Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Участниками конкурса могут быть детские и юношеские творческие коллективы муниципальных образовательных учреждений Московской области, своевременно п...полностью>>
'Документ'
Ця серія навчальних посібників завершується публікацією глосарію термінів права ЄС. Глосарій містить понад сто п’ятдесят термінів англійською, україн...полностью>>
'Программа дисциплины'
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский универси...полностью>>
'Учебник'
Андреева Г.Н., канд. юрид. наук, доц.- V (§ 3); Андреева И.А., канд. юрид. наук, доц.- V(§ 4); Будагова А.Ш., канд. юрид. наук - V(§ 5, кроме п. 7); К...полностью>>

Видавництво вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна тел

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Алфавітний каталог учасників
18 Форуму видавців у Львові
14-18 вересня 2011 року

Alphabetical catalog

1 А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Стенд №146

Видавництво

вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна

тел.: (044) 234-11-31

e-mail: ivan@ababa.kiev.ua

.ua

Директор, головний редактор — Іван Антонович Малкович, тел.: (044) 234-11-31, е-mail: ivan@ababa.kiev.ua

Керівник відділу збуту — Ніна Іванівна Гіций, тел.: (044) 234-11-31, е-mail: ninaababa@i.ua

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА — чудові книжечки, що їх собі читають чудові діточки.

1 A-BA-BA-GA-LA-MA-GA Stand №146

Publishing House

1, apartment/office 2, Baseyna str., Kyiv, 01004, Ukraine

tel.: (044) 234-11-31

e-mail: ivan@ababa.kiev.ua

.ua

A-BA-BA-HA-LA-MA-HA- offers nice books for small kids.

2 Абетка Стенд №220

Видавництво

вул. Князів Коріатовичів, 9а, м. Кам'янець-Подільський, 32300, a/c 111, Україна

тел./факс: (03849) 2-73-84

e-mail: abetka2006@

.ua

Директор — Ярослав Іванович Сисин, тел.: (067) 801-47-45, (098) 421-59-18, e-mail: abetka2006@

Керівник відділу збуту — Наталія Миколаївна Стасюк, тел.: (098) 425-34-04, e-mail: abetka2006@

Головний редактор — Любов Олександрівна Скоб'як, тел.: (098) 410-28-17, e-mail: lskob@

Основний вид діяльності: видання, розповсюдження навчальної та навчально-методичної літератури; редакційно-видавничі, поліграфічні послуги; пропонуємо спільні видання; запрошуємо до співпраці авторів.

2 Abetka Stand №220

Publishing and poligraphic firm

9A, Knyazi Koriatovychi str., Kamyanets-Podil's'kyy, 32300, P.O. Box 111, Ukraine

tel./ fax: (03849) 2-73-84

e-mail: abetka2006@

.ua

Publishing and distribution educational and methodical literature, book exchange, editing and poligraphic services.

3 Аве Аve Mariя

Книгарня

вул. Лесі Українки, 21, кв./офіс. 1, м. Львів, 79008, Україна

тел.: (032) 235-53-80

Директор — Ганна Григорівна Біляк

3 Ave Maria

Bookstore

21, apartment/office 1, L. Ukrainky str., Lviv, 79008, Ukraine

tel.: (032) 235-53-80

4 Аверс Стенд №102

Видавництво

вул. Фурманська, 5, м. Львів, 79007, a/c 159, 79000, Україна

тел.: (032) 240-30-42

e-mail: avers@

.ua

Директор, головний редактор — Галина Богданівна Гнидюк, тел. (032) 240-30-42, e-mail: avers@

Керівник відділу збуту — Дмитро Дмитрович Олійник, тел.: (032) 240-30-41, e-mail: avers1994@i.ua

Видання дитячої, навчальної, довідкової літератури, мережа фірмових книгарень, гуртова торгівля книгами широкого асортименту; видавничо-поліграфічні послуги.

4 Avers Stand №102

Publishing and dook traiding company

5, Furmans’ka str., Lviv, 79007, P.O. Box 159, 79000, Ukraine

tel.: (032) 240-30-42

e-mail: avers@

.ua

Publishing children’s, educational, reference, literature, network of brand bookshops, wholesale of wide range of books.

5 Агенція іноземних мов Наталії Дячук «РУНА»® Стенд №447

пл. Міцкевича, 8, кв./офіс. 2, м. Львів, 79000, Україна

тел.: (032) 242-08-82

e-mail: runa@mail.lviv.ua

.ua

Директор — Наталія Орестівна Дячук, тел. (032) 242-08-82, e-mail: dyachukzest@mail.lviv.ua

• Індивідуальні, групові та корпоративні курси іноземних мов • підготовка до складання міжнародних іспитів (ESOL: FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL, TOEIC • підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з усіх предметів • дошкільний навчальний комплекс «РозУмНичкА» • навчальна література та словники іноземних та українських видавництв • методичні семінари для викладачів іноземних мов • навчання в Голландії, Великобританіі та США • навчання в міжнародній мовній школі дистанційного навчання ILe-S (США).

5 Natalia Diachuk’s Agency Of Foreign Languages “RUNA” ® Stand №447

8, apartment/office 2, Mitskevycha Sqr., Lviv, 79000, Ukraine

tel.: (032) 242-08-82

e-mail: runa@mail.lviv.ua

.ua

• individual, group and corporate langauge courses; • preparatory courses for International Exams: FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC • training for external independent testing in all subjects • pre-school educational complex “RozUmNychkA” • foreign language educational literature and dictionaries ● distant learning in Ile-S (USA)

6 Аґрафка

Творча майстерня

вул. Павлова, 9, кв./офіс. 10-А, м. Львів, 79005, Україна

тел.: (067) 374-86-45, (067) 231-04-74

e-mail: agrafkastudio@

Cпівзасновники — Романа Романівна Романишин, Андрій Петрович Лесів

6 Agrafka

Аrt studio

9, apartment/office 10-A, Pavlova str., Lviv, 79005, Ukraine

tel.: (067) 374-86-45, (067) 231-04-74

e-mail: agrafkastudio@

7 Аз-Арт

Видавничо-поліграфічна фірма

вул. Козланюка, 17, кв./офіс. 9, м. Львів, 79017, Україна

тел./факс: (032) 224-09-09

e-mail: azart@mail.lviv.ua

Директор — Петро Володимирович Рибка

Книговидавнича справа; поліграфічна діяльність; художнє оформлення творів, книг, збірок.

7 Az-Art

Publishing and poligraphic firm

17, apartment/office 9, Kozlanyuka str., Lviv, 79008, Ukraine

tel./fax: (+38032) 224-09-09

е-mail: azart@mail.lviv.ua

Publishing and polygraphic activity. Full range of polygraphic services.

8 Акватера АQUATERRA.ua

Видавництво періодики

вул. Інструментальна, 1, м. Чернігів, 14037, Україна

тел./факс: (0462) 65-12-85

e-mail: info@.ua

.ua

Директор — Алла Іванівна Кравчинська, тел.: (067) 460-14-51, e-mail: office@.ua

Головний редактор — Андрій Володимирович Кравчинський, тел.: (050) 465-44-61, e-mail: redaktor@.ua

Керівник відділу збуту — Дмитро Аркадійович Полоцький, тел.: (093) 940-81-57, e-mail: trade@.ua

Журнал про акваріумістику, тераріумістику, подорожі до екзотичних країн та природоохорону. Ми прагнемо навчити читачів, як зробити їхнє спілкування з природою безпечним.

8 AQUATERRA.ua

Publishing

1, Instrumentalna str., Chernigov, 14037, Ukraine

tel./fax: (0462) 65-12-85

e-mail: info@.ua

.ua

The journal; Is about aquarium and terrarium husbandry, trips to exotic countries and nature protection. We aspire to teach readers how to make their communication with the nature safe.

9 Академвидав Стенд №205

Видавничий центр “Академія”

вул. Довженка, 3, м. Київ, 03068, a/c 37, 04119, Україна

тел.: (044) 483-19-83

e-mail: academia-pc@

.ua

Директор — Василь Іванович Теремко, тел.: (044) 483-19-83, е-mail: academia-pc@

Головний редактор — Галина Антонівна Теремко, тел.: (044) 483-12-11, е-mail: academia-pc@

Керівник відділу збуту — Віталій Якович Лаврінець, тел.: (067) 593-46-78, (044) 456-90-79, е-mail: academvidav@

Спеціалізується з випуску навчальної для середньої та вищої школи, науково-популярної, довідково-енциклопедичної літератури.

9 Academvidav Stand №205

Publishing centre “Akademiya”

3, Dovzhenko str., Kyiv, 03068, P.O. Box 37, 04119, Ukraine

tel.:(044) 483-19-83

e-mail: academia-pc@

.ua

Specializes in publishing educationnal, popular scientific, reference-encyclopedic literature.

10 Аконіт Стенд №337

Видавництво

вул. Т. Шамрила, 15, м. Київ, 04112, Україна

тел.: (044) 455-50-06

e-mail: akonit1@

.ua

Директор — Дмитро Борисович Якунін, тел.: (067) 401-57-44, (044) 455-50-06, e-mail: akonit1@

Головний редактор — Олександр Павлович Івакін, тел.: (044) 455-50-06, e-mail: akonit1@

Керівник відділу збуту — Євген Ігорович Тулін, тел.: (044) 455-50-06, e-mail: akonit1@

Видання словникової, довідкової, науково-популярної та дитячої літератури, книготорговельна діяльність.

10 Akonit Stand №337

Publishing house

15, T. Shamryla str., Kyiv, 04112, Ukraine

tel.: (044) 455-50-06

e-mail: akonit@

Publishing dictionaries, reference literature, educational and popular, children's literature, book trading.

11 Акта Стенд №304

Наукове видавництво

м. Харків, a/c 9384, 61003, Україна

тел./факс: (057) 751-21-25

e-mail: info@.ua

.ua

Директор — Денис Сергійович Ткаченко

Академічна, наукова, науково-популярна література.

11 Acta Stand №304

Academic publishing

Kharkiv, P.O. Box 9384, 61003, Ukraine

e-mail: info@.ua

.ua

Academic & Scientific Literature.

12 Алерта Стенд №236

Видавництво

м. Київ, a/c 112, 04210, Україна

тел.: (044) 223-15-25, (044) 223-15-30

e-mail: alerta@

www.alerta.kiev.ua

Директор — Олександр Васильович Діордійчук, тел.: (044) 223-32-50, (050) 358-20-03, е-mail: alerta@

Головний редактор — Дмитро Миколайович Алексєєв, тел.: (044) 499-87-72, е-mail: alerta@

Керівник відділу збуту — Євген Сергійович Строкін, тел.: (044) 223-15-30, е-mail: alerta@

Видання і розповсюдження навчальної, наукової та практичної літератури з економіки, права, гуманітарних та технічних дисциплін. Комплектування бібліотек вищих закладів освіти. Оптова торгівля.

12 Alerta Stand №236

Publishing House

Kyiv, P.O. Box 112, 04210, Ukraine

tel.: (044) 223-15-25, (044) 223-15-30

e-mail: alerta@

www.alerta.kiev.ua

Publishing and distributing scientific and professional literature in economy, law, humanitarian and technical disciplines. Supply to the libraries and universities.

13 Алхімік

Езотеричний магазин

пр. Свободи, 23, м. Львів, 79007, Україна

тел.: (032) 245-20-06

e-mail: alhimik_lviv@

.ua

Директори — Олександр Федусів, Вікторія Колбас, тел.: (032) 245-20-06, e-mail: alhimik_lviv@

Найширший вибір книг езотеричного спрямуванні: самозцілення,здоровя, психологія, філософія, історія, бізнес, фен-шуй,астрологія, хіромантія, таро, а також подарунки з Мексики, Перу, Китаю, Індії, Тибету, Таїланду.

13 Alhimik

Esoteric Store

23, Svoboda avenue, Lviv, 79007, Ukraine

tel.: (032) 245-20-06

e-mail: alhimik_lviv@

.ua

14 Альбатрос

Видавництво

м. Харків, a/c 11578, 61103, Україна

тел.: (067)935-11-08

e-mail: e.eliseev@

.ua

Директор — Євген Володимирович Єлісєєв, тел.: (067) 935-11-08, e-mail: e.eliseev@

Ми випускаємо путівники,фотоальбоми, краєзнавчу літературу, подарункові книги по Україні та її регіонах. Велика частина продукції призначена для тих, хто любить подорожувати і цікавиться історією та географією своєї країни.

14 Albatross

Publishing house

Kharkiv, P.O. Box 11578, 61103, Ukraine

tel.: (067)935-11-08

e-mail: e.eliseev@

.ua

We produce guides, albums, regional literature, gift books on Ukraine and its regions. Most of the production is intended for those, who loves to travel and is interested in the history and geography of their country.

15 АльянсБукс

Видавництво

вул. Ганни, 25, кв./офіс. 1, м. Харків, 61001, Україна

тел.: (057) 754-91-16

e-mail: knigi@

Директор — Олексій Якович Кудь, тел.: (093) 390-84-20

Книги з комп'ютерних технологій, радіотехніки, електроніки провідних видавництв Росії та Україні, медицини, народної медицини і популярної психології, науково-популярна література, розвиваюча дитяча.

15 Al`yansBooks

Publishing house

25, apartment/office 1, Hanna str., Kharkiv, 61001, Ukraine

tel.: (057) 754-91-16

e-mail: knigi@

16 Ангелятко Ангеляткова Наука Розмальовки Ангелятка

Розвивально-пізнавальні журнали для дошкільнят і молодших школярів

м. Львів, a/c 5972, 79054, Україна

тел./факс: (032) 245-23-10

e-mail: redakcia@.ua

.ua

Директор, головний редактор — Олена Анатоліївна Волосевич, тел.: (093) 323-90-09, e-mail: volosevych.olena@.ua

Керівник відділу збуту — Віталій Ігорович Вардзаль, тел.: (032) 245-23-10, e-mail: vardzal.vitaly@.ua

Ангелятко Всеукр. ж-л для дітей 3-9 р. Двічі визнаний найкращим виданням в Україні. Ангеляткова наука Готує дитину до школи за державною програмою. Розмальовки Ангелятка 20 стор. Для розвитку дрібної моторики, уваги, логіки, мовлення.

16 Anhelyatko Anhelyatkova Nauka Rozmalyovky Anhelyatka

Children's Magazine

Lviv, P.O. Box 5972, 79054, Ukraine

tel./fax: (032) 245-23-10

e-mail: redakcia@.ua

.ua

17 Антоняк Божена Юріївна

Приватний підприємець

вул. Коновальця, 36, кв./офіс. 4, м. Львів, 79044, Україна

тел.: (032) 235-20-68, (063) 848-27-50

e-mail: wydawnyctwo.urbino@

Урбіно, e-mail: wydawnyctwo.urbino@

17 Antonyak Bogena

Entrepreneur

36, apartment/office 4, Konovaltsya str., Lviv, 79044, Ukraine

tel.: (032) 235-20-68, (063) 848-27-50

e-mail: wydawnyctwo.urbino@

Urbino, e-mail: wydawnyctwo.urbino@

18 Апріорі Стенд №340

Видавництво

пл. Катедральна, 2, кв./офіс. 4, м. Львів, 79000, a/c 242, 79000, Україна

тел./факс: (032) 235-62-18

e-mail: apriori_kniga@

Директор — Юрій Ігорович Николишин, тел.: (032) 235-62-18, (050) 132-42-75

Головний редактор — Марта Богданівна Николишин, тел.: (032) 235-62-18

Керівник відділу збуту — Іван Йосипович Тем'янинець, тел.: (032) 235-62-18, (095) 217-89-98

Видання фотоальбомів краєзнавчої, дитячої літератури, духовна література, а також календарі, листівки, карти. Всі види поліграфічних послуг.

18 Apriori Stand №340

Publishing house

2, apartment/office 4, Katedral'na str., Lviv, 79000, P.O. Box 242, 79000, Ukraine

tel./fax: (033) 235-62-18

e-mail: apriori_kniga@

19 Аргумент Принт Стенд №318

Видавнича і книготорговельна фірма

пл. Повстання, 7, кв./офіс. 8, м. Харків, 61005, Україна

тел.: (057) 714-93-58

e-mail: info@.ua

.ua

Директор — Юлія Борисівна Орлова, тел.: (057) 714-93-58, e-mail: info@.ua

Головний редактор — Людмила Олексіївна Кратенко, тел.: (057) 714-91-73, e-mail: redaktor@.ua

Керівник відділу збуту — Лариса Євстахіївна Новікова, тел.: (057) 714-93-58, e-mail: topman2@.ua

Видавнича і книготорговельна фірма. Спеціалізація: поставки в мережі супермаркетів і книгарень. Гуртова та роздрібна торгівля. Комплектування бібліотек.

19 Argument Prynt Stand №318

Publishing and booktrading company

7, apartment/office 8, Povstannja Sq., Kharkiv, 61005, Ukraine

tel.: (057) 714-93-58

e-mail: info@.ua

.ua

20 Аристова Л. Є.

Приватний підприємець

м. Київ, Україна

Казка, e-mail: kazka@

20 Arystova L. E.

Entrepreneur

Kyiv, Ukraine

Kazka, e-mail: kazka@

21 Арій Стенд №301

Видавництво

вул. Леся Курбаса, 2-Б, м. Київ, 03148, a/c 84, 03148, Україна

тел.: (044) 537-29-20

e-mail: ariy@.ua

.ua

Директор — Дмитро Олександрович Мойсеєнко, тел.: (044) 407-10-30, e-mail: dima@.ua

Керівник відділу збуту — Тетяна Геннадіївна Деркач, e-mail: tanya@.ua

Головний редактор — Руслан Володимирович Стасюк, тел.: (044) 537-29-20, e-mail: ruslan@.ua

Видавнича та книготорговельна діяльність. Широкий асортимент (понад 15000 книжок). Гуртова та дрібногуртова торгівля найкращими книжками за найкращими цінами. Гнучка система знижок для кожного клієнта.

21 Ariy Stand №301

Publishing House

2-B, Les` Kurbas str., Kyiv, 03148, P.O. Box 84, 03148, Ukraine

tel.: (044) 537-29-20

e-mail: ariy@.ua

.ua

22 Арка

Книготорговельне товариство

Вічевий майдан, 3, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

тел.: (03422) 3-04-60

e-mail: arkabooks@

Директор — Ігор Антонович Майгутяк, тел.: (067) 775-83-04

Керівник відділу збуту — Лідія Дмитрівна Кильбанська, тел.: (067) 800-28-33

Сучасна ділова та навчальна українська книга. Художня та дитяча, світова і вітчизняна.

22 Arka

Book trading company

3, Vichevyy Sqr., Ivano-Frankivs'k, 76018, Ukraine

tel.: (03422) 3-04-60

e-mail: arkabooks@

23 Арктік Пейпе Стенд №344

Представництво

вул. Волоська, 50/38, кв./офіс. 132, м. Київ, 04070, Україна

тел.: (044) 496-37-34

e-mail: Info-ua@

Директор — Мацей Кадзішевськи, тел.: (044) 496-37-34, е-mail: maciej.kadziszewski@

Arctic Paper є одним з провідних європейських виробників пухких книжкових і поліграфічних сортів паперу. Концерн виробляє високоякісні крейдовані, некрейдовані і чистоцелюлозні сорти паперу. Основними клієнтами є поліграфічна та рекламна індустрія, а також книжкова та видавнича галузь. Наші бренди: Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo і L-Print. Виробництво продукції здійснюється на чотирьох європейських папероробних фабриках.

23 Arctic Paper Stand №344

Representative office in Ukraine

50/38, apartment/office 132, Volos'ka str., Kyiv, 04070, Ukraine

tel.: (044) 496-37-34

e-mail: info-ua@

Arctic Paper is one of the leading European manufacturers of bulky book paper and graphic fine paper. The group produces high quality coated, uncoated wood‐free and uncoated wood‐containing papers. The main customer groups are primarily the printing and advertising industries as well as the book and magazine publishing industry. The Group’s brands are Amber, Arctic, G‐Print, Munken, Pamo and L‐Print. Production is carried out at four different European paper mills.

24 Арс Полона Ars Polona Стенд №425

Акціонерне товариство

вул. Обронцов, 25, м. Варшава, 03-933, Польща

tel.: (+48 22) 509-86-00

e-mail: arspolona@.pl

.pl

Президент — п. Ґжегож Ґузовські

Організатор 57 Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві (17-20 травня 2012). Експорт та імпорт книжок та періодичних видань. Дистрибуція видань EUR-OP, OECD, World Bank, WHO, FAO.

24 Ars Polona S.A. Stand №425

Foreign Trade Enterprise

25, Obroncow str., Warsaw, 03-933, Poland

tel.: (+48 22) 509-86-00

e-mail: arspolona@.pl

.pl

The organizer of the Warsaw International Book Fair. The 57-th edition, 17-20 May 2012; Export-import of books, periodicals. Agent for distribution of the EUR-OP, OECD, World Bank, WHO, FAO publications.

25 Арт-Родник (Арт-Роднік)

Видавництво

вул. Красноармійська, 25, м. Москва, 125319, Росія

тел.: (+7 495) 151-13-41

e-mail: info@

Видавництво та розповсюдження ілюстрованих подарункових книг та альбомів з архітектури, дизайну та мистецтва, фотографій та історії мистецтва, а також присвячених різним аспектам культурології та книг, що навчають різноманітним ремеслам.

25 Art-Rodnik

Publishing House

25, Krasnoarmeiska str., Moscow, 125319, Russia

tel.: (+7 495) 151-13-41

e-mail: info@

26 Асоціація християнських видавців України

Благодійна організація

вул. К. Лібкнехта, 99, кв./офіс. 205, м. Олександрія, 28000, a/c 84, 28000, Україна

тел.: (068) 459-90-66

e-mail: elena@

Виконавчий директор — Олена Віталіївна Цертій, тел.: (068) 459-90-66, e-mail: elena@

Асоціація християнських видавців України — це благодійна організація, створена для розвитку видання християнської літератури та її популярізації в суспільстві.

26 Ukrainion Christian Pablisher Association

Charity Organization

99, apartment/office 205, Karla Libknehta str., Oleksandriia, 28000, P.O. Box 84, 28000, Ukraine

tel.: (+38068) 45-99-066

e-mail: elena@

Ukrainion Christian Pablisher Association is a chariy organization established for the development publication of christian literature and its promotion in the society.

27 АССА

Видавництво

Майдан Руднєва, 25, кв./офіс. 2, м. Харків, 61050, Україна

тел./факс: (057) 732-30-34

e-mail: info@assa.kh.ua

www.assa.kh.ua

Директор — Світлана Дмитрівна Фельдман, тел.: (057) 732-30-34, (050) 401-69-22, е-mail: info@assa.kh.ua

Головний редактор — Ольга Юріївна Каширіна, тел.: (057) 732-30-34, (050) 902-06-95, е-mail: info@assa.kh.ua

Керівник відділу збуту — Роман Петрович Шевчук, тел.: (057) 732-30-34, (095) 384-05-41, е-mail: reklama@assa.kh.ua

Основним напрямом діяльності компанії є видання якісних путівників та довідників по активним видам відпочинку та туризму в Україні.

27 ASSA

Publishing House

25, apartment/office 2, Rudnev's Sqr., Kharkiv, 61050, Ukraine

tel./fax: (057) 732-30-34

e-mail: info@assa.kh.ua

www.assa.kh.ua

Publishing of guide-books and reference books on active rest and touring around Ukraine is the Company’s main activity.

28 АСТ-ПРЕС-Україна Стенд №139

Видавництво

просп. Московський, 23, кв./офіс. 610, м. Київ, 04655, Україна

тел./факс: (044) 426-77-73

e-mail: a.latysch@ast-press.kiev.ua, astpress@

Генеральний директор — Руслан Григорович Латиш, тел.: (044) 426-77-73, e-mail: r.latysch@ast-press.kiev.ua

Керівник відділу збуту — Олександр Григорович Латиш, тел.: (044) 426-77-73, e-mail: a.latysch@ast-press.kiev.ua

Офіційний представник російського видавництва «АСТ-ПРЕС» в Україні. Спеціалізується на випуску та розповсюдженні літератури різноманітної тематики.

28 AST-PRESS-Ukraine Stand №139

Publishing house

23, apartment/office 610, Moscovskiy avenue, Kyiv, 04655, Ukraine

tel./fax: (044) 426-77-73

e-mail: a.latysch@ast-press.kiev.ua, astpress@

Official representative of the Russian publishing house «AST-PRESS» in Ukraine. Specializes in the production and distribution of literature of various subjects.

29 Астролябія Стенд №427

Видавництво

вул. Стрийська, 75, кв./офіс. 190, м. Львів, 79031, a/c 66, 79000, Україна

тел.: (032) 243-56-72

e-mail: info@.ua

.ua

Директор — Олег Васильович Фешовець, тел.: (050) 431-54-64, e-mail: info@.uа

Керівник відділу збуту — Володимир Романович Русиняк, тел.: (050) 431-54-64, e-mail: sales@.ua

Головний редактор — Катерина Василівна Міхаліцина, тел.: (050) 431-54-64, e-mail: info@.ua

Видання книг з філософії, психології, політичних наук, економіки і права, а також белетристики; надання послуг з додрукарської підготовки, виготовлення книжкової і рекламної продукції, електронних видань.

29 Astrolabe Stand №427

Publishing House

75, apartment/office 190, Stryiska str., Lviv, 79031, P.O. Box 66, 79000, Ukraine

tel.: (032) 243-56-72

e-mail: info@.ua

.ua

The publications of books in the spheres of philosophy, psychology, political sciences, economics and law as well as fiction; pre-printing preparation, printing and advertising production; electronic editions.

30 Атіка

Видавництво

вул. М. Берлинського, 9, м. Київ, 04060, Україна

тел./факс: (044) 440-55-23

e-mail: atika.kiev@

Директор — Зіновій Михайлович Гайдук, тел.: (050) 311-59-44, (044) 440-55-23

Керівник відділу збуту — Євдокія Павлівна Щеголь

Головний редактор — Ніна Михайлівна Гайдук

Видання та розповсюдження підручників, навчальних посібників, науково-практичної, юридичної й довідкової літератури. Надає поліграфічні послуги з виготовлення книжкової та ін. поліграфічної продукції.

30 Atika

Publishing house

9, Berlyns'koho str., Kyiv, 04060, Ukraine

tel./fax: (044) 440-55-23

e-mail: atika.kiev@

Priority trend in publishing company's activity is legal and economic activity.

31 Атлантік Стенд №232

Дочірнє підприємство

вул. Анрі Барбюса, 13, м. Київ, 03680, Україна

тел./факс: (044) 258-33-80

e-mail: music@.ua

.ua

Директор — Юрій Михайлович Гандзюк, тел.: (044) 529-20-73, е-mail: company@.ua

Керівник відділу збуту — Олександр Володимирович Терещенко, тел.: (044) 528-33-80, е-mail: office@.ua

Головний редактор — Світлана Анатоліївна Гандзюк, тел.: (044) 529-20-73, е-mail: ms@.ua

Компанія „Атлантік” займається створенням, виданням та розповсюдженням музичних та мультимедійних проектів: серія навчально-ігрових програм для дітей під загальною назвою «Дитяча колекція» (44 СD) та Шкільна колекція (17 CD).

31 Atlantic Stand №232

13, A. Barbus str., Kyiv, 03680, Ukraine

tel./fax: (044) 528-33-80

e-mail: music@.ua

.ua

Аtlantic company is engaged in working out and publishing, for the most part, Ukrainian and multimedia projects: the educational and game programmes for the children under general title “The Children Collection” (44 CD) and School Collection (17 CD).

32 Афіша Стенд №211

Видавнича фірма

просп. Тараса Шевченка, 16, м. Львів, 79005, Україна

тел./факс: (032) 297-14-27

e-mail: afisha@.ua

www.afisha.lviv.ua

Директор — Зіновій Іванович Романів, тел.: (032) 297-14-27, e-mail: afisha@.ua

Головний редактор — Максим Зіновійович Романів, тел.: (032) 297-05-37, e-mail: afisha@.ua

Керівник відділу збуту — Олена Миколаївна Морозова, тел.: (032) 297-05-37, е-mail: afisha@.ua

Навчальна та наукова література для вищих навчальних закладів, дитяча та художня література. Виготовлення книг у твердій палітурці, брошур та журналів на власному поліграфічному обладнанні. Книготоргівельна діяльність.

32 Afisha Stand №211

Publishing firm

16, Shevchenko ave., Lviv, 79005, Ukraine

tel./fax: (032) 297-14-27

e-mail: afisha@.ua

www.afisha.lviv.ua

33 Ахілл

Видавництво

вул. Наукова, 61, кв./офіс. 49, м. Львів, 79071, a/c 4245, 79071, Україна

тел.: (032) 264-65-51

e-mail: ahill@is.lviv.ua

www.ahill99.lviv.ua

Директор — Володимир Борисович Губернський, тел.: (032) 260-32-05, е-mail: ahill@is.lviv.ua

Керівник відділу збуту — Тетяна Олександрівна Кондруцька, тел.: (032) 264-65-61

Головний редактор — Ігор Степанович Малюга, тел.: (032) 298-01-85

Видання книг з гуманітарних дисциплін. Шкільна, художня, музична література. Видавничі послуги.

33 Akhill

Publishing house

61, apartment/office 49, Naukona str., Lviv, 79071, P.O. Box 4245, 79071, Ukraine

tel.: (032) 264-65-51

е-mail: ahill@is.lviv.ua

www.ahill.lviv.ua

34 БАО Стенд №144

Видавництво

вул. Довженка, 3, м. Київ, 03680, Україна

тел./факс: (044) 455-52-53

e-mail: info@bao.kiev.ua

Директор, керівник відділу збуту — Артем Вікторович Лобанов, тел.: (067) 703-35-22, e-mail: artem.lobanov@bao.kiev.ua

головний редактор — Головний редактор — Олег Володимирович Зав'язкін, тел.: (062) 386-34-03

20-річна історія роботи видавництва «БАО» та1500 найменувань книжок усіх жанрів, гнучкі умови роботи та високий рівень сервісу забезпечать максимальний комфорт бізнесу наших партнерів! З нами краще!

34 BAO Stand №144

Publishing house

3, Dovzhenko str., Kyiv, 03680, Ukraine

tel./fax: (044) 455-52-54

e-mail: info@bao.kiev.ua

Publishing house BAO works more than 20 years in Ukraine and has 1500 names of books. We create the best conditions and comfort for work of our clients!

35 ББІ (ББИ) Стенд №326

Видавництво

вул. Єрусалимська, 3, кв./офіс. 3, м. Москва, 109316, Росія

тел.: (+7 496) 670-22-00

e-mail: book@

Директор, головний редактор — Олексій Едуардович Бодров

Керівник відділу збуту — Володимир Вікторович Андрєєв, тел.: (+7 496) 670-22-00, (+7 496) 670-76-44, e-mail: book@

ББІ видає академічну і навчальну літературу з релігієзнавства, біблеїстики, теології, історії Церкви, християнської культури, міжконфесійного та міжрелігійного діалогу.

35 BBI Stand №326

Publishing house

3, apartment/office 3, Jerusalem str., Moscow, 109316, Russia

tel.: (+7 496) 670-22-00

e-mail: book@

St. Andrew’s publishes contemporary academic and educational literature on religious studies, biblical scholarship, theology, church history, inter-conffessional dialogue.

36 Базові мікроелектронні технології (БМТ) Стенд №127

Видавництво

вул. Довженка, 3, м. Київ, 03680, Україна

тел.: (044) 277-18-21

e-mail: bmt1@.ua

.ua

Директор — Роберт Ізраілевич Білицький, тел.: (044) 277-18-21, е-mail: chief@.ua

Керівник відділу збуту — Лариса Олександрівна Марченко, тел.: (044) 277-18-21

Видавництво вітальних листівок та супутньої продукції.

36 BMT Stand №127

Publishing house

3, Dovzhenka str., Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: (044) 277-18-21

e-mail: bmt1@.ua

.ua

Greetings cards and accompanying products manufacturing.

37 БаК Стенд №417

Видавництво

вул. Чайковського, 17, кв./офіс. 50, м. Львів, 79000, a/c 9009, 79011, Україна

тел.: (032) 261-00-12

e-mail: office@bak.lviv.ua

www.bak.lviv.ua

Директор — Орест Михайлович Коссак, тел.: (050) 505-26-81, e-mail: okossak@polynet.lviv.ua

Головний редактор — Мирослава Миколаївна Мартиняк, тел.: (032) 261-00-12, e-mail: office@bak.lviv.ua

Керівник відділу збуту — Інна Михайлівна Скора, тел.: (032) 261-00-12, e-mail: office@bak.lviv.ua

Видання фахової, науково-пізнавальної, художньої літератури українською мовою, словників, підручників, в тому числі перекладів з іноземних мов. Академічне видавництво з 15-річним досвідом на ринку.

37 BaK Stand №417

Publishing house

17, apartment/office 50, Chaykovs’kyy str., Lviv, 79000, P.O. Box 9009, 79011, Ukraine

tel.: (032) 261-00-12

e-mail: office@bak.lviv.ua

www.bak.lviv.ua

Edition of professional, scientifically-cognitive, artistic literature in Ukrainian, dictionaries, textbooks, educational manuals, translations from foreign languages.

38 Баланс Бізнес Букс Стенд №254

Видавництво

Харківське шосе, 201/203, кв./офіс. 10-й поверх, м. Київ, 02121, Україна

тел.: (044) 393-26-21

.ua

Комерційний директор — Тетяна Михайлівна Верба, тел.: (067) 566-13-12, e-mail: tverba@

Керівник відділу збуту — Тетяна Олександрівна Працьовита, тел.: (098) 229-53-23, e-mail: bbb20000@

На книжковій полиці видавництва ви зможете найти книжки різної ділової тематики: стратегія, менеджмент, маркетинг, реклама, управління персоналом, медіа, PR, тайм-менеджмент, консалтинг, економіка, фінанси, історію успіху.

38 Balance Business Books Stand №254

Publishing house

201/203, apartment/office 10-th floor, Kharkivske Shose, Kyiv, 02121, Ukraine

tel.: (044) 393-26-21

.ua

39 Белкар-Книга Стенд №407

Видавництво

пров. Кравцова, 15, м. Харків, 61003, Україна

тел.: (057) 751-26-35

e-mail: Belkar_54@

Директор — Ганна Валеріївна Біляєва, тел.: (050) 545-21-97, (057) 751-26-35, е-mail: Belkar_54@

Головний редактор — Валерій Георгійович Біляєв, тел.: (057) 756-40-54, е-mail: Belkar_54@

Видавництво друкує літературу для школярів і дошкільнят на високому художньому і поліграфічному рівні за приємно вражаючими цінами.

39 BELKAR-KNYHA Stand №407

Publishing House

15, Kravcova str., Kharkiv, 61003, Ukraine

tel.: (057) 751-26-35

e-mail: Belkar_54@

Publishing house prints literature for students and preschool children at the highest artistic level, and at prices that will pleasantly surprise.

40 Балтія-Друк Стенд №110

Видавництво

вул. Анрі Барбюса, 51, кв./офіс. 2, м. Київ, 03150, Україна

тел.: (044) 502-10-47

e-mail: info@.ua

.ua

Директор — Рута Малікєнайте, тел.: (044) 502-10-47, e-mail: ruta@.ua

Керівник відділу збуту — Оксана Дишлева, тел.: (044) 502-10-48, ofd@.ua

Головний редактор — Віргініюс Строля, тел.: (044) 502-10-47, e-mail: vs@.ua

Подарункові книжки про Україну, мистецьки альбоми, туристичні путівники українською і іноземними мовами набори туристичних листівок, вітальні листівки до всіх свят, запрошення, корпоративні. Ексклюзивні листівки ручної роботи.

40 Baltiya-Druk Stand №110

Publishing house

51, apartment/office 2, Barbyusa str., Kyiv, 03150, Ukraine

tel.: (044) 502-10-47

e-mail: info@.ua

.ua

The best assortment of Christmas and New Year greeting cards in Ukraine. The widest choice of fine art albums. A unique series of guidebooks on the cities of Ukraine. The best collection of handmade greeting cards.

41 Басанець Андрій Олександрович

Приватний підприємець

пр. Свободи, 23, м. Львів, 79007, Україна

тел.: (032) 245-20-06

e-mail: alhimik_lviv@

Алхімік, e-mail: alhimik_lviv@

Найширший вибір книг езотеричного направлення.

41 Basanets Andrij

Entrepreneur

23, Svoboda avenue, Lviv, 79007, Ukraine

tel.: (032) 245-20-06

e-mail: alhimik_lviv@

Alhimik, e-mail: alhimik_lviv@

42 Біблекс

Видавництво

м. Севастополь, a/c 34, 99028, Україна

тел.: (067) 692-32-46

e-mail: biblex-s@

Директор — Михайло Геннадійович Новіков, тел.: (067) 692-32-46, e-mail: biblex-s@

Головний редактор — Юлія Сергіївна Воронцова, тел.: (050) 565-07-94, e-mail: biblex-s@

Керівник відділу збуту — Марія Вікторівна Зіма, тел.: (067) 692-32-45, e-mail: biblex-s@

Видавництво "Біблекс" спеціалізується на виданні туристичної літератури, путівників, фотоальбомів по Криму і Україні.

42 Biblex

Publishing house

Sevastopol, P.O. Box 34, 99028, Ukraine

tel.: (067) 692-32-46

e-mail: biblex-s@

Publishing House "Bibleks" specializes in the publication of the tourist literature, guidebooks and photo albums of the Crimea and Ukraine.

43 Бібліоміст

Програма

вул. Саксаганського, 36-Д, /2-й під’їзд, кв./офіс. 5-ий поверх, м. Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 586-27-80, 586-27-81

e-mail: mnovak@irex.ua

Директор — Матей Новак, e-mail: mnovak@irex.ua

43 Bibliomist

Program

36-D, /buil. 2, apartment/office 5-th floor, Saksaganskogo str., Kyiv, 01033, Ukraine

tel.: (044) 586-27-80, 586-27-81

e-mail: mnovak@irex.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 2. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (1)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —
 3. О. О. Созінов (Інститут агроекології та біотехнології уаан) (2)

  Документ
  Суть проблеми, яка постала перед людством на сучасній стадії його еволюції, полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру відповідно до тих змін, котрі самі ж вони і вносять у цей світ, і джерела цієї кризи —

Другие похожие документы..