Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Мониторинг соблюдения прав человека в образовательных учреждениях Пермской области проводился в 2003-2004 гг. Центром гражданского образования и прав...полностью>>
'Обзор'
Президент РФ подписал поправки в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Из документа исключены положения о Государственной хле...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по литературе составлена на основе Примерной программы основного общего образования по литературе, федерального компонента государс...полностью>>
'Пояснительная записка'
Числовые последовательности и, как частный случай, прогрессии изучаются в курсе алгебры 9 класса. По мнению А.Г. Мордковича тема “Прогрессии” являетс...полностью>>

1. Віра в Бога як основа християнського світогляду

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основи християнського світогляду та моралі

(11 клас)

Розділ І. Сутність християнського світогляду

1

1

Тема 1. Віра в Бога як основа християнського світогляду.

Поняття віри. Віра як богословська чеснота. Класифікація типів віри. Віра як основа пізнання і утвердження християнської моралі (Як. 2, 20-26; Мт. 17, 20; Єв. 11, 1-3).

Учень/учениця: знає поняття «віра». Розуміє віру як богословську чесноту. Називає типи віри та пояснює їх суть. На основі біблійних прикладів трактує віру як основу пізнання і утвердження християнської моралі.

2

1

Тема 2. Основи філософсько-богословської християнської традиції.

Апостольський собор. Сім вселенських соборів. Теїзм – вчення про Бога, що живе у світі і опікується ним. Деїзм – доктрина про Бога, що протилежний світу створених ним речей. Пантеїзм – наука про Абсолют, розчинений у всесвіті.

Учень/учениця: знає поняття «апостольський собор», «вселенський собор», «теїзм», «деїзм», «пантеїзм». Знає про апостольський собор, сім вселенських соборів та їх рішення. Розуміє та пояснює суть теїзму, деїзму, пантеїзму.

3

2

Тема 3-4. Моральна концепція Старого Завіту. Декалог.

Характерні особливості старозавітної моралі: категоричність, імперативність, наказовість. Мораль Старого Завіту і есхатологічна традиція. Десять Заповідей Божих – основа моральної концепції Старого Завіту. Структура Декалогу.

Учень/учениця: розуміє характерні особливості старозавітної моралі. Трактує Десять Заповідей Божих як основу моральної концепції Старого Завіту. Знає та пояснює структуру Декалогу. Розуміє та пояснює термін «есхатологія».

4

1

Тема 5. Новозавітня моральна концепція.

Мораль Нового Завіту – мораль любові. Нагірна Проповідь Ісуса Христа – основа новозавітньої моральної концепції. Вплив Нагірної Проповіді на поведінку, вчинки та світогляд.

Учень/учениця: розуміє мораль Нового Завіту як мораль любові. Трактує Нагірну Проповідь Ісуса Христа як основу новозавітньої моральної концепції. Пояснює вплив Нагірної Проповіді на поведінку, вчинки та світогляд людини.

5

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Розділ ІІ. Морально-етичний зміст блаженств

6

1

Тема 6. Категорія щастя у контексті блаженств.

Щастя християнина – у служінні Богу і єднанні з ним. Щастя і сенс життя. Концепції сенсу життя. «Парадокс щастя» і християнська етика. Блаженство як синонім щастя.

Учень/учениця: знає та пояснює суть понять «щастя», «сенс життя», «блаженство». Усвідомлює, що щастя християнина полягає у служінні Богу і єднанні з ним. Розуміє взаємозв’язок між щастям і сенсом життя. Називає концепції сенсу життя та пояснює їх зміст. Трактує блаженство як синонім щастя.

7

1

Тема 7. «Блаженні вбогі духом…» (Мт. 5, 3).

Матеріальні блага у житті людини. Духовне багатство – «бути» у єдності з Богом. «Вбогість духа» як прагнення до моральної досконалості і єднання з Богом.

Учень/учениця: розуміє місце матеріальних благ у житті людини. Усвідомлює суть духовного багатства людини у її єдності з Богом. На основі біблійних сюжетів трактує «вбогість духа» як прагнення до моральної досконалості і єднання з Богом.

8

1

Тема 8. «Блаженні лагідні…». «Блаженні засмучені…» (Мт. 5, 4-5).

Лагідність, смиренність, спокій як дія Святого Духа. Вміння реагувати на оточення. «Успадкування землі» – гармонія і повнота життя з Богом.

Християнське розуміння плачу та смутку. Плач християнський як духовний стан співпереживання.

Учень/учениця: розуміє лагідність, смиренність, спокій як дію Святого Духа. Усвідомлює потребу формувати у собі вміння реагувати на оточення. Знає про «успадкування землі» як гармонію і повноту життя з Богом. Пояснює християнське розуміння плачу та смутку. Розуміє християнський плач як духовний стан співпереживання.

9

2

Тема 9-10. «Блаженні голодні…» «Блаженні милосердні…» (Мт. 5, 6-7).

Прагнення правди – дорога до щастя. Християнська правдомовність. Можливість життя у правді. Компроміс у житті та його межі.

Християнське розуміння милосердя. Форми християнського милосердя. Стереотипні реакції на слабкості, недоліки інших людей: осуд, зловтіха, жорстокість, безжалісність. Милосердя як можливість стати щасливим. Псевдомилосердя.

Учень/учениця: розуміє прагнення правди як дорогу до щастя. Усвідомлює необхідність виховання у собі християнської правдомовності. Знає про компроміс у житті та його межі. На основі біблійних прикладів пояснює християнське розуміння милосердя. Називає форми християнського милосердя. Називає і пояснює стереотипні реакції на слабкості, недоліки інших людей, та усвідомлює потребу їх уникнення. Пояснює негативний зміст псевдомилосердя.

10

1

Тема 11. «Блаженні чисті серцем…». «Блаженні миротворці…» (Мт. 5, 8-9).

Чистота серця. Серце – місце зустрічі людини з Богом. Очищення серця – дорога до щастя, що дозволяє бачити світ у його суті (як Божий дар).

Поняття миротворчості та «Христового миру». Миротворчість як утвердження Христової науки та життя за її принципами.

Учень/учениця: знає поняття «чистота серця», «миротворчість», «христовий мир». Розуміє, що серце – місце зустрічі людини з Богом. На основі біблійних прикладів трактує очищення серця як дорогу до щастя, що дозволяє бачити світ у його суті (як Божий дар). Розуміє миротворчість як утвердження Христової науки та життя за її принципами.

11

1

Тема 12. «Блаженні переслідувані…». «Блаженні ви, коли вас будуть зневажати…» (Мт. 5, 10-11). «Любіть ворогів ваших…»

Розуміння щастя у переслідуванні за правду. Національні герої українського народу. Непохитність у вірі і витривалість у переслідуванні за віру Христову. Поняття «нагороди на небі».

Любов і доброта перемагають зло. Любов до ворогів як вияв сили та мужності християнина. Альтруїзм християнської любові.

Учень/учениця: усвідомлює потребу відстоювати правду на своєму життєвому шляху попри можливі переслідування. На основі біблійних сюжетів пояснює християнське розуміння щастя у переслідуванні за правду. Наводить історичні приклади з життя та громадської діяльності національних героїв українського народу. Наводить біблійні та історичні приклади виявів непохитності у вірі і витривалості у переслідуванні за віру Христову. Знає та пояснює зміст поняття «нагороди на небі». Усвідомлює, що любов і доброта перемагають зло. Пояснює любов до ворогів як вияв сили та мужності християнина. Розуміє альтруїзм християнської любові.

12

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Розділ ІІІ. Християнські моральні чесноти

13

1

Тема 13. Порівняльний аналіз моральних традицій Старого і Нового Завіту.

Старозавітня і новозавітня мораль – дві частини єдиного цілого. Спільне та відмінне: Суб’єкт, об’єкт моралі, формування моральних норм та принципів, зміст та форма морального закону. Етика «закону» і «благодаті» (митрополит Іларіон «Слово про закон і благодать»).

Учень/учениця: розуміє старозавітню і новозавітню мораль як дві частини єдиного цілого. Називає та пояснює спільні та відмінні риси старозавітньої і новозавітньої моралі. На основі твору митрополитиа Іларіона «Слово про закон і благодать» пояснює принципи етики «закону» і «благодаті».

14

2

Тема 14-15. Моральні чесноти християнина.

Класифікація християнських моральних чеснот. Мудрість, мужність, справедливість, поміркованість. Божі чесноти – віра, надія і любов.

Учень/учениця: знає моральні чесноти християнина та пояснює їх суть.

15

1

Тема 16. Послух Божій волі – засада реалізації християнської моралі.

Покірність, послух – засоби вияву пошани та поваги до Бога. Фаталізм. Покора як вияв сили людини-християнина.

Учень/учениця: трактує покірність і послух як засоби вияву пошани та поваги до Бога. Знає та пояснює суть поняття «фаталізм». Обґрунтовує покору як вияв сили людини-християнина.

16

1

Тема 17. Принципи «свобідної волі» та відповідальності християнина.

Свобідна воля як вияв любові Бога до людини. Теодицея. Важливість усвідомлення людиною власної відповідальності за вибір між добром і злом. Християнська етика про відповідальність людини перед Богом.

Учень/учениця: розуміє «свобідну волю» як вияв любові Бога до людина. Знає поняття «теодицея». Усвідомлює потребу формування у собі власної відповідальності за вибір між добром і злом. Пояснює християнське трактування відповідальності людини перед Богом. Розуміє термін «теодицея».

17

1

Тема 18. Милостиня як вияв любові до ближнього.

Милостиня як вияв любові до ближнього та Бога. Християнські мотиви та вимоги до милостині.

Учень/учениця: розуміє «милостиню» як вияв любові до ближнього та Бога. Пояснює християнські мотиви та вимоги до милостині. Усвідомлює необхідність виявляти милостиню на своєму життєвому шляху.

18

1

Тема 19. Піст – засіб морального вдосконалення та духовного і тілесного очищення.

Піст як шлях осягнення внутрішньої свободи. Різні аспекти посту (духовний, фізичний, медичний).

Учень/учениця: розуміє піст як засіб морального вдосконалення та духовного і тілесного очищення. Усвідомлює піст як шлях осягнення внутрішньої свободи. Називає та пояснює різні аспекти посту (духовний, фізичний, медичний).

19

1

Тема 20. Внутрішня потреба молитви як засобу спілкування з Богом.

Виховна роль молитви у розвитку людини (Мт. 6, 5-8). Важливість Богослужіння для моральності людини. Види молитви: внутрішня і зовнішня. Молитва за Україну та народ.

Учень/учениця: розуміє та на основі біблійних сюжетів пояснює виховну роль молитви у розвитку людини. Усвідомлює важливість Богослужіння для моральності людини. Називає види молитви (внутрішню, зовнішню) та пояснює їх суть. Знає про Молитву за Україну та народ.

20

2

Тема 21-22. Моральні аспекти господньої молитви.

Звертання до Бога як вияв внутрішньої потреби людини. Визнання Бога. Святість Божого імені. Людські прохання у Господній молитві. Запорука Божого прощення у прощенні людському.

Учень/учениця: розуміє моральні аспекти господньої молитви. Усвідомлює потребу звертання до Бога та визнання Бога. Знає про святість Божого імені. Розповідає про людські прохання у Господній молитві. Аргументує запоруку Божого прощення у прощенні людському.

21

2

Тема 23-24. Моральні небезпеки сучасного суспільства.

Знецінення християнських вартостей. Секуляризм. Прагматизм. Узалежнення. Насильство.

Учень/учениця: називає моральні небезпеки сучасного суспільства (знецінення християнських вартостей, секуляризм, прагматизм, узалежнення, насильство) та пояснює їх суть. Усвідомлює потребу усунення цих небезпек.

22

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Розділ IV. Християнство у релігійному просторі світу

23

2

Тема 25-26. Християнство як світова релігія (етико-релігієзнавчий аспект).

Джерела та витоки християнства. Конфесійні різновиди християнства: католицизм, православ’я, протестантизм. Декалог і нагірна проповідь – основи морального вчення всіх християн. Християнство та екуменічний рух.

Учень/учениця: знає про джерела та витоки християнства. Називає конфесійні різновиди християнства і пояснює їх суть та особливості. Обґрунтовує декалог і нагірну проповідь як основи морального вчення всіх християн. Знає та пояснює мету виникнення, принципи діяльності екуменічного руху.

24

2

Тема 27-28. Моральні основи монотеїстичних релігій світу в контексті християнської доктрини (порівняльний аспект).

Моральні доктрини іудаїзму, ісламу та буддизму. Основні категорії християнської етики в контексті етичних понять монотеїстичних релігій.

Учень/учениця: знає моральні доктрини монотеїстичних релігій (іудаїзму, ісламу та буддизму) та пояснює їх суть. Розуміє та обґрунтовує основні категорії християнської етики в контексті етичних понять монотеїстичних релігій.

25

2

Тема 29-30. Моральні традиції політеїстичних релігій.

Моральні основи релігій Індії (джайнізм, індуїзм, сикхізм), Китаю (даосизм, конфуціанство), Ірану (зороастризм) та Японії (синтоїзм).

Учень/учениця: знає моральні основи політеїстичних релігій Індії (джайнізм, індуїзм, сикхізм), Китаю (даосизм, конфуціанство), Ірану (зороастризм) та Японії (синтоїзм) та пояснює їх суть.

26

2

Тема 31-32. Неорелігії та атеїзм: оцінка з позицій християнської моралі.

Причини появи неорелігій. Класифікація неорелігійних систем: неохристиянські релігії (Мормони, Свідки Єгови, церква Повного Євангелія), східні неорелігії (кришнаїти, трансцединтальна медитація, сахаджа-йога), синкретичні неорелігії (церква уніфікації, бахаїзм, масонство), неоязичництво (РУНвіра), сатанізм (теорія Кроулі та Ла Вея). Шкідливий вплив неорелігійних утворень на світогляд молоді.

Атеїзм як заперечення існування Бога. Світоглядно-філософські основи атеїзму, небезпека його поширення у християнському середовищі.

Учень/учениця: пояснює причини появи неорелігій. Знає класифікацію нерелігійних систем: неохристиянські релігії (Мормони, Свідки Єгови, церква Повного Євангелія), східні неорелігії (кришнаїти, трансцединтальна медитація, сахаджа-йога), синкретичні неорелігії (церква уніфікації, бахаїзм, масонство), неоязичництво (РУНвіра), сатанізм (теорія Кроулі та Ла Вея). Усвідомлює шкідливий вплив неорелігійних утворень на світогляд молоді. Розуміє атеїзм як заперечення існування Бога. Пояснює світоглядно-філософські основи атеїзму, усвідомлює небезпеку його поширення у християнському середовищі.

27

1

Тема 33. Важливість християнської моралі у житті українського народу.

Християнські основи української духовності та ментальності. Традиції української релігійності.

Учень/учениця: знає про християнські основи української духовності та ментальності, традиції української релігійності. Усвідомлює важливість християнської моралі у житті українського народу.

28

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основи християнської етики (1)

  Документ
  Програма “Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів” рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347 від 13 липня 2010 року)
 2. Основи християнської етики (2)

  Документ
  Програма “Основи християнської етики для учнів 1-4, 7-11 класів” рекомендована Міністерством освіти і науки України (Лист 1/ІІ-6347 від 13 липня 2010 року)
 3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики (1)

  Документ
  З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального
 4. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики (2)

  Документ
  З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального
 5. Християнська етика

  Документ
  Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ Полтавський і Миргородський ФИЛИП).

Другие похожие документы..