Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Развитие способностей учащихся в процессе игровой деятельности на уроках математики в условиях введения новых федеральных государственных образователь...полностью>>
'Методические указания'
1.1. Настоящие методические указания предназначены для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, независимо от ведомственной подчин...полностью>>
'Семинар'
Процессу усовершенствования налогового аудита посвящены последние два года сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Министерс...полностью>>
'Доклад'
Выстраивая свою семейную политику, администрация г. Оренбурга руководствуется Конституцией РФ, Гражданским, Семейным и Жилищным кодексами РФ, Федерал...полностью>>

Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ І організацій

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Донецька обласна державна адміністрація

Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств,

установ і організацій

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Рекомендаційний

покажчик літератури

Донецьк, 2007

ББК 91.9:67.301.012

М 36

Місцеве самоврядування в Україні: теорія та організація: Рекомендаційний покажчик літератури / Укл. Г.Тарасова, Г.Симоненко / За ред. О.О.Васильєвої. - Донецьк: Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій . - 2007. –41 с.

Рекомендаційний покажчик літератури розрахований на слухачів, магістрів, студентів, які вивчають модуль „ Місцеве самоврядування в Україні”, а також викладачів, практичних працівників, які займаються самоосвітою .

©Донецький обласний центр перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів місцевого

самоврядування державних підприємств,

установ і організацій, 2007

Зміст

Вступ

4

1.

Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні

5

2.

Конституційне та законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні

10

3.

Сучасна система місцевого самоврядування в Україні

15

4.

Формування органів місцевого самоврядування

19

5.

Завдання та повноваження посадових осіб та органів місцевого самоврядування

21

6.

Органи самоорганізації населення

26

7.

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

28

8.

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах, та їх виконавчих комітетах

31

9.

Використання комп'ютерної техніки та сучасних засобів телекомунікацій в органах місцевого самоврядування

31

10.

Місцевий референдум, громадські збори та слухання

33

11.

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

33

12.

Реформування місцевого самоврядування. Роль місцевого самоврядування у вітчизняних управлінських інноваціях

35

13.

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

37

Вступ

Місцеве самоврядування є одним із визначальних елементів демократичного устрою країни. Суть місцевого самоврядування зводиться до гарантованого державою права та реальною здатністю територіальних громад та їх виборчих органів самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, діючи в межах чинного законодавства.

Для того, щоб місцеве самоврядування посіяло чільне місце в системі публічної влади, необхідно знати історичні умови його розвитку, базові принципи, систему та основні компетенції самоврядних органів відповідного рівня.

Для роботи в органах влади потрібні спеціальні знання та навики.

Основний Закон України покладає на територіальні громади вирішення широкого спектра важливих питань життєдіяльності населення сіл, селищ та міст. Ефективність вирішення цих питань насамперед залежить від професійної компетенції сільського, селищного, міського голови й активної участі кожного члена територіальної громади.

Література, яка включена в бібліографічний покажчик допоможе набути знання та навики. До покажчика включена література чинного законодавства, що регулює діяльність територіальних громад, їх рад, виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів; інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування, мотивація громадян щодо участі в управлінні; матеріально – фінансова основа місцевого самоврядування, регламентація роботи та ведення діловодства в радах та їх виконавчих комітетах, шляхи врегулювання конфліктів між владними рівнями; культура поведінки та службовий етикет державного службовця; підвищення кваліфікації кадрів; досвід місцевого самоврядування в зарубіжних країнах, реформування місцевого самоврядування в Україні.

Основне завдання покажчика автори вбачають у тому, щоб надати широку методичну та практичну допомогу науковцям, викладачам, студентам, посадовим особам, депутатам, працівникам сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів, насамперед новообраним, у виконанні науково – дослідницьких робіт та службових обов׳язків у реальному соціально – економічному середовищі.

1. Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні

 1. Актуальні теоретико – методологічні та організаційно – практичні проблеми державного управління: Матер. н.- п. конф., 28.05.2004 р., м. Київ. - К.: Вид – во НАДУ, 2004. - Т. 1. - Новак В. До питання про суть місцевого самоврядування. - С. 179-181. – Місюра В. Місце і роль місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні. - С. 289-290. – Латигіна Н. Місцеве самоврядування як елемент демократизації суспільства. - С. 306-307.

 2. Актуальні теоретико – методологічні та організаційно – практичні проблеми державного управління: Матер. н. – п. конф., 28.05.2004 р., м. Київ. – К.: НАДУ, 2004. - Т. 2.- Дегтярьова І. Поняття, умови і критерії ефективності місцевого самоврядування. - С. 72- 73. - Козюра І. Поняття “ місцеве самоврядування”: питання наукового визначення. - С. 109-110. - Марійко О. Аналіз концепцій місцевого самоврядування представників основних суспільно – політичних течій в Україні кінця Х1Х – початку ХХ століття. - С. 132-134.

 3. Антоньєва Г.П. Місцеве самоврядування як об'єкт реалізації прав і свобод громадян // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матер. н. – п. конф. 29.05.2002 р., м. Київ. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Т. 1.- С. 156-158.

 4. Асанов А. Місцеве самоврядування в концепції адміністративної реформи в Україні // Вісник УАДУ. - 2000. - № 4. - С. 240-243.

 5. Асанов А. Світовий досвід вирішення проблеми розподілу повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування // Зб. наук. праць УАДУ. - К.: УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч. 2. - С. 10-17.

 6. Бармак М. Губернатор у системі державної служби Російської імперії

(ХУ111-перша половина Х1Х ст.) // Вісник НАДУ. - 2005. - № 3. -

С. 147-156.

 1. Батанов О. Проблеми здійснення функцій місцевого самоврядування // Зб.

наук. праць УАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 1999. - Вип. 1. - С. 311-320.

 1. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні ( муніципальне право):

Навч.посібник / П.Д.Біленчук, В.В.Кравченко, М.В.Підмогільний. - К.:

Атіка, 2000. - Р. 1.Історія, теорія і методологія місцевого самоврядування.-

С. 8-23. Р. 2. Правові основи і система місцевого самоврядування. –

С. 24-55.

 1. Бойко В. Деякі аспекти теорії та історії місцевого самоврядування //

Організація роботи керівника територіальної громади. -Чернігів, 2006. –

С.38-47.

 1. Бойко І. Розвиток эвропейських традицій місцевого самоврядування у

Галичині (Х1У-ХУ1 ст.) // Право України. - 2007. - № 5. - С. 144-148.

 1. Борденюк В. Деякі проблеми становлення та розвиток місцевого

самоврядування у містах з районним поділом // Право України. - 2001. -

№ 2. - С. 53-57.

 1. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування:

поняття, суть та форми ( види) // Право України. - 2005. - № 1. - С. 21-25.

 1. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого

самоврядування та його органів з функціями держави // Право України. -

2003. - № 11. - С. 17-23.

 1. Борденюк В. Співвідношення органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Зб. наук. праць НАДУ. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - Вип. 2. - С. 347-363.

 2. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування // Право України. - 2004. - № 11. - С. 16-20.

 3. Власк О. Перспективи демократизації місцевого самоврядування // Віче.-

2004. - № 5. - С. 44-45.

 1. Воробей Р. Роль волосних правлінь як виконавчих органів станового

самоврядування у здійсненні державного управління ( друга половина

Х1Х – початок ХХ ст.) // Вісник НАДУ. - 2006. - № 4. - С. 135-141.

 1. Глотов Б. Традиції місцевого самоврядування в культурно – цивілізованому бутті українського народу // Вісник УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 392-394.

 2. Головченко В. Конституційні принципи місцевого самоврядування /

В.Головченко, О.Корпань // Право України. - 1998. - № 3. - С. 14-17, 30.

 1. Гошко А. Кардинальний шлях справжньої демократизації самоврядування в Україні // Вісник УАДУ. - 1998. - № 2. - с. 194-202.

 2. Гошко А.О. Формування моделі цільового самоврядування в Україні:

Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 172 с.

 1. Грицяк І. Місцеве самоврядування в Україні в історії та сучасності //

Вісник УАДУ. - 1996. - № 1. - С. 53-67.

 1. Гулак Д. Поняття місцевого самоврядування України, його основні риси

як політико – правового інституту // Зб. наук. праць НАДУ. - К.: НАДУ,

2002. - Вип. 2. - С. 309-316.

 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Підручник /

За ред .С.Г.Серьогіної. - Х.: Право, 2005. - 525 с.

 1. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування / За ред.

О.Ю.Оболенського. - Хмельницький: « Поділля», 1999. - 570 с.

 1. Державне управління та державна служба: Словник – довідник / Укладач О.Ю.Оболенський. - К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.

 2. Дорофієнко В.В. Теорія і практика місцевого економічного розвитку в контексті Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» // Менеджер. - 2002. - № 4. - С. 78-82.

 3. Дробот І. Основні засади формування концепції гарантування місцевого самоврядування // Вісник НАДУ. - 2006. - № 3. - С. 144-155.

 4. Друзюк С. Проблеми інституту місцевого самоврядування в аспекті

конституційних поглядів М.С.Грушевського // Право України. - 1998. -

№ 3. - С. 87-88.

 1. Ефективність державного управління в контексті глобалізації та

євроінтеграції: Матер. н. - п. конф., 29.05.2003 р., м. Київ. - К.: Вид-во

НАДУ, 2003. - Т. 2. - Борденюк В. Діалектика співвідношення

самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління. -

С. 4-8. - Рибак О. Самостійність місцевих влад та розподіл повноважень

між ними відповідно до принципів Європейської хартії місцевого

самоврядування. Законодавчий аспект. - С. 34-36. - Цукан О.

До визначення поняття правових основ місцевого самоврядування. -

С. 54-56. – Воробей Р. Організаційна структура регіональної влади на

прикладі Чернігівської губернії ( друга половина Х1ХЇ – початок ХХ ст.) .

- С. 405 407. - Чмель О. Проблеми розподілу повноважень між

центральними, регіональними та місцевими органами влади. - С. 518-520.

 1. Кашуба А. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища

місцевого самоврядування / Актуальні проблеми державного управління

на новому етапі державотворення: Матер. н. - п. конф., 31.05.2005 р., м.

Київ. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - Т. 2. - С. 47-49.

 1. Кириченко Л. Народовладдя і місцеве самоврядування в Україні // Право

України. - 2001. - № 6. - С. 99-101.

 1. Клюев С.П. К вопросу о местном самоуправлению // Город, регион,

государство: распределения полномочий: Матер. 3 междунар. н.- п. конф.,

г. Донецк, 24-26 апр. 2003 г. – Донецк: « Юго – Восток, Лтд»,

2003. - С. 11-16.

 1. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі // Право

України. – 1997. - № 2. - С. 3-4.

 1. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка: Підручник. - К.:

Наук. думка, 1999. - Гл. 29. Місцеве самоврядування в Україні. 1.

Поняття місцевого самоврядування. - С. 629-643.

 1. Корженко В. Роль та можливості місцевого самоврядування в

українському суспільстві // Зб. наук. праць . - К.: УАДУ, 2000. - Вип. 2. -

Ч 2. - С. 130-

 1. Коцюра І. Мале місто: шлях до самоврядності // Зб. наук. праць УАДУ. -

К.: УАДУ, 2000. - Вип. 2. – Ч. 2. - С. 106-112.

 1. Коцюра І. Поняття “ місцеве самоврядування”: питання наукового

визначення // Актуальні теоретико – методологічні та організаційно –

практичні проблеми державного управління : Матер. н.- п. конф.,

28.05.2004 р., м. Київ. - К.: Вид-во НАДУ. - Т. 2. - С.109-110.

 1. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка,

2000. – Р. Х1.1. Поняття місцевого самоврядування. - С. 259-266; 2.

Теоретичні основи місцевого самоврядування. - С. 266-268. 3. Історія

становлення місцевого самоврядування в Україні. - С. 268-274.

 1. Краківський О. Шляхетське та дворянське самоуправління на території

Київської, Подільської та Волинської губерній у першій половині Х1Х

століття // Вісник НАДУ. – 2005. - № 4. - С. 489-497.

 1. Крегул І. Деякі законодавчі підстави підвищення ефективності у

діяльності депутата місцевої ради // Актуальні проблеми державного

управління на норвому етапі державотворення:Матер. н. – п. конф.,

31.05.2005 р., м. Київ. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - Т.2. - С. 56-58.

 1. Криворучко Д. Українська модель місцевого самоврядування: проблеми

становлення // Вісник УАДУ. - 2001. - № 2. - Ч. 2. - С. 41-43.

 1. Кудін С. Деякі аспекти відповідальності органів місцевого

самоврядування за „ Руською Правдою” // Право України. - 2002. - № 9. -

С. 134-136.

 1. Куйбіда В. Поняття місцевого самоврядування в Україні / В.Куйбіда, В.

Чушенко // Право України. - 1998. - № 5. - С. 17-21.

 1. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого

самоврядування: Монографія. - К.: МАУП, 2004. - 432 с.

 1. Куйбіда В. Функції місцевого самоврядування в Україні: аналіз і прогноз

// Вісник УАДУ. - 2000. - № 1. - С. 294-298.

 1. Куколевська Ж.Д. Правові основи місцевого самоврядування: Навч.

посібник . –К.: КНЕУ, 2006. – 166 с.

 1. Лабенська Л. Виборчі цензи до кандидатів на виборчі посади органів

місцевого самоврядування в Україні з кінця ХУ111 ст. по даний час /

Л.Лабенська, Л.Новікова // Право України. - 2005. - № 11. - С. 118-123.

 1. Лазор О.Я. Місцеве самоврядування: поняття, терміни, визначення:

Словник – довідник: 2-е доп. вид-ня / О.Я.Лазор, О.Д.Лазор. - К.: Дакор,

2004. - 336 с.

 1. Лазор О. Служба в органах місцевого самоврядування: Наук. – практ.

комент. до закону України / О.Лазор, О.Лазор. - К.: Дакор, КНТ, 2005. -

368 с.

 1. Лелечко А. Становлення місцевого самоврядування в Україні як

структурного елемента децентралізації державного управління // Вісник

НАДУ. - 2005. - №1. - С. 497-504.

 1. Мазепа В. Загальносистемні закономірності в міському самоврядуванні //

Вісник НАДУ. - 2007. - № 2. - С. 172-180.

 1. Мазепа В. Методологія системного підходу в організації місцевого

самоврядування // Зб. наук.праць НАДУ.- К.: НАДУ, 2007.- Вип. 1. -

С. 144-156.

 1. Малиновський В. Природа і сутність муніципального управління // Вісник

НАДУ. - 2005. - № 2. - С. 247-252.

 1. Малиновський В. Про природу та сутність муніципальної влади // Вісник

НАДУ. – 2005. - № 4. - С. 310-317.

 1. Малиновський В. Соціальна природа і сутність функцій місцевого

самоврядування // Вісник НАДУ. - 2004. - № 2. - С. 304-308.

 1. Мамонова В. Особливості місцевого самоврядування в Україні // Зб. наук.

праць УАДУ. - К.: УАДУ, 2000. - Вип. 2. - Ч.2. - С. 151-154.

 1. Місцеве самоврядування / За ред. А.Черемиса. - Львів, 1999. - Місцеве

самоврядування джерела, принципи, структура, компетенції. - С. 7-28.

 1. Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського

суспільства // Вісник НАДУ. - 2005. - № 2. - С. 252-258.

 1. Молодцов О. Сітьовий принцип місцевого та регіонального розвитку:

методологічний аспект // Вісник НАДУ. - 2005. - № 2. - С. 258-265.

 1. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка,

О.Ф.Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 590 с.

 1. Недашківській С. Принципи формування систем місцевого

самоврядування / С.Недашківський, А.Кашуба // Вісник УАДУ. - 2002. -

№ 4. - С. 300-207.

 1. Основи правознавства України: Навч. посібник / С.В.Ківалов,

П.П.Музиченко, Н.М.Крестовська, А.Ф.Крижанівський. - Х.: Одіссей,

2007. – Р.10. Місцеве самоврядування в Україні. - С. 245-247.

 1. Павлов О. Концепція розвитку сільських територій у 1960-1980-ті роки //

Вісник НАДУ. - 2005. - № 1. - С. 64-69.

 1. Писаренко Н. Діяльність земств Лівобережної України з охорони здоров'я

наприкінці Х1Х ст. (історична спадщина земських органів місцевого

самоврядування) // Зб. наук. праць УАДУ. – К. : УАДУ, 2000. - Вип. 2. -

Ч. 2. - С. 412-416.

 1. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: Підручник / В.Ф.Погорілко,

В.Л.Федоренко. - К.:Наукова думка; Прецедент, 2006. - Р. 17. Місцеве

самоврядування в Україні. – С. 313- 333.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Концепція реформування донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ І організацій

  Документ
  ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,
 2. Донецька обласна державна адміністрація

  Методичні рекомендації
  Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
 3. Державних підприємств, установ І організацій (далі Центр) проводилося навчання кадрів відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів у 2009 році

  Документ
  про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
 4. Моврядування, державних підприємств, установ І організацій (далі Центр) проводилося навчання кадрів згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 23

  Документ
  про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
 5. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.

Другие похожие документы..