Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом...полностью>>
'Рабочая программа'
Безопасность жизнедеятельности: Рабочая программа, метод. указ. и контр. задания для студентов ИЭФ ТПУ всех специальностей. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»...полностью>>
'Документ'
викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій,...полностью>>

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту становище сімей в україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

В 2,4 рази, порівняно з 2000-м роком, збільшилася кількість справ, розглянутих судами першої інстанції щодо позбавлення батьківських прав. У 2009 році розглянуто 12 899 судових справ із задоволенням позову (у 2000 році – 5 403). В останні кілька років спостерігається тенденція щодо зменшення кількості таких випадків. Ці показники дозволяють стверджувати, що в країні налагоджується система профілактичної роботи з сім’ями щодо попередження виходу дитини з сім’ї (Таб.1.12)

Таблиця 1.12.

Розгляд судами першої інстанції справ щодо позбавлення

батьківських прав40 (кількість справ)

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Надійшло справ за рік

6542

11848

15411

18326

19651

18017

15885

Розглянуто справ з ухваленням рішення

5688

10646

13287

16254

17584

15864

14101

З них із задоволенням позову

5403

10164

12774

14834

16262

14424

12899

Залишок нерозглянутих справ на кінець року

1045

1522

2319

2709

2910

3061

3135

Наведені дані засвідчують, що з 2009 року спостерігається зменшення показників вилучення дітей з сім’ї та позбавлення батьків батьківських прав. Проте говорити про позитивну тенденцію, пов’язану з підвищенням ефективності заходів щодо профілактики сімейного неблагополуччя, поки ще зарано.

Робота з сім’ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснюється спеціалістами служб у справах дітей та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перевірка життєвих обставин сімей здійснюється при соціальному інспектуванні, за результатами якого приймається рішення щодо подальшої стратегії роботи з сім’єю. Зокрема, у випадку, коли умови проживання у сім’ї становлять загрозу для життя та здоров’я дитини, служба у справах дітей вилучає дитину. У 2009 р. обстежено 59 877 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, вилучено з несприятливого побутового оточення 5 279 дітей (2008 р. – 6 820). В 2009 році зафіксовано понад 10 тис. випадків недбалого ставлення батьків до дитини. Якщо перебування у сім’ї не становить загрози для життя та здоров’я дитини, з такими батьками проводиться адміністративна робота з наданням соціальної підтримки. У 2009 році за незадовільне виконання батьками своїх обов’язків службами у справах дітей:

- попереджено про відповідальність 28 634 батьків (2008 р. – 30 011);

- ініційовано притягнень до відповідальності 1 272 батьків (2008 р. – 582).

Але реальних механізмів притягнення до відповідальності або формування батьківської відповідальності тих осіб, які неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, в Україні не існує. Йдеться не про законодавче визначення цих понять, а про запровадження дієвих практичних механізмів. У цьому контексті доцільно було би вивчити і адаптувати досвід інших країн. Наприклад, у Польщі батьки дітей, які вилучені з сім’ї та перебувають на державному утриманні, в примусовому порядку працевлаштовуються і частина заробітку обов’язково спрямовується на відшкодовування утримання дитини.

Національне законодавство, зокрема Сімейний кодекс України, не знімає відповідальності з батьків, позбавлених батьківських прав, за утримання дитини. На практиці ця норма зазвичай не виконується. Впровадження системи примусового притягнення таких батьків до виконання обов’язку з утримання дитини або дітей має стати невід’ємною складовою державної системи формування відповідального батьківства.

Одним з напрямів попередження соціального сирітства, формування відповідальності батьків за народження та виховання дитини є робота з профілактики соціального сирітства. Вона проводиться Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту шляхом створення при пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини консультативних пунктів. Створення таких спеціалізованих служб розпочалося 2006 року.

Діяльність спеціалізованих об’єднань регулюється Типовим положенням про консультаційний пункт центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.10.2006 № 3545). Діяльність консультаційного пункту спрямована на здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину; з неповнолітніми матерями; з молодим подружжям; з матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини; з батьками (або особами, які їх замінюють), які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини; з батьками, у яких народилися діти з вадами розвитку або померли новонароджені діти.

Метою роботи консультаційних пунктів є сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства.

В Україні 2009 року в пологових стаціонарах, жіночих консультаціях і будинках дитини функціонувало 733 консультаційні пункти (Табл.1.13).

Таблиця 1.13.

Кількість консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини (одиниць)

2005

2006

2007

2008

2009

Загальна кількість консультаційних пунктів центрів СССДМ

733

У стаціонарах

688

У жіночих консультаціях

48

У будинках дитини

11

Рис. 1.20. Відомості про кількість дітей, від яких відмовилися батьки в акушерських стаціонарах41

Протягом 2009 року з пологових стаціонарів надійшло 895 повідомлень про жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини, що на 12 % менше, ніж у 2008 році. Найбільша кількість повідомлень, як і в минулі роки, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях і в м. Києві. 865 з цих жінок були охоплені соціальними послугами центрів, що становило 96,6 % від загальної кількості повідомлень. У результаті 430 жінок (50 % від загальної кількості) змінили своє рішення та залишили дитину в сім’ї. 435 відмовилися (50 %).

У порівнянні з 2008 р., на 15 % знизилася кількість попереджених відмов матерів від новонароджених дітей. Це свідчить про результативність роботи протягом останніх років (Табл.1.14).

Таблиця 1.14.

Діяльність консультаційних пунктів42 (осіб)

2005

2006

2007

2008

2009

Кількість повідомлень про жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини

1009

895

Кількість жінок, які змінили рішення і залишили дитину у сім’ї

112

311

277

506 (53 %)

430 (50 %)

Попередження відмов матерів від новонароджених дітей

112

311

272

506

430

Загалом, протягом 2009 року в центрах та консультаційних пунктах 870 жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини, отримали 10 192 соціальні послуги, в результаті 190 з них оформлено/відновлено необхідні документи, 264 налагодили соціальні зв’язки, 12 влаштовано на навчання, 56 працевлаштовані, 178 отримали допомогу в лікуванні, 57 реєстрацію, 83 вирішено житлово-побутові проблеми, 32 відновлено житло, 220 отримали допомогу одягом, взуттям, продуктовими наборами. У 20 випадках з закладу державного утримання дитину повернуто до сім’ї.

В подальшому підвищенню якості роботи за даним напрямом сприятиме:

- впровадження ефективної взаємодії з закладами охорони здоров’я щодо виявлення жінок, які схильні відмовитися від новонародженої дитини на ранньому етапі;

- впровадження Інструкції діяльності консультаційного пункту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у закладах охорони здоров’я.

Одним з напрямів укріплення сім’ї і попередження соціального сирітства є створення мережі Соціальних центрів матері й дитини. Центр є закладом тимчасового проживання жінок в останній період вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню їх материнського обов’язку. Завдання та умови організації діяльності центру регулюються Типовим положенням про соціальний центр матері та дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 № 879.

Створення спеціалізованих закладів розпочалося у 2006 році. Кількість центрів, які були створені протягом 2006–2009 рр. і кількість жінок та дітей, які в них перебували, представлені в таблиці1.15.

Таблиця 1.15.

Діяльність соціальних центрів матері і дитини43 (осіб)

2006

2007

2008

2009

Кількість центрів

13

14

Кількість жінок, які перебували у центрі протягом року,

з них:

179

234

вагітних

31

33

з дитиною від народження до 18 місяців

141

201

У 2009 році діяло 14 соціальних центрів матері та дитини. Зокрема в таких областях: Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Луганська, Сумська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька, м. Севастополь та АР Крим. У них протягом року перебувало 33 вагітні жінки та 201 жінка з дитиною. 9 вагітних жінок протягом звітного періоду народили дітей і продовжили там своє перебування вже разом з дітьми. У результаті роботи: влаштовано на навчання 29 осіб; 6 працевлаштовані; 76 знайдено (відновлено) житло; 167 налагодили/відновили стосунки з соціальним оточенням; 130 - з родиною; 113 було надано допомогу в оформленні необхідних документів; 210 і 208 дітям було організовано та проведено медичне обстеження; 215 отримали навички догляду за дитиною та знання про розвиток дітей раннього віку.

За цей час із соціальних центрів матері та дитини вибуло 9 вагітних жінок і 118 жінок з дітьми від народження до 18 місяців; 1 жінка з дитиною, якій понад 18 місяців. З них: 59 жінок перебували в закладі до 6 місяців (що становить 46 % від загальної кількості); 42 – до 12 місяців; 26 – до 18 місяців. Після вибуття із закладів 30 жінок повернулися до чоловіків, 51 розпочала самостійне життя з дитиною, 23 повернулися в сім’ї батьків, 19 вступили до шлюбу, 121 було передано під соціальний супровід центрів. Дві вагітні жінки були відраховані за систематичне порушення правил внутрішнього розпорядку (Вінницька обл.), у ще двох вилучено дітей (Харківська та Хмельницька обл.). 97 % вибули із соціальних центрів матері і дитини з досягненням позитивного результату.

Все це свідчить про велику потребу в подальшій роботі з жінками за місцем проживання та наданні їм комплексу необхідних соціальних послуг з метою підтримки та подальшої їх адаптації. Висока результативність роботи соціальних центрів матері та дитини простежується з початку створення їх мережі у 2006 році, адже соціальна підтримка жінки з дитиною, створення умов для повноцінного функціонування сім’ї є вельми актуальними.

З метою запровадження ефективної системи профілактики раннього сирітства необхідно:

 • забезпечити систему підготовки спеціалістів соціальних центрів матері й дитини і консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини;

 • визначити критерії моніторингу та оцінки діяльності консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини;

 • розробити інструкції щодо впровадження базового рівня соціальних послуг та забезпечення ефективності соціальної роботи з жінками, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини, в соціальних центрах матері та дитини;

 • розробити санітарно-гігієнічних норми діяльності соціальних центрів матері та дитини.

Як зазначалося вище, одним з компонентів попередження сімейного неблагополуччя є формування і впровадження ідеології відповідального батьківства серед дітей, молоді та подружніх пар. Потреба у проведенні профілактики сімейного неблагополуччя, формування усвідомленого і відповідального батьківства вимагає запровадження системної просвітньої і консультативної роботи серед молоді щодо формування сім’ї, виховання дітей, батьківської відповідальності. Саме цей напрям соціально-педагогічної роботи має стати одним з пріоритетних у державній сімейній політиці.

Така діяльність передбачена Державною програмою підтримки сім’ї на період до 2010 року. Проте аналіз звітності органів виконавчої влади демонструє відсутність єдиних загальнонаціональних підходів у формуванні національної системи «батьківського всеобучу». За звітами обласних державних адміністрацій можна виділити окремі напрями та форми роботи.

Зміцнення сімейних цінностей відбувається через:

 1. організацію тематичних свят, фестивалів – обласна естафета «Молода галицька родина», обласний фестиваль свідомого батьківства (Івано-Франківська обл.);

 2. науково-практичні конференції, круглі столи – обласна конференція «Міцна сім’я - основа суспільства» (Івано-Франківська обл.).

Формування культури сімейних стосунків:

 1. розповсюдження інформаційних матеріалів під час просвітницьких заходів (Миколаївська обл.);

 2. книжкові виставки для сімейного читання, оформлення у бібліотечних закладах (Миколаївська обл.);

 3. роботу батьківського всеобучу в навчально-вихованих закладах, діяльність якого зорієнтована на формування педагогічної освіти батьків (Миколаївська обл.);

 4. впровадження навчальних програм, зокрема «Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (Київська обл.).

Робота з молоддю з підготовки до сімейного життя, робота з молодими сім’ями:

1) громадські організації надають інформаційну підтримку та проводять навчання, за такими напрямами:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (1)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (2)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 4. Полтавська міська рада виконавчий комітет управління у справах сім’Ї, молоді та спорту вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-41-86, 56-43-99, Тел./факс (05322) 2-57-29, e-mail

  Документ
  На виконання доручення міського голови Полтави Матковського Андрія Всеволодовича інформую Вас про розвиток сімейної політики у м. Полтава, досвід її реалізації та перспективи.
 5. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

  Документ
  Ми щиро вдячні за надану партнерську та експертну підтримку Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству праці та соціальної політики України,

Другие похожие документы..