Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О проведении V Региональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии на Дальнем Востоке Ро...полностью>>
'Решение'
О Порядке создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирск...полностью>>
'Документ'
Операционная система — это комплекс программ, который обеспечивает управление аппаратными средствами компьютера, организует работу с файлами (в том ч...полностью>>
'Образовательный стандарт'
1.1. Специальность 1001 Электрические станции, сети и системы утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 2 июля 2001г. N 25...полностью>>

План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти І науки професорсько-викладацького складу в системі мон україни на 2010 рік Назва заходу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник Міністра

освіти і науки України

М.В. Стріха

лютого 2010 року

План

проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів

з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України на 2010 рік

Назва заходу

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон

Місто

та термін

проведення

Кіль-кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

Міжнародні конференції

1

2

3

4

5

6

Інтелігенція на зламі історії.

Народна українська академія,

61000, Харків, вул. Лермонтовська, 27,

т.: (057) 716-44-05 дод. 2-93

e-mail:

.

Харків,

5 лютого.

150

Міністерство освіти і науки України, Харківськаоблдержадміністрація,

Фатих університет(Турція), Крістіанштадський університет (Швеція),

Санкт-Петербурзький держ. університет економіки та фінансів (Росія)

Вода, екологія, суспільство

Харківська національна академія міського господарства,

61002, м.Харків, вул.Революції,12,

т.: (057)707-33-39, 707-33-40

тел./факс: (057)706-15-54

e-mail:magpie217@

м.Харків,

9-11 лютого

85

Міністерство освіти і науки України,

Харківська облдержадмінністрація,

Белгородський державний технічний університет ім.В.Г.Шухова (Росія)

Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

36003, м. Полтава,вул. Остроградського 2,

т:. 8 (05322) 2-28-91

м. Полтава

11-12

лютого

200

Міністерство освіти і науки України,

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Бєларусь),

Аграрний університет NITRA (Словенія),

Інститут біології Уфимського наукового центру РАН (Росія)

Правова політика Української держави

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57,

т.: (0342)59-60-19,тел./факс:(0342)598760

e-mail:lawdept@pu.if.ua

м.Івано-Франківськ,

19-20 лютого

120

Міністерство освіти і науки України,

Опольський університет (Польша),

Університет Дрейка (США), Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул.. Щорса, 31

тел./факс 304-83-16

е-mail:

м.Донецьк,

24 лютого

150

Міністерство освіти і науки України,

Інститут економіки промисловості НАН України,

Белгородський університет споживчої кооперації ,

Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів

Мовна освіта: шлях до євроінтеграції

Київський національний лінгвістичний університет

Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73,

т.:(044)529-83-26

м.Київ

24-26 лютого

100

Британська Рада в Україні

Сучасні технології ефективного управління бізнесом на базі рішень SAP

Донецький державний університет управління,

83015, м.Донецьк, вул. Челюскінців, 163а,

т.: (062) 304-14-21, 335-41-94

м.Донецьк,

лютий

100

Міністерство освіти і науки України,

“SAP Ункраїна”,

“Софт-Рейтинг Консалт”

Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України,

03680, МСП, м. Київ-187, Велика Окружна дорога, 3,

т.:(044)522-49-40, 526-11-34,

e-mail: scientific_dep@socosvita.kiev.ua

м. Київ,

лютий

100

Федерація профспілок України,

Санкт-Петербурзький Гуманітарний університет профспілок (Росія),

Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин Федерації профспілок Бєларусі

Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу

Кримський гуманітарний університет,

98635, м. Ялта, вул. Севастопольська 2

тел./факс (0654) 32-30-13,(0654) 32-21-14

e-mail: astra 59.@

м. Ялта

4-6 березня

200

Міністерство освіти і науки України, АПН України, Міністерство освіти і науки АРК, Університет Яна Длугоша в Ченстохові  (Польща),

Барановицький державний університет (Білорусь),

Університет Ніцца-Софія Антиполіс (Франція)

Інноваційний розвиток вищої освіти

Київський національний торговельно-економічний

02156, м. Київ, вул. Кіото,19

т.:(044)531-47-94, 531-47-66,

e-mail:

м. Київ,

10-11 березня

100

Міністерство освіти і науки України

Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,

36003, м. Полтава, вул. Остроградського 2;

т.: (0532) 2-58-11

м. Полтава

11-12

березня

150

Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена (Росія),

Нижньо-Новгородський державний педагогічний університет (Росія),

Марбурський університет імені Філіпа (ФРН),

Академія підвищення квалификації та перепідготовки педагогічних кадрів(Росія)

Сучасна економічна теорія і пошук ефективних механізмів господарювання

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського,

95007, м. Сімферополь

пр. Вернадського, 4,

т.: 8(0652) 60-85-85,57-48-10

е-mail: konftnu@

11-12

березня

200

Україна,

Росія,

Білорусь,

Польща

Польська література і європейський контекст

Волинський національний університет імені Лесі Українки

м. Луцьк,Пр.Волі, 13,

т.: (03322) 4-89-57,4-44-57

м. Луцьк,

15-16 березня

120

Міністерство освіти і науки України,

Тернопільский національний педагогічний університет імені В.Гнатюка,

Житомирький державний університет імені І.Франка,

Рівненський інститут слов’янознавства, Люблінський католицький університет імені Іоанна Павла ІІ

Наукова молодь: досягнення та перспективи

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ,вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-49,

e-mail:

м. Луганськ,

16-17

березня

250

Міністерство освіти і науки України,

Московський педагогічний державний університет,

Красноярський педагогічний університет

Сучасна молодь і проблеми життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри.

Київський національний лінгвістичний університет

Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73,

т.: (044)529-83-33

м. Київ,

18-19 березня

110

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,

Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенко-Карого, Зеленогурський університет (Польща)

Формування професійної компетенції інженера і підготовка національної гуманітарно-технічної еліти

Національний технічний університе «ХПІ»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

тел./факс.: (057) 707-63-71

e-mail:

м. Харків

25-26 березня .

300

Міністерство освіти і науки України,

Харківська облдержадміністрація,

Харківский національний університет

ім. В.Н. Каразіна,

Білоруський державний університет,

Белгородський державний університет (Росія),

Мішкольцький технічний університет (Угорщина)

Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO

Полтавський університет споживчої кооперації України,

36014, м.Полтава, вул.Коваля,3,

т.:(0532)50-24-76, 50-92-35

м.Полтава,

25-26 березня

100

Міністерство освіти і науки України,

Полтавська облдержадміністрація,

Карагандинський економічний університет (Росія),

Самардканський інститут сервісу і туризму

Державне управління та місцеве самоврядування

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

61050, м.Харків, пр.Московський, 75

т.: (057) 732-30-42

e-mail:general@kbuapa.kharkiv.ua

м.Харків,

26 березня

Національної академії державного управління при Президентові України,

Каунаський технологічний університет (Литва),

Фонд Фулбрайта в Україні .

Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання

Черкаський державний технологічний університет,

18006, м. Черкаси,б-р. Шевченка, 333/2,

т.: (0472) 33-08-75, (0472) 56-16-19,

м. Черкаси,

березень

100

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство культури і туризму України,

Кошицький технічний університет (Словенія),

Бєлгородський державний університет (Росія),

Ужгородський національний університет,

Черкаська облдержадміністрація

Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійно-педагогічної підготовки різних верств населення

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9,

т.: (044)486-83-65

м.Київ,

березень

75

Міністерство освіти і науки України, Варшавська академія фізичної культури (Польща),

Німіцький інститут фізичного виховання (Сербія)

Внесок наукових шкіл НПУ

імені М.П.Драгоманова у розвиток вітчизняної та світової дефектології

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9,

т.: (044)486-40-77

м.Київ,

березень

150

Міністерство освіти і науки України,

АПН України,

Московська академія освіти (Росія),

Інститут корекційної педагогіки

м. Москви (Росія),

Білоруський державний педагогічний університет ім. М. Танка (Білорусь)

Тенденції української економіки: виклики кризи і глобалізації.

Київський університет ринкових відносин,

02152, м.Київ, вул.Березняківська, 26-Б,

т.: (044)553-66-07

м.Київ,

березень

150

Міністерство освіти і науки України,

Бонська академія,

Московський університет економіки, статистики, інформатики

Іноземна мова, як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації

Криворізький технічний університет,

50027, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду,11,

т.:(0564)409-61-50, 409-61-13,

E-mail:ktu@alba.dp.ua

м.Кривий Ріг,

березень

220

Міністерство освіти і науки України,

Криворізький педагогічний університет,

Криворізький економічний інститут,

Університет “Телеком-Бретань” (Франція),

Університет Ерланг-Нюрнберг ім.Фрідріха Олександра

Нові технології в електроенергетиці

Харківська національна академія міського господарства,

61002, м.Харків, вул.Революції,12,

т.: (057) 707-31-17

тел./факс: (057)706-15-54

e-mail:ksame_sg@

м.Харків,

березень

80

Міністерство освіти і науки України,

Національна енергетична компанія України,

Московська державна академія комунального господарства і будувництва,

Белгородський державний технічний університет ім.В.Г.Шухова (Росія)

Фотоніка та електроніка наносистем

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,

18031, м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 81,

т.:( 0472)37-65-76,45-74-90,

e-mail:

м. Черкаси,

березень

120

Міністерство освіти і науки України,,

Шведський інститут (Стокгольм),

Вища Королівська школа (Стокгольм), Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції

Київський національний лінгвістичний університет

Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73,

т.:(044)287-40-52

м. Київ,

31 березня –

2 квітня

550

Гродненський державний університет ім. Янки Купали(Білорусія),

Єреванський державний лінгвістичний університет ім. В.Брюсова (Вірменія)

Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-83, 53-35-49

e-mail:

м. Луганськ

7-8

квітня

120

Міністерство освіти і науки України,

Інститут Сходознавства Російської Академії наук,

Інститут Сходознавства НАН України,

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Співробітництво для рішення проблеми відходів

Національний технічний університет «ХПІ»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-66-87

тел./факс.: (057) 707-62-72

е-mail:

м. Харків

7-8 квітня

300

Міністерство освіти і науки України,

Каунаський технічний університет (Литва),

Савойський університет (Франція),

Мандарожанський університет (Іран),

Стамбульський університет (Турція)

Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта

Національний технічний університет «ХПІ»,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-68-18

е-mail:, ran@kpi.kharkov.ua

м. Харків

7-10 квітня

170

Міністерство освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В.Вернадського,

Магдебургський університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина),

Університет П‘єр Мандес Франс (Франція),

Університет прикладних наук Савонія (Фінляндія)

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем

Харківський національний економічний університет,

61001, м.Харків, пр.Леніна, 9а,

т.:(057) 758-77-10 (дод. 3-56)

е-mail:roma_yac@

м. Харків,

8-9 квітня

250

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України ,

Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів ( Росія),

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г.Шухова (Росія),

Політехніка Силезії ( Польща)

Сучасні проблеми та перспективи розвитку емалювальної галузі

Національний технічний університет “ХПІ”,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-68-78

м. Харків

15–16 квітня

230

Міністерство освіти і науки України, Громадська організація «Українська асоціація емалювальників»,

Островський технічний університет (Чехія)

Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика

Полтавський університет споживчої кооперації України,

36014, м.Полтава, вул.Коваля,3,

т.:(0532)50-24-76, 22-15-06

м.Полтава,

15-16 квітня

100

Міністерство освіти і науки України,

Центральна спілка споживчих товариств України,

Полтавська облдержадміністрація,

Московський університет споживчої кооперації (Росія)

Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

32300 Кам'янець-Подільський, вул. І. Огієнка 61,

т.: (03849) 2-44-74,

e-mail: dec_econom@kpdu.kp.km.ua

м. Кам'янець-Подільський

15-16 квітня

130

Міністерство освіти і науки України,

Познаньський економічний університет (Польща),

Вроцлавський економічний університет (Польща)

Представлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)55-44-91, 53-35-49

e-mail:valentina

м. Луганськ,

21-23

квітня

180

Міністерство освіти і науки України,

Науковий інститут прямої демократії (Цюрих, Швейцарія),

DСАF-центр (Женева, Швейцарія)

Освіта впродовж життя: досвід та перспективи розвитку

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото,19

т.:(044)531-48-98, 531-48-96

e-mail:

м. Київ,

22-23 квітня

100

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство економіки України,

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємства виконавчого органу Київської міської ради

Cultural Research: Challenges for the Third Millennium – 6

Київський національний лінгвістичний університет

Київ – 150, вул. Червоноармійська, 73,

т.:(044)287-15-97

м. Київ,

21-23 квітня

125

Університет ім. Людвіга Максиміліана

( Німеччина),

Федеральний університет Ріо-де-Жанейро

(Бразилія)

Шляхи вдосконалення туристсько-краєзнавчої роботи у закладах освіти

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

08401, м.Переяслав-Хм., вул.Сухомлинського, 30, т.: (267) 5-46-44, тел./факс(267) 5-63-94.

Переяслав-Хм.,

22-23 квітня

230

Міністерство освіти і науки України,

Міжнародна академія дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (Росія),

Науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту республіки Білорусь

Інформаційна та економічна безпека INFEKS-2010

Харківський національний економічний університет,

61001, м.Харків, пр.Леніна, 9а,

т.:(057)760-01-47 (дод. 4-06).

e-mail:cc@ksue.edu.ua

м. Харків

27-29

квітня

200

Вінницький національний технічний університет,

Академія військових наук (Росія),

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь ( Білорусь),

Балтійський державний технічний університет («Военмех») ( Росія)

Соціальні комунікації сучасного світу

Запорізький національний університет, факультет журналістики

69600, м. Запоріжжя,вул. Жуковського, 66

т.:(061) 289-41-11

м. Запоріжжя,

22-24 квітня

150

Міністерство освіти і науки України,

Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка,

Іллінойський університет (м. Чикаго), Факультет медіа та музики (м.Люлео) Технологічного університету (Швеція).

Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

08401, м.Переяслав-Хм., вул.Сухомлинського, 30, т.: (267)5-46-44, тел./факс(267) 5-63-94.

Переяслав-Хм.,

28-29 квітня

240

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство фінансів України,

Науково-дослідний інститут економіки Міністерства економіки Республіки Білорусь,

Фінансова академія ім.Г.Плеханова (Росія)

Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі

Закарпатський державний університет

88015, м.Ужгород, вул. Заньковецької, 89 а,

т.:(03122)651-524, тел./факс:(03122)612-535

Угорщина,

Словенія,

квітень

100

Міністерство освіти і науки України,

Закарпатська облдержадміністраці, Академічне наукове товариство ім.М.Болудянського (Словенія),

Університет м.Мішкольц (Угорщина)

Облік, контроль та аналіз в

управлінні підприємницькою діяльністю

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, бул. Шевченко, 460,

т.: (0472)43-54-14,

м. Черкаси ,

квітень

120

Міністерство освіти і науки України;

Академія підприємництва та управління ім. Леона Коцмін-ського (Польща),

Економічний університет (Варна),

Університет штата Небраска (США)

Україна і франкомовний світ: формування нового мислення

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10

т.: (0512) 50-03-32, 76-55-99

м.Миколаїв,

квітень

100

Міністерство освіти і науки України

Посольства в Україні: Франції,Канади,Польщі,

Швейцарії,

Генеральне представництво «Альянс Франсез Парижа в Україні

Арт-терапія: інноваційний простір для підтримки фізичного, психічного та духовного здоров’я людини

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв,вул. 68 Десантників, 10

т.: (0512) 50-03-32, 76-55-60,55-03-60.

м.Миколаїв,

квітень

120

Міністерство освіти і науки України,

Вінницький державний педагогічний університет,

Інститут проблем виховання АПН України

Корпус миру США в Україні (США),

Університет-коледж Святого Марка та Святого Джона (Великобританія)

 1. Ду

Управління якістю підготовки фахівців

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона,4,

т.:(048)723-33-42, тел./факс: (048)723-10-52,

е-mai: , .ua

м.Одеса,

квітень

200

Росія,

Польша,

Молдова

Соціально-гуманітарні вектори розвитку педагогіки вищої школи

Харківська державна академія дизайну і мистецтв,

61002, м.Харків, вул.Червонопрапорна, 8,

т.: (057) 707-23-20,

e-mail:academy@ksada.edu.ua

м.Харків

квітень

112

Міністерство освіти і науки України, Університет м. Варшава (Польща),

Інститут сталі і сплаву (Росія),

Санкт-Петербурзький державний Університет,

Університет м. Бухарест (Румунія)

Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та змлевпорядкування – Європейський досвід

Чернігівський держвний інститут економіки і управління,

14033, м.Чернігів, вул.Стрілецька, 1,

т.:(04622)5-61-70

м.Чернігів,

квітень

150

Міністерство освіти і науки України,

Чернігівська облдержадміністрація,

Національний авіаційний університет,

Українське товариство геодезії та картографії

Міжнародний бізнес в контексті глобалазаційних та інтеграційних процесів

Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконський міжнародний університет (США) в Україні,

01601, м.Київ, вул.Тургенєвська.8/14,

т.:(044) 486-06-66,

е-mail:mirzodaeva@

м.Київ,

квітень

100

Міністерство освіти і науки України,

Національний иедагогічний унівнрситет ім.М.П.Драгоманова,

Індіана Везліан університет (США),

Міжнародний університет Шіллєра (Велика Британія)

Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці.

Ужгородський національний університет,

88000 м.Ужгород, пл.Народна,3

т.:(0312)64-43-83

е-mail:

м.Ужгород

квітень

180

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України,

Кошицький технічний університет (Словаччина),

Вища школа менеджменту у Легніці та Зеленій Гурі (Польща),

Кишинівський державний університет (Молдова)

Туристична індустрія: сучасний стан і пріоритети розвитку

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ,вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)53-35-49

е-mail:

м. Луганськ,

6-7 травня

200

Міністерство освіти і науки України,

Управління культури і туризму Луганської обласної державної адміністрації,

Mediter-ranean Universiti (Turkey),

Gannan Normal Universiti (Ганджоу, Китай)

Глобальні світоцивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України

Тернопільський національний економічний університет,

46020, м.Тернопіль,вул.Львівська,11,

т.: (0352)47-58-75,

е-mail:kafme

м.Тернопіль,

6-7 травня,

Кіпр,м.Пафос

вересень

120

Міністерство освіти і науки України,

University of Rome “La Sapienza” (Італія),

T.E.I. of Western Macedonia (Греція),

D.TSENOV ACADEMICS OF ECONOMICS (Болгарія),

University of Tartu (Естонія)

Україна:шляхи формування духовної цілісності суспільства

Карпатський університет імені Августина Волошина,

88000, м.Ужгород, пл.Театральна 5-7,

т.:(0312)61-28-01,тел./факс: (0312)61-29-45

е-mail:aau_2006@

м.Ужгород,

12-13 травня

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти,

Ужгородська Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія,

Пряшівський університет (Словенія),

Західно-угорський університет м.Шопрон (Угорщина)

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

32300, Кам'янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61,

т.: (03849) 3-88-43,

e-mail: kpnu_lab_ps@

м. Кам'янець-Подільський

12-13 травня

100

Міністерство освіти і науки України,

Академія педагогічних наук України,

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України,

Придністровський Державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка (м. Тирасполь),

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України:освітній вимір

Полтавський університет споживчої кооперації України,

36014, м.Полтава, вул.Коваля,3,

т.:(0532)50-24-76, 56-37-03

м.Полтава,

13-14 травня

100

Міністерство освіти і науки України,

Укоопспілка,

Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України,

Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

Інформатика і моделювання Місro CAD – 2010

Кримський гуманітарний уні­верситет

98635, м. Ялта, вул. Севастопольська 2

тел./факс (0654) 32-30-13, (0654) 32-21-14

e-mail: nauka-kgu@

м. Ялта

13-14 травня

200

Міністерство осві­ти і науки України,

АПН України,

Міністерство осві­ти і науки АРК,

Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща),

Балтийська міжнародна академія (Латвія),

Барановицький університет (Беларусь)

Інноваційні і інвестиційні процеси підвищення ефективності сільськогоспо-дарського виробництва в умовах глобалізації економіки.

Луганський національний аграрний університет,

91008, м.Луганськ,

т.:(0642) 96-71-90, 96-60-40,

тел./факс(0642) 96-73-04)

м.Луганськ,

13-15 травня

132

Міністерство аграрної політики України,

Луганська облдержадміністрація,

Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”,

Академія економічних наук України,

Санкт-Петербурзький державний університет,

Кубанський державний аграрний університет

Психологічна наука у ХХІ столітті

Київський національний уніевистет імені Тараса Шевченка,

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60,

т.:(044) 239-31-64,

e-mail:

м. Київ,

13-15 травня

500

Московський державний університет

імені М. Ломоносова (Росія),

Психологічний інститут РАО (Росія,),

Інститут психології РАН (Росія,),

Інститут психології ім.Костюка АПН України,

Інститут соціальної та політичної психології АПН України

Сталий розвиток міст. Управління проектами та програмами міського і регіонального розвитку

Харківська національна академія міського господарства,

61002, м.Харків, вул.Революції,12,

т.: (057)707-31-32

тел./факс: (057)706-15-54

e-mail:melmanV@

м.Харків,

17-21 травня

70

Міністерство осві­ти і науки України,

Харківська облдержадміністрація, Міжнародна асамблея столиць та великих міст,

Білоруський національний технічний університет (Білорусь)

Сучасні інформаційні технології та інновайційні методики навчання в підготовці фахівців: методологяі, теорія, досвід, проблеми

Вінницький державний педагогічний унівеверситет імені М.Коцюбинського,

21001, м.Вінниця, вул.Острозького,32,

т.(0432)27-90-76,

e-mail: imfito@

м.Вінниця,

17-19 травня

350

Міністерство освіти і науки України,

Академія педагогічних наук України, Новгородський державний університет(Росія),

Вітебський державний університет (Білорусь),

Дармштадський технічний університет (Німеччина)

Програмне забезпечення в освіті і науці

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій,

02660, м.Київ, вул.М.Раскової,19,

т.(044)501-06-14,516-60-16,

e-mail:info@.ua

м. Київ,

17-19 травня

300

Міністерство освіти і науки України, Міжнародний освітньо- науковий центр ЮНЕСКО інформацій­них технологій і систем НАН України

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMСI-2010

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,1

т.: (044)406-74-31,

e-mail:

,mef@nau.edu.ua

м. Євпаторія

17-21 травня

300

Міністерство освіти і науки України,

Вища атестаційна комісія України,

Херсонський національний технічний університет,

Лодзький політехнічний університет (Польша),

Національний технічний університет України «КПІ»

Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського у контексті сучасних проблем початкової освіти

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів,

вул. Гетьмана Полуботка,53

т.:(04622) 3-03-66

м. Чернігів,

18 – 19 травня

130

Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

61002, м.Харків, вул,Сумська,40

т.:(57)7-000-701

м.Харків,

18-20 травня

250

Російський хіміко-технологічний університет (Росія),

Бєлгородський державний університет (Росія),

Білоруський національний технічний універистет (Білорусія),

Флорентійський університет (Італія),

Бау-Хаус університет (Німеччина)

Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання в контексті вимог міжнародного середовища

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая,

02660, м.Київ, пров.Магнітогорський,3,

т.: (044)559-24-33,

е-mail: istu@istu.kiev.ua

м.Київ,

19-21 травня

130

Київський гуманітарний інститут,

Інститут вищої освіти АПН України,

Московський державний університет економіки, статистики та інформатики,

Дагестанська державна сільськогосподарська академія,

Міністерство сільського господарства РФ

Сучасні тенденції розвитку маркетингових, фінансових, інформаційних технологій у світовому економічному просторі

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2,

т.: (0642)59-00-61, 53-35-49

м. Луганськ,

20-22

травня

150

Міністерство освіти і науки України,

Луганська облдержадміністрація,

Академія комунального господарства Російська академія державного управління при

президенті Російської федерації,

Університет Франклін Пієрс ( США),

Педагогічний університет ( Китай)

Інтегровані інтелек­туальні робото-технічні комплекси

(ІІРТК-2010)

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,1

тел.: (044) 406-71-58,

e-mail:

м. Київ

24-25 травня

230

Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2010

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,1

т.: (044)406-76-59,

e-mail:

,

м. Херсон

24-28 травня

150

Херсонський державний морський інститут

Інновації в освіті

Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічої освіти

95001, м.Сімферополь, вул.Леніна, 15

тел./факс: (0652) 27-45-15

е-mail: krippo@krippo.crimea.edu

м.Сімферополь,

26-28 травня

300

Академія педагогічних наук України,

Інститут педагогіки АПН,

Інститут іноваційних технологій і змісту освіти МОН України,

Міністерство освіти Республіки Білорусь,

Академія підвищення кваліфікації та професійної підготовки працівників освіти (Росія)

П‘яті Кримські педагогічні читання «Формування національної гуманітарно-технічної еліти у XXI столітті»

Національний технічний університет «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

тел./факс.: 707-63-71

е-mail:

м. Харків,

26-29 травня.

250

Міністерство освіти і науки України, Харківська облдержадміністрація,

Академія педагогічних наук України,

Петрошанський університет (Румунія), Гранадський університет (Іспанія),

Вища педагогічна школа (Польща)

Методика викладання природничих дисциплін: сучасний стан та перспективи розвитку

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

36003, м. Полтава,вул. Остроградського 2;

т.: (05322) 2-58-11, 56-03-19

м. Полтава

27-28 травня

150

Міністерство освіти і науки України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена (Росія),

Інститут порівняльної педагогіки Марбурського університету імені Філіпа(ФРН)

Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика

Українська академія банківської справи НБУ

40030,м. Суми,вул. Петропавловська, 57

т.: (0542) 61-91-79

e-mail:

м. Суми,

27-28 травня

150

Національний банк України,

ТОВ Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи”

Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001,м. Тернопіль,вул.. Руська, 56,
т.: (0352)-253674,

e-mail .

м. Тернопіль

травень

200

Міністерство освіти і науки України,

Інститут фізики міцності і матеріалознавства Сибірського відділення РАН (Росія),

Університет Блеза Паскаля, Інститут сучасної механіки (Франція),

Таллінський технологічний університет ,

Маріборський університет (Словенія)

Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9,

т.:(044) 234-89-43

м.Київ,

травень

80

Міністерство освіти і науки України,

АПН України,

Малардаленський університет (Швеція)

Конструктивні методи аналізу динамічних систем та проблеми гладкості

Слов’янський державний педагогічний університет

84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19.

т.: (06262) 3-97-87,

тел.\факс: (06262) 3-23-54,

e-mail: sdpu1939@

м. Слов’янськ,

травень

120

Університет Ф.Шиллера (Німеччина),

Інститут математики НАН України

MicroCAD-2010

Національний технічний університет «ХПІ»,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-64-11, 707-61-36,707-68-89

м. Харків,

травень

1100

Міністерство освіти і науки України,

Мішкольцький університет (Угорщина),

Магдебурзький університет (Німеччина),

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,

46001,м. Тернопіль,вул.. Руська, 56,
т.: (0352)-25-36-74,

e-mail

м. Тернопіль

травень

200

Міністерство освіти і науки України,

Інститут фізики міцності і матеріалознавства Сибірського відділення РАН (Росія),

Університет Блеза Паскаля (Франція),

Таллінський технологічний університет

Логістика промислових регіонів

Донецька академія автомобільного транспорту,

83086, м.Донецьк, пр. Дзержинського,7,

т.(062)345-21-90,345-41-77,

тел./факс: (062)345-32-40,

E-mail:rector@diat.edu.ua

м.Маріуполь

травень

120

Міністерство освіти і науки України,

Донецька облдержадміністрація,

Приазовський державний технічний університет,

Сілезький технологічний університет,

Ліпецький державний технічний університе

Кристалохімія інтерметалічних сполук

Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м.Львів,вул. Кирила і Мефодія, 6,

т.: (032) 260-03-88

е-mail: imc@franko.lviv.ua

м.Львів,

1-4 червня

300

Міністерство освіти і науки України,

Польща,

Німеччина,

Австрія,

Чехія

Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти

Хмельницький національний університет,

29016 м.Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

т.: 0(3822)2-51-57, (096)390-47-96

тел./факс 0(3822)4-11-34

e-mail: kenkh@

м.Хмельницький,

3-5 червня

200

Міністерство освіти і науки України,

Хмельницька облдержадміністрація,

Поволжський державний університет сервісу (Росія),

Корольовський інститут управління, економіки і соціології (Росія)

Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

32300 Кам'янець-Подільський,

вул. І. Огієнка 61,тел.0672347049,

e-mail: value2010@

м.Львів,

3-4 червня

120

Міністерство освіти і науки України,

Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Становлення цінностей в психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність.

Львівський національний університет імені Івана Франка,

79000, м.Львів,вул.Дорошенка, 41,

т.: (032) 2394-785

E-mail: inna_ lviv@

м.Львів,

4 червня

Міністерство освіти і науки України,

Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка,

Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України

Актуальні питання реформування правової системи України

Волинський національний університет імені Лесі Українки

м. Луцьк, Пр.Волі, 13,

т.: (03322) 4-89-57, 4-82-18, 4-04-11

м. Луцьк,

4-5 червня

300

Міністерство освіти і науки України,

Волинська облдержадміністрація

Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,

58002, м.Чернівці, площа Центральна,7,

т.:(0372)52-24-24, 52-21-22

м.Чернівці,

6-7 червня

110

Міністерство освіти і науки України,

Київський національний торговельно-економічний уеіверситут,

Чернівецька облдержадміністрація,

Вища школа регіональної економіки та туризму (Польща),

Школа економіки та менеджменту у сфері громадського адміністрування (Словенія)

Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні в контексті євроінтеграції

Черкаський державний технологічний університет,

18006, м. Чер­каси, бул. Ше­вченка, 460,

т.:(0472)73–02–87,73–02–83

м. Чер­каси,

червень

100

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України,

Рада по вивченню продуктивних сил України,

Черкаська облдержадміністрація,

Черкаська обласна дирекція АППБ „Райфальзен Банк Аваль”

Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір

Університет банківської справи Національного банку України ,

м. Львів, просп. Шевченка, 9,

т.:(044) 425-96-11; (032)297-72-26,

e-mail:

Львів,

червень

110

Міністерство освіти і науки України, Національний банк України,

Інститут регіональних досліджень НАНУ,

Економічний університет м. Кракова (Польща),

Консалтинговий центр VATTER (Німеччина), Західнопоморська школа бізнесу, (Польща),

Діаспора, як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє

Національний університет “Львівська політехніка”

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою

79013, м.Львів, вул. С. Бандери 12,

т. (032)258-01-51,258-01-61

м. Львів

23-25 червня

150

Міністерство освіти і науки України, Українська Всесвітня Координаційна Рада, Світовий конгрес Українців

Ольвійський форум 2010: стратегії України в геополітичному просторі

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10

т.: (0512) 50-03-32,76-55-99

Ялта,

червень

300

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Російська академія освіти Інститут теорії освіти і педагогіки (Росія)

Імперативи розвитку України в умовах глобалізації

Чернігівський держвний інститут економіки і управління,

14033, м.Чернігів, вул.Стрілецька, 1,

т.:(04622)5-61-70

м.Чернігів,

червень

200

Міністерство освіти і науки України,

Чернігівська облдержадміністрація,

Національний педагогічний університет ім.М.П,Драгоманова,

Гомельський державний університет ім.Ф.Скорини (Білорусь),

Інститут менеджменту інформаційних систем (Латвія)

Стратегія якості в промисловості та освіті

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості

40005, м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,4

тел./факс (0562)36-07-64

e-mail:gipo@gipo.dp.ua

Варна (Болгарія), червень

60

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство промислової політики України,

Національна металургійна академія України,

Технічний університет м.Варна (Болгарія),

Міждержавна асоціація післядипломної освіти (Росія)

Тілесно-орієнованої і арт. терапії «Тіло-свідомість-творчість»

Кримський гуманітарний університет

98635, м. Ялта, вул.,Севастопольська 2

тел./факс(0654)32-30-13, (0654)32-21-14

e-mail: astra 59.@

м. Ялта

1-4 липня

200

Міністерство освіти і науки України,

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського,

Московський інститут психології і педагогіки (Росія),

Інститут психології ім.. Г.С. Костюка, Вітебський державний університет

ім. П.М. Машерова ( Бєларусь)

Віра Бахай: історія та сучасність

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9;

т.: (044)486-49-34

Київ,

Хайфа

(Ізраїль),

липень

60

Міжнародна молодіжна релігієзнавча школа, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського,

Інститут релігієзнавства Ягелонського університету в м.Кракові (Польща)

Інтернет-конференція: «Дистанційна освіта: проблеми теорії та протиріччя практики”

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій,

02660, м.Київ, вул.М.Раскової,19,

т.(044)501-06-14,516-60-16,

e-mail:info@.ua

м. Київ

м. Запоріжжя

м. Суми

25-27 серпня

300

Міністерство освіти і науки України, Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти,

Сумський обласний інс­титут післядипломної педагогічної освіти.,

Ростовський обласний інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти

Проблеми якості, довговічності зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів

Національний технічний університет “ХПІ”,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21,

т.: (057) 707-69-01, 707-64-78,

тел./факс.: (057) 707-66-72

е-mail:

м. Севастополь

27 серпня – 2 вересня

120

Міністерство освіти і науки України,

НАН України,

Азербайджанський архітектурний та будівничий університет (м. Баку),

Політехніка Свентокшистська у Кельцах (Польща)

Словацький технологічний університет,

Орловський політехнічний інститут (Росія)

Cучасна освіта та інформаційні технології”

(“Modern (-e) Learning”)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

01033,м. Київ, просп. Глушкова, 2, корп. 6.

м. Київ,

07-11

вересня

75

Інститут кібернетики АН України,

Інститут інформатики АН Болгарії.

Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції

Миколаївський державний аграрний університет,

54010, м.Миколаїв, вул.Карпенко, 73,

т.:(0512)34-30-57,

e-mail:MichaelIGill@

м.Миколаїв,

9-11 вересня

190

Міністерство аграрної політики України,

Донський державний аграрний університет (Росія),
Бєлгородський державний університет (Росія),

Московська сільськогосподарська академія ім.К.А.Тимірязєва (Росія)

Передова оптоелектроніка і лазери

(CAOL'2010)

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського,

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4 ,

т.: 8(0652) 63-75-89 , тел./факс 8(0652) 63-75-89 e-mail:

м. Сімферополь,

10-14 вересня

200

Україна, Росія,

Білорусь, Польща,

США, Франція,

Англія,Італія,

Корея

Управління якістю підготовки фахівців

Національний гірничий університет

49005,м. Дніпропетровськ – Ялта,

пр. Карла Маркса, 19,

т.:(0562) 47-23-26

м. Дніпропетровськ,

13-19 вересня

100

Польська Академія Наук,

Краківська гірничо-металургійна академія.

Міністерство вугільної промисловості України

СВЧ-техника і телекомунікаційні технології.

(КриМіКо’2010)

Таврійський національний університет

ім. В.І.Вернадського

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4,

т.: 8 (0652) 608-260

e-mail: starostenko@

м. Севастополь

13-17 вересня

400

Україна, Росія,

Білорусь, Великобританія В'єтнам, Німеччина, Казахстан, Канада, Польща,

США, Франція

Міжнародний конгрес двигунобудівників

Національний технічний університет «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-68-48

тел./факс: (057) 707-60-89

е-mail: parsadanov@kpi.kharkov.ua

м. Алушта,

14-19 вересня.

200

Міністерство освіти і науки України, Брайтонський університет

(Великобританія),

Щецинський технічний університет (Польща)

Інноваційні технології SolidWorks в освіті, науці та виробництві

Національний гірничий університет,

Навчальний центр за технологіями CAD/CAM/CAE/PDM та CALS,

49005,м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19,

т.:(0562) 47-45-53

м.Дніпропетровськ

15-17 вересня

150

Міністерство освіти і науки,

AM Crystal Bridge (США),

SolidWorks Corporation (США)

Акутальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму в сучасних умовах життя

Запорізький національний університет, факультет фізичного виховання

69600, м.Запоріжжя,вул. Жуковського, 66

т.:(061) 764-30-14

м. Запоріжжя,

16-18 вересня

120

Міністерство освіти і науки України, АПН України, Запорізька облдержадміністрація, Академія фізичної культури та спорту республіки Білорусь,

Російський університет дружби народів

Адаптаційні можливості для дітей та молоді

Південно український національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського,

65020, м.Одеса, вул.Єврейська, 25,

т.:(048)722-90-80,722-06-16,

e-mail: pdpu@pdpu.edu.ua

м.Одеса,

16-18 вересня

140

Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний університетім. О.С.Пушкіна,

Інститут соціології (Польша),

Тульський державний педагогічний університет (Росія)

Інноваційні технології в освіті

Кримський гуманітарний університет

98635, м. Ялта, вул.Севастопольська 2

тел./факс(0654)32-30-13, 32-21-14

e-mail: astra 59.@

м. Ялта

20-22 вересня

200

Міністерство освіти і науки України,

Університет менеджменту освіти АПН України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

Національний педагогічний університет

ім. М.Драгоманова,

Університет Яна Длугоша у Ченстохові  (Польща)

Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах і вузах

Севастопольський національний технічний університет,

99053, м. Севастополь, вул.Університетська, 33,

т.:(0692)43-52-10, 43-50-01,

e-mail:karelina_ua@

м. Севастополь,

20-24 вересня

100

Міністерство осві­ти і науки України,

Донецький національний технічний університет ім.І.І.Мечникова,

Московський державний університет шляхів сполучення,

Білоруський національний технічний університет

Силова електроніка та енергоефективність-2010

(СЕЕ-2010)

Національний технічний університе „ХПІ”,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-69-14, 707-60-44

ф.: (057) 707-63-12

E-mail: serg@kpi.kharkov.ua

м. Алушта,

20-25 вересня.

120

Міністерство освіти і науки України,

Національна академія наук України,

Національний технічний університет України „КПІ”,

Технічний університет (Німеччина, м. Гессен),

Магдебургський технічний університет (Німеччина)

Високі технології в машинобудуванні

(Інтерпартнер’2010)

Ноціональний технічний університе «ХПІ»,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 706-41-43

е-mail:

м. Харків

20-26 вересня .

150

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України,

Інженерна академія України,

Будапештський технічний університет (Угорщина),

Краківська політехніка (Польща)

Авіація у XXI столітті – «Безпека в авіації та космічні технології»

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, просп. Космонавта Комарова,1

т.: (044)406-72-12

тел./факс.: (044)406-71-56

e-mail: aviacon@nau.edu.ua

м. Київ

21-23 вересня

512

Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України,

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського “ХАІ”,

Міждержавний авіаційний комітет (Росія)

Реалізація принципів Болонського процесу при підготовці фахівців і розвитку наукових досліджень у галузі електроенергетики та інформаційних технологій

Національний гірничий університет,

Інститут електроенергетики,

49005,м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19,

т.: (0562) 47-36-06

м.Дніпропетровськ

22-24 вересня

150

Міністерство освіти і науки України, Ройтлінгенський університет техніки та економіки (Німеччина),

Есслінгенський університет прикладних наук (Німеччина),

Фрайбергська гірнича академія (Німеччина)

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України

Кримський гуманітарний університет,

98635, Україна, м. Ялта, вул. Севастопольська 2,

тел./факс (0654)32-30-13, 32-21-14

e-mail: astra 59.@

м. Ялта,

23-25 вересня

200

Міністерство освіти і науки України,

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти,

Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща),

Барановицький державний університет (Білорусь),

Університет Ніцца-Софія Антиполіс (Франція),

Проблеми інформатики і моделювання

Кримський гуманітарний уні­верситет,

98635, м. Ялта, вул. Севастопольська 2,

тел./факс:(0654) 32-30-13, 32-21-14

e-mail: nauka-kgu@

м. Ялта,

27-29 вересня

200

Міністерство осві­ти і науки України, Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща);

Балтийська між­народна академія (Латвія);

Барановицький університет (Беларусь); Казахська академія транспорту і комунікацій (Казахстан)

Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика

Національний технічний університе «ХПІ»,

61002, м. Харків,вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-64-45; 707-69-74;

т./ф.: (057)707-62-26

е-mail:

м. Алушта

вересень.

230

Міністерство освіти і науки України,

Інститут електродинаміки НАН України,

Українська асоціація інженерів-електриків,

Магдебургський університет (Німеччина)

Інформаційні технології і безпека в управлінні

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

91034,м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

т.: (0642) 41-63-99

АР Крим,

вересень

130

Міністерство освіти і науки України,

Польща, Росія, США

Проблеми планування в ринкових умовах

Хмельницький національний університет,

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська 11

т.: (094)-9811640,

e-mail:petrichenko@ief.tup.km.ua

м.Алушта

30 вересня -

2 жовтня 2010

200

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Національний Таврійський університет ім.Вернадського,

Донецький національний університет, Інститут економіки промисловості НАН України

Культурний ландшафт, проблеми і перспективи

Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського,

21001, м.Вінниця, вул.Острозького,32,

т.:(0432)27-64-66,

e-mail: imfito@

м.Вінниця,

29 вересня – 1 жовтня

120

Міністерство освіти і науки України,

Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова,

Воронезький інститут високих технологій,

Українське географічне товариство

Інновації в суднобудуванні

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,

54025, м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду,9,

т.:(0512)42-46-11, 42-11-74,

тел.\факс(0512)42-46-52

м.Миколаїв,

вересень

150

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство промислової політики,

Миколаївська облдержадміністрація,

Санкт-Петербурзький державний морський технічний університет (Росія),

Університет “Шецинська політехніка” (Польща)

Теорія і практика сталеплавильних процесів

Національна металургійна академія України,

49600,м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4,

т.: (0562) 47-42-29

м. Дніпропетровськ

вересень

150

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство промислової політики України,

ВГО «Металургпром»,

Євразхолдінг (Росія)

Полімери спеціального призначення

Український державний хіміко-технологічний університет,

49005,м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна,

т.:(0562)47-05-29,

е-mail:ugxtu@dicht.dp.ua

м.Дніпропетровськ,

вересень

120

Міністерство освіти і науки України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Радомська політехніка (Польша)

Управління проектами: стан та перспективи

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,

54025, м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду,9,

т.:(0512)42-46-11, 42-44-70

м.Миколаїв,

вересень

100

Міністерство освіти і науки України,

Академія наук суднобудування,

Санкт-Петербурзький державний морський технічний університет (Росія),

Азербайджанська асоціація управління проектами (Азербайджан),

Інститут проблем управління РАН (Росія)

Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ),

18006,м. Черкаси, Просп. Енгельса, 164

т.: (044) 425-96-11; (0472)71-99-45,

е-mail:

м. Черкаси, вересень-жовтень

140

Міністерство освіти і науки України,

Національний банк України,

Інститут економіки і прогнозування НАН України,

Фінансова академія при Уряді Російської Федерації,

Національного банку Республіки Білорусь

Мова і світ

Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічої освіти

95001, м.Сімферополь, вул.Леніна, 15

тел./факс (0652) 27-45-15

е-mail: krippo@krippo.crimea.edu

м.Ялта,

4-8 жовтня

300

Російська академія наук МАПРЯЛ,

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Асоціація педагогів Криму

Теорія і прак­тика

сучасної економіки

Черкаський державний технологічний університет,

18006, м. Чер­каси, бул. Ше­вченка, 460,

т.: (0472) 71–00–82,73–02–14

м. Черкаси,

06–08

жовтня

320

Міністерство освіти і науки України,

Харківський національний економічний університет,

Канадське бюро міжнародної освіти,

Черкаська облдержадміністрація,

Вища школа ринкового управління та іноземних мов у Катовіцах (Польща)

На перетині культур і століть: Леся Українка і контексти

Поморська Педагогічна Академія (Польща),

Кримський гуманітарний університет,

98635, м. Ялта, вул. Севастопольська 2,

тел./факс: (0654)32-30-13, 32-21-14

м. Ялта ,

07-09 жовтня

150

Міністерство освіти і науки України, АПН України,

Університет Яна Длугоша у Ченстохові (Польща)

Нанотвердість і сучасні нанотехнології

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

61002, м.Харків, вул.Петровського, 25,

т.:(057)700-38-75

м.Харків,

11 жовтня

100

Інститут металургії і матеріалознавства ім.А.А.Байкова (Росія),

Московський автомобільно-дорошній інституту (Росія),

Білогородський державний технічний університет (Росія)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2010

Національний університет “Львівська політехніка”

79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12,

т.: (032)258-23-91,258-20-04

e-mail:

м. Львів,

14-16 жовтня.

150

Міністерство освіти і науки України

Вища освіта країн Європи в контексті Болонського процесу

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

36011, м.Полтава, пр-т Першотравневий,24,

т.:(05322)2-98-75,

e-mail: v17@pntu.edu.ua

м.Полтава,

19-20 жовтня

110

Міністерство освіти і науки України,

Академія педагогічних наук України,

Свєнтокшиська політехніка в Кєльцах (Польща).

Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина),

Донський державний технічний університет (Росія)

Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу

Національний технічний університет України “КПІ”

03056, м.Київ-56, пр.Перемоги,37

т.:(044) 406-82-78,

e-mail: metod@kpi.ua

м.Київ,

21-22 жовтня

300

Міністерство освіти і науки України,

Українське відділення Міжнародної академії наук вищої школи

Управління економічними системами : концепції, стратегії та інновації розвитку

Хмельницький національний університет,

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11

т:. 0(382)72 98 15

e-mail:p_rybchinska@

м.Хмельницький

21-23 жовтня

200

Міністерство освіти і науки України,

Поволжський державний університет сервісу

(Росія),

Санкт-Петербурський державний архітектурно

-будівельний університет (Росія)

Міжнародні Читання з Гуманної Педагогіки

Хмельницкий національний университет,

29016, м.Хмельницький, вул.Інститутська,11,

т.: (0382)708336, 0965359779

м. Київ

23-24 жовтня

350

Академія педагогічних наук України,

Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова,

Міжнародний центр Гуманної педагогіки,

Міжнародна ліга захисту культури

Формування системи функціонування вищих навчальних закладів недержавної форми власності на сучасному етапі їх розвитку

Класичний приватний університет,

69002,м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 70-б,

тел./факс: (061) 701-90-08,

e-mail:

м. Запоріжжя,

28–29 жовтня

150

Київський економічний інститут менеджменту,

Університет економіки та права “Крок”,

Вища школа менеджменту та іноземних мов (Польща),

Інститут підприємницької діяльності (Білорусь)

Проблеми іншомовної освіти в полікультурному світі

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

14013, м. Чернігів,

вул. Гетьмана Полуботка,53

т.:(0462) 677-414

м. Чернігів,

жовтень

140

Московський державний університет

ім. М.В.Ломоносова,

Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка,

Брестський держав-ний університет

ім. О.С.Пушкіна,

Гомельський державний університет

ім. Ф.Скорини

Ресурсозбереження, енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії

Національний технічний університет «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-69-16, 707-60-40

м. Харків

жовтень

100

Міністерство освіти і науки України, Мінпромполітикти України,

Краківський технічний університет (Польща),

Московський державний технологічний університет «СТАНКІН» (Росія)

Маркетингові дослідження: інструменти та технології освіта: проблеми теорії та протиріччя практики»

Київський національний торговельно-економічний

02156, м. Київ, вул. Кіото,19

т.: 531-48-37, 513-23-45,

e-mail:

м. Київ,

жовтень

75

Журнали „Маркетинговые исследования” „Маркетинг и реклама”, дослідницькі компанії TNS Ukraine, UMG

Сучасне дошкілля: реалії та перспективи

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9,

т.:(044)463-92-10

Київ,

жовтень

75

Міністерство освіти і науки України, Білоруський державний педагогічний університет ім.М.Танка (Білорусь), Московський міський педагогічний університет (Росія)

Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації

Інститут екології економіки і права,

01054, м. Київ,вул. Тургенєвська, 11,

(044) 486 07 63,

e-mail:ieep@

м. Київ,

жовтень

100

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова,

Пршовський унівесритет вм.Прешові (Словаччина),

Педагогічний університет в м.Кракові (Польша)

Структуроутворення , міцність і руйнування композиційних матеріалів та конструкцій

Одеська державна академія будівництва та архітектури,

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона,4,

т.:(048)723-33-42, 723-34-44,

тел./факс: (048)723-10-52,

е-mai: ,

м.Одеса,

жовтень

100

Росія, Болгарія, Германія,

Польша, Румунія,

Молдова

Проблеми сучасного двигунобудування

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,

54025, м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграду,9,

т.:(0512)42-46-11, 47-94-74

м.Миколаїв,

жовтень

120

Міністерство освіти і науки України,

Корейський науково-дослідний інституту машинобудування і матеріалів (Південна Корея),

Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін (Китай),

Московське машинобудівне об’єднання “Салют” (Росія)

Безпека дорожнтого руху: правові, соціальні і організаційні аспекти

Донецька академія автомобільного транспорту,

83086, м.Донецьк, пр. Дзержинського,7,

т.:(062)345-21-90,345-41-77,

тел./факс: (062)345-32-40,

е-mail:rector@diat.edu.ua

м.Донецьк

жовтень

150

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство внутрішніх справ України

Донецька облдержадміністрація,

Донецький юридичний інститут,

Орловський юридичний інститут МВС РФ

Енергетика транспорту: судна та океанотехніка

Одеська національна морська академія,

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

т.:(048) 733–49–24

жовтень

200

Компанії Лаваль, Вяртсіля (Фінляндія), Інститут морської науки, техніки і технології (Великобританія) Одеське відділення,

УкрНДІМФ

Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем

Державна льотна академія України,

25005, м.Кіровоград, вул.Добровольського,1,

т.:(0522)39-47-95

м.Кіровоград,

жовтень

150

Міністерство освіти і науки України,

Державна авіаційна адміністрація,

Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління,

Гамбургський університет (Німеччина)

Стратегія розвитку фінансово- економічних та соціальних відносин: регіональний аспект

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

61003, м.Харків, пров.Плетньовський,5

тел./факс: (057)731-26-87

е-mail: science_dep@

м.Харків,

жовтень-листопад

200

Міністерство фінансів України,

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

Харківська обласна державна адміністрація,

Коледж ім. Короля Сигізмунда (Угорщина),

Курський інститут менеджменту, економіки і бізнесу (Росія).

Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності

Житомирський державний університет

імені Івана Франка,

10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська 40, т.:(0412)42-10-79,

е-mail: , zu@zu.edu.ua

м. Житомир,

6 листопада

120

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Бурятський державний університет, Пермський державний університет

Дослідження та оптимізація економічних процесів

Національний технічний університет «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

тел. (057) 707-60-74, 707-62-74

е-mail:

м. Харків,

10-12 листопада.

200

Міністерство освіти та науки України,

Інститут економіки та прогнозування НАН України,

Московський державний технологічний університет "Станкін",

Білоруський національний технічний університет

Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату

Миколаївський державний аграрний університет,

54010, м.Миколаїв, вул.Карпенко, 73,

т.:(0512)34-61-60,

e-mail: decagro@

м.Миколаїв,

10-12 листопада

170

Міністерство аграрної політики України,

Університет ім.Гумбольдта (Німеччина), Університет м.Гент (Бєльгія),

Бєлгородський державний університет (Росія)

Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика

Харківський національний економічний університет,

61001, м.Харків, пр.Леніна, 9а,

т.: (057)758-77-26 (дод. 4-70)

e-mail:Elena@ksue.edu.ua

м. Харків

15-16 листопада

150

Московський державний технічний університет ім. М.Е.Баумана ( Росія),

Бєлгородський державний університет (Росія),

Білоруський державний економічний університет. Вища школа управління та бізнесу. (Білорусь)

Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики

Харківський національний економічний університет,

61001, м.Харків, пр.Леніна, 9а,

т.:(057)758-77-26 (дод. 4-70)

e-mail:Elena@ksue.edu.ua

м. Харків,

25-26 листопада

300

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,

Інститут економіки промисловості,

Інститут економіки Уральського відділення РАН (Росія),

Уральський державний технічний університет «УПІ» (Росія)

Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки

Державний інститут інтелектуальної власності,

03680 МСП,м. Київ, вул. Урицького, 45,

тел./факс: (044) 4940676

е-mail: office@iipl. ukrpatent.org

м. Хмельницький, листопад

100

Міністерство освіти і науки України,

Державний департамент інтелектуальної власності,

Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації,

Самарський інститут Російського державного торговельно-економічного університету

Простір літератури – шлях до миру, згоди і співробітництва між слов’янськими народами

Національний технічний університет «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

тел./факс.: 707-63-71

е-mail:

м. Харків

листопад

300

Міністерство освіти і науки України,

ХНУ ім. В.Н. Каразіна,

Белгородський державний університет (Росія),

Білоруський державний університет ,

Харківська облдержадміністрація,

Харківська обласна організація національного союзу письменників України

Сучасні проблеми управління безпекою судноплавства

Одеська національна морська академія,

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

т.:(048) 728–25–91

м. Одеса,

листопад

200

Міністерство транспорту і зв’язку України, Морфлот інспекція України, Інститут морської техніки, науки і технологій (Великобританія) Одеське відділення,

V. Ships (Швейцарія)

Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м.Донецьк, вул.. Щорса, 31

тел./факс 304-83-16

е-mail:

м.Донецьк,

листопад

300

Державна податкова адміністрація України, Державна податкова адміністрація в Донецькій області,

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України,

Російський університет дружби народів, Економічний Шанхайський університет

Перспективні шляхи й напрями вдосконалення освітньої системи у світлі Болонського процесу

Закарпатський державний університет

88015, м.Ужгород, вул. Заньковецької, 89 а,

т.:(03122)651-524, тел./факс:(03122)612-535

Угорщина,

Словакія,

листопад

100

Міністерство освіти і науки України,

Закарпатська облдержадміністраці, Академічне наукове товариство ім.М.Болудянського (Словенія),

Університет м.Мішкольц (Угорщина)

Технології управління в економіці, науці, освіті в XXI столітті: проблеми, перспективи.

Харківський інститут управління,

61013, м.Харків, вул.Шевченка, 24,

т.:(057)714-23-41, 720-21-60

м.Харків,

листопад

120

Міністерство освіти і науки України,

Московський державний відкритий університет (Росія),

Московська державна академія комунального господарства та будівництва

Антикризові аспекти регулювання економіки: фінанси, банки, податки

Харківський національний економічний університет,

61001, м.Харків, пр.Леніна, 9а

т.:(057) 702-18-35 (дод.3-64),

е-mail:kaf_fin@ksue.edu.ua;

м. Харків,

2-4 грудня

120

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН,

Інститут економіки Уральсь кого відділення РАН(Росія),

Уральський державний технічний університет«УПІ»(Росія),

Фінансова академія при уряді РФ ( Росія)

Світ дошкілля: психолого-педагогічні проблеми дошкільної освіти

Рівненський державний гуманітраний університет,

33028, м.Рівне, вул. С.Бандери,12

т.:(0362)22-11-18,

e-mail:rektorat@

м.Рівне,

грудень

100

Міністерство освіти і науки України,

Інститут проблем виховання АПН України,

Центр розвитку дитини ім. О.Запорожця (Росія),

Російський державний гуманітарний університет

Переяславська Рада і гармонізація українсько-російських відносин: історія і культура, наука і освіта

Національний технічний університет «ХПІ»,

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

т.: (057) 707-60-42, 707-61-48,

тел./факс.: (057) 707-63-71

е-mail:

грудень.

м. Харків

300

Міністерство освіти і науки України,

Харківська облдержадміністрація,

Національний союз письменників України,

Білоруський державний університет (м. Мінськ),

Белгородський державний університет (Росія)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 2. План роботи комунального закладу «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

  Диплом
  Діяльність КЗ «ЗОІППО» ЗОР визначається Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10), Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
 3. Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

  Документ
  О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;
 4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої
 5. Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного І соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття  Україна. Методичною основою розроблення Державної програми є закон

  Закон
  Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (далі  Державна програма) розроблена відповідно до положень програми Президента України В.

Другие похожие документы..