Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Дмитрий Тихонов РЯЖЕНЫЙ - Христос рождается! Славите! Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную крупу, уносит дыхание, вырывающееся ...полностью>>
'Документ'
Ранним утром в конце декабря 1849 года Достоевский вместе с другими петрашевцами — участниками небольшого кружка, занимавшегося усвоением социалистич...полностью>>
'Кодекс'
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. ...полностью>>
'Рабочая программа'
а) государственного образовательного стандарта ВПО направления подготовки дипломированных специалистов 230400 (657100) – «Прикладная математика» (рег...полностью>>

План роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Демчук Тетяни Володимирівни 2011-2012 н р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр

Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.

План

роботи школи педагогічного досвіду вчителя початкових класів Демчук Тетяни Володимирівни

2011-2012 н. р.

Керівник Демчук Т.В.

Радивилів 2011

Тема. Розвиток пізнавальної активності учнів в процесі навчально-виховної діяльності.

Список слухачів школи педагогічного досвіду

1. Демчук Т.В., керівник школи, Козинський колегіум

2. Гуцманюк В. В., Рідківська ЗОШ І-ІІ ст.

3. Сова Г.В., Гранівська ЗОШ І-ІІ ст.

4. Бусь С.М., Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.

5. Ткачук О.В., Сестрятинська ЗОШ І-ІІ ст.

Тема. Активізація пізнавальної діяльності учнів. Досвід. Проблеми.

І засідання

Місце проведення Козинський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-» колегіум

п/п

Зміст роботи

Термін

Хто виконує

Форми

1.

Психологічні особливості активізації пізнавальної діяльності учнів

08.12.2011 р.

Керівник школи ПД

Виступ

2.

Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках:

- створення проблемних ситуацій;

- застосування завдань творчого характеру;

- використання комп’ютера, ППЗ

Керівник школи ПД

Ділова гра

3.

Індивідуалізація і диференціація навчання, їх роль в активізації пізнавальної діяльності учнів.

Керівник школи ПД

Практикум

4.

Відвідування уроку математики

Мета. Диференціація навчального матеріалу

Керівник школи ПД

Практикум

Робота між засіданнями:

 • опрацювати фахову літературу;

 • розробити систему диференційованих завдань до уроків математики з теми «Додавання двоцифрових чисел».

Тема. Урахування психологічних аспектів при активізації пізнавальних інтересів учнів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.

ІІ засідання

Місце проведення Козинський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-колегіум»

п/п

Зміст роботи

Термін

Хто виконує

Форми

1.

Джерела формування пізнавальних інтересів учнів та психологічні способи забезпечення навчально-виховного процесу

15.03.2012 р.

Керівник школи ПД

Психолог школи

Виступ,

тренінг

2.

Активізація пізнавальних інтересів учнів початкових класів під час мовленнєвої діяльності на уроці

Керівник школи ПД

Повідомлення

3.

"Формування пізнавальної активності молодших школярів”

Керівник школи ПД

Слухачі

Творча дискусія

4.

Відвідування та обговорення уроків рідної мови в 2 класі. Мета відвідування. "Способи активізації розумової діяльності школяра на уроці”

Керівник школи ПД

Слухачі

Групова робота

5.

Конструювання уроку української мови з теми «Будова слова»

Керівник школи ПД

Слухачі

Групова робота

6.

Підсумки роботи школи ПД: рекомендації для подальшої реалізації завдань з розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів.

Керівник школи ПД, методист

Круглий стіл з пропозиціями та зауваженнями

Робота між засіданнями:

1. Розробити пізнавальні завдання з української мови для учнів 2-4 класів

2.Опрацювати літературу.

Література

  1. Журнал “Початкова школа” №1-5 2010р.

  2. Газета “Початкова освіта” №14, 2006р; №16, 40, 2009р; №4, 2010 р.

  3. Газета “Завуч” №19, 2010 р.

4. Бібліотека «Шкільного світу» «Метод проектів у початковій школі» Київ, 2007.

5. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. - К.: Віпол, 1987.-96 с

6 . Киричук О.І. Навчальні інтереси молодших школярів. - К.: Рад. Школа, 1982.-128 с

7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко. - К.: Рад. Школа, 1989. - 608 с

8. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів. -К.: Рад. Школа, 1982. - 176 с

9. Скрипниченко О.В. Зміна динаміки розумового розвитку учнів 1-2 класів залежно від змісту навчання // Психологія: Респ. наук. мет. зб. - К.: Рад. шк., 1967. Вип.А -c.3-20.

Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації

Навчально-методичний центр

Затверджено

методичною радою

навчально-методичного центру

протокол №3 від 05.09.2011 р.

План

роботи районного методичного об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів

2011-2012 н. р.

Керівник Мацько З.М.

Радивилів 2011

Вступ

Районне методичне об’єднання керівників шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів налічує 26 членів. Педагогічний моніторинг показує, що 149 вчителів початкових класів (що становить 93,1%) мають вищу педагогічну освіту, 11 (7%) – середню-спеціальну, здобувають вищу освіту – 4 педагоги. Аналізуючи віковий склад, можна відмітити, що молодих спеціалістів (до 3 років стажу) – 3 чоловіки, це становить 1,9 % від загальної кількості тих, які працюють; зі стажем роботи до 10 років – 11 чоловік (6,8%), до 20 років – 38 вчителів (23,7%), понад 20 років – 100 вчителів (62,5%).

У роботі РМО вчителів початкових класів склалася певна система науково-методичної роботи з педагогами, яка включає індивідуальні, групові та масові форми роботи, що перебувають в органічній єдності, взаємодіють і доповнюють одна одну. Робота з педагогічними кадрами спрямована на підвищення ними свого професійного рівня, на забезпечення розвитку творчого потенціалу. Так у 2010 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 33 вчителі початкових класів. У січні 2011 року за сприяння РОІППО вперше при навчально-методичному центрі пройшли курси підвищення кваліфікації для 30 вчителів початкових класів за дистанційною формою навчання. Атестувалося у 2010-2011 році 48 педагогів. Встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” 5 чоловікам, підтверджено – 20. Одному вчителю присвоєно та 7 підтверджено педагогічне звання “Старший вчитель”. Працювали за індивідуальною самоосвітньою темою 160 педагогів, брали участь у підготовці районних методичних заходів - 78.

У 2010-2011 навчальному році РМО вчителів початкових класів працювало над проблемою „Творче спрямування діяльності педагогів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетентностей на основі вдосконалення методичної культури кожного вчителя, використання його потенційних творчих можливостей інноваційної діяльності”. Структура методичної роботи включала роботу секцій вчителів 1, 2, 3, 4 класів, семінари-практикуми для вчителів початкових класів, школи педагогічного досвіду Н.Перетятко та Т.Демчук, секцію керівників шкіл І ст. клубу „Лідер”, епізодичний семінар керівників шкільних методичних об’єднань.

Серед колективних форм роботи є районна інструктивно-методична нарада учителів-початківців. Видано методичні рекомендації, якими керуються у роботі учителі протягом року.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення науково-методичної проблемної теми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми району.

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

На засіданні м/о початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це: психологічна підготовка; дидактична підготовка; методична підготовка; розвиток загальної культури педагога; впровадження інформаційно-комунікативних технологій. Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед учителем виникають питання, вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми. При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідницької діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над проблемою. Передових педагогів всіх часів об'єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

У січні пройшов конкурс проектів-презентацій для вчителів початкових класів „Методичне об’єднання – творча майстерня для розвитку особистості вчителя”. В конкурсі взяли участь 22 шкільних методичних об'єднання. Методичні об'єднання представили завдання, форми роботи м/о, етапи реалізації науково-методичної проблеми, моніторингові дослідження якості навчання учнів початкових класів. Вчителі початкових класів розповіли про досвід роботи з обдарованими учнями, організацію предметних тижнів, позакласну роботу. Укладено медіатеку презентацій роботи ШМО вчителів початкових класів

Переможцями конкурсу стали:

І місце – Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Мацько З.М)

- Радивилівський НВК «Школа №1-гімназія» (Юрковська О.М.)

ІІ місце – Козинський НВК «Школа І-ІІІ ст.-колегіум» (Демчук Т.В.)

 • Крупецька ЗОШ І-ІІІ ст. (Медвідь Є.В.)

ІІІ місце – Підзамчівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Мельничук Т.М.)

 • Сестрятинська ЗОШ І-ІІ ст. (Дорощенкова М.П.)

 • Боратинська ЗОШ І ст. (Тарасюк І.О.)

Педагоги-початківці взяли участь в обласному конкурсі мультимедійних презентацій уроків з курсу математики початкової школи відповідно до програм та календарного планування.

В грудні-січні на базі проведено засідання семінарів-практикумів Радивилівського НВК «Школа №1-гімназія» -- «Організація наступності в роботі педагогів початкової і середньої школи», Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ст.—«Формування естетичних смаків та творчих здібностей школярів», Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст. – «Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра», Підзамчівської ЗОШ І-ІІІ ст. – «Розвиток особистості школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу».

На підсумкових засіданнях методичного об’єднання з теми «Формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови» розглянуто питання формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови, розвитку діалогічного мовлення на уроках, підвищення ефективності навчання монологічного мовлення молодших школярів. Під час практичної частини розроблено тестові завдання для перевірки аудіативних умінь та знань про мову та мовлення, аудіювання на уроках української мови,

розроблено хвилинки каліграфії на уроках української мови (поєднані з вивченням нового матеріалу). Членами методичного об’єднання взято до уваги творчі звіти вчителів, які атестувалися..

Вчитель Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Мацько З.М. друкується у фаховому журналі „Початкова школа”. Матеріали педагогів Радивилівського НВК “Школа №1-гімназія друкувалися у видавництві “Шкільний світ”.

Проводяться індивідуальні консультації з учителями, вчителі займаються самоосвітою.

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів за минулий рік показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2010-2011 навчальний рік вивчено стану викладання основ наук в початкових класах.

Перевірка знань учнів початкових класів з предметів інваріантної складової навчальних планів (українська мова, математика) засвідчила високий та достатній рівні ефективності навчально-виховного процесу в Радивилівському НВК „Школа №1-гімназія”, Радивилівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Довгалівській ЗОШ І-ІІІ ст. Водночас треба зазначити, що майже третина учнів випускних 4-х класів школи І ступеня має середній рівень навчальних досягнень, в учнів досить повільно формуються ключові компетентності: уміння вчитися, здоров'язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, соціальна, інформаційно-комунікативна.

Одному з пріоритетних напрямків роботи з обдарованими учнями -- підготовці до участі в олімпіаді „Юне обдарування” вчителі приділяють належну увагу, використовуючи для цього години варіативної складової навчального плану. Протягом останніх років учні району ставали переможцями (Дейнека Я., Радивилівський НВК „Школа №1-гімназія”, 2007 р.) та призерами (Таборовський А., Радивилівський НВК-2008 р., Шпачинський О., Гранівська ЗОШ І-ІІ ст. - 2009р, Гладун К., Срібненська ЗОШ І-ІІ ст., 2010 р.) ІІ (обласного) етапу олімпіади „Юне обдарування”.

Проте потребує покращення робота з обдарованими учнями в Копанівській ЗОШ І-ІІ ст., Бугаївському НВК „Школа І ст.-садок”, Пляшівській ЗОШ І-ІІІ ст., Іващуківській ЗОШ І-ІІ ст., Рідківській ЗОШ І-ІІ ст., учні яких протягом 5 років займають остання місця в олімпіаді „Юне обдарування”.

На належному рівні організована позакласна робота з учнями початкових класів у Радивилівському НВК „Школа №1-гімназія”. Учні початкових класів беруть участь у предметних тижнях, які проводяться у навчальному закладі.

У ході перевірки різними видами контролю було охоплено 624 учні 3-4 класів загальноосвітніх закладів району. Диктант з української мови писало 332 учні (Додаток 1).

Найкраще засвоїли програмовий матеріал і показали високий рівень знань учні Радивиілвського НВК „Школа №1-гімназія” (вч. Попович Н.П.), Башарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч.Крук Г.М.), Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Ковальчук Н.В.), Козинського колегіуму (вч. Бабич М.Г.).

Найбільш низькі показники засвоєння програмового матеріалу з української мови на початковому рівні у межах 15-30% показали учні Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст.. (вч. Бусь С.М.), Радивилівського НВК „Школа №1-гімназія”(вч. Курсик Н.П.). Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст..(вч. Ставникович Т.Д.).

Аналіз типових помилок показав що третьокласники погано засвоїли теми „Написання слів з ненаголошеними голосними [е],[и]”, „Правопис слів із подвоєними приголосними”, „Правопис прийменників із словами”. Багато помилок учні допустили на заміну букв та їх пропуск, що говорить проте, що у першому класі недостатня увага була приділена звуко-буквенному аналізу слів.

Контрольною роботою з математики було охоплено 292 учнів 4 класів, що становить 75 % .

На достатньому та високому рівні справилися із контрольною роботою 70-80% учнів Радивилівського НВК „Школа №1-гімназія” (вч. Швора Ж.Я., Куленич Р.В.), Радивилівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (вч. Денисюк Т.М.), Башарівської ЗОШ І-ІІІ ст..(вч. Воронко Л.І.), Довгалівської ЗОШ І-ІІІ ст.. (вч. Мельничук О.Г.), Пляшівської ЗОШ І-ІІІ ст.. (вч.Прокопчук Л.М), Ситненської ЗОШ І-ІІ ст.. (вч. Данилюк І.А.), Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Малонос М.П).

Низький рівень знань з математики (25-30%) показали учні Козинського колегіуму (вч. Братащук Л.А.), Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст. (вч.П’янкова Л.М.), Дружбівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Побережник Р.В.), Михайлівської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. Кощук О.В.), Іващуківської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. Воронко О.В.). Як засвідчили результати контрольних робіт на недостатньому рівні сформовані в учнів уміння розв’язувати задачі, що свідчить про недостатньо роботу над задачами на уроці. Учні не володіють навичками самостійно аналізувати задачу, уточнювати вихідні дані, перевіряти правильність розв’язання задачі. Невисоким залишається рівень володіння технікою письмових обчислень четвертокласників. Недостатня увага вчителями початкових класів приділяється на уроках побудові геометричних фігур, як наслідок значна частина учнів допустила помилки на побудову та обчислення периметра.

Вчителі початкових класів працюватимуть над проблемою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп'ютерних технологій в навчально-виховний процесс».

А тому постають такі завдання:

- впровадження компетентнісного орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання;

- розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвіти педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці;

- здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: безперервна освіта протягом життя;

- удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної самосвідомості;

- пошук оптимальних шляхів підвищення ефективності уроку;

- покращення роботи з обдарованими дітьми, розвиток їх творчих здібностей;

- участь у методичних заходах (семінарах, тренінгах тощо) школи, району.

Список

членів методичного об’єднання ШМО

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

ЗНЗ, де працює

Стаж робо

ти

Катего

рія зва

ння, наяв

ність серти

фіка

тів

Рік попередньої атестації

Рік проходження курсів та їх назва

Індивідуальна науково-методична проблемна тема

Форма завершення роботи

1.

Мацько З.М.

Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст.

28

Вищавч. методист

2010

2010

Нетрадиційні форми роботи як засіб формування ключових компетентностей учнів початкових класів

Методичний посібник

2

Атрасевич О.А.

Радивилівський НВК

21

вища

2008

2007

Проектні технології як засіб реалізації загальнавчал. компетентності

Методичний посібник

3

Власик Л.П.

Радивилівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2

31

вища

2007

2011

Впровадження інновац. форм роботи на уроках читання

Методичний посібник

4

Крук Г.М.

Башарівська ЗОШ І-ІІІ ст..

22

І

2011

2010

Формування комунікатив. компетентності через впровадж. інтерактивн. технологій

Виступ

5

Мельничук О.Г.

Довгалівська ЗОШ І-ІІІ ст.

32

вища

2008

2007

Творчість молодших школярів

Методичний посібник

6

Побережник Р.В.

Дружбівська ЗОШ І-ІІІ ст.

27

вища

2010

2009

Формування компетенції саморозвитку, самовдосконалення

Методичний посібник

7

Вижицька І.В.

Жовтнева ЗОШ

І-ІІІ ст.

13

І

2005

2009

Тестування як сучасний метод педагогічного контролю в початкових класах

Виступ

8

Братащук Л.А

Козинський НВК

24

вища

2010

2011

Нетрадиційні уроки як засіб формування комунікативної компетентності

Система уроків

9

Петруля Л.В.

Крупецька ЗОШ

І-ІІІ ст.

28

Вища ст..вчит

2006

2006

Активізація пізнавального інтересу молодших школярів

Система уроків

10

Касян Г.М.

Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст.

33

вища

2009

2008

Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в початкових класах

Методичний посібник

11

Мельничук Г.М.

Підзамчівська ЗОШ І-ІІІ ст.

27

вища

2009

2009

Формування базових компетент. на основі формування методичної культури вчителя

Методичний посібник

12

Сьомак Л.Я.

Пляшевська ЗОШ І-ІІІ ст.

20

вища

2009

2008

Формування креативного мислення молодших школярів

Методичний посібник

13

Михальчук О.Д.

Пляшівська ЗОШ І-ІІІ ст.

19

І

2009

2010

Гра як засіб навчання молодших школярів

Система уроків

14

Перетятко Р.Я.

Рудня-Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

32

вища

2009

2009

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів

Методичний посібник

15

Касянчук Л.М.

Ситненська ЗОШ І-ІІІ ст.

30

Вищаст..вчит.

2010

2009

Формування пізнавальної компетентності учнів

Методичний посібник

16

Сова Л.Д.

Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст.

32

вища

2010

2010

Становлення творчої особистості, формування ключових компетентн. учнів початк. класів

Система творчих завдань

17

Гонтар Т.В.

Хотинська ЗОШ

І-ІІІ ст.

9

ІІ

2008

2009

Створення ситуації успіху у молодших школярів через комунікативнкомпетентніст

Виступ

18

Грановська А.І.

Гранівська ЗОШ І-ІІ ст.

22

Спец

2009

2007

Інноваційні форми роботи на уроках читання

Виступ

19

Семенюк І.П.

Іващуківська ЗОШ І-ІІ ст.

35

вища

2009

2009

Компетентнісний підхід до розв’язування задач

Збірник задач для учнів початкових класів

20

Гаврищук Н.Я.

Копанівська ЗОШ І-ІІ ст.

24

вища

2008

2007

Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності знань школярів

Методичний посібник

21

Черняхович Г.С.

Митницька ЗОШ І-ІІ ст.

20

І

2006

2006

Особистісно орієнтований підхід у навчанні молодших школярів

Виступ

22

Бабич Л.В.

Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.

23

вища

2009

2008

Нетрадиційні форми роботи як засіб формування комунікатив. компетентності

Система уроків

23

Семенюк Є.М.

Острівська ЗОШ І-ІІ ст.

34

Вища ст.вчит

2008

2007

Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів

Методичний посібник

24

Пакуш Н.В.

Рідківська ЗОШ І-ІІ ст.

12

І

2009

2008

Активні та інтерактивні форми навчання у молодших класах

Доповідь

25

Дорощенкова М.П.

Сестрятинська ЗОШ І-ІІ ст.

34

вища

2011

2009

Формування науко-пізнавальної компетентності учнів

Система пізнаваль

них завдань

26

Перетятко Н.Г.

Срібненська ЗОШ І-ІІ ст.

20

Вища ст..вчит

2008

2008

Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу

Методичний посібник

27

Тарасюк І.О.

Боратинська ЗОШ І ст.

27

вища

2010

2010

Активізація пізнавальної активності молодших школярів

Система уроків

Засідання 1.

13.10. 2011 Теслугівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тема. Роль методичного об’єднання в організації безперервної самоосвітньої діяльності педагога.

Мета. Презентувати досвід роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..