Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Комиссия по ценным бумагам и рынкам США (SEC) решила бороться с манипуляторами на фондовом рынке, действующими через спамерские рассылки. Она приостан...полностью>>
'Документ'
Цель дисциплины - обеспечение научно-информационной ос­новы для формирования широко образованных и социально активных профессионалов, осознающих свое...полностью>>
'Программа дисциплины'
В первой части курса рассматриваются классические модели теории полезности и пороговые модели максимизации полезности. В рамках курса будут описаны о...полностью>>
'Методические разработки'
П – 30 Петров А.Ю. Построение технологической системы подготовки руководителя образовательного учреждения к исследовательской деятельности: методичес...полностью>>

Закон України " Про державну податкову службу України"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Закон України

Про державну податкову службу України”

(Закон введено в дію з дня прийняття, а розділ I в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР від 4 грудня 1990 року N 510-XII, враховуючи зміни, внесені Указом Президії Верховної Ради України від 4 січня 1991 року N 622-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 7 липня 1992 року N 2555-XII,

від 24 грудня 1993 року N 3813-XII

(Законом України від 24 грудня 1993 року N 3813-XII

цей Закон викладено в новій редакції),

від 14 грудня 1994 року N 287/94-ВР,

 від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР,

від 16 травня 1996 року N 203/96-ВР,

від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР,

 від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР,

від 5 лютого 1998 року N 83/98-ВР,

 від 30 червня 1999 року N 783-XIV,

 від 30 червня 1999 року N 784-XIV,

 від 20 квітня 2000 року N 1685-III,

від 21 вересня 2000 року N 1987-III,

 від 21 грудня 2000 року N 2181-III,

 від 10 січня 2002 року N 2921-III,

 від 10 січня 2002 року N 2922-III,

 від 20 лютого 2003 року N 551-IV,

від 15 травня 2003 року N 762-IV,

 від 22 травня 2003 року N 849-IV,

 від 5 червня 2003 року N 906-IV,

від 12 січня 2005 року N 2322-IV,

 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,

 від 11 травня 2007 року N 1014-V,

від 25 грудня 2008 року N 799-VI,

 від 14 квітня 2009 року N 1249-VI,

 від 15 травня 2009 року N 1334-VI,

від 27 квітня 2010 року N 2154-VI

(Витяг)

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

(абзац перший пункту 1 статті 8 у редакції

 Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

(абзац другий пункту 1 статті 8 у редакції

 Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

(пункт 1 статті 8 доповнено абзацом шостим

 згідно із Законом України від 20.04.2000 р.  N 1685-III)

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

(пункт 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

(пункт 4 статті 8 у редакції

 Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

(пункт 8 статті 8 у редакції

 Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

151) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

(статтю 8 доповнено пунктом 151 згідно із

 Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби;

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 16.05.96 р. N 203/96-ВР,

у редакції Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

18) здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією;

(статтю 8 доповнено пунктом 18 згідно із

 Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

19) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

(статтю 8 доповнено пунктом 19 згідно із

 Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

 4 грудня 1990 року

N 509-XIIСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закон України від 04. 12. 1990 №509-хіі "Про державну податкову службу в Україні"

  Закон
  10. Наказ ДПА України від 18 червня 2008 року N 395 “Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби”
 2. Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. 1994. №11. Ст. 50. (Бібліотека офіційних видань). Про державну податкову службу в Україні: закон

  Закон
  2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993р. № 3781 - ХІІ /Верховна Рада України Відомості Верховної Ради України.
 3. Указ президента україни №584/2011 Про Положення про Державну податкову службу України

  Документ
  Указ Президента України від 13 липня 2 року № 886 «Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України»; пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 26 червня 2002 року № 586 «Про внесення змін до деяких Указів
 4. Закон україни про ратифікацію Угоди про позику Проект "Модернізація державної податкової служби України 1"

  Закон
  Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 5. Академія державної податкової служби україни трофімова Лариса Віталіївна

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі адміністративного права та адміністративної і кримінально - процесуальної діяльності Академії державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

Другие похожие документы..