Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Перемены последних лет показали несостоятельность «стандартной» личности. Сегодня нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально мыс...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального о...полностью>>
'Документ'
Менингиты — группа инфекционных заболеваний с преимущественные поражением мягкой мозговой оболочки головного и спинного мозга, характеризующихся обще...полностью>>
'Документ'
Александр II - император всероссийский, старший сын императора Николая Павловича и государыни императрицы Александры Федоровны, родился в Москве 17 а...полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Дошкільна освіта ……………………………………………………………………..4

Початкова освіта ………………………………………………………………….....38

Українська мова …………………………………………………………………....126

Російська мова, література і зарубіжна література …………………………..…..178

Іноземні мови ……………………………………………………………………....211

Історія, правознавство та інші суспільні науки …………………………...……..237

Математика …………………………………………………….…………………..263

Фізика та астрономія ……………………………………………………………...300

Біологія ……………………………………………………………………………..319

Хімія ………………………………………………………………………………...341

Основи інформатики ………………………………………………………………357

Географія …………………………………………………………………………...369

Образотворче мистецтво ……………………………………………………..……387

Музика ………………………………………………………………………...……393

Трудове навчання і охорона праці …………………………………………….…..401

Виховна робота …………………………………………………………...………..415

Позашкільна освіта ………………………………………………………….……..451

Здоровий спосіб життя та фізична культура ………………………………….….469

Психологічне забезпечення навчального процесу …………………………….…486

Корекційна педагогіка …………………………………………………………. …495

Теорія та практика педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах……………………………………………………………………………..499

Управління закладами освіти …………………………………………………..…508

Дошкільна освіта

м. Дніпропетровськ

Федінчик Галина Євгенівна, завідувачка,

Колесник Тетяна Миколаївна, Арах Вікторія Олександрівна, вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Педагоги грають (ділова гра як технологія підвищення педагогічної майстерності) (60 с.)

Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації та проведення ділових ігор з педагогами у дошкільному навчальному закладі. Представлений практичний матеріал доцільно використовувати під час педагогічних рад як інтерактивний метод роботи з педагогами. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Клименко Юлія Василівна, Басюк Олена Григорівна, вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Фітбол – гімнастика дошкільникам ( 62 с.)

Досвід розкриває актуальність формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Містить цікаві розробки з організації та проведення фітбол-гімнастики для дітей дошкільного віку в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Допоможе підвищити якість профілактично-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Представлено модель планування вищезазначеної оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Доброхотова Алла Сергіївна, вихователь ДНЗ № 366 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Шляхи засвоєння дітьми рідної мови через використання інноваційних технологій (70 с.)

Досвід розкриває використання адаптованих методів ТРВЗ для цілеспрямованої лексичної роботи з дошкільниками з розвитку мовлення як на заняттях так і в повсякденному житті. Містить матеріал, який має практичну цінність для вирішення проблеми ефективного впровадження методів ТРВЗ в освітній процес дошкільного навчального закладу. Представлено цікавий практичний матеріал, який допоможе забезпечити збалансований розвиток дитини як того потребує Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

м.Дніпродзержинськ

Альохіна Олена Іванівна, завідуюча

Вовк Олена Олександрівна, вихователь-методист комунального дитячого дошкільного закладу №1 м. Дніпродзержинська.

Сенсорна кімнатачудовий світ здоров'я (28 с.)

В методичному посібнику, розробленому насамперед для вихователів, практичних психологів та інших спеціалістів, розглядаються види та форми роботи по активізації і розвитку мислення дитини шляхом стимулювання його органів відчуттів, дрібної моторики, рухової активності та лікувально – профілактичної і виховної роботи в умовах спеціально обладнано поліфункціональної інтерактивної середи, яка може бути створена в самих різних закладах навчальних, медичних та інших.

Афанасьєва Людмила Леонтіївна, вихователь дошкільного навчального закладу №27 м. Дніпродзержинська.

Народознавчий аспект у системі корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які мають порушення психологічного розвитку та мовлення (36 с.)

Практичні рекомендації з організації народознавчої роботи в умовах спеціалізованої групи дітей старшого дошкільного віку: перспективний план роботи по ознайомленню дітей з народними календарними святами, традиціями українського народу; перспективний план організації клубної роботи з батьками дітей, що мають порушення психологічного розвитку та мовлення; конспекти з народознавчої тематики; конспекти клубних засідань батьків та дітей.

Генсецька Тетяна Петрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Правове виховання (59 с.)

В посібнику розкриваються основні форми роботи з правової освіти з різними учасниками освітнього процесу в умовах дошкільного закладу. Вони стануть у нагоді вихователям, вихователям-методистам, практичним психологам, а також широкому колу спеціалістів, зацікавлених даним питанням.

Журавель Ірина Оніковна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчального закладу № 32 м. Дніпродзержинська.

Робота медико-педагогічного консиліуму в спеціалізованому дошкільному закладі (21 с.)

В збірнику надана орієнтовна модель психолого-медико-педагогічного консиліуму спеціального дошкільного навчального закладу, зразки бланків-доповідей спеціалістів на консиліум та ділова гра «Як провести ПМПк»

Грицан Світлана Олексіївна, вихователь-методист,

Полторакіна Ніна Юріївна, вчитель-логопед спеціального навчально-виховного комплексу № 5 м. Дніпродзержинська.

Перспективні напрями діяльності дошкільної установи з батьками майбутніх першокласників (20 с.)

Подано практичні рекомендації з досвіду роботи щодо проведення тренінгу з батьками «Перший раз у перший клас» з урахуванням специфіки закладу для дітей з вадами мовлення.

Лисик Тетяна Миколаївна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Працюємо за методикою М.Монтессорі (22 с.)

Представлений досвід розкриває систему роботи по використанню педагогічних ідей та стимульного матеріалу за методикою М.Монтессорі при оволодінню дітьми дошкільного віку основами грамоти. Теоретичні викладки, модель навчально-корекційної роботи та презентація ігрового матеріалу стануть в нагоді всім педагогам, які шукають ефективні шляхи для модернізації освітнього процесу в дошкільній установі.

Панасюк Ірина Борисівна, вихователь-методист дошкільного відділення № 2 СЗШ № 36 м. Дніпродзержинська.

Словесна творчість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (80 с.)

В досвіді роботи надано практичні рекомендації, конспекти занять, дидактичні та розвивальні ігри, які сприятимуть впровадженню в практику роботи інноваційних технологій, спрямованих на розвиток словесно-логічного мислення, мовленнєвотворчої діяльності дошкільників та молодших школярів, становленню життєво-компетентної, інноваційної особистості дитини.

Швайгерт Наталія Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 3 м. Дніпродзержинська.

Діагностика професійної майстерності педагогів (22 с.)

В збірці упорядковано матеріали щодо діагностики педагогічних кадрів – вагомої частини моніторингової діяльності ДНЗ. До уваги адміністрації установ дошкільної освіти, вихователів – методистів різні форми та методи діагностики педагогів, що сприятимуть координації дій стосовно поліпшення якості освітнього процесу, організації методичної допомоги по впровадженню Базового компонента дошкільної освіти.

м.Кривий Ріг

Алексєєва Світлана Степанівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Взаємодія дошкільного закладу та сім'ї (52 с.)

Видання містить практичний матеріал щодо організації успішної взаємодії з батьками дошкільників. Пропонуються ефективні сучасні форми роботи з батьками, практичні поради щодо планування цієї роботи.

Бадуленко Надія Іванівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Комунікативний мовленнєвий розвиток дітей раннього віку (22 с.)

Посібник допоможе вихователю раннього віку навчити дітей мовленнязасобами гри та ігрових вправ.

Бублик Валентина Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №257 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Психолого-педагогічне проектування за темою «Природа Космосу» (89 с.)

Психолого-педагогічний проект розписаний за етапами проведення, має всі необхідні додатки, рекомендований вихователям груп старшого дошкільного віку.

Гарашова Світлана Василівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №101 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Конспекти занять з пошуково-дослідницької діяльності та праці в природі (31 с.)

В посібнику представлені конспекти занять за темами: “Вітер. Повітря ”, “Зимові явища”, “Вода. Кругообіг води у природі”, “Рослини”, “Висівання насіння редису, моркви”, “Живцювання кімнатних рослин”.

Головченко Ольга Віталіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні заняття з сенсорного розвитку з дітьми раннього віку

В збірнику укладені заняття для дітей раннього віку, які сплановані за всіма змістовними лініями програми розвитку та виховання дитини раннього віку “Зернятко”.

Гречух Світлана Йосипівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Тематичні заняття по ознайомленню дітей з видатними місцями рідного міста

Методичний посібник – це збірка занять, які сприяють формуванню системних знань у багатоканальному динамічному навчанні. Автор збірки робить спробу надати цілісні уявлення про різноманітні поняття, активно впливати на світогляд, рівень знань, емоційну сферу та розвиток творчих здібностей дошкільників.

Добрановська Марія Никанорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сенсорне виховання дітей раннього віку (18 с.)

В посібнику вміщено опис дидактичних ігор, які розвивають у дітей сенсорні процеси: відчуття, сприймання та уяву.

Дряп Лілія Вікторівна, практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу №255 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Шлях до успішного навчання в школі (54 с.)

Автор посібника розповідає про проблеми адаптації малюків до дитячого садка, дає консультації батькам у сімейному вихованні, розкриває із свого досвіду розвиток дитини старшого дошкільного віку, тобто систему роботи психолога дитячого садка по підготовці дитини до школи. Посібник рекомендований всім учасникам навчально-виховного процесу у дитячому садку: педагогам, батькам, психологам тощо.

Коломоєць Олена Михайлівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Вчимося розуміти і говорити (23 с.)

Посібник містить матеріали, які можуть бути творчо використані в корекційній роботі з дітьми, що мають загальний недорозвиток мовлення І та ІІ рівня.

Костюк Тетяна Григорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Спільна робота вихователя та сім'ї із соціальної адаптації дітей раннього віку (14 с.)

Вихователь ділиться власним досвідом по адаптації дітей раннього віку до дитячого колективу та дорослих.

Куліш Любов Сергіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №141 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Робота з профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку (40 с.)

Посібник висвітлює питання корекційно-оздоровчої роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, вплив різних форм та методів діяльності, як основного засобу у досягненні результативності роботи. Практичні матеріали дають можливість їх використання у повсякденній роботі, на заняттях, при проведенні індивідуальної роботи з метою подолання фізичних вад розвитку дітей.

Нелупенко Тетяна Миколаївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №207 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сходинками ТРВЗ (40 с.)

У вступі вихователь дає поняття методології ТРВЗ, а в додатках докладає зразки перспективного планування та конспектів занять на основі теорії рішення винахідницьких завдань.

Некрасова Олена Василівна, практичний психолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Казкотерапія як засіб гармонізації психоемоційного здоров'я дитини (76 с.)

У посібнику запропоновані шляхи вирішення проблем емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку засобами казкотерапевтичних технологій.

Мошенська Світлана Григорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників за допомогою логічних схем (50 с.)

Пропонована збірка – це захоплюючий, добре ілюстрований посібник для тренування інтелектуальних здібностей дітей 4-6 років. Розвиваючі вправи та завдання подані тут в ігровій формі, можуть використовуватися як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Пахомова Ольга Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Тематичні заняття з БЖД «Безпека там, де ти живеш».

В збірнику укладені заняття для дітей дошкільного віку, які сплановані за всіма змістовними лініями Базового компоненту.

Устиченко Валентина Анатоліївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу №132 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Мовленнєва скринька (32 с.)

У збірнику запропоновані конспекти занять, дидактичних і рухливих ігор, вправ та віршів, які допомагають сформувати мовленнєву комунікацію дітей старшого дошкільного віку. Система ігор та вправ спрямована на організацію спілкування, яке задовольнить потребу дитини у визнанні, підтримці, любові, активності, нових враженнях.

Устиченко Валентина Анатоліївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу №132 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Дидактичні ігри з валеології (32 с.)

В збірнику укладені дидактичні ігри, мета яких – формування, збереження, зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та сім'ї, сформувати профілактичне мислення на здоровий спосіб життя дітей, піднести авторитет родини – основної ланки, яка формує здоров'я особистості.

Шкондіна Світлана В'ячеславівна, практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Поради практичного психолога батькам “Скарбничка родинного досвіду” ( 9 с.)

Практичний психолог надає поради батькам, як подолати примхи, упертість, неслухняність, агресивність; як спілкуватися з дітьми; як розвивати пізнавальну сферу дітей тощо.

Вальчеховська Світлана Леонідівна, Сахальова Ірина Василівна вихователі-методисти комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 та комунального дошкільного навчального закладу № 272 м. Кривого Рогу.

Психолого-педагогічне проектування в дошкільних закладах (65 с.)

Досвід направлено на актуалізацію принципів, засобів, методів особистісно орієнтованого підходу дошкільнят через впровадження технології П3. Мета досвіду: теоретично обґрунтувати і практично довести важливість та ефективність технології проектування в роботі з дітьми на сучасному етапі; показати різноманітність методів, прийомів та форм роботи в організації спільної діяльності дорослих і дітей; відпрацювати систему діагностики дитячих досягнень в рамках проектної діяльності; систематизувати матеріали по організації методичної роботи з педкадрами по вивченню та впровадженню інноваційної технології П3 в дитячих закладах.

Вшивкова Марина Миколаївна, вихователь-методист комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 232 м. Кривого Рогу.

Про здоров’я знаємо, про здоров’я дбаємо (51 с.)

Сутність досвіду ґрунтується на ефективному поєднанні різноманітних форм, методів, прийомів, спрямованих на виховання у дітей мотивації здорового способу життя та установку на пріоритет здоров’я перед хворобами. В досвіді розкриті основні підходи по створенню здоров’язберігаючого простору, представлені алгоритм здоров’язбереження, модель взаємодії працівників ДНЗ, модель рухового дня, напрямки роботи з дітьми для сприяння здоров’ю. У фотододатках представлено цікавий матеріал щодо організації здоров’язберігаючого розвивального середовища.

Козлова Галина Олександрівна, практичний психолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 м. Кривого Рогу.

Концептуальні засади психологічного супроводу глухої дитини в умовах дошкільного закладу (51 с.)

В досвіді роботи викладена система і особливості психологічного супроводу глухої дитини-інваліда від перших хвилин перебування в дошкільному закладі до вступу її в школу. Акцентовано увагу на особливостях адаптації; установку батьків на виховання хворої дитини; діагностику рівня розвитку психічних функцій дитини; систему ігор-занять з розвитку пізнавальних процесів та компенсаторних здібностей глухих дітей. Розроблені рекомендації вихователям спец груп, батькам.

Кондратенко Руслана Василівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу № 76 м. Кривого Рогу.

Формування готовності майбутніх вихователів до виховання відповідальності у старших дошкільників (80 с.)

У методичних рекомендаціях представлено матеріал щодо формування у студентів готовності до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку. Головна увага автора зосереджується на структурних компонентах, змісті, умовах, рівнях сформованості у студентів даного особистісного утворення – готовності до виховання відповідальності. Розкриваються особливості методики навчальної роботи з цього питання. Пропонується до впровадження спецкурс «Виховання відповідальності у старших дошкільників».

Методичні рекомендації розраховано на викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, керівників і вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Криванич Тетяна Олексіївна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 м. Кривого Рогу/

Театралізована гра як засіб розвитку зв’язної мови у дітей дошкільного віку з ЗПР (40 с.)

В досвіді розкрито значення театралізованої гри у розвитку дітей з ЗПР. Акцентовано увагу на принципах організації мовленнєвої роботи в процесі театралізованої діяльності; представлено форми роботи, які сприяють розвитку мовлення і правильній звуковимові під час театралізованої діяльності, формування образу через систему вправ. Розкрито взаємозв’язок роботи вихователя, спеціалістів і батьків. Рекомендовано для вихователів ДНЗ.

Куртєєва Валентина Анатоліївна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 60 м. Кривого Рогу.

Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників (56 с.)

Емоційно-ціннісний розвиток особистості дошкільників – процес тривалий і складний, який забезпечується багатьма чинниками, який описується в досвіді роботи: це і емоційні вправи, ігри - ситуації морального вибору. В досвіді зібрано дидактичний, практичний матеріал, планомірне і систематичне використання якого сприяє емоційно-ціннісному розвитку особистості дошкільника. Даний посібник пропонується методистам дошкільних навчальних закладів, вихователям та батькам.

Кузьменко Тетяна Геннадіївна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу № 118 м. Кривого Рогу.

Формування педагогічної компетентності молодих спеціалістів (40 с.)

Інформаційно-методичні матеріали присвячені роботі вихователя-методиста з адаптації та підвищення професійного рівня молодих спеціалістів в ДНЗ. Автор систематизувала та узагальнила методичні заходи та форми роботи адміністративного блоку, які визначають вимоги професійного зростання вихователів у після вузівській діяльності. Пропонуються добірка планів роботи, практичні рекомендації, діагностування молодих кадрів, план роботи «Школи молодого вихователя «Садівниця», яки допоможуть адміністрації забезпечити ефективне становлення педагога на кожному етапі входження в професію. Посібник рекомендовано для вихователів-методистів та завідуючих ДНЗ.

Лагода Маргарита Петрівна, Оверчук Олена Миколаївна, вихователі комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 71 м. Кривого Рогу.

Використання гімнастичних м’ячів при порушеннях постави у дітей (с.11)

В посібнику приділено увагу оздоровчій роботі з дітьми. Посібник містить комплекси вправ на гімнастичних м’ячах, зазначено спосіб використання методики роботи з гімнастичними м’ячами, реабілітаційно-оздоровчий ефект, правила вибору м’ячів та техніка безпеки

Мельник Таїсія Олексіївна, вихователь навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Засоби розширення соціального досвіду дитини в умовах освітнього закладу (22 с.)

Практичний посібник пропонує серію тематичних занять, направлених на формування соціально компетентності сучасної дитини. В основу покладено спектр навчального, розвиваючого та виховного напрямків.

У центрі уваги – збалансованість в дитини таких соціальних тенденцій, як прагнення до самореалізації, саморозвиток, самозбереження, самодопомога, вміння чинити опір шкідливому, небезпечному, підтримувати себе у складній ситуації. Серед пріоритетів – навчити дитину орієнтуватись в житті, виділяючи головне і другорядне, морально-ціннісне й негідне; брати до уваги особливості життєвих ситуацій, виявляти гнучкість, адаптуватися до оточення, впливаючи на нього з позицій моральності. Рекомендовано вихователям.

Міщук Людмила Анатолівна, вихователь-методист комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 280 м. Кривого Рогу.

Впровадження педагогічної спадщини Софії Русової в роботу сучасного дошкільного закладу (65 с.)

Досвід роботи містить цікавий матеріал методичних заходів направлених на розширення знань і практичного досвіду педагогів щодо впровадження педагогічної спадщини видатного педагога та психолога С.Ф.Русової. В брошурі розкрито концептуальні положення освітньої технології та висвітлюються шляхи її впровадження в практику роботи дошкільного закладу через різні форми роботи з педагогами.

Даний досвід роботи стане у нагоді керівникам та методистам дошкільних навчальних закладів.

Набокa Світлана Василівна, вихователь дефектологічної групи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 224 м. Кривого Рогу.

Виховання маленького громадянина засобами етнопедагогіки (125 с.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма співбесіди для студентів спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

  Документ
  Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю.
 5. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,

Другие похожие документы..