Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
гуашь); «У каждого есть своя мама…» (животный мир - акварель, гуашь); композиции из природного материала; художественная обработка ткани; художествен...полностью>>
'Документ'
За словами голови облдержадміністрації Юрія Чмиря, кваліфікована робітнича сила і розвинута економіка – ключові та взаємопов’язані аспекти, з позиції...полностью>>
'Закон'
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы д...полностью>>
'Реферат'
Формы краткосрочного финансирования на предприятии. Оценка финансового состояния предприятий и установление неудовлетворительной структуры баланса....полностью>>

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту становище сімей в україні

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1 Волков А. Г. Семья объект демографии. – М.: Мысль, 1986. – С. 13.

2 Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, С. 85-88; Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009, С. 74-82.

3 Там же

4 Розраховано за даними вибіркового соціально-демографічного дослідження «Сім’я і сімейні відносини» (2009 р.)

5 Розраховано за даними Державного комітету статистики України.

6 Розраховано за даними Державного комітету статистики України.

7 Смертність населення України у трудоактивному віці. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ, 2007. – С. 66-67.

8 The New Demographic Regime. Population Challenges and Policy Responses. Edited by M.Macura, A.L.MacDonald, W.Haug. – UN, New York and Geneva, 2005.

9 Розраховано за даними Державного комітету статистики України.

10 Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, С. 97-98.

11 Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009, С. 116-117.

12 Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, С. 103; Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009, С. 121.

13 Дані вибіркових обстежень 2008 р. і 2009 р.

14 Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, С. 107.

15 Регіональні особливості шлюбно-сімейної структури населення України та процесів її формування // Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку. – К.: ІДСД НАН України, Держкомстат України, 2005, С. 51-82.

16 Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. – Київ: АДЕФ-Україна, 2008, С. 181-184.

17Статистичні збірники «Природний рух населення у 1989–2001 роках», демографічні щорічники «Населення України» за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр.

18 Дані Всеукраїнського перепису населення 2001 р.

19 Дані вибіркових обстежень умов життя домогосподарств // Витрати та ресурси домогосподарств України у 2000, 2004, 2009 рр. /http://www.ukrstat.gov.ua/

20Henriette Engelhardt. Fertility Intentions and Preferences: Effects of Structural and Financial Incentives and Constraints in Austria. 2004. http://paa2005.princeton.edu/download.aspx

21 Результати обстеження «Сім’я і сімейні відносини, 2009».

22 Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що здійснюється Інститутом соціології НАН України починаючи з 1994 року і по 2010 рік. Генеральний директор проекту - академік НАНУ - В.М.Ворона. Опитування населення України проводяться кожен рік; вибіркова сукупність кожного опитування у середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років).

23 Міжнародне порівняльне соціологічне дослідження «Європейське соціальне дослідження» (ESS), в якому брали участь 24 держави ЄС та Україна (керівник проекту - професор Лондонського університету Роджер Джовел). В Україні опитування проводилися за загальнонаціональною випадковою вибіркою (2000 респондентів) в березні-квітні 2005 та 2007 році Інститутом соціології НАНУ під керівництвом Є.Головахи.

24 Головаха Е. Постсоветская аномия: особенности вихода из состояния аномической деморализованности в России и Украине.//Общественные науки и современность. - 2008. - № 6. - С.5. (5-10)

25 Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що здійснюється Інститутом соціології НАН України починаючи з 1994 року і по 2010 рік. Генеральний директор проекту - академік НАНУ - В.М.Ворона. Опитування населення України проводяться кожен рік; вибіркова сукупність кожного опитування у середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років)

26 Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., «Столиця». - 2002. - С. 76

27 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. - Київ. - «Компанія Ваіте». - 2007. - С.74.

28 Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К.: АДЕФ-Україна, 2008, С. 85-88; Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009, С. 74-82.

29 Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2008 році. Статистичний збірник. К., - 2009., С.13, табл.4.

30 Дані Державного комітету статистики України.

31 Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. - Київ. - «Компанія Ваіте». - 2007. - С.73

32 Головаха Е., Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007. Київ: Інститут соціології НАНУ, 2008 - С.64.

33 Там же, С.65

34 Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., - «Столиця». - 2002. - С. 92

35 . Проект «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін», що здійснюється Інститутом соціології НАН України починаючи з 1994 року і по 2010 рік. Генеральний директор проекту - академік НАНУ - В.М.Ворона. Опитування населення України проводяться кожен рік; вибіркова сукупність кожного опитування у середньому становить 1800 осіб і репрезентує доросле населення України (віком понад 18 років).

36 Міжнародне порівняльне соціологічне дослідження «Європейське соціальне дослідження» (ESS), в якому брали участь 24 держави ЄС та Україна (керівник проекту - професор Лондонського університету Роджер Джовел). В Україні опитування проводилося за загальнонаціональною випадковою вибіркою (2000 респондентів) в березні-квітні 2005 та 2007 році Інститутом соціології НАНУ під керівництвом Є.Головахи.

37 Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. - К., - «Столиця». - 2002. - С. 104.

38 Соціологічне дослідження «Сім’я та шлюб очима молоді» було здійснено у 1994 році Українським інститутом соціальних досліджень, опитано 1438 юнаків та дівчат в різних регіонах України. Керівник дослідження - Ю.М.Якубова.

39 За даними Мінсім’їмолодьспорту

40 За даними Державної судової адміністрації

41 За даними Міністерства охорони здоров’я.

42 За даними Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.

43 За даними Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.

44 Дослідження було проведено Міжнародним центром «Ла Страда – Україна» та Харківським інститутом соціальних досліджень у співпраці з МВС України в 2007-2008 роках. Методологія дослідження була побудована на показниках оцінки вартості сімейного насильства, запропонованих професором Сільвією Уолб (Університет Лідса, Велика Британія) і Леслі Лейн (Університет Нового Південного Уельсу, Австралія). Підрахунок вартості одного випадку сімейного насильства містив у собі ряд показників, серед яких: прямі втрати майна, витрати, пов’язані зі здоров’ям, економічні втрати, викликані зниженою працездатністю або невиходом на роботу, витрати, пов’язані із діяльністю правоохоронних органів, судів, соціальних служб, витрати, пов’язані з перебуванням у притулках, кризових центрах тощо.

45 Закон визнає чотири види насильства:

Фізичне насильство в сім’ї - умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім’ї - протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.

Психологічне насильство в сім’ї - насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї - умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я - Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 10, С.70

46 Захист шостої та сьомої об’єднаної доповіді про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок відбувся 21 січня 2010 року.

47 Буленко Т.В. Тенденції розвитку української сім’ї та її проблеми на сучасному етапі / Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. — К., 2001. — т.ІІІ, ч.4. - С.20-24.

48 Лосева В., Луньков А. Запрет на инцест. Ж. «Архетип».- 1996.- № 1.- С. 49-54.

49 Зйдемиллер Е., Юстицкий В. Психология и психотерапия семьи. — СПб, 2000.

50 Дані офіційного сайту Державного комітету статистики України

51Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними офіційного сайту Державного комітету статистики України

52 Дані офіційного сайту Державного комітету статистики України.

53Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними Обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

54Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними Обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

55 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними Обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

56 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними Обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

57 Розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 1999-2009 рр.

58 Далі по тексту в.п. означає «відсоткових пунктів».

59 Джерело: розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 1999 р. та 2009 р.

60 Розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 1999-2009 рр.

61 Розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 2009 р.

62 Розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 1999 р. та 2009 р.

63 Калорійність спожитих харчових продуктів є ще одним критерієм, який дозволяє визначити рівень життя (бідності) населення. Для України за відносну межу бідності було взято 2100 ккал, тобто якщо енергетична цінність добового раціону складає менше зазначеної норми, то людина вважається бідною.

64 Розрахунки співробітників Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ за даними обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом на постійній основі з 1999 р.; 1999 р. та 2009 р.

65 Модуль щодо забезпеченості домогосподарств України товарами тривалого користування (до обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України) з 2006 року проводиться раз на два роки. Останній рік – 2008-й.

66 Стосовно мобільних телефонів слід сказати, що у 2000 році їх ще не було в переліку товарів тривалого користування, які було включено в обстеження умов життя домогосподарств.

67 Розрахунки Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ.

68Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2000 та 2008рр. – 186 с.

69 Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2002 та 2009р

70 Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2002 та 2009р

71 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за данними Обстежень умов життя доогосопдарств України.

72 Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2009 р.

73 Домогосподарства, з рівнем середньодушових грошових доходів (у 2001 році – витрат) понад 360 грн. на місяць у 2001 р та 1920 грн. на особу в місяць у 2008 р.

74 Домогосподарства, з рівнем середньодушових грошових доходів (у 2001 році – витрат) нижче 75 % медіанного рівня (108,97 грн. у 2001 р. та 622,7 грн. у 2008 р.

75Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2002, 2009 р.

76Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування. – К.: Держкомстат України, 2002, 2009 р

77 За даними Державного комітету статистики України.

78 Дані Державного комітету статистики України.

79 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2000, 2005, 2009 рр.

80 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2000, 2005, 2009 рр.

81 Джерело: розраховано співробітниками Інституту демографії та соціальних досліджень за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2000, 2005, 2009 рр.

82 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2000, 2005, 2009 рр.

83 Розрахунки співробітників Інститут демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ за даними обстежень умов життя домогосподарств у 2000, 2005, 2009 рр.

84 Витрати на харчування складають більше 60 % сукупних витрат домогосподарства.

85 75 %-ий поріг медіанного рівня сукупних еквівалентних витрат населення.

86 Співвідношення середнього значення по10 % найбагатших та середнього значення по 10 % найбідніших

87 Розрахунки авторів за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

88 Розрахунки авторів за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України

89 Мова йде про критерій прожиткового мінімуму.

90 Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати в будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи (стаття 1 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення»).

91 Доповідь «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2010 р.». http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/sdh/sdH3010.htm

92 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» вiд 21.11.1992 № 2811-XII (поточна редакція від 12.06.2009 на пiдставi 1390-17)

93 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування» вiд 23.09.2008 № 573-VI (редакція вiд 23.09.2008)

94 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» вiд 21.11.1992 № 2811-XII (поточна редакція від 12.06.2009 на пiдставi 1390-17)

95 Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 № 107-VI (поточна редакція вiд 18.12.2008 на пiдставi 659-17)

96 Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 № 107-VI (поточна редакція вiд 18.12.2008 на пiдставi 659-17)

97 Згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005

98 Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III (поточна редакція від 10.01.2009 на пiдставi 796-17)

99 Закон України «Про прожитковий мінімум» вiд 15.07.1999 № 966-XIV (остання редакція вiд 22.05.2008 на пiдставi v010p710-08)

100 Наприклад, вкладник заключив угоду на суму 50 тис. € з умовою одержання права на позику при накопиченні 40 % цієї суми. Це означає, що накопичивши всього лише 20 тис., він може отримати від каси 50 тис., з яких 30 є позикою.

101Здоров’я населення та діяльність системи охорони здоров’я України: реалії, проблеми та шляхи вирішення. Київ, 2010

102 Там же

103 Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2003-2005 роки /статистичні-довідкові матеріали/. Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2009 рік, Київ, 2010.

104Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник), Київ, 2010.

105 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

106Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

107 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

108 Там же

109 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

110 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

111 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

112 Там же.

113 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

114 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

115 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 р. р.

116 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

117 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

118 Там же

119 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

120 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ,2010 р.

121 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ,2010 р.

122 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ,2010 р.

123 Здоров’я населення та діяльність системи охорони здоров’я України: реалії, проблеми та шляхи вирішення. Київ, 2010 р.

124 За даними вибіркового опитування домогосподарств щодо стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги.

125 Здоров’я населення та діяльність системи охорони здоров’я України: реалії, проблеми та шляхи вирішення. Київ, 2010 р.

126 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

127 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

128 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

129 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

130 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

131 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

132 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2006-2008 роки. Київ, 2009.

133 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

134 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

135 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009.

136 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009 р.

137 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки /довідково-статистичні матеріали/. Київ, 2009 р.

138 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки /довідково-статистичні матеріали/. Київ, 2009.

139Довідник з питань репродуктивного здоров’я. Під ред. проф. Гойди Н.Г.- К., Вид-во Раєвського, 2004.

140 Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки /довідково-статистичні матеріали/. Київ, 2009 р.

141 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

142 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ,2010

143 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ, 2010

144 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ, 2010

145 ВІЛ-інфекція в Україні /Інформаційний бюлетень №33. Київ, 2010

146 Стан здоров’я дітей 0-17 років в Україні та надання їм медичної допомоги за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/. – К.-2010 р.

147 Стан здоров’я дітей 0-17 років в Україні та надання їм медичної допомоги за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/. – К.-2010 р.

148 Стан здоров’я дітей 0-17 років в Україні та надання їм медичної допомоги за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/. – К.-2010 р.

149 Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2003-2005 роки /статистичні-довідкові матеріали/. Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/.- Київ, 2010.

150 Жінка і здоров’я . За редакцією Марлен Б.Голдман, Морін К.Гетч. Том І. – Видавництво „Сфера», Київ, 2005 р.

151 Стан здоров’я дітей 0-17 років в Україні та надання їм медичної допомоги за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/. – К.-2010 р.

152 Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2003-2005 роки /статистичні-довідкові матеріали/. Та Стан здоров’я жіночого населення в Україні за 2009 рік /статистично-аналітичний довідник/.- Київ, 2010.

153 Аналіз роботи дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 роки у забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України (інформаційно-статистичний довідник).- Київ, 2008

154 Там же

155 Аналіз роботи дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 роки у забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України (інформаційно-статистичний довідник).- Київ, 2008

156 Аналіз роботи дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 роки у забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України (інформаційно-статистичний довідник).- Київ, 2008

157 Аналіз роботи дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 роки у забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України (інформаційно-статистичний довідник).- Київ, 2008

158 Аналіз роботи дитячої та підліткової гінекології за 2003-2007 роки у забезпеченні репродуктивного здоров’я населення України (інформаційно-статистичний довідник).- Київ, 2008

159 Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр.

160 Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню: підсумки діяльності системи охорони здоров’я України у 2009 році. - К.:МОЗ України, 2010.

161 Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010.

162 а) Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н. Комарова, А. Зінченко, Д. Дікова-Фаворська, Н.- Романова та ін. – К.: Ук р. ін-т соц. дослідж., 2005.– 88 с. – (Формув. здорового способу життя молоді; Кн. 10).

б) Формування здорового способу життя в Україні: національна модель „Молодь за здоров’я» / П. Шатц, О. Яременко (ке р.), О.Балакірєва та ін. – К.: Ук р. ін-т соц. дослідж., 2005.– С 130.

163 Формування здорового способу життя молоді: стан, тенденції, перспективи: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2002 р.). – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003.- 250 с.

164 Соціологічне дослідження «Ставлення молоді до здорового способу життя», проведене Державним інститутом сім’ї та молоді за сприяння ЮНІСЕФ у вересні 2010 року

165 Соціологічне дослідження «Ставлення молоді до здорового способу життя», проведене Державним інститутом сім’ї та молоді за сприяння ЮНІСЕФ у вересні 2010 року

166 Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік / Міністерство охорони здоров’я України; Український інститут стратегічних досліджень ИОЗ України . – К., 2009. – 360 с.

167 Розрахунки співробітників ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України за даними обстеження умов життя домогосподарств України Держкомстату України. Тут і далі: з метою усунення впливу статистичних викидів на розподіл доходів та витрат домогосподарств скоригована система статистичних ваг багатодітних домогосподарств м. Києва з урахуванням рівня їх середньодушових доходів та результатів попередніх раундів ОУЖД

168 За матеріалами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України

169 Розрахунки Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Держкомстатом

170 Соціологічне дослідження «Ставлення молоді до здорового способу життя», проведене Державним інститутом сім’ї та молоді за сприяння ЮНІСЕФ у вересні 2010 року

171 Матеріали круглого столу «Сім’я – релігійний, соціальний та правовий аспекти» 4.02.2010//.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3A4--2010-&catid=23%3A2009-04-22-12-15-32&Itemid=27&lang=uk

172 Офіційний вісник України, 2001 р., N 52

173 http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd

174 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.232 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1382-15

175 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.290http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1768-14

176 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135 zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14

177 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.348 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-14

178 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=250-2003-%EF

179 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 1, ст.2 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2109-14

180 Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252

181 Закон України Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.19 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1646-17

182 Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми від 21 квітня 2005 р. N 315 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-2007-%EF

183 http://www.ditu.gov.ua/statistics/10200

184 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.550

185 Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 59 ст. 123

186 Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 року N 1063-XIV

187 постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2001 № 243

188 Постанова Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 р. N 565

189 Постанова Кабінету Міністрів від 26 квітня 2002 р. N 564

190 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 73-р «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та асоціацією "СОС-Кіндердорф Інтернешнл" про створення СОС - дитячих містечок та супутніх СОС - проектів в Україні»

191 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 235-р.

192 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.04 №724-р.

193 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 954-р.

194 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.04 № 981 „Про підтримку сімей при народженні дитини»

195 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244

196 Окремим жінкам не виплачено винагороду лише з об’єктивних причин: смерті, виїзду за кордон тощо.

197 Різниця між даними поточного та минулого року Джерело: сайт Держкомстату

198 Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За ред. А.Й.Капської, І.М.Пінчук, С.В.Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.

199 Громадська думка: Дослідження, Аналіз, Висновки. – К.: ДЦССМ, 2003. – 125 с.

200 Аналітичний звіт: Моніторинг соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 136 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державний інститут розвитку сім’ї та молоді національний звіт

  Документ
  (а) Політика держави, національне законодавство, що сприяє здійсненню прав дитини, закріплених у Конвенції; зміни у національному законодавстві відповідно до принципів та положень Конвенції 6
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (1)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «одеська юридична академія» кримінальне право україни (2)

  Навчально-методичний посібник
  Посібник надає стислу характеристику тем курсу з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу студентів на основні визначення кримінального права, які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі дискусійні,
 4. Полтавська міська рада виконавчий комітет управління у справах сім’Ї, молоді та спорту вул. Жовтнева, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-41-86, 56-43-99, Тел./факс (05322) 2-57-29, e-mail

  Документ
  На виконання доручення міського голови Полтави Матковського Андрія Всеволодовича інформую Вас про розвиток сімейної політики у м. Полтава, досвід її реалізації та перспективи.
 5. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту

  Документ
  Ми щиро вдячні за надану партнерську та експертну підтримку Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерству праці та соціальної політики України,

Другие похожие документы..