Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
УКРАИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОНД, стремясь помочь организациям гражданского общества, в частности женским, играть активную роль в процессах построения демокра...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Р абота выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университ...полностью>>
'Документ'
О предельных максимальных розничных ценах на дрова топливные, реализуемые ОГУ «Куликовский лесхоз» гражданам, управляющим организациям, товариществам ...полностью>>
'Программа дисциплины'
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Курс «История южных и западных славян» служит формированию у студентов системы знаний, касающихся основных этапов развития зарубеж...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

фахових вступних випробувань з англійської мови

для вступників Українського католицькогго університету

на програму підготовки фахівців

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

Сучасні тенденції глобалізації і геополітична ситуація в Україні диктують особливо високі вимоги до освіти сучасного студента як майбутнього фахівця. Ці вимоги, незалежно від професійної галузі, передбачають високий рівень володіння іноземними мовами для вдосконалення своєї професійної майстерності та підвищення культурного рівня.

Мета навчальної програми з англійської мови Українського католицького університету – підготувати випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» щоб він міг відповідати міжнародним стандартам фахової підготовки, бути конкурентноздатним на сучасному ринку праці, міг активно використовувати сучасні освітні технології, а також налагоджувати контакти для співпраці з фахівцями інших країн.

Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на програму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» укладена з врахуванням вимог та завдань навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Вступник у магістратуру повинен:

 • вміти ефективно використовувати англійську мову в навчальних та інших цілях; володіти навиками письма, читання, сприйняття на слух та усного мовлення; вільно і спонтанно висловлюватися; розуміти механізми функціонування мови на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях;

 • мати вміння і навики, необхідні і достатні для пошуку, оцінки і опрацювання англомовної фахової інформації, а також для професійного усного і письмового спілкування у перебігу міжнародних контактів.

З метою успішного складання тесту вступникам у магістратуру необхідно:

1.) розуміти адаптований до відповідного рівня англійський текст художньої, наукової і публіцистичної літератури; вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та з’ясовувати значення незнайомих слів з контексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; відокремлювати фактичну інформацію від вражень; розуміти структуру тексту та розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

2.) повторити наступні граматичні теми:

- Іменник. Утворення множини та присвійний відмінок іменника;

- Артикль. Види артиклів та основні правила їх вживання. Відсутність артикля.

- Займенник. Називний та об’єктний відмінок. Види займенників.

- Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Порівняльні конструкції.

- Прислівник. Утворення прислівників та їх вживання. Види прислівників та їх місце в реченні;

- Наказовий спосіб дієслова;

- Часи і види дієслова. Випадки вживання;

- Числівник. Кількісні та порядкові числівники;

- Модальні дієслова та їх значення;

- Прийменники. Основні прийменники місця і часу. Прийменники, які вживаються для вираження різних відмінкових закінчень в українській мові;

- Сполучники. Засоби вираження послідовності думок та подій, протиставлення, причини і наслідку, підсумку попереднього, ймовірності тощо;

- Типи речень. Члени речення та порядок слів. Типи простих речень; утворення стверджувальних, питальних та заперечних речень у всіх часах активного та пасивного стану дієслова. Типи питальних речень. Складне речення: складносурядні та складнопідрядні речення.

3.) повторити наступний лексичний матеріал:

- Знайомство. Привітання та прощання;

- Сім’я, родина і друзі. Опис зовнішності та характеру людини;

- Професії. Робочий день;

- Країни, національності та мови;

- Кімната, квартира. Студентське житло;

- Їжа. Ціни і гроші;

- Одяг та кольори;

- Транспорт;

- Здоров’я та самопочуття;

- Смаки та уподобання. Емоції;

- Дозвілля і спорт;

- Канікули, подорожі;

- Навчання та працевлаштування;

- Фахова лексика.

4.) повторити краєзнавчий матеріал:

- Туристична карта США та Великобританії;

- англійські / американські імена та прізвища;

- визначні місця та видатні особистості;

- навчання та дозвілля.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності (3)

  Документ
  Рассел Бертран. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней: В трех книгах .-3-е изд., стереотип.
 2. Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К.
 3. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 4. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 5. Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет

  Документ
  1. До Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний)

Другие похожие документы..