Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Исследована проблема управляемости двумерного диссипативного туннелирования в системе взаимодействующих квантовых молекул, моделируемых 2D - осциллят...полностью>>
'Документ'
Образование. Госбюджетные расходы на образование в 1997 году составили 118 млрд. песо (15 млрд. долл.), т.е. четвертую часть годовой расходной части ф...полностью>>
'Документ'
Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «КОНВЕРСБАНК» (далі – ПАТ «КОНВЕРСБАНК», Банк) станом...полностью>>
'Книга'
Эта маленькая книжка может полностью изменить вашу жизнь. Попытайтесь следовать Четырем новым Соглашениям, изменив старые соглашения, душившие вашу ж...полностью>>

Укра ї н а новопетрівська сільська рада вишгородського району київської област четверта сесія шостого скликання рішення про створення комунального підприємства новопетрівської сільської ради «футбольний клуб «межигір’Я»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ

Четверта сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

ПРО СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я»

З метою розвитку та пропаганди фізичної культури і спорту, утримання футбольної команди її підготовки та участі у спортивних змаганнях, розвиток у дитячо-юнацького та професійного футболу, сприяння формуванню здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту у с. Нові Петрівці відповідно до статті 9 Закону України «Про фізичну культуру та спорт», керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «Футбольний клуб «Межигір’я».

2. Визначити місцезнаходження Підприємства: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 171.

3. Встановити мінімальний розмір статутного капіталу комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Футбольний клуб «Межигір’я» 50000 (п’ятдесят тисяч) грн 00 коп.

4. Затвердити Статут комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Футбольний клуб «Межигір’я» (додається).

5. Новопетрівському сільському голові або уповноваженій ним особі здійснити заходи щодо реєстрації комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «Футбольний клуб «Межигір’я».

6. Доручити сільському голові Старенькому Р.М. укласти трудовий контракт з директором КП «Футбольний клуб «Межигір’я».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту.

Новопетрівський сільський голова Р.М. Старенький

с. Нові Петрівці

21 січня 2011 року

63-ІV-VІ

Затверджено:

рішення сесії сільської ради
від 21 січня 2011року №63

С Т А т у т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я»

Нові Петрівці - 2011

Цей Статут визначає порядок створення, здійснення діяльності та припинення комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я»

 1. Загальні положення

  1. Цей статут (в подальшому – Статут) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також іншого чинного законодавства України.

  2. Комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я» (далі - Підприємство) створене згідно з рішенням сесії Новопетрівської сільської ради від 21 січня 2011 року № 63 «Про створення комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я», засноване на комунальній власності територіальної громади села та підпорядковане Новопетрівській сільській раді.

  3. Єдиним засновником комунального підприємства Новопетрівської сільської ради «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я» є Новопетрівська сільська рада Вишгородського району Київської області.

 1. Найменування підприємства

  1. Найменування Товариства:

 • Повне: Комунальне підприємство Новопетрівської сільської ради «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕЖИГІР’Я»;

 • Скорочене: КП «ФК «МЕЖИГІР’Я».

  1. Підприємство може мати власну символіку, зареєстровану в порядку, встановленому законом.

 1. Місцезнаходження підприємства

  1. Місцезнаходження Товариства: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 171.

 1. Юридичний статус підприємства

  1. Підприємство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

  2. Підприємство є юридичною особою публічного права з моменту його державної реєстрації.

  3. Підприємство користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим Статутом.

  4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

  5. Власник Підприємства не відповідає за його зобов’язаннями і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Підприємства в межах передбачених чинним законодавством України.

  6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші

  7. печатки і штампи, логотип, фірмовий знак, торгову марку, фірмові бланки, інші необхідні реквізити.

  8. Підприємство має право укладати від свого імені правочини (договори, контракти та інші), на підставі яких набуває, продає, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам майно, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, з урахуванням обмежень, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

  9. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Підприємство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

 1. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті;

 2. отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

 3. бути учасником об'єднань;

 4. проводить діяльність у сфері спорту, експлуатацію спортивних споруд;

 5. проводить іншу діяльність у сфері спорту;

 6. проводить оптову торгівлю і посередництво у торгівлі;

 7. проводить оптову торгівлю продовольчими товарами;

 8. проводить роздрібну торгівлю побутовими товарами та їх ремонт;

 9. проводить роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах;

 10. проводить роздрібну торгівлю продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах та інші види роздрібної торгівлі у спеціалізованих магазинах;

 11. займається пасажирськими транспортними перевезеннями та вантажними автомобільними перевезеннями;

 12. планує та проводить рекламні кампанії, створює та розміщає рекламу, проводить рекламну діяльність у засобах масової інформації та на транспортних засобах - розповсюджує рекламні проспекти та зразки, здає під найм місця для реклами;

 13. здійснює продаж, обмін, здачу в оренду юридичним або фізичним особам належного йому майна за згодою власника;

 14. організовує діяльність готелів та ресторанів;

 15. здійснює торгівлю друкованою продукцією;

 16. організація і проведення семінарів, конференцій, а також заходів по зв’язках з громадськістю;

 17. сприяє підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності;

 18. розробляє пропозицій по розвитку та поліпшенню матеріально-технічної бази професіонального та дитячо-юнацького футболу в с. Нові Петрівці;

 19. забезпечує розвиток інфраструктури Підприємства шляхом будівництва спортивної бази, тренувальних полів, готельного комплексу, придбання автотранспорту;

 20. сприяє реалізації сільської Програми розвитку фізичної культури і спорту в с. Нові Петрівці;

 21. відкриває та забезпечує діяльність спортивних навчальних закладів;

 22. організує діяльність підприємств (пунктів) побутового обслуговування, громадського харчування;

 23. організовує туризм, культурне і спортивне дозвілля громадян;

 24. здійснює інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

  1. Підприємство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

  2. Підприємство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Підприємство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Підприємство.

 1. Мета та предмет діяльності товариства

  1. Головною метою діяльності Підприємства є розвиток та пропаганда фізичної культури і спорту, утримання футбольної команди її підготовка та участь у спортивних змаганнях, розвиток дитячо-юнацького та професійного футболу, сприяння формуванню здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту у с. Нові Петрівці.

  2. Для виконання статутної мети Підприємство в установленому порядку здійснює такі завдання:

 1. Створює структуру та готує професіональну футбольну команду для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з футболу;

 2. Організовує та проводить спортивні заходи під відкритим небом або в закритому приміщенні для професіоналів та любителів і навчально-тренувальні збори;

 3. Забезпечує розвиток дитячо-юнацького футболу;

 4. Проводить підготовку та навчання футболістів-професіоналів для збірної України, олімпійської збірної;

 5. Забезпечує підготовку та участь футбольної команди Підприємства в сільських, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з футболу;

 6. Створює чітку систему підготовки резерву професіональної футбольної команди та за рахунок коштів, які виділяються на утримання Підприємства, надає фінансову допомогу дитячо-юнацьким футбольним командам з подальшим залученням кращих спортсменів у професіональну футбольну команду;

 7. Сприяє створенню в с. Нові Петрівці аматорських футбольних клубів та їх участі у змаганнях з футболу;

 8. Створює і розширює співробітництво та зв’язки з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій, Європейським союзом футбольних асоціацій, Федерацією футболу України, Професіональною футбольною лігою;

 9. Сприяє розвитку зв'язків з федераціями, клубами сіл, селищ, міст, районів, областей України, встановленню міжнародних зв'язків з федераціями, футбольними клубами інших держав.

  1. Підприємство може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена чинним в Україні законодавством.

  2. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

  3. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до цього Статуту з моменту набуття ним статусу юридичної особи. Валютні надходження Підприємство зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з чинним законодавством.

 1. Права та обов'язки підприємства

  1. Підприємство має право:

 1. Планувати свою діяльність згідно із цим Статутом;

 2. Укладати договори про співробітництво;

 3. Визначати самостійно, в межах своєї діяльності, взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;

 4. Здійснювати діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення футбольної команди;

 5. Співпрацювати з офіційними та титульними спонсорами ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «МЕЖИГІР’Я».

 1. Підприємство зобов'язане:

 1. Організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень Новопетрівської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Новопетрівського сільського голови, цього Статуту;

 2. Забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що відповідають місцевим програмам та укладеним договорам;

 3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

 4. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

 5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

 6. Здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Підприємства;

 1. Статутний капітал товариства

  1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється Статутний капітал у розмірі 50000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) грн.

  2. До Статутного капіталу Підприємства, за рішенням засновника, можуть бути передані будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

  3. Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

  4. Зміни Статуту, пов’язані зі змінами статутного капіталу (фонду), повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Підприємства.

 1. Майно підприємства

  1. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади с. Нові Петрівці і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

  2. Майно Підприємства становлять виробничі, невиробничі фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображена у самостійному балансі Підприємства.

  3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 1. майно та кошти, передані власником або уповноваженим ним органом;

 2. кошти з сільського бюджету та бюджетів інших рівнів;

 3. кредити банків та інших кредиторів;

 4. внески громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб;

 5. майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

 6. доходи отримані від здійснення господарської діяльності;

 7. інші джерела, передбачені законодавством України.

 1. Підприємство має право за згодою власника або уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.

 1. Органи управління

  1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

 1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

 2. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

 3. встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються Підприємством;

 4. зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

 5. прийняття рішення з будь-якого питання діяльності Підприємства.

 1. До компетенції Новопетрівського сільського голови відноситься:

 1. призначення Директор Підприємства відповідним розпорядженням;

 2. укладає трудовий контракт з Директором Підприємства;

 3. призначення Ревізійної комісія для контролю за фінансовою господарською діяльністю Підприємства відповідним розпорядженням;

 4. затверджує план роботи підприємства;

 5. погоджує штатний розпис та Положення про преміювання;

 6. погоджує план використання бюджетних коштів для подання його комітету з фізичної культури і спорту;

 7. контролює фінансово-господарську діяльність підприємства;

 8. затверджує символіку та іншу атрибутику підприємства;

 9. отримує від директора підприємства повну інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства;

 10. надає попередньої згоди на вчинення правочинів (укладення, зміну, розірвання договорів або інших правочинів) або відчуження майна, якщо сума такого правочину або вартість такого майна перевищує 5000 (п’ять тисяч) гривень. Під правочином в цьому пункті розуміється один або серія (декілька) правочинів, що укладені протягом одного календарного року між одними й тими ж сторонами, мають аналогічний чи подібний предмет та стосуються одного чи подібного об’єкту (товару, робіт, послуг).

 1. Керівництво Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Новопетрівським сільським головою на контрактній основі. До компетенції Директора Підприємства відноситься:

 1. підготовка пропозиції виконавчому комітету та сільській раді щодо фінансування з сільського бюджету на виконання завдань підприємства;

 2. діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

 3. несе персональну відповідальність перед власником, уповноваженим ним органом і трудовим колективом працівників за діяльність Підприємства;

 4. розпоряджається майном та коштами Підприємства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;

 5. розробляє, подає на розгляд Новопетрівському сільському голові та на затвердження виконавчому комітету Новопетрівської сільської ради план використання бюджетних коштів;

 6. розробляє та подає на затвердження Новопетрівському сільському голові план роботи підприємства;

 7. розробляє та затверджує, після погодження Новопетрівським сільським головою, штатний розпис та Положення про преміювання Підприємства;

 8. директор Підприємства відповідно до законодавства України укладає трудові договори (контракти) з працівниками Підприємства, адміністративно-тренерським складом та футболістами, заохочує їх та накладає стягнення у встановленому порядку згідно з трудовим законодавством України. Преміювання зазначених вище осіб здійснюється згідно Положення про преміювання;

 9. укладає трансферні контракти між клубами та агентами Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА);

 10. здійснює інші функції щодо управління Підприємством, віднесені до його компетенції;

 1. Ревізійна комісія підприємства

  1. Ревізійна комісія Підприємства (надалі – Ревізійна комісія) є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора, підрозділів та служб Підприємства.

  2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації, службових розслідувань по фактах виявлених порушень, а також за дорученням Засновника.

  3. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, цим Статутом та іншими документами Підприємства, що приймаються Засновником і відносяться до діяльності Ревізійної комісії.

  4. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства за власним планом, але не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Засновника, з її власної ініціативи або за вимогою Новопетрівського сільського голови.

  5. Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок поточної діяльності Підприємства Засновнику.

  6. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться згідно затвердженого Ревізійною комісією плану, а також перед початком перевірки або ревізії та за їх результатами. Член Ревізійної комісії має право вимагати позачергового скликання засідання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішення.

  7. Ревізійна комісія складає висновки за результатами перевірок річних звітів та балансу та подає їх Директору.

  8. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні.

  9. Голова Ревізійної комісії скликає і проводить засідання, організує поточну роботу Ревізійної комісії. Секретар веде протоколи її засідань.

 1. Облік, звітність та контроль

  1. Підприємства веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

  2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

  3. Попередній річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені протягом першого місяця по закінченню облікового року, і повинні бути винесені на затвердження Засновником.

  4. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Підприємства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Підприємства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

  5. Фінансова діяльність Підприємства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише у частині податків та інших обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

  6. Товариство проводить повну ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менш одного разу на рік, а позачергові ревізії –в випадках, які визнані необхідними Засновником.

  7. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

 1. Трудові відносини

  1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

  2. Трудовий колектив Підприємства становлять працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту). Футболісти приймаються на роботу на умовах контракту.

  3. Трудовий колектив укладає з Товариством колективний договір. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

  4. Колективний договір від імені Товариства підписує Директор, а від імені трудового колективу – представник профспілки або іншій уповноважений представник трудового колективу.

 1. Припинення діяльності товариства

 1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації Підприємства – за рішенням власника або уповноваженого ним органу, а також у інших випадках та у порядку, установленому чинним законодавством України.

 2. При припиненні діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до законодавства України.

 3. При ліквідації Підприємства майно та кошти, які залишаються після розрахунків із бюджетом, задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовуються за рішенням власника.

Заключні положення

Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Засновником у відповідності з чинним законодавством України.

Норми встановлені цим Статутом є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Статуту в цілому.

Секретар Новопетрівської С.О.Костюк

сільської радиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Української держави (1)

  Книга
  Рецензенти: д-р юрид. наук, проф. М.І. Козюбра (Конституційний суд України); д-р іст. наук, проф. О.В. Кузьминець (Національна академія внутрішніх справ України); д-р юрид.

Другие похожие документы..