Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Французский писатель, журналист и критик Фредерик Бегбедер, хорошо известный российским читателям своими ироничными, провокационными романами, коммен...полностью>>
'Публичный отчет'
В 2010-2011 учебном году была продолжена работа по организации и проведению конкурса проектных и исследовательских работ учащихся «Школьная планета М...полностью>>
'Лекции'
На прошлой неделе Россия и Лондонский клуб достигли исторического соглашения по реструктуризации долгов в $32 млрд. Марсель Кассард следил за финансов...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промы...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Теми лекцій

РОЗДІЛ І. Політична думка в Україні від давніх часів до кінця ХVІІІ століття

Тема 1. Родоплемінний лад та зородження уявлень про політику на українських землях докиївської доби

Тема 2. Суспільно-політичний устрій та політична думка Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (ІХ – ХІV ст.)

Тема 3. Ідеї держави та суспільних відносин у період занепаду України і боротьби за відновлення її державності (ХV – ХVІІ ст.)

Тема 4. Державно-політичний устрій в українській політичній думці ХVІІІ ст.

РОЗДІЛ ІІ. Українська політична думка ХІХ століття

Тема 5. Політичні ідеї першої половини ХІХ ст.

Тема 6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій

Тема 7. Поширення передової політичної думки в Західній Україні

РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрямки української політології ХХ століття

Тема 8. Суспільно-політична ситуація в Україні на рубежі століть

Тема 9. Ідеї монархізму і національного радикалізму

Тема 10. Націонал-комунізм в українській політичній думці

Тема 11. Політична ідеологія українського дисидентського руху 60-80-х років

Питання з курсу

 1. Політична думка Київської Русі.

 2. Ідея єдності Руської землі в «Слово о полку Ігоревім».

 3. Суспільно-політичні погляди Ю.Дрогобича.

 4. Суспільно-політичні погляди С.Оріховського.

 5. «Апокрисис» Х.Філалета – важлива пам’ятка української політичної думки кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.

 6. Суспільно-політичні погляди І.Вишенського.

 7. Суспільно-політичні погляди прихильників і противників Берестейської унії 1596р.

 8. Українська політична думка часів Хмельниччини та Руїни.

 9. Питання державно-правового устрою України в «Бендерській конституції» П.Орлика.

 10. Суспільно-політичні погляди Ф.Прокоповича.

 11. Суспільно-політичні погляди С.Яворського.

 12. Суспільно-політичні погляди С.Климовського.

 13. Суспільно-політичні погляди Я.Козельського.

 14. Суспільно-політичні погляди Г.Сковороди.

 15. «Історія Русів» – пам’ятка української політичної думки кінця ХVІІІ – ХІХ ст.

 16. Соціально-історичні умови розвитку політичної думки на українських землях в першій половині ХІХст.

 17. Кирило-Мефодіївське товариство про державний устрій.

 18. Суспільно-політичні погляди М.Костомарова.

 19. Суспільно-політичні погляди П.Куліша.

 20. Суспільно-політичні погляди Т.Шевченка.

 21. Суспільно-політичні погляди членів «Старої Київської Громади».

 22. Суспільно-політичні погляди Володимира Антоновича.

 23. Суспільно-політичні погляди громадсько-культурного об’єднання «Руська трійця».

 24. Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова.

 25. М.Драгоманов «Переднє слово до «Громади»».

 26. Суспільно-політичні погляди І.Франка та їх еволюція.

 27. І.Франко «Поза межами можливого».

 28. І.Франко «Що таке поступ?».

 29. Внесок Сергія Подолинського в поширення української політичної думки.

 30. Революційно-демократичні переконання Остапа Терлецького.

 31. Суспільно-політичні погляди М.Грушевського.

 32. М.Грушевський «Вільна Україна».

 33. М.Грушевський «На порозі Нової України».

 34. Суспільно-політичні погляди С.Шелухіна.

 35. Суспільно-політичні погляди С.Томашівського

 36. Суспільно-політичні погляди В.Липинського.

 37. Проблема класів і станів в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 38. Проблема української державності в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 39. Проблема нації і міжнаціональних відносин в «Листах до братів хліборобів» В.Липинського.

 40. Суспільно-політичні погляди М.Міхновського.

 41. М.Міхновський «Самостійна Україна».

 42. М.Міхновський «Справа української інтелігенції в програмі УНП».

 43. Політичні ідеали «Братства тарасівців» (Іван Липа, Борис Грінченко, Микола Міхновський).

 44. Д.Донцов «Націоналізм».

 45. Д.Донцов «Дух нашої давнини».

 46. М.Сціборський «Націократія».

 47. В.Старосольський «Теорія нації».

 48. Ю.Бачинський «Україна irredenta».

 49. О.І.Бочковський «Вступ до націології».

 50. Ю.Липа «Призначення України».

 51. Т.Зіньківський «Молода Україна, її становище і шлях».

 52. С.Дністрянський «Загальна наука права і політики».

 53. Суспільно-політичні погляди П.Полтави.

 54. Суспільно-політичні погляди Л.Цегельського.

 55. Роль і значення «Слово перестороги» В.Подолинського – для української політичної думки середини ХІХ ст.

 56. М.Шаповал «Велика революція і українська визвольна програма».

 57. Ідеологічні засади політичної боротьби ОУН-УПА (Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник).

 58. Націонал-комунізм М.Хвильового.

 59. В.Винниченко «Відродження нації».

 60. В.Винниченко «Заповіт борцям за визволення».

 61. Націонал-комунізм М.Скрипника.

 62. Політичні погляди представників дисидентського руху в Україні.

Література

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ „ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ”

1. Абрамов А.И. "Слово о законе и благодати" киевского митрополита Илариона как русская историософская реакция на христианско-идеологическую экспансию Византии // Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. — М., 1986. — 4.2. — 42-54.

2. Автобіографія Івана Франка // Культура. — 1926. — 4.4-9. — С.42-54.

3. Актуальні проблеми суспільно-політичного розвитку України. — Львів, 1992.-118 с.

4. Андрусяк М. Генеза й характер галицького русофільства XIX-XX ст. — Прага, 1941.-19 с.

5. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). — Львів, 1998.-189 с.

6. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність.—К., 1994.—96 с.

7. Барка В. Правда Кобзаря. — Нью-Йорк, 1961. — 289 с.

8. Бачинський Ю. Большевицька революція і Українці. Критичні замітки. — Берлін, 1925.—48с.

9. Бачинський Ю. Україна irredenta. — Берлін, 1924. — 237 с.

10. Бегей І. Юліан Бачинський: соціал-демократ і державник. — К., 2001. — 256 с.

11. Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині Юліана Бачинського. — Львів, 1999. — 67 с.

12. Бегей І.І. Юліан Бачинський: з життєпису, політичної та наукової діяльності. —Львів, 1998. —51с.

13. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / за.ред. Юрія Книша. — Вінніпег, 1993.- 166 с.

14. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик, генерал-поручник Людовика XV-го. — К., 1991. — 100 с.

15. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Історичні есе. -Львів, 1991. -225 с.

16. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. -К., 1991.-136 с.

17. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. — К., 1998. — 45 с.

18. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988. -262 с.

19. Брик М. Юрій Немирич, 1612-1659: На тлі історії України. — Льоссер, 1974.-152с.

20. Будовиц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (IX-XVI вв.)-М., 1960.-486с.

21.Бушин М.І., Коваль В.І., Дмитренко М.Г., Горенко Л.М., Горкун А.І. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / Микола Іванович Бушин (ред.). — К., 1998. — 271 с.

22. Бычко А.К. Эпические мотивы духовной культуры Киевской Руси и Украины // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. К., 1988.-C.161-169.

23. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / Ред. Ю.Луцького. — Нью-Йорк — Торонто, 1984. — 326 с.

24. Винар Л. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський. — Б.м., 1986.-120с.

25. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.І. — 348 с.

26. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.II. — 328 с.

27. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. — К., 1990. — Т.III. — 542 с.

28. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. — К., 1991. — 128 с.

29. Винниченко В. Лист В.Винниченка до клясово-несвідомої української інтелігенції. — Відень, 1920. — 8с.

30. Винниченко В. Оповідання. Роман "Слово за тобою Сталіне!", п’єса "Чорна Пантера і Білий Ведмідь". — К., 1999. — 440 с.

31. Винниченко В. Щоденник. 1911-1920. — Т. 1. — Едмонтон-Нью-Йорк, 1980.—500с.

32. Вишенський І. Книжка // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.41-158.

33. Вишенський І. Краткословна відповідь Петру Скарзі // Вишенський І. Твори. — К., 1959. — С.159-187.

34. Возняк М. Бендерська комісія по смерті Мазепи // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.107-133.

35. Возняк М. Кирило-Мефодіївське товариство. — Львів, 1921. — 238 с.

36. Гадяцький трактат // Україна. Наука і культура. — Вип. 25. — К., 1991. — С.147-152.

37. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст. -Львів, 1996. — 122 с.

38. Гермайзе О. Нарис з історії революційного руху на Україні. — Б.м., Б.р. -Т.І.-389 с.

39. Гнатенко П.И. Общественно-политическая мысль на Украине во второй половине XVII — начале XVIII века. — Днепропетровск, 1982. — 169 с.

40. Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм у восточных славян (Украйна й Белоруссия). — М., 1963. — 94 с.

41. Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX — початку XX століття: Дослідження. — К., 1996. - 124 с.

42. Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України: Історичні розвідки. — К., 1996.-156с.

43. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. — К., 1996. — 286 с.

44. Господин А. Микола Костомарів. — Вінніпег, 1986. — 36 с.

45. Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця XIX-початку XX століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси. — X., 1997. — 422 с.

46. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. — К., 1998. — 206 с.

47. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995. — 607 с.

48. Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины XVIII века. — М., 1984. — 253 с.

49. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. — К., 2000. — 360 с.

50. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу / НАН України; Інститут української археографії / А.Жуковський (сост.). -К., 1994.-286 с.

51. Грушевский М. Движение политической и общественной мысли в XIX столетии. — СПб., 1907. -15с.

52. Грушевский М. Освобождение России и украинский вопрос. Статьи и заметки. — СПб., 1907. — 294 с.

53. Грушевський М. На порозі нової У країни: Гадки і мрії. — К., 1991.- 128 с.

54. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991. — 240 с.

55. Грушевський М. Якої автономії і федерації хоче Україна. — Відень, 1917.-22 с.

56. Грушевський М.С. З політичного життя Старої України. Розвідки, статті, промови. — К., 1918.- 127 с.

57. Грушевський М.С. З починів українського соціалістичного руху. Михайло Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. — Відень, 1922. -212 с.

58. Дмитриченко В.С. Соціалістична думка на Україні в 70-х — на початку 80-х років XIX ст. — К., 1977. — 224 с.

59. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. — К., 1957.-68 с.

60. Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць. — К., 1995. — 286 с.

61. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини XIX-початку XX ст. — Чернівці, 1999. — 574 с.

62. Довбищенко Я. Михайло Драгоманів. Його життя, наукова, політична та громадська діяльність // Пам’яте Михайла Драгоманова. — Харків, 1920. — С.5-44.

63. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. — К., 1991.-155 с.

64. Документи Богдана Хмельницького / Упор. І.Крип’якевич, І.Бутич. — К., 1961.-740 с.

65. Доманицький В. Націотворча роля гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерти Гетьмана Мазепи. — Чікаго, Іллінойс, 1960. — 50 с.

66. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Торонто, 1958. — 296 с.

67. Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи. — Відень, 1917. — 115 с.

68. Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа: Збірник / ред. Р.Смаль-Стоцький. — Варшава, 1938. — С.3-34.

69. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Львів, 1991. — 576 с.

70. Дорошенко Д. Микола Іванович Костомаров. — Ляйпціг, Б.р. — 96 с.

71. Дорошенко Д. Нарис історії України. -K., 1991.-T.I. -238 с.

72. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991. — ТЛІ. — 350 с.

73. Дорошенко Д. П.О.Куліш. Його життя й літературно-громадська діяльність. — K., 1918. — 70 с.

74. Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. — Ляйпціг, Б.р. — 207 с.

75. Драгоманівський збірник; "Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм / Тарас Андрусяк (ред.). -Львів, 1996. — 255 с.

76. Драгоманов М. Віра а громадські справи. — Коломия, 1892. — 14 с.

77. Драгоманов М. Рай і поступ. — Вінніпег, 1916. — 80 с.

78. Драгоманов М.П. "Програма" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.148-151.

79. Драгоманов М.П. "Сонячний промінь". Повість Василя Чайченка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.386-392.

80. Драгоманов М.П. Австро-руські спомини (1867-1877) // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.151-228.

81. Драгоманов М.П. Автобиографическая заметка // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.39-68.

82. Драгоманов М.П. Листи на Наддніпрянську Україну // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.428-482.

83. Драгоманов М.П. Література російська, великоруська, українська і галицька // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т. 1. — С.80-220.

84. Драгоманов М.П. Малороссия в ее словесности // Драгоманов М.П. Вибране.-К., 1991.-С.5-45.

85. Драгоманов М.П. Неправда — не просвіта // Літературно-публіцистичні тичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.2. — С.393-400.

86. Драгоманов М.П. Переднє слово до "Громади" // Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.93-147.

87. Драгоманов М.П. Пропащий час. Українці під московським царством (1654-1876). // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.559-574.

88. Драгоманов М.П. Три листи до редакції "Друга" // Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. — К., 1970. — Т.1. — С.397-427.

89. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991. — С.461-558.

90. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгоманов М.П. Вибране. — К., 1991.-С.327-429.

91. Єршов А. До питання про час написання "Истории Русов", а почасти й про автора її // Ювілейний збірник на пошану акад. М.С.Грушевського. Т.1. — К., 1928.-С. 286-291.

92. Єрьоміна І.П. Іван Вишенський і його громадсько-літературна діяльність // Вишенський І. Твори. — К.,1959. — С.3-39.

93. Єфремов С.О. Історія українського письменства / Худож. оформл. В.М.Штогрина. — К, 1995. — 688 с.

94. Жулинський М.Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людини. — Луцьк, 1999.— 103 с.

95. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. — К., 1992.-118 с.

96. Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI — початку XVII в.в. у боротьбі проти Ватікану і унії. — К., 1957. — 88 с.

97. Зайончковский П.А. Кирило-Мефодиевское общество (1846-1847). — М., 1959.-172 с.

98. Заклинський Р. Громадсько-політичний розвиток Галичини і Іван Франко // Іван Франко. Збірник за загальною редакцією П.Филиповича, П.Кияниці. — К., б.р. — С.43-122.

99. Заславский Д. М.П.Драгоманов. Критико-биографический очерк. — К., 1924.-170 с.

100. Збірник на пошану Олександра Шульгіна (1889-1960). Записки НТШ. — T.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — 359 с.

101. Злупко С.М. Сергій Подолинський — вчений, мислитель, революціонер. -Лівів, 1990. — 192 с.

102. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.1.-172 с.

103. Идейно-философское наследие Иллариона Киевского — М., 1986. - Ч.2.-112 с.

104. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми, ідеологія. — К., 1999. — 126 с.

105. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. — К., 2000. — 349 с.

106. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.-К., 1996.-336 с.

107. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. — К., 1995. — 96 с.

108. Іванченко Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина XIX в.). — К., 1971. — 221 с.

109. Історія держави і права України / за ред. В.Г.Гончаренка. — К., 1996. — 288 с.

110. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — 318 с.

111. Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX-початок XX століття). — К., 1998. — 351 с.

112. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий Української держави.-Суми, 1999.-24 с.

113. Катренко А.М., Беззуб Ю.В. Український національний рух XIX століття (По сторінках праць Михайла Драгоманова): Навч. посібник. — К., 1997.-51с.

114. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.1. — 544 с.

115. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.2. — 694 с.

116. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т.т. — К., 1990. — Т.З. — 435 с.

117. Книш З. Історія української політичної думки до кінця XVIII ст.: Популярний нарис. — Париж-Вінніпег, 1952. — 205 с.

118. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадянсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст. — К., 1973. — 167 с.

119. Коган ЮЛ. Просветитель XVIII века Я.П.Козельский.-М., 1958.-188с.

120. Козельський Я.П. Передмова до перекладу "Історії датської" Л.Голберга // Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія. — Дніпропетровськ, 1995. — С. 181-185.

121. Козельський Я.П. Философические предложения, сочиненные надворным советником и правительствующего сената секретарем Яковом Козельским в Санкт-Петербурге 1768 года // Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века; в 2-х т. — Т.2. — М., 1952. — С. 411-551.

122. Колесник В.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець XIX-початок XX ст.). — К., 1998. — 36 с.

123. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. — К., 1998. — 226 с.

124. Корнійчук Л.Я. Життя і діяльність С.А.Подолинського // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. — К., 2000. — С.3-42.

125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. — К.,-Х., 1991. — 72 с.

126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования. — М., 1995. — 800 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр")

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К.
 4. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..