Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
М.Зощенко. (любые 5 рассказов). А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». А.П.Платонов. Рассказ «Возвращение». У.Шекспир. Пьеса «Ромео и Джульетта»....полностью>>
'Урок'
формировать умение ставить цели, умение общаться, умение фиксировать свои затруднения, умение контролировать и согласовывать свою деятельность с друг...полностью>>
'Самостоятельная работа'
Изучение дисциплины предусматривает ознакомление с особенностями архитектуры глобальных информационных ресурсов; освоение сервисов, предоставляемых И...полностью>>
'Документ'
Подаётся в корзинке из пшеничной лепёшки. 00 Сырное ассорти 30руб Дор-блю, масдам и ольтермани с грецким орехом и виноградом....полностью>>

Програма, за якою працює творчий колектив дошкільного закладу, передбачає співпрацю дитини з педагогом в єдиному творчому процесі. Головний принцип побудови програми від простого до складного

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 74 «Веселка» компенсуючого типу

Харківської міської ради

Доповідь

(з ДОСВІДУ РОБОТИ)

«Впровадження програми

краєзнавства з елементами туризму».

Виконавець: фізінструктор

Пшенична О. В.

Введення краєзнавчо-туристської діяльності до навчально-виховно­го процесу обумовлено завданнями дошкільного закладу та його спе­цифічними можливостями.

Вона дає змогу педколективу в комплексі вирішувати виховні, оздо­ровчі, навчальні завдання, розвиваючи дитину в цілому: інтелектуально, морально, фізично, духовна.

Заняття проводяться на свіжому повітрі, дають певне фізичне наван­таження, сприяють фізичному розвитку дітей, загартовують організм, вчать орієнтуватися, привчають до самообслуговування, розвивають Спостережливість, формують моральні якості — як особистісні, так і колективні — сприяють трудовому, екологічному, естетичному, еконо­мічному вихованню, озброюють дітей знаннями з валеології.

Програма, за якою працює творчий колектив дошкільного закладу, передбачає співпрацю дитини з педагогом в єдиному творчому процесі.

Головний принцип побудови програми — від простого до складного.

Основна властивість — гнучкість, мобільність.

Це обумовлює можливість використання її у всіх вікових групах в різних варантах.

Програма дозволяє ввести необхідні корективи до теми, кількості занять з урахуванням можливостей педагога (підготовка, досвід, наявність обладнання та матеріалу тощо).

Вся робота планується за туристсько-краєзнавчими сезонними циклами (пори року) та блоками (розділами).

Кожен цикл має свої блоки, а кожен блок — свої теми.

Теми поділені на підтеми — заняття за відповідною тематикою, яка детально ознайомлює дітей з довкіллям.

Всі заняття проводяться в ігровій формі і спрямовані на розвиток творчої активності дітей.

Теми занять тісно пов'язані з життєвим досвідом дитини, обсягом її знань, вмінь та навичок, а також з питаннями, які у неї виникають в процесі роботи.

Кожен блок закінчується святом, а цикл — проведенням походу.

Повторне звертання в різних циклах до одних і тих же природних та громадських об'єктів і тем складає другу особливість програми і дозволяє дитині поглиблювати свої знання в різних аспектах, проводити тривалі спостереження, збагачувати свій життєвий досвід.

Проведення дослідницької діяльності під час прогулянок-походів сприяє пізнанню дітьми взаємозв'язків в природі, формуванню стійко­го інтересу до довкілля, пізнавальної активності дітей.

Краєзнавчо-туристська діяльність готує дітей до життя, навчає співіснуванню, розвиває позитивні моральні якості, пригнічує негативні. Вся робота ведеться в тісному контакті із сім'єю, забезпечуючи наступність дитячого садка і школи.

Всі розділи програми пов'язані з програмою «Я у світі», доповнюють її згідно з сучасними вимогами.

Топографія для дошкільників і молодших школярів

Підрозділ

Чи вмію я орієнтуватися?

Теми

Ігри та завдання на вміння орієнтуватися на місцевості відносно на­вколишніх об'єктів:

 1. ігри на самоорієнтування;

ігри на розвиток спостережливості.

Підрозділ

Ознайомлення з топографічними знаками

Тема

Ознайомлення з топознаками, які найчастіше можна застосувати на нашій місцевості.

Малювання маршрутних листків.

Підрозділ

Поняття про схему

Теми

Вчимося бути туристами.

Підтеми.

Ознайомлення дітей під час подорожі з тим, як орієнтуються дорослі: звертати увагу на стежки, дороги, просіки, струмки, їх розташування відносно сторін світу, заохочення дітей до постійного самоорієнтування. Під час переходів виконувати завдання:

Під час переходів виконувати завдання:

1.Визначити на око відстань у кроках до вказаного об'єкта.

2.Визначити орієнтир на маршруті.

3.Визначити місцезнаходження об'єкта.

4. Визначити напрям руху групи.

5. Хто більш побачить на шляху особливого, незнайомого

6. Описати своє розташування відносно місцевих об'єктів (дитина називає предмет, біля якого вона безпосередньо перебуває, та об'єкти, які знаходяться поруч, праворуч, попереду, позаду).

7.Описати своє розташування відносно сторін обрію.

8.Ігри на розвиток спостережливості, на орієнтування за місцевими ознаками, на визначення пори доби та погоди за об'єктами природи

Тема

Топознаки

Підтеми

Ознайомлення з топографічними знаками, які позначають важливі для туристів об'єкти:

площинні — озеро, болото, сквер, населений пункт;

лінійні — ґрунтові дороги, стежки, струмки, лінії електропередач, магістралі, річки;

• точкові — будівлі, дерева, колодязі, вежі тощо.
Ігри та вправи на закріплення топознаків.
Тема

Ознайомлення з топографічною картою.

Тема

Робота з топографічною картою. Підтеми

Вправи на закріплення топознаків. Вправи на закріплення навичок орієнтування по карті. Підрозділ Топографія Тема

Складання схем місцевості (вулиці, мікрорайону). Складання схем маршрутів (дорога додому, маршрутні листи). Різновиди маршрутів (кільцеві, лінійні, радіальні). Розглядання та визначення видів маршрутів на схемі. Складання найпростішої топографічної карти місцевості на основі

схем маршрутів (колективна робота).

Користування картою чи схемою в поході.

Підтеми

Розпізнавання місцевості за орієнтирами та відомими ознаками (при­гадування — що знаходиться за поворотом, за горою, за озером, за галявиною, на півночі, на півдні, на сході, на заході).

Розглядання карти та розпізнавання об'єктів місцевості, зображених на ній.

Визначення точки свого місцезнаходження відносно орієнтирів та навколишніх об'єктів.

Визначення сторін світу, спочатку за компасом, потім за місцевими ознаками, Сонцем.

Орієнтування по карті відносно сторін обрію (завжди так, щоб на­прям на північ і верхній край карти збігалися), знаходження на карті точки свого місцезнаходження.

Зіставляння карти, зорієнтованої верхнім краєм на північ, із навко­лишніми об'єктами (розпізнавання реальних об'єктів місцевості та їх зображень на карті).

Здійснення руху за маршрутом, з орієнтуванням по карті.

тел. 7737070 , Е-mell:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра виховання та розвитку особистості Відділ дошкільної освіти Харцизький міський методичний кабінет Формування дбайливого ставлення дитини до рідної природи через краєзнавчу діяльність

  Диплом
  В творчому проекті розкрито формування дбайливого ставлення дитини до рідної природи через краєзнавчу діяльність. В додатку надаються методичні рекомендації щодо виховання у дітей дбайливого ставлення до природи.
 2. Програма виховання дітей дошкільного віку Затверджено

  Документ
  Першу програму виховання дітей дошкільного віку «Малятко» в незалежній Україні колегія Міністерства освіти України рекомендувала в 1991 р. Протягом восьми років її успішно втілювали в дошкільних закладах нашої держави.
 3. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 5. Соціально педагогічний комплекс регіону: теорія І практика збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 травня 2008 року

  Диплом
  У науково-методичному збірнику вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально - педагогічний комплекс регіону: теорія і практика», проведеної на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського державного

Другие похожие документы..