Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1.Стандарт надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення, продовження строку дії, видачі дублікатів ліцензій на користування радіочасто...полностью>>
'Документ'
Байкал – удивительное место, несравнимое по своей завораживающей красоте и энергетике ни с одним уголком мира. Байкальский регион с его первозданной ...полностью>>
'Документ'
Иван Петрович Павлов родился 26 сентября (14 сентября по старому стилю) 1849 г. в Рязани, в семье священника. Несколько поколений его предков служили...полностью>>
'Документ'
М.С. Каган. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке «Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века». К 80-летию профессора Моисе...полностью>>

Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кримський інститут бізнесу

Самарський університет бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації

Матеріали IV науково-практичної конференції

30 квітня 2010 р.

Том І

Сімферополь

Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р. – в 2 т. – Т. І. Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.– 164 с.

Редакційна колегія:

 1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

 2. Трофимова В.В. – директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

У збірнику представлені тези доповідей учасників IV науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації».

Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців.

© Автори статей, 2010

© ВіТроПринт, 2010

ЗМІСТ

Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізації

Безручко Дмитро Сергійович

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

10

Грущинська Наталія Миколаївна

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В СУЧАСНИХ УМОВАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

12

Макаровський Олександр Петрович, Крись Павло Остапович

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ НА ПЕРШОМУ КУРСІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

15

Гуманітарні проблеми соціально-економічного розвитку

Богун Любовь Анатольевна

ПРОЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И АДАПТАЦИЯ ФИРМЫ

21

Горемикіна Юлія Володимирівна

ІНФОРИМЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

22

Kostenko Rostyslav Valeryovych,

USE FOREX SIGNAL SYSTEM FOREX IN VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE ECONOMISTS TO JOB IN THE CURRENCY MARKET ON THE BASIS OF COMPUTER TECHNOLOGIES

25

Rogozina Yulia Anatoliivna, Myronova Olga Mykolaivna

GENDER ISSUES OF EMPLOYMENT IN UKRAINE

26

Romas Tetyana Oleksandrivna, Myronova Olga Mykolaivna

COMBANATING WORSTYLE="FORMS OF CHILD LABOR IN UKRAINE

29

Розвиток людського потенціалу та формування громадянського суспільства

Ахромкін Євген Михайлович, Ігнатова Олена Віталіївна, Кононова Ольга Олександрівна, Міхальова Олександра Миколаївна

СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБРОБКИ ДУМОК ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

34

Богун Любовь Анатольевна

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБМЕН И ДОВЕРИЕ

37

Бутрин Мар’яна Олександрівна

Функціонування міжбанківського кредитного ринку в умовах глобалізації

38

Данік Наталія Вадимівна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

41

Джежелій Тетяна Віталіївна

МОТИВАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

42

Кашуба Ольга Михайлівна

Дослідження факторів реалізації неперервної освіти у Західному регіоні (на прикладі Львівської області)

45

Колач Світлана Михайлівна

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

47

Рач Валентин Анатольович, Ігнатова Олена Віталіївна, Скиба Оксана Леонідівна, Репецька Тетяна Петрівна,

ПІДХІД ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ГАЛУЗІ IT-ТЕХНОЛОГІЙ

50

Самойленко Галина Іванівна

1/8 людських ресурсів україни в руках приватних підприємців - соціальна загроза для нації

53

Кошулаб Наталія Володимирівна, Співачук Володимир Леонідович

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

57

Трансформація моделей національного економічного розвитку в умовах глобалізації

Андрианова Ирина Константиновна

Новые информационные технологии для разработки альтернативных вариантов распределения ресурсов

61

Дещенко Ольга Вікторівна

АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

65

Трофимова Вікторія Валеріївна

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ TWINNING ЕС-УКРАИНЕ

66

Щегель Світлана Миколаївна

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

74

Україна та СОТ: нова стратегія співробітництва

Бабійчук Іван Сергійович

«УКРАЇНИ ТА СОТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ. НОВА СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА»

78

Іксарова Наталія Олександрівна

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ: НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

80

Оптимізація фінансових механізмів становлення ринкової економіки

Безштанько Дмитро Васильович

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ БАНКУ ЯК ОБ’ЄКТ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ

83

Bogun Lyubov Anatolievna

FINANCIAL REPORTING AND AUDIT TO PREVENT CORPORATE FAILURE

85

Бородіна Надія Зорянівна

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ - ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

86

Горняк Ольга Василівна, Доленко Леонід Харлампієвіч

РОЗВИТОК РЕСУРСНОЇ ТЕОРІЇ В ТЕОРІЇ КОМПЕТЕНЦІЙ ФІРМИ

90

Ковальчук Вячеслав Григорьевич

О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТЕРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

92

Крючкова Наталія Михайлівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

95

Ломачинська Ірина Анатоліївна

АРХІТЕКТУРА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

98

Макаренко В.О., Скоробагатий О.В.,

МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

101

Напрямки вдосконалення облікової та податкової політики

Ушлова Ольга Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

107

Семенюк Юлія Вікторівна

Вплив системи оподаткування юридичних осіб на діяльність підприємств в Україні

111

Щербакова В.І., Манєров Г.М.

ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

113

Сидоренко Тетяна Олександрівна

Шляхи вирішення проблем податкового контролю

117

Кургіна Л.Г.

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

119

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Зайцева Надія Олександрівна

РИНОК ВИНОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ КРИЗОВОГО СТАНУ

123

Степанець Алла Вікторівна

ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

126

Македон Вячеслав Владиславович

ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ТРАНСГРАНИЧНИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ

129

Давиденко Ірина Володимирівна, Добрий Андрій Сергійович

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

132

Галгаш Руслан Анатолійович

КЕЙНСІАНСЬКА ТА МОНЕТАРИСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

135

Задворна Олена Василівна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

138

Сафоненко Людмила Володимирівна, Костинець Валерія Володимирівна

ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

141

Томашевский И.И.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

143

Калюжний Валерій Вілінович

Економетрічні дослідження ринку інтелектуальної власності

146

Ступак Ірина Олексіївна

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ

148

Скрипкіна Дар'я Андріївна

ПЕРЕХІД ВІДЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО «МОТИВАЦІЇ 3.0»

152

Зюкова Ірина Олексіївна, Лещенко Юлія Олександрівна

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Кузнецова Надежда Николаевна, Тягниленко Ольга Петровна

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТЕЛЕЙ Г. ОДЕССЫ

154

156

Височин Ірина Володимирівна

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРООБОРОТУ

Чернишов Олександр Вікторович

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК РИСА СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

159

162

Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізації

Безручко Дмитро Сергійович

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана», Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Cучасний етап глобального соціально-економічного розвитку часто розглядають в контексті моделей інформаційного суспільства та інформаційної економіки. В інформаційному суспільстві ключовим фактором і продуктом виступають інформація та знання. Інформаційна економіка, за визначенням М.Кастельса – це «така економіка, в якій продуктивність і конкурентоспроможність залежать від здатності її суб’єктів ефективно створювати, обробляти і застосовувати інформацію» [1, с.62]. Інформаційне суспільство, основою якого є інформаційна економіка, являє собою складну багаторівневу систему взаємозв’язків, тому процеси, які відбуваються в ньому, викликають трансформації в усіх сферах соціально-економічних відносин на глобальному рівні. Актуальність даного питання визначається тим, що для прогнозування того, яким чином ці процеси змінять соціально-економічну систему в майбутньому, необхідним є систематичний та комплексний аналіз сучасних тенденцій у ключових її підсистемах. Тому метою даної доповіді є висвітлити найбільш важливих трансформацій у різних вимірах соціально-економічного буття, відслідкувати їх системоутворюючі взаємозв’язки і в результаті сформулювати ключові методологічні принципи, які дозволять досліджувати сучасні глобальні трансформаційні процеси та прогнозувати їх подальший розвиток на усіх рівнях їх прояву.

В економічній сфері ключовими трансформаціями, які відбуваються в наш час на глобальному рівні є збільшення ролі інформації та знань як економічного фактору, зростання частки інформаційних продуктів у ВВП країн світу, формування ринку інформації. При цьому відбувається зміщення економічних відносин від тих, які базуються на домовленостях, до тих, що базуються на інформаційному контролі. Негативними проявами стають процеси віртуалізації економіки – тобто відриву економічних відносин від реальних матеріальних об’єктів, що найбільш характерно проявляється на фінансових ринках і є однією з причин сучасної фінансово-економічної кризи. Швидкими темпами зростає споживання нематеріальних, інформаційних благ. В той же час, ще одним негативним аспектом є те, що в сучасних умовах економічними суб’єктами цілеспрямовано насаджується ідеологія «конз`юмеризму» (тотального споживання), інформація використовуються як засіб впливу на рішення споживачів економічних благ.

В технологічній сфері відбувається активне проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у виробничі процеси запровадження їх в різні галузі економіки, зростання доданої вартості від інформаційно-технологічного сектору економіки. Крім цього за останні роки значно збільшилась роль науки у виробничих процесах. Інформація та інформаційні технології не тільки стають ще одним фактором виробництва, а й підвищують продуктивність інших факторів [2, p.51] При цьому, відбувається створення глобального інформаційного простору, та посилюється роль інформаційних мереж на всіх рівнях комунікації. Передавання інформаційних факторів зростає випереджальними темпами порівняно з транспортуванням матеріальних субстанцій. Мережеві фактори формують позитивні екстерналії для різних галузей економіки.

В трудових відносинах посилюється значення творчої діяльності, значно збільшується частка розумової праці, зростає роль виключної кваліфікації, унікальних компетенцій. Пріоритет надається мотивації, яка базується на соціально-психологічному впливі. В сфері управління акцент поступово зміщується в сторону децентралізації, концепції «екосистемного управління», посилюється значення особистої ініціативи, індивідуального самоуправління. [3, с.48]

В соціальній сфері на світовому рівні відбувається поступовий перехід від субрегіональної соціальної організації до «полісуспільної» (глобальної) організації. При цьому в соціокультурній сфері відбувається перехід від субетнічного розвитку культур до «екуменістичного» розвитку, тобто певного взаємопроникнення культур, формування мультикультурного простору. В політичному житті контроль над владою поступово переходить до «технократичної еліти», транснаціональних корпорацій. При цьому відбувається колосальне ускладнення процесів управління життям суспільства. [4, с. 112]

Значні зміни відбуваються в сфері освіти та науки. Активне застосування сучасних інформаційних технологій в освіті дає змогу розвивати навички самоосвіти, створювати гнучку освітні програми, що є вкрай необхідним в наш час величезних потоків та обсягів інформації, можливості отримання швидкого доступу до фактично необмеженої бази знань. В науковій сфері відбувається подальша трансформація наукових парадигм в напрямку нелінійної, статистичної картини світу, зростає роль новітніх наукових методологій, посилюється міждисциплінарне взаємопроникнення наук та застосування науки в різних сферах соціально-економічної реальності.

Таким, чином на нашу думку, характер змін, які відбуваються на різних рівнях соціально-економічної системи підтверджує тезу про те, що процес інформатизації економіки та суспільства є складним та багаторівневим. Зміни в кожній підсистемі є одночасно і наслідком і причиною змін в інших. Формується певний «метакомплекс» трансформацій. Для того, щоб аналізувати процеси, які при цьому відбуваються, необхідно застосування нової методології. На наш погляд, таку методологію можна створити на основі дещо модифікованої концепції синергетики. Синергетика являє собою міждисциплінарну науку, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи. [5, с.21] В якості методології науки синергетика постала як розвиток системного підходу. Вона, як і діалектика і звичайний системний підхід, дозволяє вивчати, описувати та інтерпретувати системи, які знаходяться у розвитку, але характерним є те, що синергетичний підхід передбачає різні можливості напрямів трансформації динамічних систем з певного нерівноважного стану. Синергетика пояснює зрушення в системах не лише реакціями на зміни середовища, але і спонтанними флуктуаціями, тобто випадковими відхиленнями в рамках самої системи. Вже з короткого огляду змін, який ми навели, можна зробити висновок, що для інформаційного суспільства як системи притаманна властивість самоорганізації на основі складних динамічних ієрархічних підсистем, які розвиваються нелінійно. Використовуючи синергетичну методологію, можна не тільки більш ефективно досліджувати систему факторів та складних взаємозв’язків в інформаційній економіці, але і вивчати ті характерні особливості, які відрізняють цей етап розвитку суспільно-економічної системи від попередніх.

Література:

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Под ред.. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000

2. Crespi G., Criscuolo C., Haskel J. Information Technology, Organizational Change and Productivity Growth, Department of Economics, Queen Mary University of London, 2006

3. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. - М., 2000.

4. Мельник Л.Г. Информационная экономика: Учебное пособие. – Сумы, университетская книга, 2003

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, 1986, 432 с.

Грущинська Наталія Миколаївна

Національний авіаційний університет

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

М.КиївСкачать документ

Похожие документы:

 1. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.
 2. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 3. Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак

  Документ
  Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта /Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 г. Судак.
 4. 5-6 2010 Сімферополь Рекомендовано до друку Вченою радою Кримського інституту бізнесу

  Документ
  Останніми роками на світовому рівні як у політичних, так і наукових колах жваво обговорюються питання щодо того, які країни визначатимуть глобальний розвиток світової економіки в найближчому майбутньому.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..