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ЛИЦ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Бацюра А.В., Яценко Н. Г., Петров В.М., Дегтярева А.А., Одинец А.А.

ЦИТРАРГИНИН ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Белоусов Ю.В.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ ТИМОГЕНУ, ДИПИРИДАМОЛУ, ЦИКЛОФЕРОНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ.

Белошапко А. О.

РОЛЬ ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ПЕЧІНКИ В ДІАГНОСТИЦІ, ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ТА ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

Біктіміров В.В., Гаврилюк А.О.

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ HDV/HBV-ІНФЕКЦІЇ

Біла-Попович Г.С., Суременко М.С., Чорна Н.О., Шевченко О.П.

СИНДРОМ «ГЕПАТИТ-АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ»

Бобровицкая А. И., Криштопина И. А.

ИНДУКЦИЯ ИНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗА ЦИКЛОФЕРОНОМ У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

Бондаренко А.Н.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D – ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ?

Бондаренко А.Н., Овчаренко Л.И., Витт Ф.Я.

ВЛИЯНИЕ АБСТИНЕНЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У НАРКОЗАВИСИМЫХ БОЛЬНЫХ

Бондаренко А.Н.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

Бондаренко А.Н., Хмеленко А.И., Турлов С.В.

Значение лейкоцитарного индекса интоксикации у наркопотребителей с вирусным поражением печени

Борискин И.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ ОСТРОЙ ФОРМЕ HCV-ИНФЕКЦИИ

Веревщиков В.К., Удилов В.С., Борзунов В.М., Кузнецов П.Л.

СПЕКТР АУТАНТИТЕЛ В ДИНАМИКЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Волчкова Е.В., Алленов М.Н., Умбетова К.Т., Иванова И.В., Богачева Е.А., Грачев С.В., Пак С.Г.

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ЧРЕСКОЖНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ ПЕЧЕНИ

Воробец В.Г., Фисенко Ю.И., Осадчий А.С.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Ганичев В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АМІЗОНУ В ЯКОСТІ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА.

Голубєва М.Г.

О ПАТОГЕНЕЗЕ И ФАКТОРАХ РАЗЛИЧНОГО ЭФФЕКТА ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ.

Гулямов Н.Г., Ахмедова М.Д., Ходиев А.В., Жураев Р.Х.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ТОКСИЧНІ ГЕПАТИТИ

Дегтярьова І.І., Скрипник І.М., Скопіченко С.В.

Перебіг гострого гепатиту В у поєднанні з цукровим діабетом

Дикий Б.М., Пришляк О.Я.,. Пюрик В.Ф, Остяк Р.С., Нікіфорова Т.О.

Ефективність поліфепану в корекції ендогенної інтоксикації у хворих на вірусні гепатити

Дикий Б.М., Пюрик В.Ф., Пришляк О.Я., Матейко Г.Б ,Кобри Т. З.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

Дьяченко А.Г., Дьяченко А.А., Волянский А.Ю., Кучма И.Ю.

СПЕКТР ВИРУСНЫХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ

Живица Л.В., Ипатова Д.П., Живица Д.Г.

ПОКАЗАНИЯ К СКРИНИНГУ БОЛЬНЫХ НА МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ

Зайцев И.А., Мирошниченко В.А., Кириенко В.Т., Золотарева Т.П.

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ РИСКА ОБСЛЕДОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЦЕНТРЕ СПИД В УЗБЕКИСТАНЕ

Залялиева М.В., Курбанов Ф.М., Якубов Ш.Х., Абдуллаева М.А.,

Агзамова М.М.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В ГИПЕРЭНДЕМИЧНОМ РЕГИОНЕ

Ибадуллаева Н.С., Ходжаев Ш.Х., Рахимов Р.А, Миркасимова Х.Х.

ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Иванова М.Р., Нагоев Б.С.,

Эффективность циклоферона в терапии ВИЧ-инфекции у наркозависимых лиц

Исаков В.А., Рахманова А.Г., Коваленко А.Л., Кокшарова Е.П.,

Сельков С.А., Аспель Ю.В.

ДИНАМИКА ТРИПСИНА В КРОВИ У ДЕТЕЙ ПРИ ВИРУСНОМ

ГЕПАТИТЕ А

Калагина Л.С.

ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ

Каменцева А.Н.

HCV-ІНФЕКЦІЯ: ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ПОЗИТИВНИМИ НА anti-HCV ТА ХВОРИМИ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С В АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИХ УМОВАХ

Кобрин Т.І.

Исследование уровня тревожности и агрессивных проявлений у женщин, больных гепатитом С в сочетании с ВИЧ-инфекцией в условиях пенитенциарного учреждения

Коваленко С.Н., Кокшарова Е.П.

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТОЧНОГО α-ИНТЕРФЕРОНА ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Козько В.Н., Соломенник А.О., Бондарь А.Е., Винокурова О.Н.

показники стану клітинних мембран та можливості їх корекції при хронічному гепатиті С

Козько В.М., Ткаченко В.Г.

изменение показателей депрессии и качества жизни ВИЧ-инфицированных женщин в сочетании с хроническим гепатитом с при лечении таблетками Циклоферона

Кокшарова Е.П., Коваленко С.Н.

ДИНАМИКА ВЯЗКОСТИ ЖЕЛЧИ ПРИ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОЗОНА IN VITRO

Корабельников А.И., Андреев Г.Н., Апсатаров Э.А., Меньшикова И.Л., Любинский В.Л.

ЗАВИСИМОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ЖЕЛЧИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА

Корабельников А.И., Андреев Г.Н., Меньшикова И.Л., Апсатаров Э.Ж.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИТОТЕРАПИИ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ

Корсун В.Ф., Киселев А.В., Яговдик-Тележная Е.Н.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ

Красавцев Е.Л., Крупа С.К., Мартемьянова Л.А.

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА КРОВИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Кузнецов С.В., Белецкая А.А., Закревский Н.Н., Ольховская О.Н.,

Манжела Л.Я

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДОВ ПЛАЗМЫ И ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В.

Кузнецов В.И., Моррисон В.В., Заяц Н.А.

КИНЕТИКА ПЕРЕКИСНОЙ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПЛАЗМЫ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ В

Кузнецов В.И., Моррисон В.В., Заяц Н.А.

Терапия ХВГ В в зависимости от активности процесса

Куттыкужанова Г.Г., Огай Е.А., Султанова Т.А., Жузенова Г.С.

К ВОПРОСУ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Лаврентьева Н.Н., Выговский О.А., Пермитина М.И., Матвеева М.А., Гречущева Н.Н.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ МАГНЕ В6 ПРИ ПОЄДНАННІ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ І ГЕПАТИТУ АЛКОГОЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ЖІНОК

Маковецька Т.І.

ДИНАМИКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОВОПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Малый В.П., Лядова Т.И.

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФЕРОНОТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ОСТРОГО ГЕПАТИТА С.

Малый В.П., Пеньков Д.Б.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ В І С ТА ЇХ ПОБІЧНА ДІЯ.

Мартинюк Г.А., Хоронжевська І.С., Шахгільдян Й.В, Харитонюк Р.О.

ОКИСНЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ПЛАЗМИ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ БІЛКІВ ЕРИТРОЦИТІВ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГЕПАТИТ В

Мироник О.В., Давиденко І.С., Давиденко О.М.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С В УСЛОВИЯХ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

Миронов В.Ю., Гудзь В.А., Сервецкий К.Л., Пясецкий Б.Н., Котлик Л.С., Засыпко Л.И., Будяченко Т.Д., Слоненко А.В.

Некоторые аспекты патогенеза и патогенетической терапии хронических вирусных гепатитов

Миронов В.Ю., Никитин Е.В., Пясецкий Б.Н., Сервецкий К.Л.

ЕТІОЛОГІЯ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ ЯК ОДНА З ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ГЕПАТОГЕННОГО ОСТЕОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ

Митник З.М., Головач І.Ю.

частота выявления антител к различным белкам вируса гепатита с (HCV) у больных хроническим гепатитом с

Мицура В.М., Жаворонок С.В., Красавцев Е.Л.

уровень некоторых цитокинов в сыворотке крови больных хроническим гепатитом С при интерферонотерапии

Мицура В.М., Жаворонок С.В., Красавцев Е.Л., Павлович И.Л.,

Суетнов О.Н., Грушко Т.П.

Морфобіохімічні особливості перебігу мікст-вірусних гепатитів

Мороз Л.В.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИФРОВКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е В СТРУКТУРЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ЭНДЕМИЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Мустафаева Д. А., Ходжаев Ш. Х., Миркасимова Х. Х., Калугина Л. Г.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ.

Мурадназарова Т.Б., Бородина О.Н., Таджиев Б.А., Егорова М.Н.,

Раевская Т.Р.

СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ГЕПАТИТАМИ В,С и В+С

Нагоев Б.С., Джуртубаева Д.И.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ С ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАРАЖЕНИЯ

Нагоев Б.С., Иванова М.Р.

Протефлазид в комплексном лечении больных С острым вирусным гепатитом В

Нартов П.В., Волобуева О.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛУТАРГІНУ І ЕСЕНЦІАЛЕ ФОРТЕ Н У ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ТОКСИЧНИХ ГЕПАТИТІВ

Невойт Г. В.

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ, СИСТЕМНУЮ И ВНУТРИПЕЧЕНОЧНУЮ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ И ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ

Недогода В.В., Свириденко О.Ю., Разваляева О.В., Устинова М.Н.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ УРОЛЕСАН ПРИ ЗАХВОРЮВАВННЯХ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ.

Нейко Є.М., Скробач Н.В., Соломчак М.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЯНТАРИН-ДЕТОКС В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Никитин Е.В., Чабан Т.В.

Эффективность препарата Галстена в лечении холециститов

Никитская Т.Ю. , КарабиненкоА.А., Б.Б. Радыш

ВИРУСНЫЕ И НЕВИРУСНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ КОСТНОГО МОЗГА

Николаенко С.Л., Зубаровская Л.С., Антонова Т.В.

ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НА БОЛЕЗНЬ

Никулина М.А., Гранитов В.М., Шевченко В.В., Фатеева Н.П.

Внутриутробный туберкулез

Нугманова А.М., Божбанбаева Н.С.

ВПЛИВ ФАГОЦИТАРНО-ЦИТОКІНОВОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ НА ФОРМУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У НАСЛІДКАХ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А У ДІТЕЙ

Пархоменко Л.К., Єлоєва З.В.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ФОСФОРОМ И ФТОРОМ.

Поливода С.Н., Афанасьев А.В., Токаренко И.И.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ

Полукчи А.К.

ОСНОВНЫЕ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕДИЦИНСКИХ ОЗОНАТОРОВ

Попсуйшапка А.К., Ганичев В.В.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕПТОСПИРОЗА

Разенкова А.Т., Болдырев А.В., Баранов А.Е., Войковская Е.В.

Станет ли ронколейкин улучшенной заменой интерферонотерапии хронического вирусного гепатита С?

Ребенок Ж.А., Шавлов Н.М.

Хронические диффузные заболевания печени, ассоциированные с TORCH-инфекцией

Решетилов Ю.И., Сурмило Н.Н.

Современная эпидемиологическая характеристика HBV- инфекции в Гомельской области

Романова Е. И., Красавцев Е. Л., Леоненко В. М.

Диагностика латентной энцефалопатии у детей с ХВГ

Скопинцева О.В., Падалко И., Калибекова Ж., Умешова К.А.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ

Скрипник І.М.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ НЕОНАТАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ

Смиян А.И., Бында Т.П.

ТИОТРИАЗОЛИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНКИ

Стародуб Е.М., Самогальская Е.Е.

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ И ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ В ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Сулима Д.Л., Попов Д.В., Стуков Б.В., Куделка Е.Н., Щекин А.Л.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА, АССОЦИИРОВАННЫХ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ HBV-ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ (описание серии случаев)

Сулима Д.Л., Силонов С.Н., Стуков Б.В., Куделка Е.Н., Щекин А.Л.

ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХНА ВГ НА ТЛІ НАРКОМАНІЇ З АБСТИНЕНТНИМ СИНДРОМОМ

Суременко М.С., Підкопаєв В.С., Легеза К.М., Тимофєєва Л.В.,

Чорткова І.М.

ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗНАХОДЖЕННЯ АНТИ-HCV В СИРОВАТЦІ КРОВІ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Суременко М.С., Чорна Н.О., Біла-Попович Г.С., Чухалова І.В.

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Татаркина А.Н, Вовк Т.Г., Копейченко Т.С., Закревский Н.Н.,

Белоконова Л.А., Рожнова А.С.

ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Туйчиев Л.Н.

ИММУНОФЕНОТИП И БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ HBV- И HCV-ИНФЕКЦИЙ В ЭТИОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Умарова А.А., Остроумова И.А., Арипова Т.У, Ризопулу А.П.,

Пулатов Д.А.

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Умешева К.А.

К ВОПРОСУ О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ НСV-ИНФЕКЦИИ

Фисенко Ю.И., Воробец В.Г., Мамай Ю.С.

Циклоферон в лечении ВИЧ-инфицированных пациентов с активным хроническим вирусным гепатитом С

Фомин Ю.А., Улюкин И.М., Аспель Ю.В., Терехин Ю.Н.

КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ HCV-ИНФЕКЦИИ И КОРРЕКЦИЯ ИХ АМИКСИНОМ

Хаертынова И. М., Баширова Д. К., Романенко О. М., Николаева Н. И.

КОРЕКЦІЯ ГІПЕРЛІПІДЕМІЙ ЛЕЦИТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З ЖИРОВОЮ ДИСТРОФІЄЮ ПЕЧІНКИ

Хворостінка В.М., Александрова Н.К., Сокруто О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕСПА-ЛІПОНУ В ЛІКУВАННІ ДІАБЕТИЧНИХ ГЕПАТОПАТІЙ

Хворостінка В.М.,.Моїсеєнко Т.А

ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Хворостинка В.Н., Сокруто О.В., Летик И.В., Косенко Н.П,

Александрова Н.К.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОВАСТАТИНА-КМП ЩОДО ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Сокруто О.В., Летік І.В., Косенко Н.П., Александрова Н.К., Федоров В.О.

О ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИФА И СПОСОБЕ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ.

Ходиев А.В., Гулямов Н.Г., Жураев Р.Х.

ПРОБЛЕМА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ

Холбан Т.Д.

Профілактика вірусних гепатитів В і С серед медичних працівників та пацієнтів

Хоронжевська-Муляр І.С., Шевченко Г.М., Стаховська Л.І.,

Ковальчук І.С., Шелудченко Л.Г.

Сучасні підходи до вакцинопрофілактики НВ-вірусної інфекції серед підлітків та вихованців дитячих інтернатних установ

Хоронжевська-Муляр І.C., Мартинюк Г.А., Шахгільдян Й.В.,

Шевченко Г.М., Кузін С.М., Михайлов М.І., Попова О.Є.

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В ЖИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ

Шатило В.Й., Бектеміров В.В., Мороз Л.В., Свиридюк В.З.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 001. Какой типичный путь распространения инфекции из верхних дыхательных путей в средней ухо

  Документ
  напрягающей барабанную перепонку б) мышцы стремечка в) слуховых косточек г) барабанной перепонки д) надбарабанного мешка 004.
 2. Лекция 1: «Определение предмета, задачи и содержание. История развития ветеринарной терапии»

  Лекция
  Ветеринария, ветеринарная медицина (от лат. veterinarius – ухаживающий за скотом, лечащий скот), комплекс наук, изучающих болезни животных, а также система мероприятий, направленных на их предупреждение и ликвидацию, охрану населения
 3. Методические рекомендации для студентов III курса стоматологического факультета для практических занятий по патологической анатомии Острый и хронический гастрит

  Методические рекомендации
  Острый гастрит может быть изолированным, но ча­ще сопровождается вовлечением в процесс слизистой оболочки кишечника (гастроэнтерит). Возникает вследствие инфекции, алиментарных погрешностей (переедание, упатребление слишком грубой
 4. 1. Социально-политическая история XX века

  Закон
  Основные закономерности и особенности мировой истории. Воздействие русской истории на мировой процесс. Представления об истории человечества и ее основных этапах как важный фактор формирования ценностных ориентации и определения гражданской
 5. Развитие электропунктуры (историческая справка)

  Документ
  Метод электропунктуры возник как синтез классической китайской акупунктуры и тех технических возможностей, которые принёс с собой XX век. Для правильного понимания материала, с самого начала нужно уяснить термины необходимые для понимания данной темы.

Другие похожие документы..