Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С целью осуществления методической поддержки участников проекта «Формируем систему качества» Красноярский информационно-методический центр проводит к...полностью>>
'Документ'
На сегодняшний день бесспорной является тенденция повышения значимости регионального уровня регулирования экономических процессов. Различия в социаль...полностью>>
'Документ'
Кредитний ризик у системі фінансових відносин 10 УО, ІЗ ІЗ ЗМ (тема) 5. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку 10 Т, ІЗ ІЗ ЗМ (тема) ....полностью>>
'Документ'
Тема кандидатской диссертации: «Развитие философии ненасилия :история и современность», защищена в Российском государственном педагогическом универси...полностью>>

Оку проводить II всеукраїнську науково-практичну конференцію

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Конференції

1

**********

Горлівський державний педагогічний інститут

іноземних мов

20 - 21 жовтня 2010 року проводить

II Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ПРОФСПІЛКИ УКРАЇНИ:

МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ"

Напрями роботи конференції:

 1. історія профспілкового руху в Україні;

 2. організаційна робота сучасних українських профспілкових організацій;

 3. профспілки в суспільно-політичній системі незалежної України;

 4. профспілки України крізь призму європейського досвіду міжнародного співробітництва

Організаційний внесок — 70 грн.

Матеріали подати до 15 вересня 2010 року

Адреса оргкомітету:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, 26, Донецька область, Україна, 84626

Телефони: 8-050-160-86-72 — Концур Вікторія Володимирівна;

8-050-602-63-21 — Євсюжова Наталя Володимирівна;

8-095-517-69-23 — Заборенко Зїновія Никифорівна;

8-050-280-08-50 — Абакелія Юлія Ігорівна

Факс: 06242-4-84-94

E-mail:

**********

2

**********

Головне управління освіти і науки

Донецької обласної державної адміністрації

Барановичський державний університет (Республіка Білорусь)

Краківська вища школа імені Анджея Моджевського (Польща)

Педагогічний інститут Південного Федерального

Університету (Росія)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Донецький національний технічний університет

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Горлівський міський відділ народної освіти

7 - 8 жовтня 2010 року проводять

V Міжнародну науково-практичну конференцію

"СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В

УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ"

Напрями роботи конференції:

 1. методологічні засади вищої педагогічної освіти. Особистісно зорієнтований, компетентніcний та інші підходи до організації педагогічного процесу;

 2. модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно - модульної системи у навчальний процес вищої школи;

 3. проблеми змісту сучасної педагогічної освіти;

 4. виховна робота в педагогічному ВНЗ як складова професійної підготовки майбутніх педагогів;

 5. інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання майбутніх педагогів. Викладач ВНЗ у XXI столітті;

 6. новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

 7. 3

  проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі

Організаційний внесок — 100 грн.

Матеріали подати до 1 серпня 2010 року

Адреса оргкомітету:

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, 26, Донецька обл., Україна, 84626

Телефони:

06242-227-09; 06242-46-943; +38-050-984-33-57; +38-097-380-80-06 —Марченко Галина Володимирівна

Факс: 06242-484-94

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут державного управління та інформаційної діяльності

12 - 14 вересня 2010 року проводять

І Всеукраїнську конференцію молодих учених і студентів

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(на базі ОСТ «Ікар» Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», АР Крим, м. Алушта)

Напрями роботи конференції:

 1. теоретичні засади розвитку документознавства;

 2. документознавство в системі сучасних наукових досліджень;

 3. 4

  перспективи розвитку документно-технічних комунікацій в науково-виробничої галузі;

 4. сучасні тенденції розвитку електронного документування;

 5. документне забезпечення управлінської діяльності;

 6. тенденції розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні;

 7. документообіг в сучасних системах соціальних комунікацій в Україні;

 8. документна культура в координатах етичних норм сучасної державної політики

Організаційний внесок — 100 грн., для студентів — 50 грн

Заявку, тези доповіді, оргвнесок надіслати до 20 серпня 2010 року на адресу:

Оргкомітет І Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Сучасні проблеми документознавства та інформаційної діяльності» Прилуцька А.Є., кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070

E-mail:

Телефони: (8-057) 707-4-703, 707-4-522

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут державного управління та інформаційної діяльності

9 - 11 вересня 2010 року проводять

XI Міжнародну науково-практичну конференцію

5

ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА

У НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ”

(на базі ОСТ «Ікар» Національного аерокосмічного університету

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», АР Крим, м. Алушта)

Напрями роботи конференції:

 1. людина та техніка, культура та інформація в умовах соціально-економічної кризи;

 2. людина, суспільство і влада в історії європейської цивілізації;

 3. ціннісно-гносеологічний смисл інформаційно-аналітичної діяльності;

 4. документознавство в координатах професійного спілкування;

 5. документна лінгвістика як актуальний напрямок сучасного мовознавства;

 6. специфіка формування документної комунікації в сучасному техніко-орієнтованому світі;

 7. актуальні проблеми науково-технічного перекладу;

 8. рекламно-інформаційні технології в сучасній картині світу;

 9. іміджеві стратегії соціальної адаптації людини;

 10. психологічні аспекти взаємодії людини й техніки;

 11. специфіка взаємодії мистецтва, науки й техніки в новому тисячолітті;

 12. візуальна культура як індикатор трансформації соціальних пріоритетів;

 13. кино, - фото документалістика: техніка, технологія, мистецтво;

 14. екологія людини і проблема техногенної цивілізації

Організаційний внесок — 100 грн., для студентів — 50 грн

Заявку, тези доповіді, надіслати до 20 серпня 2010 року на адресу:

Оргкомітет XI Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка у новому тисячолітті» Прилуцька А.Є.

Кафедра культурології та документознавства, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070

E-mail для відправлення тез:

Телефони: (8-057) 707-4-703, 707-4-522

6

**********

Міністерство освіти і науки України

Національний науково-дослідний інститут українознавства Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»

21 - 22 жовтня 2010 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

УКРАЇНОЗНАВСТВО В СУЧАСНОМУ

ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ”

Напрями роботи конференції:

 1. українознавчі аспекти державної політики в системі освіти початку XXI ст.;

 2. інноваційні технології в системі освіти. Філософія управління та ігроблеми оцінювання якості освіти. Методологія навчально-виховного процесу та модернізація освітнього простору;

 3. національна культура в системі гуманітарної освіти України;

 4. українська мовна ідентичність в сучасному освітньому просторі;

 5. проблема підготовки наукових і педагогічних кадрів з українознавства. Кафедри і центри українознавства. Роль українознавства в діяльності ВНЗ України і зарубіжжя

Організаційний внесок — 150 грн

Заявку подати до 27 вересня 2010 року

Адреса Оргкомітету:

Національний науково-дослідний інститут українознавства (ННДІУ), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ-01135

Тел./факс: 236-01-02 — відділ філософії освіти та освітніх технологій;

(095) 520-02-82 — Горенко Лариса Іванівна;

(050) 448-77-24 — Ярошинський Олег Богданович

E-mail:

7

**********

Міністерство освіти і науки України

Міністерство надзвичайних ситуацій України

Львівський державний університет

безпеки життєдіяльності

28 - 30 жовтня 2010 року проводять

IV Міжнародну науково-практичну конференцію

"ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ

ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ЧУЖОЗЕМНИХ МОВ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"

Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми лінгвістики: стилістика, лексична семантика, лексикографія, фразеологія, лінгвопрагматика, дискурс, термінологія, переклад;

 2. методичні аспекти викладання чужоземних мов;

 3. інноваційні технології та підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах;

 4. програмне навчально-методичне забезпечення інноваційних форм і методів викладання чужоземних мов у вищій школі;

 5. співпраця загальноосвітньої і вищої шкіл щодо впровадження ІКТ у процес викладання чужоземних мов.

Організаційний внесок — 100 грн

Матеріали надіслати до 10 вересня 2010 року на адресу оргкомітету конференції:

кафедра іноземних мов та технічного перекладу, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів

Телефон: 093 053-70-39 — Дідух Любов Іванівна

E-mail: ,

8

**********

Маріупольський державний гуманітарний університет

12 листопада 2010 року проводять

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ”

Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми загального, типологічного і порівняльно-історичного мовознавства;

 2. актуальні проблеми сучасного перекладознавства;

 3. функціонально-семантичні та когнітивні аспекти мовних одиниць різних рівнів;

 4. теорія та історія української і світової літератури;

 5. лінгводидактика.

Організаційний внесок— 75 грн. (для викладачів та аспірантів), 50 грн. — для магістрантів та студентів

Заявку, тези доповіді та квитанцію про сплату оргвнеску направити до 20 вересня 2010 року на електронну адресу: та на адресу:

Ковальовій Катерині Ігорівні, вул. Горлівська, б.6, кв. 193, м. Маріуполь, 87526

Телефон: (0629) 34-45-17 — Бумбур Юлія Миколаївна

**********

Министерство образования и науки Украины

Украинская ассоциация преподавателей

русского языка и литературы

Международный фонд «Русский мир»

Горловский государственный педагогический институт

иностранных языков

23 - 24 сентября 2010 года проводят

9

Международную научную конференцию

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

В ШКОЛЕ И В ВУЗе:

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ”

Направления работы конференции:

 1. лингвокультурология: русский язык и русская ментальность;

 2. социолингвистика. Русские диалекты в России и за рубежом. Проблемы анклавной (островной) диалектологии;

 3. язык средств массовой информации;

 4. история языка: от Нестора до наших дней;

 5. фонетика и грамматика русского языка;

 6. лексикология и фразеология. Актуальные проблемы ономасиологии и семасиологии;

 7. структура и семантика текста. Текст и дискурс;

 8. сопоставительное изучение языков: теоретические и методические аспекты;

 9. русская литература XIX века: жанрово-стилевая динамика;

 10. дискурс модернизма в русской литературе рубежа ХІХ-ХХ веков;

 11. современные аспекты исследования постмодернизма;

 12. интертекстуальные связи и рецепция художественного текста;

 13. поэтика художественного текста;

 14. методика преподавания русского языка и литературы в условиях би- и полилингвизма;

 15. риторика и культура русской речи: проблемы преподавания в Украине.

Заявки и материалы предоставить до 10 августа 2010 года по електронному адресу:

Адрес:

ГГПИИЯ, ул. Рудакова, 25, г. Горловка, Донецкая обл., Украина, 84626,

Телефоны: (050) 294-99-50, (0624) 52-55-48 — Любимцева Лариса Николаевна; 095 456-50-14 — Комаров Сергей Анатольевич

10

**********

Донецький юридичний інститут

Луганського державного університету внутрішніх справ

ім. Е.О. Дідоренка

24 вересня 2010 року проводить

Науково-практичну конференцію

ОСОБЛИВІ ПРОВАДЖЕННЯ

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”

Напрями роботи конференції:

 1. особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх;

 2. провадження в справах про застосування примусових заходів медичного характеру: кримінально-процесуальний та кримінально-правовий аспекти;

 3. протокольна форма досудової підготовки матеріалів: сутність, значення та шляхи удосконалення;

 4. провадження в кримінальних справах приватного обвинувачення

Тексти доповідей, електронний варіант та заявку на участь у конференції надіслати на адресу оргкомітету до 10 вересня 2010 року

Адреса оргкомітету:

Донецький юридичний інститут, вул. Засядька, 13, м. Донецьк, 83054

Телефони:

+3(062)340-61-13 — Шаповалова Лариса Іванівна, начальник кафедри кримінального процесу;

+38(062)340-61-66 — відділ організації наукової роботи

11

**********

Міністерство освіти і науки України

Черкаська обласна державна адміністрація

Черкаська обласна рада

Черкаський національний університет

ім. Б.Хмельницького

Гомельський державний університет

ім. Ф. Скорини (Білорусь)

Бєлгородський державний університет (Росія)

30 вересня - 1 жовтня 2010 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ”

Передбачається робота наступних секцій:

 1. загальні проблеми теорії, історії держави і права. Філософія права;

 2. проблеми конституційного, адміністративного, фінансового та інформаційного права;

 3. актуальні проблеми розвитку приватного права;

 4. актуальні питання кримінального права та криміналістики;

 5. міжнародно-правові аспекти співробітництва Білорусі, Росії та України.

Заявку, текст доповіді, копію платіжного доручення надіслати до

5 вересня 2010 року на електронну пошту:

Адреса:

Черкаський національний університету їм. Богдана Хмельницького,

вул. Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна, 18000

Телефон: 067-478-97-24 — Волошкевич Геннадій Андрійович

Тел./факс: 8 (0472) 45-75-70

12

**********

Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького

Національний заповідник «Хортиця»

7 - 8 жовтня 2010 року проводять

Науково-практичну конференцію

ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА:

В ПАМ'ЯТКАХ ТА МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ”

Напрями роботи конференції:

 1. історія запорозького козацтва: сучасний стан та напрямки дослідження;

 2. актуальні проблеми історії запорозького козацтва в музейній практиці;

 3. археологічні пам'ятки доби запорозького козацтва;

 4. збереження історичного ландшафту: проблеми і перспективи.

Заявку та тези доповідей надіслати до 1 серпня 2010 року

Адреса:

Національний заповідник «Хортиця», о. Хортиця, м. Запоріжжя, Україна, 69017

Телефони: (0612) 224-36-91, 097-98-48-270

E-mail:

**********

Міністерство освіти і науки України

Харківська обласна державна адміністрація

Департамент харчової промисловості Мінагрополітики України

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Навчально-науковий інститут харчових технологій

та бізнесу ХДУХТ

ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

13

21 жовтня 2010 року проводять

Міжнародну науково-практичну конференцію

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ; ХАРЧУВАННЯ XXI СТОЛІТТЯ”

Напрями роботи конференції:

 1. новітні технології продуктів харчування з оздоровчими властивостями;

 2. аналіз, екологія, контроль якості та безпеки харчових продуктів. Питання забезпечення та контролю безпеки продуктів харчування;

 3. актуальні питання та проблеми дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

 1. сучасні технології харчових добавок оздоровчого призначення. Проблеми пошуку нових та альтернативних джерел незамінних факторів харчування;

 2. проблеми та перспективи створення органічних продуктів харчування;

 3. проблеми медико-біологічної експертизи харчових добавок та продуктів харчування оздоровчого призначення;

 4. питання популяризації здорового харчування.

Організаційний внесок (у разі безпосередньої участі) — 50 грн.

Заявку та тези доповідей надіслати до 10 вересня 2010 року

Адреса:

ХДУХТ, вул. Клочківська, 333, м. Харків-51, 61051, Україна

Телефони:

(057) 349-45-70 — Крайнюк Людмила Миколаївна;

(057) 349-45-76 — Серік Максим Леонідович;

(057) 349-45-97 — Погарська Вікторія Вадимівна;

(057) 349-45-39 — Олійник Світлана Георгіївна (секція 1);

(057) 349-45-55 — Трощій Тетяна Володимирівна (секція 2);

(057) 349-45-80 — Чернова Людмила Олександрівна (секція 3)

E-mail: ;

14

**********

Міністерство охорони здоров'я України

Державний вищий навчальний заклад

"Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського"

7 - 8 жовтня 2010 року проводять

Науково-практичну конференцію

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ

ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ

ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ "

Напрями роботи конференції:

 1. сучасні підходи до діагностики та лікування внутрішніх органів;

 2. сучасні аспекти застосування фізіотерапевтичних та реабілітаційних методів у лікуванні хворих

Вартість публікації — 30 грн. за сторінку

Матеріали надіслати до 15 вересня 2010 року на адресу:

відділ організації наукових форумів Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

Телефони:

(0352) 52-72-69 — відділ організації наукових форумів;

(0352) 26-19-86; 26-13-97 — зав. кафедри хвороб та пропедевтики внутрішніх хвороб та фтизіатрії, проф. Андрейчин Сергій Михайлович

(0352) 53-69-69 — зав. кафедри клінічної фармації, проф. Кліщ Іван Миколайович

098-922-31-55 — проф. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та фтизіатрії, зав. курсом фтизіатрії Грищук Леонід Андрійович

E-mail:

http:

15

**********

Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

28 сентября - 2 октября 2010 года проводят

Международную научную конференцию

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

МИКРО-, ОПТО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ”

Направления работы конференции:

 1. фундаментальные проблемы разработки и производства функциональной компонентной базы:

 1. физические и теоретические основы вакуумной, микро- и наноэлектроники, лазерной техники, биофотоники и МЭМС;

 2. моделирование элементов и процессов для вакуумной, опто -, микро- и наноэлектроники, а также МЭМС;

 3. физические основы сенсорики и преобразования физических величин.

 1. вопросы технологии изготовления материалов для электронной и оптической компонентной базы:

 1. материалы электронной техники, включая метаматериалы;

 2. технологии изготовления материалов для электронных и оптических компонент электроники, включая нанотехнологии;

 3. моделирование технологических процессов;

 4. контроль и обеспечение надежности.

 1. функциональная компонентная база для применения в:

 1. устройствах медицинской диагностики, техническом контроле окружающей среды и биообъектов, управлении технологическими процессами;

 2. телекоммуникационной технике, энергетике, транспорте, приборах глобального позиционирования;

 3. лазерной технике и оптотехнике;

 4. датчиках и электронных преобразователях физических величин;

 5. аппаратуре широкого применения.

16

Организационный взнос — 250 грн.

Доклад и заявки на участие предоставить до 30 июля 2010 года

Адрес оргкомитета:

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, ИМО (комн. 437), просп. Ленина, 14, г. Харьков, 61166

Телефон:

(10-38-057) 702-13-97

Факс: (10-38-057) 702-15-15; 702-10-13

E-mail:

**********

Наукове товариство студентів і аспірантів

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

Student Science Accociation

of the National Technical University of Ukraine

Kyiv Polytechnic Institute”

3 - 15 серпня 2010 року проводять

5-у Літню школу

ДОСЯГНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ

СУЧАСНОЇ ІНФОРМАТИКИ,

МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

Участь у літній школі ААСІМР-2010 — це унікальна можливість розширити власний кругозір, дізнатися більше про новітні досягнення науки, сучасні високі технології, актуальні питання науково-технічного розвитку суспільства.

Заняття Літньої школи проходять у формі лекцій, семінарів, практичних занять, дискусій у рамках чотирьох напрямів («стрімів»):

 1. прикладна математика (курси: дослідження операцій, логістика, математичне моделювання, фінансова математика);

 2. 17

  сталий розвиток (курси: енергозберігаючі матеріали, економічні та соціальні аспекти сталого розвитку, сталі технології);

 3. фізика, хімія і живі системи (курси: нейромоделювання, хемоінформатика, астрофізика);

 4. інформаційні технології (курси: сучасні технології програмування, комунікаційні системи, ІТ-менеджмент).

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті ААСІМР-2010. Рішення про можливість участі у Літній школі приймає Програмний комітет протягом місяця з дня реєстрації.

Пізній термін реєстрації — до 1 серпня 2010 року

Організаційний внесок — 70 EUR

Адреса:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Наукове товариство студентів і аспірантів, корп.1, к.299(15), пр. Перемоги, 37, Київ, 03056

Тел./факс: +38-044-454-92-43

E-mail: (з питань участі)

(з питань співробітництва та підтримки)

**********

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

Інститут регіональних досліджень НАН України

Університет банківської справи Національного банку України

Рівненський державний гуманітарний університет

Волинська обласна рада

Луцька міська рада

Вітебський державний технологічний університет (Білорусь)

Wyższa Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (Польща)

Politechnika Łódzka (Польща)

Fachhochschule Lippe und Höxter (Німеччина)

Państwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Польща)

Vesoká škola logistiky o.p.s., м. Преров (Чехія)

18

Wyzsza Szkola Cła i Logistyki, м. Варшава (Польща)

Politechnika Lubelska, м. Люблін (Польща)

Graduate School of Management (Іспанія)

7 - 8 жовтня 2010 року проводять

II Міжнародну науково-практичну конференцію

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ”

Передбачається робота таких секцій:

Секція 1. Регіональна економіка;

Секція 2. Економіка та менеджмент;

Секція 3. Економічна теорія та економічна історія;

Секція 4. Облік та фінанси;

Секція 5. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва

Статтю, заявку на участь та копію платіжних документів надіслати до 10 вересня 2010 року на адресу оргкомітету:

Луцький національний технічний університет, навчально-науково-виробничий інститут економіки та управління, вул. С.Ковалевської, 29, м.Луцьк, 43026

Телефон: (0332) 78-55-66

(0332) 25-40-13 — секція 1, Хомік Вікторія Вікторівна;

E-mail:

(0332) 25-36-12 — секція 2, Ковальчук Ірина Володимирівна

E-mail:

(0332) 78-99-53 — секція 4, Корецька Наталія Іванівна

E-mail:

(0332) 78-99-49 — секція 3, 5, Гончарук Марія Павлівна

E-mail:

**********

19

КОНКУРСИ

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) та Німецьке дослідницьке товариство (DFG)

оголошують неперервний конкурс (Ф39) спільних проектів фундаментальних досліджень

Відповідно до Протоколу про наміри німецько-української академічної співпраці між Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) на підставі домовленості про підтримку спільних дослідницьких проектів оголошується неперервний конкурс(Ф39) спільних проектів фундаментальних досліджень з наступних напрямів знань:

 1. математика, механіка, інформатика ;

 2. фізика та астрономія;

 3. хімія;

 4. біологія і медична наука;

 5. науки про Землю та проблеми навколишнього середовища;

 6. науки про людину і суспільство;

 7. наукові основи перспективних технологій.

Порядок подання запитів:

Запити на конкурс приймаються впродовж року без обмеження термінів їх подання. Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.

Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де буде виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника.

20

Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG ( за формами і правилами німецької сторони),після чого запит проходить відповідну експертизу у DFG . Про підсумки розгляду свого запиту німецький керівник проекту повідомляє керівника проекту з української сторони, надсилаючи йому факсимільну копію листа міжнародного відділу DFG.

У випадку позитивного рішення DFG український керівник проекту направляє свій запит до ДФФД, який оформлюється у відповідності з правилами і вимогами ДФФД, додаючи до паперового варіанту запиту отриману копію листа підтримки проекту від DFG.

Тривалість спільного проекту - 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю, що вказана у запиті німецького керівника проекту.

Науковець-дослідник може бути керівником тільки одного поданого запиту.

Комп’ютерну програму заповнення запиту на участь у конкурсі українські учасники спільних проектів можуть отримати на сайті ДФФД або безпосередньо у Фонді за адресою:

м. Київ, бульв.Т.Шевченка,16, к.404,

Телефон для довідок: (044) 246-38-16

Дирекція ДФФД

Інформація знаходиться на сайті:

За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Оку проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію

  Документ
  Заявку, тези доповіді, відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску необхідно надіслати електронною поштою до 5 березня 2010 р.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 3. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 4. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 5. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (1)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.

Другие похожие документы..