Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Диссертационный совет Д 737.004.02 при Таджикском национальном университете, 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17, тел: (992-372)...полностью>>
'Документ'
Перед старшеклассниками стоят сложные вопросы: Кем быть? Какое образовательное учреждение выбрать? Как не ошибиться в выборе профессии? Ведь выбираеш...полностью>>
'Документ'
Із метою створення ефективної системи пошуку, виявлення, підтримки здібних та обдарованих дітей і молоді, формування інтелектуального потенціалу розр...полностью>>
'Кодекс'
Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования б...полностью>>

Розробка методичних підходів та програмна реалізація індивідуального об’єктно-орієнтованого навчання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

М. П. Мазур

УКРАЇНА, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Однією із цілей, що були поставлені в ході експерименту, є створення методичних і програмних основ індивідуального навчання, коли сам суб’єкт навчального процесу в межах наданих йому повноважень створює індивідуальний навчальний план на поточний семестр, а потім його виконує.

Реалізація цієї задачі в методичному плані виконувалась у наступній послідовності:

 1. Створення навчального плану зі спеціальності (табл.1 на прикладі напряму «Фінанси та кредит»), який би передбачав наявність наступних груп дисциплін: нормативних, дисциплін вибору ВНЗ, дисциплін вільного вибору студента, що були розділені по циклах: гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної підготовки.

 2. Дисципліни вибору ВНЗ, що, по суті, для студента є також обов’язковими (нормативними) були теж розбиті на 3 пакети: П1 – поглиблене вивчення іноземної мови, П2 – психолого-педагогічний пакет, П3 – пакет базової підготовки.

 3. За завданням деканату ФДН випускова кафедра підготувала список дисциплін вільного вибору студентів із таким розрахунком, щоб у кожному семестрі, де є такі дисципліни, їх кількість (і кількість кредитів) удвічі перевищувала мінімально необхідну кількість дисциплін та кредитів.

Таким чином формування індивідуального робочого плану проводиться в декілька етапів:

 1. Вибір навчального пакету (спеціалізації) студентом на етапі вступу до університету. При відсутності такого побажання, навчання проходить за пакетом базової підготовки.

 2. Вибір іноземної мови для її вивчення у базовому варіанті (англійська, німецька чи французька). Цей вибір теж робиться самим студентом і не обов’язково вибирається та мова, що вивчалася у попередньому закладі.

 3. Вибір навчальних дисциплін із блоку «Дисципліни вільного вибору студента». Основним критерієм такого вибору є забезпечення мінімальної суми навчальних кредитів, що передбачені у поточному навчальному семестрі: 1-3 семестри – 20 кредитів, 4 - 21 кредит, 5-8 – 26 кредитів, 9- 28 кредитів, 10 – 27 кредитів. Проте, при бажанні, студент може збільшити навчальне навантаження поточного семестру і всі вибрані ним дисципліни включаються у навчальний план. Таким чином, цей план буде дійсно індивідуальним і не схожий ні на чий інший.

Сформований кожним студентом індивідуальний навчальний план є основою для розрахунку навчального навантаження на забезпечуючих кафедрах, визначення завантаження конкретних викладачів і усього планування навчального процесу у поточному навчальному семестрі.

Передбачається, що формування плану проводиться на протязі першого тижня з дати початку навчального семестру.

Програмна реалізація запропонований підходів вимагала розробки і введення наступних програмних блоків у інформаційну систему дистанційного навчання:

 • Блок формування і корекції загального навчального плану із чітким поділом дисциплін на пакети та цикли. Приклад програмної реалізації такого блоку показано на рисунку1. Після створення такого плану проходить закріплення навчальних дисциплін за викладачами (рис.2).

 • Блок формування студентом індивідуального навчального плану зі списку дисциплін, запропонованих для вільного вибору. Ця операція виконується студентом із його персональної сторінки (рис. 3). У повідомленні, що подається студенту, вказується мінімальна кількість кредитів для вільного вибору. Навпроти вибраних дисциплін студент проставляє «галочку» і після цього натискає кнопку «Додати до плану». Вибрані дисципліни переносяться у ліву частину поточного плану студента разом зі всіма видами індивідуальної роботи та підсумкового контролю, і попадають в індивідуальну карточку студента бази даних. Сформований таким чином план зміні не підлягає. Якщо студент із будь-яких причин не сформував у відведені терміни свій індивідуальний план, він формується автоматично згідно типових рекомендацій випускової кафедри.

 • Блок розрахунку навчального навантаження забезпечуючої кафедри. Ця операція виконується після формування навчального плану в індивідуальній картці студента. У ній крім назви дисципліни заносяться всі види робіт (контрольна, лабораторна, курсова роботи, проекти, тощо), види підсумкового контролю. Кожній позиції присвоюється термін виконання. Виходячи із цих термінів, спеціальний програмний блок вибирає всі види робіт по кафедрі і по викладачу, що мають виконуватись у першому чи другому семестрах, і розраховує кількість студентів, які записались на вивчення даної дисципліни. Таким чином автоматично формується загальне навантаження по кафедрі (рис.4).

Рисунок 2 – Приклад програмної реалізації блоку формування та корекції загального навчального плану із напряму «Фінанси та кредит»

Рисунок 2 – Фрагмент формування робочого навчального плану із закріпленими викладачами-тьюторами

Рисунок 3 – Загальний вигляд сторінки студента із блоком формування індивідуального навчального плану

Рисунок 4 - Приклад розрахунку навчального навантаження по кафедрі

Перший досвід роботи із такою системою показує, що це може бути лише першим кроком у напрямку об’єктно-орієнтованого навчання. Таким об’єктом є студент із різними можливостями. І, якщо на першому етапі він може створити для себе індивідуальний навчальний план, то в ході його вивчення студент буде змушений вивчати дисципліни зі стандартним змістом, розрахованими на осіб із середніми здібностями.

Виходом із такої ситуації був би наступний крок: створення багаторівневих дистанційних курсів, які передбачають базовий рівень, розрахований на нормативну кількість кредитів, рівень підвищеної складності і рівень високої складності. В перспективі таку структуру можна довести до рівня окремої теми. Кожен додатковий рівень має передбачати додатковий інформаційний матеріал, додаткові питання до тематичного і підсумкового контролів та додаткову кількість кредитів, що запишуться студенту у додаток до одержаного диплому.

Роботу у цьому напрямку планується продовжити у наступні роки проведення експерименту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання

  Документ
  Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі вивчення інформатики основні завдання курсу за вибором «Основи алгоритмізації
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 3. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (1)

  Документ
  У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків.
 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (2)

  Документ
  головний спеціаліст Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. Прокопенко, завідувачка сектору Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України О.

Другие похожие документы..