Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для обеспечения конституционного права граждан Украины на получение бесплатной медицинской помощи в государственных и коммунальных заведениях здравоо...полностью>>
'Публичный отчет'
Принятые Управлением в 2010 году меры обеспечили выполнение намеченных мероприятий и позволили осуществить исполнение решений органов судейского сооб...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «История русской литературы первой трети XIX века» составлена на основе требований Государственного образовательного станд...полностью>>
'Курсовая'
Тема моей курсовой работы «Регулирующая и фискальная роль таможенных пошлин». Выбору этой темы способствовала чрезвычайная важность таможенной полити...полностью>>

Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

МАТЕРІАЛИ ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

УНІВЕРСИТЕТУ

від 02 лютого 2011 р.

Київ – 2011

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

__ лютого 2011 року в 14:00 в актовому залі 3-го корпусу (вул. Артема, 52а) відбудеться засідання Вченої ради Університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

  1. Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, працює на кафедрі 7 років, на посаді доцента – 2 роки, загальний науково-педагогічний стаж – 8 років.

 1. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ У 2010 РОЦІ.

ДОПОВІДАЮТЬ: - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, доцент

ВАЩЕНКО Людмила Миколаївна

- проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор

ЯКОВЕЦЬ Василь Павлович

- директор відокремленого структурного підрозділу Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників університету менеджменту освіти, кандидат історичних наук

СИТНІКОВ Олександр Пантелійович

 1. ПРО СТАН ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОШТОРИСУ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2011 РІК ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ОСНОВНИХ ВИТРАТНИХ СТАТЕЙ.

ДОПОВІДАЮТЬ: - перший проректор з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент

ЧЕРНИШОВА Євгенія Родіонівна

- головний бухгалтер

БАБУРІНА Віра Іванівна

 1. ПРО ЗАПОЧАТКУВАННЯ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НОВАТОРСТВА НА ВИКОНАННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (В РАМКАХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»).

ДОПОВІДАЧ: - директор науково-методичного Центру координації педагогічної післядипломної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків

ЛЮБЧЕНКО Надія Василівна

 1. ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГЛАМЕНТУ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ.

ДОПОВІДАЧ: - вчений секретар, доктор історичних наук, професор

ЛЯХОЦЬКИЙ Володимир Павлович

- начальник відділу юридичного супроводу

ІГНАТЕНКО Каріна Миколаївна

 1. ПОТОЧНІ СПРАВИ.

  1. Затвердження тематики наукових досліджень пошукачів, аспірантів та докторантів Університету менеджменту освіти.

ДОПОВІДАЧ: - проректор з наукової роботи – директор науково-дослідного Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

БОЙЧЕНКО Тетяна Євгенівна

  1. Рекомендація до друку випуску п’ятого числа електронного наукового фахового видання Університету, журналу «Теорія та методика управління освітою».

ДОПОВІДАЧ: - проректор з наукової роботи – директор науково-дослідного Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

БОЙЧЕНКО Тетяна Євгенівна

  1. Затвердження Положень науково-дослідних лабораторій Науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти «Підручникознавства» та «Соціальних засад охорони дитинства в галузі освіти».

ДОПОВІДАЧ: - проректор з наукової роботи - директор науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

БОЙЧЕНКО Тетяна Євгенівна

 1. ЧИННА ІНФОРМАЦІЯ.

  1. Про підсумки роботи редакційно-видавничого відділу Університету у 2010 році.

ДОПОВІДАЧ: - начальник редакційно-видавничого відділу

ЖЕБРОВСЬКИЙ Олександр Михайлович

  1. Про започаткування багатотомного видання «Університет менеджменту освіти: роки, події, люди», присвяченого 60-річчю від дня заснування Університету менеджменту освіти та основні завдання з створення візуального образу Університету шляхом оформлення його будівель та музейно-виставкових експозицій.

ДОПОВІДАЮТЬ: - голова Вченої ради, ректор Університету менеджменту освіти, дійсний член НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор

ОЛІЙНИК Віктор Васильович

- вчений секретар, доктор історичних наук, професор

ЛЯХОЦЬКИЙ Володимир Павлович

  1. Презентація сайту Вченої ради.

ДОПОВІДАЧ: - вчений секретар, доктор історичних наук, професор

ЛЯХОЦЬКИЙ Володимир Павлович

- секретар Вченої ради, магістр з комп’ютерних систем

ПАСЮК Наталія Олександрівна


Голова Вченої ради,

ректор університету,

дійсний член НАПНУ,

професор В.В. Олійник

Вчений секретар Вченої ради,

професор В.П. Ляхоцький

ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ

УНІВЕРСИТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

02 лютого о 14:00 в актовому залі 3-го корпусу (вул. Артема, 52а), відбудеться засідання Вченої ради Університету.

СКЛАД

Вченої ради

Затверджений

наказом №01-01/14

18 січня 2011 р.

 1. ОЛІЙНИК

Віктор Васильович

ректор, голова ради, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член академії педагогічних наук України;

 1. ЄВТУХ

Микола Борисович

академік-секретар відділення педагогіки і психології вищої освіти національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України (за згодою);

 1. БАБУРІНА

Віра Іванівна

головний бухгалтер;

 1. БОЙЧЕНКО

Тетяна Євгенівна

проректор з наукової роботи – директор науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;

 1. БОНДАРЧУК

Олена Іванівна

завідувач кафедри психології управління, доктор психологічних наук, доцент;

 1. ВАЩЕНКО

Людмила Миколаївна

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи – директор центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, доцент;

 1. ВОЛЯНЮК

Наталія Юріївна

професор кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор;

 1. ДМИТРЕНКО

Геннадій Анатолійович

завідувач кафедри економіки та управління персоналом, доктор економічних наук, професор;

 1. ЄЛЬНИКОВА

Галина Василівна

проректор з науково-педагогічної роботи – директор інституту менеджменту та психології, доктор педагогічних наук, професор;

 1. ІГНАТЕНКО

Каріна Миколаївна

начальник відділу юридичного супроводу;

 1. ЛУШИН

Павло Володимирович

завідувач кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор;

 1. ЛЮБЧЕНКО

Надія Василівна

директор науково-методичного центру координації педагогічної післядипломної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків.

 1. ЛЯХОЦЬКИЙ Володимир Павлович

вчений секретар, доктор історичних наук, професор;

 1. МАСЛОВ

Валентин Іванович

завідувач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доктор педагогічних наук, професор;

 1. РЕГЕЙЛО

Зіновій Ярославович

проректор з виховної роботи та соціальних питань;

 1. РОЗУМЕНКО

Ніна Михайлівна

завідувач науковою бібліотекою, голова профспілки;

 1. РЯБОВ

В’ячеслав Альбертович

начальник центру дистанційного навчання інституту відкритої освіти;

 1. СИТНІКОВ Олександр Пантелійович

директор відокремленого структурного підрозділу інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників університету менеджменту освіти, кандидат історичних наук;

 1. ЧЕРНИШОВА Євгенія Родіонівна

перший проректор з науково-педагогічної методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент;

 1. ЧМІЛЬ

Анатолій Іванович

завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор технічних наук, професор;

 1. ЯКОВЕЦЬ

Василь Павлович

проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій – директор інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор;

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про вищу освіту

(витяг)

Стаття 34. Вчені ради

1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком до семи років).

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належать:

 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

 • ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;

 • подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;

 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;

 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

 • Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. { Абзац тринадцятий частини першої статті 34 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, - вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу. { Абзац чотирнадцятий частини першої статті 34 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 5 вересня 1996 р. N 1074

ПОЛОЖЕННЯ

про державний вищий навчальний заклад

Управління вищим навчальним закладом

(витяг)

… 37. Вищим колегіальним органом самоврядування вищого навчального закладу є загальні збори чи конференція. Порядок обрання делегатів конференції встановлюється Статутом вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції мають становити викладачі та наукові працівники вищого навчального закладу.

38. Загальні збори (конференція): розглядають проект колективного договору і надають повноваження профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу працівників вищого навчального закладу підписувати договір з власником або уповноваженим ним органом від імені колективу вищого навчального закладу; обирають представників вищого навчального закладу до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади керівника, що створюється органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад; визначають рейтинг претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом відкритого або таємного голосування і подають свої пропозиції конкурсній комісії; обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

… 42. Для вирішення основних питань діяльності вищого навчального закладу відповідно до складу його Статуту створюються робочі та дорадчі органи: робочі органи - ректорат, деканати (для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації), адміністративна рада (для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації), приймальна комісія; дорадчі органи - вчена рада (для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації), педагогічна рада (для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації), бюджетно-фінансова комісія тощо. Положення про робочі та дорадчі органи і їх функції затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу.

43. На підставі рішення вченої ради вищого навчального закладу керівник може видавати накази, обов'язкові для виконання викладачами, співробітниками і студентами цього закладу.

44. До складу вченої ради вищого навчального закладу входять керівник, заступники керівника за посадами, головний бухгалтер. Головою вченої ради вищого навчального закладу є керівник, а у разі його відсутності - заступник керівника за його вказівкою.

… 46. У вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації можуть бути створені вчені ради факультетів (інститутів), склад, функції та порядок роботи яких визначаються Статутом вищого навчального закладу…Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 4. Академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти

  Документ
  Актуальність теми. На постіндустріальному етапі розвитку суспільства великої ваги набувають уміння швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати усвідомлені відповідальні рішення, визначати власну позицію на основі морально-етичних
 5. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського до 10-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України

  Документ
  Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл.

Другие похожие документы..