Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится 00 2007 г. на заседании Диссертационного совета Д 501.001.37 по философским наукам при МГУ им. М. В. Ломоносова по адресу: 11 2, Мос...полностью>>
'Тематическое планирование'
Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных местах (П). Различать формы поведения, которые допустимы или не д...полностью>>
'Программа'
Программа дисциплины «Сравнительный анализ экономических систем» составлена в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к обязательному мин...полностью>>
'Документ'
В 1995 году украинскими учеными (научно-производственное предприятие "НИР", Киев, Украина) был получен препарат нового поколения нейропепти...полностью>>

Роль засобів управління знаннями у формуванні сучасного освітнього середовища

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РОЛЬ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шишкіна М.П.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Науковий прогрес створює значний вплив на сферу освіти, яка зазнає глибоких трансформацій. У зв’язку з цим постають нові завдання управління навчальним процесом, набувають поширення нові методи і підходи. Окремий комплекс проблем стосується впровадження інформаційних засобів та технологій, що ґрунтуються на знаннях, найбільш доцільного способу їх інтеграції у середовище та підвищення ефективності навчальної діяльності у ньому.

Засоби реалізації діяльності є важливим елементом функціонування середовища. Проблеми управління в цьому контексті стосуються двох рівнів організації середовища, що утворюється із застосуванням конкретного комп’ютерно-орієнтованого засобу навчання або системи засобів:

- функціонування середовища, що забезпечує здійснення навчальної діяльності у ньому;

- формування середовища, що забезпечує процеси планування, проектування, постачання ресурсів та засобів, прогнозування тенденцій та напрямів його розвитку.

Все більш відчутним стає усвідомлення того, що процеси обробки інформації у формі знань виходять на перший план при розгляді навчального середовища як єдиної системи. Ці тенденції знаходять виявлення у формуванні та поширенні такого інноваційного напрямку, як управління знаннями, що все більш широко застосовується у сфері освіти у зв’язку з розвитком підходів відкритого та дистанційного навчання [1, 2, 3, 5, 6].

Виявленню тенденцій розвитку даної галузі в цілому присвячено [1, 3, 6], тоді як подальших досліджень потребує з’ясування найбільш перспективних сфер застосування засобів і технологій управління знаннями в аспекті формування процесів діяльності у складі сучасного інформаційно-освітнього середовища.

Набуло поширення означення, що характеризує управління знаннями як системну технологію, що забезпечує процеси зберігання, виявлення, колективного використання та створення знань в процесі навчання або професійної діяльності [1, 5].

На наш час комп’ютерно-орієнтовані системи управління знаннями є важливою складовою відкритої та дистанційної освіти, актуальним напрямком розробки електронного підручника, перспективною технологією навчання предметів шкільного циклу, використовуються у сфері вищої освіти [1]. Засоби та підходи до моделювання знання, розроблені в галузі штучного інтелекту, знаходять нові шляхи застосування у зв’язку з розвитком таких перспективних технологій, як: розподілені бази знань; репозиторії даних і знань колективного користування; мультиагентні технології, що дають можливість колективного розв’язання задач у середовищі багатьох користувачів, які спілкуються між собою в процесі обміну знаннями та взаємодії з програмними агентами для підтримки багатьох інтелектуальних функцій.

У зв’язку з розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій засоби управління знаннями починають відігравати все більш помітну роль у формуванні освітнього середовища. Проте, можливості застосування у навчанні засобів, що ґрунтуються на знаннях, не реалізовано в повній мірі. Відзначається недостатній розвиток цього напрямку в Україні у порівнянні з досвідом зарубіжних країн [1].

Успішна адаптація комп’ютерно-орієнтованого засобу у середовище і керування його роботою залежить від того, як спроектовані процеси діяльності, що виникають при цьому. На що ці процеси повинні бути направлені, чого планується досягти. Можливо, треба якимось чином їх змінити, або їх контролювати, або їх автоматизувати, або їх стимулювати тощо. Тобто треба виявити, які процеси навчальної діяльності будуть відбуватися у середовищі із запровадженням того чи іншого засобу, яку ці процеси матимуть структуру [4].

Саме знання та процеси оперування ним виступають фактично об’єктом керування у комп’ютерно-орієнтованому середовищі. З цієї точки зору процеси навчання являють собою процеси управління знаннями [1, 3]. Вони охоплюють як самостійну навчальну діяльність учня та його взаємодію із засобом, так і спільну діяльність учня та вчителя, інших учасників процесу навчання. Водночас, керування освітнім процесом в цілому спрямоване на забезпечення досягнення його кінцевих цілей, відповідності його нормам та вимогам, надання необхідних ресурсів. Тому керування та оперування знанням, що є ядром процесу навчання, у свою чергу постає об’єктом керування у сфері освітнього менеджменту. Через це, інтерес викликає дослідження процесів діяльності зі знаннями з метою отримання об’єктивної інформації про них, яка була б важливою для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Література.

1. Гриценко В.И., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич Е.В. Дистанционное обучение: теория и практика. – Киев: Наукова думка, 2004. – 375 с.

2. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. Наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2004. - С.

3. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.

4. Машбиць Ю.І. Психологічний аналіз навчання як управління учбовою діяльністю // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. Максименка С.Д., Смульсон М.Л. – К.: Міленіум, 2006. – т.8. – Вип.2. – с. 6-23.

5. Тарасов В.Б. Уравление знаниями в сетях предприятий // Новости искусственного инеллекта №3, 2003. –

6. Kuhlen R. Change of Paradigm in Knowledge Management // Knowledge Management / Edited by Hans-Christoph Hobohm. - München: IFLA Publications, 2003Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 2. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 4. Дено моніторингове дослідження організації освітнього середовища для обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Ямпільського району

  Документ
  На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 07.10.2011 № 746 «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2011-2012 навчальному році» у жовтні листопаді 2011 року працівниками навчально-методичного
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (2)

  Документ
  Наказ МОН молодьспорту України від 23.11.2011 №1346 „Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб,

Другие похожие документы..