Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Другим важнейшим условием является потребность общества в образованной личности, владеющей развитыми навыками самообразования, стремящейся к самоопре...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Целями освоения дисциплины «История науки и техники» являются: анализ роли науки и техники в культурно-историческом развитии; знание основных периодо...полностью>>
'Документ'
Укладачі - доцент кафедри МЛВ О.С.Висоцький; професор кафедри МЛВ В.М.Крапівний; професор кафедри «Екологія та охорона навколишнього середовища» Топо...полностью>>
'Документ'
Виступ - вид усного публічного мовлення, який переслідує певну мету (інформаційну, переконання тощо). Формами виступу є ділова, звітна, політична і т...полностью>>

Назва модуля: Механіка грунтів, основи та фундаменти Код модуля: бкм 6019 С01 Тип модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва модуля: Механіка грунтів, основи та фундаменти

Код модуля: БКМ_6019_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр, в якому викладається модуль: 8

Обсяг модуля: 54 год., 28год.-лекційні заняття, кредити ЕКТС

Інформація про лектора: к.т.н. ст.в. Була С.С.

Результати навчання (цілі та завдання) модуля:

Основна мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань і навиків, необхідних для проектування фундаментів штучних споруд (будинків, підпірних стінок, підземних переходів). Завдання вивчення дисципліни - навчити майбутнього інженера проектувати в штучних спорудах фундаменти найбільш безпечної та економічної конструкції.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: Інженерна геологія, Теоретична механіка, Будівельна механіка, Теорія пружності, пластичності, повзучості, Будівельні конструкції, Будівельне виробництво

Зміст навчального модуля:

Класифікація основ та фундаментів. Будівельна класифікація ґрунтів. Несуча здатність основи. Фази деформації основи. Загальні положення розподілення напружень по підошві фундаменту. Збір навантажень на фундаменти. Основні відомості про проектування фундаментів. Типи фундаментів та область їх використання. Конструкція фундаментів неглибокого закладання. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання. Загальні положення розрахунку основ та фундаментів за граничними станами. Палеві фундаменти. Основні відомості про зведення палевих фундаментів. Загальні поняття. Проектування палевих фундаментів. Принципи розрахунку. Конструювання палевих фундаментів. Фундаменти на вічномерзлих грунтах. Фундаменти в сейсмічних районах. Підсилення основ та фундаментів існуючих споруд. Причини необхідності підсилення.

Рекомендована література:

 1. М.В. Берлинов. Основания и фундаменты.- М.: Высшая школа, 1998

 1. М.Л. Зоценко та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти.-К.: Вища школа, 1992

 1. Н.А. Цытович Механика грунтов. М.: Высшая школа, 1983

 2. М.В. Берлинов, Б.А. Ягупов Примеры расчета оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1986р.

 3. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.-М. ЦИТЛ Госстроя СССР, 1985

 4. СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. М.-Стройиздат, 1985

 5. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи. Київ. Мінбуд, 2006.

Форми та методи навчання: лекційні заняття

Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (КРР)-30 балів, контрольні заходи -70 балів

Підсумкові контролі: залік

Мова навчання: викладання здійснюється українською мовою, можливе викладання російською та англійською мовами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.
 2. Культурологія: теорія та історія культури

  Документ
  Термін "культурологія" запропонував у 1909 р. німецький філософ і фізик В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ,
 3. Державне підприємство (16)

  Документ
  1.4. Назва банку: КРД „Райффайзен Банк Аваль”, МФО: 322904, поточний рахунок: 26004101014621, Банк Регіонального розвитку, МФО: 300540, поточний рахунок: 260013041001,
 4. Міністерство освіти І науки України (118)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0921 „Будівництво” (спеціальність „Промислове та цивільне будівництво” освітньо-квалі-фікаційний рівень „бакалавр”).
 5. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",

Другие похожие документы..