Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Применение испытательного комплекса Greeble-3800 для моделирования процессов и изготовления материалов с заданной структурой и свойствами, в том числе...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 2 апреля 2010 года в « » часов на заседании диссертационного совета Д 502.004.01 в Орловской региональной академии госуд...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для экономических специальн...полностью>>

Програма соціально-економічного та культурного розвитку савранського району на 2010 рік саврань 2010 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

САВРАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ САВРАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2010 РІК

САВРАНЬ - 2010 РІК

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ САВРАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2010 РІК

ЗМІСТ

1. Мета та цілі розвитку Савранського району у 2010 році………………….3

2. Аналіз економічного та соціального розвитку району - оцінка тенденцій розвитку галузей економіки та соціальної сфери у 2009 році ………………3

3. Основні пріоритети та проблемні питання розвитку економіки і

соціальної сфери, шляхи їх реалізації у 2010 році ..………………………….13

3.1. Фінансові ресурси та джерела формування…………….…………….......15

3.2. Розвиток промисловості……………………………………………….......15

3.3. Роздрібний товарообіг та система платних послуг населенню…………16

3.4. Використання транспортного потенціалу та зв’язку…………………….17

3.5. Розвиток агропромислового сектору .……………………………..……...17

3.6. Житлово-комунальне господарство та будівництво……………………..19

3.7. Подальший розвиток та підтримка малого підприємництва……………20

3.8. Грошові доходи та розбудова системи соціального захисту населення..21

3.9. Створення умов для гармонійного розвитку особистості……………….22

3.9.1 у сфері освіти .…………………………………………………………….22

3.9.2 у галузі культури.………………………………………………………….23

3.9.3 Фізична культура і спорт….………………………………………………24

3.10 Охорона здоров’я………………………………………………………….25

3.11. Сімейна та молодіжна політика…………………………………………..26

3.12. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища,

пам’яток культури та техногенної безпеки району….………………….27

Додатки:

Додаток І. Основні показники соціально-економічного розвитку району у 2009 році…………………………………………………………………………….29

Додаток ІІ. Перелік регіональних програм по галузях, фінансування яких у 2009 році здійснюється за рахунок коштів бюджету…….………..………….38

 1. Мета та цілі реалізації Програми економічного і соціального розвитку савранського району

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2010 рік (далі – Програма) розроблена районною державною адміністрацією відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2009 року № 973 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Проект Програми розроблено відділом економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, на основі аналітичних висновків, даних районного відділу статистики, інших даних, що надані структурними підрозділами райдержадміністрації та керівниками підприємств, установ, організацій району з метою реалізації єдиної політики розвитку району у 2010 році.

Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в районі за 2009 рік, характеристику основних проблем розвитку економіки та соціальної сфери, що реалізовуватимуться впродовж року. Крім того, представлені основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та в розрізі окремих галузей, перелік цільових районних програм, які передбачається фінансувати з районного бюджету та перелік об’єктів незавершеного будівництва.

Основною метою та цілями розвитку Савранського району у 2010 році є:

підвищення рівня добробуту та соціальної захищеності населення Савранського району, збереження належних умов для праці та гармонійного розвитку особистості на основі:

- формування та розширення виробничого потенціалу району;

- підвищення рівня зайнятості населення району;

 • підтримки малого та середнього бізнесу з метою створення нових

робочих місць;

 • підтримка тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

- зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу

району;

 1. Аналіз економічного та соціального розвитку

району - оцінка тенденцій розвитку галузей

економіки та соціальної сфери у 2009 році

Зусилля органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2009 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку району і поліпшення добробуту населення району. Як результат, в Саранському районі вдалося зберегти соціальний спокій, створити умови для стабільного економічного розвитку, збереження темпів промислового виробництва, інших показників які мають безпосередній вплив на економічну ситуацію, незважаючи на значну кількість непростих проблем.

Цей період характеризується (в порівняні з відповідним періодом 2008 року):

 • добрим урожаєм;

 • збільшенням надходжень до бюджетів усіх рівнів;

 • зростанням виробництва хлібо - булочних виробів на 10,2%;

 • зростанням доходу від реалізації послуг на 9,9%;

 • збереженням наявного поголів’я ВРХ та свиней;

 • поступовим відродженням галузі вівчарства;

 • в поточному році освоєно коштів державного, обласного, місцевого бюджетів на загальну суму 3737,0 тис. грн.

Значна увага приділялася соціальному захисту малозахищених верств населення, соціальному захисту позбавлених сімейного виховання дітей, вдосконаленню і розвитку системи освіти району, розвитку фізичної культури і спорту, збереженню та розвитку мережі установ культури, технічному їх переоснащенню та забезпеченню стабільного функціонування існуючих закладів охорони здоров’я.

До негативних факторів, які мають безпосередній вплив на економічну ситуацію в районі відносяться:

 • скорочення обсягів виробництва промислової продукції в порівнянні з минулим роком за видами діяльності оброблення деревини та виробництво виробів з деревини на 27,6 % (72,4%);

 • скорочення обсягів реалізації промислової продукції на 3,2 % (96,8%)

 • зниженням обсягів роздрібного товарообороту та темпів приватного споживання на 7,9%;

 • зростання цін на енергоносії;

 • віддаленість від обласного центру;

 • відсутність кредитних ресурсів;

 • високий рівень інфляції;

 • нестабільність цінової ситуації на продукцію сільського господарства та недостатня державна підтримка галузі тваринництва;

 • залежність від зовнішньоекономічної кон’юнктури;

Зберігається позитивна тенденція ефективної в цілому роботи господарського комплексу. Серед підприємств, які звітують органам статистики збиткові відсутні. Поквартально звітують лише три підприємства - ТОВ «Савранський – хліб», Одеська філія ТОВ «Авантаж», ДП «Савранське лісове господарство».

За 2009 рік підприємствами та організаціями району, що звітують органам статистики, отримано фінансовий результат до оподаткування (без урахування малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) у сумі 596,0 тис. грн..

Мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів приділялась особлива увага. До державного бюджету в 2009 році надійшло 1078,54 тис. грн. при планових показниках 787,9 тис. грн., що на 267,8 тис. грн. більше прогнозних показників (136,9 %), та на 383 тис. грн. менше надходжень минулого року (74,4 %).

За 2009 рік до Зведеного бюджету району надійшло 10896,2 тис. грн., при планових показниках 10144,1 тис. грн., виконання становить 107,4 %, що на 752,1 тис. грн. більше прогнозних показників та на 716,6 тис. грн. більше надходжень минулого року на (107,0 %).

Надходження до Зведеного бюджету району за останні п’ять років:

2005 рік - 4620,4 тис. грн.

2006 рік - 5472,2 тис. грн.

2007 рік - 7611,5 тис. грн.

2008 рік - 10179,6 тис. грн.

2009 рік - 10896,2 тис. грн.

До місцевого бюджету по податкам і зборам, які контролюються податковою надійшло 9817,7 тис. грн., прогнозні показники виконано на 104,9 %, додатково надійшло 461,5 тис. грн. Проти минулого року надходження також збільшились на 1086,9 тис. грн., приріст – 12,4 %.

За 2009 рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі 9338,6 тис. грн., що на 401,4 тис. грн. більше прогнозних показників, виконання 104,5 %. Та більше надходжень минулого року на 1010,6 тис. грн. (112,1%) Виконання надходжень забезпечено практично за всіма видами податків, крім плати за торговий патент, місцеві податки і збори та фіксованого сільськогосподарського податку.

Надходження до місцевого бюджету по основних бюджетоутворюючих податках за 4 роки:

Найменування

2006 рік

тис. грн.

2007 рік

тис. грн.

2008рік тис. грн.

2009 р.

тис. грн..

2009р. у % до 2008 р.

Всього:

по загальному фонду

3645,4

4876,4

6664,2

9338,6

140,1

в тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб

2423,5

3472,0

4675,4

6941,7

148,5

- плата за землю

396,9

451,3

802,9

1316,1

163,9

Всього:

по спеціальному фонду

998,1

1121,7

2655,9

479,1

18,0

Показники стану промислового виробництва у відпускних цінах за січень – грудень 2009 року характеризуються за такими видами діяльності:

 • виробництво хлібо - булочних виробів характеризується зростанням і становить 110,2% минулого року(1356,0 тис. грн.);

 • Зниження виробництва на 27,6 % спостерігається за видами діяльності, виробництво виробів з деревини, що складає 72,4 %, до рівня 2008 року.

Обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах за січень - грудень 2009 року склав становить 9993,4 тис. грн., на одну особу 497,3 грн. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшено обсяги реалізації промислової продукції на 3,2 % ( 96,8 %).

Обсяги реалізованої промислової продукції в загальному по району в динаміці за 5 років.

Найменування

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. у % до 2008 р.

Обсяг реалізованої промислової продукції

10626.5

9442.5

8297.8

10324,9

9993,4

96,8

Промисловими підприємствами району сплачено податків на суму 1110,1 тис. грн. (найбільші платники ДП «Савранське лісове господарство», ТОВ «Савранський хліб»). На початку 2009 року на промислових підприємствах було зайнято 342 чоловік, станом на 01.01.2010 – 298 осіб ( Авантаж – 100, ДП Савранське лісове господарство -129, ТОВ Савранський хліб – 69 ).

У зв’язку з фінансовою кризою попит на продукцію майже всіх вище названих підприємств зменшився, а це привело до зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції, і як наслідок, вивільнення працівників.

У 2009 році спостерігалось зменшення обсягів експорту товарів Савранського району відносно відповідного періоду минулого року на 35 %. Зовнішня торгівля у 2009 році характеризувалась позитивним сальдо в розмірі 311,8 тис. дол., яке зменшилось у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 78,2 тис. дол.. Позитивне сальдо утримувалось за рахунок торгівлі з країнами Європи та Азії.

Агропромисловий комплекс

Основною галуззю економіки Савранського району є сільськогосподарське господарство. Загальний напрямок сільськогосподарського виробництва – зерновий.

По всіх категоріях господарств зібрано зернових культур, включаючи кукурудзу 58,3 тис. тонн, що на 39,4 % більше програмних показників ( 41,8 тис. тонн ). Середній показник з кожного гектара разом з кукурудзою становить 28,9 ц/га. В тому числі по базових господарствах ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 12520 га.. Валовий збір зерна склав 40,7 тис. тонн при середній урожайності 32,4 ц/га, І місце в області. Також сільгоспвиробники Савранського району зібрали 3471 тонну ріпаку з площі 2412 га, 9906 тонн насіння соняшнику з площі 4740 га., 9650 тонн зерна кукурудзи з площі 2244 га.

За підсумками роботи галузі тваринництва в районі налічується по всіх категоріях господарств: ВРХ 3419 голів, в тому числі в агро формуваннях – 310 голів ( що більше показника минулого року відповідно на 278 голів), свиней 9388 голів в тому числі в агро формуваннях – 572 голови, птиці 83805 голів. Поступово відроджується галузь вівчарства. В поточному році закуплено 900 голів овець. Також сільгосппідприємствами придбано племінне поголів’я свиней в кількості 25 голів. Скоротилося поголів’я дійних корів в порівнянні з минулим роком на 84 і становить 2030 голів.

Виробництво молока по всіх категоріях господарств складає 8356 тонн, м' яса всіх видів 1182 тонни, яєць 8,1 млн. шт.

Державного бюджету на фінансову підтримку сільськогосподарського виробництва станом на 1 січня 2010 року використано коштів за продані на забій і переробку молодняк ВРХ в розмірі 8.8 тис. грн.

Сільськогосподарські підприємства отримали кредити на суму 4 млн. грн., через механізм здешевлення кредитів під 12,5 % ( ставка Нацбанку) надана фінансова підтримка в розмірі 905.9 тис.грн.

В 2009 році агроформуваннями району всіх категорій закуплено сільськогосподарську техніку на суму 7 млн. 500 тис. грн., а саме: зернозбиральних комбайнів 8 одиниць, тракторів 3 одиниці, та інша сільськогосподарська техніка.

Розрахунки за оренду землі складають 99,5 % за оренду майна з нарахованої 103,7 тис. грн., сплачено 91,8 тис. грн.., що становить 88,5%.

В звітному році було проведено значну роботу по залученню коштів за рахунок різних джерел фінансування, що були спрямовані на проведення капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та доріг

Обласний бюджет розвитку – 950.0 тис. грн., в тому числі:

- продовження капітального ремонту Неділківскої ЗОШ І-ІІ ст. 100.0 тис. грн.

- капітальний ремонт Концебівської с\ради – 25.0 тис. грн.

- завершення капітального ремонту пологового відділення центральної

районної лікарні – 240.0 тис. грн.

- капітальний ремонт спортивного залу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.57.0 тис.грн.

- капітальний ремонт системи водопостачання с. Неділкове – 294.0 тис.грн.

- капітальний ремонт системи водопостачання с. Осички – 234.0 тис. грн.

На ліквідацію наслідків стихійного лиха за рахунок коштів резервного фонду бюджету області:

- капітальний ремонт Капустянського НВК – 230.0 тис. грн.;

- капітальний ремонт Полянецької ЗОШ І – ІІІ ст. – 271.0 тис. грн.;

- капітальний ремонт Байбузівського НВК – 298.0 тис. грн.;

Всього : 799.0 тис. грн.

На ліквідацію наслідків стихії надійшло коштів з обласного бюджету на капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення - 44.8 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду обласного бюджету в розмірі 1344,6 тис. грн. зроблено капітальні ремонти автомобільних доріг комунальної власності.

В звітному році в районі було продовжено реалізацію проекту

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», три громади :

«Затишок», «Водограй», «Квітка Надбужжя» отримали перші транші коштів з проекту в розмірі 10 %.

За рахунок видатків обласної програми «Інші витрати, пов’язані з економічною діяльністю» ( розпорядник коштів Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції» надійшло коштів в розмірі 161.7 тис. грн., які були спрямовані на 100 % співфінансування проектів в с. Дубинове ( 67.5 тис. грн.), в с. Концеба ( 67.5 тис. грн.), по селищній раді , громадська організація «Водограй» ( 26.7 тис. грн. 40 % до потреби )

Всього надійшло коштів з області 3305.1 тис. грн.

За звітний рік проведено значний обсяг робіт за рахунок коштів районного бюджету – 341.2 тис. грн.

 • 1. Ремонт закладів охорони здоров’я ( ФАПів, СЛА ) – 118.5 тис. грн.

2.Ремонт Острівчанського сільського клубу – 11.0 тис. грн.

3.Ремонт Кам’янського сільського клубу – 37.0 тис. грн.

4.Виготовлення проектно - кошторисних документацій на капітальний ремонт систем водопостачання - 31.6 тис. грн. ( Неділківська, Полянецька, Концебівська, Осичківська)

5.Капітальний ремонт станції переливання крові центральної районної лікарні – 58.0 тис. грн.

6. Виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення енергозберігаючих заходів – 85.1 тис. грн.:

- капітальний ремонт котельні Савранської ЗОШ І-ІІІ ст., Слюсаріського НВК, центральної районної лікарні

Філією Савранський райавтодор крім робіт по ремонту доріг комунальної власності зроблено капітальний ремонт автодороги Т 16-21 Саврань-Бакша-Заплази-Любашівка, протяжністю 0,857 км, обсяг робіт склав 316.0 тис. грн. Облаштовано нову автобусну зупинку при в’їзді в Савранський район, встановлено автодорожніх знаків в кількості 65 одиниць.

За звітний рік філією виконано робіт з утримання доріг на загальну суму 647,0 тис. грн., а саме: виконання ямкового ремонту, нанесення розмітки дорожнього полотна, окраска зупинок та мостів, розчистка доріг від снігових наметів.

У 2009 році залучення інвестиційних ресурсів віднесено до одних із основних завдань районної політики. Інвестиційна активність підтримувалась за рахунок основного джерела зростання інвестицій – власних коштів підприємств, які спрямовувались в першу чергу на оновлення основних фондів.

По Савранському районі за 2009 рік освоєно капітальних інвестицій 8349 тис. грн. Суб’єктами господарювання району за 2009 рік освоєно інвестицій в основний капітал загальним обсягом 6240,0 тис. грн., що становить 74,7 % до загального обсягу.

Основним джерелом фінансування капітальних вкладень залишаються власні кошти підприємств, організацій – 5418 тис. грн. (64,9 %), кредити банків та інші позики – 1300,0 тис. грн. (15,6 %), кошти місцевих бюджетів 882 тис. грн. (10,6 %), за рахунок коштів державного бюджету 629 тис. грн. (7,5 %) та інші джерела фінансування – 120 тис. грн. (1,4 %) .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Програма розвитку малого підприємництва в Савранському районі на 2011-2012 роки

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект «Програми
 4. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34

Другие похожие документы..