Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
Элементы схемы молниеотвода размещены внутри герметичной трубы, изготовленной из нержавеющей стали или меди, на внутренней поверхности которой размещ...полностью>>
'Реферат'
В судьбоносную осень 1612 года Второе земское ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина ...полностью>>
'Сказка'
И сказку, и анекдот объединяет родство с мифом. Последний для двух этих жанров явился общей отправной точкой. Именно отсюда — пересекающиеся темы, обр...полностью>>
'Реферат'
1.3 Технология и организация выполнения работ 1.3.1 Организационная подготовка к строительству 1.3. Работы подготовительного периода ....полностью>>

Будувати локальну систему автоматичного вимірювання або контролю одного із параметрів технологічного процесу, нарисувати його схему та вибрати необхідні прилади

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОПИС МОДУЛЯ

1

Назва модуля: Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії

2

Код модуля: АТХП_6028_С01

3

Тип модуля: Обовязковий

4

Семестр: 8

5

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1), аудиторних годин – 32 (лекцій - 16, лабораторних робіт – 16)

6

Лектор: Щеглюк Мирон Романович

7

Результати навчання: В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні вміти побудувати локальну систему автоматичного вимірювання або контролю одного із параметрів технологічного процесу, нарисувати його схему та вибрати необхідні прилади. Зробити аналіз методів вимірювання, використовуваних приладів і засобів, розрахувати похибки вимірювання.

8

Спосіб навчання: Аудиторне

9

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізити: - фізика, основи електротехніки;

- кореквізити: - фахові дисципліни

10

Зміст навчального модуля:

Види автоматичних систем (вимірювання, сигналізації, контролю, захисту, регулювання та керування). Структурні схеми систем і основні їх елементи та призначення. Місцеві, дистанційні та телемеханічні системи. Метрологічне забезпечення виробництва. Похибки вимірювань та вимірювальних приладів. Первинні перетворювачі. Класифікація перетворювачів. Чутливість та інші характеристики перетворювачів. Уніфікація сигналів. Уніфікуючи перетворювачі та їх застосування для вимірювань та в системах регулювання. Вимірювальні кола автоматики (мостові, потенціометричні та компенсаційні). Вимірювальні прилади. Автоматичні вимірювальні прилади.

Принципи автоматичного регулювання. Структура систем автоматичного регулювання. Об’єкти автоматичного регулювання та їх основні характеристики. Призначення автоматичних регуляторів та їх класифікація. Виконавчі механізми автоматики. Електромагнітні та електромоторні виконавчі механізми. Автоматичне і автоматизоване керування асинхронним трифазним двигуном. Пневматичні та гідравлічні виконавчі механізми.

11

Рекомендована література: 1. Щеглюк М.Р., Юсик Я.П. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій. - Львів: Вид. „Львіська політехніка”, 2006. - 450 с. 2. Щеглюк М.Р., Митюк Р.В. Пристрої автоматики для автоматизації будівництва.- К.:НВК ВО, 1991.- 240 с.

12

Форми та методи навчання: Лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота

13

Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота;

- Підсумковий контроль (60%): контрольна робота

14

Мова навчання: УкраїнськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Технічне рішення побудови комп’ютеризованої системи контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів

  Документ
  У третє тисячоліття земна цивілізація увійшла з техносферою, що перетворилася в потужне осердя, навколо якого сплелися соціальні, економічні та екологічні проблеми суспільного поступу.
 2. Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальності 7

  Документ
  Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 і 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”).
 3. Контроль І ревізія – Мурашко

  Документ
  Проблемність цих питань значно зростає в сучасних умовах, коли трансформація економіко-правового середовища в державі супроводжується нормативно-правовим реформуванням бухгалтерського обліку і бухгалтерської (фінансової) звітності.
 4. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
 5. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.

Другие похожие документы..