Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одной из важнейших составляющих политики советской власти была провозглашена культурная революция. В конечном счете, она преследовала две основные за...полностью>>
'Литература'
* Бахчисарай, основан в нач XVI в., бывш. столица Крымского ханства, ныне районный центр, население 28,5 тыс. чел.; стоит на р. Чурук-Су, 30 км к ЮЮЗ ...полностью>>
'Автореферат'
Захист дисертації відбудеться “ ” 2004 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.081.01 в Українській академії банківської справи за ад...полностью>>
'Документ'
Свою трудовую деятельность Виктор Александрович начал в военные годы в Быстороистокском районе Алтайского края, потом с семьей переехал в село Больша...полностью>>

О рганізаційн а структур а, місі я, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організаційна структура, місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

Положення про Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради

Структура управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому.

Начальник управління: Мельник Віра Миколаївна

Каб. № 6, телефон: 22 14 17

Заступник начальника управління: Боліщук Ніна Миколаївна

Каб. № 7, телефон: 26 65 24

Заступник начальника управління: Наумов Денис Віталійович

Каб. № 4, телефон: 26-64-95

1. Відділ нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій - працівники відділу здійснюють нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсі. Перевірка правильності виплати допомоги на поховання. Прийом заяв від громадян (які народились до 31.12.1932р.) на предмет встановлення статусу учасника війни тим особам, які в період війни працювали в тилу, в колгоспах, радгоспах, організаціях, установах, підприємствах, в індивідуальних сільських господарствах та надання допомоги громадянам в розшуку документів, що підтверджують факт роботи в період війни в колгоспах, установах, в індивідуальному сільському господарстві.

Начальник відділу: Новікова Лариса Федорівна

Каб. 5, телефон: 63-30-23

вул. 16 Липня, 49/51

2. Відділ персоніфікованого обліку – забезпечують формування та підтримку в активному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Здійснюють звіряння інформації, що подають підприємства для відшкодування витрат за фактично надані пільги з базою Реєстру пільговиків. Видає посвідчення ветеранам праці та надає статус дитини війни.

Начальник відділу: Шиляєва Наталія Леонідівна

Каб. № 15. телефон: 43 49 35

3. Відділ соціально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці – основним завданням відділу є забезпечення надання інвалідам, ветеранам війни та праці, реабілітованим прав на одержання пільг, передбачених чинним законодавством та виконання заходів щодо забезпечення (інвалідів, ветеранів війни та праці) путівками на санаторно-курортне лікування, технічними засобами реабілітації та пересування. Здійснює реєстрацію інвалідів, які потребують забезпечення автомобілями на пільгових умовах та контроль за проведенням виплати громадянам компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, компенсації на транспортні витрати. Видає посвідчення ветеранам війни та листи-талонів для пільгового проїзду. Оформляє документи для подальшого влаштування до будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів. Проводить роз’яснювальну роботу з питань працевлаштування та профорієнтації інвалідів. Координує роботу по співпраці з громадськими організаціями ветеранів та інвалідів. Забезпечує діяльність комісії по встановленню статусу ветерана війни.

Начальник відділу: Петрик Олена Леонідівна

Каб. № 11, телефон 26 67 80

4. Відділ соціального захисту осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС - відділ проводить роботу по наданню статусу постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи. Нарахування компенсаційних виплат та здійснення видатків для соціальних гарантій громадянам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

Начальник відділу: Лесько Наталія Борисівна

Каб. № 3, телефон: 23 51 63

5. Відділ з прийому державних допомог – основним завданням відділу є прийом документів для призначення державних соціальних допомог і компенсацій малозабезпеченим громадянам та інвалідам (інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; інвалідам, які не мають право на пенсію; особам, які здійснюють догляд та надають соціальні послуги), державних допомог сім»ям з дітьми (по вагітності та пологам; при народжені дитини; за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; на дітей одиноким матерям) і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Начальник відділу: Нидзелик Наталія Петрівна

Каб. № 10, телефон: 26 64 95

6. Відділ з призначення державних допомог – основним завданням відділу є призначення державних соціальних допомог і компенсацій малозабезпеченим громадянам та інвалідам (інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; інвалідам, які не мають право на пенсію; особам, які здійснюють догляд та надають соціальні послуги), державних допомог сім»ям з дітьми (по вагітності та пологам; при народжені дитини; за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; на дітей одиноким матерям) і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Начальник відділу: Жолобова Маргарита Геннадіївна

Каб. № 13, телефон: 26 77 36

7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності – основним завданням відділу є організація ведення бухгалтерського обліку і складання по управлінню праці та соціального захисту населення звітності по показниках усіх видів діяльності, здійснення своєчасного контролю і перерахунку коштів всіх видів допомог та інших нарахувань.

Начальник відділу: Ганжелюк Тетяна Петрівна

Каб. № 12, телефон: 22 15 37

8. Відділ автоматизованої обробки інформації – основним завданням відділу є забезпечення стабільної роботи комп’ютерної та оргтехніки в управлінні; забезпечення збереження баз даних отримувачів допомог.

Начальник відділу: Лесько Сергій Миколайович

Каб. № 10 а, телефон: 43 35 70

9. Відділ з питань праці – здійснює заходи, спрямовані на ліквідацію заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності. Сприяє виконанню заходів «Програми зайнятості населення м. Рівного на 2006-2007 роки». Здійснює реєстрацію та контроль за виконанням колективних договорів, змін та доповнень до них, забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

Сприяє реалізації державну політику у сфері охорони праці та соціального захисту працюючих у шкідливих та важких умовах праці, здійснює контроль за охороною праці, за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Начальник відділу: Сасько Лариса Миколаївна

вул. 16 Липня, 49/51

Каб. № 17, телефон: 22 14 16

10. Відділ державних соціальних інспекторів – основним завданням відділу є здійснення контролю за правильністю надання державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, інших соціальних та компенсаційних виплат, адресних грошових допомог, цільовим використанням коштів державного бюджету, місцевого бюджету, спрямованих на цю мету. Відділ державних соціальних інспекторів забезпечують 100% обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених верств населення м. Рівне, які опинились в складних життєвих обставинах, що звертаються за допомогою.

Головний державний соціальний інспектор:

Мумряк Світлана Леонідівна

вул. 16 Липня, 49/51

Каб. № 12, телефон: 26 47 97

11. Відділ виплати допомог – забезпечує своєчасне нарахування та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної допомоги сім’ям з дітьми; адресних матеріальних допомог; допомог репресованим та реабілітованим громадянам; допомог по догляду за інвалідами І групи та престарілими; державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідам; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; компенсаційних витрат на транспортні витрати та бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів; компенсацій інвалідам Великої Вітчизняної війни за невикористані путівки на санаторно-курортне лікування; допомог 110-річним та 90-річним громадянам; довічних державних стипендій; разової допомоги до Дня Перемоги, згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Начальник відділу: Дубина Лариса Олександрівна

Каб. № 16, телефон: 26 39 48

12. Відділ загальної та режимної роботи – забезпечення чіткої організації діловодства та надання методичної допомоги в організації по веденню діловодства в структурних підрозділах управління, організація особистого прийому громадян керівництвом управління та здійснення контролю за строками розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян, що надійшли в управління, вживає відповідних –заходів для усунення причин, які викликають скарги, забезпечує своєчасне приймання, попередній розгляд, реєстрацію і оперативну передачу за призначенням вхідної кореспонденції та внутрішньої документації, здійснює організаційне забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування; проводить прийом та готує документи на виплату одноразової адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та інвалідам, здійснює подання інформації для розміщення на Інтернет-порталі «Рівненська міська рада»..

Начальник відділу: Базаренко Анна Петрівна

Каб. № 14, телефон: 26 67 80Скачать документ

Похожие документы:

 1. О рганізаційн а структур а, місі я, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (4)

  Документ
  У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, Указами та Розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Державними будівельними нормами,
 2. О рганізаційн а структур а, місі я, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (1)

  Документ
  документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на території міста, державних органів влади,
 3. О рганізаційн а структур а, місі я, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (3)

  Документ
  Дозвільний центр - робочий орган відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій,
 4. О рганізаційн а структур а, місі я, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (5)

  Документ
  - здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання та підготовка пропозицій про розподіл і надання жилих приміщень;
 5. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,

Другие похожие документы..