Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Союзная общественная палата учреждена по инициативе белорусских и российских общественных объединений, поддержанной Парламентским Собранием Союза Бела...полностью>>
'Конкурс'
"За идею развития молодежного предпринимательства" индивидуальный предприниматель Збинская Анна Николаевна Збинская Анна Николаевна 4....полностью>>
'Документ'
В даній статті розглянуто проблему нафтогазової залежності країн об’єднаної Європи від різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів, а також запроп...полностью>>
'Документ'
Сегодня, 16 марта 2011 года, состоялось торжественное вручение дипломов победителям конкурса, который после солидного перерыва  решили возобновить пр...полностью>>

М. М. Назар, Інститут психології апн україни ім. Г. С

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

М.М. Назар, Інститут психології АПН України ім. Г.С. Костюка

Особливості психологічного впливу навчання в мережі Інтернет на працівників ВНЗ

У статті автором розглядаються особливості психологічного впливу дистанційного навчання працівників ВНЗ з використанням мережевих можливостей Інтернету; подано теоретичний аналіз сучасних наукових джерел з відповідної тематики. Можна стверджувати, що психологічний вплив навчання в мережі Інтернет на працівників ВНЗ має свої особливості. Стверджується, що мережа Інтернет є одним з найбільш ефективних засобів отримання працівниками ВНЗ систематизованих знань, умінь і навичок, яка несе в собі величезний психолого-педагогічний потенціал.

Мережа Інтернет стала важливим чинником психологічного впливу на діяльність багатьох мільйонів людей у всьому світі. Так, використання інформаційних і мультимедійних технологій та, зокрема, інфокомунікативних потенціалів мережі Інтернет, які надають можливості швидко, легко і економічно відправляти та одержувати значні масиви різноманітних даних, відкриває нові та практично безмежні горизонти в галузі трудової діяльності, навчання та освіти. Це ставить перед системою освіти принципово нову глобальну проблему: проблему підготовки мільйонів людей до життя та діяльності в абсолютно нових умовах інформаційного суспільства, в якому домінуючу роль відіграє мережа Інтернет. Оскільки використання комп’ютерної техніки у навчанні здійснює значний психологічний вплив на працівників ВНЗ, існує актуальна потреба у тому, щоб специфіка психологічного впливу навчання працівників ВНЗ через мережу Інтернет була досліджена. [3]

Увиразнюючи нерозв’язані раніше частини загальної проблеми психології дистанційного навчання, необхідно відзначити особливості психологічного впливу навчання працівників ВНЗ через мережу Інтернет, що складає з себе проблему, яка досліджена вкрай недостатньо.

Метою нашого дослідження у цьому напрямку є розкриття особливостей психологічного впливу навчання працівників ВНЗ через мережу Інтернет.

В результаті теоретичного аналізу проблеми було зроблено висновок про те, що навчання через мережу Інтернет – це процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок діяльності, що здійснюється з допомогою можливостей мережі Інтернет [6]. Були виявлені особливості психологічного впливу навчання працівників ВНЗ через мережу Інтернет, до яких належать наступні: 1) підвищення самостійності процесу засвоєння знань, умінь, навичок, розвиток самостійності мислення; 2) прискорення процесу екстеріорізації задуму, його матеріалізації у вигляді схем, таблиць, діаграм, анімації, відеокліпів тощо; 3) розвиток активної візуалізації, пов’язаної з роботою з двовимірною і особливо тривимірною графікою; 4) прискорення отримання результатів шаблонних перетворень ситуації; 5) розширення можливостей здійснення пошукових дій у всьому інформаційному масиві всесвітньої мережі Інтернет; 6) інтенсифікація можливостей повернутися до проміжних етапів складної діяльності; 7) розвиток можливостей одночасного розгляду декількох варіантів перетворення об’єкту. [4] [2] [5]

Врахування психологічних особливостей навчання працівників ВНЗ, що здійснюється через мережу Інтернет, є актуальним і важливим психолого-педагогічним завданням, розв’язання якого здатне не тільки підвищувати цілеспрямованість і послідовність відповідного навчального процесу, сприяти його психологічній безпеці та гнучкості, його ефективності в цілому, але і поліпшувати адаптацію працівників до умов трудової діяльності в інформаційному суспільстві, перетворювати як навчання, так і в результаті трудову діяльність загалом на живий творчий процес. [1]

ЛІТЕРАТУРА

 1. Башмаков А. И. Новые цели, задачи и технологии образования XXI века / Башмаков А. И., Владимиров А. И., Грачев В. А. и др. // Новые инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития : междунар. интернет-конф., 15 янв. – 29 марта 2002 г. : материалы конф. - М. : Ин-т «Откр. об-во» : Логос, 2003. - С. 30-48.

 2. Концевой М. П. Социальная перцепция в контексте информатизации гуманитарного образования [Електронний ресурс] / Концевой М. П. // Новые инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных науках и образовании: современное состояние, проблемы, перспективы развития : междунар. интернет-конф., 15 янв. – 29 марта 2002 г. : материалы конф. - М. : Ин-т «Откр. об-во» : Логос, 2003. - Режим доступу до допов. : /aud/v/index.php?a= vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=2158&PHPSESSID=6d9c2518bb0ff6fea204cb82ccaa029a.

 3. Максименко С. Д. Треба рухатися далі / Сергій Дмитрович Максименко // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2001. - Т. ІІІ. - Ч. 8. - С. 5-13.

 4. Мунтян П. Влияние сети Интернет на развитие человека как психологическая проблема [Електронний ресурс] / Павел Мунтян. - М. : МГУ, 2004. - Режим доступу до статті : http://www.library.by/portalus/modules/psychology/readme.php?subaction=showfull&id=1106588195&archive=&start_from=&ucat=15&category=15.

 5. Смыслова О. В. Психологические последствия применения информационных технологий [Електронний ресурс] / Смыслова О. В. - М. : МГУ, 1998. - Режим доступу до статті : //articles/netpsy/hackers.

 6. Bissell J. S. Guide to the Internet for Educational Psychology / Joan S. Bissell, Joan Bissell. - [4th ed.] - Madison : McGraw-Hill, 2006. - 96 p.Скачать документ

Похожие документы:

 1. України Любові Богдан Використані також світлини Юрія Безкровного І Віктора Гіржова Культурний центр України в Москві. М.: Олма медіа Групп, 2008. стор. Ця книга

  Книга
  Ця книга виходить до 15-річчя створення Культурного центру України в Москві. В ній систематизовано й узагальнено інформацію про роботу Культурного центру за сім років XXI століття.
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 5. Перелік наукових статей працівників Університету “Україна”, опублікованих у 2008 році (базова структура)

  Документ
  Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: Міжнар. наук.-практ. конф., 19липня 2008. – Харків: ХДУХТ, 2008, Ч.
 6. Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, закон

  Закон
  У 2010/2011 навчальному році діяльність методичної служби області спрямовувалась на організаційно-навчальне та науково-методичне забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників, супроводження і документаційне забезпечення

Другие похожие документы..