Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Отметим некоторые моменты, отражающие сущность курения, понимание которых представляется нам принципиально важным для эффективного осуществления проф...полностью>>
'Документ'
Длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих функциях нашего организма: высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и восп...полностью>>
'Документ'
1969-1973гг - курсант Одесского высшего артиллерийского командного училища им. М.В.Фрунз(диплом с отличием специалиста – инженер-механик по специальн...полностью>>
'Документ'
Открывают люк, там подвальчик, посреди которого на полу огромная гайка. - Нам отвинчивать или - Отвинчивайте. Отвинтили. Раздается страшный грохот....полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Зміст

Дошкільна освіта ……………………………………………………………………..4

Початкова освіта ………………………………………………………………….....38

Українська мова …………………………………………………………………....126

Російська мова, література і зарубіжна література …………………………..…..178

Іноземні мови ……………………………………………………………………....211

Історія, правознавство та інші суспільні науки …………………………...……..237

Математика …………………………………………………….…………………..263

Фізика та астрономія ……………………………………………………………...300

Біологія ……………………………………………………………………………..319

Хімія ………………………………………………………………………………...341

Основи інформатики ………………………………………………………………357

Географія …………………………………………………………………………...369

Образотворче мистецтво ……………………………………………………..……387

Музика ………………………………………………………………………...……393

Трудове навчання і охорона праці …………………………………………….…..401

Виховна робота …………………………………………………………...………..415

Позашкільна освіта ………………………………………………………….……..451

Здоровий спосіб життя та фізична культура ………………………………….….469

Психологічне забезпечення навчального процесу …………………………….…486

Корекційна педагогіка …………………………………………………………. …495

Теорія та практика педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах……………………………………………………………………………..499

Управління закладами освіти …………………………………………………..…508

Дошкільна освіта

м. Дніпропетровськ

Федінчик Галина Євгенівна, завідувачка,

Колесник Тетяна Миколаївна, Арах Вікторія Олександрівна, вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Педагоги грають (ділова гра як технологія підвищення педагогічної майстерності) (60 с.)

Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації та проведення ділових ігор з педагогами у дошкільному навчальному закладі. Представлений практичний матеріал доцільно використовувати під час педагогічних рад як інтерактивний метод роботи з педагогами. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Клименко Юлія Василівна, Басюк Олена Григорівна, вихователі ДНЗ № 238 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Фітбол – гімнастика дошкільникам ( 62 с.)

Досвід розкриває актуальність формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Містить цікаві розробки з організації та проведення фітбол-гімнастики для дітей дошкільного віку в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Допоможе підвищити якість профілактично-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Представлено модель планування вищезазначеної оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Доброхотова Алла Сергіївна, вихователь ДНЗ № 366 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Шляхи засвоєння дітьми рідної мови через використання інноваційних технологій (70 с.)

Досвід розкриває використання адаптованих методів ТРВЗ для цілеспрямованої лексичної роботи з дошкільниками з розвитку мовлення як на заняттях так і в повсякденному житті. Містить матеріал, який має практичну цінність для вирішення проблеми ефективного впровадження методів ТРВЗ в освітній процес дошкільного навчального закладу. Представлено цікавий практичний матеріал, який допоможе забезпечити збалансований розвиток дитини як того потребує Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”. Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

м.Дніпродзержинськ

Альохіна Олена Іванівна, завідуюча

Вовк Олена Олександрівна, вихователь-методист комунального дитячого дошкільного закладу №1 м. Дніпродзержинська.

Сенсорна кімнатачудовий світ здоров'я (28 с.)

В методичному посібнику, розробленому насамперед для вихователів, практичних психологів та інших спеціалістів, розглядаються види та форми роботи по активізації і розвитку мислення дитини шляхом стимулювання його органів відчуттів, дрібної моторики, рухової активності та лікувально – профілактичної і виховної роботи в умовах спеціально обладнано поліфункціональної інтерактивної середи, яка може бути створена в самих різних закладах навчальних, медичних та інших.

Афанасьєва Людмила Леонтіївна, вихователь дошкільного навчального закладу №27 м. Дніпродзержинська.

Народознавчий аспект у системі корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які мають порушення психологічного розвитку та мовлення (36 с.)

Практичні рекомендації з організації народознавчої роботи в умовах спеціалізованої групи дітей старшого дошкільного віку: перспективний план роботи по ознайомленню дітей з народними календарними святами, традиціями українського народу; перспективний план організації клубної роботи з батьками дітей, що мають порушення психологічного розвитку та мовлення; конспекти з народознавчої тематики; конспекти клубних засідань батьків та дітей.

Генсецька Тетяна Петрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Правове виховання (59 с.)

В посібнику розкриваються основні форми роботи з правової освіти з різними учасниками освітнього процесу в умовах дошкільного закладу. Вони стануть у нагоді вихователям, вихователям-методистам, практичним психологам, а також широкому колу спеціалістів, зацікавлених даним питанням.

Журавель Ірина Оніковна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчального закладу № 32 м. Дніпродзержинська.

Робота медико-педагогічного консиліуму в спеціалізованому дошкільному закладі (21 с.)

В збірнику надана орієнтовна модель психолого-медико-педагогічного консиліуму спеціального дошкільного навчального закладу, зразки бланків-доповідей спеціалістів на консиліум та ділова гра «Як провести ПМПк»

Грицан Світлана Олексіївна, вихователь-методист,

Полторакіна Ніна Юріївна, вчитель-логопед спеціального навчально-виховного комплексу № 5 м. Дніпродзержинська.

Перспективні напрями діяльності дошкільної установи з батьками майбутніх першокласників (20 с.)

Подано практичні рекомендації з досвіду роботи щодо проведення тренінгу з батьками «Перший раз у перший клас» з урахуванням специфіки закладу для дітей з вадами мовлення.

Лисик Тетяна Миколаївна, вчитель-дефектолог спеціального дошкільного навчального закладу № 34 м. Дніпродзержинська.

Працюємо за методикою М.Монтессорі (22 с.)

Представлений досвід розкриває систему роботи по використанню педагогічних ідей та стимульного матеріалу за методикою М.Монтессорі при оволодінню дітьми дошкільного віку основами грамоти. Теоретичні викладки, модель навчально-корекційної роботи та презентація ігрового матеріалу стануть в нагоді всім педагогам, які шукають ефективні шляхи для модернізації освітнього процесу в дошкільній установі.

Панасюк Ірина Борисівна, вихователь-методист дошкільного відділення № 2 СЗШ № 36 м. Дніпродзержинська.

Словесна творчість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (80 с.)

В досвіді роботи надано практичні рекомендації, конспекти занять, дидактичні та розвивальні ігри, які сприятимуть впровадженню в практику роботи інноваційних технологій, спрямованих на розвиток словесно-логічного мислення, мовленнєвотворчої діяльності дошкільників та молодших школярів, становленню життєво-компетентної, інноваційної особистості дитини.

Швайгерт Наталія Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 3 м. Дніпродзержинська.

Діагностика професійної майстерності педагогів (22 с.)

В збірці упорядковано матеріали щодо діагностики педагогічних кадрів – вагомої частини моніторингової діяльності ДНЗ. До уваги адміністрації установ дошкільної освіти, вихователів – методистів різні форми та методи діагностики педагогів, що сприятимуть координації дій стосовно поліпшення якості освітнього процесу, організації методичної допомоги по впровадженню Базового компонента дошкільної освіти.

м.Кривий Ріг

Алексєєва Світлана Степанівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Взаємодія дошкільного закладу та сім'ї (52 с.)

Видання містить практичний матеріал щодо організації успішної взаємодії з батьками дошкільників. Пропонуються ефективні сучасні форми роботи з батьками, практичні поради щодо планування цієї роботи.

Бадуленко Надія Іванівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Комунікативний мовленнєвий розвиток дітей раннього віку (22 с.)

Посібник допоможе вихователю раннього віку навчити дітей мовленнязасобами гри та ігрових вправ.

Бублик Валентина Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №257 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Психолого-педагогічне проектування за темою «Природа Космосу» (89 с.)

Психолого-педагогічний проект розписаний за етапами проведення, має всі необхідні додатки, рекомендований вихователям груп старшого дошкільного віку.

Гарашова Світлана Василівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №101 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Конспекти занять з пошуково-дослідницької діяльності та праці в природі (31 с.)

В посібнику представлені конспекти занять за темами: “Вітер. Повітря ”, “Зимові явища”, “Вода. Кругообіг води у природі”, “Рослини”, “Висівання насіння редису, моркви”, “Живцювання кімнатних рослин”.

Головченко Ольга Віталіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні заняття з сенсорного розвитку з дітьми раннього віку

В збірнику укладені заняття для дітей раннього віку, які сплановані за всіма змістовними лініями програми розвитку та виховання дитини раннього віку “Зернятко”.

Гречух Світлана Йосипівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Тематичні заняття по ознайомленню дітей з видатними місцями рідного міста

Методичний посібник – це збірка занять, які сприяють формуванню системних знань у багатоканальному динамічному навчанні. Автор збірки робить спробу надати цілісні уявлення про різноманітні поняття, активно впливати на світогляд, рівень знань, емоційну сферу та розвиток творчих здібностей дошкільників.

Добрановська Марія Никанорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сенсорне виховання дітей раннього віку (18 с.)

В посібнику вміщено опис дидактичних ігор, які розвивають у дітей сенсорні процеси: відчуття, сприймання та уяву.

Дряп Лілія Вікторівна, практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу №255 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Шлях до успішного навчання в школі (54 с.)

Автор посібника розповідає про проблеми адаптації малюків до дитячого садка, дає консультації батькам у сімейному вихованні, розкриває із свого досвіду розвиток дитини старшого дошкільного віку, тобто систему роботи психолога дитячого садка по підготовці дитини до школи. Посібник рекомендований всім учасникам навчально-виховного процесу у дитячому садку: педагогам, батькам, психологам тощо.

Коломоєць Олена Михайлівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Вчимося розуміти і говорити (23 с.)

Посібник містить матеріали, які можуть бути творчо використані в корекційній роботі з дітьми, що мають загальний недорозвиток мовлення І та ІІ рівня.

Костюк Тетяна Григорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №28 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Спільна робота вихователя та сім'ї із соціальної адаптації дітей раннього віку (14 с.)

Вихователь ділиться власним досвідом по адаптації дітей раннього віку до дитячого колективу та дорослих.

Куліш Любов Сергіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №141 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Робота з профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку (40 с.)

Посібник висвітлює питання корекційно-оздоровчої роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, вплив різних форм та методів діяльності, як основного засобу у досягненні результативності роботи. Практичні матеріали дають можливість їх використання у повсякденній роботі, на заняттях, при проведенні індивідуальної роботи з метою подолання фізичних вад розвитку дітей.

Нелупенко Тетяна Миколаївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №207 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Сходинками ТРВЗ (40 с.)

У вступі вихователь дає поняття методології ТРВЗ, а в додатках докладає зразки перспективного планування та конспектів занять на основі теорії рішення винахідницьких завдань.

Некрасова Олена Василівна, практичний психолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №127 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Казкотерапія як засіб гармонізації психоемоційного здоров'я дитини (76 с.)

У посібнику запропоновані шляхи вирішення проблем емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку засобами казкотерапевтичних технологій.

Мошенська Світлана Григорівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників за допомогою логічних схем (50 с.)

Пропонована збірка – це захоплюючий, добре ілюстрований посібник для тренування інтелектуальних здібностей дітей 4-6 років. Розвиваючі вправи та завдання подані тут в ігровій формі, можуть використовуватися як для індивідуальної, так і для групової роботи.

Пахомова Ольга Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Тематичні заняття з БЖД «Безпека там, де ти живеш».

В збірнику укладені заняття для дітей дошкільного віку, які сплановані за всіма змістовними лініями Базового компоненту.

Устиченко Валентина Анатоліївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу №132 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Мовленнєва скринька (32 с.)

У збірнику запропоновані конспекти занять, дидактичних і рухливих ігор, вправ та віршів, які допомагають сформувати мовленнєву комунікацію дітей старшого дошкільного віку. Система ігор та вправ спрямована на організацію спілкування, яке задовольнить потребу дитини у визнанні, підтримці, любові, активності, нових враженнях.

Устиченко Валентина Анатоліївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу №132 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Дидактичні ігри з валеології (32 с.)

В збірнику укладені дидактичні ігри, мета яких – формування, збереження, зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та сім'ї, сформувати профілактичне мислення на здоровий спосіб життя дітей, піднести авторитет родини – основної ланки, яка формує здоров'я особистості.

Шкондіна Світлана В'ячеславівна, практичний психолог комунального дошкільного навчального закладу №187 Інгулецького району м. Кривого Рогу.

Поради практичного психолога батькам “Скарбничка родинного досвіду” ( 9 с.)

Практичний психолог надає поради батькам, як подолати примхи, упертість, неслухняність, агресивність; як спілкуватися з дітьми; як розвивати пізнавальну сферу дітей тощо.

Вальчеховська Світлана Леонідівна, Сахальова Ірина Василівна вихователі-методисти комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 та комунального дошкільного навчального закладу № 272 м. Кривого Рогу.

Психолого-педагогічне проектування в дошкільних закладах (65 с.)

Досвід направлено на актуалізацію принципів, засобів, методів особистісно орієнтованого підходу дошкільнят через впровадження технології П3. Мета досвіду: теоретично обґрунтувати і практично довести важливість та ефективність технології проектування в роботі з дітьми на сучасному етапі; показати різноманітність методів, прийомів та форм роботи в організації спільної діяльності дорослих і дітей; відпрацювати систему діагностики дитячих досягнень в рамках проектної діяльності; систематизувати матеріали по організації методичної роботи з педкадрами по вивченню та впровадженню інноваційної технології П3 в дитячих закладах.

Вшивкова Марина Миколаївна, вихователь-методист комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 232 м. Кривого Рогу.

Про здоров’я знаємо, про здоров’я дбаємо (51 с.)

Сутність досвіду ґрунтується на ефективному поєднанні різноманітних форм, методів, прийомів, спрямованих на виховання у дітей мотивації здорового способу життя та установку на пріоритет здоров’я перед хворобами. В досвіді розкриті основні підходи по створенню здоров’язберігаючого простору, представлені алгоритм здоров’язбереження, модель взаємодії працівників ДНЗ, модель рухового дня, напрямки роботи з дітьми для сприяння здоров’ю. У фотододатках представлено цікавий матеріал щодо організації здоров’язберігаючого розвивального середовища.

Козлова Галина Олександрівна, практичний психолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 м. Кривого Рогу.

Концептуальні засади психологічного супроводу глухої дитини в умовах дошкільного закладу (51 с.)

В досвіді роботи викладена система і особливості психологічного супроводу глухої дитини-інваліда від перших хвилин перебування в дошкільному закладі до вступу її в школу. Акцентовано увагу на особливостях адаптації; установку батьків на виховання хворої дитини; діагностику рівня розвитку психічних функцій дитини; систему ігор-занять з розвитку пізнавальних процесів та компенсаторних здібностей глухих дітей. Розроблені рекомендації вихователям спец груп, батькам.

Кондратенко Руслана Василівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу № 76 м. Кривого Рогу.

Формування готовності майбутніх вихователів до виховання відповідальності у старших дошкільників (80 с.)

У методичних рекомендаціях представлено матеріал щодо формування у студентів готовності до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку. Головна увага автора зосереджується на структурних компонентах, змісті, умовах, рівнях сформованості у студентів даного особистісного утворення – готовності до виховання відповідальності. Розкриваються особливості методики навчальної роботи з цього питання. Пропонується до впровадження спецкурс «Виховання відповідальності у старших дошкільників».

Методичні рекомендації розраховано на викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, керівників і вихователів дошкільних навчальних закладів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Криванич Тетяна Олексіївна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 238 м. Кривого Рогу/

Театралізована гра як засіб розвитку зв’язної мови у дітей дошкільного віку з ЗПР (40 с.)

В досвіді розкрито значення театралізованої гри у розвитку дітей з ЗПР. Акцентовано увагу на принципах організації мовленнєвої роботи в процесі театралізованої діяльності; представлено форми роботи, які сприяють розвитку мовлення і правильній звуковимові під час театралізованої діяльності, формування образу через систему вправ. Розкрито взаємозв’язок роботи вихователя, спеціалістів і батьків. Рекомендовано для вихователів ДНЗ.

Куртєєва Валентина Анатоліївна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 60 м. Кривого Рогу.

Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників (56 с.)

Емоційно-ціннісний розвиток особистості дошкільників – процес тривалий і складний, який забезпечується багатьма чинниками, який описується в досвіді роботи: це і емоційні вправи, ігри - ситуації морального вибору. В досвіді зібрано дидактичний, практичний матеріал, планомірне і систематичне використання якого сприяє емоційно-ціннісному розвитку особистості дошкільника. Даний посібник пропонується методистам дошкільних навчальних закладів, вихователям та батькам.

Кузьменко Тетяна Геннадіївна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу № 118 м. Кривого Рогу.

Формування педагогічної компетентності молодих спеціалістів (40 с.)

Інформаційно-методичні матеріали присвячені роботі вихователя-методиста з адаптації та підвищення професійного рівня молодих спеціалістів в ДНЗ. Автор систематизувала та узагальнила методичні заходи та форми роботи адміністративного блоку, які визначають вимоги професійного зростання вихователів у після вузівській діяльності. Пропонуються добірка планів роботи, практичні рекомендації, діагностування молодих кадрів, план роботи «Школи молодого вихователя «Садівниця», яки допоможуть адміністрації забезпечити ефективне становлення педагога на кожному етапі входження в професію. Посібник рекомендовано для вихователів-методистів та завідуючих ДНЗ.

Лагода Маргарита Петрівна, Оверчук Олена Миколаївна, вихователі комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 71 м. Кривого Рогу.

Використання гімнастичних м’ячів при порушеннях постави у дітей (с.11)

В посібнику приділено увагу оздоровчій роботі з дітьми. Посібник містить комплекси вправ на гімнастичних м’ячах, зазначено спосіб використання методики роботи з гімнастичними м’ячами, реабілітаційно-оздоровчий ефект, правила вибору м’ячів та техніка безпеки

Мельник Таїсія Олексіївна, вихователь навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Засоби розширення соціального досвіду дитини в умовах освітнього закладу (22 с.)

Практичний посібник пропонує серію тематичних занять, направлених на формування соціально компетентності сучасної дитини. В основу покладено спектр навчального, розвиваючого та виховного напрямків.

У центрі уваги – збалансованість в дитини таких соціальних тенденцій, як прагнення до самореалізації, саморозвиток, самозбереження, самодопомога, вміння чинити опір шкідливому, небезпечному, підтримувати себе у складній ситуації. Серед пріоритетів – навчити дитину орієнтуватись в житті, виділяючи головне і другорядне, морально-ціннісне й негідне; брати до уваги особливості життєвих ситуацій, виявляти гнучкість, адаптуватися до оточення, впливаючи на нього з позицій моральності. Рекомендовано вихователям.

Міщук Людмила Анатолівна, вихователь-методист комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 280 м. Кривого Рогу.

Впровадження педагогічної спадщини Софії Русової в роботу сучасного дошкільного закладу (65 с.)

Досвід роботи містить цікавий матеріал методичних заходів направлених на розширення знань і практичного досвіду педагогів щодо впровадження педагогічної спадщини видатного педагога та психолога С.Ф.Русової. В брошурі розкрито концептуальні положення освітньої технології та висвітлюються шляхи її впровадження в практику роботи дошкільного закладу через різні форми роботи з педагогами.

Даний досвід роботи стане у нагоді керівникам та методистам дошкільних навчальних закладів.

Набокa Світлана Василівна, вихователь дефектологічної групи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 224 м. Кривого Рогу.

Виховання маленького громадянина засобами етнопедагогіки (125 с.)

У цьому досвіді розкривається необхідність виховання особистісних рис маленьких громадян через етнопедагогіку, а саме: ознайомлення із календарною обрядовістю, символи та обереги дому, фольклорне диво, легенди рідного краю, народні ремесла, традиції українського народу.

Також розглянуті основні методи та прийоми роботи з дітьми з цього питання: знайомство з рідним краєм, родинне виховання, духовне коріння українського народу, дослідницька діяльність, навчально-тематичне планування на рік, розваги, поради батькам.

Обуховська Наталля Єдуардівна, вчитель-дефектолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 263 м. Кривого Рогу.

Логоритміка в дитячому садку (44 с.)

До збірника увійшли ігри та конспекти занять з логоритміки для дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Запропоновані завдання допоможуть розвинути у дітей загальну, артикуляційну та дрібну моторику, мовлення, мовне дихання, почуття ритму та темпу, емоційність. Даний посібник пропонується логопедам, дефектологам, музичним керівникам та вихователям спеціалізованих груп.

Покотілова Тамара Степанівна, вихователь спецгрупи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 175 м. Кривого Рогу.

Школа добрих чарівників (55 с.)

Досвід розкриває систему роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку. Значну увагу приділено поведінковому та практичному аспектам ставлення дітей до природи. Сутність досвіду ґрунтується на залученні дітей до розмаїтої пізнавальної діяльності, пов'язаної з світом природи. Вихователем розроблена система роботи по екологічному вихованню, яка реалізується через різні види діяльності: спостереження. експериментування. фізкультурно-оздоровчу. зображувальну діяльність. З теми досвіду пропонуються конспекти занять, плани гурткової роботи, екологічні проекти. матеріали виставок дитячих робіт, дослідницька діяльність, фоторепортажі.

Пучкова Ніна Миколаївна, Коваленко Лідія Григорівна, вихователі навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Дошкільник і природа (29 с.)

В практичному посібнику представлено конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку. Запропоновані методи і прийоми сприяють формуванню початкових екологічних знань, світорозуміння екологічно доцільної поведінки. В конспектах використані елементи технологій спрямованих на розвиток інноваційної особистості: інтерактивні технології, розвиваючого навчання, технології проектування.

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

Скалига Валентина Василівна, вчитель-логопед комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 33 м. Кривого Рогу.

Ігрові прийоми в корекційній роботі по автоматизації звуків з дітьми з загальним із загальним недорозвиненням мови (34 с.)

В досвіді роботи логопед розкриває шляхи, які забезпечують правильну вимову поставленого звуку в складах, словах, реченнях, вільній мові. В досвіді розкриваються основні методи та прийоми з питання, дана систематизація ігор, запропоновані конспекти занять з дітьми.

Суховецька Олена Михайлівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 62 м. Кривого Рогу.

Сходинками Василя Сухомлинського (45 с.)

До збірника увійшли твори В. Сухомлинського, які рекомендовано для читання дошкільникам та молодшим школярам. Твори В. Сухомлинського присвячено явищам живої і неживої природи, на морально етичні теми, у художній формі розкриваються азбучні моральні почуття, з яких починається виховання.

Кожна стежина цього збірника впевнено веде дитину в дорослий світ, спрямовані на глибоке, вдумливе, емоційне переживання. Вони щирі та проникливі, як уся діяльність великого педагога сучасності.

Даний збірник пропонується вихователям, вчителям початкових класів, батькам.

Агапова Наталя Володимирівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 88

Казкотерапія – духовний оберіг дитинства (45 с.)

У досвіді представлено завдання, шляхи використання казкотерапії в роботі з дітьми дошкільного віку, різні форми освітньо-виховної роботи, розроблено орієнтовне календарно-тематичне планування.

Матеріали досвіду можливо використовувати як методичний посібник, який є реальним помічником у процесі розвитку творчої особистості.

Бойко Ганна Леонідівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 67.

Психолого-педагогічне проектування «Обереги моєї країни» (20 с.)

В методичному посібнику розкривається зміст діяльності вихователя і вихованців щодо виготовлення предметів українського побуту для участі в ярмарку. Представлено цикл інтегрованих занять, народні ігри, дидактичні, мовні ігри, дослідницька діяльність, театр природи «Життя дерев узимку», ярмарок рослин.

Пропонується для використання в роботі вихователя.

Миронова Лілія Володимирівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 116.

Формування базисних якостей особистості за ідеями спадщини В. Сухомлинського «Через красиве – до людяного» (95 с.)

В досвіді представлено систему духовно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку, яка спрямована на формування базисних характеристик особистостей. Також розкрито концептуальні засади формування моральності та духовності дошкільнят. Представлено різноманітні форми роботи з дітьми та батьками.

Досвід рекомендується для впровадження вихователям дошкільних груп.

Чуб Наталя Геннадіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 116.

Психолого-педагогічне проектування як творчо-розвивальна технологія екологічної освіти дошкільнят (109 с.)

В досвіді роботи представлені проекти екологічних тем, форми роботи, які включають в себе етапи проектування, широкий спектр взаємодії з батьками. Запропонована цілісна система екологічного виховання, спрямована на забезпечення гарантованих досягнень формування компетентності дошкільника. Визначені шляхи оптимізації взаємодії дітей з природним довкіллям.

Гриненко Світлана Анатоліївна, вчитель дефектолог спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291 м. Кривого Рогу.

Додаткові спеціальні засоби усунення мовленнєвих вад у дітей з загальним недорозвиненням мовлення та порушенням психологічного розвитку (40 с.)

У досвіді представлений ускладнений та систематизований добір комплексів, які складаються з статичних, динамічних вправ та вправ для розвитку кінестетики, сили голосу, артикуляційної та дрібної моторики рук. Додатковий матеріал підпорядкований сферам життєдіяльності, тематиці лексичних тем на навчальний рік, відповідно вимог нової Базової програми «Я у Світі», та етапам постановки звуків у дітей з мовленнєвими вадами.

Цінним у досвіді є можливість його диференційованого використання спеціалістами та вихователями, у роботі з дітьми дошкільного віку під час фронтальних, індивідуально – підгрупових занять та у ході повторень вправ вдома з батьками.

Ковальова Тетяна Михайлівна, вихователь спеціальної групи спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291 м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні техніки зображення в корекційній роботі з дошкільниками із порушенням мовлення (26 с.)

У досвіді представлений матеріал, який має напрямок на розвиток сюжету малювання нетрадиційними техніками зображення, розроблений вихователем для дітей з вадами мовлення. Матеріал являє собою підбір різноманітних нетрадиційних технік зображення, які можна використовувати з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку, детальний опис технології малювання і необхідного для цього обладнання.

Цінними у досвіді є поетапність корекційно-педагогічної роботи з нетрадиційними техніками зображення, можливість використання їх як під час спеціально організованої образотворчої діяльності, так і в самостійній художній діяльності дітей. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів та батькам.

Сошенко Наталія Дмитрівна, вихователь-методист спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 291 м. Кривого Рогу.

Технологія попередження виникнення дисграфії у майбутніх школярів (27 с.)

У досвіді представлено методику особливостей підготовки до оволодінням письмом дітей дошкільного віку з порушеннями психічного та мовленнєвого розвитку.

Цінним у досвіді є розроблена комплексна діагностико-розвивальна система, яка спрямована на обстеження стану сформованості лінгвістичних здібностей дітей із порушенням психічного та мовленнєвого розвитку, визначення причин порушення навичок письма та підбору потрібних корекційних вправ і завдань.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів, логопедам, дефектологам, батькам.

Ченторог Надія Василівна, практичний психолог спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291м. Кривого Рогу.

Розвиток тактильно - кінестетичної чутливості, дрібної моторики та творчої уяви у дітей шляхом піскових ігор – вправ (20 с.)

У досвіді представлено комплекс піскових ігор – вправ розроблений практичним психологом для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Комплекс являє собою тематичний підбір ігрових занять з розвитку тактильно-кінестетичних відчуттів, візуалізації та рефлексії – бази для подальшого формування навичок позитивної комунікації.

Цей комплекс є перспективним в корекційній роботі з дітьми, які мають вади мови, дітьми з гіперактивністю, патологічними характерними діями, тіками та гіперкінезами.

Рекомендовано практичним психологам, педагогам, які працюють з дітьми з особливими потребами, батькам.

м.Вільногірськ

Антон'язова Олена Олексіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Модернізація методів виховання (27 с.)

Досвід висвітлює ефективні методи і форми педагогічного впливу на дітей через співпрацю та порозуміння. Методичні розробки занять та форми роботи з батьками щодо виховання своєї малечі стануть методичним інструментарієм батьківського всеобучу.

Рекомендовано педагогічним працівникам дошкільних закладів та батькам.

Бойміструк Любов Петрівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Роль сім'ї у вихованні здорового способу життя дітей дошкільного віку (45 с.)

У досвіді висвітлюється проблема виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку та налагодження тісної співпраці дитячого закладу і сім'ї у формуванні культури здоров’я та забезпечені здорового способу життя.

Цінним у досвіді є розробки ефективних форм та заходів щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій у родинному вихованні.

Рекомендовано вихователям-методистам та педагогічним працівникам дошкільних закладів.

Бойміструк Любов Петрівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Конкурс як сучасна форма підвищення педагогічної майстерності педагога (28 с.)

Збірка авторських розробок конкурсів професійної майстерності, які містять цікаві завдання як теоретичного, так і практичного змісту з вирішення сучасних проблем дошкільної освіти.

Рекомендовано вихователям-методистам дошкільних закладів.

Васильченко Раїса Леонідівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою (50 с.)

Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Венгура Марія Федорівна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Диво-дивне цей театр (30 с.)

В роботі надається короткий екскурс в історію виникнення театру, опис видів театру, які використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку для розвитку емоційно-ціннісної сфери та креативності.

Пропонуються сценарії театралізованих вистав, ескізи костюмів та декорацій до них.

Матеріал буде цікавий вихователям, музичним керівникам, батькам.

Васильченко Раїса Леонідівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою (50 с.)

Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Криворотько Марина Миколаївна, практичний психолог КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (20 с.)

У роботі розкрита характеристика змісту та основних компонентів готовності дітей до шкільного навчання.

Надані діагностичні матеріали: тести, анкети, вправи та конспекти корекційних занять з формування мотиваційної готовності, позитивного ставлення дітей до навчання в школі.

Матеріал може буде корисним практичним психологам дошкільної ланки освіти, вихователям.

Назаренко Ірина Іванівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Заняття з розвитку мовлення за мотивами творів В.О.Сухомлинського. Розвиваємо зв’язне мовлення (51 с.)

Пропонована розробка містить у собі 36 занять з розвитку мовлення та грамоти з використанням творів В.О.Сухомлинського. Заняття підібрані за тематикою та розраховані на проведення раз на тиждень впродовж року.

Рекомендовано вихователям логопедичних груп та педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Анастасія Федорівна, вихователь фізичної культури КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Назустріч один одному (30 с.)

Робота висвітлює тему гармонізації дитячо-батьківських відносин засобами фізичної культури. Наведені різні форми роботи з родиною, рекомендації для батьків щодо організації фізичного виховання вдома, різні види сумісних занять, тренінгових вправ.

Робота розрахована на вихователів, батьків, вихователів фізичного виховання.

Сергієнко Ірина Дмирівна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування екологічної свідомості (20 с.)

Досвід роботи надає цікаві форми ознайомлення дітей з різноманітністю тварин і рослин у природі, особливості їхньої поведінки, будови та взаємозв’язку.

До роботи увійшли інтегровані заняття, вправи, сюжетно-дидактичні ігри, спрямовані на формування екологічної компетентності дошкільників, їх пізнавального інтересу, а також пошуково-дослідницька діяльність дітей.

Матеріал зацікавить вихователів, батьків.

Чернобривець Оксана Миколаївна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Краєзнавство – перший крок у вихованні патріотичних почуттів (30 с.)

В роботі розкриті шляхи, методи, способи формування громадянської компетентності дітей дошкільного віку через ознайомлення з рідним містом, його історією, визначними місцями та видатними людьми.

Надана авторська розмальовка «Вільногірськ – мій рідний дім».

Матеріал буде цікавий вихователям, вихователям-методистам для використання у роботі зі старшими дошкільниками.

м.Жовті Води

Бєлова Тетяна Валеріївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №4 м. Жовті Води.

Формування та розвиток базових компентностей особистості (32 с.)

Творчий проект застосування інноваційних технологій щодо формування та розвитку базових компетентностей особистості.

Гусак Тетяна Анатоліївна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 34 м. Жовті Води.

Інтерактивні технології формування життєвої компетентності особистості (38 с.)

Розкрито роль інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності дошкільника. Додається конспект тренінгу «У згоді зі Світом, у згоді з Собою».

м.Марганець

Білоцерківська Вікторія Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Розвиток креативних здібностей та виховання гармонійної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в корекційно-відновлювальній роботі у дітей з вадами зору (86 с.)

Досвід містить методичні та практичні рекомендації щодо корекційно-відновлювальної роботи в групах для дітей з вадами зору засобами образотворчого мистецтва. Особливої уваги заслуговують матеріали досвіду, направлені на розвиток сенсомоторики, кольоророзрізнення, дрібної моторики пальців рук, фіксації погляду, узгодження в роботі очей і рук. удосконалення координації рухів, точності виконання дій, мислення, фантазії. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, практичним психологам, тифлопедагогам, батькам.

Дорошенко Галина Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 18 м. Марганця.

Фізичне виховання дітей з використанням інноваційних технологій та елементів народознавства як складова у всебічному розвитку особистості дитини ( 60 с.)

Досвід розкриває багатопланову роботу з фізичного виховання як головного засобу формування освіченої, творчої особистості з міцним фізичним і психічним здоров’ям. Поряд з традиційними формами фізичного виховання пропонуються і нетрадиційні: лікувальна фізкультура, психогімнастика, психотренінг, дихальна та пальчикова гімнастика, прийоми самомасажу. Представлений матеріал з народознавства сприяє підвищенню рухової активності дітей. Рекомендовано вихователям, інструкторам з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, батькам.

Литвин Наталя Василівна, завідуюча дошкільного навчального закладу, Булах Ольга Леонідівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Активізація батьків до співпраці з педагогічним колективом на основі індивідуального та диференційованого підходів (50 с.)

Пріоритетним питанням досвіду є залучення батьків до активної співпраці з педагогічним колективом, пошуку шляхів взаєморозуміння, використання сучасних форм роботи з батьками. Розкрито систему роботи консультативного психолого-педагогічного пункту «Паросток» для батьків, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад. Заслуговують на увагу практичні матеріали досвіду, які складені згідно віку дітей та допоможуть у підготовці дітей до навчання у школі. Рекомендовано вихователям ДНЗ, практичним психологам, батькам.

Яцків Лариса Іванівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 5 м. Марганця.

Індивідуальність як унікальність кожної дитини (81 с.)

Подано теоретичний та практичний матеріал з проблеми забезпечення творчого розвитку особистості дітей дошкільного віку, навчання дитини мислити та діяти творчо. Містить матеріали гурткової роботи. В основі лежить ідея раннього виявлення та розвитку творчих здібностей кожної дитини через проблемно-пошукові завдання, вправи, розвиваючі ігри, ігрові тренінги на розвиток уяви, мислення. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

м. Орджонікідзе

Бовтько Тетяна Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 11 «Сонечко» (ясел-садка) комбінованого типу культурологічного спрямування м. Орджонікідзе.

Організація гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку як засіб формування культури праці (73 с.)

У досвіді роботи викладено сучасні підходи до організації гурткової роботи у ДНЗ.

Запропоновано систему інтеграції мистецьких видів діяльності в організацію дитячої праці. Розроблено модель роботи з дітьми у напрямку ранньої профорієнтації. Поглиблена робота в даному напрямку допоможе сформувати життєві компетенції дитини, зміцнить загальну культуру, сприятиме вихованню творчої індивідуальності, яка поважатиме національні традиції.

Матеріали пропонують нетрадиційні, цікаві форми роботи з дітьми. Додатки розкривають зміст і форми проведеної роботи, адресовані педагогам-дошкільникам.

Гаврильців Антоніна Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Збагачення словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов’язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам» (126с.).

В досвіді ґрунтовно висвітлена робота по збагаченню словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов'язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Підбірка дидактичних, рухливих ігор, потішок, віршів, інсценівок дозволяє збагатити словник дітей, мова набуває зв’язного характеру.

Значне місце у своєму досвіді вихователь відводить проблемі залучення родини до участі в навчально-виховному процесі.

Матеріалами досвіду можуть скористатися педагоги, батьки та всі, хто причетний до виховання дітей.

Забуга Юлія Степанівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток мовленнєвої компетентності дітей раннього віку засобами сенсорної діяльності (77 с.)

Маючи досконалі знання з питання формування комунікативно-мовленнєвої компетенції у дітей молодшого дошкільного віку, автор обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також творчо підходить до вирішення проблеми, шляхом комплексного підходу до формування розвиненого мовлення та лексичного збагачення дитини.

Автор досвіду доводить, що необхідно розпочинати формувати комунікативно-мовленнєву компетентність як можна раніше, використовуючи різноманітні форми та методи роботи з дітьми. Цей практичний матеріал може стати в пригоді вихователям груп дітей раннього віку, які зацікавлені в ефективності формування у дітей комунікативно-мовленнєвої компетенції.

Зернаєва Лариса Петрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Впровадження складників здоров’я сфери життєдіяльності «Я сам» БКДО(103 с.)

У досвіді представлено календарно-тематичне планування, підбірка інтегрованих конспектів занять та ранкових бесід з дітьми, практичний матеріал і консультації для батьків «Валеологічна скарбничка дидактичних ігор».

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Колесник Ольга Миколаївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток особистості дитини через збагачення сюжетно-рольових ігор національними, фольклорними та сучасними мотивами (141 с.)

Методичний посібник розкриває основи сюжетно-рольової гри, що є невід’ємною складовою дитинства.

Пропонуються цікаві розробки сюжетно-рольових ігор, перспективне планування, фольклорні ігри, конспекти занять « Школи спілкування», робота з батьківської громадою та педагогами.

Заслуговує на увагу моніторингове дослідження через використання різноманітних ігрових методів та прийомів моделювання емоційно збагачених ситуацій.

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

Котарєва Ірина Іванівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Переорієнтація на нові принципи організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку через технологію «Психолого-педагогічного проектування» за БКДО, сфера «Культура», субсфера «Предметний світ» (120 с.)

У досвіді представлено планування за технологією «Психолого-педагогічного проектування за БКДО сфера «Культура», субсфера «Предметний світ».

Автор досвіду доводить, що саме технологія психолого – педагогічного проектування дає можливість розвинути творчу активність дітей, вміння досліджувати, самостійно шукати відповіді на питання, тому вихователь вважає за доцільне використовувати П3 в роботі зі своїми вихованцями.

Важливо, що діти навчилися не лише користуватися предметами, а й цінувати, берегти їх, поважати працю, вкладену людьми в їх виготовлення, орієнтуватися в правилах адекватної і безпечної поведінки у взаємодії з предметним світом. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Мельникова Віра Михайлівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування внутрішніх соціально-моральних інстанцій дошкільника (55 с.)

У досвіді представлено практичний матеріал щодо формування у дитини соціально-моральних навичок. Переорієнтація освітньо-виховного на позиції гуманізму сприяє розвитку інноваційної особистості дошкільника. Подані матеріали забезпечують здійснення планомірного розвитку у дітей морально-етичних інстанцій, правил етики, естетики. У досвіді використано матеріали зі спадщини В.О. Сухомлинського.

Новохрещена Ольга Володимирівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування дитячої субкультури через національно-патріотичне виховання (29 с.)

У досвіді обґрунтовані нові підходи до забезпечення формування у дошкільників основ національної самосвідомості через активні форми і методи навчання. Цікавим є дослідження по ознайомленню дітей дошкільного віку з традиціями українського народу через психолого-педагогічне проектування, блочно-тематичне планування.

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Наталія Андріївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Проектна культура в дошкільному навчальному закладі (45 с.)

Автор, маючи досконалі знання, навички роботи з кадрами та дітьми, обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також розробляє творчі підходи до вирішення проблеми здійснення освітньо-виховного процесу в ДНЗ на проектній основі.

Головна мета досвіду – створення нової сучасної злагодженої системи, що призводить до серйозних змін в ефективності навчально-виховного процесу. Саме за рахунок уведення в практику роботи ДНЗ системи проектування стало дійсно можливим виконання завдання: організація розвивальної педагогічної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Досвідом можуть скористатися керівники дитячих дошкільних закладів. В ньому вони знайдуть багато цікавого та корисного для практичного застосування.

Сбоєва Людмила Степанівна, вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 13 «Малятко» (ясел-садка) комбінованого типу корекційно-відновлювального спрямування м. Орджонікідзе.

Психолого-педагогічне проектування розвитку логіко-математичної компетентності у дітей з вадами мовлення старшого дошкільного віку (155 с.)

Одним із основних шляхів розв’язання поставленої проблеми є продумане використання психолого-педагогічного проектування через різні багатофункціональні форми організації навчально-виховної роботи, впровадження власного педагогічного досвіду з метою формування основ логіки та математики у дітей з особливими освітніми проблемами.

В досвіді роботи заслуговує на увагу різноплановість, варіативність, систематичність матеріалу для роботи з дітьми, батьками та педагогами.

Методично-практичний матеріал стане у пригоді педагогічним колективам спеціалізованих груп в організації практично-педагогічної інноваційної діяльності.

Сокол Галина Василівна, вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 5 «Червона Шапочка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Формування культури здоров'я дошкільників з особливими потребами шляхом використання сучасних корекційно-відновлювальних та здоров'єзберігаючих технологій (102 с.)

У досвіді відображено комплексний підхід до формування психічного та фізичного здоров'я вихованців, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Заслуговують на увагу перспективні плани роботи валеологічної студії «Абетка здоров'я» та батьківського клубу «Здоровий малюк», діагностична карта визначення рівня сформованості культури здоров'я вихованців з методикою проведення обстеження, практичний додаток для роботи з учасниками освітньо-виховного процесу щодо формування у дошкільників свідомого ставлення до життя, власного здоров'я, усвідомлення його пріоритету.

Рекомендовано вихователям дошкільних закладів, інструкторам лікувальної фізкультури.

Чмелівська Лідія Миколаївна, вихователь-методист Комунального дошкільного навчального закладу №16 «Берізка» (ясел-садка) «Центру розвитку дитини» м.Орджонікідзе.

Формування інноваційної особистості педагога.

У досвіді представлені матеріали міської майстерні гуманної педагогіки з проблеми: Застосування проектної технології в процесі організації краєзнавчої роботи з дошкільниками.

Зазначені форми роботи з даної проблеми сприяють підвищенню науково-теоретичної обізнаності педагогів у пріоритетних напрямках розвитку дошкільної ланки освіти в умовах модернізації, рівня професійної майстерності слухачів із опорою на їхній досвід використання проектної технології у роботі з дітьми; виробленню стійких педагогічних умінь здійснення гуманного особистісного підходу до дитини у напрямку формування інноваційної особистості.

Чумаченко Лілія Григорівна, музичний керівник Комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Педагогічні основи формування художньо-практичної творчої діяльності старшого дошкільника засобами музики, хореографії, театру (105 с.)

Досвід заслуговує уваги з точки зору накопичення та упорядкування матеріалу, в якому простежується тісний зв'язок освітньо-виховного процесу і системи роботи з дітьми та батьками. Робота містить цікавий практичний матеріал, як то: конспекти занять з різних видів діяльності, розробки сценаріїв свят, консультації, цікаві та оригінальні форми з дітьми та батьками. На заняттях діти грайливо, весело вчаться хореографічним та вокальним вмінням і навичкам, на заняттях гуртка розучують міні-спектаклі, вчаться володіти своїми емоціями, мімікою, жестами, тілом.

Цей практичний матеріал стане в пригоді музичним керівникам, які зацікавлені в ефективності формування у дітей художньо-практичної творчої діяльності.

м. Першотравенськ

Тельнова Лариса Миколаївна, завідуюча ДНЗ «Калинка», Трифонова Ольга Вікторівна, методист ДНЗ «Калинка» м. Першотравенска

Створення предметно-розвивального середовища в сучасному дошкільному закладі (51 с.)

Робота розкриває значення предметно-розвивального середовища, містить методичні рекомендації щодо практичного обладнання ігрових куточків (центрів, зон) з урахуванням сучасних вимог, містить фотоальбом із зображенням різноманітних куточків за видами діяльності (ігрова, художня, трудова, театралізована тощо).

Рекомендується для керівників, методистів та вихователів ДНЗ.

м. Синельникове

Адаменко Надія Валеріївна, музичний керівник дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Чарівне Сонечко (38 с.)

У досвіді запропоновано систему музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Цінним у досвіді є те, що передбачено ознайомлення дітей раннього віку з музичною грамотою засобами навчання грі на традиційних та нетрадиційних музичних інструментах.

Рекомендовано музичним керівникам дошкільних навчальних закладів/

Блошенко Олена Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового.

Планування пізнавальної діяльності у першій молодшій групі (20 с.)

У досвіді представлено планування пізнавальної діяльності для дітей першої молодшої групи. Розроблений проект надасть допомогу педагогам при плануванні навчально-виховного процесу.

Цінним у досвіді є підбірка авторських ігор, які допоможуть дітям оволодіти життєво необхідними вміннями, сприятимуть художньо-естетичному, мовленнєвому, пізнавальному та креативному розвитку малят.

Рекомендовано вихователям раннього дошкільного віку.

Блошенко Олена Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового,

Лимар Ала Яківна, вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Малятки-зернятки, спритні рученятки (20 с.)

У досвіді представлено підбірка авторських дидактичних ігор для дітей раннього віку з пізнавального, мовленнєвого, емоційно-соціального, виховання здорового способу життя та фізичного, художньо-естетичного розвитку.

Ігри спрямовані на розвиток у дітей дрібної моторики рук, мовлення, пізнавальних процесів мислення, пам’яті, підібрані з урахуванням авторського дидактичного посібника «Чарівні дерева».

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Бикова Тетяна Володимирівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 4 м. Синельникового.

Соціалізація - навчання жити в суспільстві /методичний аспект (18 с.)

Творчий доробок представлений розробками з використання інноваційних технологій в організації роботи з педагогами ДНЗ.

Цінність досвіду в його інноваційному потенціалі – комбінаторному, як одного із способів створення умов для застосування педагогами методів активного навчання в роботі з дітьми як складової частини інноваційної технології, що стимулює до самостійної пізнавальної діяльності, створює умови для творчості, до педагогіки співробітництва.

Рекомендовано методистам дошкільних навчальних закладів.

Пискун Олена Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Створення оптимального середовища для розвитку пізнавальної сфери дітей 2 -3 року життя (20 с.)

У досвіді представлено методичні рекомендації по організації предметно-ігрового розвивального, належного мовного середовища, створення оптимальних умов екологічного розвитку у групі дітей 2 – 3 року життя.

Розроблені вимоги до організації пізнавальної діяльності, які мають забезпечити педагоги та батьки, щоб дитина раннього віку зростала компетентною.

Цінним у досвіді є спрямування педагогів на реалізацію завдання Базової програми „Я у Світі” по впровадженню нових форм і методів роботи, підходів до організації навчально-виховного процесу та у створенні предметно-розвивального середовища для забезпечення умов для повноцінного розвитку дошкільнят.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Савко Ольга Юріївна, вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Чарівний папір (20 с.)

До досвіду ввійшли теоретичні матеріали з історії виникнення витинанок, план гуртка, конспекти практичних занять з дітьми.

Матеріал спрямований на розвиток у дітей старшого дошкільного віку творчості, конструктивного мислення, рухової та зорової пам’яті, дрібної моторики рук, естетичного смаку, розвитку креативності.

Цінним у досвіді є можливість використання його вихователями початківцями в організації та плануванні гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Ушакова Людмила Григорівна, методист дошкільного навчального закладу № 5м. Синельникового.

З казкою подружиш – здоровим будеш (30 с.)

Дбаючи про реалізацію компетентнісного підходу, заявленого Базовою програмою „Я у Світі”, у досвіді представлено добірку авторських інтегрованих занять для дітей 5-6 років, зокрема зі сфери життєві „Я сам”, які активізують вже набуті дітьми знання та сприяють їх застосуванню на практиці, шляхом включення відповідних завдань до цікавих ігор.

Цінним у досвіді є можливість широко впроваджуючи в практику інтегровані заняття, забезпечувати цілісний комплексний розвиток малят, їхню життєву компетентність, передбачати їх психологічний супровід, змінювати процес взаємодії вихователів з дітьми.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

м. Тернівка

Уварова Людмила Йосипівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності (80 с.)

У досвіді представлено необхідний матеріал для формування у дітей гігієнічних навичок, основ здорового способу життя та норм безпечної поведінки.

Цінним у досвіді є використання сучасних нетрадиційних методів та прийомів, які формують у дітей розуміння того, що своє здоров’я, своє життя треба вміти берегти і захищати.

Рекомендовано вихователям груп раннього віку.

Ярусевич Олена Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування культури поведінки та моральних якостей у дошкільників за допомогою проблемних та педагогічних ситуацій (80 с.)

У досвіді подаються сучасні нетрадиційні методи та прийоми, які за допомогою створених педагогічних та проблемних ситуацій, в ігровій діяльності навчають дітей життєвій необхідності особистісно-орієнтованому спілкуванню, підвищенню культури поведінки, шляхетності у взаєминах з однолітками та дорослими.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Верхньодніпровський район

Акулова Наталія Олександрівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 2.

Співдружність дошкільного навчального закладу та родини – запорука гро­мадянського зростання дошкільнят (6 с.)

Досвід розкриває різноманітність форм та методів роботи з батьками, пропонується модель взаємодії дошкільного навчального закладу та родини. В досвіді представлено конспекти занять, консультації, анкети та поради батьками.

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Андрієнко Наталія Борисівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу №1,

Караул Любов Антонівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 1.

Світ чудес – вишиванки (8 с.)

Представлений досвід розкриває комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі з використанням народної творчості, спрямований на розвиток у дошкільників емоційної, морально-вольової, психічної сфери.

Досвід може використовуватися як педагогами ДНЗ, так і батьками.

Бражнік Олеся В’ячеславівна, вихователь фізичної культури Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспекти занять:

«Подорож до казки» (6 с.)

«Свято Чомусиків» (8 с.)

«Космічні пригоди» (8 с.)

«Путешествие по джунглям (4 с.)

Збірник конспектів занять, де вихователь фізичної культури розкриває механізм спонукання дошкільників до активної пізнавальної діяльності, закріплює знання дітей про космос, явища природи за допомогою нестандартних методів і прийомів, які використовують на занятті по фізичній культурі. Використовуючи нетрадиційну методику М.М.Єфименка, вихователь допомагає розкрити творчу особистість, уміння дітей фантазувати та знаходити вихід із надзвичайних ситуацій.

Розраховано на вихователів, вихователів фізичної культури.

Вавушко Галина Борисівна, вихователь Новомиколаївського дошкільного навчального закладу.

Екологічний проект «Життя тварин взимку». Субсфера «Природа планети Земля». (14с.)

Заняття уточнює та узагальнює знання дітей про умови та спосіб життя тварин взимку. Виховує любов до природи.

Розраховано на вихователів дошкільних груп.

Рекомендовано для вихователів та батьків.

Костюченко Лариса Миколаївна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Плюйко Людмила Іванівна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Стрижак Валентина Миколаївна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу.

Сфера життєдіяльності Природа. Еколого-валеологічне виховання, тема «Учімося любити природу» (15 с.)

У даному посібнику представлені практичні природоохоронні заходи, широка пропаганда щодо охорони комах, матеріали містять практичні завдання та підібрані художні твори, спрямовані на реалізацію завдань сфери «Природа» базової Програми « Я у світі».

Рекомендовано вихователям дитячих дошкільних закладів.

Крайнік Ольга Михайлівна, вихователь-методист Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Перспективне планування роботи з валеології та безпеки життєдіяльності (6 с.)

Для усвідомленого ставлення до свого здоров’я дошкільникам необхідно засвоїти знання про свій організм, гігієнічні норми поведінки, праці, навчальної та ігрової діяльності, який вона вдосконалюватиме все життя. Цю роботу з дітьми можна планово і систематично проводити з дітьми, використовуючи даний посібник.

Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Шевкаленко Олена Володимирівна, музичний керівник Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8,

Чуприна Юлія Григорівна, вихователь естетичного циклу Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспект заняття «Навчаємось цікаво» (6 с.)

Комплексне бінарне заняття передбачає спонукання до творчої активності дошкільнят та творчої співпраці педагогів. Конспект розроблено за новою програмою розвитку дошкільників «Я у Світі», сфера «Культура», змістовна лінія «Світ мистецтва».

Розраховано на музичних керівників, вихователів, вихователів зображувальної діяльності.

Шмідт Віра Андріївна, завідуюча дошкільним навчальним закладом №8.

Досвід роботи ясла-садка по створенню системи виховання здорового способу життя та безпечної поведінки дошкільників (60 с.)

Даний посібник розкриває головні завдання науково-педагогічних принципів створення системи виховання безпечної поведінки дошкільників і має практичну спрямованість.

Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Дніпропетровський район

Гончар Тетяна Іванівна, логопед вищої категорії ДНЗ №6 «Червона Шапочка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Розвиток фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з мовленнєвими недоліками (корекційно-відновлювальна робота) (9 с.)

Головна мета посібника – створення умов для розвитку операцій слухової уваги та пам’яті, формуванні фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, фонематичних уявлень у дітей дошкільного віку з вадами мовлення. Пропонуються ігрові завдання для розвитку фонематичного аналізу.

Рекомендовано для логопедів, вихователів дитячих садків, батьків.

Волошко Оксана Петрівна, вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Узагальнений досвід нетрадиційних форм роботи з дітьми із зображувальної діяльності „Витівки фарби-чарівниці” (30 с.)

Для розвитку творчої уяви дошкільнят вихователь пропонує малювання різноманітними матеріалами та розважальними (нетрадиційними) техніками: пальцями, долонькою, квачиком, свічкою; гармонійно поєднує класику та сучасність, традиції та новаторство, універсальне та індивідуальне.

В роботі вміщено витяг з плану роботи вихователя і конспекти занять. Матеріал розрахований на вихователів дошкільних навчальних закладів.

Пуздря Тетяна Миколаївна, вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Формування моральних якостей патріотів малої батьківщини (25 с.)

Досвід вміщує матеріали з історії України і рідного міста, обереги та їх значення в житті українців, про народні традиції, обряди, свята. Розкриває особливості організації роботи педагогічного колективу щодо активізації цього напрямку роботи в дошкільному закладі.

Рекомендовано для використання вихователям дошкільних навчальних закладів.

Яцишина Луїза Михайлівна, завідуюча ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району,

Шевченко Олена Володимирівна, методист ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Як навчити дитину думати (70 с.)

Наш досвід роботи розкриває проблему використання основних методів ТРВЗ для креативного та інтелектуального розвитку дітей, допомагає вихователям добирати оптимальні технології та найбільш результативні методи для підвищення ефективності роботи з дітьми.

Свій досвід ми рекомендуємо використовувати педагогам дошкільних закладів в практичній роботі з дітьми.

Яцишина Луїза Михайлівна, завідуюча ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Літо – цемаленьке життя (8 с.)

Матеріали досвіду розкривають новітні підходи до створення оптимальної моделі оздоровчо-розвивальної роботи з дітьми в літній період на основі впровадження продуктивних та здоров’язберігаючих технологій.

Автор досвіду пропонує систему адміністративних заходів, науково-методичного супроводу, заходи для батьків та педагогів щодо проведення літнього оздоровлення дітей.

Шевченко Олена Володимирівна, практичний психолог, методист ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Подорож до Пісочної країни (32 с.)

Матеріали досвіду розкривають проблему використання ігор на піску, як одну із форм природної діяльності дитини.

Створення картин з піску, придумування різних історій дозволяє малюкам передавати свій життєвий досвід і знання, відкривати разом з дорослими закони довкілля.

Пропонуються дидактичні ігри та вправи, які можна провести в піску з дітьми, а також конспекти занять. Заслуговує на увагу матеріали консультацій для батьків.

Мороз Ірина Володимирівна, вихователь ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Ми з вами, ви з нами й всі ми – разом (73 с.)

Пропонуються цікаві форми роботи, які допоможуть залучити батьків до участі в житті дитячого колективу, будуть спонукати їх до підвищення своєї педагогічної культури, допоможуть відчути себе активними учасниками навчально-виховного процесу дитячого садка.

Автор ділиться досвідом роботи з батьками через такі форми спільної діяльності з батьківською громадськістю як семінари-практикуми „батьківські посиденьки”, „день відкритих дверей” тощо.

Криворізький район

Карачун Людмила Петрівна, вихователь Новопільського дошкільного навчального закладу «Снігуронька» Криворізького району.

Збереження фізичного здоров’я дошкільників через використання нестандартних методик (44 с.)

Даний досвід пропонує матеріал по формуванню здорового способу життя вихованців, систему рухових умінь і навичок, нестандартні методики з фізичного розвитку дітей дошкільного віку: у-шу, бебі-йога, хат-ха йога, кунг- фу, мімічні та пантомімічні рухи, оздоровчі комплекси з елементами психогімнастики, вправи системи ігрового стрейтчингу, асану, дихальної гімнастики, вправи-мудри, пластик-шоу, ритмічної гімнастики.

Досвід допоможе вихователям вирішити проблеми фізичного виховання в єдності фізичного, духовного, соціального і психічного благополуччя особистості.

Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Паливода Тетяна Михайлівна, вихователь Лозуватської школи – саду Криворізького району.

Проектна культура вихователя (14 с.)

Даний матеріал презентує психолого – педагогічний проект «Проектна культура вихователя». Кінцевим результатом роботи над проектом є практико -методичний посібник «Планую за програмою «Я у світі» (старший вік дітей). У ньому автор подає оригінальну блочно – тематичну технологію побудови тематичного, перспективного планів на рік за 9-ма тематичними циклами, сферами життєдіяльності, лініями розвитку та дві форми календарного плану. Вона базується на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей, системної послідовності, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Вихователь подає також алгоритми, схему – порадник по організації буття дошкільника.

Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Рибак Любов Іванівна, завідуюча Новопільським дошкільним навчальним закладом «Снігуронька» Криворізького району.

Організація розвивального середовища як умова розвитку життєвої компетентності дітей дошкільного віку (60 с.)

В колективному досвіді вихователів дошкільного закладу розкрита система роботи по створенню розвивального середовища, яке дає можливість успішному переходу до роботи по Базовій програмі «Я у світі», сприяє формуванню життєвої компетентності дітей, творчої активності, креативному мисленню.

Досвід включає теоретичне, обслуговування та практичний матеріал по створенню розвивального середовища в дошкільних закладах.

Рекомендовано керівникам та вихователям дошкільних закладів.

Магдалинівський район

Кабанець Олена Олексіївна, вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка».

Забезпечення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасному дошкільному закладі (35 с.)

У досвіді розкрита система зміцнення здоров’я дітей, яка передбачає різноманітні форми та методи загартування організму дитини. Зібрано теоретичний та практичний матеріал з даної теми.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Черниш Валентина Вікторівна, вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №2 «Веселка».

Громадянське виховання в дитячому садку (25 с.)

Підбір матеріалів спрямований на формування особистості громадянина України, якому притаманні громадська культура, усвідомлення цінності свобод, прав людини та виконання ним своїх обов’язків, відповідальність, готовність до активної участі у громадському житті.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів та батькам дошкільнят.

Нікопольський район

Жулай Наталя Олексіївна, завідувачка Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Вінник Світлана Володимирівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Курдуп Лариса Іванівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Цимбал Інна Олександрівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району.

Дитячий садок успіху. Досвід роботи по формуванню життєвих компетентностей дошкільника (116 с.)

Запропонований матеріал є досвідом творчого колективу по створенню системи роботи для формування гармонійної особистості дошкільника з використанням інноваційних педагогічних технологій.

Представлено багато нетрадиційних занять, свят, рекомендацій по створенню розумових карток Т. Бьюзена, порад для батьків. Рекомендовано для вихователів та вихователів-методистів дошкільних закладів.

Юркович Тамара Вікторівна, методист з питань дошкільної освіти відділу освіти Нікопольського району.

Використання інтерактивних форм роботи в процесі формування інноваційної культури педагогів дошкільних закладів (21 с.)

Робота містить теоретичний і практичний матеріал, який допоможе виявити рівень сформованості педагогічної рефлексії, керівникам дошкільних закладів створити сприятливі умови для самореалізації педагогічних кадрів, активізувати їх на творчий пошук найоптимальніших засобів та прийомів роботи з дітьми.

Павлоградський район

Бричко Наталія Анатоліївна, вихователь Межиріцького дошкільного навчального закладу №2 Павлоградського району.

Реалізація освітнього змісту сфери «Природа», Базового компонента дошкільної освіти через сучасну організацію роботи з старшими дошкільниками (40 с.)

Матеріал містить доробки інтелектуальних ігор, словесно-логічних завдань, екологічних задач, планування гурткової роботи та тижня природи, моделювання сюжету казок, складання оповідань за картинками. Подана система роботи з дітьми, допоможе педагогам дошкільних закладів розширити компетентність дітей стосовно природи.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Чижик Валентина Михайлівна, вихователь Межиріцького дошкільного навчального закладу №1 Павлоградського району.

Формування екологічної культури дошкільників (30 с.)

Мета даного посібника – допомогти педагогам дошкільних закладів у створенні предметного екологічного середовища, удосконаленні та урізноманітненні форм, методів роботи з дітьми у відповідальності з вимогами Базового компонента дошкільної освіти.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Таран Олена Геннадіївна, вихователь Булахівського дошкільного навчального закладу Павлоградського району.

Розвиток національного виховання дітей різновікової групи (22 с.)

Автором подано методику проведення занять, ігор щодо національного виховання дітей в різновіковій групі. Вміщено дидактичний матеріал, конспекти інтегрованих занять, орієнтоване планування роботи з національного виховання дітей різновікової групи.

Рекомендовано вихователям різновікової групи

Зінчук Тетяна Григорівна, вихователь Богданівського дошкільного навчального закладу Павлоградського району.

Соціалізація дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу (21 с.)

У даній збірці подано розробки занять ігор, вправ з дітьми, поради батькам, що спрямовані на розвиток та набуття соціального досвіду дітей середнього дошкільного віку.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів, а також батьків.

Солонянський район

Азарова Наталія Михайлівна, завідувачка Новопокровського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Психолого-педагогічне проектування в роботі з дошкільниками (20 с.)

Автор пропонує Проект «Лабораторії народної медицини», в якому розкриваються форми організації пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку та форми активізації батьків у реалізації даного проекту.

Баралей Надія Григорівна, вихователька Привільнянського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Забезпечення емоційного і духовного комфорту та творчого саморозвитку дошкільника (23 с.)

У даному досвіді розкрито форми роботи з дошкільниками у різних сферах життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам» для повноцінної дитячої діяльності. Висвітлено шляхи реалізації завдань Базової програми розвитку дитини «Я у світі».

Шольдіна Алла Валеріївна, завідувачка Мопрівського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Національне виховання дошкільників. Зберігаємо та відроджуємо (49 с.)

В матеріалах досвіду розкривається сутність поєднання народних традицій і сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми. Досвід містить цікавий практичний матеріал із формування естетичних, культурних навичок вивчення пісенного та усного народного надбання українського народу через ознайомлення зі звичаями та обрядами.

Томаківський район

Лук’янчук Еріка Едвардівна, вихователь дошкільного навчального закладу «Казка» смт.Томаківка Томаківського району.

Дитина пізнає навколишній світ шляхом ознайомлення зі своїми правами (98 с.)

У досвіді представлено матеріали: про розвиток правових знань дитини, рекомендації щодо формування у дітей відповідальності перед суспільством і державою, модель системи роботи дошкільного закладу з правового виховання; розроблені етапи роботи з дошкільниками по правовому вихованню та формуванню в них правового світогляду; система методичної роботи ДНЗ з правового виховання дошкільників та їх батьків.

До практичної частини додано: розробки занять для різних груп; підбірка дидактичних ігор з правового виховання; надана літературно-правова скринька. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Царичанський район

Гаврилюк Валентина Григорівна, вихователь Царичанського дошкільного навчального закладу № 1 “Ромашка” Царичанського району.

Розвиток логіко-математичного мислення у дітей через дидактичну гру (23 с.)

Досвід роботи розкриває вплив дидактичної гри на розвиток логічного мислення у дітей під час занять та в повсякденному житті. Подані приклади розвивальних ігор переважно опосередкованого впливу на дитину по формуванню початкових форм абстрагування, узагальнення, умовисновків.

Розрахований на вихователів старших груп дошкільних закладів.

Погоріла Ельміра Альбертівна, інструктор з фізичного виховання Царичанського дошкільного навчального закладу №1 “Ромашка” Царичанського району.

Вплив нетрадиційних реабілітаційно-оздоровчих заходів на зміцнення здоров’я дітей (36 с.)

Досвід роботи розкриває шляхи зміцнення та відновлення здоров'я дітей дошкільного віку. Представлена палітра реабілітаційно-оздоровчих заходів: психоформула “Я здоровий!”, пальчикова, дихальна та інші види гімнастики, коригуючі вправи, самомасаж, стрейтчингові, фізкультурні ігрові вправи. Розрахований на інструкторів з фізичного виховання та вихователів дошкільних навчальних закладів.

Широківський район

Дубнюк Тетяна Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 4 «Берізка» смт.Широке Широківського району.

Правове виховання дітей дошкільного віку (30 с.)

У досвіді представлено матеріал розроблений для дітей старшого дошкільного віку: перспективне планування навчальної діяльності, тематичний підбір дидактичних ігор, вправ, казок, розв'язання життєвих ситуацій, які допоможуть формуванню у дошкільників первинних уявлень про права й свободи кожної людини та рекомендації і пам'ятки для батьків

Призначений для вихователів дошкільних закладів.

Початкова освіта

Дніпропетровськ

Обух Любов Іванівна, вчителька початкових класів СЗШ № 69 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Розвиток операційного та комбінаторного мислення в рамках програми «Росток» (37 с.)

У збірці містяться матеріали (ігри, вправи, практичні завдання тощо), які допоможуть вчителеві активізувати навчальний процес, сприятимуть розвитку пізнавального інтересу, оперативного і комбінаторного мислення, пам’яті, уваги.

Призначено для вчителів, які працюють за програмою «Росток», проте певні завдання можуть бути використані і в класах, які навчаються за традиційною системою.

Вдовиченко Інна Іванівна, вчителька початкових класів СЗШ № 69Індустріального району м. Дніпропетровська.

Ранкові зустрічі (58 с.)

Цей збірник містить зразки ранкових зустрічей, якими починається кожний робочий день у класі за програмою «Крок за кроком». У вступній статті вчителька нагадує структуру ранкової зустрічі та підкреслює її значення в опануванні різноманітних соціальних і навчальних навичок, вихованні почуття колективізму, доброти, чуйності, доброзичливості, вміння висловлювати і відстоювати свої думки та прислухатися до інших.

Матеріали збірника можуть бути використані вчителями початкових класів під час ранкових зустрічей, свят, позакласних годин, а також уроків з курсу «Я і Україна», «Довкілля».

Ленчик Галина Володимирівна, вчителька початкових класів НВО №292 Кіровського району м. Дніпропетровська.

Розвиток творчого мислення молодших школярів у системі розвиваючого навчання Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова (110 с.)

У посібнику надано методичні рекомендації, зразки уроків та коментарі до них, вправи для розвитку мислення, творчої уяви учнів. Подані зразки дитячих робіт. Розкрито перевагу систем розвиваючого навчання в порівнянні з традиційною системою.

Матеріали посібника рекомендуються вчителям початкових класів для використання в практичній роботі.

м.Дніпродзержинськ

Байдак Ірина Борисівна, учитель початкових класів загальноосвітнього комплексу "Дошкільний заклад компенсуючого типу - середня школа з класами охорони та корекції зору" №22 м. Дніпродзержинська,

Чередниченко Олена Олександрівна, учитель початкових класів загальноосвітнього комплексу "Дошкільний заклад компенсуючого типу - середня школа з класами охорони та корекції зору" №22 м. Дніпродзержинська.

Впровадження інтерактивних технологій в організацію виховного процесу з метою формування і становлення морально-етичних якостей молодших школярів (30 с.)

Методичний комплекс, розроблений вчителями відповідно до авторських програм з етики.

В комплексі представлені матеріали з етики, які дають можливість вчителю у захоплюючій формі перевірити рівень сформованих компетентностей учнів з морально-етичного виховання.

Методичний комплекс розраховано на вчителів початкової школи.

Зайцева Зоя Валентинівна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Нова філософія оцінювання особистісних досягнень учнів з математики (с. 28)

Нова філософія оцінювання особистісних досягнень учні з математики представлена на засадах створення змістовної, значущої та цікавої з позиції загальних уявлень про навколишній світ системи математичних понять, дослідження і застосування математичних моделей світу.

Підсилення логічної, алгоритмічної та комбінаторної змістових ліній готують учнів до продуктивного засвоєння навчального матеріалу.

Графічна частина досвіду побудована на основі схем, таблиць, бліц-турнірів, кросвордів, завдяки яких учні оволодівають предметними компетенціями.

Досвід є своєрідним орієнтиром з питання реалізації гуманізації освіти, збагачення духовного потенціалу учнів.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Кирсань Олена Миколаївна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Розвиток усного мовлення першокласників (32 с.)

Представлений посібник розкриває систему роботи вчителя з розвитку усного мовлення першокласників. В роботі викладені основні педагогічні ідеї вчителя з розвитку мовлення учнів першого класу. Автор надає теоретичний аспект даного питання, програмові вимоги щодо розвитку усного мовлення, критерії оцінювання, моніторингові дослідження, оцінний лист розвитку усного мовлення, розробки уроки корекції.

Пропонована публікація базується на основі програми для середньої загальноосвітньої школи, Державного стандарту початкової освіти.

Супровідник допоможе вчителям перших класів розвивати комунікативну компетентність молодших школярів, їх мовленнєве зростання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кирсань Олена Миколаївна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Маршрутні листи та дорожні карти на уроках освітньої галузі «Мови та література», 2 клас (24 с.)

Пропонована публікація дозволить вчителям початкової школи реалізувати в педагогічній діяльності опанування учнями багатокомпонентного змісту освітньої галузі « Мови та література», сприяти усвідомленню учнями мовних понять та вмінь, розвивати предметні та життєві компетентності.

Посібник містить методичний супровід для вчителів, супровідник для учнів, маршрутні листи щодо проведення уроків української мови та читання у 2 класі.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Ковтун Тамара Пилипівна, вихователь групи продовженого дня середньої загальноосвітньої школи №9 м. Дніпродзержинська.

Розвиток молодшого школяра в процесі ігрової діяльності (32 с.)

Посібник призначений для вихователів групи продовженого дня, а також для вчителів молодших класів. Він містить набір виховних заходів для учнів 1-4 класів, які мають напрямок методик, заснованих на використанні ігрових моментів, що забезпечують необхідні емоційні умови для всебічного розвитку особистості. Колективні творчі справи – пізнавальні, художні, спортивні, суспільно-політичні, організаторські – це насамперед спільне повнокровне життя вихователів і дітей, які діють разом.

Колодонос Олена Миколаївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 21 м. Дніпродзержинська.

Формування пізнавального інтересу молодших школярів.

У досвіді представлені уроки для учнів 1-го класу. З метою розвитку пізнавального інтересу на своїх уроках вчителька створює проблемні ситуації:

 • зіткнення учнів із суперечливими фактами;

 • показ помилок, до яких призводить незнання певної теми;

 • постановка перед молодшим школярем дослідницьких завдань;

 • спонукання учнів до узагальнення фактів;

 • спонукання учнів до аналізу фактів і явищ;

 • створення елементів дискусії;

 • створення умови, коли учні переконуються в недостатності своїх
  знань і відчувають потребу набути нових для того, щоб відповісти на
  поставлене запитання.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Литвин Антоніна Іванівна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу № 13 м. Дніпродзержинська.

Використання методичних розробок «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання» в початкових класах (61 c.)

У досвіді представлені мовні розминки до теми «Вірші українських поетів» (3 клас), «Осінні примовлянки», збірник скоромовок, а також «Щоденник для запису досягнень в опануванні технікою читання учнів 1-4 класів», вправи, завдання, ігри для формування і розвитку швидкого і свідомого читання, які дозволяють забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням розвитку кожної дитини.

Рекомендований вчителям початкових класів на уроках читання.

Любімцева Наталія Петрівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи №25 м. Дніпродзержинська.

Мереживо осінніх барв (30 с.)

У посібнику представлено статтю про звичаї українського народупов’язані з осінню, добірка сценаріїв, віршів, ігор, конкурсів до свят осіннього циклу, матеріали спостережень за природою, народні прикмети.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на уроках, так і в позакласних заходах, спрямованих на всебічний розвиток особистості, залучення його до пізнання та шанування традицій українського народу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мельник Олена Геннадіївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №36 м. Дніпродзержинська.

Використання інтерактивних методів навчання у школі І ступеня як напрямок розвитку інноваційної особистості (75 с.)

Запропоновані методичні матеріали розкривають інноваційні підходи до організації навчання у школі І ступеня. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Застосування цих методів допомагає виховувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших.

У збірці викладено й розкрито практичні рекомендації з організації навчальної діяльності учнів школи І ступеня з використанням інтерактивних педагогічних технологій у 1-4 класах.

Рекомендовано для вчителів початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів, середньої загальноосвітньої школи № 38 імені І.О. Секретнюка м. Дніпродзержинська.

Використання методичного матеріалу на уроках математики, читання, природознавства, української мови, праці у початковій школі (45 с.)

У досвіді представлено розробки та фрагменти уроків для учнів 1-4 класів. Матеріал являє собою тематичний комплексний підбір різнорівневих завдань, схем, кросвордів, тестових завдань і є мотивуючим матеріалом для вивчення нового та сприяє активізації учнів під час навчального процесу. Цінним у досвіді є можливість використання його як на різних етапах засвоєння знань так і в ході закріплення та повторення.

Рекомендовано учителям початкової школи.

Нетребко Надія Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 12 м. Дніпродзержинська.

Через рухову активність до здорового способу життя (14 с.)

У досвіді представлено методичний комплекс валеологічних пауз, розроблений та підібраний вчителем для учнів початкової школи. Комплекс включає в себе: вправи для постави, для покращення кровообігу головного мозку, рухливі ігри, тренінг м’язового розслаблення, різні види фізкультхвилинок. Комплекс допомагає: позитивно сприймати оточуюче середовище; пізнавати світ через гру; не тільки розслабляти м’язи, а й усвідомлювати стан спокою; проводити профілактику захворювань очей; керувати своїм психічним станом.

Цінним у досвіді є щоденне використання його елементів з метою поліпшення здоров’я дітей та зняття фізичної та розумової втоми під час навчального процесу.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Розвиток зв’язного мовлення. Нестандартні уроки 1-4 класи (160 с.)

Запропонований посібник містить авторські курси «Слово про слово» (1 клас), «Мислю образами, звуками, музикою, поезією» (2 клас), «Школа поезії» (3 клас), «Школа юних казкарів» (4 клас), основними завданнями яких є формування творчої уяви молодших школярів.

Форми проведення уроків розвитку зв’язного мовлення та їх методика різнопланові. Уроки-подорожі, звіти, фестивалі, круглі столи, уроки психологічної підтримки, енциклопедичні ігри, семінари захоплюють дітей і спонукають до творчості.

Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Щоденник розвитку особистості учня 1-4 класів (64 с.)

Пропонований матеріал забезпечить всебічне вивчення особистості учня і дієвий зворотній зв'язок “учень-вчитель-психолог“. Різноманітні завдання, ігри, тести, анкети, оригінальний літературознавчий матеріал допоможуть учителю проводити роботу, спрямовану на соціальну адаптацію школярів, цікаво й систематично.

Щоденник можна використовувати на уроках етики, на уроках курсу «Я і Україна», годинах психологічної підтримки та спілкування, на виховних бесідах і в позаурочний час.

Для учнів початкових класів, психологів, соціальних педагогів, батьків.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

«Школа радості» В. Сухомлинського (57 с.)

У досвіді представлено дидактичний матеріал з української мови, зібраний і розроблений власноруч за методикою В. Сухомлинського. Тут зібрано хвилинки каліграфії та ерудитів, прислів’я, загадки, кросворди, вікторини, вірші, вправи за творами В. Сухомлинського.

Запропонований дидактичний матеріал спрямований на те, щоб повторити та узагальнити основні граматичні та фонетичні поняття, а також удосконалити навички зв’язного усного та писемного мовлення.

Завдання можна використовувати індивідуально-диференційовано, залежно від розвитку й успішності учнів.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Математична скарбничка (у ІІ частинах) (40 с.)

Основні математичні поняття і ознайомлення з таблицею додавання та віднімання висвітлено у довіднику. Більшість матеріалу подано у віршованій формі. Висвітлено методику ознайомлення з письмом цифр (від 1 до 9 та 0), згідно діючої програми.

Для учнів початкових класів, вчителів, вихователів дитячих садочків та дбайливих батьків.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Найкращі вчителі – це словники (28 с.)

Запропонований посібник містить матеріал по ознайомленню з словниками учнів початкової ланки школи. Дано тлумачення слова “словник“, синоніми до нього (види словників), абетка видів словників, загадки про словники, термінологічний словничок-малючок, тлумачний словничок термінів, віршований матеріал про словники.

Для учнів та вчителів початкової ланки та 5х-7х класів, мовознавців, що ведуть гурткову роботу, класоводам для роботи на уроках мови, читання та організації мовних свят, ранків тощо.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Цікаві ігрові диктанти для школярів від Петрівни (79 диктантів для тих, хто тільки починає вчитися…).

У процесі роботи за даним посібником учні глибоко опановують матеріал, що належить до “Програми“: голосні – приголосні, м’які – тверді, дзвінкі – глухі, двозвучні; відкриті – закриті склади, одно- дво- трискладові слова; категорії роду, числа, відмінки; вчаться складати склади, слова, речення, тексти; знайомляться зі зменшувано-пестливими словами. Значно збагачується їхня лексика, особливо за рахунок використання прислів’їв, загадок, скоромовок, тощо. Розвивається окомір, пам'ять, фантазія. З’являється впевненість у собі, у своїх силах, інтерес до навчання.

Формуються мілкі м’язи руки. Кожен диктант заставляє думати, мислити, порівнювати, співставляти та аналізувати.

Для дітей молодшого шкільного віку, вчителів, студентів педвузів, тощо.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Абетка з історії роду українського (18 с.)

Посібник містить цікавий історичний матеріал про символіку українського народу, видатних українських діячів, дає тлумачення слів, короткі відомості про події і персоналії. Матеріал розташовано у алфавітному порядку. Розроблено тематичні хвилинки каліграфії.

Адресовано вчителям початкових класів, вчителям, що викладають народознавство, українознавство, ведуть гуртки історії рідного краю тощо.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Робота із словниковими словами у 1-4х класах (за новою програмою).

Орфографічний, тлумачний віршований словничок, ігри, прислів’я, кросворди, загадки, хвилинки каліграфії на базі словникових слів. Допоможе легко і твердо в цікавій формі ознайомити з “важкими“ для написання словниковими словами. Є, по суті, чудовим орфографічним тренажером.

Для вчителів, учнів 1-4х класів, дбайливих батьків, студентів педагогічних навчальних закладів.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Силуетна азбука (10 с.)

У збірочці подано варіанти конструювання букв з деталей ігор “Веселий квадрат“, “Танграм“, “Колумбові яйце“, та конструювання малюнків-предметів до звукових моделей слів. Забезпечує розвиток логіки, зорово-просторових уявлень та мілких м’язів руки. У цікавій формі знайомить з літерами, з звуковим аналізом слів.

Для учнів, вчителів початкової школи, студентів педагогічних навчальних закладів, дбайливих батьків.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

100 математичних диктантів для шести річок (30 с.)

Низка цікавих математичних вправ і завдань для шестирічних школярів у ігровій формі, що допоможуть засвоїти програму з математики швидко і якісно. Різноманітність диктантів дозволяє уникнути повторення і підняти цікавість дітей до занять математикою.

Розраховано на вчителів початкової ланки, вихователів ГПД, учнів початкової ланки та їх дбайливих батьків.

Павленко Людмила Петрівна, вчитель-методист початкових класів колегіуму №16 м. Дніпродзержинська.

Настуніна табличка (60 с.)

Посібничок допоможе у ігровій формі вивчити таблицю множення. За методикою Шаталова, який давав новий матеріал на уроці 7-8 разів новим способом щоразу, до кожного стовпчика таблиці подано до 15 завдань на закріплення таблиці. Випробовуваний. Є зошитом з друкованою основою і розмалюйкою одночасно стимулює розвиток логіки, мілкої мускулатури руки тощо. Надихає дитину на творчість.

Для учнів, вчителів початкової ланки та дбайливих батьків.

Приходько Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 26м. Дніпродзержинська.

Розвитоклогічного мислення школярів в процесі вивчення математики (53 с.)

Автор пропонує систему роботи по формуванню обчислювальних навичок через використання задач-жартів, задач з логічним навантаженням, ігор, головоломок. Практична частина досвіду включає розробки уроків.

Даний матеріал рекомендовано вчителям початкових класів для використання на уроках математики з метою якісного засвоєння навчального матеріалу, розвитку творчих здібностей учнів.

Пузенко Наталія Михайлівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №36 м. Дніпродзержинська.

Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі в школіІ ступеняза допомогою інтерактивних методів навчання (100 с.)

У досвіді представлено методичні матеріали, що розкривають методи та способи створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі на основі сучасних інтерактивних технологій. Використання цих методів сприяє саморозвитку і самореалізації особистості учнів, допомагає виховувати людину з активною життєвою позицією.

Матеріали являють собою сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших, створюють умови для ситуації успіху.

Використання практичних рекомендацій з організації навчальної, методичної діяльності щодо застосування інтерактивних методів є цінним у досвіді.

Рекомендовано для вчителів початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Рубцова Ніна Миколаївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №35 м. Дніпродзержинська.

Виховання і розвиток особистості молодших школярів в процесі навчання.

Працюючи над темою виховання і розвиток особистості молодшого школяра в процесі гри вчитель СЗШ №35 Рубцова Н.М. в уроках практикумах в початкових класах висвітлює, як викликати пізнавальні інтерес учнів до навчання, урізноманітнює уроки різноманітними прийомами, а саме грою. Навчальна гра дає можливість більше дізнаватися про учня, відкрити його, як особистість.

Розраховано на вчителів початкових класів.

Сич Світлана Дмитрівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №36 м. Дніпродзержинська.

Особистісно орієнтоване спілкування на уроці як спосіб стимулювання навчальної праці молодших школярів (100 с.)

У досвіді представлено способи та прийоми створення сприятливих умов для навчання та виховання життєвокомпетентнісної особистості, за яких кожен учень відчує успішність та інтелектуальну спроможність.

У арсеналі методичних засобів є різні форми роботи проведення нестандартних уроків, тести та позакласні заходи.

Вони дозволяють творчо підійти до поняття інновації навчально-виховного процесу у школі І ступеня.

Рекомендовано для вчителів початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Шапілова Тамара Миколаївна, вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 8 м. Дніпродзержинська.

Організаційно-методичні матеріали до уроків позакласного читання (10 с.)

Проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів на даний момент сала особливо актуальною. Сформованість навичок самостійної роботи з книжкою є однією з передумов інтелектуального і духовного розвитку дитини. А урок позакласного читання є основною формою керівництва самостійним дитячим читанням. Підготувати і провести такий урок нелегко. Представлені матеріали допоможуть учителю творчо підготуватися до уроків позакласного читання, виявити читацькі інтереси дітей, співпрацювати у цьому напрямку з батьками.

Шурай Наталія Миколаївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 26 м. Дніпродзержинська.

Розвиток навички читання як одна з основних умов подальшого успішного навчання (56 с.)

У досвіді висвітлено принципові особливості методики викладання уроків читання, формування творчої особистості засобами слова. Представлені види роботи над текстом, індивідуальні завдання у процесі самостійного читання спрямовані на збагачення лексичного запасу, розвиток техніки читання, розуміння прочитаного.

Подані матеріали містять фрагменти уроків, які можуть використовуватись на уроках читання в початкових класах.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

м. Кривий Ріг

Синицька Олена Степанівна, учитель початкових класів Криворізької гімназії №127 м. Кривого Рогу.

Виховання і навчання молодших школярів засобами проектної технології (29 с.)

У досвіді подано теоретичний та практичний матеріал з проблеми впровадження проектної технології в початкових класах. Проектна методика стимулює учнів до творчого мислення, самостійного пошуку інформації, дає можливість кожному учневі самому конструювати зміст спілкування.

У досвід представлена серія уроків-проекті з курсу «Я і Україна».

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Христофорова Наталя Леонідівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №114 м. Кривого Рогу.

Посібник для батьків та вчителів “Формуємо навички швидкого читання” (8 с.)

У збірнику зібрані прийоми та системи вправ, рекомендованих професором І.Т. Федоренко, вчителями І.Г. Кальченко та В.С. Дарій. Збірник призначений для вчителів та батьків, які зможуть користуючись ним вдосконалювати техніку читання, як слабочитаючих, так і здібних дітей, підвищити їм темп читання до 220-20 слів за хвилину вголос і до 400-600 слів під час читання мовчки.

Шемякіна Олена Петрівна, Красуля Вікторія Вікторівна, Прозорова Тетяна Юріївна, вчителі початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №114 м. Кривого Рогу.

Проектна діяльність вчителя початкових класів (8 с.)

У роботі вчителі початкових класів описують створення виховного проекту. У вигляді міні-схем подають структуру роботи з урахування особливостей теми та контингенту учнівського та батьківського колективів.

Скриннікова Оксана Борисівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31

Використання інтерактивних методів на уроках української мови та читання в початкових класах (30 с.)

У досвіді представлено систему інтерактивних методів на уроках української мови та читання, яка використовується учителем під час навчання учнів 1-4 класів. Інтерактивні методи і технології підібрані учителем з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, від простого до складного, від гри до складних інтерактивних методів «Два – чотири – всі разом», «Карусель», «Займи позицію».

Цінним у досвіді є можливість використання його на різних етапах уроку. Рекомендовано учителям початкових класів.

Бален Марія Богданівна, учитель початкових класів Криворізькоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.

Інтерактивні ігрові технології, як засіб розвитку, саморозвитку і самореалізації інноваційної особистості в умовах школи культури здоров’я(37 с.)

Брошура містить стислий опис погляду вчительки на проблему формування та розвитку інноваційної особистості через використання інтерактивних ігрових методів організації навчально-виховного процесу. Досвід апробований на уроках та у позаурочній роботі. Особливості свого підходу до розв’язання проблеми учитель розкриває на прикладі детальних методичних розробок різноманітних уроків, де застосовуються різнопланові інтерактивні ігри.

Досвід стане у пригоді молодим та малодосвідченим педагогам.

Горобченко Наталя Миколаївна, учитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68.

Використання дослідницьких методів на уроках у початкових класах як один із способів забезпечення інноваційного розвитку (36 с.)

У досвіді висвітлені актуальні питання організації дослідницької роботи молодших школярів з метою їх інноваційного розвитку. Учитель подає рекомендації щодо використання дослідницьких методів на уроках довкілля, української мови, математики. Знайомить з видами учнівських досліджень у початкових класах та їх оцінюванням.

Робота має практичне знання для вчителів початкових класів.

Королюк Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №70.

Використання інноваційних технологій для формування творчої особистості дітей молодшого шкільного віку в умовах модульно-розвиваючого навчання (69 с.)

У досвіді представлені оригінальні авторські наробки впровадження систем пошуку, формування і розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Досвід містить розробки нестандартних уроків та позакласних заходів з використанням інтерактивних технологій, авторські міні-підручники до запропонованої теми, добірки нестандартних завдань, рольових ігор.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Щербіна Світлана Геннадіївна, учитель початкових класів Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №70.

Формування і розвиток економічних і правових знань учнів початкової школи в умовах модульно-розвиваючої системи навчання з використанням інтерактивних методів навчання (54 с.)

У роботі представлені рекомендації щодо проведення уроків, міні- підручники та приклади уроків з економіки та правознавства, головною метою яких є осмислення учнями свого індивідуального економічного потенціалу, формування особистого досвіду правової поведінки в соціальному та природничому оточенні. Особливе місце в цій роботі займає проектна діяльність учнів, направлена на міжпредметну та міжгалузеву інтеграцію профільних предметів правознавства та економіки.

Рекомендовано керівникам РМО і вчителям початкових класів.

Іванова Людмила Іванівна, вчитель початкових класів, класів ІПК Криворізької загальноосвітньої школи № 119.

Корекція пізнавальних процесів учнів з порушенням психічного розвитку (33 с.)

У посібнику представлено види корекційних завдань та вправ, спрямованих на розвиток в учнів просторових уявлень, формування мислення учнів з порушенням розвитку. Підібрані ігри для тренування уваги, розширення та систематизації знань про навколишній світ.

Рекомендовано для вчителів початкової школи класів ІПК.

Головко Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи № 119.

Завдання на формування навичок порівняння, класифікації на уроках природознавства в початковій школі (18 с.)

Збірник містить вправи та завдання, які сприяють розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку, формують якості, притаманні логічному мисленню. Завдання активізують розумову діяльність школярів. Вони допоможуть учням самостійно міркувати, співставляти, робити висновки, встановлювати логічні зв’язки між явищами. До посібника включено творчі завдання, які спрямовані на розвиток фантазії, уяви, критичного мислення.

Рекомендовано для вчителів початкової школи.

Яіцька Наталя Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122.

Абетка здоров’я. Збірник вправ до курсу «Основи здоров’я» (35 с.)

Як зробити учня активним учасником уроку? У даному методичному посібнику запропоновано конструктори інноваційних уроків з «Основ здоров’я», допоміжні матеріали, які сприяють успішному спілкуванню, поглибленню знань, формуванню стійких навичок та соціально-психологічної компетентності молодших школярів.

Посібник пропонується студентам, вчителям початкових класів, вихователям та батькам.

Лавренко Людмила Іванівна, методист методичного кабінету відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті Кривому Розі ради.

Довідник керівника шкільного методичного об’єднання (34 с.)

У збірнику узагальнено досвід організації роботи ШМО. Пропонується річний план і вимоги до його складання, головні орієнтири практичної діяльності ШМО, вимоги до самоаналізу та оцінки проведеного.

Матеріали стануть у пригоді керівникам ШМО, РМО та шкільній адміністрації.

Лавренко Людмила Іванівна, методист методичного кабінету відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті Кривому Розі ради.

Методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями в процесі їх навчання та в позаурочний час (32 с.)

У посібнику вміщено матеріали з досвіду організації та роботи районної динамічної групи «Школа олімпійського резерву», подані методичні рекомендації, пам’ятки, опитувальники, тестові завдання, сценарії та розробки щодо заходів з розвитку обдарованих дітей.

Збірник пропонується педагогам і батькам, керівникам ШМО і РМО.

Бондаренко Валентина Іванівна, Кривохатько Антоніна Валентинівна, Набойченко Світлана Євгенівна, вчителі початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56.

Інтерактивні форми і прийоми організації навчання учнів початкових класів (12 с.)

У колективному досвіді вчителів подано матеріали щодо впровадження інтерактивних форм навчання, висвітлюються методи і прийоми формування мислення, уяви й мовлення дітей молодшого шкільного віку. Мета – урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, вчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кириченко Світлана Петрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66.

Робота над словниковими словами на уроках української мови (23 с.)

У досвіді висвітлюються теоретичні питання щодо вивчення словникових слів на уроках української мови в початкових класах. Описано різноманітні форми проведення словникових диктантів, подано елементи етимологічного аналізу слів. Кросворди, загадки, ребуси можуть бути використані у позакласній роботі.

Рекомендовано вчителям початкових класів, вчителям-мовникам.

Нєвєрова Ірина Олександрівна, учитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75.

Диференційний підхід до навчання учнів початкових класів (45 с.)

У досвіді розкриті шляхи здійснення диференційного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які спрямовані не тільки на реабілітацію відстаючих у навчанні, а і на стимулювання їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Представлені різні прийоми організації навчальної діяльності: за ступенем складності, за ступенем самостійності, за обсягом. Цінним у досвіді є можливість використання завдань, вправ на всіх етапах засвоєння знань, вмінь: пояснення, закріплення, перевірка навчального матеріалу, виконання домашнього завдання.

Рекомендовано для впровадження вчителям початкових класів.

Петканич Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Особливості групової форми організації навчання у початковій школі (23 c.)

У досвіді роботи представлені види групової форми організації навчання молодших школярів, ігри, які направлені на розширення словникового запасу, тематичні ігри з літерами та словами, та розробки двох уроків з російської мови в третьому класі, складені в нетрадиційній формі. Робота корисна для вчителів початкових класів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Посна Галина Яківна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Цікаві математичні завдання для розвитку логічного мислення учнів початкових класів (15 с.)

У досвіді роботи багато різноманітних завдань на розвиток логічного мислення, які навчать учнів початкових класів аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне, відкидати зайве. Є завдання, що активізують творче мислення, розвивають уяву дитини.

Досвід пропонується вчителям початкових класів.

Будяк Світлана Павлівна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 м.Кривого Рогу.

Інтенсивне підвищення грамотності письма з російської мови (78 с.)

Робота з цим посібником буде корисна всім, а особливо тим, хто має проблеми в знаннях з російської мови. Завдання підібрані так, щоб учень шляхом постійних, регулярних і однотипних вправ міг швидко засвоїти і закріпити правила написання окремих слів. При вивченні споріднених мов в початкових класах зіставлення пов'язане з роботою по культурі російської і української мови.

Запропоновані завдання показують спорідненість російської і української мови, сприяють виробленню навичок та умінь вільного переходу з однієї мови на іншу; збагачують знання учнів про російську та українську мови.

Желязкова Лариса Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Методичний посібник для перевірки знань з основних предметів для учнів 2 класу (68 с.)

Посібник включає контрольні роботи з навчальних предметів «Математика», «Русский язык», «Чтение», «Я і України», «Основи здоров’я», розраховані на перевірку знань, умінь і навичок учнів 2 класу. Перевірка здійснюється через різні види завдань, що дозволяє якісно перевірити та одержати узагальнену інформацію про засвоєння фактичного матеріалу.

Збірник складений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України.

На допомогу вчителю подані методичні рекомендації до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, а також схеми роботи над помилками.

Призначений для вчителів та студентів педагогічних вузів, для батьків, для всіх, хто бажає швидко перевірити знання дітей з основних розділів шкільного курсу.

Мельник Таїсія Олексіївна, вихователь навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Засоби розширення соціального досвіду дитини в умовах освітнього закладу (22 с.)

Практичний посібник пропонує серію тематичних занять, направлених на формування соціальної компетентності сучасної дитини. В основу покладено спектр заходів навчального, розвиваючого та виховуючого напрямків.

У центрі уваги – збалансованість в дитини таких соціальних тенденцій, як прагнення до самореалізації, саморозвиток, самозбереження, самодопомога – а саме вміння чинити опір шкідливому, небезпечному; підтримувати себе у складній ситуації. Серед пріоритетів - навчити дитину орієнтуватись в житті, виділяючи головне і другорядне, морально – ціннісне й негідне; брати до уваги особливості життєвих ситуацій, виявляти гнучкість, адаптуватись до оточення, впливаючи на нього з позицій моральності. Рекомендовано вихователям ГПД.

Мельничук Лілія Петрівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

Пріоритетні принципи трудового навчання (44 с.)

У досвіді визначені пріоритетні принципи трудового навчання в початковій школі, продемонстровані варіанти використання різних методів і прийомів навчання з цього предмету. Методичний збірник містить модифікований діагностичний опитувальник у сферах трудової діяльності людини (природа, інші люди, техніка, інформаційні знаки, художні образи); зібрано ребуси, кросворди, загадки, прислів’я, які можуть використовуватися на уроках, в позаурочний час. Вчитель пропонує цікаві форми як індивідуальної, так і колективної перевірки рівня засвоєння знань учнями, пропонує варіанти роботи по збагаченню словникового запасу дітей, надає рекомендації з розвитку спостережливості, уважності, вміння узагальнювати.

Павлиш Любов Миколаївна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Практична діяльність – технологія співпраці вчителя та учнів (40 с.)

У досвіді представлено аспекти проектної технології в авторській інтерпретації. В центрі уваги – співпраця вчителя та учнів початкових класів на різних етапах роботи.

Цінним в досвіді є те, що поряд з теоретичним матеріалом зібраний практичний додаток, який забезпечує взаємодію учасників педагогічного процесу в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня, студентам педагогічних вузів.

Сидоренко Наталя Георгіївна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 м. Кривого Рогу.

Творчий розвиток молодших школярів на уроках російського читання (39 с.)

Літературна творчість молодших школярів виступає, як ефективний засіб розвитку їхніх творчих здібностей. Підготовчим етапом формування літературної творчості в початковій школі повинні стати уроки читання та позакласного читання. Саме на уроках читання приділяється особлива увага роботі над словом і словосполученням, образним висловом, точністю й доречністю їх вживання. В посібнику можна знайти відповідь на питання, як проводити бесіду, аналізуючи твори різних жанрів.

Токарєва Марина Павлівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 м. Кривого Рогу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках курсу «Я і Україна. Природознавство (3 клас)» (36 с.)

У даному посібнику розглянуто питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу І ступеня на уроках природничого циклу.

Поряд з теоретичним матеріалом пропонуються розробки уроків з курсу «Я і Україна. Природознавство» (3 клас), які супроводжуються мультимедійними презентаціями, дослідами, тестами та додатковим пізнавально-ілюстративним матеріалом.

Посібник адресований вчителям початкових класів та природничих наук загальноосвітніх навчальних закладів, заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

Тронза Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 м. Кривого Рогу.

Використання інтерактивних методів на уроках початкової школи (71 с.)

Посібник містить перелік рекомендованих до впровадження інтерактивних методів на уроках української мови у початкових класах; описана структура і методика проведення інтерактивних уроків; наведені конспекти власних уроків, на яких застосовувались інтерактивні методи. Посібник рекомендовано вчителям початкових класів.

Фролова Надія Олексіївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 м. Кривого Рогу.

Розвиток комунікативних здібностей шляхом впровадження театрального мистецтва (20 с.)

У досвіді розкрито педагогічні можливості творчого вчителя знаходити шляхи, що сприяють підвищенню результативності навчального процесу в початковій школі, представлені форми і методи навчання, що зменшують навантаження на органи зору, статичного напруження кістково-м’язової системи, а також сприяють можливостям дітей щодо самореалізації та задоволення життєво необхідної потреби в русі і, що дуже позитивно, досягається значна економія часу.

Рекомендовано вчителям початкових класів та вихователям груп подовженого дня.

Хоменко Людмила Михайлівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Розвиток логічного мислення на уроках і в позаурочний час. Цікаві задачі (30 с.)

Посібник містить вправи і задачі з математики для початкової школи, що сприяють поглибленню та закріпленню найважливіших програмних питань. Його можна використовувати для здійснення диференційованого підходу як на уроках та в позаурочний час.

Збірник рекомендовано для вчителів початкових класів, батьків, вихователів груп подовженого дня та учнів початкових класів.

Царьова Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 93 м. Кривого Рогу.

Формування логічного мислення як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів (43 с.)

У досвіді представлено теоретичні основи інтелектуального розвитку молодших школярів, розкрито актуальні проблеми формування логічного мислення учнів. Вчитель розробив і обґрунтував основні шляхи і методи формування логічного мислення школярів засобами конструктивної взаємодії між учителем і учнями. Пропонує способи реалізації ключових завдань курсу «Логіка» у системі початкової освіти. В посібнику подано фрагменти уроків з елементами логіки, види і способи розв’язання задач з логічним навантаженням. Досвід адресований вчителям початкової школи.

Чаговець Тетяна Петрівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Кривого Рогу.

Особистісно орієнтований підхід у корекційній роботі з учнями з порушенням психічного розвитку на уроках української мови (34 с.)

В роботі розкрито ефективні методи, прийоми особистісно орієнтованого навчання на основі диференційованого підходу, інтерактивних вправ, групової роботи, індивідуалізації завдань та комп’ютерної технології. В збірці представлено індивідуальні картки, опорні таблиці, схеми, цікаві завдання та ігри.

Даний посібник адресований вчителям, молодим спеціалістам, які працюють у класі інтенсивної педагогічної корекції.

Шляхова Любов Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111, м. Кривого Рогу.

Впровадження малих фольклорних жанрів на уроках української мови в початкових класах (50 с.)

Збірка розкриває теоретичні основи формування мовленнєвої компетентності учнів молодших класів. Показана важлива роль впровадження малих фольклорних жанрів у мовленнєво-мовному спрямуванні уроку української мови. Практичні вправи, складені на матеріалі прислів’їв, приказок та загадок, підібрані відповідно до психолого-педагогічних вимог з урахуванням вікових особливостей учнів. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД, батькам.

Яновська Валентина Вікторівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Кривого Рогу.

Збагачення мовлення учнів під час читання художніх творів (160 с.)

Провідна ідея роботи вчителя – навчити учнів не просто розширювати, збагачувати словниковий запас, але й розвивати уміння користуватися образними можливостями слова для точної передачі думки.

Досвід має велике практичне значення. Вчителем розроблена система уроків з використанням інтерактивних технологій.

Досвід зацікавить вчителів початкових класів.

Дяченко Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Використання ігрових технологій на уроках початкових класів (68 с.)

Методичний посібник містить розробки уроків з предметів початкових класів з використанням ігрових технологій. Посібник може бути рекомендований студентам педагогічних вузів (спеціальність «Початкова освіта»), вчителям початкових класів.

Лісова Аліса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130

Хочеш бути здоровим – будь! Методичний посібник з курсу «Основи здоров’я» (41 с.)

Методичний посібник містить комплекс вправ, тести, методичні поради та рекомендації для вчителів, які працюють в початкових класах з предмету «Основи здоров’я».

Птах Лариса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради

Розвиток мовлення учнів (26 с.)

Робота вчителя допомагає ефективно розв’язати проблему мовленнєвої активності учнів. Зокрема, автор систематизувала та охарактеризувала види робіт з розвитку мовлення першокласників. Рекомендовано вчителямпочаткової школи.

Птах Лариса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Елементи екологічного виховання у початковій школі (38 с.)

Розв’язування екологічних вправ, задач, ситуацій – додаткові прийоми для екологічного виховання і освіти, закріплення моральних якостей, навичок культури особистої поведінки в природі. Сюжети кожної вправи закінчуються цільовими питаннями, які пропонуються дітям з метою формування в них вміння знаходити аргументи для правильних відповідей. Завдання відображають не тільки позитивні, але і негативні прояви відношення до природи, найбільш типові недоліки, з якими потрібно боротися.

Потапенко Ірина Михайлівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Інтерактивні форми роботи з батьками (34 с.)

Розроблена автором виховна система роботи з класом покликана вирішити питання формування вмінь спілкуватися у ланцюжку «вчитель – клас – батьки» для забезпечення гармонії між школою і родиною і у їх навчально-виховній взаємодії. Робота містить багато практичних доробок, використання яких дасть змогу згуртувати батьківський колектив.

Рябушкіна Оксана Валеріївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Формування конструктивних дій в молодших школярів на уроках трудового навчання в умовах спеціально організованого навчання (42 с.)

Розвиток творчої активності учнів з використанням можливостей художнього конструювання. Автор показує роль елементів народної творчості в формуванні трудових вмінь і навичок учнів. В роботі пропонуються розробки уроків з теми «Українська народна вишивка». Багато уваги приділено забезпеченню емоційного контакту внутрішнього світу дитини з виробами майстрів.

Сєргєєва Валентина Олександрівна учитель початкових класів КНТМЛ № 81.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком (5 с.)

У досвіді представлено розробку уроку-тренінгу з математики. Матеріал має тематичний підбір про різні види роботи на уроці: індивідуальну, колективну, групову, роботу в парах.

Цінним у досвіді є використання інноваційних технологій на уроці в 1 класі.

Рекомендовано вчителям 1 класів.

Сєргєєва Валентина Олександрівна учитель початкових класів КНТМЛ №81.

Виховний захід у 1 класі. Сценарій свята «На ярмарок прошу» (6 с.)

У досвіді представлено сценарій осіннього ярмарку.

Цінним у досвіді є проведення виховних заходів, що сприяє залученню дітей шестирічного віку до участі в житті колективу, розвиток артистичності, виховання інтересу до українських традицій.

Рекомендовано вчителям та вихователям 1 класів.

Андрусенко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85.

Використання творчих вправ на уроках в початкових класах (41 с.)

У посібнику представлено досвід роботи з теми «Використання творчих вправ на уроках математики». Розробки уроків, вміщені в посібнику, допоможуть учителям розвивати творчі здібності учнів початкових класів, атворчі завдання, вправи можна використати на уроках.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Буян Тамара Григорівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Скажи своє слово про Україну (47 с.)

Автор пропонує творчі роботи до проекту «Скажи своє слово про Україну», створення яких залучає учнів до духовної та історичної спадщини минулих поколінь, допомагає у вихованні патріотичних почуттів. Запропоновані роботи сприяють усвідомленню себе як частини великого українського народу, спонукають до дослідницької та пошукової діяльності.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Васянович Галина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Динамічне читання (68 с.)

Як навчити дітей швидкому читанню та підвищити загальну культуру читача познайомить даний досвід. В ігри та вправи, направлені на формування навичок читання, вплітаються інші задачі: тренування уваги, пам’яті, розвиток мислення, мови, збагачення словникового запасу, виховання цікавості до інтелектуальних занять.

Рекомендовано вчителям, батькам.

Гусєва Любов Анатоліївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85.

Інтерактивні методи навчання на уроках у початкових класах (42 с.)

У посібнику представлено досвід з теми: «Інтерактивні методи навчання на уроках в початкових класах». Автор доводить, що завдяки цим методам значно зростає ефективність уроків, забезпечується позитивна атмосфера в колективі, учні мають можливість вільно висловити свою думку і вислухати товариша, у дітей виникає бажання вчитися.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Кіріченко Наталія Іванівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85.

Розвиток пізнавального інтересу за допомогою гри в початкових класах (51 с.)

Автор ділиться досвідом роботи з теми: «Розвиток пізнавального інтересу за допомогою гри в початкових класах».

у посібнику представлено дидактичні ігри, творчі вправи, ребуси, цікавий матеріал, який можна використати на уроках в початковій школі. Розробки уроків допоможуть вчителям зробити уроки цікавими, розвивати в учнів інтерес до вивчення навчальних предметів.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Кондратова Світлана Василівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Використання елементів інтерактивних та здоров'язберігаючих технологій в розвитку творчої особистості молодшого школяра (80 с.)

У роботі розкриваються можливості використання елементів інтерактивних та здоров'язберігаючих технологій під час уроків та в позаурочний час. Наведено приклади використання елементів арт-терапії, як однієї з галузей здоров'язберігаючих технологій. Подано рекомендації для проведення фізкультхвилинок на різних уроках та для різних груп м'язів. Робота містить плани-конспекти уроків та виховних заходів, а також виступи на методичних об'єднаннях, педрадах та конференціях.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Литвин Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави (105 с.)

Посібник містить практичні рекомендації з виховання патріотичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку. До посібника включені розробки різних заходів з власного досвіду вчителя. Надані методичні «підказки» з їх підготовки та проведення. Представлені творчі роботи дітей, виконані під керівництвом вчителя.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Литвин Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Залучення дітей до розв’язання особистісних та суспільно значущих життєвих проблем (87 с.)

Посібник містить практичні рекомендації з досвіду роботи вчителя щодо організації класного колективу: від визначення кожною дитиною власного статусу в соціальній групі до перших кроків самоврядування.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Онойко Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови м. Кривого Рогу.

Збірник задач з математики для 1 класу (26 с.)

Мета створення збірника – допомогти вчителям у доборі вправ для закріплення і повторення матеріалу. У збірник увійшли задачі, що розвивають уяву дитини. Задачі екологічного змісту доповнюють систему підручників, це дозволяє вчителю зробити уроки цікавими та пізнавальними.

Посібник може бути використаний на уроках математики для пояснення і закріплення вивченого матеріалу, а також для організації самостійної роботи вдома.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Прохорчук Наталія Вікторівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Група продовженого дня (42 с.)

Посібник містить рекомендації по організації режиму ГПД, плануванню роботи вихователя, співпраці вчителя початкових класів та вихователя з батьками; розробки проведення дидактичних ігор під час самопідготовки, сценарії виховних заходів.

Рекомендовано для вихователів ГПД.

Рожанська Лариса Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29.

Незвичайні «веселі» вправи зі словами і текстами (20 с.)

У посібнику відображено сучасні тенденції впливу на інтелектуальні здібності дитини, спрямовані на удосконалення вміння сруктурувати і відтворювати текст, аналізувати його. Дібрані вправи передбачають мотиваційний і розвивальний вплив на мовлення, мислення і почуття людей.

Рекомендовано для використання на уроках читання.

Сімон Валерія Павлівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.

Використання інтерактивних технологій, в тому числі інформаційних, як засіб формування інноваційної особистості (23 с.)

Посібник покликаний допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методів роботи, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості і їхні інтереси.

У роботі використано інтерактивні технології, що дозволяють розкрити учнів, їх потенціал, та метод проектів, який дозволяє дитині глибше вивчити питання, які її цікавлять.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Слюсаренко Людмила Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Інтерактивні методики навчання (45 с.)

Основна мета посібника – створення комфортних умов навчання, при яких учень відчує свою успішність, інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. Представлені завдання є цікавою знахідкою роботи вчителя.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Хільченко Зоя Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60.

Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови (20 с.)

У досвіді представлено комплекс вправ, творчих завдань, різнорівневих тестів, які сприяють співробітництву, порозумінню, дають можливість дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Ходакова Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи №20 з поглибленим вивченням німецької мови.

Інтелектуальні шоу-розваги як засіб формування творчої активності інноваційної особистості «Розумники – Розумниці» для 1-4 класів (47 с.)

У системі гуманістичного виховання школярів неабиякої ваги набувають нетрадиційні інтелектуальні ігри. Їх проведення дає змогу учням відчути емоційне піднесення, захоплення життям, виявити свій творчий потенціал.

Автор пропонує інтелектуальні шоу – розваги, ігри, конкурси «Розумники і Розумниці», що сприяють інтелектуальному і творчому розвитку особистості, спрямовуючи їх на формування творчо активної громадянської позиції учня.

Рекомендовано вчителям, батькам, студентам педагогічних вузів.

Шевченко Олена Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №64.

Естетичне виховання молодших школярів (17 с.)

В основі досвіду висвітлені прийоми, методи і форми роботи вчителя початкових класів через уроки читання, української мови та виховної роботи як класного керівника. Використано методику і твори В.О.Сухомлинського.

Шляхова Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Інтерактивні методи навчання на уроках читання (40 с.)

Автор досвіду пропонує розробки уроків та методичні рекомендації, які направлені на формування в учнів повноцінних навичок читання як виду мовленнєвої діяльності, збагачення досвіду естетичного сприймання художніх творів, розвиток образного мислення, творчої діяльності, читацької самостійності учнів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Шматко Валентина Михайлівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №79.

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках «Довкілля» (40 с.)

У посібнику представлені розробки уроків серед природи, науково-дослідницька робота учня 4 класу, учасника міського конкурсу «Я і світ моїх захоплень».

Автор пропонує теоретичний і практичний матеріал з даної теми.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Тимошенко Любов Василівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27.

Формування навичок швидкого читання (30 с.)

Проблема читацьких навичок на сучасному етапі навчання є досить актуальною, тому що від того як діти читають, залежить їх рівень інтелектуального, культурного і духовного розвитку. Посібник створений для вчителів початкових класів. В ньому представлені практичні рекомендації щодо формування навичок швидкого читання, підібрані системи різноманітних вправ, які можна використовувати на різних етапах уроку. Пропоновані матеріали допоможуть вчителям поставити правильне дихання при читанні, виробити чітку дикцію та швидке промовлення.

Посібник складено з 4-х розділів:

 1. Скоромовки

 2. Гра «Впізнай слово»

 3. Ребуси та шаради

 4. Прислів’я і приказки

Рекомендовано учителям початкових класів і батькам.

Доценко Світлана Іванівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 40.

Усний рахунок, як основа засвоєння математики (24 с.)

В збірку представлено математичний підбір різних типів вправ для усного рахунку на уроках математики.

Цінним у досвіді є можливість використання його на різних етапах уроку, та для індивідуальної та самостійної роботи вдома.

Рекомендовано учителям початкових класів і батькам.

Метель Наталія Василівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів № 48.

Фольклор – як засіб розвитку творчого мислення учнів, 1 клас (32 с.)

У досвіді представлено додатковий матеріал до уроків серед природи курсу «Я і України. Довкілля» народознавчого характеру. Вправи пісенного та ігрового дитячого фольклору надають змогу учням зайняти активну позицію в пізнанні світу, вчать творчо осмислювати красу довкілля. Додатковий матеріал впорядковано відповідно до теми і завдань уроку.

Цінним у досвіді є можливість використання його під час навчальних занять в класній кімнаті у декоративній, ілюстративній, порівняльно-видовій та творчій діяльності учнів на етапі закріплення.

Рекомендовано вчителями початкової школи, вихователям ГПД.

Горевич Людмила Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 55.

Науково-методичний супровід обдарованої дитини як шлях вдосконалення творчої активності школяра (76 с.)

У досвіді запропоновано технологію психолого-педагогічного супроводу, якаспрямована на виявлення обдарованих та здібних дітей і створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей школярів. У технології психолого-педагогічного супроводу розглянуто умови застосування технологій, їх покроковий опис, способи визначення результату, їх головні переваги та застереження. Досліджено шляхи вивчення творчої дитини та можливості формування творчих умінь. Вивчено основні напрямки роботи практичного психолога з батьками обдарованих дітей. Рекомендовано вчителям початкової, середньої тасаршої ланки, практичним психологам, вчителям-початківцям, батькам.

Горевич Людмила Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 55.

Мальовнича скринька.

Електронний посібник (практично-теоретичний демонстраційний додаток до підручника: Любарська Л.М. Образотворче мистецтво: Підруч. Для 4 кл. – К.: Форум, 2004.- 160 с.), виготовлено у вигляді презентацій теоретичного та демонстраційного навчального матеріалу з образотворчого мистецтва за програмою 4 класу. У ньому зібрано тезаурус з тем, що вивчаються, основні теоретичні відомості, практичні завдання та вправи, зразки творів мистецтва вітчизняної та світової художньої культури.

Рекомендовано для вчителів початкових класів, вчителів образотворчого мистецтва.

Старікова Наталя Анатоліївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 55

Розвивальні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (45 с.)

У досвіді представлено комплекс ігор та ігрових технологій для початкової ланки освіти. Комплекс являє собою узагальнений теоретичний матеріал та підбір ігор, ігрових технік, рекомендацій щодо методики і доцільності їх проведення. Він дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням теми, мети та індивідуальних особливостей учнів. Цінним у досвіді є можливість використання його як на етапі первинного осмислення матеріалу, так і в ході тренування та закріплення вмінь і навичок молодших школярів. В досвіді представлена пошукова робота «Ігрове навчання на уроках з шестирічними дітьми».

Даний досвід стане у нагоді вчителям початкових класів

Юшко Алла Анатоліївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 55.

Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобом впровадження інноваційних технологій (45 с.)

У досвіді досліджено проблему розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи на сучасному уроці. Відзначаючи актуальність виховання учня – мислителя, творчої особистості та оновлення змісту початкової освіти к теоретичній частині досвіду визначено основну ідею, мету прийоми та очікувані результати впроваджуваних в практику роботи інноваційних технологій. Розкрито можливості створення комфортних умов та сприятливої психологічної атмосфери на уроці засобом застосування інтерактивних методів навчання.

Представлений методичний доробок учителя (розробки нестандартних уроків, фрагменти уроків із використанням інноваційних технологій, таблиці, схеми) може стати в пригоді вчителям початкової школи.

Єгорова Любов Іванівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 76.

Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей особистості (24 с.)

Посібник складений за новими вимогами та програмою з української мови, математики, Я і Україна.

У посібнику подані ряд творчих завдань, за допомогою яких вчитель може розвинути пізнавальні процеси: пам’ять, увагу, швидкість реакції, асоціативність, абстрактність мислення в учнів.

Завдання можуть використовуватися на уроках математики, української мови, Я і Україна; вони визначені для розвитку пізнавальних здібностей молодих школярів, підвищення інтересів до навчальних предметів.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Єгорова Любов Іванівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 76.

Математичні завдання в 3-му класі (56 с.)

У посібнику запропоновані завдання для поглиблення, закріплення і автоматизації обчислень в межах 100, 1000. Вправи для усного рахунку, а також задачі, приклади та творчі завдання до них відповідають діючі програми з математики для 3-го класу.

Збірник містить 125 завдань, кожна з яких складається з двох варіантів, які дозволяють здійснювати систематичний контроль за засвоєнням учнями програмового матеріалу з математики в 3-му класі.

Посібник допоможе вчителеві в доборі матеріалу до уроку та додаткових занять з учнями, буде корисним для самостійної роботи учнів і контролю їх з боку батьків.

Риженкова Людмиласефанівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 76.

Гра в початковій школі як засіб особистісно орієнтованого навчання шляхом розвитку критичного мислення (­­­­­­36 с.)

Технологія відкритого мислення дозволяє розглянути певну тему різних точок зору, виявити перевагу та недоліки, висунути альтернативну точку зору, сприяє розвитку мислення та вмінню вести дискусію, спонукає дітей до пошуку додаткової інформації, поширює світогляд. Має форму групової діяльності, яка проходить в теплому неофіційному спілкуванні. Мовчазні діти стають активними учасниками навчального процесу.

Цінним є те, що кожен учень має можливість вибрати різні ролі: експертів, що аналізують проблему; учасників, які шукають варіанти розв’язання проблеми; мислителів, що аналізують зв’язки між явищами; співрозмовників, котрі вміють слухати, домовлятися; партнерів, що вчаться співпрацювати.

Пінич Надія Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 106.

Швидкочитання як провідний чинник успішності учнів молодшого шкільного віку (50 с.)

У даному досвіді розкрито формування навичок техніки швидкого читання, розвиток та тренування пам’яті та подальша активізація інтелектуальної діяльності, розвиток і тренування уваги, ясної свідомості, духовне відродження особистості. Показана важливість використання елементів швидкого читання на різних етапах уроків рідної мови. Висвітлені аспекти багатогранної проблеми читання та методичні рекомендації щодо проведення уроків.

Цінним у досвіді є багата та ґрунтовна добірка різноманітних практичних вправ та завдань для проведення уроків.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

м. Вільногірськ

Борилюк Олена Вікторівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Ігри та вправи для підвищення якості читання (44 с.)

У роботі розроблено комплекс вправ та завдань для вдосконалення навичок читання, розвитку зв’язного мовлення та збагачення словника учня початкових класів відповідно до програми з українського читання.

Матеріали досвіду будуть корисні для учнів початкових класів, вчителів, батьків.

Гаєвська Тетяна Сергіївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

Завдання з розвитку мовлення в 3 класі згідно програми загальноосвітньої школи (25 с.)

Практичний посібник містить завдання з розвитку мовлення у 3 класі для формування в учнів зацікавленості до предмета, збагачення словникового запасу, формування світогляду згідно програми загальноосвітньої школи.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Гаєвська Тетяна Сергіївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

Індивідуальні завдання з української мови для учнів 3 класу з використанням ПК (1СД)

Практичний електронний посібник, в якому зібраний матеріал різнорівневих завдань та вправ для індивідуальної роботи з учнями 3 класу.

Матеріал може бути використаний, як на етапі первісного осмислення понять, так і при самостійній підготовки учнів до уроків.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Карпенко Наталія Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Полум’яною мовою танцю (20 с.)

Матеріал, що міститься в брошурі, призначений на допомогу вчителю у підготовці та проведенні уроків «Музика і рух» в початкових класах із застосуванням інтерактивних технологій. Матеріал являє собою методичний комплекс з історії танцю, основних елементів-рухів виконання вальсу, полонезу, опис музично-ритмічних ігор, інформації до проведення уроків в 4 класі, розробки конспектів уроків.

Цінним у роботі є можливість використання матеріалів як вчителями курсу «Музика і рух» так і вихователями групи продовженого дня, керівниками гуртків.

Кравченко Ірина Василівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Прогулянка у першому класі (22 с.)

В роботі висвітлено окремі теоретичні питання з методики проведення прогулянок та рухливих ігор у 1 класі, як однієї з складових здоров’язберігаючих технологій. Розроблено тематичні прогулянки на тиждень та дві прогулянки – спостереження, які вчать в ігровій формі спостерігати за змінами у природі.

Матеріал призначено для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, батьків.

Ляшенко Людмила Анатоліївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Особливості впровадження проектного навчання в початкових класах на уроках курсу «Я і Україна (Громадянська освіта)» (32 с.)

В роботі надано теоретичні засади особливостей впровадження проектного навчання в початкових класах на уроках курсу «Я і Україна (Громадянська освіта)». Робота містить алгоритм побудови процесу дослідження проблеми учнями початкових класів, поетапний механізм роботи вчителя щодо формування практичних умінь і навичок дослідницької діяльності учнів 1-4 класів. Надані розробки уроків, допоміжний матеріал для проведення цих уроків.

Робота буде цікавою для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків, спецкурсів.

Мазінова Світлана Геннадіївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Використання інтерактивних методів превентивного навчання на уроках з Основ здоров’я в 1 класі (34 с.)

У досвіді представлено методичний комплекс, який містить в собі опис інтерактивних методів превентивного навчання, умов застосування цих методів, процес впровадження цих методів зокрема на уроках з Основ здоров’я в 1 класі, рольові, дидактичні та рухливі ігри, надано розробки конспектів уроків.

Матеріал призначено для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, батьків.

Палій Олена Володимирівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 4 м. Вільногірська.

Впровадження науково-дослідницької роботи в процесі формування інноваційної особистості учня початкової школи (20 с.)

У досвіді представлено розробки експериментально-дослідницьких занять, які визначаються шкільним курсом природознавства та програмами гурткової роботи з учнями молодших класів. Пропоновані теми занять мають на меті розвиток творчого потенціалу учнів, викликають у дітей потребу міркувати, спонукають робити висновки, узагальнення.

Рекомендовано вчителям початкових класів, керівникам гуртків з народознавства та краєзнавства.

м.Жовті Води

Вишневська Ганна Вікторівна, учитель початкових класів комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Дивосвіт» із санаторними групами і класами м. Жовті Води.

Формування еколого-валеологічного світогляду молодших школярів (207 с.)

У досвіді представлено систему роботи по формуванню еколого-валеологічної свідомості молодших школярів на засадах особистісно-орієнтованого підходу. Підібрані диференційовані дидактичні завдання екологічного спрямування для застосування на уроках читання, української мови та математики. Представлений проект еколого-краєзнавчої стежини.

Гранкіна Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи № 3 з профільними класами імені М. Островського м. Жовті Води.

Адаптація дитини старшого дошкільного віку до шкільного навчання (25 с.)

У посібнику пропонуються методичні розробки занять для дітей старшого дошкільного віку. Різноманітні завдання зможуть розвинути фонематичний слух, мовлення, довільну увагу, пам’ять, просторове і логічне мислення. Посібник адресовано вчителям початкових класів, студентам педагогічних факультетів.

Ейвазова Лариса Миколаївна, учитель початкових класів комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу «Дивосвіт» із санаторними групами і класами м. Жовті Води.

Формування духовної особистості на засадах традиційних цінностей українського народу – народної культури здоров’я (173 с.)

Розкрито взаємозв’язок фізичного, психічного, соціального, духовного здоров’я та роль загартування дитячого організму як умови здорового способу життя. Додається програма клубу «Школа культури здоров’я ».

м. Марганець

Бесараб Віта Михайлівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах м. Марганця.

Зошит з курсу «Історія України для молодших школярів», 3 клас (19с.)

Зошит «Історія України для молодших школярів» ознайомить дітей з добою козаччини, причиною її виникнення, з козацькими ватажками, побутом козаків, з лицарськими чеснотами, що сприяє вихованню національної свідомості, розвиває пізнавальні інтереси, виховує емоційну чутливість дитини.

У зошиті зібрані різноманітні за формою і змістом завдання, які направлені на вивчення історії України, на формування світогляду та ціннісної орієнтації підростаючого покоління.

Зміст зошита реалізує мету – через ідеал запорозького козацтва допомогти дітям усвідомити державотворчі інтереси нашого народу. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Бондаренко Наталія Василівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Марганця.

Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання на уроках української мови як засіб розвитку інноваційної особистості школяра (45 с.)

Провідною вимогою щодо проведення уроків української мови є розвиток мовлення учнів та їх творчих здібностей. У досвіді висвітлено систему вправ і завдань з розвитку мовленнєвих навичок школярів. З цією метою вчитель забезпечує повноту і взаємозв’язок способів сприйняття, осмислення, запам’ятовування та застосування знань, способів дій, спрямованих на формування творчих здібностей учнів, їх мовленнєвих умінь та навичок. Одним із найважливіших завдань на уроках української мови є вміння вчителя залучати школярів до виконання вправ творчого характеру, допомогти дітям увійти в мовне середовище, знайти нові способи дій, стати дослідниками на уроці.

Досвід рекомендовано вчителям початкових класів.

Гаврилова Світлана Олександрівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах м. Марганця.

Зошит з етики, 1 клас (30 с.)

Зошит з етики та естетики складений для учнів 1-го класу. При доборі завдань дотримано принципів доступності, послідовності. Завдання, дібрані в зошиті, розвивають у дітей увагу, спостережливість, усне зв’язне мовлення, аналітичне мислення.

Зошит допоможе учителю провести уроки етики цікаво, різноманітно. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Желдакова Ольга Миколаївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Марганця.

Використання курсу “Логіка” як передумова розвитку мисленнєвих здібностей учнів (48 с.)

Робота розкриває шляхи ознайомлення учнів зі змістом основних логічних понять, законів логіки, з логічними прийомами отримання знань, з основними видами і принципами розв’язання логічних завдань. Уроки логіки допомагають учителеві розвинути в учнів пошуково-перетворювальний стиль мислення, здатність їх виконувати мисленнєві операції, а також уміння абстрагуватись від конкретного змісту і зосередитись на структурі власної думки, висловлювати її чітко, переконливо; сприяють кращому засвоєнню математики та інших навчальних дисциплін; виховати в учнів мотивацію досягнення успіху.

Досвід рекомендовано учителям початкових класів.

Логвиненко Олена Єрджаниківна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 10 м. Марганця.

Формування критичного мислення в системі розвиваючого навчання - умова розвитку життєздатної й творчої особистості (48 с.)

У досвіді докладно описана технологія формування і розвитку критичного мислення в системі розвиваючого навчання, її основні характеристики, ознаки й умови розвитку творчої особистості. Чітко описана структура уроків критичного мислення, актуальність кожного етапу уроку. Розроблені об’ємні плани - конспекти уроків з використанням різноманітних методів і прийомів критичного мислення. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мороз Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи №10 м. Марганця.

Введення в шкільне життя (39 с.)

У досвіді розкрито мотиви бажання дитини навчатися у школі та шляхи збереження їх протягом навчання. Щоб зберегти душевне здоров’я та емоційне благополуччя дитини, підтримати її в перші дні перебування у школі, був розроблений курс «Введення в шкільне життя». Цей курс будується як навчання навичкам шкільної співпраці. Матеріал, за яким працюють діти, залишається чисто дошкільним. Це дидактичні ігри на конструювання, класифікацію, міркування, запам’ятовування, увагу. На цих уроках діти вчаться домовлятись, обмінюватись думками, розуміти і оцінювати один одного і себе так, «як це роблять справжні учні». Рекомендовано учителям початкових класів, які працюють за програмою розвивального навчання.

Морщавка Світлана Віктороівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Марганця.

Засвоєння учнями початкових класів норм гуманістичної моралі та культури взаємин на уроках етики (62 с.)

У досвіді розкрито шляхи реалізації системи навчання й виховання етичної культури учнів, під якими розуміється спосіб життя, орієнтований на загальнолюдські цінності. В основу досвіду покладено систему вивчення моральних понять, формування уміння спілкуватися. Головна мета занять з етики – організація навчального процесу, спрямованого на засвоєння норм гуманістичної моралі та культури взаємин між учнями. Розробки уроків є пропедевтичною основою вивчення первинних моральних понять, формування умінь спілкуватися з оточуючими людьми, що дає змогу цілеспрямовано застосовувати комплекс педагогічних прийомів та методів з розвитку дитини.

Досвід рекомендовано вчителям початкових класів

Парфьонова Наталя Михайлівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах м. Марганця.

Виражальні можливості витинанки, 1-4 класи (20 с.)

Автор намагається надати по можливості просте і зрозуміле викладення методичних ідей та практичних прийомів навчання дітей аплікаційним роботам із паперу в техніці витинанка. У роботі розкривається поняття про витинанку, надаються способи виконання аплікацій, а також містяться зразки виконання навчальних завдань за Програмою «Трудове навчання: технічна і художня праця». Робота ілюстрована, побудована за принципом «від простого до складного», від елементарних вправ складної композиції, що робить її доступною для повторення. Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД, учням, батькам.

Розум Світлана Анатоліївна, вчитель початкових класів загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням математики у 8-11 класах м. Марганця.

Творчі завдання з розвитку зв’язного мовлення, 2- 4 класи (57с.)

У досвіді вчитель розкриває систему роботи з розвитку зв’язного мовлення через використання творчих завдань на уроках української мови. Автор пропонує схеми – опори, пам’ятки, творчий зошит, малюнки, які допоможуть сформувати і розвинути навички усного та писемного мовлення учнів. Досвід містить конспекти уроків з розвитку зв’язного мовлення у 2-4 класах, систему творчих завдань для колективної, індивідуальної та самостійної роботи як на уроках, так і під час виконання домашніх завдань. Досвід розраховано на вчителів початкових класів.

Черевко Надія Миколаївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи №10 м. Марганця.

Розвиток особистості молодшого школяра засобами нестандартних уроків з елементами інтерактивних методів (65 с.)

У досвіді представлені наробки до уроків розвитку мовлення із застосуванням елементів інтерактивних методів навчання, які сприяють одночасному розвитку обох півкуль головного мозку дитини, вносять у навчальний процес елементи дослідження, пошуку, порівняння різноманітних фактів, явищ, позицій, висновків, допомагають учневі чіткіше визначити власну точку зору. Ці уроки формують мовленнєві навички, творчу уяву, сприяють розвитку пізнавальної активності учнів. Мета нестандартних уроків з елементами інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання та виховання, які забезпечать успіх у свідомому опануванні шкільної програми. Рекомендовано малодосвідченим учителям початкових класів.

м. Нікополь

Вергілес Наталя Миколаївна, вчитель початкових класів, комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8” м. Нікополя.

Розвиток екологічного світогляду молодших школярів на основі досліджень за життєдайними властивостями води (35 с.)

Збірка містить різноманітний матеріал для проведення уроків “Довкілля”, ”Я і Україна”, “Навчання грамоті”. Досвід передбачає формування екологічної свідомості учнів, дбайливого ставлення до природи.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Дубрівна Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів, комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8” м. Нікополя.

Розвиток творчого потенціалу особистості в екологічній культурі засобами інтерактивних технологій (54 с.)

У досвіді пропонуються методи активізації навчально-творчої діяльності, розробки уроків та виховні заходи, на яких застосовані сучасні форми і методи навчально-виховного процесу, під час яких розвиваються здібності творчого мислення дітей на уроках в початковій школі. Досвід передбачає формування пізнавальної діяльності учнів засобами інтерактивних технологій, поглиблює знання учнів про культурну спадщину України, свого краю, створена творча пошукова модель досвіду, де вчитель консультує, а діти груповими методами створювали дидактичні картки, презентували роботу груп. Матеріали досвіду допоможуть учням І ступеню творчо готуватися до занять, зроблять їх цікавими, різноманітними.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Лебедєва Інна Анатоліївна, вчитель початкових класів, комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23” м. Нікополя.

Впровадження сучасних методів навчання з метою творчого розвитку особистості (79 с.)

У досвіді пропонуються методи активізації навчально-творчої діяльності, розробки уроків та виховні заходи, на яких застосовані сучасні форми і методи навчально – виховного процесу, під час яких розвиваються здібності творчого мислення дітей на уроках в початковій школі. Робота пропонується всім тим вчителям, хто бачить у своїх учнях неповторну, творчу особистість.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Лусь Олена Миколаївна, вчитель початкових класів, комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23” м. Нікополя.

Використання інтерактивних форм і методів навчання на сучасному уроці в початковій школі (71 с.)

У досвіді представлено елементи інтерактивних методик, які з успіхом застосовуються на кожному етапі уроку, зразки уроків у початковій школі з елементами інтерактивних вправ. Ці вправи допоможуть вчителям зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Рекомендовано для вчителів початкових класів

Макарова Жана Володимирівна, учитель початкових класів комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 6” м. Нікополя.

Використання комп’ютерних технологій на уроках з курсу «Я і Україна» та образотворчого мистецтва у початковій школі (33 с.)

У досвіді представлено теоретичні та практичні матеріали для роботи на уроках в початковій школі. Матеріали являють собою тематичний підбір різнорівневих творчих завдань, що дозволяють забезпечити оптимізацію змісту уроку, допомагають втілити дитячі задуми, пов'язуючи їх з отриманням нових знань. Цінним у досвіді є можливість за допомогою ТЗН застосовувати різні прийоми і методи роботи з урахуванням дитячих інтересів, сучасних підходів та технологій, підвищуючи цим інтерес дітей до отримання нових знань з предметів. Використання комп'ютера на уроках дає можливість кожній дитині розкритися творчо, сміливо і впевнено висловлювати свої думки, відчути себе особистістю, яка має право самореалізуватися та саморозвиватися. А це є важливим для кожної людини, а також повністю відповідає завданням сучасної освіти.

Стамікост Інна Олександрівна, учитель початкових класів комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19».

Роль казки у навчанні, вихованні і розвитку першокласників(25 с.)

У досвіді представлені практичні наробки з використання казок та казкового матеріалу на уроках у першому класі та в позаурочний час, зокрема: казкова абетка, збірки казкових задач і загадок, зразки вправ, елементи уроків тощо.

Рекомендовано для вчителів початкових класів закладів освіти.

Ступак Ольга Анатоліївна, вчитель початкових класів комунального закладу “ Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” м. Нікополя.

Організація роботи з набору дітей до 1 класу (10 с.)

Методичні рекомендації нададуть практичну допомогу з організації набору дітей до 1 класу, визначити рівень готовності дітей до навчання в школі, успішно адаптувати дітей до умов навчання у школі.

Рекомендовано для вчителів початкових класів, заступників директорів з НВР загальноосвітніх шкіл.

Соловій Олена Валеріївна, вчитель початкових класів комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8”.

Ігрові моменти і прийоми у навчально – виховному процесі як засіб підвищення якості знань учнів початкової школи (56 с.)

У досвіді представлені сучасні ігрові методики проведення уроків, які

дозволяють не тільки якісно підвищити рівень викладання навчальних предметів, але ісприяють підвищенню якості знань учнів початкової школи.

Розробки містять комплекс інтерактивних ігор з вивчення повтореннянавчального матеріалу.

Рекомендовано для вчителів початкової школи.

м. Новомосковськ

Петрава Валентина Максимівна, заступник директора з навчально-виховної роботи початкової школи, творча група шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів СЗШ № 6, м. Новомосковська.

З досвіду якісної організації навчально-виховного процесу, створення та впровадження інтерактивних технологій навчання в системі початкової освіти (50 с.)

У методичному збірнику представлено досвід роботи вчителів початкових класів з використанням інтерактивних методик, що сприяють створенню навчально-пізнавальної атмосфери, впровадженню педагогіки співробітництва на основі психолого-педагогічної діагностики, стимулюють розвиток творчого потенціалу, викликають інтерес до процесу навчання.

Рекомендовано для заступників директорів з питань початкової освіти, вчителів початкових класів.

Шушакова Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів СЗШ №8

м. Новомосковська.

Використання інтерактивних методів навчання в початковій школі (70 с.)

У досвіді представлено уроки та виховні заходи, що сприяють розвитку пізнавального інтересу до навчання, навколишнього світу, формують увагу, вміння міркувати, аргументоване, чітке і лаконічне мовлення. Цінним у досвіді є використання колективних ігор, які сприяють формуванню дружніх стосунків між дітьми, розвивають уміння спілкуватися, співпрацювати в команді.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Печена Світлана Олексіївна, вчитель початкових класів колегіуму №11 м. Новомосковська.

Становлення позитивної «Я – концепції», формування навичок здорового способу життя в умовах роботи за програмою «Росток»” (79 с.)

Досвід роботи вчителів початкової школи щодо практичного застосування методик організації навчально-виховного процесу за проектом «Росток». Цінними є конкретні підходи до вирішення завдань валеологічної освіти та виховання культури, психологічного здоров'я молодших школярів. Цікавими для вчителів початкової школи є матеріали уроків математики, української мови та читання, психології, навколишнього світу, а також години спілкування, позаурочні заходи.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Канцера Марина Іванівна, вчитель початкових класів колегіуму №11 м. Ново московська.

Робота в групі як засіб формування соціальної компетентності молодших школярів (74 с.)

Вчитель презентує авторські розробки уроків, результати дослідницької роботи по розвитку учнів як суб’єктів навчальної діяльності через інтерактивні форми навчання з метою формування творчої особистості та підготовки їх до життя в соціальному середовищі. В роботі представлено систему застосування педагогічних технологій розвивального навчання, розвитку критичного мислення, організації групової навчальної діяльності школярів.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Гапанюк Марія Григорівна, вчитель початкових класів колегіуму №11 м.Новомосковська.

Використання інноваційних технологій на уроках початкової школи (62 с.)

Вчитель пропонує увазі авторський посібник використання інноваційних технологій у початковій школі. Тут зібрані та систематизовані прийоми та методики інноваційного навчання у взаємозв’язку, пропонуються варіанти їх застосування в умовах сучасної школи. Звертається велика увага на зрозумілість та доступність кожного прийому.

Посібник рекомендується вчителям початкової школи як „конструктор” уроків, що значно полегшує роботу, робить її цікавою та творчою.

Остроух Тетяна Всеволодівна, вчитель початкових класів колегіуму №11 м. Новомосковська.

Формування культури мислення на уроках у початковій школі (46 с.)

У роботі вчитель розкриває значення формування культури мислення молодших школярів через раціонально побудовану систему навчання, показує органічний зв’язок способів дії із засвоюваним змістом, формування вмінь розумової діяльності через розв’язування варіативних задач. У збірнику пропонуються діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів четвертого класу, які допоможуть успішно провести завершальний етап педагогічної діагностики четвертого року навчання дитині. Цікавою є ознайомитись система авторських уроків по формуванню культури мислення молодших школярів.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Ругно Олена Володимирівна, вчитель початкових класів СЗШ № 15 м. Новомосковська.

Реалізація принципів морально-духовного виховання в початковій школі (27 с.)

У досвіді представлено матеріали інтерактивних уроків, виховних заходів, робота з батьками щодо реалізації принципів морально-духовного виховання, любові до рідного краю в системі початкової освіти. Цінним у досвіді є представлені зразки пізнавальних та творчих завдань для учнів.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Ругно Олена Володимирівна, вчитель початкових класів СЗШ № 15 м. Новомосковська.

Екологія довкілля починається з екології душі (38 с.)

У досвіді представлена програма „Екологія рідного краю”, розроблена вчителем для молодших школярів, що є гармонійним доповненням курсу „ Я і Україна”, де передбачено вивчення загальних біологічних і екологічних понять, природоохоронних заходів на місцевому (регіональному) матеріалі, рекомендації щодо проведення уроків з використанням технологій для розвитку критичного мислення.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Дубенко Тетяна Анатолієвна, вчитель початкових класів СЗШ № 15м. Новомосковська.

Сучасні форми взаємодії педагога і батьків у вихованні самостійної творчої особистості (17 с.)

Матеріали з власного досвіду розкривають можливість використання інтерактивних методів у проведенні роботи з батьками (тренінгів, інтерактивних ігор, групової роботи, родинних свят і т. і.), що сприяє становленню системи взаємодії учителя і батьків у вихованні молодшого школяра.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

м. Орджонікідзе

Антипенко Надія Василівна, Біднюк Лілія Михайлівна, Галій Валентина Іванівна, Козачок Людмила Миколаївна, Кучеренко Ольга Володимирівна, Медвєдєва Ольга Анатоліївна, Скрипник Ольга Іванівна, Ремарчук Тетяна Василівна, вчителі початкових класів комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе».

Творча збірка «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» (25 с.)

Творча збірка «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо», спрямована на розвиток природних даних і творчих вмінь, закладені природою в кожній дитині; залучення дітей до творчості, пробудження інтересів та художнього смаку, зацікавленості школярів образотворчим мистецтвом; сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності учнів в образно – творчому та декоративно-прикладному мистецтві, художній творчості, активізує самостійний творчий пошук при вирішенні художніх завдань. В даній збірці вчителі пропонують ігри, конкурси, вікторини та інші заходи, які зацікавлюють дитину світом образотворчого мистецтва. Всі ці форми організаційно-виховної та навчальної діяльності будуються на основі дидактичних принципів, серед яких ведучими є:

принципи психологічної комфортності, творчості, діяльності, цілісного уявлення про оточуючий світ, варіативності, безперервності.

Дану збірку рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, вчителям образотворчого мистецтва.

Богдановська Ольга Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Загальноосвітня школа № 9 м. Орджонікідзе».

Шляхи формування абстрактного мислення на уроках математики при вивченні геометричного матеріалу та величин (36 с.)

Головне завдання вчителя – формування навчальних компетентностей учнів, яке може бути результативним тоді, коли воно відповідним чином організоване і складає систему самостійних видів робіт, які взаємозв’язані та взаємообумовлені між собою.

Досвід роботи розкриває практичне застосування різних видів завдань з математики на різних етапах уроку, що значно стимулює процес навчання, формує абстрактне мислення, сприяє покращенню якісної підготовки учнів, органічно пов’язує вивчення теоретичних питань з практичною діяльністю.

Досвід роботи містить додатки, що є суттєвим доповненням до змісту окресленої роботи. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Вороненко Людмила Григорівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Загальноосвітня школа № 9 м. Орджонікідзе».

Формування полікультурної компетенції молодших школярів шляхом пізнання рідного краю в процесі навчальних екскурсій (73 с.)

У досвіді розкрито інтерактивні технології та прийоми особистісно орієнтованого навчання та розвитку молодших школярів, формування полікультурної компетенції в процесі навчальних екскурсій, туристично-краєзнавчої діяльності. Важливо, що методологічною основою роботи є кодекс, який заповідав Василь Сухомлинський вчителям: формування зі шкільної лави особистості з високою емоційно-мовленнєвою культурою, розширення світогляду учнів, формування в них життєво необхідних компетенцій.

Практичний досвід переконує, що формування полікультурної компетенції молодших школярів сприяє формуванню свідомості, інтелектуальній, емоційно-почуттєвій та вольовій сфері, моральному здоров’ю дитини.

Караджова Марія Василівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №5 м.Орджонікідзе».

Емоційно-естетичне виховання учнів на уроках і в позаурочний час в початковій школі з використанням інноваційних технологій (81 с.)

Досвід містить методичні розробки, які мають досить вагоме значення у вихованні емоційно-естетичної сфери учнів початкової школи. Відображені різноманітні методи і прийоми, які можна використовувати в повсякденній роботі з учнями на уроках і в позаурочний час.

У досвіді представлений методичний комплекс, який розкриває методи, що допоможуть навчити правильно і виразно читати дітей шкільного молодшого віку. Розроблені сценарії театралізованих свят, які можна проводити в позаурочний час.

Даний матеріал можна використовувати вчителям перших класів та вихователям підготовчих та старших груп дитячих садочків під час навчання дітей читанню, а також вдосконалення техніки читання на уроках і в позаурочний час.

Клокова Олена Михайлівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе».

Нестандартні уроки інтегрованого курсу «Я і Україна» (1-4 класи) (37 с.)

У посібнику подано конспекти нестандартних уроків з курсу «Я і Україна», зміст яких відповідає новій навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандартові початкової загальної освіти. Це такі типи уроків: гра, презентація, випробування, семінар, змагання, пізнавальний марафон.

Автор пропонує зразки завдань для розвитку творчих здібностей, завдання для колективної і групової роботи, ігри, конкурси, інсценізації. Цінним є те, що вчителем розкрито багатоваріантність, гнучкість форм організації різних видів діяльності, а домінуючої формою навчального спілкування є діалог між дітьми, учнями і вчителем.

Константинова Інна Валентинівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №9 м. Орджонікідзе».

Практичний аспект впровадження здоровязберігаючих технологій в процесі навчання молодших школярів (73 с.)

Технологія діяльності вчителя з даної проблеми викладена послідовно, аргументовано. Провідна ідея досвіду розкрита з опорою на вітчизняні тенденції вирішення завдань, пов’язаних зі збереженням здоров’я молодших школярів, формування в них стійких переконань щодо пріоритетів здорового способу життя. У висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати педагогічну діяльність, спрямовувати її на досягненні мети та завдань, визначити ефективність застосованих методів і прийомів, впровадження здоров’язберігаючих технологій в процесі навчання молодших школярів.

Куляс Тетяна Юріївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа м. Орджонікідзе».

Розвиток креативної особистості учня через нетрадиційні форми і методи роботи (48 с).

Запропонований матеріал, спрямований на розвиток креативної особистості учнів. В роботі обґрунтовуються ефективні шляхи розвитку пізнавальної активності школярів, формування в них інтересу до основ наук через засоби навчальних ігор, творчих вправ нестандартних уроків та позакласних виховних заходів.

Рекомендовано для використання вчителям початкових класів.

Лук’яненко Ірина Василівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м.Орджонікідзе ».

Формування інноваційної особистості учня на основі використання продуктивних педагогічних технологій курсу «Сходинки до інформатики» (49 с.)

У досвіді вчителька розкриває проблему, пов’язану із підвищенням якості навчання, переорієнтацію навчального процесу на особистість школяра, індивідуальний підхід до вихованців. Представлено продуктивні педагогічні технології, завдяки яким урізноманітнюється процес навчання на уроках курсу «Сходинки до інформатики».

Технологія досвіду представлена схемою проектно-технологічної діяльності на уроках інформатики, розробками уроків з використанням інтерактивних технологій, творчими роботами учнів.

Досвід роботи рекомендовано для практичного використання в роботі вчителями початкових класів, інформатики.

Мірошніченко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м.Орджонікідзе».

Зошит з логіки. 3 клас (86 с.)

У досвіді представлений методичний посібник, розроблений учителем для учнів 3 класу. Комплекс являє собою підбір різноманітних завдань логічного характеру. Матеріали, вміщені в зошиті, дають можливість розвинути пам’ять, довільну увагу, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати у молодших школярів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Оніщенко Вікторія Валентинівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м. Орджонікідзе».

Формування навички читання молодших школярів засобами художньої виразності з використанням інтерактивних технологій (40 с.)

Запропонований матеріал містить шляхи формування навички читання засобами художньої виразності у молодших школярів, направлений на вдосконалення майстерності педагогів сучасними інтерактивними технологіями. Розроблений цикл уроків має практичне значення для розвитку навички виразного читання молодших школярів.

Представлений досвід роботи та практичні матеріали педагога можуть бути використані вчителями початкової школи.

Пирогова Лариса Василівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №4 м. Орджонікідзе».

Використання сучасних шляхів збагачення й активізації лексичного запасу молодших школярів в освітній галузі «Мови і література» (52 с.)

Досвід роботи має практичне забезпечення по формуванню комунікативних умінь молодших школярів в освітній галузі «Мови і література».Використовуються засоби, прийоми формування комунікативних умінь молодших школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання. Практичні матеріали можуть бути використані вчителями початкової школи.

Ремарчук Тетяна Василівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе »

Використання педагогічних новітніх технологій з розвитку навички читання в учнів 3-4 класів (61 с.)

У досвіді представлена інноваційна модель розвитку читацьких навичок учнів 3-4 класів. Вчителька намагається дати аргументовану відповідь на запитання, що є визначальним критерієм добору змісту, видів діяльності, методів, організаційних форм під час конструювання уроків читання.

У роботі знайшли місце цікаві засоби активізації навчальної діяльності, виховання читача, який сприймає зміст насамперед як художній твір, намічає його художні, образні особистості.

Представлена система уроків з читання сприяє оптимізації процесу навчання та виховання на уроках читання, формуванню творчої особистості читача, спроможного бачити й цінувати прекрасне, що його оточує.

Досвід роботи доцільно використовувати вчителям початкових класів.

Сьомкіна Світлана Володимирівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе».

Розвиток життєвої компетентності молодшого школяра на уроках курсу «Я і Україна» в 2 класі (11 с.)

У досвіді представлено систему роботи з розвитку життєвої компетентності учнів: здатність вирішувати проблеми в різних сферах життєдіяльності, уміння виконувати життєві і соціальні ролі, які ґрунтуються на життєвих знаннях, уміннях і навичках, здійснювати вибір та самоаналіз, пізнавати себе і навколишній світ. Вчителька використовує такі форми роботи з учнями: бесіди, практичні роботи, ігри, екскурсії, досліди, тренінги, спостереження.

Для створення оптимальних умов взаємодії між усіма суб’єктами навчального процесу педагог застосовує наступні інтерактивні методи та прийоми роботи в групах та парах: рольові та імітаційні ігри, моделювання, робота над проектами, інсценування, «мозковий штурм».

Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД.

Ткаченко Олена Михайлівна, вчителька початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №6 м.Орджонікідзе ».

Система вправ по формуванню грамотного письма учнів першого класу (9 с.)

У посібнику пропонується система вправ по формуванню грамотного письма учнів 1-го класу. Це підбірка диктантів на кожну вивчену букву, словникові диктанти з цікавим дидактичним завданням, дидактичні ігри та каліграфічні хвилинки. Ці вправи дають можливість дітям краще запам’ятовувати словникові слова, стимулюють мислити нестандартно, розвивають творчу фантазію, уяву. Забезпечують мобілізацію уваги, пробуджують інтерес до навчання.

Посібник може бути використаний вчителями початкових класів, батьками.

Усенко Людмила Вікторівна, вчителька початкових класів комунального закладу Середня загальноосвітня школа № 4» м. Орджонікідзе.

Формування комунікативних умінь молодших школярів в освітній галузі «Мови і література» (47 с.)

Досвід роботи має практичне значення по формуванню комунікативних умінь, розвитку творчого і логічного мислення учнів 1-4 класів на уроках української мови й читання.

Запропоновані матеріали можуть бути використані вчителями початкової школи.

Холодулькіна Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5 м.Орджонікідзе».

Інтерактивні технології навчання у початкових класах (75 с.)

Матеріали досвіду знайомлять із новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, що допоможуть вчителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Матеріал досвіду висвітлює суть інтерактивного навчання, описує структуру і методи проведення інтерактивного уроку. Досвід містить детальний опис інтерактивних вправ, які можна застосовувати на кожному з етапів інтерактивного уроку, конспекти уроків у початковій школі з використанням цих технологій.

Матеріал пропонується вчителям початкових класів, всім тим, хто на практиці впроваджує ідеї взаємного навчання.

Швець Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5 м. Орджонікідзе».

Формування компетентностей молодшого школяра у процесі креативно-пізнавальної діяльності учнів (52 с.)

Вчителька у своїй роботі подає опис досвіду формування компетентностей молодшого школяра у процесі креативно-пізнавальної діяльності учнів.

Матеріали досвіду включають розробки нестандартних уроків, методичні розробки різних тем, тести, розроблені вчителькою для перевірки знань учнів, приклади учнівських робіт. Методично правильне застосування новітніх технологій на уроках дає можливість вчителю формувати зацікавленість учнів під час навчання, забезпечити розвиток дитини як неповторної унікальної індивідуальності, формування в неї творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Матеріали досвіду можуть бути використані у своїй роботі вчителями початкових класів, які ведуть пошук творчого підходу до організації процесу навчання.

м. Павлоград

Петрівник Людмила Анатоліївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Павлограда.

Сучасний урок у початковій школі (125 с.)

Даний досвід розкриває роботу з дітьми молодшого шкільного віку на уроках різних типів, різної структури, на основі новітніх підходів до організації навчання, яка допоможе учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

В досвіді висвітлено, як учитель може допомогти учням оволодіти найбільш продуктивними методами пізнавальної діяльності на основі використання різних форм і видів роботи: опорні моделі, сруктурно-логічні схеми, дидактичні ігри, робота з анаграмами, кросвордами. Особливий інтерес представляють уроки з темою висловлювання. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Шара Лідія Михайлівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І ступеня № 21 м. Павлограда.

Роль активізації пізнавальної діяльності учнів в розвитку інноваційної особистості (70 с.)

У досвіді представлено розробки уроків, виховних заходів, що ґрунтуються на основі впровадження інноваційних технологій навчання та виховання. Це уроки-подорожі, уроки-КВК, захисти проектів, дослідження, які перетворюють навчання на творчий процес.

Цінним у досвіді є т ситуації успіху в розвитку особистості дитини, що дає можливість кожному вихованцеві вірити у свої сили, радіти кожній зустрічі з учителем. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Ямпольська Лариса Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Павлограда.

Розвиток особистості молодшого школяра в процесі навчання за методикою розвиваючого навчання (22 с.)

У досвіді представлена система роботи вчителя за методикою розвиваючого навчання, що сприяє досягненням успішності учнями на рівні індивідуальних можливостей. Розвиток особистості молодшого школяра в процесі навчання забезпечує міцні знання, високу результативність у навчанні.

Представлені уроки насичені пошуковими елементами, проблемними питаннями. Рекомендовано учителям початкових класів.

м. Першотравенськ

Яніва Катерина Миколаївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Першотравенська.

Розвиток каліграфічних навиків та корекція письма в учнів початкових класів (46 с.)

В досвіді зібрано завдання, які сприяють виробленню в учнів навиків каліграфічного письма. Підібрано вправи, які допомагають уникати помилок

під час навчання учнів початкової школи каліграфічного письма, вправи, які допомагають виправити помилки.Цінним є можливість використання його вчителями початкових класів, а також і батьками, які зіткнулись з даною проблемою.

м.Синельникове

Бугайова Любов Петрівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Збірка задач для 3 класу з використанням народознавчого характеру (20 с.)

Досвід містить: практичний матеріал (збірку задач для 3 класу); фрагменти уроків з використанням інноваційних методів навчання на різних етапах уроку: вивчення і осмислення нового матеріалу, закріплення знань, умінь і навичок; інформаційний матеріал „Рослини обереги”.

Цінним в досвіді є розвиток пізнавального інтересу, зацікавленості учнів початкових класів на уроках математики через використання народознавчого матеріалу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Дмитрієва Ольга Миколаївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Методичні рекомендації щодо словниково-орфографічної роботи на уроках української мови в початкових класах (8 с.)

Матеріал може бути використаний вчителями початкових класів для словниково-орфографічної роботи на уроках. Допоможе вчителю організувати роботу над словами, правопис яких, треба запам’ятати, дасть можливість сформувати у молодших школярів навички написання слів і словника, збагатити словниковий запас, сформувати інтерес до оволодіння багатством рідної мови.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Донець Валентина Анатоліївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Синельникового.

Цікавинки та дидактичний матеріал для розвитку творчих здібностей і можливостей учнів початкових класів на уроках рідної мови (18 с.)

Посібник містить пізнавальні матеріали, які подані у доступній формі, цікаві завдання і вправи з основних розділів мови, завдання – жарти, усмішки, мовознавчі розповіді. Розроблено комплекс завдань для учнів з високим рівнем інтелектуальної обдарованості.

Завдання і вправи посібника допоможуть дітям поглибити і розширити свої знання, сприятимуть формуванню навичок самостійної роботи учнів. Використання матеріалу посібника допоможе вчителеві викликати в учнів інтерес до мови.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Єрмошкіна Любов Михайлівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Використання методу проектів як шлях розвитку пізнавальних навичок молодших школярів (34 с.)

Орієнтація сучасної школи на розвиток активної творчої особистості учня вимагає вибір вчителем інтерактивних технологій навчання.

Використання методу проектів створює комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтелектуальну досконалість.

Даний проект націлений на розвиток пізнавальної активності дітей, інтерес займатися науковою роботою. Проект сприяє вихованню любові до природи, формує бажання глибше вивчати, поважати та продовжувати традиції рідного краю та сімейні традиції.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Зражевська Валентина Михайлівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Використання активних форм роботи з розвитку комунікативних знань і навичок учнів (10 с.)

Матеріали збірника містять вправи, що сприяють організації самостійної, парної, групової та індивідуальної форм роботи, вирішенню проблемних ситуацій на уроці, створенню творчої атмосфери в класі.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кухар Катерина Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Дидактичний матеріал для використання на уроках української мови (15 с.)

В цьому посібнику вміщено дидактичний матеріал (зокрема, схеми, таблиці), який можна використовувати під час тематичного узагальнення на уроках української мови. Він призначений для учнів 3 класу під час вивчення таких тем: будова слова, частини мови – іменник, прикметник, дієслово. Його можна використовувати і в 4 класі, доповнивши тими практичними категоріями, які вивчаються в цьому класі: відмінки, відмінювання дієслів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кухар Катерина Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Впровадження ігрових технологій на уроках читання та української мови в початкових класах(20 с.)

В досвіді представлено комплекс навчальних та розвивальних ігор з української мови; рекомендації по застосуванню елементів ігрових технологій навчання на різних етапах уроків.

Вміщені в збірку ігри доцільно використовувати на будь-якому етапі уроку: під час подання нового матеріалу, його закріплення, під час активного відпочинку як зміни форми діяльності і, навпаки, у період релаксації перед перевіркою засвоєння матеріалу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кулаковська Віра Василівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Стимулювання і мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів як необхідна умова розвитку молодшого школяра (10 с.)

В методичних рекомендаціях представлені мотиви навчання молодших школярів, які необхідні для успішного стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Мотиваційний матеріал у віршованій формі надасть змогу підвищити увагу та активність учнів під час навчання.

Запропонований матеріал може бути використаний вчителями початкових класів при стимулюванні і мотивації пізнавального інтересу учнів.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Лісняк Любов Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Використання творчих вправ на уроках рідної мови (20 с.)

У цьому посібнику зібрані різні види творчих вправ, що допоможуть вчителю навчити і виховати творчу талановиту інноваційну особистість. Вправи можуть бути використані для організації самостійної, групової та індивідуальної форм роботи на уроках рідної мови.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мельник Раїса Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Використання інтерактивних технологій як засобу формування навчальних умінь молодших школярів (14 с.)

У посібнику розміщені теоретичні і практичні поради щодо використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку в початкових класах. Даний матеріал може бути використаний вчителями, які впроваджують ідеї взаємного навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Плоха Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступені № 5 м. Синельникового.

Використання творчих вправ, завдань, розвивальних ігор на уроках української мови та українського читання у початкових класах (5 с.)

У досвіді представлений комплекс вправ з української мови та читання, розроблений учителем для учнів початкових класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різних завдань для групової роботи, роботи в парах та індивідуального використання: перфокарти, творчі вправи, ігри з розвитку зв’язного мовлення, роздатковий матеріал, вікторини, розвивальні вправи та фізкультхвилинки на уроках української мови та читання.

Цінним у досвіді є те, що дану підбірку можна використовувати на різних етапах вивчення програмового матеріалу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Савчук Лариса Олексіївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникового.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами екологічного виховання (30 с.).

У досвіді представлено систему роботи вчителя, що спрямована на розвиток творчої особистості шляхом спілкування з природою, формування мотивів бережливого ставлення до природи – гуманних, пізнавальних, економічних, естетичних. Досвід містить серію уроків з курсу «Я і Україна» для 2 класу, творчі завдання з природничим змістом. Представлений матеріал відповідає вимогам програми 2-го класу 12-річної школи та віковим особливостям молодших школярів.

Цінним у досвіді є творчі завдання, що може вчитель використовувати на інших уроках у 1-4 класах, які стимулюють допитливість та інтерес дітей до пізнання природи.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

м. Тернівка

Каушан Людмила Миколаївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Тернівки.

Впровадження інтерактивних технологій навчання з метою формування творчої особистості (11 с.)

У досвіді представлені форми інтерактивної роботи на уроках в початкових класах. Матеріал розкриває принципи організації уроку, а також напрямки контролю за ходом процесу навчання. Учитель наводить приклади фрагментів інтерактивних уроків, прийоми створення ситуації успіху з метою розвитку особистості учня, зокрема організація роботи в групах «Склади свою задачу», «Карусель», «Кубування», «Павутинка» тощо.

Матеріали, запропоновані в досвіді, можна використовувати протягом усього навчання в початкових класах, є можливість використання як на етапі ознайомлення з навчальним матеріалом, так і на етапі закріплення та корекції знань.

Рекомендований вчителям початкових класів.

Крижанівська Тамара Яківна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 4 м. Тернівки.

Використання навичок читання та зв’язного мовлення як засіб формування інноваційної особистості молодшого школяра (38 с.)

У досвіді представлений повний комплекс вправ і завдань, розроблених вчителем для уроків навчання грамоти, читання та розвитку зв’язного мовлення в 1-4 класах, який дозволяє шляхом диференціації та творчого підходу формувати інноваційну особистість молодшого школяра.

Цінним у досвіді є можливість на кожному етапі уроку розвивати як навички читання та зв’язного мовлення, так і збагачувати духовність відносин та почуттів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Лимонова Світлана Сергіївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 5 м. Тернівки.

Активізація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення (16 с.)

Цей досвід ілюструє прийоми і методи, що допоможуть уникнути на уроках одноманітності, дадуть можливість вчителю активізувати мислення школярів, залучити учнів до плідного обговорення, формулювання власних запитань заохочувати самовираження.

Рекомендовано всім вчителям для розвитку критичного мислення учнів на уроках, що дозволяє формувати свідому індивідуальність.

Пронькіна Любов Миколаївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 7 м. Тернівки.

Удосконалення навичок техніки читаннязапорука грамотності учнів (5 с.)

У досвіді розкрито шляхи розвитку читацьких навичок молодших школярів. Надані рекомендації щодо вдосконалення техніки читання, розвитку уваги, спостережливості, підвищення грамотності учнів на уроках читання та української мови.

Цінними у досвіді є можливість використання його в організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Савінова Любов Олексіївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 5 м. Тернівки.

Формування громадянськості та національної свідомості молодших школярів у навчально – виховному процесі (24 с.)

В досвіді класного керівника дано теоретичну викладку проблем щодо формування громадянськості та національної свідомості школярів у НВП.

Дається концептуальне осмислення шляхів відродження народно - побутових національних виховних традицій і звичаїв через використання сучасних форм і методів роботи з молодшими школярами в позаурочний час.

Товчигречка Ольга Іванівна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 4 м. Тернівки.

Використання інтерактивних технологій як засіб розвитку, саморозвитку і самореалізації особистості молодших школярів (35 с.)

У досвіді пропонуються інтерактивні технології тасратегії активного навчання, які можна використовувати на уроках у початкових класах відповідно до структури інтерактивного уроку. Матеріал допоможе учителю початкових класів зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Апостолівський район

Бабай Віра Семенівна, учитель початкових класів Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Апостолівського району.

Розвиток пізнавальних здібностей молодих школярів на основі дитячих творів В.О. Сухомлинського (31 с.)

У досвіді представлено різні прийоми використання казок В.О. Сухомлинського. Він являє собою тематичну добірку казок та показано прийоми використання цього матеріалу при організації вивчення рідної мови з молодшими школярами; організації видів діяльності з учнями на уроці.

Цінним у ньому є те, що твори В.О. Сухомлинського будять творчу уяву, збагачують мову, допомагають розвивати творчу уяву.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Бірюч Тетяна Володимирівна, учитель початкових класів Апостолівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Апостолове.

Організація та сучасні форми взаємодії педагога і батьків молодших школярів як шлях активізації навчально-виховного процесу в умовах гуманізації освіти (30 с.)

У досвіді розкрито як традиційні так і інноваційні форми, методи, прийоми роботи з батьками молодших школярів.

В ньому вміщено поради вчителю щодо формування характеру дитини; програма вивчення сім’ї, підбірка анкет для вивчення внутрішнього світу дитини.

Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям, класним керівникам.

Орленко Ольга Іванівна, та інші вчителі початкових класів Апостолівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Апостолове.

Проектування, як метод продуктивного навчання молодших школярів (83 с.)

У досвіді вміщено кращі проекти, розроблені та апробовані вчителями початкових класів в процесі навчально-виховної діяльності із своїми вихованцями.

Матеріали дібрано із врахуванням основних вимог до використання методу проектів.

Здійснення такої проектної діяльності сприяє розвитку в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвитку критичного мислення, формуванню навичок мислення високого рівня.

Представлені розробки навчально-виховних проектів в контексті особистісно-орієнтованого навчання відкривають учителеві широкі можливості для розкриття творчості та творчості своїх вихованців, дають змогу виявляти нетрадиційне мислення, здатність до нестандартних рішень.

Учителі та студенти педвузів знайдуть тут аргументовану відповідь на запитання, що є визначальним критерієм добору змісту, видів діяльності, методів, організаційних форм під час розробки навчально-виховних проектів.

Васильківський район

Ковпак Людмила Григорівна, вчитель початкових класів Воскресенівської НСЗШ Васильківського району.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів (40 с.)

У досвіді представлено розроблену вчителем програму творчих можливостей учнів початкової школи, головною метою якої є розвиток творчого мислення, різних видів пам2яті,уяви та фантазії.

Цінним у досвіді є можливість підвищити інтерес учнів до матеріалу, активізувати їхню пізнавальну діяльність, прищеплювати любов до навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів

Манько Тетяна Василівна, вчитель початкових класів Чаплинської СЗШ Васильківського району.

Формування інноваційної особистості в умовах нестандартного уроку (71 с.)

У досвіді представлено опис теоретичних і практичних основ роботи над проблемою, розробки уроків, творчі роботи учнів, цікаві завдання с ситуативного характеру, різноманітні дидактичні ігри.

Мета роботи – допомогти учителю-початківцю на високому рівні проводити уроки, використовуючи нестандартні форми проведення занять. Цінним у досвіді є розроблені вчителькою серія завдань, лексичних вправ, активних і інтерактивних форм проведення уроків.

Огіль Людмила Герасимівна, вчитель початкових класів Дубовиківської СЗШ Васильківського району.

Інтелектуальний розвиток молодших школярів в процесі навчання математики з елементами розвиваючого навчання (60 с.)

У досвіді подано теоретичний та практичний матеріал з проблеми. Розкриті форми і методи організації практичної роботи. Велика увага приділена розвитку логічного мислення на уроках математики.

Матеріали подані у вигляді дидактичних завдань для учнів, які використовуються у організації групової роботи, роботи у парах, евристичних бесідах. Вони стимулюють інтерес учнів і активізують їх розумову діяльність. Рекомендовано вчителем початкових класів.

Верхньодніпровський район

Гладуш Ніна Миколаївна, вихователь ГПД Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Гра як спосіб організації роботи ГПД (32 с.)

Методичний посібник для вихователів групи продовженого дня. Містить розробки цікавих ігор та розваг для дітей 1-4 класів. Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД.

Дерев'янкіна Алла Василівна, вчитель початкових класів Дніпровокам'янської середньої загальноосвітньої школи.

Збірка творчих робіт учнів початкових класів з курсу « Довкілля».

Тема. Золоті зернятка дитячої творчості (26 с.)

Збірка творчих робіт містить казочки, оповідання учнів, які вони склали самостійно на уроках і вдома. Ці казки можуть прийти на допомогу молодим вчителям або тим, хто тільки починає вивчати курс «Довкілля». Матеріали збірки можуть використати в позаурочній роботі, чи на уроках розвитку зв'язного мовлення.

Дученко Антонінасепанівна, вчитель початкових класів Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи. № 3

Економічна ігротека, 3-4 класи (33 с.)

Даний матеріал містить плани-конспекти нестандартних уроків економіки у 3-4 класах, опис мети, етапів уроку, методів та форм організації цікавої роботи дітей на уроці.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Крупенко Світлана Анатоліївна, вчитель початкових класів Верховцевської середньої загальноосвітньої школи №1.

Розвиток критичного мислення на уроках читання молодших школярів (12 с.)

У досвіді розкриті шляхи вдосконалення техніки читання та розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Авторка пропонує систему вправ та творчих завдань, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів учнів. Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Кузьміна Людмила Іванівна, вчитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховноїроботи Дніпровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи.

«Довкілля як школа»- нова навчальна технологія (22 с.)

Матеріали розкривають ідею створення і шляхи впровадження природо відповідної, здоров’язберігаючої навчальної технології «Довкілля як школа». Подано опис досвіду з підготовки й організації дидактично-динамічних пауз, інтегрованих контрольних робіт, олімпіад, а також цікаві розробки дитячих оздоровчо-навчальних мандрівок у їх власному довкіллі.

Для керівників шкіл та вчителів початкової школи.

Нор Антоніна Григорівна, вчитель початкових класів Першотравенської середньої загальноосвітньої школи.

Завдання і вправи для розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів (48 с.)

Посібник містить систему вправ та завдань для розвитку пізнавальної активності учнів та самостійності учнів початкових класів. Пропонуються різні форми індивідуальної, групової та фронтальної роботи, які сприяють підвищенню якості знань та вмінь учнів, розвитку мислення, кмітливості, спостережливості, винахідливості.

Остапко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Моніторингові завдання з математики у 4 класі (16 с.)

Методичний посібник містить підбірку підсумкових завдань з математики.

Дана розробка зорієнтовує вчителів початкових класів на підготовку до моніторингових досліджень з даного предмету.

Остапко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Моніторингові завдання з рідної мови у 4 класі (16 с.)

Розробка рекомендована вчителям початкових класів. Розроблені вчителем завдання сприяють послідовній підготовці як учнів, так і вчителів до моніторингових досліджень та державної підсумкової атестації в 4 класі з даного предмету.

Остапко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Моніторингові завдання з читання у 4 класі (16 с.)

Підбірка підсумкових завдань з читання в 4 класі допомагає вчителю проаналізувати можливості своїх вихованців. Автор зорієнтовує колег на підготовку учнів 4 класу до державної підсумкової атестації та моніторингових досліджень з предмету.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Полулях Віра Геннадіївна, учитель початкових класів Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи № 2.

Розвиток пізнавальних здібностей учнів початкової школи на уроках української мови та математики (29 с.)

Вчителем зібрані й систематизовані пізнавальні ігрові форми роботи з учнями, які розвивають їх логічне мислення, обчислювальні навички, формують комунікативні компетентності. Представлений у роботі матеріал допоможе реалізувати освітні і виховні завдання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Чорнобай Валентина Анатоліївна, вчитель початкових класів Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи № 2.

Реалізація народознавчого принципу у навчанні і вихованні молодших школярів (36 с.)

У педагогічній практиці вчитель успішно реалізує народознавчий принцип навчання, виховання учнів початкових класів, що полягає в органічному поєднанні освіти з національною історією, народними традиціями, збереженні та збагаченні культури і мови свого народу. Вчитель ділиться досвідом використання зразків народної творчості: загадок, прислів’їв, приказок, скоромовок – у період навчання грамоти молодших учнів. У роботі узагальнено досвід проведення уроків рідної мови, математики, образотворчого мистецтва з використанням народознавчого матеріалу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Юрченко Тамара Іванівна, вчитель початкових класів Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи № 2.

Інноваційні підходи до розвитку мовленнєвої активності молодшого школяра (67 с.)

Учителем створена система вправ для розвитку мовленнєвих компетентностей учнів. Творчі завдання і вправи носять інноваційний характер і спрямовані на активізацію мислення дітей, вироблення навичок чіткої вимови, розширення оперативного поля читання, швидкості здорового сприйняття тексту.

Рекомендовано вчителям початкових класів

Дніпропетровський район

Гарасюк Надія Василівна, Таряник Оксана Анатоліївна, учителі початкових класів КЗ Кіровська середня загальноосвітняшкола Дніпропетровського району.

Посібник для організації контролю, знань, умінь і навичок з російської мови в початкових класах шкіл з українською мовою викладання (85 с.)

Посібник містить матеріали для здійснення тренування і повного контролю знань, умінь і навичок учнів 2-4 класів з російської мови в школах з українською мовою викладання.

Завдання, запропоновані авторами, складені відповідно до чинної програми Ґудзик І.П. та оновленого Державногосандарту за двома варіантами курсу. Використання поданих дидактичних матеріалів сприятиме розвитку навичок усного і писемного мовлення учнів, уміння розрізняти мовні явища й одиниці. На допомогу вчителю початкових класів подано методичні рекомендації щодо проведення кожного виду перевірок.

Рекомендовано для вчителів початкових класів, студентів педучилищ.

Кириченко Валентина Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Ювілейна початкова школа №2» Дніпропетровського району.

Абетка лікарських рослин для молодших школярів (16 с.)

Посібник складається з двох частин. В першій частині авторка у віршованій формі розповідає про лікувальні властивості рослин, що ростуть на території України. Друга частина посібника – добірка вправ для каліграфічних хвилинок – є додатком до абетки.

Рекомендується вчителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня, студентам педагогічних вузів, батькам.

Кириченко Валентина Іванівна, заступник директора з НВР КЗ «Ювілейна початкова школа №2» Дніпропетровського району.

Вчися бути здоровим, граючись! (Добірка ігрових завдань валеологічного спрямування для використання в навчально-виховному процесі в початковій школі) (30 с.)

Посібник містить різноманітні ігрові завдання (кросворди, ребуси, загадки тощо) валеологічного спрямування для використання в навчально-виховному процесі в початковій школі. Вони допоможуть вчителю зробити цікавими уроки з основ здоров’я, природознавства, рідної мови, читання, а також при підготовці і проведенні виховних заходів у класі чи групі продовженого дня.

Рекомендується вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, студентам педагогічних вузів, батькам.

Кириченко Валентина Іванівна, заступник директора з НВР КЗ «Ювілейна початкова школа №2» Дніпропетровського району.

Що на городі росте? (Розповіді про городні рослини) (51 с.)

Добірка складається з двох частин. Перша частина містить інформацію про овочеві культури, їх походження, харчову цінність, лікувальні властивості. Друга частина – додатки, в яких зібрані цікаві завдання (загадки, ребуси, кросворди), літературні твори, зразки усної народної творчості, присвячені городнім культурам.

Матеріали, вміщені у посібнику можна використовувати в 1-4 класах на уроках української мови, читання, природознавства, основ здоров’я, а також в позакласній роботі.

Даний посібник стане в нагоді вчителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня, студентам педагогічних вузів.

Полупанова Валентина Миколаївна, директор КЗ «Ювілейна початкова школа №2» Дніпропетровського району,

Кириченко Валентина Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Ювілейна початкова школа №2» Дніпропетровського району.

Добірка матеріалів для проведення різних видів диктантів на уроках української мови в 1 – 4 класах на здоров’язберігаючу тематику (24 с.)

Добірка складається з двох частин. Перша частина містить тексти на здоров’язберігаючу тематику, які можна використовувати в 1-4 класах на уроках української мови для проведення різних видів диктантів, списування, роботи над текстом, переказів тощо.

Друга частина – збірка народних прислів’їв про здоров’я і здоровий спосіб життя, які вчителі можуть використовувати як на уроках, так і в позакласній роботі.

Кошель Катерина Василівна, вчитель початкових класів КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровського району.

Інтерактивні методи навчання в початковій школі (119 с.)

Досвід роботи містить використання елементів інтерактивних методів навчання. Особлива увага приділена використанню інтерактивної техніки і технології групової роботи на уроках.

Мета досвіду – допомогти учителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, навчити дітей діяти творчо й самостійно. Матеріали досвіду допомагають учителеві оволодіти педагогічною технологією, вмінням прогнозувати діяльність кожного учня, повноцінно включати учнів в діяльність як свого «партнера».

Рекомендовано учителям початкових класів.

Кошля Галина Володимирівна, учитель початкових класів КЗ Балівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

«Тетрадь – спутник» для вивчення російської мови у 3 класі (31 с.)

У посібнику представлений матеріал, розроблений учителем для учнів 3 класу. Матеріал зошита являє собою підбір різнорівневих завдань та вправ, ілюстрацій із завданням.

Цінним є те, що зошит допомагає розвивати логічне та абстрактне мислення, пам'ять, увагу, виховує любов до рідного краю, села. Матеріал подано у цікавій ігровій формі. Посібник можна використовувати для самостійної роботи як у школі так і вдома.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Лемешева Алла Михайлівна, учитель початкових класів КЗ Баглійська середня школа с.Степове Дніпропетровського району.

Система роботи з розвитку зв’язного мовлення та комунікативних здібностей молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних методів навчання (45 с.)

Ця технологія спрямована на формування дитячої творчої особистості; розвитку словникового запасу учнів, логіки мислення. Головна мета роботи вчителя – навчити дітей пізнавати світ у всій багатогранності, багатоликості і розмаїтті, уміти передати свої почуття, створити комфортні умови навчання і виховання, які забезпечать активну взаємодію всіх учнів.

У роботі подано цикл завдань, спрямованих на активізацію словникового запасу, розвиток дитячої уяви. Допомагають удосконалити образну літературну мову, поглиблюють бажання пізнати непізнане.

Це робота може бути використана вчителем молодших класів, учителями української мови і літератури.

Міщенко Галина Владиславівна, учитель початкових класів КЗ Кіровська середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

Використання методичного комплексу на уроках в початковій
школі
(50 с.)

У досвіді представлено комплекс, розроблений учителем для учнів початкових класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань для розвитку творчих здібностей учнів.

Цілеспрямована навчальна діяльність спрямована на розвиток суб’єктності мислення, творчих здібностей активності та ініціативності, формування дослідницьких умінь. Завдання: азбука в кросвордах, геометрія в малюнках цікаві логічні задачі – дають можливість їх використання в
навчально-виховному процесі.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Панягіна Валентина Володимирівна, вчитель початкових класів КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровський район.

Розвиток творчих здібностей на факультативному курсі молодших школярів «Світ мистецтв» (35 с.)

У досвіді представлено матеріали по розвитку творчих здібностей молодших школярів. Комплекс являє собою добірку матеріалів для розвитку уяви, творчого мислення, фантазії в процесі складання казок. З метою розвитку артистичних, творчих здібностей, вміння спілкуватися в колективі і знаходити спільні рішення, пропонуються розробки конкурсу «Чарівна міс 4 класу», КВК «Подорож сторінками України» Також представлені дитячі творчі роботи: різнокольорові вірші учнів, казки, малюнки, фотографії досягнень дітей.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на заняттях факультативного курсу «Світ мистецтв», так і у виховній роботі з учнями. Рекомендовано вчителям початкових класів, які хочуть зробити все можливе, щоб кожна дитина розкрила свої здібності і таланти.

Пікуш Клавдія Несторівна, учитель початкових класів КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 4 Дніпропетровського району.

Система роботи по формуванню основних життєвих навичок щодо здорового способу життя та безпечної поведінки учнів початкових класів (68 с.)

Матеріали досвіду допоможуть вчителям початкових класів у формуванні свідомого ставлення до здоров’я. у оволодінні життєвими навичками здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки.

Ступак Наталія Пилипівна, учитель початкових класів КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 2 Дніпропетровського району.

Програма сімейних читань для дітей 6-7 років, 7-8 років, 8-9 років, 9-10 років

Досвід містить активні форми та методи організації навчання школярів на уроках читання та вивчення курсу «Сімейні читання». Дана технологія стала кроком у вирішенні проблеми системного підходу у використанні книги для організації духовного спілкування у сім’ї. Система роботи спрямована на створення атмосфери співпраці різних поколінь.

Програма розрахована на вчителів початкової ланки, але можливе повне, або фрагментарне використання її в роботі вчителів української та зарубіжної літератури. Корисним є цей досвід і для тих, хто цікавиться дидактичною та освітньою стороною цієї проблеми.

Тимощенко Людмила Анатоліївна, вчитель початкових класів КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровського району.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та читання (38 с.)

У досвіді представлено комплекс вправ та завдань для розвитку зорової та слухової пам’яті, завдань для розвитку логічного мислення, тестів, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня їх здібностей і підготовки. Комплекс вправ дає можливість урізноманітнити структуру уроку, діяти творчо.

Цінним у досвіді є методичні поради вчителю щодо підготовки та проведення уроків з української мови, читання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Криворізький район

Галькевич Наталя Володимирівна, вчитель початкових класів Лозуватської середньої загальноосвітньої школи №1 Криворізького району.

Психологічні аспекти індивідуального підходу до навчання і виховання молодих школярів (30 с.)

Розроблена вчителем технологія «Діагностика готовності дитини до навчання в школі» є психологічною підтримкою молодших школярів через систему знань, умінь і навичок поведінки дітей на принципах наступності (дитячий садок – школа).

Особистісно-зорієнтована методика допомагає кожному школяру відчути себе здібним, підвищувати рівень навчальних можливостей та визначити перспективу розвитку дитини.

Цінним у досвіді є розроблена система уроків з розвитку зв’язного мовлення та хвилинок спілкування зі школярами, упорядковане портфоліо першокласника.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Мамчур Тетяна Петрівна, вчитель початкових класів Радушанської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

Розвиток мислення як основа формування активності, впевненості, самореалізації особистості (46 с.)

Досвід розкриває форми і методи роботи по впровадженню творчих підходів та елементів інноваційних технологій на принципах пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною. Система вправ для удосконалення навичок техніки читання включає в себе картки для колективної та індивідуальної роботи на уроках читання у 1-4 класах.

Родзинкою досвіду є практико орієнтований посібник «Удосконалення навичок техніки читання».

Рекомендовано учителям початкових класів.

Маслова Наталія Тимофіївна, вчитель початкових класів Навчально-виховного об’єднання «Грузька НСЗШ – ДЗ» Криворізького району.

Розвиток логічного мислення на уроках математики (28 с.)

У досвіді систематизовані форми і методи розв’язування задач з логічним навантаженням, прийомів обчислення, оперування числовими виразами для молодших школярів на уроках математики.

Практико орієнтовний посібник «Система задач з логічним навантаженням» дає змогу навчитися розв’язувати як стандартні, так і задачі, що потребують оригінального підходу, творчих пошуків, винахідливості.

Цінним у досвіді є чітка методика роботи та різні способи підходу до пояснення логічних задач вчителем.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Черепанова Таміла Миколаївна, вчитель початкових класів Христофорівської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

Творчий розвиток дитини через застосування новітніх освітніх технологій та психологічної підтримки (52 с.)

У досвіді представлений комплекс проблемних завдань, різноманітних форм творчого співробітництва учителя та учнів, методика рефлексного управління навчальною діяльністю, самоорганізацією, самореалізацією, самовизначенням молодиш школярів. До комплексу входять збірка дидактичних вправ до підручника української мови 4 класу «Пізнавай, твори, розвивайся», практико – орієнтовний посібник з питань морального виховання з мультимедійною підтримкою «Добру відкриваємо серця», посібник для батьків «Батьківська абетка».

Рекомендовано учителям початкових класів.

Криничанський район

Бабіченко Олена Петрівна, вчителька Зорянської початкової школи-садка Криничанського району.

Розвиток пізнавальної активності першокласників (19 с.)

Питання, яке я розглядається в роботі одне з найважливіших і самих модних в психології, педагогіці, методиках викладання різних предметів на сьогоднішній день. Це питання про розвиток пізнавальної активності молодших школярів, а значить – розвитку розумових здібностей, обдарованості, геніальності. І найголовніше – як впливає на здібності дитини розвиток творчого потенціалу, яким чином, психологічно правильно розвивати уяву, збагачуючи духовний і культурний рівень можна досягти якісного покращення.

Желізняк Людмила Миколаївна, учитель початкових класів Щорської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Гралочка (25 с.)

Для успішного засвоєння програми шкільного навчання дітям необхідно не тільки багато знати, але й послідовно і доказово мислити, здогадуватись, проявляти розумове напруження

Використовуючи прості логічні вправи і задачі з метою розвитку в них вміння відтворювати послідовні розумові дії, діти вчаться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, ціленаправлено мислити.

До даного збірника саме й увійшли такі вправи. Ці завдання є підготовкою до курсу основ інформатики.

Десятерик Світлана Вікторівна, вчителька Зорянської початкової школи-садка Криничанського району.

Веселі фізкультхвилинки для Миколки та Іринки (15 с.)

У збірці зібрано фізкультхвилинки, завдяки яким вчитель попереджає перенавантаження учнів та розвиток фізичних і психічних захворювань. Віршовані фізкультхвилинки пов’язані з природою, імітуючи рух тварин і рослин, з домашніми справами та фізичними вправами.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Крижанівська Ніна Володимирівна, вчителька Катеринопільської початкової школи-садка Криничанського району.

Країна Мовограй (15 с.)

Мовні ігри мають велике значення для розвитку мови і мислення учнів. Цікаві вправи та ігри на уроках завжди викликають емоції у школярів. Під час гри вони проявляють самостійність, ініціативу в засвоєнні та закріпленні навчального матеріалу. Зміст та матеріал цікавих вправ та ігор з мови залежить від завдань уроків, знань учнів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Повстенко Ірина Петрівна, учитель початкових класів Покровської середньої школи І-ІІ ступенів навчання Криничанського району.

Уроки з комп’ютерною підтримкою у 4 класі (94 с.)

У даному циклі уроків вивчення та закріплення нового матеріалу подано у презентаційній формі Mikrosoft Power Point. Використовуючи можливості комп’ютерних технологій, вчитель має змогу урізноманітнити свої уроки, яскраво унаочнити свою розповідь, за короткий час виконати завдання, різні за змістом та рівнем складності.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Самко Ольга Павлівна, учитель початкових класів Червонопромінської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Посінках Червоної книги України. Рослинний світ. Тваринний світ. Птахи (25 с.)

У досвіді представлений роздатковий матеріал, упорядкований учителем для використання на уроках в початкових класах. Містить малюнки та цікаву інформацію про рослини і тварини, які занесені до Червоної книги України.

Матеріал може бути використаний на уроках природознавства і дає можливість краще засвоїти тему.

Рекомендовано для використання вчителям початкових класів.

Солом’янюк Галина Миколаївна, учитель початкових класів Семенівської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Матеріали для індивідуальної та парної роботи з математики для учнів 1-2 класів (32 с.)

У досвіді представлено математичний комплекс розроблений учителем для учнів 1-2 класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань, головоломок, математичних загадок, для організації індивідуальної та парної роботи на уроках і самостійної домашньої роботи дітей.

Цінним у досвіді є те, що вчителем дано пам’ятки для учнів 1-2 класів по програмовому матеріалу з математики, розроблено основні види задач: на знаходження остачі, різницеве порівняння чисел, на знаходження суми та добутку чисел, на ділення на рівні частини, на зустрічний рух і т.д., які використовуються для засвоєння навчального матеріалу.

Магдалинівський район

Полішко Ольгасепанівна, учитель початкових класів Котівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району.

Нестандартні прийоми роботи над словниковими словами (17 с.)

У досвіді представлено комплекс завдань, які використовує вчитель на уроках української мови під час ознайомлення із словниковими словами, використання елементів етимологічного аналізу, як ефективного прийому збагачення словника молодших школярів.

Цінним у досвіді є можливість використовувати його для пояснення значення та правопису слів на уроках української мови.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Шаповал Олена Євгенівна, учитель початкових класів Жданівської ЗОШ Магдалинівського району.

Використання методу проектів в початковій школі (9 с.)

У досвіді розкривається сутність, вимоги до використання, етапи роботи методу проектів в початкових класах.

Особливу увагу надано тому, що проектування – це метод, якому надаються переваги в особистісно орієнтованому навчанні. Він базується на використанні знань і вмінь, отриманих у процесі навчання. Це забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні, активізує творчу діяльність учня. Представлені розробки уроків, пам’ятки.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Нікопольський район

Бойко Тетяна Вікторівна, учитель початкових класів Червоногригорівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Нікопольського району.

Розвиток творчої уяви молодших школярів засобами витинанки (10 с.)

У досвіді представлено теоретичний і практичний матеріал, спрямований на формування відчуття композиції, гармонії кольору, художнього смаку, творчої уяви і фантазії. Запропонований матеріал містить перелік завдань і вмінь при роботі з витинанкою окремо для учнів кожного класу, наведено приклади творчих робіт, послідовність їх виконання, враховано основні правила роботи над ескізом.

Рекомендовано використовувати вчителям початкових класів на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва, керівникам гуртків при роботі в техніці «витинанка» як виду декоративного мистецтва.

Зуєва Альбіна Вікторівна, вчитель початкових класів Придніпровська ЗОШ І-ІІІ с. Нікопольського району.

Компетентнісно-орієнтований підхід до екологічної освіти учнів початкових класів (50 с.)

В посібнику представлені матеріали, які можуть бути використані при організації урочної, позаурочної та позакласної роботи, як у початковій школі, так і в позашкільних освітніх закладах.

Представлені уроки, виховний захід та ігрові елементи – екологічного спрямування, що формують екологічну культуру та почуття відповідальності у учнів початкової школи.

Посібник розрахований на вчителів початкової ланки, вихователів ГПД, керівників гурткової роботи, учнів, студентів.

Головешкіна Оксана Анатоліївна, учитель початкових класів Капулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Особливості інтегрованого навчання в початковій школі (15 с.)

Пошуки шляхів удосконалення системи освіти у початковій школі привели до відродження такого методичного явища, як інтеграція навчання, яке поступово переходить сьогодні з дискусії в практику.

У роботі викладені всі позитивні і негативні аспекти інтегрованого навчання, рекомендації до підготовки та проведення уроку, його структури та етапів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Коваленко Наталя Олексіївна, вчитель початкових класів Покровської ЗОШ І-ІІІс., заступник директора з виховної роботи.

Я і Україна. Природознавство. 3 клас. Картки оперативного контролю (34 с.)

Картки з різнорівневими завданнями творчого характеру для перевірки знань з тем: «Ми і природа»; «Нежива природа»; «Жива природа».

Можуть використовуватись для самоперевірки та взаємоперевірки на уроках природознавства в початковій школі.

Рекомендовано вчителям початкових класів у підготовці до уроків.

Модна Людмила Григорівна, Жидко Ірина Іванівна, учителі початкових класів Першотравенської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Нікопольського району.

Виховні заходи у початковій школі (72 с.)

В добірку внесені авторські розробки виховних заходів і свят, доступних за формою викладу дітям молодшого шкільного віку. Вони містять прозу та вірші різних жанрів, які доречно вплітаються в канву сценарію. Вміщені розробки полегшать роботу у підготовці цікавих виховних заходів.

Посібник буде корисним вчителям початкових класів, вихователям, класним керівникам, педагогам-організаторам.

Мойсюк Олена Іванівна, вчитель початкового навчання Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Подорож стежинами здоровя (31 с.)

В даній збірці зібрані через систему уроків курсу «Основи здоров’я», класних годин, виховних заходів розкрито проблему фізичного загартування учнів початкової школи. Подано систему ігор, фізхвилинок, спрямованих на засвоєння та формування стійких навичок і звичок фізичної поведінки дитини. Рекомендовано для вчителів початкової школи та дошкільних навчальних закладів.

Приходько Тетяна Іванівна, учитель початкових класів Олексіївської загальноосвітньої школи, с.ОлексіївкаНікопольського району.

Формування екологічної культури школярів на уроках«Я іУкраїна»(24 с.)

У досвіді представлено форми і методи роботи з екологічного виховання на уроках «Я і Україна». Серед них – інтелектуальні ігри, вікторини, створення проектів. Педагог пропонує цікавий матеріал за рубриками: «Рослини - провісники погоди», «Народна творчість – екологічне виховання», «Державні заповідники України», «Сторінками « Червоної книги» Дніпропетровщини».

Інноваційні технології, запропоновані педагогом, є цінним матеріалом для навчально-виховної роботи в початкових класах. Вони сприяють формуванню нового екологічного мислення, розвивають у школярів відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Рекомендовано учителям початкових класів для формування в школярів екологічної культури.

Ростальна Наталя Гнатівна, Ткачова Надія Михайлівна, Янок Ніна Іванівна, учителі початкових класів Шевченківської ЗШ І-ІІІ ступенівс. Шевченкового Нікопольського району.

Використання проектної технології при викладанні предмету «Основи здоров'я» в початкових класах (28 с.)

У роботі подано методичні рекомендації з теми «Безпека життя» для оволодіння учнями початкових класів практичних навичок переходу вулиць, читання дорожніх знаків, приготування корисної вітамінної їжі, виконання фізичних вправ. Показано, як навчити дітей турбуватись про свою безпеку, вибирати здоровий спосіб життя, а саме: фізичний розвиток, здорова їжа, дотримання правил вуличного руху.

Цінним у досвіді є можливість використання його як узагальнюючого заходу з предмету основ здоров'я, охоплюючи учнів усієї початкової школи.

Розробка проектного дня рекомендована вчителям початкових класів при проведенні навчальних занять, виховних заходів та бесід.

Рапіна Юлія Миколаївна, учитель початкових класів, учитель-методист Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району

Використання засобів зворотного звязку, як один з основних факторів розвитку комунікативних здібностей особисто (20 с.)

У досвіді представлено матеріал, який рекомендовано вчителям початкових класів. У ньому розкрито роль розвитку комунікативних здібностей для формування людини. Здатної творчо мислити, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати свою позицію, бути комунікабельною у спілкуванні. Такий досвід роботи дає можливість вчителеві використовувати нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність), а учневі отримати нові знання, позитивні цінності, нові уміння і навички. Посібник містить розробку уроку та тренінгу з використанням даного досвіду.

Ступак Майя Іванівна, вчитель початкових класів Придніпровська ЗОШ І-ІІІ с. Нікопольського району

Програма гуртка «Пластилінові фантазії» (16 с.)

Подано навчально-тематичний план та програми занять гуртка 1-2 роки навчання. Програми укладалися за певною структурою. В пояснювальній записці дається зміст, мета і головні завдання курсу. Розроблено зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнення учнів. Даний матеріал призначений для вчителів початкових класів.

Чорна Алла Семенівна, вчитель початкових класів Південної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Ігри та вправи для розвитку читання (33 с.)

Пропонований мною нестандартний матеріал, спрямований на вдосконалення і перевірку сформованості навичок читання учнів початкових класів. Робота пропонує систему ігрових форм навчання читання, розроб­лених на основі навчальних матеріалів, а також на основі цікавого додаткового матеріалу, пов'язаного із навчальною тематикою.

Розроблена система сприяє підвищенню якості читання, формуванню швидко­сті, правильності, свідомості, виразності читання і призначений для викори­стання на уроках навчання грамоти та читання у початкових класах.

Укладено на основі останніх досяг­нень науковців-методистів та власного досвіду.

Розраховано на вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, студентів та батьків.

Чегаєва Наталія Гариківна, вчитель трудового навчання, вихователь ГПД Південної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Шумель Ірина Олександрівна, вчитель початкових класів, вихователь ГПД, Південна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольського району

Крокуємо сходинками здоров'я. Всебічний розвиток молодшого школяра в групі продовженого дня (87 с.)

Матеріал розроблений з досвіду роботи і покликаний враховувати стан здоров'я, вікові особливості учнів.

Даний посібник є підбіркою матеріалів по культурі здоров'я, народознавству, звичаях та традиціях рідного краю.

У збірку ввійшли завдання, які допомагають піклуватися про зміцнення здоров'я учнів, їх всебічний фізичний розвиток, оволодіння потрібними руховими вміннями і навичками, виховання морально-вольових якостей, підвищення загальної і розумової працездатності. Це приказки, прислів'я, легенди, загадки, кросворди про здоров'я, а також бесіди та розробки виховних заходів.

Рекомендовано вчителям початкових класів та вихователям груп продовженого дня.

Щуренко Людмила Дмитрівна, учитель початкових класів Капулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівНікопольського району

Поняття про ВІЛ/СНІД. Шляхи зараження ВІЛ (виховна година) (8 с.)

Даний досвід розкриває проблему зараження ВІЛ/СНІДом, яка є дуже актуальна і болюча. Україна займає майже перше місце по захворюванню цією хворобою. Серед нас знаходяться тисячі людей, інфіковані ВІЛ/СНІДом. Ще з дитинства слід знати все про її походження, способи захисту та способи зараження. Тому вже в початковій школі слід розповідати дітям про ВІЛ/СНІД, застерігати їх, виховувати обережність, гуманне та толерантне ставлення до вже хворих людей.

Рекомендовано для вчителів початкових класів, основ здоров’я, вихователів ГПД та ін.

Щуренко Людмила Дмитрівна, учитель початкових класів Капулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району

Використання компютера на уроках розвитку звязного мовлення в початкових класах (16 с.)

Даний матеріал дасть можливість розширити арсенал учителя, зацікавити учня, урізноманітнити форми роботи.

Щоб дитина говорила правильно, красиво, слід дати їй зразки мовлення або створити мовленнєве середовище, а це, в свою чергу, забезпечить їй як мовний, так і фактичний матеріал. Школярі впевнено розкажуть або напишуть про те, про що вони добре знають: у них повинен бути запас знань, матеріал за темою розповіді – тоді вони зможуть виділити головне, суттєве.

Працюючи над розвитком зв’язного мовлення учнів, необхідно урізноманітнювати форми, методи, прийоми роботи, що сприяють насиченню дитячого мовлення новими образами, збагачують його.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Яременко Олена Вікторівна, вчитель початкових класів Чкаловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Уроки українознавства, 1 клас «Я і мій рід, мій край» (Дитинародина - Україна) (38 с.)

У досвіді представлено систему уроків, яка націлена на формування духовного світу особистості школяра як патріота своєї Батьківщини, відродження народних традицій, збереження сімейних і народнихцінностей, зв’язок генетичної пам’яті поколінь. Уроки українознавства покликані дати учням глибокі знання з етнічної історії України та етногенезу українців, сформулювати уявлення про особливості традиційної культури українського народу, характер сучасних етнічних процесів.

Запропонована система уроків (9 уроків) адаптована до програми з українознавства для 1-12 класів середньої загальноосвітньої школи. – К. Міленіум 2006 р. і, при майже повній відсутності методичних розробок з українознавства може бути рекомендована вчителям початкової школи, української мови, українознавства, народознавства.

Новомосковський район

Бусс Наталія Томасівна, вчитель початкових класів Голубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Читання. Посібник для перевірки темпу читання учнів 1-4 класів (30 с.)

Тексти, за якими проводиться перевірка, підібрани з урахуванням вікових психолого – педагогічних, гігієнічних вимог щодо шрифту, змісту і тематики. Враховано також і те, що учні в межах класу, як правило, мають розбіжності в темпі читання до 10-30 слів за хвилину, тому тексти мають більший обсяг, ніж вимагає програма.

Тексти доцільно використовувати як для перевірки рівня сформованості навички читання, так і для самоконтролю учнями, починаючи з 2 класу.

Мазяр Антоніна Борисівна, вчитель початкових класів

Новотроїцького НВК І ступеню «школа – дошкільний навчальний заклад».

Методичний посібник з розвитку зв’язного мовлення (19 с.)

Методичний посібник містить методичні рекомендації з розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів, практичні матеріали до уроків рідної мови, спрямовані на вдосконалення вмінь і навичок по систематизації лексичного запасу учнів, формуванню усного і писемного мовлення.

Мосійчук Тетяна Євгеніївна, вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Методичний посібник «Ти став школярем» (8.83 МБ)

В даному посібнику містяться матеріали на допомогу вчителям початкових класів для формування в учнів культури поведінки і взаємин у школі та громадських місцях.

Молчанова Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів Меліоративної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Використання інтерактивних технологій в початковій школі (92 с.)

Збірка містіть різноманітні приклади використання інтерактивних технологій в процесі організації урочної та позаурочної діяльності з учнями початкової ланці.

Нетеса Альона Василівна, вчитель початкових класів Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Пізнавальні завдання з курсу «Я і Україна. Природознавство» для учнів 1-4 класів (16 с.)

В роботі подано систему пізнавальних завдань, пов’язаних з програмними темами курсу «Я і Україна. Довкілля» (1 клас), «Я і Україна. Природознавство» (2-4 класи). Завдання сприятимуть поглибленню і закріпленню програмового матеріалу.

Пиріг Валентина Михайлівна, вчитель початкових класів Перещепинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

«Що корисно для здоров’я?». Тематична добірка (47 с.)

У тематичній добірці «Що корисно для здоров’я?» подано фрагменти уроків з усіх навчальних дисциплін початкової школи, добірки «Смачних» математичних задач, «фруктових» лічилок та віршованих задач, «вітамінних» фізкультхвилинок, розгорнутий конспект уроку-подорож до Країни господиньки Вітамінки, фрагменти спортивної розваги, де наглядно показано, як знайти місце і час на будь-якому етапі роботи вчителя для пропаганди серед школярів здорового харчування.

Синицька Валентина Олексіївна, вчитель початкових класів Олівщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Вправи для розвитку математичних здібностей учнів початкових класів (40 с.)

В методичному посібнику містяться математичні вправи з використанням сучасних інноваційних методів навчання. Алгоритм їх виконання та поступовий перехід від простих до складних дій, що впливає позитивно на роботу вчителя з дітьми. Надає можливість розвивати та закріплювати математичні навички в учнів початкових класів.

Сторожук Наталія Олексіївна, вчитель початкових класів Голубівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Педагогічні основи ігрової діяльності молодших школярів (20 с.)

В роботі пропонується вивчення особливостей ігрової діяльності молодших школярів у навчальному процесі, який сприяє підвищенню якості знань учнів, формує пізнавальну активність. Представлені методи допоможуть вчителю творчо підготовитися до кожного заняття, зроблять їх цікавими і насиченими. Рекомендовано вчителям початкових класів.

Черниш Юлія Олександрівна, вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Методичний посібник для вчителів початкових класів «Природа навколо нас» (5МБ)

На допомогу вчителям початкових класів для розвитку в учнів наукової мови, розширення знань про довкілля.

Павлоградський район

Волоха Ірина Олександрівна, учитель початкових класів В’язівоцької середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Формування естетичних смаків, пізнавальної мотивації через впровадження програми «Формування образного мислення» в початкових класах (30 с.)

Матеріали містять методичний комплекс по впровадженню програми ФОМ в початковій школі. Цінним у досвіді є можливість використання прийомів даної методики практично при вивченні всіх предметів.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Гиря Клавдія Дмитрівна, учитель початкових класів Межиріцької середньої загальноосвітньої школи №1 імені Івана Семеновича Обдули Павлоградського району.

Програма психолого–педагогічного супроводу адаптаційного процесу «З радістю до школи» (43 с.)

Програма занять складена для підготовки майбутніх першокласників до школи. Матеріал представлено блоками. До кожного блоку подано конспект інтегрованого заняття та семінар-тренінг для батьків майбутніх першокласників. Уміщений матеріал побудовано на інтерактивній основі з урахуванням вікових та психологічних особливостей дошкільнят.

Програма рекомендована для вчителів початкових класів.

Кондрачук Любов Вікторівна, учитель початкових класів Межиріцької середньої загальноосвітньої школи №1 імені Івана Семеновича Обдули Павлоградського району.

Розвиток творчих здібностей молодших школярів методами інтерактивного навчання (24 с.)

У досвіді висвітлюється система роботи з розвитку творчих здібностей молодших школярів методом інтерактивного навчання як на уроках, так і у позаурочній роботі. Чітко виділяються принципи навчання, види і методи організації навчальної роботи, подаються різні методичні прийоми для набуття освітніх і життєвих компетенцій. Особлива увага приділяється груповим формам роботи і тренінгам. Цікавими є віршовані (римовані) уроки. Додаються розробки уроків, позакласних заходів. Представлено різноманітний дидактичний матеріал для роботи з учнями в інтерактивних формах, творчі роботи учнів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Костюк Любов Василівна, учитель початкових класів Богуславської середньої загальноосвітньої неповної школи Павлоградського району.

Ефективні методи і прийоми удосконалення навичок читання (20 с.)

Автором подано методику проведення вправ з підвищення якості читання. Вміщено дидактичний матеріал, що сприяє розвитку швидкості читання, уваги, пам’яті школярів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Краснікова Валентина Олексіївна, Фалькова Надія Михайлівна,

Гончаренко Ніна Василівна, учителі початкових класів Богданівської середньої загальноосвітньої неповної школи Павлоградського району.

Нетрадиційні уроки в початковій школі (30 с.)

Нетрадиційні уроки в початковій школі, що ввійшли в дану збірку, дають можливість урізноманітнити форми роботи, зробити навчання цікавим і насиченим.

Збірка адресована вчителям початкових класів для застосування на уроках і позаурочний час.

Методична комісія вчителів початкових класів Богуславської середньої загальноосвітньої неповної школи Павлоградського району.

Діагностика учнів початкових класів: методика і практика (35 с.)

У збірці вміщено методики діагностування навчально-пізнавальної діяльності учнів 1 – 4 класів за сучасними технологіями та подано зразки комплексних характеристик учнів на основі цих досліджень.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мирна Тамара Миколаївна, учитель початкових класів Кочерезького навчально–виховного комплексу Павлоградського району.

Абетка в скоромовках (24 с.)

Даний посібник допоможе вивчити алфавіт в цікавій формі.

Матеріал ілюстровано та подано у формі скоромовок. Ця надзвичайна знахідка народної логопедії допоможе сформувати чисту й правильну вимову першокласників, закріпити артикуляцію важких звуків та сприятиме розвиткові мовленнєвого апарату дітей.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Падафа Алла Миколаївна, учитель початкових класів Троїцької середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови в 2 класі (22с.)

Представлені розробки уроків розкривають шляхи актуалізації пізнавальної і творчої активності учнів. Подані матеріали спрямовані на підвищення мотивації учнів початкових класів, вироблення в них позитивних навчальних компетенцій, формуванні рефлексії засобами інтерактивного навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Полтавець Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів Межиріцької середньої загальноосвітньої школи № 2 Павлоградського району.

Пособие по русскому языку для 4 класса для школ с украинским языком обучения (39 с.)

Посібник містить матеріали по формуванню вмінь і навичок з російської мови учнів 4 класу в школах з українською мовою викладання.

Серед матеріалів творчі завдання, дидактичні ігри для самостійної роботи репродуктивного й творчого характеру.

Запропонований матеріал сприяє практичному засвоєнню основних орфоепічних, орфографічних і пунктуаційних правил.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Петропавлівський район

Городнянська Ольга Іванівна, учитель початкових класів Хорошівської загальноосвітньої школи з музично-хореографічним профілем Петропавлівського району.

Математичні диктанти на комп’ютері.

В електронному дидактичному посібнику представлено завдання з математики для учнів 4 класу. Електронний носій має двадцять вісім варіантів математичних диктантів за усіма темами курсу. Кожна робота містить десять завдань та три варіанти відповідей, одна з яких правильна.

Завдання для перевірки сформованості в учнів усних обчислень складено в табличному процесорі Microsoft Office Excel 2003.Слідуючи заданому в програмі алгоритму, учні легко зможуть виконати завдання, а вчитель швидко і об’єктивно перевірити рівень знань учнів.

Рекомендовано учителям початкової школи.

Шаповалова Любов Анатоліївна, учитель початкових класів Брагинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петропавлівського району.

Вплив руху тіла людини на корекцію психіки та розвиток інтелекту (33 с.)

У досвіді розкривається взаємозв’язок тілесного розвитку та інтелектуальних сил, вплив руху на розвиток мовлення, умінь краснопису та читання; представлено комплекс завдань для тренування пальців рук: пальчикові ігри, читання віршів-потішок, виготовлення різних іграшок, заняття для розвитку дрібної моторики («пальчикова азбука»), що впливають на формування мовленнєвих функцій, дійового та асоціативного мислення, створюють сприятливі емоційні умови навчання.

Цінність досвіду полягає в тому, що його використання в період навчання грамоти допомагає полегшити розумову працю та корегувати мовні вади учнів. Рекомендовано вчителям початкової школи.

Петриківський район

Братко Валентина Володимирівна, вчитель початкових класів Лобойківської СЗШ.

Розвиток логічного мислення на уроках математики.

Розробки уроків з використанням інтерактивних методів, різних нестандартних завдань з математики логічного змісту; комбінаторні, з елементами дослідження, задачі на кмітливість.

Може бути використано вчителями початкових класів.

Завгородня Людмила Вікторівна, вчитель початкових класів Лобойківської СЗШ.

Тваринний світ.

Дана розробка уроку містить презентацію, де в цікавій формі з наведенням фотографій і ілюстрацій розкривається тема різноманітності тваринного світу. Робота має чимало дидактичних ігор, завдань, що сприяють емоційному піднесенню і ефективному засвоєнню матеріалу.

Може бути використана в урочний час і батьками, що прагнуть допомогти дітям засвоювати знання.

Кузьмицька Світлана Павлівна, вчитель початкових класів Лобойківської СЗШ.

Материки Землі.

Дана розробка уроку містить цікавий, захоплюючий матеріал про материки Землі. В ній зібрана інформація з різних джерел (енциклопедії, довідники, Інтернет) на дану тему. А створена презентація стисло передає зібрану інформацію і сприяє формуванню у школярів пізнавальних інтересів.

Може бути використана в урочний час та гурткових заняттях.

Черненко Юлія Миколаївна, вчитель початкових класів Єлизаветівської СЗШ.

Знай свої права, дитино! (7 с.)

На уроці діти ознайомилися з поняттям «Право», «Обов’язок», «Декларація», «Конвенція».

На уроці були використані різні методи та інтерактивні технології для того, щоб учні мали певні уявлення про моральні норми поведінки, шанували Закони України, вміли дотримуватись правових обов’язків та користувались своїми правилами.

Назарук Валентина Іванівна, учитель початкових класів Хутірської СЗШ Петриківського району.

Взаємодія вчителя початкових класів з учнями в умовах особистісно орієнтованого навчання (14 с.)

Представлено матеріал з досвіду роботи вчителя над проблемою «Впровадження ідей та систем розвиваючого навчання, розвиток творчого потенціалу учнів». Даний матеріал розкриває суть особистісно – орієнтованого підходу, який ґрунтується на сприйнятті індивідуальності, самоцінності дитини як носія суб’єктивного досвіду, який у нього складається з перших днів його шкільного життя.

Терещенко–Арбузова Олена Борисівна, вчитель початкових класів Червонопартизанської неповної середньої школи Петриківського району.

Розвиток творчого мислення в учнів початкових класів (15с.)

У досвіді представлено методичний комплекс вправ, який вчитель використовує на уроках у початковій школі. Комплекс являє собою підбір вправ, завдань, ігор, різних методів та форм роботи, які дають можливість розвивати, активізувати творче мислення дітей, сприяють розвитку творчої особистості, яка вміє навчатися і зможе адаптуватися в суспільстві.

Досвід складається з опису системи роботи вчителя, методик проведення вправ, завдань, ігор; конспекти уроків, які містять вищеназвані форми роботи.

Ткаченко Олена Григорівна, вчитель початкових класів Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням.

Використання сучасних педагогічних технологій в удосконаленні читацьких навичок молодших школярів.

Розглядається використання педагогічного досвіду, прийоми роботи для удосконалення читацьких навичок. Рекомендується для практичного використання вчителям початкових класів.

Капленко Ніна Леонтіївна, вчитель початкових класів Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням.

Урок – екскурсія (з курсу “Природознавство” 4 клас) (6 с.)

Рекомендується вчителям початкових класів, студентам педагогічних навчальних закладів.

Клешня Світлана Олексіївна, вчитель початкових класів Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням.

Ігри на уроках в початковій школі (16 с.)

Пропонований матеріал доповнить і розширить роботу на уроках, дасть

можливість активізувати пізнавальний інтерес, у захоплюючій ігровій формі

розвивати і поглиблювати знання і уміння учнів з математики, української мови та читання. Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД.

Трійченко Олена Іванівна, вчитель початкових класів Курилівської СЗШ Петриківського району

Впровадження інноваційних технологій навчання в практику роботи з учнями початкових класів (30 с.)

Досвід роботи будується на основі прийомів організації колективної та групової навчальної діяльності учнів, яка дає можливість виявити потенційні здібності кожної дитини, знаходячись при цьому в комфортних умовах перебування у великій чи малій групі. Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Оленіч Людмила Василівна, вчитель початкових класів Курилівської СЗШ Петриківського району

Метод проектів як засіб пізнавальної діяльності молодших школярів (25 с.)

У досвіді представлено пошук і впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання, зокрема методу проектів.

Ця проектна технологія вважається одним із кращих прикладів формування та розвитку життєвих компетентностей учнів початкової школи, сприяє розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку. Цінним у досвіді є можливість підвищення пізнавального інтересу до навчання, який виникає лише в ситуації пошуку нових знань та самостійної діяльності.

Досвід рекомендовано вчителям початкових класів.

Кулик Ніна Михайлівна, вчитель початкових класів Курилівської СЗШ Петриківського району.

Проектна робота в початкових класах (10 с.)

У посібнику розглядається система роботи над проектами в молодших класах: основні етапи роботи, суть і специфіка проектної діяльності на кожному її етапі, класифікація проектів, основні творчі методи проектування, вказано на основні вимоги до складання проектів та визначається педагогічна цінність проектної роботи в школі. Як доповнення пропонується творчий проект учнів за темою „Маленькі бджолярі”.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Бородай Раїса Михайлівна, учитель початкових класів Петриківської неповної середньої загальноосвітньої школи Петриківського району.

У досвіді представлено матеріали, розроблені учителем 1-4 класів, для використання на уроках математики.

Матеріали представлені, як підбір різнорівневих завдань, які дозволяють забезпечувати та урізноманітнювати зміст і методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня їх математичної підготовки.

Цінним у досвіді є використання інтерактивних форм і методів навчання учнів початкових класів на уроках математики.

Рекомендовано учителям початкових класів загальноосвітніх шкіл.

Покровський район

Барвіненко Світлана Олексіївна, учитель початкових класів Коломійцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровського району.

Створення сприятливо-стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра (36 с.)

В досвіді визначено чітку систему активних методів створення сприятливо-стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра, які є складовою частиною особистісно зорієнтованих педагогічних технологій. В роботі представлено теоретичний опис, презентація, яка доводить практичне застосування особистісно-орієнтованих методів навчання для створення сприятливих умов для розвитку особистості.

В досвіді вміщено розробки уроків, що сприяють розвитку творчості учнів.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Дем’янець Валентина Миколаївна, учитель початкових класів Великомихайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровського району.

Вчимося розв’язувати задачі з математики (26 с.)

У методичному посібнику, розробленому учителем для учнів початкової школи, представлено прийоми формування навичок розв’язувати прості задачі.

Посібник являє собою тематичний підбір завдань, карток, роздаткового матеріалу, які дозволяють формувати обчислювальні навички. Вміщений матеріал спрямований на підвищення пізнавальної та активізацію розумової діяльності.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Іщенко Юлія Павлівна, учитель початкових класів Маломихайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Скакуна Покровського району.

Формування духовних основ та морального здоров’я дитини в умовах особистісно-орієнтованого навчання (38 с.)

У досвіді представлено методичний комплекс, розроблений для учнів 1-4 класів та вчителів. Матеріали досвіду знайомлять з чітким, доцільним обґрунтуванням даної проблеми, використанням інноваційних шляхів розвитку системи навчання та виховання.

Опис досвіду викладає оригінальні, ефективні методичні прийоми та технології, які можна використовувати при викладанні читання, української мови, християнської етики. Автор пропонує розробки уроків з читання та позакласного читання. Із використанням інтерактивних технологій, що сприяють свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Заслуговує на увагу програма курсу «Казкотерапія», яка вміщена в матеріали досвіду. Для її створення використано досвід російських педагогів та психологів, адаптована та доповнена власним досвідом.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Любезна Тетяна Семенівна, учитель початкових класів Просянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського району.

Усний рахунок у початкових класах (36 с.)

У методичному посібнику, розробленому учителем для учнів початкової школи представлено таблиці та тренажери, які можна використовувати як під час проведення усних вправ, так і під час закріплення матеріалу. Це допомагає вчителю швидко організувати роботу як в парах, так і в групах по 4-5 чоловік. Матеріал можна використовувати і під час закріплення тем, а також для організації факультативних та індивідуальних занять

Рекомендовано учителям початкових класів.

Мицик Ірина Євгеніївна, учитель початкових класів, учитель методист Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Інтерактивні технології навчання, як спосіб розвитку творчого потенціалу школярів (21 с.)

Створення умов для розкриття та розвитку творчої особистості школяра, коли всі завдання на уроці мають бути спрямовані на загальний рух усього класу по шляху опанування знань із підтягуванням слабших і випереджувальним розвитком сильніших, з опорою на структуру інтерактивного навчання.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Радченко Олена Петрівна, учитель початкових класів Покровської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 смт. Покровське.

Формування образного мислення учнів засобами мистецтва (38 с.)

У досвіді узагальнено систему роботи вчителя початкових класів над однією з актуальних проблем по формуванню образного мислення засобами мистецтва. Суть досвіду полягає у раціональному поєднанні нетрадиційних форм і методів навчання, що дозволяє ефективно побудувати навчальний процес. Пошук і вибір способу побудови занять з ФОМ пов’язано з формуванням умінь учнів спостерігати, аналізувати, узагальнювати, висловлювати і відстоювати свої думки, оперувати навчальним матеріалом, а також із розвитком мислення, уваги, уяви, пам’яті учнів, з вихованням пізнавального інтересу.

Робота містить авторську розробку методичних рекомендацій та тематичного планування курсу «Формування образного мислення», рекомендації щодо організації роботи учнів на уроках. Запропоновано матеріали відкритих уроків з читання, української мови з використанням інноваційних технологій та сценарії виховних заходів.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Романко Любов Григорівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Проектна технологія: суть, досвід, використання перспективи (38 с.)

У збірці розглядаються сучасні підходи до змісту і організації проектної діяльності учнів в процесі модернізації системи освіти. Розміщено матеріали з теоретико-методичних засад учнівського соціального проектування, розкрито суть найважливіше них термінів і елементів структури учнівського проектування, подані детальні рекомендації щодо організації проектної діяльності в початковій школі. Особливу увагу приділено застосуванню творчих методів проектування та наведено типологію проектів.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Савченко Таїса Андріївна, учитель початкових класів Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Використання інноваційних методів і прийомів навчання рідного слова. Подорож по країні Букляндії (33 с.)

Розвиток зв’язного мовлення, сприяння збагаченню словникового запасу учнів словами різних тематичних груп, виражальними засобами мови; формування вмінь будувати словосполучення, речення, невеличкі тексти та вміння правильно їх записати.

Рекомендовано учителям початкових класів.

П’ятихатський район

Шаблій Світлана Василівна, учитель початкових класів Жовтянської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів.

Формування творчої особистості молодших школярів в умовах нестандартного уроку (30 с.)

У досвіді представлені конспекти уроків 1- 4 класів нестандартні за типом, з використанням інтерактивних технологій, роздатковий матеріал, які дозволяють забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчальної діяльності учнів.

Розроблені вчителем уроки-тренінги дають можливість учням оволодіти навичками та вміннями позитивного спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Синельниківський район

Батраченко Катерина Григорівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи Дослідного поля, Синельниківського району, інтелектуально-пізнавальний збірник (122 с.)

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів початкових класів, як складова формування інноваційної особистості

У досвіді представлено інтелектуально-пізнавальний збірник «103 ребуси для допитливих», складений учителем для початкових класів.

Збірник являє собою підбір довідкового матеріалу, який дає можливість розширити знання дітей про тваринний світ, активізує мислення, здогадку, виховує радість інтелектуальної праці.

Цінним у досвіді є можливість використання його на уроках «Я і Україна», читання, української мови та позакласних заняттях.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Бур’ян Валентина Вікторівна, вчитель початкових класів Кислянської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Використання тренінгів на уроках основ здоров’я та я і Україна в початкових класах (10 с.)

У досвіді представлені розробки уроків основи здоров’я для учнів початкової школи у формі тренінгу, який забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів чи переконань. Як форма педагогічного впливу передбачає використання активних методів групової роботи. Уроки проведенні в формі тренінгу дуже подобаються дітям, створюють у них відчуття свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і зрозуміти набагато більше, ніж під час звичайного класичного уроку. Це допомагає налагодити контакт з групою, усунути психологічні бар’єри.

Закликоцька Ася Миколаївна, вчитель початкових класів Іларіонівської СЗШ Синельниківського району.

Екологічні задачі на уроках у початковій школі (5 с.)

Активізувати уроки математики, природознавства, пробудити бережливе ставлення до природи, спостережливість та зацікавленість учнів до пізнання природи – мета, яку поставила собі автор задач. У збірці використано фактичний матеріал, який можна використовувати на уроках в початковій школі, в позаурочній та позакласній роботі, для молодших школярів, вчителів, батьків.

Мірошник Валентина Іванівна, вчитель-методист початкових класів Вишневецької середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Роздуми про значення вивчення народознавства в школі, його роль у вихованні молодого українця (21 с.)

Робота представлена в двох частинах. Перша частина теоретична: вплив знань народознавства на виховання молодого українця, патріота своєї держави на сучасному етапі.

Друга частина практична. Представлено два виховних пізнавальних заходи на народознавчому матеріалі в початкових класах: «Українська хустка», «Золота дитинства пора» (український дитячий фольклор).

Цінним у цій роботі є розуміння і практичне застосування народознавчого матеріалу у вихованні любові до свого народу, отчого дому, рідного краю.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мірошник Валентина Іванівна, вчитель-методист початкових класів Вишневецької середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Концепція середньої освіти (12-річна школа), початкова школа (документи в схемах) (6 с.)

В роботі представлена концепція початкової школи за 12-річним навчальним терміном в схемах.

Застосування особистісних технологій для успішного навчання дітей вимагає від вчителя знань основних документів, шляхів проектування навчального змісту і методичного забезпечення навчання, враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів.

Цінним в цій роботі є конкретність, компактність державного освітнього документу щодо початкової ланки школи.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Шипіло Ірина Володимирівна, старший учитель початкових класів Вишневецької середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Сімейний лекторій «Ми і наші діти» для батьків учнів 1-го класу (17 с.)

Сімейний лекторій містить матеріали для роботи з батьками учнів 1-го класу. Лекторій складається з 4-х занять, що проводяться двічі на семестр, на яких використовуються різні форми роботи. Він містить інформацію про вікові фізіологічні та психологічні особливості дітей шестирічного віку, а також теоретичні та практичні поради, які допоможуть батькам краще пізнати свою дитину, успішно адаптуватись до шкільного життя.

В основу занять покладено провідні ідеї, досягнення народної педагогіки, розкриті в книзі В.Г.Стельмаховича «Народна педагогіка», використано здобутки творчості В.О.Сухомлинського.

Рекомендовано вчителям початкових класів

Третяк Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів Іларіонівської СЗШ Синельниківського району.

Збірка «Закінчився перший клас та навчаємось повсякчас. Хоч канікулів пора, все ж працює дітвора» (68 с.)

В цій збірці батьки і діти знайдуть цікаві завдання, які допоможуть провести літні канікули з користю. Запропонований матеріал охоплює основні питання програмового матеріалу 1 класу. Він допоможе учневі самостійно або з допомогою батьків повторити вивчене на протязі навчального року. Дібрані завдання сприяють розвитку мовлення, логічного мислення, читацьких навичок, формуванню пізнавальної активності учнів, збагачують словниковий запас.

Збірка складається з трьох частин, які охоплюють матеріал з таких навчальних предметів як українська мова (читання, граматика) та математика.

Солонянський район

Голуб Людмила Олександрівна, учитель початкових класів Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 Солонянського району.

Використання здоров'язберігаючих технологій у початковій школі (32 с.)

У даному досвіді детально описується використання здоров'язберігаючих технологій у початковій школі, як одного із шляхів збереження фізичного й психічного здоров'я молодших школярів.

Олех Любов Іванівна, учитель початкових класів Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 Солонянського району.

Використання інноваційних технологій під час проведення кроків у початкових класах (60 с.)

В методичному посібнику детально описується досвід використання дидактичних ігор як одного із засобів впровадження інноваційних технологій на уроках математики. Збірка містить розробки уроків із використанням інноваційних технологій навчання, цікаві завдання з математики для використання як на уроках так і в позашкільній діяльності з метою активізації пізнавальної діяльності учнів. Збірник розрахований на вчителів, учнів молодших класів та для роботи з обдарованими учнями.

Ткаченко Ольга Василівна, учитель початкових класів Олександропільської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.

Використання проектної технології в інтеграції навчально - виховного процесу в початковій школі (97 с.)

У даному методичному посібнику детально описується використання інтегрування як одного із шляхів удосконалення навчально - виховного процесу, що підвищує інтерес учнів до навчання, сприяє активізації навчальної діяльності. Автор пропонує елементи проектних технологій, використання яких є ефективним шляхом до вирішення проблем застосування знань у практичній діяльності,симулювання творчого пошуку та всебічного розвитку школяра. Робота містить також зразок календарного планування інтегрованих уроків на весь курс початкової школи.

Софіївський район

Андрєєва Валентина Іванівна, учитель початкових класів Ордо-Василівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Софіївського району Розвиваючі можливості учнів у процесі вивчення усної народної творчості (33 с.)

Учителька розкриває пізнавальні можливості молодших школярів у процесі вивчення усної народної творчості, використовуючи уроки усного та писемного мовлення учнів, їхніх пізнавальних можливостей, мотивів навчання, волі, почуттів, самостійності та активності в навчальній діяльності

Сотніченко Антоніна Григорівна, учитель початкових класів Ордо-Василівської загальноосвітньої школи I-IIIступенів Софіївського району

Дидактичні ігри і розвиваючі завдання на уроках у початкових класах (35 с.)

Вчителька розкриває застосування ігрових моментів на уроках. Намагається знайти такі форми подачі та засвоєння знань, розвитку пізнавальних інтересів, активного ставлення до навчання. На власному досвіді доводить, що гра корисна тоді, коли органічно переплітається з серйозною, наполегливою працею.

Догонова Тетяна Григорівна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Впровадження інтерактивних методів навчання і виховання в практику роботи початкової школи (68 с.)

Матеріал представляє досвід роботи вчителя по впровадженню інтерактивних методів навчання і виховання в практику роботи. Досвід знайомить із практичним використанням інтерактивних форм і методів під час організації навчально-виховного процесу в початкових класах, особливостями побудови уроків та оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчитель подає розробки уроків математики, читання, природознавства.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Чемерис Ганна Євгеніївна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Формування та розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках читання (25 с.)

Зміст досвіду розкриває систему роботи вчителя по впровадженню елементів розвитку критичного мислення для формування навичок швидкого і свідомого читання молодших школярів. Матеріали містять власну систему роботи по розвитку логічного мислення. До роботи додаються розробки уроків читання у 3 класі.

Рекомендовано вчителям початкових класів

Томаківський район

Переяслова Лілія Вікторівна, вчитель початкових класів Китайгородської ЗОШ Томаківського району.

Інтегрування змісту навчальних предметів з логікою (50 с.)

У досвіді представлено ідею організації процесу пізнання, колиспільною темою дидактичного матеріалу об`єднаються уроки логіки та рідної мови, читання, математики. Розроблена система інтегрованих уроків, уроків мислення у 1 класі, картки – «помічники», інтегровані перевірні роботи.

Цінним у досвіді є матеріали, що сприяють кращому засвоєнню учнями інших дисциплін, вчать розв`язувати проблемні ситуації в житті.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Царичанський район

Бочкова Діна Володимирівна, учитель початкових класів Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради

Розвиток лінгвістичної компетентності молодших школярів на уроках української мови та в позаурочний час (25 с.)

У посібнику подані творчі вправи та завдання для поглиблення знань учнів з української мови; творчі завдання для інтерактивної роботи, які сприятимуть формуванню самостійної компетентності школярів.

Матеріали посібника можуть бути використані вчителями початкових класів, вихователями груп продовженого дня, батьками і учнями в урочний і позаурочний час.

Гавриш Тетяна Василівна, вчитель початкових класів Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

50 диктантів для 1-2 класів.

Методичний збірник містить диктанти для учнів 1-2 класів, розроблені в ігровій формі. Диктанти представлені таким чином, щоб діти вчилися користуватися спеціальними термінами, символами, схемами. Дані матеріали призначені для вчителів початкових класів

Динька Ніла Федорівна, вчитель початкових класів Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Пори року.

Добірка матеріалів рекомендована для підготовки та проведення уроків інтегрованого змісту. Даний посібник призначений для вчителів початкових класів

Динька Ніла Федорівна, Гавриш Тетяна Василівна, Турова Таїсія Вікторівна, Іващенко Валентина Миколаївна, члени клубу творчих ідей «Натхнення».

Навчаймося разом.

Навчальний посібник для дітей молодшого шкільного віку.

В даному посібнику міститься завдання для розвитку креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів. Може бути застосований на любому етапі уроку. Призначений для вчителів та учнів початкових класів.

Коваленко Тетяна Григорівна, вчитель початкових класів Прядівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Методичні рекомендації з української мови щодо вивчення словникових слів у 2 класі (24 с.)

Пропонований посібник вміщує методичні рекомендації і знайомить з особливостями змісту та структури роботи зі словниками словами на уроках української мови в 2 класі. Завдання і вправи посібника сприятимуть формуванню навичок правопису слів та збагаченню активної лексики школярів.

Кузьминська Світлана Дмитрівна, учитель початкових класів Лисківської ЗОШ І-ІІ ступенів Царичанського району.

Діагностичні дослідження вивчення особистості учня (20 с.)

У даному посібнику містяться анкети, тестові дослідження, карти-профілі, таблиці для діагностичного вивчення особистості.

Посібник призначений для вчителів початкових класів, вихователів ГПД.

Іващенко Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«Чарівний стаканчик»

В даному посібнику представлена серія малюнків «Чарівного стаканчика», яка відкриває для вас техніку малюнків, які ви зможете т власноруч. Даний посібник призначений для вчителів початкових класів

Палюх Людмила Михайлівна, вчитель початкових класів Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Ігри і вправи для підвищення якості читання в початкових класах (20 с.)

Збірка містить матеріал із спеціальними вправами, що впливають на основні параметри читання розвиток мовленнєвого апарату, поля читання, периферичного зору, розвиток уваги, пам’яті в ході сприймання тексту.

Рекомендовано вчителям початкових класів і вихователів ГПД.

Плакуща Любов Андріївна, вчитель початкових класів Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району, старший вчитель, відмінник освіти України.

Ми бджілочки граційні, а ще – інноваційні (20 с.)

Збірка носить досвід навчально-виховної роботи дитячого колективу «Вулик», завдання та цільові програми роботи з молодшими школярами, напрямки розвивальної роботи в класі засобами арттерапії згідно Всеукраїнської комплексної програми «Вулик».

Рекомендована вчителям початкових класів та вихователям ГПД.

Рашевська Таісія Вікторівна, учитель початкових класів Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Інтелектуально-пізнавальні завдання для роботи з обдарованими дітьми (40 с.)

У посібнику зібрано творчі завдання для учнів початкових класів, які дають змогу розвивати творчу уяву, формувати такі креативні здібності, як чутливість до суперечностей, сукупність інтелектуальних умінь аналізувати явища та ситуації; допомагають відчути красу процесу навчання та насолоду від його результату.

Даний посібник можна використовувати для роботи з обдарованими дітьми, для моделювання диференційованих завдань на уроках, для індивідуальної роботи з учнями.

Творча група «Пошук», Прядівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Впровадження проектної діяльності в роботі вчителя початкових класів (44 с.)

Розроблені методичні рекомендації впровадження проектних методів в класах з різним рівнем підготовки під час вивчення нового матеріалу.

Посібник рекомендовано вчителям початкових класів, керівникам методичних об’єднань.

Яшна Наталія Вікторівна, учитель початкових класів Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Ефективні форми організації гурткової роботи з математики у початкових класах (36 с.)

У посібнику розкрито ефективні форми організації гурткової роботи з математики. Вміщені віршовані задачі, задачі підвищеної складності, логічні вправи, ребуси, загадки, які можна використовувати на додаткових заняттях. Наведено нестандартні розробки занять математичного гуртка у 3 класі.

Матеріали посібника можуть бути використані вчителями початкових класів, батьками та учнями для поглиблення знань з математики.

Широківський район

Бредун Вікторія Алімівна, вчитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи № 1 Широківського району.

Навчити як безпомилково писати словникове слово (практичний посібник вчителю початкових класів) (50 с.)

Пропонуються вашій увазі методи та прийоми роботи зі словами, занесення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати (за вимогами чинної програми). А також ігри, ребуси, загадки, вірші, тренувальні вправи, які сприятимуть виконанню вимог програм з української мови – запам’ятовуванню правильної вимови і написання цих слів.

Процес оволодіння важким, незнайомим матеріалом здійснюється в ігровій формі. Це не пригнічує дитину, не примушує її щось заучувати, а пробуджує творчий потенціал кожної маленької особистості.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Гончар Ірина Вікторівна, учитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи №2 Широківського району.

Інтегрований посібник з читання та навчання грамоти (75 с.)

У досвіді представлено універсальний посібник для вироблення навичок читання, письма у зошитах в широку лінію та розвитку мовлення в період навчання грамоти. Вправи складаються з урахуванням вікових особливостей першокласників і сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів.

Призначений для учнів 1 класу, батьків, які хочуть допомогти дитині вчитися, вчителів початкових класів.

Демчишина Алла Іванівна, учитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи №2 Широківського району.

Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів (29 с.)

У посібнику подані тексти та творчі завдання відповідно до програми з української мови для учнів початкових класів. Пропоновані вправи допоможуть дітям практично засвоїти та закріпити програмовий матеріал, сприятимуть розвитку логічного мислення та творчих здібностей дитини. А вчителю урізноманітнити види роботи на уроках і зацікавити дітей.

Посібник розрахований для учнів та вчителів початкових класів загальноосвітньої школи.

Карпець Галина Павлівна, учитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи №2 Широківського району.

Заняття гуртка «Пізнайко» для дітей 5 років, які не відвідують дошкільні заклади (39 с.)

У посібнику зібрані розробки занять для дітей 5 років, які не відвідують дитячого садка. Вони спрямовані на підготовку та адаптацію дітей до школи. Методи та прийоми розвивають зв’язне мовлення, елементарні навички письма, знання з математики, сприяють розширенню кругозору та творчої фантазії дітей.

Цей посібник розрахований на вчителів початкових класів, вихователі дитячого садка, батьків.

Колпакова Олена Володимирівна, вчитель початкових класів Калинівської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Навчання грамоти з елементами гри (48 с.)

У посібнику подано конспекти циклу уроків навчання грамоти в 1 класі відповідно до “Букваря” (Вашуленко М.С., Скрипченко Н.Ф. 2001), в якому представлені ігри, кросворди, ребуси, творчі завдання, щоб уроки проходили весело, цікаво і розвивались вміння та навички техніки читання першокласників.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Малишко Ольга Анатоліївна, вчитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи № 1 Широківського району.

Перлини народної творчості на уроках рідної мови (творчі вправи та завдання з української мови) (36 с.)

У посібнику подані завдання відповідно до програми з української мови для учнів 4 класу.

Пропоновані вправи побудовані на прислів’ях, приказках, загадках, скоромовках та лічилках допоможуть дітям практично засвоїти та закріпити програмовий матеріал з рідної мови, сприятимуть виробленню у молодших школярів навичок і вмінь зв’язно висловлювати свої думки і почуття.

Посібник допоможе вчителю дібрати матеріал до уроків та додаткових занять з учнями.

Перепелиця Світлана Іванівна, вчитель початкових класів Шестірнянської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Цікава математика (28 с.)

У посібнику дібрані задачі-вірші з математики для учнів 1-3 класів відповідно до чинної програми, за навчальним планом.

Пропоновані завдання потребують усних математичних обчислень, які сприяють розвитку логічного мислення, кмітливості та уважності, допомагають засвоювати програмовий матеріал.

Використано віршовані тексти С.Маршака, Н.Забіли, В.Крищенка, В.Посохова та власні вірші-загадки.

Посібник може бути використаний учнями для самостійного усного обчислення, для вчителів початкових класів, студентів педучилищ і педуніверситетів.

Ткачук Наталя Володимирівна, учитель початкових класів Широківської середньої загальноосвітньої школи №2 Широківського району.

Порадник для батьків «Дитина на порозі школи» (24 с.)

У збірнику дібрані матеріли та поради для батьків учнів дошкільного віку по підготовці дитини до навчання у першому класі. Даний матеріал дозволить дорослим перевірити та удосконалити здібності дитини, сприятиме розвитку мислення, пам’яті та належному рівню мовного розвитку.

Розраховано на вчителів початкових класів та батьків.

Юріївський район

Бамматова Тетяна Михайлівна, вчитель початкових класів Чаплинської СЗШ Юр'ївського району.

Організація процесу пізнання через співпрацю учителя та учня (65 с.)

У даному досвіді розкрито систему інновацій навчання – інтерактивну технологію та її застосування на уроках української мови у початкових класах.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Брик Світлана Іванівна, вчитель початкових класів Чорнявщинської СЗШ Юр’ївського району.

Панорама уроків та виховних заходів з інтерактивними прийомами навчання для розвитку творчих здібностей молодших школярів (40 с.)

У досвіді роботи представлено розробки уроків та виховних заходів з інтерактивними технологіями навчання в початковій школі : «Гірлянда асоціацій», «Саморефлексія», «Інформаційна пилка», «Мозковий штурм»,

«Карусель очікування», які розвивають творчі здібності молодших школярів. Крім того, презентуються творчі та рівневі завдання, кросворди.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Глушко Тетяна Василівна, вчитель початкових класів Жемчужненської СЗШ Юр'ївського району.

Інтегрований урок як спосіб реалізації особистісного навчання (52 с.)

Зміст досвіду розкриває систему роботу вчителяіз використаннямнайрізноманітніших формта методів із застосуванням інтегрованого урокуяк спосіб реалізації особистісного навчаннямолодших школярів через створення проблемних ситуацій, організацію умов длянавчання, діалогу на уроці, виховання толерантності. Досвід доповнено системою уроків.

Рекомендовано вчителямпочаткових класів.

Жукова Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів Юр’ївської СЗШ смт. Юр’ївка Юр’ївського району.

Використання інтерактивних технологій як засіб підвищення пізнавальної активності учнів (70 с.)

У досвіді представлено розробки уроків позакласних заходів в 1-4 класах з використанням методів і прийомів навчання за новітніми технологіями.

Матеріал допоможе вчителям в організації навчальної діяльності за вимогами сучасності, сприятиме розвитку пізнавальної активності учнів, формуванню стійких вмінь і навичок предметів, різнобічному розвитку учнівської особистості.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Закалюжна Любов Олександрівна, вчитель початкових класів Новов’язівської СЗШЮр’ївського району.

Комплексна робота над словом в аспекті мовленнєвого розвитку молодших школярів (50с.)

Досвід містить матеріали по проблемі. Особлива увага приділяється розвитку усного і писемного мовлення. Використання творчих вправ сприяє самонавчанню, передбачає завдання для групової, фронтальної та індивідуальної роботи.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Кравченко Наталя Миколаївна, вчитель початкових класів Новоіванівської СЗШ Юр’ївського району.

Розвиток пізнавальних інтересів та активності учнів початкової ланки (31 с.)

В роботі подано досвід роботи з пізнавальної активності молодших школярів.

Значну увагу приділено розвитку зв’язного мовлення школярів, формуванню стійкого пізнавального інтересу дітей, як запоруки успішності особистості.

Матеріали, представлені до ознайомлення вчителям початкової ланки з метою поширення передового педагогічного досвіду по питаннях активізації розвитку інтересів дітей до навчання та створення ситуації успіху.

Українська мова і література

м. Дніпропетровськ

Галича Наталія Павлівна, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи №143 Ленінського району м. Дніпропетровська.

Формування у школярів національної самосвідомості на уроках української словесності (50 с.)

У сучасних умовах суспільного розвитку школа виступає могутнім фактором відродження нації, виховання у молоді національної самосвідомості.

Робота складається з органічно поєднаних теоретичних та практичних частин, які розкривають систему роботи вчителя з питань національного виховання. У досвіді дібрано українознавчі матеріали, подається система уроків та позакласних заходів, що сприяють формуванню особистості засобами українознавства. Вчителька звертається до витоків народного життя, творчо використовує в практиці скарби народної мудрості, духовності, прилучає учнів до національної культури, традицій, звичаїв, ідеалів, витоків і особливостей рідної культури.

Досвід роботи вчителя з питань національного виховання на уроках української словесності та в позакласній роботі має методичну цінність.

Рекомендовано вчителям української словесності.

м. Дніпродзержинськ

Бойко Лілія Валентинівна, учитель української мови загальноосвітньої школи №8 м.Дніпродзержинська.

Методичні поради для самостійної роботи з української мови. Орфографія (35 с.)

У методичних порадах вміщено загальні рекомендації до складання тестів з української мови; систематизовано основні орфограми у вигляді схем і таблиць; для закріплення вивчених правил наводяться словникові диктанти; в окремому розділі вказана допоміжна література для підготовки до складання тестів.

Посібник розрахований на учнів старших класів середніх шкіл, а також усіх, хто бажає вдосконалити знання з української мови.

Величко Віра Вікторівна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи №25 м. Дніпродзержинська.

Творча робота на тему: «Оцінювання навчальних досягнень учнів. Прийоми усного опитування та письмового контролю» ( 20 с.)

Використання досвіду роботи на уроках української мови і літератури у 5- 11(12-х) класів.

Об’єктом розгляду у роботі є оцінювання як складова навчально-виховного процесу, обґрунтовується його виховна функція та вплив на активізацію пізнавальної діяльності школярів. Також розглядаються варіанти прийомів усного опитування та письмового контролю.

Цінним у цьому досвіді є різноманітність форм усного і письмового опитування учнів на уроках української мови і літератури.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Гурська Ірина Йосипівна, вчитель української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи № 30 м. Дніпродзержинська.

Ділове мовлення: модульний варіант вивчення (38 с.)

Модуль вивчення «Ділового мовлення» створений на основі державних стандартів, досвіду вчителя та практичної підготовки майбутніх спеціалістів ділової сфери. У досвіді наведено зразки документів, їх класифікація, способи викладення матеріалу в документі, загальні вимоги до мови документа через запровадження навчального міні-модуля.

Різнопланова робота з текстами документів, спеціальні практичні вправи з українського ділового мовлення сприяють реалізації на практиці вмінь і навичок складати тексти документів і користуватися ними в процесі професійної діяльності.

Ковжижина Наталя Миколаївна, учитель української мови та літератури, практичний психолог середньої загальноосвітньої школи № 37 м. Дніпродзержинська.

Оптимізація засвоєння продуктивних знань та умінь учнів на уроках української словесності засобами практичної психології (45 с.)

Провідна ідея досвіду полягає в такій організації уроку словесності, за якої вчителю вдається майстерно вводити і використовувати методи практичної психології, як-от: психологічний експеримент, дослідження, спостереження, візуальне психодіагностування тощо. Це дає можливість оптимізувати процес засвоєння необхідних, дієвих, міцних і постійно актуальних знань та умінь.

Рекомендовано для впровадження в педагогічну практику вчителів-філологів.

Маляренко Світлана Олексіївна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи №25 м. Дніпродзержинська.

Пошук нових форм самоосвітньої роботи учнів на уроках української мови та літератури, як один з основних видів навчальної діяльності (30 с.)

Використання досвіду роботи на уроках української мови та літератури у 5- 11(12 –х) класах.

У досвіді представлено методичні рекомендації щодо нових форм самоосвітньої діяльності учнів на уроках мови та літератури, приклади та характеристика важливості пошуку сучасних видів самостійної роботи учнів.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Орел Валентина Вікторівна, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 7 м. Дніпродзержинська.

Метод проектів на уроках української мови, літератури, зарубіжної літератури у позакласній роботі як засіб формування пізнавально-творчих умінь учнів (39 с.)

Досвід висвітлює методичний аспект методу проектів, а також містить розробки уроків та позакласних заходів.

Рекомендовано молодим вчителям української мови, літератури та зарубіжної літератури.

Панченко Людмила Василівна, учитель української мови та літератури загальноосвітнього комплексу "Дошкільний заклад компенсуючого типу - середня школа з класами охорони та корекції зору" №22 м. Дніпродзержинська.

Організація групової діяльності на уроках української мови та літератури (30 с.)

У методичній розробці розглянуто теоретичні основи групового навчання і методику його реалізації, а також алгоритм підготовки до такої роботи, критерії оцінювання учнівських досягнень.

Увага зосереджується на використанні групових форм роботи як засобів активізації навчально-виховного процесу, формуванню освіченої, творчої особистості.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

Поломана Наталія Василівна, учитель української мови і літератури середньої загальноосвітньої школи № 38 імені І.О. Секретнюка м.Дніпродзержинська.

Нетрадиційні форми і методи роботи на уроках української мови і літератури (15 с.)

У досвіді представлено зразки нетрадиційних видів робіт на уроках української мови і літератури. Матеріал має тематичний підбір завдань : лінгвістичні казки, загадки, прислів’я, шаради, кросворди. Мета поданого матеріалу допомогти вчителю урізноманітнити методи роботи, навчити учнів працювати творчо і самостійно, враховуючи їхні індивідуальні особливості.

Посібник рекомендовано вчителям-словесникам.

Солона Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи №20 ім. О.І.Стовби м. Дніпродзержинська.

Розробки уроків літератури рідного краю «Поетичному роду нема переводу».

Головним завданням у розробці таких уроків вважаю необхідність розвитку постійної потреби у дітей пізнання чудового світу поезії наших земляків (на прикладі уроку «Поетичному роду нема переводу» ), а також підтримання їхнього потягу до самостійної творчості; розуміння індивідуального стилю письменника (на прикладі вивчення творчості Марії Дружко); збагачення новими літературними творами, невідомими учням іменами (на прикладі вивчення творчості поетів-випускників школи № 20 «Рідне місто очима поета»).

Уроки передбачають різноманітні форми і методи роботи з класом, адже на всіх етапах вивчення літератури рідного краю необхідно залучати учнів до співробітництва і співучасті в педагогічному процесі.

Рекомендовано учителям української літератури.

Чумаченко Валентина Володимирівна, учитель української мови та літератури навчально – виховного комплексу № 13 м. Дніпродзержинська

Розвиток критичного мислення на уроках української літератури як шлях їх особистісного зростання (34 c.)

Автор пропонує свій досвід запровадження новітніх освітніх технологій, орієнтованих на формування креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня на уроках української літератури. Велику увагу вчитель приділяє розробці психологічних основ активних методів навчання, створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості, що забезпечує сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому освітньому середовищі.

Авторські розробки уроків з використанням методу розвитку критичного мислення будуть цікаві всім учителям-філологам

Шалаєва Ольга Василівна, вчитель-методист, вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 5 ім.Г.Романової м. Дніпродзержинська.

Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури.

Характерною ознакою творчої лабораторії вчительки є використання сучасних інноваційних технологій на уроках української мови та літератури. Це сприяє стимулу для школярів та пошуку авторської інтерпретації істини, розумову та емоційну сфери, заохочує дітей до самоосвіти. Вчитель підходить до проблемного вивчення літератури. Воно полягає у визначенні як центральних, так і складових питань того чи іншого художньою твору, у створенні проблемних питань. Ольга Василівна справжній майстер педагогічної справи. На її уроках панує атмосфера творчості, розкутості учнів і радості пізнання ними нового, пізнання краси слова, світу людини і самого себе в цьому світі.

Вона вміє тонко керувати процесом навчання, стимулювати творчу активність учнів, створює проблемно-пошукову ситуацію, органічно поєднує колективні форми роботи з індивідуальними та груповими. На її уроках панує атмосфера пошуку дітьми потрібного слова для вираження почуттів і власних суджень. Цьому сприяє дух розкутості та творчості, що передбачає досягнення найбільшої результативності, порозуміння й доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-зорієнтоване навчання.

Уроки Ольги Василівни базуються на принципах гуманізму, педагогіці співпраці, формування власного творчого кредо. Нестандартний пошук, постійний самоаналіз, критичний погляд на зроблене, гостре відчуття новизни стали запорукою її професіоналізму.

Головним у своїй роботі вчитель вважає творчий розвиток особистості, і значну увагу приділяє розвитку мислення, пізнавального інтересу, загальної культури учнів, розвиває їх творчі здібності, знайомить учнів з методами наукового пізнання. Учитель-дослідник формує дослідника-учня.

м. Кривий Ріг

Жушман Інна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56.

Стилістична вправність учнів як аспект культури мови (34 с.)

У досвіді окреслені шляхи піднесення стилістичної культури учнів. Матеріали досвіду допоможуть у роботі з учнями 5-11-х класів над письмовими творами, аналізом письмових робіт, під час виконання стилістичних вправ тощо.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури, а також всім, кому не байдужа українська мова.

Надточий Тетяна Леонідівна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури з використанням народознавчих і краєзнавчих матеріалів (21 с.)

У досвіді представлена система краєзнавчої роботи, розроблена для 5-11 класів, яку можна використовувати як на уроках, так і в позаурочних заходах. Вона містить приклади різнорівневих завдань, тестів, ігрові моменти, вікторини, дидактичні матеріали (хвилинки “З народної творчості”, бліц–диктанти), фрагменти уроків та позакласних заходів, де враховано розвиток творчості учнів, зразки учнівських творчих робіт, проектної технології на уроках мови та літератури.

Цінним у досвіді є педагогічне стимулювання розвитку творчих здібностей учнів на основі особистісно-зорієнтованого підходу до взаємодії вчителя з учнями.

Рекомендовано вчителям-мовникам, педагогам-організаторам.

Павловська Ірина Миколаївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69.

Формування навчальних компетенції шляхом форматування завдань контрольних робіт (35 с.)

У досвіді представлено модель формування навчальних компетенції випускників на уроках української мови та літератури. У роботі запропонований алгоритм поступового накопичення і застосування знань учнів у ланцюгу «урок – контрольна робота – тест ЗНО».

Цінним у досвіді є те, що матеріал універсовано для використання на уроках української мови та літератури усіх профілів навчання.

Рекомендовано вчителям української філології.

Совпенко Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 103 м. Кривого Рогу.

Інтелектуальний розвиток учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій на уроках української мови та літератури.

В цікавій формі в досвіді роботи за допомогою графічних організаторів подається система завдань, спрямована на формування інтелектуального розвитку учнів засобами ІКТ на уроках з української мови та літератури. Робота корисна будь-якому вчителю-мовнику, який йде поряд з вимогами часу.

Трофименко Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 95.

Мікросхеми як прийом мнемоніки з урахуванням психологічних умов викладання української мови в загальноосвітній школі (31 с.)

У досвіді представлено матеріал з різних розділів граматики з опорою на одну із мікросхем з подальшим використанням її як «формули» для запам’ятовування, збереження і відтворення інформації.

Використання мікросхем – опор на уроці мови сприяє глибшому засвоєнню нового матеріалу і систематичному повторенню вже засвоєного; матеріал подається поступово, це дає змогу школярам бути присутніми при утворенні нового правила і самим творити його, використовуючи логічні ланцюжки від уже відомого до нового.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Чехівська Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи I – III ст. № 69 м. Кривого Рогу.

Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках української літератури (45 с.)

У досвіді представлено теоретичні відомості з питань сучасних навчальних технологій, основні елементи інтерактивних методів навчання, структуру особистісно-зорієнтованого уроку, а також комплекс уроків з української літератури, розроблений учителем для учнів 6-го класу. Комплекс являє собою цикл уроків за однією темою, де простежується можливість використання структури особистісно – зорієнтованого уроку, а також інтерактивних методів навчання: «Мікрофон», робота в групах, робота в парах тощо.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на етапі первісного осмислення програмного матеріалу, так і у ході повторення, закріплення та систематизації знань. Завдяки інтерактивним технологіям до роботи залучаються усі учні класу.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Дугниста Марина Володимирівна, вчитель української мови та літератури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 м.Кривого Рогу.

Використання методу проектів на уроках української мови та літератури як шлях розвитку соціалізованої особистості (37 с.)

Актуальність використання даного досвіду полягає в розвитку пізнавальних здібностей школярів, формуванні вмінь самостійно знаходити шляхи розв’язання проблем через різноманітні форми діяльності.

Сьогодні метод проектів вважається одним з перспективних методів навчання тому, що він створює умови для творчої самореалізації учнів. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з майбутнього самостійного життя, які проектують у навчанні.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Клименко Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 49 м. Кривого Рогу.

Розвиток творчої особистості на уроках української мови та літератури (62 с.)

У досвіді розкрито основні форми і методи, які розвивають творчу уяву та творче мислення на уроках української мови та літератури.

Наведені приклади використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури. Інтерактивні технології допоможуть вчителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Подані зразки технологій кооперативного, колективно-групового навчання та кілька розробок нестандартних уроків.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх закладів та шкіл нового типу.

Криворотько Тетяна Володимирівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Викладання української мови та літератури в контексті народознавства у 8 класі (20 с.)

У досвіді представлено розробки уроків з української мови для учнів 8-го класу.

Провідною ідеєю досвіду є цілісність навчання та виховання через комплекс народних традицій, обрядів, вірувань, а також зорієнтовано розвиваючий підхід, спрямований на засвоєння знань попередніх поколінь.

Увага до планування такої роботи сприяє усуненню прогалин у знаннях дітей про національні цінності, помилковим поглядам на взаємини між людьми. Зазначена форма подачі народознавчих знань може активно впроваджуватися на уроках літератури, історії, географії, музики, праці, фізичної культури, а також у позакласній роботі.

Кузьменко Олена Олександрівна, вчитель української мови і літератури Криворізького Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу.

Впровадження проблемного навчання на уроках української літератури у 6-8 класах (70 с.).

У досвіді висвітлено переваги проблемного навчання, зазначено рівні роботи над його впровадженням, представлено систему уроків української літератури з використанням проблемного навчання. Досвід містить комплекс тематичних різнорівневих завдань проблемно-пошукового характеру, який сприяє розвитку мислення і мовлення учнів, формує активну життєву позицію дитини.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Михайлич Галина Володимирівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Кривого Рогу.

Розвиток інноваційної особистості учня шляхом поєднання традиційних та інтерактивних технологій навчання української мови та літератури (88 с.)

В посібнику подані методичні поради щодо реалізації науково-методичної проблеми «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості» шляхом поєднання традиційних та інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури. Вчитель висвітлює шляхи формування освіченої, творчої особистості через упровадження давніх педагогічних методик та продуктивних навчальних технологій, надає методичні поради, наводить розробки авторських уроків.

Посібник розрахований на вчителів філологічних дисциплін.

Мусієнко Алла Олексіївна, вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 м. Кривого Рогу.

Національне виховання на уроках словесності та в позаурочний час (25 с.).

Збірка містить матеріал досвіду роботи з проблеми «Національне виховання на уроках словесності та в позаурочний час». Особлива увага звертається на впровадження технологій інтерактивного навчання, шляхи формування ключових компетентностей. Наведено зразки використання на уроках народознавчого матеріалу як важливого чинника навчання і виховання особистості, а також визначено засоби обрядовості як можливості самореалізації індивіда.

Негря Світлана Олександрівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Використання технологій колективно-групового навчання на уроках української мови (25 с.)

У досвіді представлено матеріал з використання технології групового навчання на уроках української мови. Досвід являє собою уроки української мови для різних вікових категорій, основним завданням яких є формування комунікативної особистості – людини, яка володіє вмінням і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови.

Рекомендовано учителям української мови.

Саєнко Елеонора Іллівна, вчитель української мови та літератури Криворізького Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу.

Використання методичного комплексу на уроках української мови та літератури у 8-11 класах (120 с.)

У досвіді представлено мовно-літературний комплекс, розроблений учителем для учнів 8-11 класів. Комплекс являє собою плани-конспекти уроків та підбір матеріалу для тематичного контролю знань: тестів, роздаткового матеріалу, лінгвістичних довідок, а також олімпіадних завдань, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням рівня їх філологічної підготовки..

Перевагою досвіду є можливість використання його як на етапі первинного осмислення вивченого матеріалу, так і в ході повторення, узагальнення та контролю знань.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Семенко Світлана Олександрівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи №121 м. Кривого Рогу.

Самореалізація особистості учня на уроках української мови через впровадження компетентнісного підходу та технологій продуктивного навчання (72 с.)

У досвіді представлено комплекс завдань з української мови та цикл уроків з теми «Дієслово», розроблені вчителем, які дозволяють забезпечити можливість самореалізації учня через впровадження компетентнісного підходу та технологій продуктивного навчання.

Цінним у досвіді є можливість використання його на різних етапах вивчення програмового матеріалу з української мови.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Сидоренко Наталія Борисівна, учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 49 м. Кривого Рогу.

Формування інтелектуальної компетентності учнів на уроках словесності (28 с.)

Матеріали досвіду розкривають роль і місце інтелектуальних компетентностей учнів в умовах допрофільного і профільного навчання.

Запропонована модель системи формування інтелектуальної компетентності учнів через організацію пошуково-дослідницьких завдань.

Практичну цінність мають вправи на дослідження та опорні схеми.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

Смольська Лілія Георгіївна, учитель української мови і літератури Криворізького Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу.

Розвиток життєвих компетентностей на уроках української мови і літератури (50 с.)

Значимість досвіду полягає в тому, що при застосуванні інтерактивних технологій виграє весь навчально-виховний процес, бо саме вони дають можливість залучати кожного учня до обговорення проблеми, що сприяє розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення, уміння доводити та дає можливість учням набувати навички співпраці, колективного пошуку рішень, брати активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим. Практична цінність досвіду полягає в технологізації навчально-виховного процесу з української мови та літератури, що базується на компетентнісному підході та забезпечує творчу самореалізацію вчителя та учнів.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Ткаченко Наталія Валеріївна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи № 86 м. Кривого Рогу.

Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках української мови (63 с.)

У досвіді визначено особливості у виробленні в учнів умінь і навичок вільно, комунікативно, виправдано користуватися засобами української мови, узагальнено погляди мовознавців на дану проблему, наведено аргументи, приклади, висвітлено історію питання та погляди сучасників, представлено теоретичні та практичні розробки уроків зв’язного мовлення для різних вікових груп, визначено найефективніші прийоми та методи, що забезпечують вироблення умінь та навичок змістовно, образно, грамотно висловлювати свої думки усно і на письмі.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Федорова Світлана Павлинівна, вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 м. Кривого Рогу.

Патріотичне виховання на уроках української мови та літератури (с.67)

Особливу увагу звернено на виховання патріотизму під час уроків української мови та літератури. Наведено зразки уроків, через які вчитель поширює знання учнів про народні традиції, розвиває інтерес до історії свого народу, його традицій, виховує почуття поваги до своєї країни, народу, любов до праці, повагу до батьків та пращурів, інтерес до історичного минулого українського народу, формує мужність, цілеспрямованість, наполегливість, вірність своєму краю, відданість Вітчизні, розуміння почуття патріотизму.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Бондаренко Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках мови та літератури

через культурологічний аспект викладання (34 с.)

В досвіді роботи вчителя розкрито систему роботи щодо формування творчих здібностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови та літератури на основі культурологічних принципів навчання. Рекомендовано учителям української мови та літератури

Бондаренко Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Уроки з лексикології 5-6 класів (46 с.)

В методичному посібнику містяться розробки уроків з теми «Лексикологія» 5- 6 класів на основі інтерактивних технологій навчання. Посібник може бути використано як вчителями – початківцями так і досвідченими вчителями української мови та літератури.

Грінченко Наталія Володимирівна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів на основі інтерактивних методів навчання (43 с.)

Представлений досвід роботи розкриває методику розвитку пізнавальної

активності учнів шляхом використання прийомів інтерактивного навчання. Робота містить розробки тестів та завдань для учнів на різних етапах уроків. Може бути корисною для вчителів української мови та літератури.

Михайленко Тетяна Леонідівна, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №81.

Повторення й узагальнення вивченого про прислівник (4 клас). Повторення теми «Пряма мова. Діалог». «Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічними словниками. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

У досвіді представлено розробки уроків з української мови в 4 і 5 класах. Запропонований матеріал поєднує різні форми інноваційної роботи на уроці, забезпечує наступність змісту завдань у процесі відпрацювання умінь і навичок учнів, сприяє розвиткові інтересу до предмету.

Цінним у досвіді є використання новаторських методів навчання, які сприяють благополучній адаптації дитини до умов організації навчання у п’ятому класі.

Рекомендовано вчителям 4 і 5 класів.

Старинська Галина Йосипівна, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист Криворізького науково-технічного металургійного ліцею №81.

Науково-критичні розвідки творчості Б.-І. Антонича. Для учнів 11класу (17 с.)

У досвіді представлено критичний матеріал до аналізу творів Б.- І. Антонича на уроках української літератури в 11 класі. Матеріал являє собою нове прочитання творчості Антонича, яке виходить з принципово інших методологічних засад, аніж попередні дослідження, а саме з інтерпретації поезії Антонича як міфосвіту.

Цінним у досвіді є подання Антонича як яскравого представника модерної літератури (естетиці котрого, напевно, не було рівних у літературі XX сторіччя), його творчого методу як синтезу імажинізму, сюрреалізму та імпресіоналізму. З’являються нові для учнів поняття «міфосвіту», «міфотворчості» у літературі та поняття юнгівського «архетипу».

Рекомендовано учителям української мови і літератури для використання у своїй практиці, особливо в класах з поглибленим вивченням літератури, у роботі факультативів, спецкурсів.

Кривонос Наталя Володимирівна, Ліпеха Ольга Романівна, Ніколайцева Ольга Вікторівна, вчителі української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 87 м. Кривого Рогу.

Упровадження інноваційних технологій та інтерактивних вправ на уроках української мови та літератури (48 с.)

Праця містить практично апробовані матеріали до уроків української мови та літератури з використанням елементів інноваційних технологій та інтерактивних вправ. Запропоновані матеріали репрезентують досвід учителів-практиків, являють собою сукупність конспектів уроків з української мови та літератури, є успішною спробою спрямувати сучасну гуманітарну освіту в нове русло. Запропоновані інтерактивні вправи покликані допомогти вчителеві не тільки сформувати мовну культуру учнів, але й збагатити їхні практичні навички. Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Король Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60.

Практикум з морфеміки та словотвору для класів філологічного профілю (20 с.)

У досвіді представлено комплекс практичних завдань різної складності. Матеріал подається у певній послідовності. Спочатку для колективної, групової, індивідуальної роботи, потім, диференційованого характеру для самостійної роботи. Кожне завдання передбачає контроль знань, умінь і навичок учнів. Основна увага звертається на самостійне, свідоме засвоєння учнями програмового матеріалу.

Подано схеми, зразки морфемного та словотвірного аналізу слів, завдання розвиваючого характеру.

Рекомендовано учням та вчителям.

Кочура Надія Миколаївна, вчитель української мови та літератури Центрально-Міського ліцею м. Кривого Рогу.

Організація групової роботи на уроках української мови та літератури з метою розвитку пізнавальних та творчих здібностей ліцеїстів (21 с.)

Автор пропонує шляхи розвитку вміння ставити навчальні завдання. Розвиває здатність учнів до моделювання, аналізу, пошуково-дослідницької діяльності.

Запроваджує педагогіку співпартнерства, набуття навичок індивідуальних і колективних досліджень в малих групах.

Рекомендовано для використання на уроках української мови та літератури в старших класах.

Саєнко Оксана Василівна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №79.

Впровадження інноваційних технологій як пошук ефективності формування успішної високодуховної особистості (47 с.)

У посібнику вміщено теоретичний та практичний матеріал. Пропонуються розробки уроків, з яких вчителі-словесники зможуть почерпнути різноманітні форми групової роботи, а також завдання творчого та проблемного характеру.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Сафонова Ірина Григорівна, вчитель української мови та літератури Центрально-Міської гімназії м. Кривого Рогу.

Парадигма виховання духовності сучасного школяра на уроках української літератури (48 с.)

Автор у рамках добору статей намагається вирішити проблему формування духовних цінностей особистості сучасного школяра за допомогою творів з української літератури та родини. Рівень сформованості духовних засад учня загальноосвітнього закладу є безперечним результатом процесу навчання та важливою характеристикою проблеми педагогіки, які обумовлені необхідністю вирішення протиріч між потребою особистості в духовному розвитку і станом процесу виховання у сучасній школі.

Матеріал розраховано на вчителів шкіл та студентів педагогічних вузів.

Ходакова Олена Миколаївна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60.

Використання інноваційних форм, методів і прийомів на уроках української мови (60 с.)

У досвіді представлено практичні методичні поради щодо проведення уроків української мови у 6-8-х класах. Рекомендації надають можливість вчителеві української мови втілювати в практику роботи інноваційні форми та методи навчання: дидактичні ігри, схеми та алгоритми, ключові питання, завдання проблемно-пошукового характеру тощо. Зміст досвіду враховує зразки нестандартних уроків з використанням інновацій.

Цінним у досвіді є можливість використання його на різних етапах уроків, а також новітній підхід до вивчення рідної мови, що забезпечує активізацію пізнавальної діяльності учнів, яка, у свою чергу, впливає на якість засвоєння навчального матеріалу школярами.

Рекомендовано вчителям української філології.

Воробйова Антоніна Анатоліївна, вчитель української мови і літератури, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №114 м. Кривого Рогу.

Основи журналістики (матеріали до спецкурсу для учнів 11 класу) (18 с.)

Пропонований спецкурс покликаний формувати розвинену, духовно багату особистість, яка вкрай необхідна незалежній Україні, що прагне стати рівноправним членом спільноти розвинених країн світу. Матеріали покликані допомогти школярам засвоїти основи журналістики та виробити відповідні практичні вміння і навички.

Швидка Інна Григорівна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 59 м.Кривого Рогу.

Формування морально-етичних цінностей учнів засобами народнопісенної творчості (28 с.)

У досвіді представлено позакласні заходи для 5-10 класів, які надають можливість заглибити учнівську особистість у світ української культури, зокрема усної народної творчості.

Цінним у досвіді є можливість використання його для учнів різних вікових категорій, з метою формування й виховання багатогранної розвинутої особистості на морально-етичних, естетичних цінностях нашого народу, родинних традиціях.

Аршулик Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 73 м. Кривого Рогу Інгулецького району.

Розвиток творчих здібностей учнів на основі пошуково-дослідницької роботи на уроках української мови та літератури ( 28 с.)

У досвіді здійснюється теоретичний аналіз структури і динаміки розвитку пошуково-дослідницьких здібностей: мотиви, напрямки, завдання, технології, які обумовлені гострою потребою сьогодення. У роботі зазначено основні складові, що сприяють формуванню в учнів умінь і навичок пошуково-дослідницької роботи; ключові компетенції, що базуються на вимогах чинної програми з української мови та літератури.

У педагогічному досвіді надані розробка уроку, додатки, учнівська творчість, що є одним із напрямків, які дозволяють забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня їх мовно-літературної підготовки.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Вишневська Ольга Миколаївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31.

Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою інтерактивних технологій на уроках розвитку зв’язного мовлення (32 с.)

У досвіді представлено розробки оригінальних уроків розвитку зв’язного мовлення із впровадженням різноманітних інтерактивних технік, що сприяють розвитку зв’язного мовлення учнів на уроках, прищепленню любові до рідного слова, заохоченню до вивчення й поглиблення знань з предмета.

Автор показує, як на практиці можна досягти за допомогою різних технік та технологій ефективного розвитку творчих здібностей учнів.

Цінним у досвіді є конкретні приклади використання нестандартних ситуацій на уроках української мови.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Садова Світлана Анатоліївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.

Підвищення мовленнєвої компетентності учнів шляхом використання фразеологізмів на уроках української мови (36 с.)

У досвіді розкрито форми і методи роботи щодо формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови через використання фразеологізмів на різних етапах уроку. Запропоновані матеріалисприяють активізації творчої роботи учнів, дозволяють глибше засвоїти фразеологізми української мови, підвищують якість знань, викликають в учнів бажання вчитися, підвищують емоційний настрій у класі, покращують атмосферу в колективі.

Цінним у досвіді є його практична спрямованість.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Садова Світлана Анатоліївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35.

Формування навчально-дослідницьких умінь в учнів старших класів на уроках української мови (18 с.)

Досвід роботи розкриває систему роботи вчителя щодо формування навчально-дослідницьких умінь учнів на уроках української мови та зразки вправ і завдань дослідницького характеру на прикладі теми «Синтаксис складного речення». Запропоновані завдання не лише сприяють засвоєнню теми на творчому рівні, а й озброюють учнів методами наукового пізнання, виховують потребу творчої діяльності, формують мовні компетенції учнів.

Цінним у досвіді є його практична спрямованість.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Лагода Ірина Володимирівна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68.

Урізноманітнення форм навчально-пошукової діяльності учнів на уроках української мови та літератури як невід’ємна складова розвитку творчої особистості (108 с.)

У досвіді розкрито найбільш ефективні способи організації навчально-пошукової діяльності учні: навчання на високому рівні складності, обов’язкове використання проблемно-пошукового методу вивчення програмового матеріалу, науковий пошук, поєднання традиційних форм роботи з новими технологіями.

Вчитель акцентує увагу на пошуках нетрадиційних підходів, які б максимально сприяли розвитку творчих здібностей учнів.

Запропоновані форми, підходи практичного характеру ґрунтуються на теоретичних здобутках передової педагогічної науки.

Робота має практичне значення для вчителів-філологів.

Балюк Вікторія Віталіївна, учитель української мови та літератури Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №70.

Інтеграція профільного предмета правознавства в курс викладання української мови та літератури з використанням комп’ютерних технологій (45 с.)

Досвід містить розробки уроків та годин спілкування, авторські міні-підручники, уроки української мови в електронному варіанті, мета яких розвивати навички правопису, пунктуації, зв’язного мовлення, інтегруючи профільний предмет – правознавство, сприяти самовизначенню та професійній орієнтації учнів.

Рекомендовано для керівників РМО і вчителів української мови та літератури.

Міняйленко Ганна Гаврилівна, Михайленко Лариса Вікторівна, Швець Ніна Анатоліївна, Вавілова Світлана Сергіївна, вчителі української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 122.

Конструктори уроків з української мови та літератури (28 с.)

Учителі розробили оригінальні конструктори уроків з мови та літератури, поклавши в основу сучасні особистісно зорієнтовані технології, які сприяють розвиткові творчих здібностей учнів середньої та старшої школи.

За допомогою запропонованих конструкторів вчителі-філологи мають змогу провести нестандартні уроки, залучити учнів до процесу пізнання Істини, пошуку свого місця у світі, сприяти розвиткові Особистості.

Рекомендовано вчителям-філологам.

Михайленко Лариса Вікторівна, учитель української мови та літератури, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122.

Формування ключових компетенцій учнів засобами української мови (62 с.)

Досвід висвітлює систему роботи вчителя щодо формування ключових компетенцій засобами української мови. Запропоновані шляхи розвитку особистості школяра через впровадження інтерактивних методик.

У додатках представлено систему уроків української мови для 5, 6 класів, що становить особливий інтерес на сучасному етапі. Розроблено ряд конструкторів, які стануть у пригоді колегам.

Досвід є актуальним, бо сприяє розв’язанню головного завдання освіти – створення умов для розвитку творчої учнівської молоді.

Рекомендовано для практичного використання учителям-філологам.

Миронова Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 124.

Інтерактивні технології на уроках української мови, як засіб розвитку потенціалу інноваційної особистості ( 38 с.)

У досвіді представлено комплекс різноманітних інтерактивних технологій, які сприяють активізації пізнавальної діяльності школярів, розвитку гнучкості їх мислення, формуванню граматичних понять, закріпленню необхідних мовних навичок та зацікавленню українською мовою як навчальним предметом.

Цікавим у досвіді є розуміння того, що при оптимальному поєднанні інтерактивних технологій з іншими методами і прийомами навчання, в учнів розвиваються не тільки аналітичні, але й конструктивні та творчі вміння.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Сухіна Наталя Юріївна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І – Ш ступенів № 37.

Мовна компетентність і підвищення грамотності учнів на уроках української мови – умови формування мовної особистості (40 с.)

Суть досвіду – система роботи вчителя щодо підвищення грамотності учнів на уроках української мови. Показана роль орфографічних практикумів для формування мовної особистості. Практичну цінність мають додатки, які включають розробки уроків української мови та позакласних заходів, що сприяють розвитку творчих здібностей учнів.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Іванова Інна Георгіївна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 40.

Застосування інтерактивної технології навчання на уроках української мови та літератури (48 с.)

У досвіді представлено уроки із застосуванням інтерактивної технології навчання на уроках української мови та літератури.

Матеріал досвіду покликанні вихованню творчих інтерактивних особливостей, урізноманітнюванню технологій навчання на уроках дозволяє забезпечити екологічне виховання учнів різних тем з географії.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Чирва Людмила Антонівна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116.

Система уроків з теми «Дієслово» (20 с.)

У посібнику подано авторські розробки уроків до вивчення української мови в 7 класі за програмою 12-річної школи, в основі яких застосовано технологію «Навчання як дослідження».

Детальні методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями підручника, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, врахування вікових особливостей учнів – усе це дає можливість вчителю формувати навчально-дослідницькі уміння учнів, що є об’єктивно необхідною умовою розвитку їхнього креативного мислення.

Матеріали можуть бути використані вчителями-предметниками та студентами педагогічних навчальних закладів.

Холодай Любов Григорівна, учитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117.

Ідейно-стильові течії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. (Вивчення елементів теорії літератури в старших класах) (20 с.)

У роботі вміщені теоретичні відомості про особливості різних стильових напрямків у розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття та практичні наробки у дослідженні творчості М.Коцюбинського, Лесі Українки, В.Стефаника, О.Кобилянської, М.Хвильового та інших письменників.

Посібник надасть допомогу вчителям та учням старших класів у вивченні елементів теорії літератури.

м.Вільногірськ

Єпіфанова Валентина Миколаївна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Особливості впровадження в практику роботи вчителів-мовників курсу «Основи риторики» у 10 класі (39 с.)

В роботі представлено досвід вчителя щодо впровадження форм, методів педагогічної діяльності, які допоможуть учням вдосконалювати вміння будувати комунікативно доцільне, змістовне, виразне висловлювання так, щоб точно донести до аудиторії думки, переконати у їх слушності, вплинути на почуття слухачів. Робота являє собою методичний комплекс: історичні факти розвитку науки – риторики, елементи практичної риторики, серія розробок уроків для учнів 10 класу.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури, керівникам гуртків, факультативів, батькам.

Єпіфанова Валентина Миколаївна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Вивчення фразеологізмів як одна із складових розвитку мовлення учнів загальноосвітніх шкіл (35 с.)

У роботі розкрито особливості вживання синонімії фразеологічних одиниць у сучасній українській мові. Також представлено дослідження фразеологізмів з погляду стилістики та подано семантичну класифікацію. Упорядковано програму роботи з фразеологізмами, яка відображає зміст навчального матеріалу, фразеологічний мінімум.

Матеріали можуть використати вчителі шкіл у своїй роботі над збагаченням мовлення учнів.

Легенька Любов Семенівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи № 3 м. Вільногірська.

Формування інноваційної особистості учня на уроках української літератури шляхом упровадження методик продуктивного навчання. 11 клас (25с.)

У даному посібнику автор пропонує особистісні шляхи упровадження методик продуктивного навчання. Упровадження даних методик сприятиме формуванню інноваційної особистості, що буде впевнено інтегрувати в соціум.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Садовська Ольга Миколаївна, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Групова робота на уроках літератури як засіб самореалізації кожного учня (27 с.)

У роботі розкрито особливості групової роботи на уроках літератури як важливого чинника самореалізації учнів, у досвіді представлена структура уроку, особливості аналізу художнього твору, які доречно використовувати саме під час групової роботи на уроці літератури, надані зразки таких уроків.

Матеріали можуть використовувати вчителі літератури, які прагнуть не тільки формувати компетентності, що допоможуть покращити знання учнів, а й підготувати їх до успішного дорослого життя.

м.Жовті Води

Хоменко Людмила Никанорівна, учитель української мови та літератури комунального закладу освіти Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м. Жовті Води.

Використання технологій комунікативного навчання з метою формування в учнів життєвих компетентностей (55 с.)

В буклеті представлені конспекти відкритих уроків, розробки позаурочних заходів, дидактичні матеріали з орфографії і синтаксису (5-11 класи), зразки тестових завдань для тематичних атестацій, ЗНО та моніторингу знань учнів з української мови (9-11класи).

Чумаченко Світлана Олександрівна, учитель української мови та літератури комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу №6 «Перспектива» м. Жовті Води.

Формування навчальних компетентностей у випускників 11х класів при підготовці до ЗНО (290 с.)

Збірник містить посібники та довідники з питань підготовки випускників 11х класів до ЗНО з розділів «Морфологія» та «Синтаксис» ; плани-конспекти уроків з української літератури.

м.Марганець

Тріленко Сергій Миколайович, керівник проекту, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 9 м. Марганця.

Колективна проектна робота (6 кл.) Всеволод Нестайко. «Бог дав мені гумор, і я тримаюся за нього все життя» (15 с.)

У роботі представлено проекти учнів: словник фразеологізмів з повісті «Тореодори з Васюківки»; власне продовження повісті; ілюстрації до твору; анотації до інших творів письменника.

Розробка стане в нагоді вчителям української мови та літератури в популяризації творчості письменника. Може використовуватися на уроках позакласного читання.

Федорова Інна Іванівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи №10 м. Марганця.

Активізація креативної діяльності учнів на уроках української мови та літератури (63 с.)

Провідного значення в процесі розвитку творчої індивідуальності школярів набуває розвиток творчих умінь і здібностей учнів, які є невід’ємною складовою становлення творчої індивідуальності. «Творчість – це вид ремесла, і цього ремесла можна навчити» (А.Горальський). І якнайбільше активізації креативної діяльності учнів сприяють інтерактивні методи навчання, які висвітлені в даній роботі: структура творчих здібностей, їх класифікація; особистісні риси творчої індивідуальності; низка методів, прийомів, форм розвитку креативних здібностей учнів. Рекомендовано учителям української мови та літератури.

м.Нікополь

Джежеря Ольга Олександрівна, учитель української мови та літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 14” м. Нікополя.

Креативне мислення вчителів та учнів (71 с.)

У досвіді представлено один із перспективних шляхів підготовки вчителів-словесників до плідної методичної діяльності, що дозволяє активізувати їх творчий потенціал через тренінг креативних якостей.

Цінним у досвіді є те, що складна інтерактивна форма організації методичної роботи в навчальному закладі дозволяє обмінюватися знаннями, життєвим досвідом, а також формувати і коригувати певні особистісні установки, професійні здібності і вміння як своєрідний інтелектуальний вибух, потужний мозковий штурм, енергетичний заряд, що здійснюється в системі ''тренер - учасник - група".

Тренінг відповідає сучасним вимогам опанування індивідом педагогічної техніки.

Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Ліханська Оксана Леонідівна, учитель української мови і літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23” м. Нікополя.

Проектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури (77 с.)

У досвіді розкривається загальний зміст проектної діяльності учніввикладаються види проектів та їх можливі етапи. Посібник складається з двох частин :теоретичної та практичної. Практична частина представлена розробками уроків з елементами проектної діяльності, з ілюстрацій - результатів проектної діяльності учнів на уроках української словесності, які представлені як зразки можливих проектів. Цінним у досвіді є можливість використання його в практичній діяльності учителя словесності, у позакласній факультативній та гуртковій роботі.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл

Марценко Галина Олегівна, учитель української мови і літератури комунального загальноосвітнього навчального закладу “Гімназії №15”, м. Нікополя.

Оволодіння життєво необхідними комунікативно-мовленнєвими уміннями на основі компаративного аналізу (28 с.)

У досвіді представлено методичні рекомендації вчителям української та зарубіжної літератури для практичного застосування елементів компаративістики на уроках. Вони містять таблиці з рекомендованими для порівняння творами (5-11 кл.), вимогами програм та спільною метою; пам’ятки для роботи над творами, які порівнюються.

Розробка циклу уроків української літератури у 5-му класі «Народні казки» з елементами компаративного аналізу націлена показати спорідненість сюжетів казок світу, сформувати розуміння «мандрівний сюжет». Цінною є можливість впроваджувати у навчально-виховний процес дослідницьку діяльність. Проблемне навчання; розвивати творчі здібності школярів.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури

Уткіна Лілія Анатоліївна, учитель української мови і літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 22” м. Нікополя.

Міжпредметні зв’язки на уроках української мови та літератури (52 с.)

Основою представленого досвіду є використання міжпредметних зв’язків на уроках української мови і літератури, що в поєднанні з сучасними продуктивними технологіями дозволяє вчителеві робити процес навчання більш мотивованим, цілеспрямованим і домогтися високої результативності своєї педагогічної діяльності. Разом з теоретичним матеріалом представлені плани-конспекти уроків з української літератури у 5-му класі, а також додатки до кожного уроку з відповідним ілюстративним матеріалом.

Цінним у досвіді є універсальність методів і прийомів, можливість раціонального використання представлених форм та видів роботи в підготовці уроку з будь-якої теми.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

м. Новомосковськ

Грицай Ірина Вікторівна, вчитель української мови і літературиСЗШ № 1 м. Новомосковська.

Методична розробка інтерактивного уроку української літератури у 7 класі за твором Андрія Дімарова „Блакитна дитина” (11 с.)

Цінним у досвіді є авторське вирішення вивчення літературного твору на принципах компетентнісно зорієнтованого підходу, що забезпечує створення умов для розкриття особистості кожного школяра, підвищення пізнавальної активності учнів через формування творчого мислення, самоорганізації та створення ситуації успіху.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Грицай Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи № 1 м. Новомосковська.

Так Котляревський у щасливий час вкраїнським словом розпочав співати.” (І.Франко) (14 с.)

Авторський сценарій літературно-мистецького свята, присвяченого 240- річниці з дня народження І.Котляревського та 190-річчю п’єси «Наталка Полтавка». Колективний творчий проект учасників педагогічного процесу (учнів, батьків, вчителів-предметників, керівників гуртків), перспективна інноваційна технологія, що дає можливість розширити знання учнів про життєвий і творчий шлях митця, сприяє розвитку творчих здібностей та особистісному зростанню учнів.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури, педагогам-організаторам, класним керівникам.

Плотнікова Діна Мойсеївна, вчитель української мови та літератури гімназії № 3 м. Новомосковська.

Організація предметних тижнів української мови та літератури як засіб активізації творчих та пізнавальних інтересів учнів (комп'ютерна презентація)

Провідна ідея позакласної роботи – розвиток творчих можливостей учнів, таланту через інтеграцію української мови та літератури з предметами художньо-естетичного циклу з використанням сучасних інформаційних технологій.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Крайняк Надія Вікторівна, учитель української мови та літератури колегіуму №11, м. Новомосковська

Використання методики ЧПКМ у навчально-виховному процесі (95 с.)

Запропонований матеріал допоможе вчителям опанувати освітню технологію «Читання та письмо для розвитку критичного мислення. (ЧПКМ)». Робота складається з теоретичного та дидактичного матеріалу, містить розробку системи уроків з питань застосування технології ЧПКМ на уроках та виховних годинах. Пропонується базова модель уроку та його етапи; розписуються методики технології ЧПКМ та наводяться приклади їх використання.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Міщенко Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури СЗШ № 18, м. Новомосковська.

У світі цікавої лексикології система уроків для 5 класу з української мови (17 с.)

Розробки уроків для 5 класу з теми „Лексикологія” мають на меті допомогти вчителеві ефективного організувати навчально-виховний процес на уроках мови. Представлені класичні та нетрадиційні уроки, які створюють позитивну мотивацію, ситуацію успіху та значущості кожної дитини на уроках мови. Побудовані на засадах розвивального навчання, вони відзначаються багатоваріантністю форм роботи, методів її організації, що забезпечує індивідуальний підхід у роботі з учнями. Навчальні тексти дібрано таким чином, що їх зміст дає можливість ознайомити школярів зі звичаями й традиціями українського народу, духовною культурою, розвивати творчу уяву.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Дерев`янко Ольга Володимирівна, учитель української мови та літератури СЗШ № 18, м. Новомосковська.

Розробка уроків з теми „Прикметник” у 6-му класі (15 с.)

Уроки, розроблені на основі технології розвиваючого навчання, дозволяють враховувати закономірності розвитку дитини і адаптувати навчальний матеріал до психофізіологічних особливостей учня 6 класу, розвивати відчуття рідної мови, розуміння українського слова, формувати комунікативні навички, стимулювати розвиток творчої уяви, фантазії учнів.

Рекомендовано вчителям української мови.

м. Орджонікідзе

Горлова Тетяна Анатоліївна, учитель української мови та літератури, комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м.Орджонікідзе».

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури та зарубіжної літератури (19 с.)

У досвіді представлено теоретичне обґрунтування проблеми, систему завдань щодо розвитку творчих здібностей учнів 5 класу на уроках української літератури з теми „Усна народна творчість” та на уроках зарубіжної літератури з теми „Літературні казки” в умовах впровадження інтерактивних технологій.

Рекомендовано вчителям української та зарубіжної літератури.

Ейхвальд Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе».

Проектні учнівські роботи на уроках української літератури в старших класах загальноосвітньої школи (2 с.)

Метод проектів вимагає самостійної діяльності учнів для розв’язання певної творчої проблеми. Він навчає обирати найоптимальніші й водночас конкурентноздатні варіанти розв’язання поставленої проблеми. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну роботу - індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують упродовж визначеного вчителем часу. Участь у проекті надає дітям можливості здійснити свій вибір, учні несуть відповідальність за цей вибір, працюють в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства

Дані учнівські проектні роботи пропонуються для використання саме на уроках української літератури в 10 - 11 класах.

Єрмолаєва Марія Василівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе».

Реалізація методу проектних технологій на уроках української мови та літератури (методичні рекомендації вчителям української мови та літератури (8 с.)

У посібнику подано рекомендації для проведення уроків та виховних заходів з використанням методу проектів. Наводиться алгоритм роботи над проектом: етапи роботи, діяльність учнів, діяльність учителя, приклади. Також подано зразки проектів у контексті з образотворчим мистецтвом, музикою, історією, фольклором, інформатикою.

Мета посібника – допомогти вчителям-словесникам та учням у підготовці та проведенні уроків і виховних заходів з використанням проектних технологій, сприяти формуванню креативної інноваційної особистості.

Нагорна Ірина Андріївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5 м. Орджонікідзе».

Інтенсифікація уроків української літератури на основі використання інноваційних технологій та виховання національної свідомості старшокласників (68 с.)

У роботі вчитель подає своє бачення шляхів інтенсифікації уроків української літератури на основі використання сучасних інноваційних технологій, а також простежує розвиваючі та виховні можливості цих інновацій. Особливу увагу словесник концентрує на проблемності пошуково-дослідницьких завданнях як засобах, що формують риси соціально-адаптованої особистості старшокласників. Запропонований автором матеріал допоможе вчителям виховати динамічну, ерудовану, ініціативну, здатну до самовизначення та самовираження особистість. Використання технології евристичного, інтерактивного та продуктивного навчання вчитель розглядає як засіб індивідуального розвитку старшокласників, формування вільної, мислячої особистості.

Нечипоренко Валентина Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №6 м.Орджонікідзе».

Вправи для узагальнення і поглиблення вивченого з теми «Іменник» (18 с.)

Посібник пропонує завдання для узагальнення і поглиблення вивченого з теми «Іменник», складені матеріали на основі зразків усної народної творчості. Особливу увагу приділено завданням до тих правил, які становлять труднощі для учнів. Вправи систематизовані за основними розділами, що допоможе учням самостійно повторити правила української мови.

Посібник пропонується вчителям української мови та учням загальноосвітніх шкіл.

Стешенко Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м.Орджонікідзе».

Проблема використання іншомовної лексики в українській мові (28 с.)

У досвіді представлено теоретичне обґрунтування проблеми, систему завдань щодо використання іншомовної лексики в українській мові.

Велика увага приділяється впровадженню інтерактивних технологій.

Рекомендовано вчителям української мови

Сукова Зінаїда Ришардівна, вчителька української мови і літератури загальноосвітньої школи №8 м.Орджонікідзе.

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови в школі ІІ ступеня як засіб формування творчої особистості (67 с.)

В досвіді представлені інтерактивні методи та прийоми роботи на уроках української мови в школі ІІ ступеня, що спрямовані на створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості учня, виявлення його індивідуальних особливостей, формування творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання.

Вчителька доводить необхідність, доцільність та ефективність використання на уроках таких інноваційних методів та прийомів навчання: «Діалог», «Навчаючи-вчуся», «Мозковий штурм», «Взаємне навчання», евристичні та проблемні ситуації, «Інтерв’ю», «Мікрофон», «Кошик вражень» і т.д.

Це створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу, посилює інтерес до вивчення рідної мови та літератури, дає змогу школярам виявляти ініціативу, творчість, самостійність у роботі; формувати умови для природного самовираження дітей, стимулювати їх до висловлювань, роботи з додатковою літературою.

Досвід вчителя представляє інтерес для вчителів-філологів, які творчо працюють і постійно вдосконалюють свою професійну майстерність.

Юртаєва Галина Романівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №6 м.Орджонікідзе ».

Шляхи та засоби формування компетентної мовної особистості на засадах особистісно орієнтованої освіти (77 с.)

Провідна ідея досвіду – формування компетентної мовної особистості на основі комплексної реалізації пізнавальної, практичної, проблемно-пошукової та ціннісно-смислової начально-виховної діяльності на аспектних уроках в контексті особистісно орієнтованих технологій.

Методи і прийоми роботи, направлені на формування мовних, мовленнєвих, комунікативних, соціокультурних та діяльнісних компетенцій, складають цілісну навчально-виховну систему, розкривають шлях учителя й учня від мети до результату. Опис здійснено на матеріалі розділу навчальної програми «Синтаксис. Пунктуація» у 8-9 класах.

Рекомендовано вчителям-філологам.

м.Павлоград

Карлова Інна Василівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Павлограда.

Проектна технологія як один із засобів розвитку життєво- комунікативної компетенції на уроках української мови та літератури (104 с.)

У досвіді представлений теоретичний (види проектних технологій, їх методична доцільність) та практичний (уроки риторики 10-й клас, тести, різнорівневі завдання, творчі роботи учнів ) блоки із використання проектних технологій на уроках української мови та літератури, які відповідають потребам сучасної особистості та індивідуальним можливостям дітей, зростанню їх самостійної і творчої активності, що в кінцевому результаті повинно призвести до формування інноваційної особистості.

Цінним у досвіді є можливість використання його у звичайному класі як самостійну (індивідуальну) чи групову роботу учнів упродовж різного за тривалістю часу, а також із використанням сучаснихзасобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних, телекомунікаційних.

м.Першотравенськ

Кожевникова Лариса Іванівна, вчитель української мови та літератури, вчитель-методист загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Першотравенська.

Удосконалення особистісно-зорієнтованого уроку шляхом впровадження інтерактивних технологій (1,2 Гб)

Матеріал вміщує багаторічний досвід роботи вчителя з використання інтерактивних технологій на уроках української мови і літератури. Провідна ідея – показ ефективності застосування даних форм і методів навчання.

Дана робота представлена у вигляді презентації.

Рекомендовано вчителям українськоїмови і літератури.

м.Синельникове

Дицюра Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Збірка розподільних словникових диктантів з української мови для 5 класу (16 с.)

У роботі представлено збірку розподільних словникових диктантів, які складено відповідно до чинної програми загальноосвітньої школи. Диктанти, вміщені у збірці, доречно використовувати на етапах актуалізації опорних знань, систематизації та узагальнення умінь та навичок.

Цінним у досвіді є те, що диктанти дають можливість вчителю оперативно перевіряти, контролювати та закріплювати рівень навчальних досягнень.

Рекомендовано вчителям української мови.

Дицюра Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

«У тобі великого народу ніжна і засіяна душа …» (30 с.)

У роботі представлено методичні рекомендації до проведення тижня української мови та літератури для учнів 5-11 класів, який містить план проведення, розробки уроків та заходів. Щоб зацікавити учнів, уникнути стереотипів, вчитель кожен день тижня планує по – різному: день пізнання, день творчості, день літератури, день народознавства, день мови.

Рекомендовано вчителям української мови.

Дицюра Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 м. Синельникового.

Методичні розробки уроків по темі «Дієслово» 7 клас (28 с.)

У роботі представлено збірку нестандартних уроків за програмою 12-річної школи з використанням інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання. Вдале поєднання вчителем різних форм роботи на уроках розкриває різносторонність особистості учня, зацікавлює до вивчення мови та літератури, формує потребу мислити творчо, дозволяє наочно побачити результати своєї діяльності. Робота містить творчі доробки учнів та презентації роботи над дослідженнями теми.

Рекомендовано вчителям української мови.

Мартинюк Ірина Анатоліївна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступені № 5 м. Синельникового.

Розробка циклу уроків з української мови для 8 класу за темою „Неповне речення” ( 22 с.)

У досвіді представлено цикл уроків з української мови для 8 класу за темою „Неповне речення”. Серія уроків побудована згідно вимог діючих програм з української мови, має логічну та завершену структуру. Використано різнотипні завдання та інноваційний підхід до викладення матеріалу. Детально розроблений урок розвитку зв’язного мовлення.

Рекомендовано вчителям української мови.

Ленда Олена Леонідівна, вчитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Впровадження інноваційних технологій у особистісно орієнтованому навчанні школярів на уроках української мови і літератури (38 с.)

У досвіді розкрито впровадження на уроках особистісно орієнтованих технологій навчання, технологій співробітництва і підтримки, які передбачають розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей, максимальну активізацію внутрішніх ресурсів вихованців.

Цінним у досвіді є те, що на уроках здійснюється перехід від зовнішньої мотивації навчання (оцінки) до внутрішньої (потреба знань) у процесі співпраці з учнями в режимі діалогу.

Рекомендовано вчителям-словесникам.

Розумна Лідія Володимирівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Синельникового.

Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури, в позакласній роботі з предмету як один із шляхів особистісно-орієнтованого навчання (30 с.)

У збірку ввійшли кращі конспекти уроків з української мови та літератури, розробки позакласних заходів з предмету вчителів української мови та літератури ЗОШ № 2 м. Синельникового, під час яких використовуються інтерактивні технології, що допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, демократичним і ефективним.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Харламова Алла Григорівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникового

Залучення учнів 7-9 класів до науково-дослідницької роботи (18 с.)

У досвіді представлено наробки вчителя щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час. Вчитель пропонує програму гуртка «Юний дослідник», що сприяє залученню учнів до вивчення малодосліджених сторінок історії рідного краю, допомагає організувати пошуково-дослідницьку роботу.

Цінним у досвіді є те, що запропонований вид роботи розвиває критичне мислення, уміння збирати, аналізувати інформацію, використовуючи різні джерела, формувати вміння висловлювати обґрунтовану думку по суті проблеми.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

м.Тернівка

Пономаренко Валентина Федорівна, учитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Тернівки.

Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури (12 с.)

У досвіді представлені найефективніші, на погляд автора, варіанти використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури, зокрема, вправа «Редакція», «дубль-диктант», «німий диктант», робота в групах «За і проти», технологія створення таблиць-опор, тестовий контроль знань.

Форми роботи, запропоновані у досвіді, можна використовувати на всіх рівнях диференціації, на всіх етапах вивчення мови та літератури. Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Апостолівський район

Абрамова Любов Дмитрівна, вчителька української мови і літератури Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Апостолівського району.

Плекання людини як творця, зодчого власного життя, суб’єкта соціальної творчості засобами слова (122 с.)

У даному досвіді вчителі української мови та літератури знайдуть теоретичні та практичні поради з актуальних проблем – плекання творця, зодчого власного життя, суб’єкта соціальної творчості засобами слова.

Найвищі досягнення людської думки, найглибші знання й найполум’яніші почуття залишаються невідомими для людей, якщо вони не будуть ясно і точно оформлені у словах.

Ні комп’ютер, ні телебачення не можуть замінити безпосереднього діалогу з іншою людиною.

Матеріал розкриває форми самовдосконалення особистості, самовиховання, формування комунікативних умінь і навичок.

Верхньодніпровський район

Беспалько Наталія Вікторівна, вчитель української мови та літератури Новомиколаївської середньої загальноосвітньої школи № 1.

Проект «Земля, де я народився» (6 с.)

Ілюстрований збірник диктантів. Збірник є найновішим і найповнішим видінням такого роду – своєрідна енциклопедія Новомиколаївських скарбів.

У ній вміщенні розділи про історію нашого селища, видатних майстрів Новомиколаївки, розповіді людей легендарних професій, науковців, дослідників, старожилів.

Збірник розрахований на всіх, не байдужих до своєї історії.

Власенко Олена Володимирівна, вчитель української мови Верховцевської середньої загальноосвітньої школи № 2.

Робочий зошит з української літератури для 8 класу (15 с.)

Зошит містить схеми – аналізи художніх творів, розробки на кожний урок (тестові завдання, кросворди). Може бути використаний як під час уроку так і при виконанні домашнього завдання.

Рекомендовано учителям української мови і літератури і учням 8 класу.

Гладка Тамара Арсентіївна, вчитель української мови і літератури Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи № 2.

Самоосвітаучнів, як засіб їх саморозвитку й самовдосконалення. Уроки позакласного читання у 7-8 класах (30 с.)

Учителем представлена система уроків позакласного читання, які покликані удосконалювати вміння учнів працювати з книгою, аналізувати художній твір, висловлювати власне ставлення до прочитаного. Сформульовані вчителем завдання для самостійної роботи спонукають дітей до пошукової діяльності, актуалізують знання з інших навчальних предметів, сприяють розширенню їх світогляду.

Досвідом організації самоосвітньої діяльності учнів можуть скористатися вчителі-словесники.

Криворотенко Ольга Григорівна, вчитель української мови і літератури Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Електронні таблиці з морфології (6-7 класи).

Електронний посібник складено відповідно до чинної навчальної програми курсу української мови 12-річної школи. Видання допоможе як вчителю у викладенні нового матеріалу, так і учням при його засвоєнні.

Рекомендовано вчителя- словесникам.

Криворотенко Ольга Григорівна, вчитель української мови і літератури Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Методичні рекомендації до уроків української літератури у 5 класі (24 с.)

Методичні рекомендації складено відповідно до чинної навчальної програми курсу української літератури 12-річної школи. Посібник містить матеріали до уроків літератури у 5 класі: порівняльні таблиці, тести, словникові диктанти та ін., що стануть в нагоді вчителю при підготовці до уроків.

Рекомендовано вчителям-словесникам.

Палій Вікторія Миколаївна, вчитель української мови і літератури Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Дидактичний матеріал з української мови за темою «Складні синтаксичні конструкції» (20 с.)

Матеріалом для досліджень автора стали твори збірки «Вибране» Михайла Чхана. Посібник містить приклади всіх видів складних синтаксичних конструкцій: безсполучникових багатокомпонентних, складносурядних багатокомпонентних, складнопідрядних багатокомпонентних та складних утворень з різними видами зв’язку.

Рекомендовано вчителям-словесникам при підготовці до уроків мови в 9-11 класах.

Снітко Людмила Сергіївна, вчитель української мови та літератури Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи № 5.

Методична робота вчителя над власним висловлюванням учнів 10-11 класів у системі підготовки до ЗНО (29 с.)

Рекомендована для учнів старших класів та вчителів словесників. Посібник об’єднує теоретичні і практичні матеріали для підготовки учнів старших класів до написання власного висловлювання в системі ЗНО. Ілюстративно-текстовий матеріал обрано з урахуванням пізнавальної виховної та естетичної функції, а також для формування і вдосконалення мовних умінь та навичок учнів.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Феденко Наталія Василівна, вчитель української мови та літератури ОКЗО «Верхньодніпровського спеціального навчально-реабілітаційного Центру для дітей з наслідками церебральних паралічів та дітей-інвалідів».

Рідна мова. Робота над словниковими словами (56 с.)

Посібник містить вправи, ігри та кросворди. Головне їх завдання полягає в закріпленні, систематизації знань, виробленні навиків грамотного усного і писемного мовлення.

Матеріал посібника допоможе учителю сплануватироботу так, щоб у школярів сформувалися навички написання слів, збагатився словниковий запас, виник інтерес для володіння багатствами рідної мови.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Дніпропетровський район

Болдеску Лілія Василівна, учитель української мови та літератури КЗ Миколаївська середня загальноосвітня школа № 2.

Використання інтерактивних технологій на уроках української літератури (51 с.)

У досвіді автор розкриває систему інновацій навчання – інтерактивну технологію та її застосування на уроках української літератури.

Увага зосереджується на використанні активних форм роботи на уроках. Цінними є дидактичні ігри, творчі завдання для групової та індивідуальної роботи учнів.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Говоруха Лариса Григорівна, учитель української мови та літератури
КЗ Кіровська середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою ігрових методів навчання (47 с.)

Досвід актуальний, бо процес самопізнання та самовираження особистості є метою людського життя.

Науковою основою вчитель вважає педагогічну технологію «Творче співробітництво педагога та учнів».

Провідна ідея – зробити навчальний процес не просто цікавим, а й захоплюючим, готувати майбутніх філологів, науковців, поетів.

У своїй роботі використовує різноманітні форми роботи з дітьми (уроки діалоги, семінари, диспути, робота в групах), які допомагають встановити зв’язок взаємодоповнення учитель – учень.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Лисенко Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури КЗ Кіровська середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

Використання методичного комплексу на уроках української літератури у 10, 11-му класі (45 с.)

У досвіді представлено методичний комплекс, розроблений для учнів
10 - 11класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань, тестів, літературних диктантів, роздаткових матеріалів, які дозволяють здійснити крок на шляху опанування таких педагогічних технологій, які б допомогли учневі систематизувати все надбане, а вчителеві б допомогли зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на етапі роботи з підручником, так і у ході повторення та на контрольній роботі.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Лобода Наталія Михайлівна, учитель української мови і літератури КЗ Балівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

Міні-підручник для поглибленого вивчення української мови в 10-11 класах.

Представлений посібник з орфографії, розроблений вчителем для учнів 10-11 класів. Він являє собою комплекс різноманітних вправ та завдань, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня знань учнів для їхньої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Цінним у посібнику є можливість використання його як на етапі первісного осмислення мовознавчих понять, так і у ході повторення та колекційної роботи.

Рекомендовано учителям української мови.

Світлична Надія Миколаївна, директор КЗ Баглійська середня школа с. Степове Дніпропетровського району.

Проектні технології на уроках української літератури як засіб стимулювання пізнавальної та творчої діяльності учнів (64 с.)

В досвіді роботи просліджується оригінальність і новизна викладання української літератури. Активні форми і методи роботи сприяють ефективному засвоєнню знань учнями. Для перевірки знань пропонуються різнорівневі завдання. Для кращого запам’ятовування навчального матеріалу запропоновані рольові ігри, які сприяють вирішенню одній з функцій навчання – комунікативній. Крім того, участь у проекті надає дітям можливості здійснити свій вибір ідей, норм, моделей поведінки, учні несуть відповідальність за цей вибір, працюють в атмосфері співпраці бо успіх кожного – це успіх усіх.

Степура Світлана Володимирівна, учитель української мови і літератури КЗ Баглійська середня школа с. Степове Дніпропетровського району.

Використання проектних технологій на уроках української мови та літератури в системі особистісно-зорієнтованого навчання (80 с.)

Матеріали досвіду знайомлять з чітким, доцільним обґрунтуванням даної проблеми, використанням інноваційних шляхів розвитку системи навчання і виховання. Творча лабораторія вчителя представлена практичним матеріалом та методичними розробками нетрадиційних уроків різних типів, розробкою позакласного заходу.

Досвід передбачає розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів через використання інноваційних технологій.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Філіппова Тетяна Анатоліївна, учитель української мови і літератури КЗ Баглійська середня школа с. Степове Дніпропетровського району.

Виховання загальнолюдських цінностей на уроках української літератури (82 с.)

В досвіді висвітлено питання створення умов формування гармонійно розвиненої особистості. Досвід містить цікавий матеріал з методики проведення нестандартних уроків і позаурочних заходів, які спонукають учнів до процесу навчання, сприяє розвитку творчої особистості, вихованню патріотичних почуттів, любові до рідної мови, краю.

Шелест Людмила Миколаївна, вчитель української мови КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровського району.

Використання проектних технологій у загальноосвітній школі (45 с.)

Даний досвід роботи узагальнює основні відомості про метод проектів. Приділяється увага етапам роботи над проектом, характеризується зміст діяльності вчителя та учнів на різних стадіях його виконання. Пропонується орієнтовна тематика та приклади проектних робіт з української літератури.

Цінним у досвіді є методичні поради вчителю щодо підготовки та організації роботи учнів над проектом. Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Криворізький район

Зазуля Тамара Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Лозуватської середньої загальноосвітньої школи №2 Криворізького району.

Організація творчої діяльності школяра спрямованої на формування етичних та естетичних компетентностей як засобу самореалізації особистості шляхом застосування активних методів навчання (52 с.)

Матеріали надані вчителем свідчать про створену власну систему викладання, яка сприяє формуванню творчих здібностей, культурі полеміки, розвитку критичного мислення, самостійного аналізу гуманістичного світогляду, духовного світу людини і сприймання літератури як мистецького явища.

Заслуговує уваги авторський посібник літературних ребусів, кросвордів та ігор, а також проекту «Творча вітальня» для використання на уроках та в позакласній роботі в навчально-виховних закладах області.

Рекомендовано для використання вчителям української мови та літератури.

Зарайська Неля Миколаївна, вчитель української мови і літератури Червоношахтарської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

Формування духовного світу особистості шляхом залучення учнів до інноваційної діяльності на уроках української мови і літератури (58 с.)

Досвід роботи свідчить про використання елементів інтерактивного навчання і передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем шляхом аналізу та через використання сучасних інноваційних технологій та інтерактивного навчання. У досвіді містяться зібрані вчителем тематичні конспекти уроків, збірки дидактичного матеріалу для 5-8 класів, методичні посібники «Технології кооперативного навчання та ситуативного моделювання», «Технології колективно – групового навчання», «Ситуативні та рольові ігри».

Рекомендовано для використання вчителям української мови та літератури.

Криничанський район

Задорожня Галина Дмитрівна учитель української мови і літератури Болтишської загальноосвітньої середньої школи Криничанського району.

Фасилітативні акценти на уроках української мови і літератури (2 с.)

Ідея використання на уроках української мови та літератури знань з курсу «Людські стосунки» – одна із стратегій виховання та навчання інноваційної особистості. Вона стане в нагоді учителям тих сільських шкіл, де у штатному розписі відсутня посада шкільного психолога. Головна мета досвіду – орієнтація процесу навчання на розвиток особистості, фасилітативна підтримка дитини, забезпечення основних принципів гуманізації міжособистісних стосунків. Етап уроку – мотивація навчальної діяльності доповнюється мотивацією позитивного мислення та нової психології успіху.

Какалюк Володимир Савелійович, учитель української мови та літератури Теплівської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Активізація розумової та пізнавальної діяльності учнів (16 с.)

Одним з найважливіших засобів розвитку не тільки освітнього, а й виховного забезпечення є активізація розумової та пізнавальної діяльності учнів. У посібнику подані ефективні прийоми, які, впливаючи на свідомість та почуття школярів, сприяють їхній активності, розвитку уяви та асоціативності мислення, активізації розумової та пізнавальної діяльності учнів, їх прагненню постійно вдосконалюватися, любити та вивчати рідну мову.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Какалюк Олена Леонідівна, учитель української мови та літератури Теплівської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Проектна діяльність учнів на уроках української літератури (23 с.)

У посібнику подано питання організації проектної діяльності учнів на уроках української літератури та матеріали проекту «Слідами мандрівного філософа Г.С.Сковороди». Головне завдання проекту полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно працювати, здобуваючи нові знання, грамотно, логічно і творчо висловлювати свої думки.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Шиба Людмила Іванівна, учитель української мови та літератури Гуляйпільської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Українська мова. Граматичні правила 5 класу у віршах (5 с.)

Враховуючи психологічні особливості пам’яті учнів 5 класу, рекомендовано вивчення граматичних правил за допомогою віршів. Досвід показав, що вивчення правил у такий спосіб забезпечує міцні знання з відповідних тем. Рекомендовано вчителям рідної мови 5 класу.

Магдалинівський район

Басанець Олександр Михайлович, учитель української мови та літератури Бузівської ЗОШ І-ІІІ ст., кандидат у члени творчої спілки.

Вивчення літератури рідного краю (30 с.)

У досвіді роботи розкрито аспекти вивчення літератури рідного краю.

Автором розроблено проект програми з української мови і літератури для районних міжшкільних факультативів.

Рекомендовано вчителям - словесникам.

Башмак Тетяна Петрівна, учитель української мови і літератури Котівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району.

Використання елементів адаптивної системи навчання на уроках української мови і літератури (15с.)

У досвіді представлено систему роботи, яка спрямована на врахування індивідуальних особливостей учнів під час уроку. Система враховує індивідуальні особливості, передбачає багаторівневі завдання.

Цінним у досвіді є те, робота учнів на кожному етапі уроку організовується в режимі «взаємоконтролю».

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Лашко Валентина Іванівна, учитель української мови і літератури Котівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району(20 с.)

Організація групової роботи учнів на уроках української літератури

У досвіді представлено методи та прийоми, які допомагають моделювати навчальний процес на уроках української мови і літератури відповідно до поставленої мети. Групова діяльність учнів на уроках дає змогу реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги, співпраці.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Хилай Надія Петрівна, учитель української мови та літератури Магдалинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Магдалинівського району.

Розвиток інноваційної особистості на уроках та позаурочний час (36 с.)

Дана робота містить методичні рекомендації щодо роботи вчителя над питанням розвитку творчих здібностей учня на уроках української мови та літератури з використанням інноваційних технологій навчання

Робота ілюструє динаміку розвитку творчої особистості, методи, прийоми та їх опис, які сприяють формуванню творчості учня.

Рекомендовано для учителів української мови та літератури та класних керівників.

Межівський район

Луценко Любов Миколаївна, учитель української мови та літератури РКЗО „Райпільська СЗШ І-ІІІ ст.” Межівського району.

На мовознавчій ниві (38 с.)

Посібник містить добірку матеріалів для позакласної роботи з української мови, до складу якої входить дидактичний матеріал та зразки занять мовного гуртка, сценарії свят, протоколи проведення днів української мови в школі.

Матеріал може бути використаний як у позакласній роботі, так і на уроках української мови всіма тими особами, хто працює на ниві духовного відродження українського слова. Тут розкривається творчо – пошукова діяльність вчителя з питань масової освіти учнів.

Лаврут Валентина Володимирівна, вчитель української мови та літератури РКЗО «Українська СЗШ І-ІІІ ст..».

Ігри на уроках літератури (28 с.)

У збірнику вміщено ігрові та творчі завдання з української літератури для 5 класу. Завдання підібрано згідно з чинною програмою за творчістю Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Симоненка, Павла Тичини, Євгена Гуцала та ін.

Провідна ідея збірника – активізація пізнавальної діяльності, сприяння розвиткові логічного мислення та виховання інтересу до вивчення української літератури.

Розрахована на вчителів української літератури, що працюють у 5-х класах.

Нікопольський район

Ковтуненко Людмила Володимирівна, учитель української мови і літератури, учитель-методист Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Використання елементів критичного мислення при апробації підручника «Рідна мова.7 клас» Шелехової Г.Т., Новосьолової В.І., Остаф Я.І., Скуратівського Л.В. (56 с.)

У досвіді показані шляхи ґрунтовного засвоєння школярами знань з української мови і вироблення відповідних компетенцій щодо правильного й ефективного використання мовних одиниць у мовленнєвій діяльності, усвідомлення мови як матеріалу формування й формулювання думки, засобу розвитку уваги до мовних явищ. Цей посібник містить методичні рекомендації щодо планування та моделювання уроків української мови у 7 класі за експериментальним підручником «Рідна мова. 7 клас» Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Остаф Я.І., Скуратівський Л.В. в рамках 12-річної школи з елементами критичного мислення, орієнтоване календарне планування та короткі плани – конспекти уроків. Рекомендовано для вчителів української мови загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних вузів.

Лутицька Раїса Василівна, учитель української мови і літературиНовоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

Моделювання уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання (20 с.)

У досвіді роботи представлено матеріал по використанню інтерактивних технологій, форм і методів, оптимально забезпечать формування літературних та комунікативних компетентностей учнів, створить умови для саморозвиткуі самореалізації особистості на уроках української літератури. Посібник подає кілька моделей уроків з використанням інтерактивних технологій.

Синьоока Тетяна Іванівна, вчитель української мови і літератури Лошкарівської середньої загальноосвітньої школи Нікопольського району.

Використання українознавчого матеріалу з елементами інтерактивного навчання на уроках української літератури у 5-9 класах. (20 с.)

Робота спрямована на формування особистості з глибоким почуттям своїх генетичних коренів, роду, народу, на розвиток кращих ментальних рис дитини, що спираються на формування такої риси характеру, як патріотизм з відчуттям національної приналежності, індивідуальності, неповторності.

Новомосковський район

Михалєва Тетяна Павліна, вчитель української мови і літератури Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Навчальна практика з української мови та літератури (30 с.)

У даному доробку подані творчі завдання, які пропонуються учням під час проведення навчальної практики: складання каталогів словникових слів, прозивалок, усмішок на шкільну тематику, а також літературна обробка народних пісень на шкільну тематику.

Рекомендовано вчителям-словесникам, студентам.

Недвіга Любов Андріївна, вчитель української мови і літератури Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Використання дидактичного матеріалу на уроках української мови в 8 класі з метою організації соціокультурної лінії. Система уроків (43 с.)

Тексти запропонованої роботи сприяють реалізації соціокультурного аспекту оновленого варіанту, відповідають тематиці, поданій у чинній програмі з рідної мови в 8 класі. В роботі вміщені перлини народознавчих творів, які зібрані у додатку до уроків.

Степаненко Наталія Володимирівна, вчитель української мови і літератури Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Дидактичний матеріал до уроків української літератури (літературні диктанти) (13 с.)

Робота містить літературні диктанти з теми «Усна народна творчість» (5, 6, 7, 9 кл) та «Іван Франко «Захар Беркут» (8 кл.). Матеріал допоможе вчителеві української літератури збагатити власний досвід, стане в нагоді там, де відчувається дефіцит довідкової інформації.

Хільман Ніна Олексіївна, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Розробка уроків з теми «творчість П.Куліша» ( 8 клас) (136 КБ)

Посібник містить розробку уроків з даної теми за новою програмою міністерства освіти і науки України для 12 річної школи.

Хромова Наталія Василівна, вчитель української мови і літератури Гвардійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Використання соціокультурної змістовної лінії на уроках контролю з українськоїмови у 7 класі (121 КБ)

Методичний посібник містить тексти з соціокультурної змістовної лінії для уроків контролю з української мови у 7 класі.

Соціокультурна змістовна лінія знайшла своє відображення у вигляді тем, які пов’язаними з історією, звичаями, традиціями, духовною культурою українського народу, із загальнолюдськими моральними нормами.

Матеріал посібника можуть використати в своєї роботі вчителі української мови.

Павлоградський район

Білоконь Людмила Вікторівна, учитель української мови та літератури Вербківської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Використання проектних технологій на уроках української літератури у 9-10 класах (30 с.)

У досвіді подано узагальнюючий матеріал з творчості Т. Шевченка, І.Франка, Л. Українки у вигляді проектів.

Цінним у поданих матеріалах є можливість їх використання як на першому уроці вивчення творчості письменника, так і на узагальнюючому.

Рекомендовано учителям української мови і літератури.

Кушнарьова Світлана Павлівна, учитель української мови і літератури Богуславської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Матеріали для проведення занять з факультативного курсу „Культура мовлення” (23 с.)

Матеріали містять теоретичний матеріал для вчителя, практичні завдання на закріплення та вироблення в учнів відповідних умінь та навичок культурного мовлення.

Мета факультативних занять – виховання в учнів почуття відповідальності за збереження чистоти рідної мови, розвиток уміння орієнтуватися в будь-якій мовленнєвій ситуації.

Розраховано на вчителів української мови та літератури.

Липка Любов Іванівна, вчитель української мови та літератури Карабинівської загальноосвітньої середньої школи Павлоградського району.

Нестандартний підхід до вивчення роману Олеся Гончара «Собор» в 11 класі (23 ст.)

У даній збірці подано розробки нестандартних уроків із використанням краєзнавчого матеріалу, інтерактивних технологій, тестів, учнівських досліджень.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

Матюхіна Олена Михайлівна, учитель української мови та літератури Новодачинської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Запровадження тестування на різних етапах вивчення української мови і літератури (15 с.)

Поданий матеріал є результатом пошуку мотивації як учнів до успішного навчання, так і вчителів до об’єктивного та неупередженого оцінювання, а також зумовлений потребою підготовки наших випускників до нових форм вступних іспитів. У роботі подаються методичні рекомендації з використання різних видів тестів: тип вибору, дворівневі тести, клоуз тести, тестові завдання редагування, тести самоконтролю.

Пропонується учителям української мови і літератури.

Перепелиця Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури Кочерезького навчально-виховного комплексу Павлоградського району.

Лінгвістика тексту (35 с.)

Даний посібник допоможе вчителям української мови і літератури при підготовці до уроків української мови в 9 класі з теми „ Лінгвістика тексту ”.

Дібрані вправи допоможуть розкрити культурологічну лінію уроку, сприяють розвитку мислення учнів, спрямовані на організацію дослідницької роботи на уроках.

Матеріали містять методику організації колективно-групової, парної роботи та технології ситуативного моделювання.

Савченко Галина Якимівна, учитель української мови і літератури Привовчанської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Розділові знаки при звертанні (40 с.)

У досвіді представлено систему уроків з української мови у 8 класі для формування пунктуаційних навичок письма із застосуванням інноваційних технологій, особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та формуванні інтелектуальної складової здоров’я. Досвід містить методичні рекомендації щодо шляхів впровадження та обґрунтування використання методів та прийомів, запропонованих вчителем.

Цінним є запропоновані види роботи, спрямовані на розвиток пізнавальної та творчої активності учнів.

Рекомендовано вчителям-словесникам.

Циганок Лідія Олексіївна, учитель української мови та літератури Вербківської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Розвиток пізнавальної активності, логічного та творчого мислення, мовленнєвих навичок учнів на уроках української мови і літератури (25 с.)

Представлені форми і методи роботи сприяють формуванню національно свідомої, духовно багатої особистості, що вміє орієнтуватися в потоці інформації, виражати власну позицію.

Цінним у досвіді є різнорівневі завдання, вправи з ключами, таблиці, схеми, які допоможуть вчителям української мови, як на етапі засвоєння нового матеріалу так і на етапі закріплення вивченого.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Петриківський район

Царук Катерина Андріївна, вчитель української мови та літератури Лобойківської СЗШ Петриківського району.

Усна народна творчість.

Розробка уроку української літератури у 8 класі з використанням завдань, ігрових форм, ілюстрацій до пісень, покликаних зацікавити учнів усною народною творчістю, зокрема народною лірикою, виховувати бажання поповнювати свій пісенний репертуар піснями рідного краю.

Може бути використаний вчителями української мови та літератури як в урочній формі, так і в позакласній роботі.

Курапова Світлана Василівна, вчитель української мови та літератури Лобойківської СЗШ.

Літературна подорож.

Розробка уроку української літератури у 9 класі з використанням різноманітних завдань з метою ознайомити учнів з творчістю поетів Дніпропетровського краю, розвивати творчі здібності учнів, формувати естетичні смаки, виховувати в учнів любов до поезії.

Може бути використаний вчителями української літератури як в урочній формі, так і в позакласній роботі.

Живодьор Валентина Василівна, вчитель української мови та літератури Лобойківської СЗШ Петриківського району.

Не бійтесь заглядати у словник…

Розробка уроку української мови у 10 класі, на якому презентувався словничок винятків з орфографічних правил шляхом виконання різноманітних завдань. Сприяє усвідомленню того, що грамотне письмо і правильне мовлення – вагомі чинники освіченості особистості.

Використовувати на уроках рідної мови і літератури.

Компанієць Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури Єлизаветівська СЗШ Петриківського району.

Основний закон життя – це… (уривок за твором Оноре де Бальзака «Гобсек» і І.Карпенка–Карого «Хазяїн») (10 с.)

У розробці уроку представлено матеріали порівняльного аналізу повісті Оноре де Бальзака «Гобсек» та комедії І.Карпенка-Карого «Хазяїн». Форми роботи на уроці і рольова гра, мозковий штурм, робота в групах.

Цінним є можливість активізації мисленнєвої мовленнєвої діяльності учнів протягом всього уроку. Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Пелих Олена Михайлівна, вчитель української мови і літератури Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням.

Ідейно-художній аналіз художнього твору (Микола Вороний Євшан-зілля”) (3 с.)

Урок-аналіз художнього твору проводиться в 6 класі під час вивчення теми “Загадково прекрасна і славна давнина України”. Рекомендується для використання вчителями української мови та літератури.

Лантух Варвара Петрівна, вчитель української мови і літератури Курилівської СЗШ Петриківського району.

Адаптивна система навчання як основа формування творчої особистості на уроках української мови та літератури (11 с.)

Представлений матеріал допоможе навчити учнів душею відчути красу слова. У даній роботі створено систему навчання школярів грамотного письма, в якій провідне місце відведено осмисленому опрацюванню теоретичного матеріалу, різних видів вправ. Даний досвід містить цікавий матеріал з методики проведення нестандартних уроків.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури

Дарчук Лариса Іллівна, вчитель української мови і літератури Курилівської СЗШ Петриківського району.

Абетка старшокласника. Методичні рекомендації по написанню та оформленню учнівських рефератів (19 с.)

Реферат є однією із форм поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу та контролю знань, набутих школярами в процесі їх діяльності. Готуючи реферат, учні повинні набути навичок опрацювування загальної та спеціальної літератури з різних джерел. Така робота не є науковою в повному розумінні слова, проте вона привчає до застосування методів наукового опрацювання літератури, збагачує знаннями.

Методичний посібник містить детальні поради по написанню рефератів, а також правила їх оформлення.

Рекомендовано учням та вчителям-предметникам загальноосвітніх навчальних закладів.

Покровський район

Буглак Людмила Вікторівна, учителька української мови та літератури Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 Покровського району.

Розробка уроку в легендах і переказах для учнів 5 класу (5 с.)

Нові підходи до проведення уроків літератури, організація спілкування з учнями на визначену тему. Використання легенд і переказів рідного краю, що стимулюють учнів до пошуку, прищеплюють інтерес до народної творчості як джерела високої моралі, історії та культури.

Рекомендовано учителям української мови і літератури.

Гамій Олександра Миколаївна, учителька української мови та літератури, учитель-методист Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Покровського району.

Збірка поезій «Творчість юних літераторів» (30 с.)

Власні твори школярів невеликі за обсягом, але в них відчутний потяг до слова, його розуміння. Це їх перші спроби.

Видання рекомендується для вчителів української мови і літератури для розвитку креативних здібностей учнів на уроках і в позаурочний час.

Рекомендовано учителям української мови і літератури.

Проніна Леся Дмитрівна, учитель української мови і літератури Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Дидактичний матеріал на народознавчій основі 5-9 класи (29 с.)

Дидактичний матеріал, вміщений в посібнику, оснований на народознавстві. Завдання збірки – допомогти вчителям української мови в досягненні навчальної, розвиваючої та виховної мети на уроках, а саме, зміцнення навичок грамотного письма з усіх розділівнауки про мову; виховання почуття поваги до України, її історії, смаку до справжньої культури, високих загальнолюдських цінностей. Добірка може бути використана вчителями ЗНЗ, студентами вищих навчальних закладів філологічних факультетів.

Рекомендовано учителям української мови і літератури.

Таран Олена Леонідівна, учитель української мови і літератури, старший учитель, керівник методичного об’єднання вчителів української мови і літератури Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Інтерактивні форми і методи навчання з української мови у 7 класі (67 с.)

Детально розроблені уроки української мови із використанням інтерактивних технологій під час вивчення теми «Прислівник», які спрямовані на ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу. Мета посібника – допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів, їхні інтереси. Зацікавити як молодих спеціалістів, так і досвідчених вчителів української мови.

Рекомендовано учителям української мови і літератури.

П’ятихатський район

Дрозд Оксана Віталіївна, учитель української мови та літератури П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2.

Впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, як одного із видів інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури (40 с.)

Одним із чинників формування інноваційної особистості є групова та пошукова форми роботи на уроках української мови та літератури.

У досвіді розглянуто методичні аспекти групової та пошукової роботи на уроках української мови та літератури, шляхи, методи і прийоми застосування цих форм роботи з учнями середньої та старшої ланок.

Досвід містить різноманітні практичні додатки, які можна використовувати як на уроках так і в позаурочний час з пріоритетних напрямків діяльності і розвитку учня, збагачення його життєвого досвіду, формування громадських якостей, виховання гуманної особистості.

Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Синельниківський район

Величко Тетяна Федорівна вчитель української мови та літератури Роздорської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Використання інтерактивних методик навчання на уроках української мови та літератури (з досвіду роботи над проблемою) (45 с.)

Автор пропонованого досвіду, проаналізувавши методичну літературу, узагальнивши передовий педагогічний досвід та власний, зосереджує увагу вчителів української мови та літератури на домінуючій ролі інтерактивних методик у формуванні діяльнісної основи – однієї з ключових ознак особистісно-зорієнтованого навчання.

Серед великої кількості інтерактивних технологій у даній роботі розглядаються ті, що отримали найширше практичне втілення у педагогічній діяльності автора. Важливим аспектом цієї праці є також вироблення рекомендацій щодо вибору найбільш ефективних інтерактивних форм роботи на кожному окремому етапі уроку української мови та літератури.

Новосадова Лідія Миколаївна, учитель української мови та літератури, середньої загальноосвітньої школи Дослідного поля Синельниківського району.

Роль питання в організації колективного навчального діалогу на уроках української літератури (9 с.)

У досвіді представлено розроблену учителем схему розгортання колективного навчального діалогу та прийоми його організації на уроках української літератури, що дозволяє забезпечити активізацію навчальної діяльності учнів на уроці та розвиток їх читацьких інтересів, формувати в учнів навички вдумливого читання. Дається зразок такого уроку з умотивованим використаннях різних прийомів на кожному етапі уроку. Завдяки різним формам (індивідуальним, парним, груповим) та методичним прийомам роботи з питанням розвивається комунікативна компетентність учнів.

Рекомендовано учителям гуманітарних предметів.

Солонянський район

Баховська Олена Йосипівна, філолог, учитель української мови та літератури Котлярівської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.

Текстоцентрична технологія (17 с.)

У посібнику пропонується модель текстоцентричної технології вчителя, її застосування під час проведення уроків, що ґрунтується на використанні зв’язного тексту та слова, як стержня уроку, його виховного впливу і навчальних можливостей.

Семенова Наталія Іванівна, учитель української мови та літератури Червономаяцької неповної середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.

Метод мобільного навчання (20 с.)

Методичний посібник містить приклади різних форм мобільного навчання, які допомагають учням більш активно спілкуватися на уроці, вести діалоги і виконувати СМС-завдання.

Стартові пакети, які є у посібнику, розвивають вміння стисло виражати свої думки, виділяти головне у вивченому.

Софіївський район

Черничко Антоніна Володимирівна, директор школи, учитель української мови та літератури Ордо-Василівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Софіївського району Петриківський розпис на уроках зв’язного мовлення, 5-11 класи (56 с.)

Даний досвід допоможе учителям української мови та літератури у навчанні й вихованні підростаючого покоління в дусі патріотизму на основі національного мистецтва – петриківського розпису.

Авторські розробки можуть бути творчо використані для підготовки і проведення уроків розвитку зв’язного мовлення з рідної мови та позакласних заходів.

Томаківський район

Разгільдєєва Любов Василівна, учитель української мови та літератури Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Томаківського району.

Інноваційні системи навчання та їх застосування на уроках української мови та літератури (65 c.)

У досвіді запропоновано ряд новітніх підходів до організації особистісно-орієнтованого навчання у школі, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, демократичним.

У системі роботи вчителя значне місце посідають інтерактивні методи й прийоми навчання, які спонукають школярів до творчої співпраці. Уроки методично завершені, змістовні, насичені проблемними завданнями, елементами творчості. Позакласні заходи, які організовує вчитель, спонукають учнів до творчого самовираження, підживлюють інтерес до культурної спадщини народу й почуття національної гордості.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Хижняк Ірина Василівна, учитель української мови й літератури Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 смт.Томаківка.

Розвиток критичного мислення на уроках української літератури (102с.)

Суть досвіду полягає у відмові від традиційних форм передачі й отримання знань, у використанні нестандартного уроку, що забезпечує органічну єдність у вивченні мови та літератури. Методологічну основу досвіду складають диференціація процесу розвитку інтелектуальних здібностей. Система міжпредметних та міжтемних зв’язків, використання літератури рідного краю для виховання інтелігента-патріота, цікаві форми роботи при аналізі художнього твору. Досвід чітко окреслює можливості гуманізації процесу навчання на основі стимуляції пізнавальних інтересів, особистісного розвитку дітей в реалізації моделі педагогіки співтворчості. Рекомендовано для вчителів української мови і літератури.

Царичанський район

Альохіна Юлія Євгенівнаа, вчитель української мови і літератури Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Науково-дослідницька робота на уроках української мови та літератури (25 с.)

Посібник містить рекомендації вчителям-словесникам щодо організації роботи учнів над лінгвоестетичним аналізом тексту, формування вмінь розпізнавати «молекулу художності». Наведено зразки уроків-досліджень, схем-алгоритмів організації науково-дослідницької роботи, фрагменти учнівських робіт.

Рекомендовано вчителям-філологам.

Гаража Олена Іванівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури (20 с.)

Дана робота містить розробки бінарних уроків мови та літератури у 10-11 класах загальноосвітньої школи. Запропоновані форми роботи забезпечують оптимізацію навчальної діяльності і розвиток критичного мислення учнів.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Козіна Світлана Стефанівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Молодіжне Царичанського району.

Збірник вправ з української мови за темами культурологічної змістової лінії для 6 класу (22 с.)

Посібник містить збірник вправ на основі літературно-краєзнавчого, історичного та довідникового матеріалів для уроків мови у 6 класі. Подаються завдання навчального та контролюючого характеру (кросворди, чайнворди, рольові ігри), що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів.

Призначено для вчителів української мови та літератури.

Налісна Галина Іванівна, вчитель української мови і літератури Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Метод проектів на уроках української літератури та в позакласній роботі (27 с.)

У посібнику представлено практичні підходи вчителя-словесника до впровадження проектної технології на уроках літератури та в позаурочний час. Подано розробки уроків-досліджень та зразки дитячих проектів. Пропоновані форми роботи забезпечують розвиток дослідницьких умінь учнів, формування їх самоосвітньої компетенції.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Реалізація компетентісно орієнтованого підходу до викладання української мови і літератури в умовах профілізації (298 с.)

У досвіді представлено узагальнену систему роботи вчителя над реалізацією компетентнісного підходу до викладання української мови і літератури в умовах профілізації школи.

Запропоновані форми роботи забезпечують оптимальне використання технологічного арсеналу можливостей мови і літератури у процесі допрофільного і профільного навчання школярів. Розглядається практика формування комунікативної і літературної компетенцій інноваційної особистості засобами продуктивних технологій.

Призначено для вчителів української мови і літератури, керівників РМО та студентів філологічних факультетів.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Формування життєвих компетентностей випускника 12-річної школи засобами впровадження інноваційних технологій продуктивного навчання у процесі викладання української мови та літератури// Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століття», Київ-Донецьк, 16-17 травня 2007 року// (173-184 с.)

Стаття містить науково-теоретичні і практичні підходи до впровадження ідей педагогіки життєтворчості в умовах діяльності вчителя-філолога. Представлено авторську модель формування життєвих компетентностей випускника 12-річної школи засобами впровадження технологій продуктивного навчання.

Запропоновані автором форми і методи роботи забезпечують втілення життєвої стратегії випускника, його здатність до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору.

Призначено для науковців, працівників системи післядипломної педагогічної освіти, керівників РМО, вчителів філологів, студентів вищих навчальних закладів.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Комунікативна компетентість як запорука життєтворчості випускника 12-річної школи// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого-педагогічний аспект», Київ-Дніпропетровськ, 13-14 травня 2008 р.//( с. 178-183)

У статті розглядаються сучасні підходи до формування комунікативної культури інноваційної особистості випускника 12-річної школи. Подається авторська модель комунікативної компетентності випускника у процесі викладання мови і літератури.

Призначено для науковців, працівників системи післядипломної педагогічної освіти, керівників РМО, вчителів філологів, студентів вищих навчальних закладів.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Формування креативності школяра засобами впровадження педагогічних пріоритетів К.Ушинського та В.Сухомлинського у процесі розвитку інноваційної особистості на уроках української мови та літератури (27с.)

Посібник містить науково-методичний інструментарій щодо впровадження ідей педагогічної спадщини К.Ушинського і В.Сухомлинського в умовах діяльності вчителя-філолога над проблемою педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості. Подається авторська модель формування креативності школяра, що забезпечує системно-діяльний підхід до реалізації педагогічних пріоритетів як на уроках, так і в позаурочний час.

Призначено для вчителів-філологів, керівників РМО, студентів вищих навчальних закладів.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Авторська програма спецкурсу «Літературно-краєзнавче Приорілля» для філологічного профілю навчання у 10 класах загальноосвітньої школи (27 с.)

Дана програма для філологічного профілю загальноосвітніх шкіл передбачає системне вивчення учнями старшої школи літературного краєзнавства, забезпечуючи ціннісно-компетентнісний підхід до викладання української літератури.

Додаток до програми містить методичні розробки уроків, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, вихованню національної самосвідомості.

Призначено для керівників методичних об'єднань, вчителів української мови та літератури, студентів філологічних факультетів.

Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Операціонально-пошукові технології дослідження на уроках української літератури: методичні розробки уроків (75 с.)

Посібник розглядає практичні підходи до впровадження моделі продуктивного навчання засобами операціонально-пошукових технологій у процесі розвитку інноваційної особистості на уроках української літератури. Пропонуються інтерактивні форми і методи роботи, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, залученню їх до пошуково-дослідницької діяльності, розвитку образного і критичного мислення, вихованню національної самосвідомості.

Призначено для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів.

Опенько Людмила Миколаївна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Довідник з української мови для учнів 10-11 класів філологічного профілю навчання (40 с.)

У довіднику представлено різні форми і методи наукової організації праці на уроках української мови в 10-11 класах профільної школи. Запропоновані опорні схеми і рекомендації допоможуть учням філологічного профілю навчання систематизувати і поглибити вивчені раніше відомості з фонетики, графіки, орфоепії, орфографії і синтаксису.

Цінність довідника полягає у можливості використання його як на етапі первісного осмислення лінгвістичних понять, так і вході повторення та корекції роботи.

Призначено для учнів старших класів та абітурієнтів.

Тарасенко Алла Євгенівна, вчитель української мови та літератури Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступеню Царичанського району.

Організація пошуково-дослідницької діяльності на уроках української літератури при вивченні творчості Т.Г.Шевченка (30 с.)

Посібник містить форми роботи вчителя щодо організації пошуково-дослідницької діяльності учнів при вивченні творчості Т.Шевченка. У досвіді представлено різнорівневі творчі завдання, таблиці, схеми, які охоплюють цікаві факти з біографії поета, уривки з творів, характеристики героїв тощо.

Рекомендовано для вчителів української літератури, учнів загальноосвітніх шкіл.

Шарівська Валентина Петрівна, вчитель української мови та літератури Ляшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Інтерактивні технології на уроках української літератури (36 с.)

Посібник включає науково-методичний матеріал з досвіду впровадження інтерактивних технологій на уроках української літератури. Представлені форми роботи розвивають критичне мислення учнів, комунікативні навички і творчі здібності.

Розраховано на вчителів української мови і літератури.

Широківський район

Білоусенко Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури Червонівської неповної середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Виховання громадянської свідомості учнів на основі літературно-критичних матеріалів (115 с.)

У посібнику упорядковано сценарії та літературно-музичні композиції, які дають можливість ширше познайомитись з життям і творчістю українських письменників і поетів. Рекомендовано до використання в позакласній роботі для розвитку творчих здібностей і естетичних смаків учнів.

Призначено для вчителів української мови та літератури, класних керівників.

Невінчана Ольга Григорівна, вчитель української мови і літератури Чапаєвської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Прищеплення любові до української мови та літератури на уроках та в позакласній роботі з використанням новітніх технологій навчання (60 с.)

Досвід представляє систему роботи вчителя з використанням цікавих форм роботи на уроці. Автор розкриває ефективну можливість використання нетрадиційних уроків.

У досвіді представлено комплекс розроблених уроків з української мови у 5 класі за темою «Частини мови». Комплекс являє собою підбір ігрових вправ, творчихі диференційованих завдань. Подані уроки – нестандартні (урок-КВК, урок-гра, театралізований урок тощо). Також досвід містить ігрові вправи з творчим завданням для учнів 5-6 класів за темою «У світі цікавої лексикології та фразеології», містить серію розроблених позакласних заходів з мови і літератури.

Поданий матеріал буде корисним вчителям української мови і літератури.

Писаренко Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури Андріївської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Поетика (71 с.)

У посібнику розміщено програму занять факультативного курсу літературної студії. До цієї програми подані лекції, практичні заняття, теорія літератури у таблицях і схемах, фрагменти занять, дитячі вірші.

Посібник розрахований на учнів середньої вікової групи, вчителів загальноосвітніх шкіл. Може бути використаний шанувальниками мистецтва слова.

Сидорашко Валентина Андріївна, вчитель української мови і літератури Калинівської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Літературні диктанти для 5–6 класів (33 с.)

У досвіді представлено комплект різноманітних літературних диктантів, розроблених вчителем для 5–6 класів. Літературні диктанти дозволять забезпечити оптимізацію змісту і методів навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроці з урахуванням реального рівня їх підготовки, дадуть змогу швидко й ефективно перевірити знання учнів з теми, що вивчається.

Літературні диктанти можна використовувати як на етапі первісного осмислення матеріалу, так і у ході комплексного повторення.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.

Юріївський район

Антонова Валентина Іванівна, вчитель української мови та літератури, керівник музею етнографії Олександрівської СЗШ Юр’ївського району.

Скарбниця душі українського народу (69 с.)

Ця збірка розповідає про діяльність шкільного музею етнографії у процесі національного виховання школярів, знайомить із речами побуту, знаряддями праці, з народними звичаями і традиціями, відкриває таємниці глиняної оселі українців.

Для опису експонатів музею та житла українців використано дослідження журналів «Берегиня», «Етнографія і побут України», «Дивослово» та місцевий краєзнавчий матеріал.

Цінним у досвіді є можливість використання його матеріалів на уроках історії рідного краю, української мови та літератури.

Рекомендовано вчителям гуманітарного циклу.

Кравчук Любов Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Чорнявщинської СЗШ Юр’ївського району.

Інтерактивні технології навчання на уроках української мови і літератури в умовах компетентнісного підходу до розвитку особистості (30 с.)

У досвіді роботи висвітлено використання інтерактивних технологій, які можуть бути застосовані на різних етапах уроку, і перетворюють звичайний урок на захоплюючий. Стимулювання активності кожного учня у процесі пізнання – це основний зміст технології. Щоб сформувати компетентнісну особистість, на поданій схемі «Інтерактивне навчання» вказано позицію, стиль, процес, методи навчання та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів.

Рекомендовано для вчителів української мови та літератури.

Полуріз Лариса Миколаївна, учитель української мови і літератури Юр’ївської СЗШ Юр'ївського району.

Розвиток творчих здібностей учнів засобами інтерактивних форм та методів навчання (46 с.)

У досвіді представлено детально розроблені уроки української мови і літератури із використанням сучасних інтерактивних технологій, які спрямовані на ефективне та глибоке засвоєння учнями навчального матеріалу. Автором репрезентовані конспекти уроків для учнів різних вікових груп. Особливий інтерес становлять нетрадиційні форми проведення уроків: урок-подорож, урок-читацька конференція, тощо.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури як початківцям, так і з великим педагогічним досвідом.

Російська мова, література і зарубіжна література

м. Дніпродзержинськ

Богасевич Євгенія Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури академічного ліцею №15 м. Дніпродзержинська.

Збагачуємо душу мистецтвом (27 с.)

“Збагачуємо душу мистецтвом”– це методичні рекомендації та поради вчителям з основ християнської культури, оптимальні шляхи для збереження та зміцнення духовного здоров'я учнів завдяки вивченню духовний здобутків світової культури, розвитку критичного мислення школярів, їх творчих здібностей та навчально-методичний супровід школярів у полікультурному просі життя.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури.

Больма Ірина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови загальноосвітньої школи №8 м. Дніпродзержинська.

Урок зарубіжної літератури в 11 класі на тему: «Світ фантастичної «демоніади»у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Образи Волонда та його почту, іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю» (9 с.)

Конспект уроку, розроблений вчителем для учнів 11 класу. Конспект являє собою впровадження інноваційних педагогічних технологій: створення ситуації успіху на уроці, робота в групах, елементи ток-шоу, інтерв’ю з уявним героєм твору, випереджаючі завдання, елементи компаративногоаналізу творів, які дозволяють удосконалювати знання, уміння та навички учнів узагальнювати, систематизувати й аналізувати зібраній матеріал у процесі роботи над художнім текстом; сприяють розвиткові усного та писемного мовлення старшокласників; активізують їх пізнавальну діяльність.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Гречко Вікторія Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури академічного ліцею №15 м. Дніпродзержинська.

Розвиток інноваційної особистості засобами медіаосвіти (37 с.)

Медіаосвіта поступово стає одним з основних предметів шкільної програми в багатьох країнах. Ці науково-методичні рекомендації - відповідь на відчутну потребу вчителів та учнів. У ньому розглянуто медіа освіту з урахуванням найновіших змін як медіа, так і життя молоді; подано уявлення про сферу медіа освіти; представлені доступні та переконливі принципи, на яких варто будувати шкільні медіа програми; визначені мотиви навчання медіа, теоретично слушні й практично можливі фундаментальні засади педагогічної практики; окреслено, як медіаосвітянам слід реагувати на сучасні досягнення, а також на зміни ролі та функцій освіти; надані орієнтири на майбутнє.

Для вчителів, класних керівників загальноосвітніх шкіл всіх типів.

Котубєй Валентина Леонідівна, учитель російської мови і літератури середньої загальноосвітньої школи № 36 м. Дніпродзержинська.

Сучасні підходи до вивчення літератури в середній школі (100 с.)

У досвіді представлено методичні матеріали інноваційних підходів до організації процесу літературного виховання, розроблені учителем для учнів 10-11 класів. Матеріли являють собою моделі різних видів і типів занять, новий погляд на знання художнього тексту, які дозволяють забезпечити бажані результати кожного уроку при поєднанні духовного змісту педагогічної діяльності з досконалою формою її реалізації.

Цінним у досвіді є можливість використання його практичних рекомендацій по організації навчальної, методичної діяльності з питань застосування інтерактивного навчання.

Рекомендовано учителям словесності.

Крупко Наталія Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи № 42 м. Дніпродзержинська.

Тестовые задания по литературе для 9, 11 классов (для школ з русским языком обучения) (31 с.)

У досвіді представлено тести для здійснення перевірки знань текстів літературних творів учнями 9, 11 класів (з російської мовою навчання). В посібник вміщені розроблені завдання тестового характеру, а також завдання, які вимагають самостійного творчого мислення. Тестові завдання сприяють активізації процесу пізнання, розвитку інтелекту, емоцій, формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських орієнтирів.

Цінним у досвіді є можливість використання його на етапі узагальнення і систематизації знань учнів. Рекомендовано учителям російської мови та літератури для шкіл з російською мовою навчання.

Мальцева Олена Василівна, заступник директора СЗ НВК «Ор-Авнер»м. Дніпродзержинська, учитель російської мови і літератури.

Використання методичного комплексу «Формування інформаційної компетентності учнів шляхом використання мультимедійних та мережених технологій, освітніх ресурсів сучасних джерел інформації на уроках російської мови в умовах особистісно зорієнтованого навчання» на уроках російської мови в 5 і 6 класах (79 с.)

Представлений матеріал є програмно-методичним комплексом, що забезпечує можливість освоєння навчального розділу «Лексикологія»за допомогою комп'ютера. Матеріал містить: презентаційну складову, в якій викладається основна інформаційна частина курсу; вправи, сприяючі закріпленню отриманих знань; тести, що дозволяють проводити об'єктивну оцінку знань учня.

Мультимедійна презентація супроводжує параграфи підручника в процесі навчання.

Цінним у досвіді є те, що представлені уроки з комп’ютерною підтримкою відрізняються наочністю, доступністю, актуальністю, повнотою викладення матеріалу. Доцільно використані можливості програми (ефекти анімації, звукові ефекти) допомагають виділити головне в темі. У ході уроків учні навчаються працювати не лише зі словниками на паперових носіях, але й з електронними словниками(тлумачним, енциклопедичним, синонімів і антонімів).

Рекомендовано учителям російської мови і літератури.

Скуріхіна Тамара Петрівна, вчитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи № 30 м. Дніпродзержинська.

Використання ілюстративної наочності на уроках зарубіжної літератури в 11 класі з метою розвитку навчальних компетентностей учнів при вивченні роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» (25 с.)

Репродукції картин, фотокопії скульптур і архітектурних пам’яток, зображення місць, пов’язаних з життям і творчістю митця, ілюстрації до творів, ілюстративний матеріал до уроків, дібраний за асоціативним принципом, - все це сприяє осмисленому засвоєнню знань, розширенню кругозору, розвиткові творчих здібностей, якщо використовуються вчителем як основа різноманітних завдань.

Представлені матеріали наочності на уроках зарубіжної літератури допоможуть вчителеві зацікавити школярів, зробити їх якщо не співавторами Булгакова, то хоча б однодумцями.

Тимофєєва Олена Григорівна, учитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи №4 ім. А.С.Макаренка м. Дніпродзержинська.

Застосування інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури як засіб розвитку творчості учнів (34 с.)

У досвіді представлено форми та методи організації навчально-виховного процесу при навчанні зарубіжної літератури, які сприяють формуванню ключових компетентностей учнів. Досвід містить розробки уроків з використанням комп’ютерної підтримки, проектної технології, відео- та комп’ютерні презентації.

Цінним у досвіді є можливість використання його для підвищення мотивації навчання, розвитку пізнавальних, творчих здібностей учнів, духовної сутності дитини.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Харченко Ірина Василівна, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 24 м.М. Дніпродзержинська.

Розробка позакласного заходу «Найрозумніший»розрахована для використання класними керівниками 7-8 класів і вчителями-предметниками гуманітарного циклу (17 с.)

В розробці використані матеріали з таких предметів: з всесвітньої історії, зарубіжної літератури, російської мови, історії України, української мови та літератури.

Зміст розробки спрямований на розвиток інтелектуальних, комунікативних, пізнавальних компетентностей учнів.

В розробці описується технологія проведення заходу «Найрозумніший», його послідовність, дії учнів і ведучого.

Чехута Світлана Іванівна, учитель російської мови і літератури середньої загальноосвітньої школи № 36 м. Дніпродзержинська.

Використання творів живопису на уроках літератури (24 с.)

У досвіді викладена авторська методика застосування творів образотворчого мистецтва на уроках літератури для учнів 5 – 11 класів. Матеріали являють собою підбір кольорових ілюстрацій різнопланових завдань, історичних довідок, словникового матеріалу, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня їх мистецької обізнаності.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на етапі початкового знайомства і осмислення мистецьких знань, так і в подальшій роботі над творами мистецтва.

Рекомендовано учителям словесності.

м.Кривий Ріг

Коробова Наталя Йосипівна, вчитель російської мови та літератури вищої категорії «старший вчитель» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 59 м.Кривого Рогу.

Збірник «…Під грізним Гоголя пером нам хвилі гонять Дніпрові» (52 с.)

В збірник надійшли літературні диктанти, вікторини, ігри для підсумкових уроків і позакласної роботи за творчістю М.В.Гоголя, а також урок-проект.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури, студентів-філологів.

Безносик Наталія Григорівна, учитель російської мови та літератури загальноосвітньої школи № 92 м. Кривого Рогу.

Технологія розвитку творчого потенціалу учнів на уроках російської мови та літератури (9 с.)

У досвіді представлена система роботи з розвитку творчих здібностей учнів на уроках російської мови та літератури, розглянуті теоретичні засади розвитку творчого потенціалу учнів.

Практичне значення роботи полягає у використанні матеріалів в процесі роботи над розвитком творчих здібностей учнів у середніх та старших класах.

Кучеренко Лариса Васильевна, учитель русского языка общеобразовательной школы №115 Ингулецкого района г. Кривого Рога.

Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка (9 с.)

Сущность опыта: развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной творческой личности на основе создания максимально благоприятных условий для развития и формирования творческих способностей каждого, выявление и использование в учебной деятельности индивидуальных особенностей учеников.

Нудьга Ірина Євгенівна, учитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41.

Проектна робота над темою: «Ф.М.Достоєвський» (8 с.)

У досвіді представлена проектна технологія як новий вид діяльності, який стимулює учнів проявити свої інтелектуальні та творчі здібності, комунікативні якості, продемонструвати рівень опанування матеріалом, здатність до самостійної роботи. В роботі відображено сутність проекту, цілі його виконання та алгоритму роботи, а також подаються кроки планування цієї роботи.

Цінним у досвіді є додатки, які наглядно демонструють творче осмислення матеріалу учнями.

Рекомендовано вчителям літератури.

Загнет Тетяна Іванівна, учитель російської мови та літератури Криворізької гімназії № 95.

Використання проектних технологій на уроках літератури (24 с.)

У досвіді представлено типологію проектів, етапи розробки проектної діяльності школярів, визначено переваги даної технології, наведені приклади уроків позакласного читання у 5, 6, 8, 9 класах.

Використання проектних технологій сприяє формуванню інтелектуальних, спеціальних та загальнокультурних знань та умінь учнів, розвитку ініціативи, співробітництва, логічного мислення, комунікативних навичок.

Рекомендовано учителям літератури.

Загребельна Ірина Георгіївна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Форми роботи з обдарованими дітьми на сучасному уроці (21 с.)

Автор розглядає стан проблеми, висвітлений у спеціальній літературі та пропонує, спираючись на власний досвід роботи підбір ігор. Також пропонує критерії, за якими можна визначити інтелектуальні здібності учнів. Досвід може використовуватись як вчителями російської мови та літератури, так і практичними психологами.

Лан Наталія Миколаївна, учитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56.

Методика проведення уроків розвитку зв'язного мовлення (російська мова, 5 клас)

У роботі подано матеріал, який допоможе у роботі на уроках розвитку зв'язного мовлення: вправи на збагачення словникового запасу дітей, робота над текстом, розвиток вміння будувати зв'язні висловлювання тощо.

Рекомендовано вчителям російської мови та літератури, що викладають предмет в школах з російською мовою викладання.

Пахомова Ірина Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75.

Культурологічний контекст при вивченні зарубіжної літератури (23 с.)

У даній роботі представлено доповнення до культурологічного блоку програми із зарубіжної літератури, що надає можливість і дітям і вчителю готуватись до уроку більш змістовно. Доповнення розроблені для кожного класу. Наведені конкретні матеріали, які дають змогу використовувати не тільки загальновідомі твори мистецтва, а і мало відомі, але визначні у свій час, що сприяє «формуванню естетичних почуттів і вподобань, формуванню в учнів національних і загальнолюдських ціннісних орієнтацій».

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Попова Ольга Вікторівна, учитель російської мови та літератури Криворізької гімназії № 95

Нові підходи у використанні бібіліотерапевтичних методик у навчанні та вихованні (40 с.)

У досвіді представлено коротку ісію розвитку і становлення бібліотерапії як галузі науки, зв'язок бібліотерапії з психологією навчання і виховання. Описано методику бібліотерапії, а також психологічні механізми її впливу. Проведений аналіз жанрів літератури з точки зору можливості їх використання в бібліотерапії.

Цінним у досвіді є можливість використання його на уроках літератури, в керівництві читанням, в сімейному вихованні.

Рекомендовано учителям літератури, класним керівникам, батькам.

Бондар Тетяна Федотівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 52 м. Кривого Рогу.

Морально-естетичне виховання учнів засобами використання інноваційних технологій досвіду роботи) (75 с.)

Посібник містить теоретичний матеріал з актуальних питань використання інноваційних технологій для проведення уроків, а також практичний досвід вчителя з використання цих технологій на уроках зарубіжної літератури.

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кокол Світлана Яківна, учитель російської мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Розвиток компетенції продуктивної творчої діяльності учнів на уроках російської мови і літератури (15 с.)

У досвіді показана перевага компетентнісного підходу до навчання перед традиційним; розкриті методи та прийоми стимулювання творчої активності учнів. Представлено ряд уроків, розроблених учителем, на яких всі учні мають можливість висловити свою думку і реалізувати свій творчий потенціал.

Рекомендовано учителям російської мови і літератури.

Шуфотинська Галина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

Проблемно–діалогічне спілкування як засіб формування інноваційної особистості (23 с.)

В досвіді представлені наробки по підготовці кваліфікованого читача, формуванню особистості, яка здатна критично сприймати художній твір, вміє самостійно розв’язувати складні літературні ситуації та відстояти свої погляди під час дискусії. Вчитель на конкретних прикладах демонструє можливість використання нових методик, які психологічно відповідають визначеній меті, змушують учнів перебувати в активному пошуковому стані, вчитися здобувати знання самостійно, активізують пізнавальну діяльність учнів. Цінним у досвіді є можливість використання елементів як етапами уроку, так і уроками-дискусіями, що дає можливість уникнути авторитарного впливу на учнів і формалізму в засвоєнні змісту художнього твору, робить уроки динамічними.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Шуфотинська Галина Олександрівна, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

Проблемно-діалогічне спілкування на уроках зарубіжної літератури (75 с.)

В досвіді представлений один із нетрадиційних принципів вивчення художнього твору на уроках зарубіжної літератури: проблемно-діалогічний, який змушує учня перебувати в активному пошуковому стані під час навчання, здобувати знання самому, що активізує зону найближчого розвитку дитини, виявляє рівень здатності учня самостійно розв’язувати складну ситуацію, залучає учнів до нових способів діяльності та сприяє розвитку всіх психічних процесів літературної творчості у дитини. Такий підхід дає можливість використовувати на уроках елементи новизни й проблемності, що створює максимально сприятливі умови для індивідуально-диференційованого підходу та розвитку особистості, внутрішнього світу дитини, її життєвих інтересів і творчих можливостей.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Айрапетова Наталія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Літературні сенкани (36 с.)

У збірнику представлено літературні твори учнів школи. Школярі, дотримуючись вимог складання сенкану: 5 рядків та всього 11 слів, створюють вірші, в яких дають характеристику персонажу літературного твору та навіть почуттям героїв, що активно сприяє формуванню особистості.

Рекомендовано вчителям російської мови та літератури.

Айрапетова Наталія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Риторика (52 с.)

Провідне місце серед сучасних методів навчання належить сьогодні методу проектів. В основі метода проектів втілено ідею про направленість навчально-виховної діяльності учнів на результат, який вони отримують при розв’язуванні тієї чи іншої проблеми. Непростою є задача вибору проблемних питань для проектів.

Рекомендовано вчителям російської мови та літератури.

Ануріна Олена Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови м. Кривого Рогу.

Літературна казка (26 с.)

У роботі надається перевага використанню мультимедійних супроводів, подані фрагменти уроків з літератури в 5 класі з теми «Літературна казка». Мета посібника – допомогти вчителям урізноманітнити структуру уроків, забезпечити активізацію діяльності вчителя та учнів.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Медвєдєва Ніна Геннадіївна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85

Диалог как средство формирования речевой компетенции учащихся (34 с.)

Робота має теоретичний та практичний матеріал з актуального питання розвитку діалогічного мовлення учнів на уроках російської мови та літератури

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх шкіл.

Сідорцева Тетяна Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 37.

Емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток учнів на уроках зарубіжної літератури як шлях до особистісного зростання та життєтворчості (40 с.)

У досвіді представлені найбільш ефективні форми та методи роботи щодо стимуляції інтелектуальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури, емоційного розвитку та створення умов для формування духовних цінностей школярів.

Робота окреслює основні ціла, принципи роботи та шляхи практичної реалізації в урочний та позаурочний час.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

Рубанова Людмила Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 40.

Використання технологій критичного мислення при вивченні теми «Література і моральне вдосконалення людини»на уроках зарубіжної літератури в 6 класі (36 с.)

Збірник містить фрагменти уроків з використанням інноваційних технологій вивчення творів А.Чехова «Хамелеон», «Товстий і тонкий»та Ч.Діккенса «Різдвяна пісня у прозі».

Він має за мету розвивати логічне і творче мислення учнів.

Рекомендований для вчителів зарубіжної літератури.

Калімбетова Зоя Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42.

Дидактичний матеріал для вивчення творів зарубіжної літератури (35с.)

У досвіді представлено дидактичний комплекс, розроблений вчителем для вивчення творів зарубіжної літератури. Комплекс являє собою тематичний підбір карток: для роботи з теорією літератури, текстом, картки-інформатори, тести, вікторини, який дозволяє забезпечити ефективність проведення уроків зарубіжної літератури, сприяє розвитку творчих здібностей та креативного мислення учнів.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на уроках вивчення нового матеріалу, так і на уроках узагальнення та систематизації знань.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Полудень Віолета Олегівна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 45.

Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій (45 с.)

У досвіді представлено практичні матеріали використання інтерактивних видів та форм роботи на уроках літератури з метою активізації розумової діяльності, розвитку логіки та критичного мислення, комунікативних вмінь, сприяють формуванню атмосфери співробітництва, взаємодії. Серія запропонованих уроків допоможе вчителю сконцентрувати увагу учнів на моральних якостях особистості, пробудити інтерес до вивчення літератури, виховувати грамотного читача з активною життєвою позицією.

Рекомендовано творчо працюючим вчителям літератури загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій.

Полудень Віолета Олегівна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 45.

Тематичні контрольні роботи з літератури в 5 – 11 класах (40 с.)

У досвіді представлено різнорівневі завдання з перевірки знань біографії письменників, теорії літератури, змісту творів та творчості письменників і поетів: літературні диктанти, тести, творчі завдання, комплексні контрольні роботи.

Рекомендовано творчо працюючим вчителям літератури загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій.

Копань Валентина Григорівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48.

Групові форми роботи на уроках російської мови в старших класах. Ділова гра «Редакція» (56 с.)

У посібниках описана методика проведення ділових ігор на уроках російської мови.

Даний посібник рекомендовано для організації роботи учнів на уроках російської мови та в позакласній роботі.

Губар Алла Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105.

Використання ігрових вправ з розвитку читацької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури (15 с.)

У посібнику розглядається практичне застосування ігрових вправ з формування читацьких умінь та навичок школярів на окремих уроках зарубіжної літератури. Пропонується система методів, прийомів, видів та форм навчальної діяльності на різних етапах уроку, спрямованих на розвиток читацьких умінь та навичок, підвищення рівня читацької культури школярів як на уроках, так і під час позакласної роботи.

Посібник рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури.

Бондарева Алла Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №106.

Проектна технологія у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі (30 с.)

У досвіді представлено актуальну проблему впровадження проектної технології на уроках зарубіжної літератури.

Апробація системи проектного навчання засвідчила її перспективність та педагогічну доцільність, оскільки створює ефективні передумови для становлення компетентностей особистості, саморозвитку й самоосвіти, продуктивної творчої діяльності. Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Кривоконь Лариса Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 130.

Аналіз художнього образу на уроках зарубіжної літератури як умова позитивного та цілісного сприйняття літературного твору в умовах реформування освіти (41 с.)

В роботі розкрито авторський підхід до вивчення художнього образу на уроках літератури. Розроблені форми, методи і прийоми роботи при аналізі художнього образу, надані практичні рекомендації вчителям зарубіжної літератури. В посібнику містяться таблиці, схеми та приклади завдань які використовуються при аналізі художнього образу. Рекомендовано учителям зарубіжної та української літератури.

м. Вільногірськ

Зачепа Анна Григорівна, вчитель російської мови та літературизагальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

Занимательная громатика на уроках русского языка (22 с.)

Збірка завдань, які направлені на розвиток творчих здібностей, стійкого інтересу учнів до російської мови, розширення їх світогляду і стимулювання їхньої самоосвіти.

У збірці зібрані граматичні вікторини, словарні ігри, лінгвистичні казки. Рекомендовано вчителям російської мови 5 – 9 класів.

м.Марганець

Башлій Юлія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи № 9 м. Марганця.

Компетентнісний підхід при вивченні зарубіжної літератури (23 с.)

У досвіді представлено методичний коментар та розробки уроків, які демонструють практичне впровадження компетентнісного підходу (урок-діалог, урок-філософський роздум, урок-дослідження).

Рекомендується для вчителів зарубіжної літератури,української літератури, може використовуватися на уроках позакласного читання.

м. Нікополь

Литвин Ольга Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та журналістики комунального загальноосвітнього навчального закладу “Гімназії №15”, м. Нікополя.

Фахова культура уроку в профільному класі (20 с.)

У досвіді докладно розкривається питання фахової культури в профільному журналістському класі. Ця робота дасть можливість учителям профільних класів визначити коло обдарованих дітей. Враховуючи їх інтереси, схильності і здібності; розпочати активне включення школярів у творчий дослідницький процес, аналітичну роботу. А також допоможе створити умову для особистісного росту учнів в умовах профільної школи. Цінним є те, що завдяки журналістській діяльності в шкільний газеті та місцевих засобах масової інформації учні відчувають свою приналежність до професії.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури.

м. Новомосковськ

Чорна Наталія Йосипівна, директор, учитель російської мови і зарубіжної літератури СЗШ № 1 м. Новомосковська.

Свято Попелюшки (23 с.)

У досвіді представлено методичну розробку заключного етапуколективного інтегрованого проекту 5-го класу „У світі чарівної казки» – свято Попелюшки. Реалізація проекту – це практика особистісно зорієнтованого навчання, партнерських стосунків, що враховує особисті інтереси та творчі здібності кожного учня, учасників педагогічного процесу (учнів 5-го класу, старшокласників, батьків, вчителів-предметників, керівників гуртків). Проект охоплює літературу, театр, хореографію, живопис, музику, працю, сприяє особистісному зростанню учнів, спонукає до вмотивованої пошукової діяльності.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Походєєва Людмила Олександрівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури колегіуму №11, м. Новомосковська

Використання технології ЧПКМ на уроках гуманітарного циклу (26 с.)

Узагальнений досвід роботи вчителів російської мови та зарубіжної літератури демонструє практичні прийоми використання технології ЧПКМ на уроках. Пропонуються авторські розробки уроків із застосуванням різноманітних методик зазначеної технології, які допоможуть вчителям, що застосовують технологію ЧПКМ у своїй педагогічній практиці, знайти відповіді на невирішені питання.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Гаєва Ольга Ігорівна, вчитель зарубіжної літератури та художньої літератури та художньої культури СЗШ № 15 м. Новомосковська.

Розвиток творчих здібностей учнів у системі інтегрованого підходу на уроках зарубіжної літератури та художньої культури (13 с.)

Цінним у досвіді є культурологічний підхід, де літературне мистецтво розглядається як частина художньої культури певної історичної епохи.

Компетентнісно зорієнтований підхід до організації навчально виховного процесу, гуманітарної освіти, використання прийомів: асоціювання, пошук аналогій, визначення суперечності і т. і., обговорення з учнями враження від мистецьких шедеврів забезпечує творче мислення школярів.

Уроки-діалоги в старших класах збагачують уявлення дитини про взаємозв’язок усіх знань, якими володіє людство, розуміння цілісної картини світу і розвитку людства, зокрема, культури та мистецтва як частини людської цивілізації.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

м. Орджонікідзе

Барба Ольга Дмитрівна, учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури загальноосвітньої школи № 9 м. Орджонікідзе.

Розвиток особистісної рефлексії старшокласників в умовах продуктивного навчання зарубіжній літературі (41 с.)

Досвід вчителя переконує, що успішне формування особистісних цінностей учнів в навчально-виховному процесі відбувається тільки в тому випадку, коли з боку школярів здійснюється постійна рефлексія власних досягнень, їх порівняння із запланованим. В узагальненому досвіді описано шляхи алгоритму виявлення загальних відрефлектованих знань, його реалізації та важливість використання в процесі розвитку особистісної рефлексії.

Вчитель використовує продуктивні форми і методи навчання, які формують позитивні мотиви у здобутті знань, пізнавальні інтереси, спроможність поступово відтворювати та створювати культурні цінності, визначати свої здатності. Рекомендовано для творчо працюючих вчителів зарубіжної літератури.

Волков Юрій Павлович, вчитель російської мови та літератури комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа м. Орджонікідзе».

Вивчення морфології в умовах функціонування національної та російської мов (61 с.)

Досвід роботи обґрунтовує вивчення морфології на основі взаємозв’язку з орографією та лексикою, що дозволяє навчити учнів культурі спілкування, робить учнів активними учасниками навчального процесу.

У роботі представлено теоретичний матеріал, розробки уроків, словесні тести, афоризми, скоромовки, вислови про мову, віршовані правила, матеріали КВК.

Рекомендовано для вчителів російської мови.

Гаврилова Наталія Григорівна, вчитель зарубіжної літератури комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №6 м.Орджонікідзе».

Творчі та ігрові завдання на уроках зарубіжної літератури у 5 класі (26 с.)

До посібника увійшли різноманітні форми роботи для підсумкових уроків та позакласної роботи із зарубіжної літератури у 5 класі. Ігрові форми роботи допоможуть п’ятикласникам розвивати усне мовлення, образне та логічне мислення.

Посібник пропонується вчителям зарубіжної літератури та учням 5-х класів.

Мирошниченко Тетяна Володимирівна, вчителька художньої культури комунального закладу «Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе».

«Тестові завдання з «Художньої культури»в 11 класі» (7 с.)

Дана робота містить тестові завдання з «Художньої культури»для учнів 11 класу, які можуть бути використані вчителем при проведені тематичного оцінювання з даного курсу.

Усі тестові завдання розподілені за чотирма рівнями складності, передбаченими критеріями оцінювання. Перший та другий рівні по 6 завдань тестового характеру. вони стосуються передусім змісту вивченого матеріалу, розуміння розвитку культури певного культурного регіону.

Третій рівень передбачає виконання учнями завдань культурологічного аналізу. Четвертий рівень вимагає від учнів виконання завдання творчого характеру: написання твору-мініатюри, порівняння культурологічних явищ, епох тощо.

На розгляд виносяться чотири теми.

Яремчук Ольга Анатоліївна, вчителька російської мови і зарубіжної літератури комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №8 м.Орджонікідзе».

Плекання творчої особистості засобами інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури (19 с.)

У досвіді представлена система роботи на уроках зарубіжної літератури, яка сприяє формуванню у школярів таких показників творчої особистості:

 • стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, самоствердженні;

 • наявність особистої думки;

 • інтелектуальна незалежність; швидкість, гнучкість, оригінальність мислення;

 • широта інтересів, прагнення самостійно подолати труднощі;

 • потреба в постійній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності;

 • вміння виробляти перспективу свого інтелектуального, емоційного, естетичного, духовного аспекту життя.

З цією метою вчителька застосовує такі інноваційні методи та прийоми навчання як «Передбачення», «Відстрочена відгадка», «Коло ідей», «Прес», «Мозковий штурм», «Мікрофон», рольові ігри, інсценізації, літературні вікторини, інтелектуальні ігри, «Режисерування тексту, «Спільний проект»і т.д.

Велике значення в своїй роботі педагог надає груповій, парній співпраці, пошуковій та творчій діяльності учнів, організації роботи за інтересами, створенню ситуацій успіху для кожного учня, атмосфери співробітництва та емоційного піднесення.

Досвід рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

м. Павлоград

Білоус Ганна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 м. Павлограда.

Впровадження у практику роботи методу проектів на основі вивчення особливостей психолого-фізіологічного розвитку учнів 5-7 класів (55 с.)

У досвіді представлено систему уроків за проектною технологією у 5 класі за твором Дж. К. Роллінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». До уроків дібрано роздатковий матеріал, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків супроводжуються тестами для виявлення розумової діяльності учнів, їх творчих здібностей, соціометричним опитуванням.

Цінним у досвіді є спрямування на інтелектуальний розвиток учнів, уміння самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці. Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

м. Синельникове

Владімірова Лідія Петрівна, вчитель російської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

«Поэзии русской царица»(Л.Вышеславский). Штрихи к литературному портрету Анны Ахматовой. Основные мотивы лирики поэтессы (12 с.)

У міні-посібнику подано конспект уроку російської літератури, в якому в ході роботи з текстом визначено ключові слова, жанр твору, проаналізовано мікротеми з точки зору єдності змісту та форми, стилістичні особливості речення.

Даний матеріал направлений на розвиток творчих здібностей учнів на уроці в процесі вивчення літературного твору. Структура уроку передбачає умови вільного обміну думками, вчитель спонукає учнів до роздумів, залучає до вдумливого читання поетичних творів.

Рекомендовано вчителям російської літератури.

Ліскова Людмила Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникового.

Використання інтерактивних форм та методів роботи на уроках зарубіжної літератури у 6-му класі (28 с.)

У досвіді представлені практичні напрацювання вчителя по впровадженню інтерактивних форм і методів навчання. Вчитель пропонує комплекс уроків із зарубіжної літератури для 6-го класу за програмою 12-річної школи з використанням методики колективно-групового навчання, що активізує пізнавальну діяльність учнів, викликає інтерес до предмету, допомагає зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним.

Цінним у досвіді є те, що запропоновані вправи дають можливість вчителю зацікавити дітей навчальним матеріалом та покращити якість знань з предмету.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Мітіна Галина Семенівна, вчитель російської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Синельникового.

Рабочая тетрадь для 6 класса «Литература (русская и мировая)» (26 с.)

Зошит містить: питання з вивчених творів, відведені листи для виконання завдань з розвитку вмінь працювати над текстом художнього твору, листи для нотаток на уроках позакласного читання, є пам’ятки, необхідні для виконання поставлених завдань, відомості з теорії літератури, скорочений словник літературознавчих термінів, оціночний лист, що надає можливість учневі закріпити навички самооцінки.

Рекомендовано вчителям російської мови і літератури.

Місютіна Світлана Валентинівна, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Синельникового.

Формування в учнів загальнокультурних компетенцій на уроках зарубіжної літератури в старших класах (31 с.)

У досвіді описані методи і прийоми, які спрямовані на розвиток власного відчування і розуміння учнями художнього твору, створення таких умов навчання, які б найбільшою мірою були придатні для кожного з учнів, як особистостей з урахуванням їх загальних, вікових, індивідуальних особливостей. Представлена цілісна система роботи з учнями старших класів школи з предмету, яка дає позитивні ефективні результати щодо підвищення рівня загальнолюдської культури, формує культурологічні засади сімейних, соціальних, суспільних явищ та традицій, компетенцій у сфері культурного дозвілля.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Нежуріна Олена Юріївна,, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Синельникового.

Позакласні заходи із зарубіжної літератури (23 с.)

Позакласні заходи, які представлені в методичному посібнику, сприяють формуванню учнів основних пізнавальних вмінь і навичок, дають зразки моделей поведінки за різних життєвих обставин, сприяють розвитку критичного мислення учнів, підвищенню читацької мовної культури, формуванню вмінь самостійного аналізу навчального матеріалу та власної навчальної діяльності, вихованню толерантного ставлення до іншої думки.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Рябова Єлизавета Федорівна, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 м. Синельникового.

Виховання високоморальної особистості засобами словесного впливу (24 с.)

Збірка містить узагальнення теоретичних наробок з даного питання, та опис використаних засобів словесного впливу на формування учнівської особистості з досвіду вчителя. Детально проаналізовані засоби словесного впливу (лекція, бесіда, диспут і т. Ін.),

Наведені конкретні прилади зі шкільної практики, які можуть бути використані вчителями-словесниками.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури.

Рябова Єлизавета Федорівна, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 1 м. Синельникового.

Збірка літературних диктантів з зарубіжної літератури (20 с.)

У збірці вміщено матеріали для літературних диктантів у 5-8 класах. Всі запитання згруповані за темами відповідно до чинних програм із зарубіжної літератури для 12-річної школи. Подані літературні диктанти допомагають перевірити як знання учнями текстів художніх творів, що вивчаються так і вміння розрізнять основні поняття з теорії літератури.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури.

Савченко Валентина Михайлівна, вчитель російської мови загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Использование алгоритмов на уроках русского языка в 6 классе (22 с.)

У досвіді представлено систему алгоритмів, які являють собою конкретні зрозумілі, логічно чітко складені пояснення щодо використання окремих правил орфографії. Цей комплекс є ефективним засобом успішного вивчення орфографії, та також підвищення рівня грамотності учнів.

Рекомендовано вчителям російської мови.

Тимонік Надія Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №м6 м. Синельникового.

Система уроків з вивчення новели Ф.Кафки „Перевтілення» (20 с.)

У представлених уроках акцентується увага на значенні творчості Кафки як представника нового художнього мислення, найбільш яскравого представника експресіонізму, засновника екзистенціалізму та докладному дослідженні проблем, піднятих у новелі „Перевтілення”.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

м. Тернівка

Боднарчук Катерина Василівна, учитель російської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Тернівки.

Інтерактивні технології на уроках літератури (24 с.)

У досвіді представлено науково-методичне обґрунтування інтерактивної моделі навчання, вчитель розкриває її сутність, дає класифікацію інтерактивних технологій, визначає сильні та слабкі позиції в інтерактивному процесі, визначає принципи організації уроку, а також напрямки контролю за ходом процесу навчання. Учитель наводить приклади фрагментів інтерактивних уроків, прийоми створення ситуації успіху з метою розвитку особистості учня, формування стійкої внутрішньої мотивації вивчення літератури, формування цілісного світосприйняття.

Цінним у досвіді є можливість використання його як досвідченими, так і вчителями-початківцями у будь-яких класах загальноосвітніх шкіл. Рекомендовано вчителям літератури.

Константінова Наталя Олексіївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи № 7 м. Тернівки.

Використання інтерактивних форм роботи на уроках російської мови та зарубіжної літературишляхи формування особистості (6 с.)

Вчитель пропонує використання методів та прийомів інтерактивного навчання, які забезпечують комфортні умови для учня та вчителя; введення в навчальний процес технологій які викликали б у дітей почуття радості, забезпечували успішне навчання, створювали ситуацію успіху, виховували одні із найцінніших якостей – стійкість у боротьбі з труднощами.

Родзян Галина Володимирівна, учитель російської мови і літератури середньої загальноосвітньої школи № 4 м. Тернівки.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках розвитку мовлення. Проблема цілісного сприйняття художнього тексту в умовах профілізаціі школи (45 с.)

У досвіді представлені не тільки розробки уроків та заходів, але й статті-роздуми над складними темами програми. Структури уроків, насиченість методичних розробок теоретичним та фактичним матеріалом, новаторський підхід, сучасне бачення проблем, опробованість запропонованих розробок на своїх уроках та за допомогою колег - все це дає можливість пропагувати цей досвід серед вчителів-філологів.

Васильківський район

Гуща Тетяна Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури Чаплинської СЗШ Васильківського району.

Використання методів інтерактивного навчання на уроках зарубіжної літератури з метою формування інноваційної особистості (54 с.)

У досвіді представлено практичну організацію процесу навчання на уроках зарубіжної літератури за інноваційною моделлю, яка спрямована на активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток творчих здібностей дітей, співпрацю вчителя та вихованців. Робота демонструє послідовність засвоєння учнями знань, формування вмінь та навичок одержувати новий досвід навчальної діяльності, способи і прийоми опанування основних навчальних дій за інтерактивною методикою.

Досвід являє собою комплекс теоретичного і практичного матеріалу, у якому відтворені принципи взаємодії учня з усіма учасниками педагогічного процесу Робота проілюстрована системою уроків з однієї теми, розробками окремих уроків, позакласних заходів, творчими роботами учнів.

Досвід стане в нагоді словесникам - початківцям, вчителям зарубіжної літератури, які практично впроваджують інтерактивне навчання в своїй роботі.

Зрожевська Наталія Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Письменської СЗШ Васильківського району.

Розвиток пізнавальних та естетичних інтересів учнів на уроках культурологічного аналізу як засіб формування інноваційної особистості (216 с.)

Досвід містить історичні, літературознавчі, мистецтвознавчі коментарі до уроків, розробки різних типів уроків із застосуванням інноваційних форм, методів та прийомів роботи, що сприяють культурному, світоглядному та інтелектуальному розвитку інноваційної особистості.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури

Маркіна Світлана Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Васильківської СЗШ №3 Васильківського району.

Підвищення інтересу до читання шляхом використання прогресивних технологій (164 с.)

У досвіді розглядаються особливості формування читацьких умінь та навичок школярів при вивченні зарубіжної літератури в школі. Висвітлюються сучасні підходи до керівництва читацькою діяльністю учнів.

Пропонується система методів, прийомів, видів та форм навчальної діяльності, спрямована на розвиток сталого інтересу до книги, підвищення рівня читацької культури школярів як на уроках, так і під час позакласної роботи.

Цінність у досвіді є те, що він містить конкретний матеріал, який стане в пригоді як молодим, так у досвідченими учителям.

Рекомендовано для вчителів-словесників.

Марухно Тамара Василівна, вчитель зарубіжної літератури Великоолександрівської СЗШ Васильківського району.

Інтегроване навчання на уроках зарубіжної літератури (58 с.)

У досвіді представлено рекомендації до проведення інтегрованих уроків зарубіжної літератури з мистецтвом, історією, українською літературою, іноземною мовою та різноманітний матеріал для поєднання вивчення зарубіжної літератури з суміжними видами мистецтва.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Станкова Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Васильківської СЗШ №1 ім.М.Коцюбинського Васильківського району

Викладання зарубіжної літератури та російської мови на засадах ідей школи життєтворчості (67 с.)

У досвіді представлено варіанти реалізації ідей педагогічної життєтворчості через впровадження дидактичних ігор, проблемних завдань, творчих справ та рекомендації щодо викладання літератури на тлі інших видів мистецтва.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Верхньодніпровський район

Божик Олена Дмитрівна, вчитель російської мови та літератури Любомирівської середньої загальноосвітньої школи.

Урок позакласного читання. Літературна вітальня "Велика совість стоїть за плечима, велике життя розправляє крила» (7 с.)

Урок ознайомлення учнів з біографією та творчістю російського поета першої половини 20 століття – Дмитра Кедріна, на якому використовуються: робота в групах, учнівські дослідження, створення проектів, випуск стінгазет, що дає можливість здійснити міжпредметні зв’язки через аналіз поезії митця, розкрити творчі здібності, виховати любов до поетичного слова, до літератури.

Рекомендовано вчителям російської мови та літератури.

Гудова Людмила Петрівна, вчитель російської мови та літератури ОКЗО «Верхньодніпровського спеціальногонавчально-реабілітаційного Центру для дітей з наслідками церебральних паралічів та дітей інвалідів».

«Школа етикету» (20 с.)

У досвіді представлено методичні рекомендації до уроків розвитку мови, бесід про культуру мови, спілкування, поведінки. Знання основ етикету необхідні кожній людині, особливо вони важливі дітям, позбавленим батьківського піклування і родинного спілкування. Ця брошура допоможе вчителю, вихователю спеціальних шкіл інтернатів під час проведення уроків, бесід, позакласних заходів. А також познайомить дітей з правилами етикету вдома, на вулиці, в суспільстві, в спілкуванні з старшими та однолітками.

Рекомендовано вчителям російської мови.

Копачова Надія Олександрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ганнівської середньої загальноосвітньої школи.

Опорні схеми на уроках російської мови (6 клас) (20 с.)

Методичний посібник для учнів та вчителів міститьрекомендації по використанню опорних схем, алгоритмів, практичний матеріал.

Рекомендовано учням 6 класу та вчителям російської мови.

Купрацевич Анжела Олександрівна, вчитель російської мови Водянської середньої загальноосвітньої школи.

Книжка-підказка для моїх учнів (35 с.)

Практичний роздатковий та дидактичний матеріал на допомогу учневі у розвитку зв’язного мовлення та літературної творчості.

Рекомендовано учням 5 класу та вчителям російської мови, зарубіжної літератури.

Наумук Наталія Василівна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Пушкарівської середньої загальноосвітньої школи.

Пам`ятки, схеми, алгоритми для використання на уроках зарубіжної літератури (30 с.)

Даний посібник є одним із елементів створення ситуації успіху для школярів. У ньому вміщено пам`ятки, схеми, алгоритми для використання на уроках зарубіжної літератури. Він може бути корисним під час організації самостійної роботи учнів 5-12 класів з розвитку зв`язного мовлення.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Пархоменко Любов Федорівна, вчитель російської мови і зарубіжної літератури Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи. № 5.

Комп’ютерно-інформаційний варіант викладання тем зарубіжної літератури в 10-11 класах. Наукові проекти учнів 11-го класу.

Матеріал дозволяє більш наглядно, нетрадиційно організувати навчальний процес; зацікавлює учнів до текстуального вивчення програмних творів, дає можливість учням виконувати диференційовані завдання; знайомить з іншими видами мистецтва, пов’язаними з літературними творами: кіно, театр, художнє мистецтво.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Дніпропетровський район

Омельченко Надія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури комунального закладу Миколаївська середня загальноосвітня школа № 2.

Наочність на уроках зарубіжної літератури (52 с.)

У досвіді опрацьовані можливі способи використання наочності на різних етапах уроку. Вдало проведено зв’язок між унаочненням уроку та його позитивними наслідками для впливу на процес розвитку мислення учнів.

Рекомендовано учителям зарубіжної літератури.

Похарь Ольга Іванівна, учитель зарубіжної літератури
КЗ Кіровської середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району.

Використання методичного комплексу на уроках зарубіжної літератури у 9 класі (40 с.)

Для реалізації принципів особистісно зорієнтованого навчання особливу увагу приділяє такій формі навчання як робота в групах. У досвіді представлено методичний комплекс, розроблений для учнів 9 класу. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань, тестів, роздаткових матеріалів, які дозволяють досягти високої активності всіх учасників групи, надати можливість кожному учневі використати свої знання, успішному формуванню позитивних моментів навчання, коли учні об’єднані загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителем і в співпраці з учнями.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Рябіщук Наталія Анатоліївна, вчитель російської мови КЗ Підгородненська середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровського району.

Розвиток мовленнєвих та творчих здібностей учнів на уроках російської мови (43 с.)

У досвіді представлено комплекс розвитку мовленнєвих та творчих здібностей, розроблений учителем для учнів 5-8 класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань: тестів, написання творів-мініатюр, роздаткового матеріалу, мовознавчих турнірів, вправ, які спрямовані на розвиток уяви та фантазії, асоціативного та логічного мислення. Цей комплекс дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням реального рівня їх підготовки.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на етапі первісного осмислення мовленнєво-творчих понять, так і у ході повторення та корекційної роботи.

Рекомендовано учителям російської мови.

Криворізький район

Григор’єва Тетяна Вікторівна, вчитель російської мови, літератури і зарубіжної літератури Веселівської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

Дослідницька робота учнів на уроках зарубіжної літератури з використанням інформаційних технологій (100 с.)

В матеріалах з досвіду роботи вчителем чітко виділені головні цілі і принципи дослідницько – пошукової роботи, розроблені пам’ятки по її організації та шляхи використання комп’ютерних технологій на уроках.

Заслуговує уваги «Збірка учнівських краєзнавчих досліджень для використання на уроках зарубіжної літератури», а також авторський посібник для 8-11 класів «Письменники світу проти війни». Досвід містить раціоналізаторський характер з елементами авторства.

Рекомендовано використовувати як в навчальній, так і в виховній роботі вчителям зарубіжної літератури, російської мови.

Тлустенко Світлана Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури, російської мови Радушанської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

Сприяння розвитку рис інноваційної особистості на уроках зарубіжної літератури через впровадження нетрадиційних уроків (55 с.)

У досвіді розкриваються форми і методи роботи вчителя по впровадженню інтерактивних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури і умовах сільської школи.

Цікавий матеріал зібрано в практико – орієнтованому посібнику «Дидактичний матеріал із зарубіжної літератури». Цінними для застосування є конспекти уроків – дискусій, досліджень, семінарів, знайомств та ін., які рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури, російської мови.

Криничанський район

Бабенко Олена Василівна, учитель зарубіжної літератури Степанівської середньої загальноосвітньої школи Криничанського району.

Розвиток творчої особистості на основі концепції викладання зарубіжної літератури та російської мови (20 с.)

Дана робота подає і висвітлює роботу вчителя зарубіжної літератури над однією з актуальніших проблем поєднання театральної педагогіки з розвитком творчої особистості. У представленій роботі розкриті різні форми роботи, спрямовані на навчання і виховання учнів через естетичний та етичний потенціал.

Рекомендується для використання у позакласній роботі вчителями зарубіжної літератури.

Магдалинівський район

Біленко Олена Євгенівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Личківської загальноосвітньої школиМагдалинівського району.

Розвиток творчої самостійності і пізнавального інтересу учнів засобами інтерактивного навчання (50с.)

У роботі представлено опис системи роботи, орієнтовне планування інтегрованих уроків, авторська програма інтегрованого курсу зарубіжної літератури для 9 класу, конспекти уроків.

Рекомендовано учителям зарубіжної літератури.

Полякова Алла Степанівна, учитель російської мови і зарубіжноїлітератури Магдалинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Магдалинівського району.

Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей (10 c.)

У роботі вчителя представлено поетапний розвиток інтелектуально обдарованих дітей.

І етап 5-6 класи – репродуктивний (з елементами творчості учня)

ІІ етап 7-8 класи – репродуктивно-конструктивний (співтворчість з учителем)

ІІІ етап 9- 11 класи – пошуковий або авторський.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Межівський район

Зрожевська Людмила Петрівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури РКЗО «Богданівський НВК «СЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Межівського району.

Впровадження інноваційних методів навчання та виховання на практиці (25 с.)

У збірці подані розробки уроків, виховного заходу в яких автор використовує інноваційні методи навчальній та виховній роботі (інтерактивні методи, проектна та інформаційна технології). Також автор пропонує олімпіадні завдання шкільного туру для 7 – 11 класів.

Посібник рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури, російської мови, класних керівників, педагогів-організаторів.

Нікопольський район

Жигунова Альона Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Придніпровська ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району

«Серце поетаосереддя світу». Цикл інтегрованих уроків по творчості В.Шекспіра (20 с.)

У посібнику представлені розробки інтегрованих уроків (зарубіжна література - англійська мова) по творчості В. Шекспіра.

У виданні запропоновані сучасні, різноманітні методи і прийоми організації навчальної діяльності учнів, спрямованих на розвиток і удосконалення комунікативних здібностей, підвищення інтересу до вивчення обох предметів.

Теоретичний матеріал допоможе учителю активізувати мислення школярів, розвивати зв’язне мовлення.

Готуючись до уроку, словесник знайде чимало цікавої інформації, яка стане у пригоді при вивченні творчості видатного драматурга.

Основна увага приділяється взаємозв’язкам літератури та іноземної мови.

Розраховано на учителів зарубіжної літератури, англійської мови.

Лещенко Антоніна Федорівна, учитель зарубіжної літератури Новоіванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району.

«Особистісно орієнтований підхід у процесі викладання зарубіжної літератури». Методична розробка, присвячена 200річчю від дня народження М.В.Гоголя «До Гоголя на гостину» (25 с.)

Досвід роботи дає можливість вчителю виявляти нетрадиційне мислення і здатність до нестандартних рішень, впроваджувати практичні технології в процес навчання зарубіжної літератури з метою стимулювання креативності учня. Пропонована методична розробка присвячена творчості М.В.Гоголя, його духовному зв’язку з Україною, окремими таємницями життя, допоможе глибше зрозуміти Трагедію Гоголя як трагедію замордованої російською імперією душі, що не хотіла коритися і не відчувала радості буття, а самотність була вічною його супутницею. Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Онищенко Анжела Павлівна, вчитель зарубіжної літератури Придніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. Нікопольського району.

Використання ІКТ у навчальному процесі (52 с.)

У посібнику представлене теоретичне обґрунтування доцільності використання ІКТ у навчальному процесі, пропонуються методи комп’ютерного навчання, типи навчальних програм тощо. В основу покладено досвід використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час. Подаються приклади використання ІКТ для проведення уроків різних типів (вивчення нового матеріалу, закріплення знань, розвитку зв’язного мовлення, узагальнення та систематизації) та позакласних заходів.

Видання призначене для вчителів зарубіжної літератури.

Новомосковський район

Бондаренко Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Дидактичний матеріал до уроків зарубіжної літератури в 5, 6, 7, 9 класах (тести, літературні диктанти, вікторини) (60 с.)

Запропоновані матеріали допоможуть вчителю в проведенні уроків зарубіжної літератури під час перевірки знань учнів з різних тем, зроблять уроки більш різноманітними, зацікавлять дітей можливістю стисло в короткий термін продемонструвати свої знання.

Пилипенко Лариса Григорівна, вчитель зарубіжної літератури Гвардійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Літературні диктанти та оригінальні завдання для контролю знань учнів із зарубіжної літератури у 6 класі (153 КБ)

Даний посібник пропонує різноманітні завдання за тематичними блоками з метою контролю знань учнів, розвитку інтересу до предмета, розвиток мотиваційної сфери шестикласників.

Для вчителів зарубіжної літератури.

Пошукай Тетяна Віталіївна, вчитель російської мови і літератури, зарубіжної літератури Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Індивідуальна робота на уроках зарубіжної літератури (30 с.)

Матеріали даної роботи (картки для індивідуальної роботи, тести, літературні диктанти) допоможуть вчителю організувати індивідуальну роботу з учнями з різним рівнем навчальних досягнень.

Павлоградський район

Селіна Лариса Василівна, учитель російської мови та літератури Новодачинської середньої загальноосвітньої школи.

Скарбниця рідної мови (20 с.)

Матеріали до засідань гуртка стануть у нагоді при підготовці до уроків російської мови і літератури у 5-8 класах, КВНів, тижнів російської мови і літератури.

Рекомендовано вчителям-філологам та керівникам гуртків, літературних студій.

Сопільник Валентина Дмитрівна, учитель російської мови і зарубіжної літератури Богуславської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

Сборник текстов и заданий по русскому языку для 5 класса 12-летней школы (59 с.)

У збірці подаються тексти і завдання для 5 класу за програмою „Російська мова” для 12-річної школи з українською мовою навчання (1-й рік навчання).

Автор пропонує різноманітні завдання по формуванню навичок грамотного письма й спілкування не комунікативного (вставка необхідних букв, розстановка розділових знаків, підбір форм слова і т. ін.), умовно-комунікативного (відновлення, поширення, складання речень тощо) характеру, а також репродуктивні завдання (робота за зразком, вставка слів і виразів у речення і т. ін.)

Рекомендовано вчителям російської мови шкіл з українською мовою навчання.

Спичак Світлана Володимирівна, учитель російської мови і зарубіжної літератури Межиріцької середньої загальноосвітньої школи №1 імені Івана Семеновича Обдули Павлоградського району.

Комп’ютерна підтримка уроків російської мови і зарубіжної літератури як чинник формування особистісної компетенції (30 с.)

Метод проектної діяльності, методика використання проблемних запитань, корпоративний аналіз співставлення, порівняння художніх творів на уроках російської мови і зарубіжної літератури формують в учнів інформаційну, творчу, комунікативну компетентності, виховують гуманістичне начало засобами мови і літератури.

Робота рекомендована вчителям російської мови і зарубіжної літератури.

Уткіна Світлана Іванівна, учитель російської мови та літератури Богданівської середньої загальноосвітньої неповної школи Павлоградського району.

Інтелектуальний розвиток учнів на уроках російської мови при вивченні теми: „ Лексика” (15 с.)

У збірці вміщено уроки, побудовані за методикою вивчення російської мови способом суб’єктивізму. Перевага надається частково-пошуковому методу.

Рекомендовано вчителям російської мови

Петриківський район

Головаха Ірина Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Лобойківська СЗШ.

Хоку в японській поезії.

У розробці уроку зарубіжної літератури у 5 класі використані різні інтерактивні форми роботи, які допоможуть дітям розширити знання про Японію, її культуру, національну самобутність, зрозуміти поезію хоку та спробувати свої поетичні здібності у складанні власних хоку.

Крім уроку може бути використаний у позашкільній роботі на засіданні літературного гуртка.

Ліпка Наталія Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Єлизаветівської СЗШ.

Мне дали имя при крещенье – Анна… (8 с.)

Урок узагальнюючий. Через мелодійність слова учні доводили особливості творчої манери поетеси як яскравого явища жіночої поезії ХХ століття.

У процесі уроку виховувались почуття естетичної насолоди від читання та осмислення поезії. Були використані наступні форми роботи:

- демонстрація фільму;

- діалог-диспут;

- літературно-теоретична композиція, рольова гра;

- творча робота (складання віршів).

Урок спрямований на закріплення знань про життя та творчість Анни Ахматової.

Тимошенко Тетяна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Хутірської середньої загальноосвітньої школи Петриківського району.

Особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання зарубіжної літератури (28 с.)

Своє завдання як вчителя зарубіжної літератури бачу в тому, щоб навчити дітей цінувати прекрасне, використовувати його для формування себе як особистості. Ознайомлення їх з найвизначнішими досягненнями світового мистецтва збагачує духовний світ школярів, розвиває їхні творчі здібності, креативне мислення, сприяє емоційному розвитку, виховує повагу до своєї культури та культурних традицій інших народів. Навчаю своїх вихованців писати вірші, казки, сценарії.

Зубко Валентина Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури Петриківської середньої загальноосвітньої школи з профільним виробничим навчанням.

У світі літературознавчих термінів (6 с.)

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури матеріал використовується для вироблення в учнів умінь науково-дослідницького аналізу, формування естетичних цінностей.

Покровський район

Соломка Людмила Анатоліївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, учитель-методист, керівник методичного об’єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 10-х класах (12 с.)

У посібнику подаються різні інтерактивні форми роботи по зарубіжний літературі, які дозволяють учням легко засвоювати вивчений матеріал, а вчителям перевірити дану тему. Матеріал скомпоновано відповідно до розділів, що вказані у навчальних програмах для зарубіжної літератури.

Рекомендовано для учнів, вчителів, студентів-філологів гуманітарних факультетів.

Тицька Олена Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

Нестандартні форми уроків зарубіжної літератури (5-11 кл) (78 с.)

У посібнику представлено нестандартні уроки із зарубіжної літератури в класах базової та старшої школи. Кожен урок – поєднання різних видів мистецтва: музики, живопису, театру, власної творчості учнів. Матеріали підібрані в збірці, спрямовані на естетичний розвиток особистості, розширення кругозору, вміння бачити красу навколо нас.

Рекомендовано для вчителів зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

Синельниківський район

Головіна Неля Григорівна, заступник директора з НВР, вчитель зарубіжної літератури Майської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Проект «Шкільна газета» (17 с.)

В досвіді висвітлено деякі аспекти формування комунікативної компетентності учнів, одного із головних завдань мовної, літературної освіти в школі та найважливішої вимоги для багатьох сучасних професій, через залучення школярів до участі в проекті «Шкільна газета».

Цінним в досвіді є можливість використання методу проектів в позакласній роботі з мови та літератури.

Рекомендовано вчителям мови та літератури.

Коцкало Лідія Михайлівна, учителів зарубіжної літератури загальноосвітньої школи Дослідного поля.

Проектування теми із зарубіжної літератури у 6 класі Ч. Діккенс «Різдвяна пісня у прозі» (17 с.)

У досвіді представлено розроблений учителем проект теми із зарубіжної літератури у 6 класі, де можна прослідкувати прийоми відпрацювання ключових навиків проектної діяльності.

Цінним в роботі є те, що ми можемо його використати як зразок проектування окремої теми вчителем, а також використання окремих прийомів в процесі підготовки до проектної діяльності школярів.

Рекомендовано учителям зарубіжної літератури.

Солонянський район

Лісна Тетяна Федорівна, учитель зарубіжної літератури Сурсько-Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.

Знакова система на уроках зарубіжної літератури (22 с.)

Методичний посібник містить теоретичний матеріал узагальнення методу «Робота із знаками (схемами) на уроках зарубіжної літератури». У посібник входять картки для роботи учнів на уроках – ЛСК (логічні схеми-конспекти) із завданнями, що допомагають вчителю при вивченні художніх творів та контролі знань школярів. Завдання допомагають розвивати уяву учнів.

Перетятько Ольга Олексіївна, учитель зарубіжної літератури Криничанської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.

Використання інтерактивних технологій у процесі викладання зарубіжної літератури (24 с.)

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу. Практичний матеріал посібника пропонує варіанти завдань і вправ, які сприяють залученню дитини на уроці до активної співпраці.

Софіївський район

Черничко Антоніна Володимирівна, директор школи, учитель української мови та літератури Ордо-Василівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Софіївського району.

Петриківський розпис на уроках зв’язного мовлення, 5-11 класи (56 с.)

Даний досвід допоможе учителям української мови та літератури у навчанні й вихованні підростаючого покоління в дусі патріотизму на основі національного мистецтва – петриківського розпису.

Авторські розробки можуть бути творчо використані для підготовки і проведення уроків розвитку зв’язного мовлення з рідної мови та позакласних заходів.

Царичанський район

Бордюгова Тетяна Петрівна, вчитель зарубіжної літератури Михайлівської ЗОШ І-ІІІступенів Царичанського.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури (30 с.)

У збірці висвітлені поради вчителю як на практиці розвивати природні задатки та створювати сприятливі умови діяльності учнів на уроці та у позаурочний час.

Крім застосування традиційних форм і методів навчальної діяльності пропонуються матеріали щодо використання дискусійних, проектних, інформаційно-комунікативних технологій та інші.

Бусель Лариса Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Синтез мистецтв на уроках зарубіжної літератури (досвід проведення бінарних уроків у старших класах)

Методичний посібник розрахований на вчителів гуманітарного циклу. Запропонована методика викладання бінарних уроків націлена на розвиток інтелектуальної сфери учнів, сприяє формуванню їх емоційної культури.

Галушкіна Наталія Вікторовна, вчитель зарубіжної літератури Ляшківської ЗОШ І-ІІІступенів Царичанського району.

Роль активних методів навчання на уроках зарубіжної літератури в становленні та розвитку інноваційної особистості (24 с.)

Посібник містить методичні та практичні матеріали, які обґрунтовують доцільність та ефективність застосування активних методів навчання на уроках зарубіжної літератури.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури загальноосвітніх шкіл.

Гарус Любов Віталіївна, вчитель зарубіжної літератури та російської мови Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Формування загальнокультурної компетенції учнів засобами викладання зарубіжної літератури (24 с.)

Посібник містить методичні та практичні матеріали, які обґрунтовують доцільність застосування діалогових технологій та особистісно орієнтованого навчання у формуванні загальнокультурної компетенції учнів. Запропоновано можливі шляхи збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, симулювання етичної мотивації вчинків, особистісно-позитивного ставлення до дійсності.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури загальноосвітніх шкіл.

Житєлєва Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Використання творчих завдань на уроках зарубіжної літератури.

Методична розробка містить теоретичний та практичний матеріал із теми. Мета розробки – визначити та обґрунтувати культурологічні та психолого-педагогічні основи використання завдань творчого характеру під час вивчення зарубіжної літератури

Житєлєва Олена Михайлівна, учитель зарубіжної літератури Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Подорож на Олімп»(дидактичні матеріали до теми «Міфи давньої Греції.

Посібник містить різноманітн6і завдання (тести, кросворди, вікторини, літературні ігри) за темою «Міфи давньої Греції». Запропоновані матеріали допоможуть учителю урізноманітнити уроки, зробити їх цікавими та насиченими.

Свічкар Світлана Іванівна, вчитель зарубіжної літератури Китайгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Розвиток творчих здібностей учнів та становлення літературно компетентної особистості на уроках зарубіжної літератури (за повістю М.В.Гоголя “Тарас Бульба ”) (30 c.)

У даному досвіді представлено дидактичний та роздатковий матеріал, спрямований на розвиток творчих здібностей та становлення культури читача; формування пошукових, пізнавальних та дослідницьких якостей, навичків учнів.

До вашої уваги 4 основні розділи, а саме: І – система випереджаючих завдань до уроків; ІІ – роздатковий матеріал, який використовується на етапі актуалізації знань та система запитань, спрямованих на закріплення, вдосконалення та контроль знань, умінь навичок;

ІІІ – опорні схеми, таблиці та пам’ятки для самостійної роботи як носії художньо-текстової та навчальної інформації;

ІV – додатки, методичні рекомендації.

Шишацька Алла Олексіївна, вчитель зарубіжної літератури Китайгородської ЗОШІ-ІІІ ступенів Царичанського району.

Розвиток критичного мислення засобами викладання зарубіжної літератури (28 с.)

Методична розробка розрахована на вчителів гуманітарного циклу.

Запропоновані технології сприяють розвитку діалогічного мовлення, стимулюють учнів до вдумливого читання та розвитку аналітичного мислення

Широківський район

Бриль Тетяна Олександрівна, вчитель російської мови та зарубіжноїлітератури Калинівської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Використання інтерактивних технологій на урокахзарубіжної літератури (40 с.)

У досвіді представлено різні форми і методи інтерактивного навчання, комплексний підбір завдань для учнів 5-6 класів, які сприяють розвитку інтелекту, самостійної активності та творчого мислення школяра, розвивають образне, логічне та критичне мислення школяра.

Також представлені зразки конспектів уроків з елементами інтерактивних технологій, дається визначення інтерактивного навчання, класифікація методів.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури.

Максименко Анна Анатоліївна, учитель російської мови та зарубіжної літературиШироківської середньої загальноосвітньої школи № 2 Широківського району.

Путеводитель для учащихся 7 класса на уроках русского язика, третий год обучения (44 с.)

У досвіді представлено комплекс, розроблений вчителем для користування учням на уроках російської мови в 7 класі. В роботі надано матеріал для проведення уроків, що відповідає програмі для 5-12 класів загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу). Видавничий дім «Букрек»2006 р. Мовна змістова лінія – 29 год. Матеріал кожного уроку містить тему уроку, питання для перевірки домашнього завдання, матеріал для сприйняття нової теми (схеми, таблиці) завдання на засвоєння нової теми, зміст домашнього завдання, висновки, підведення підсумків уроку.

Цінним в застосуванні даного збірника є розвиток навичок учня працювати самостійно на уроці російської мови.

Рекомендований для учнів 7 класів.

Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Випробування учнів. Використання різноманітних форм контролю на уроках літератури у 5 класі (71 с.)

Посібник містить запитання та відповіді до кожної статті, художнього твору підручника Є. Волощук «Зарубіжна література. 5 клас», К. «Ґенеза», 2005. Ці запитання та завдання полегшують усне опитування і здійснення постійного контролю знань учнів на уроці при перевірці домашнього завдання. Це привчає учнів систематично читати твір та інші матеріали підручника, бути уважним, вдумливим читачем. Запитання можна використовувати при проведенні різних літературних конкурсів, ігор, змагань. В кінці кожного розділу вміщено тести, кросворди, творчі завдання для підготовки до тематичного оцінювання.

Посібник розрахований на вчителів зарубіжної літератури.

Юріївський район

Жидкова Ярослава Юріївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Варварівської СЗШ Юр’ївського району.

Після уроків … (32 с.)

Досвід вчителя втілює в собі як елементи нового, спрямовані на розвиток особистісно-орієнтованого навчання, творчого використання досягнень педагогічної науки, втілення вимог сьогодення, інноваційні освітянські технології, так і забезпечення стійкої ефективності навчально-виховного процесу на основі вдосконалення існуючих форм, методів та прийомів роботи.

Творчий доробок вчителя направлений на зацікавлення учня навчанням і вихованням творчого читача, містить в собі розробки виховних заходів з російської мови та зарубіжної літератури. В роботі використано форми КВК, літературного свята, фестивалю-подорожі, літературно-музичної композиції.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури

Кривозуб Ольга Григорівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури Новов’язівської СЗШ Юр’ївського району.

Розвиток креативності на уроках зарубіжної літератури (60 с.)

У досвіді розглядається питання розвитку креативності на уроках зарубіжної літератури. Рішенню проблем формування креативно мислячої особистості сприяє створення на уроках культу Творчості, тому що він формує активну життєву позицію, підхід до застосування знань на практиці.

Пропонуються різні види творчих завдань, тому що – це не тільки перевірка знань, а й можливість сформувати потрібність в інформації по відношенню до тих уявлень, які склалися в учнів, спеціальний ритм спілкування і вміння підтримувати увагу співрозмовника одне до одного, зачарованість партнером по спілкуванню.

Рекомендовано для вчителів-словесників.

Свиридюк Ольга Михайлівна, вчитель зарубіжної літератури Жемчужненської СЗШ Юр'ївського району.

Використання проектної технології на уроках зарубіжної літератури (48 с.)

Шляхи розвитку творчої активності і самостійності учнів на уроках зарубіжної літератури. Учитель модернізує методи і прийоми роботи на уроках літератури, які сприяють розвитку інтелекту, самостійності, активності, творчого мислення школяра. Досвід включає розробки уроків з використанням методу проектів і актуальний для вчителів-словесників та всіх тих, хто працює над розвитком творчого мислення у школярів.

Рекомендовано вчителям зарубіжної літератури

Іноземні мови

м. Дніпропетровськ

Галочкіна Наталія Григорівна, вчитель англійської мови, гімназія № 3, Індустріальний район, м.Дніпропетровськ.

Тестові завдання з англійської мови (підготовка до ЗНО) (20 с.)

Запропонований посібник може бути використаний учителями та учнями середньої школи, які готуються до тесту з англійської мови. У посібнику подано різні тестові завдання заудіювання, читання, лексики та граматики.

Клявзо Олена Павлівна, вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи №73 Жовтневого району м. Дніпропетровська.

Шляхи удосконалення викладання рідної мови в умовах особистісно-орієнтованого навчання (26 с.)

Тема є актуальною, тому що вимогою сучасності є навчання, в центрі якого знаходиться людина, її душевний світ. З цією метою вчитель широко використовує в роботі різні форми інтерактивного навчання.

Багато уваги приділяється плануванню уроку і його початку. Ця частина уроку проводиться нестандартно, з багатьма так званих «Warmers». Під час вивчення нового матеріалу приділяється багато уваги груповій роботі. Контроль за роботою учнів здійснюється за допомогою різноманітних тестів, заповнюються анкети, пишуться мікротвори, реферати.

Цей досвід роботи призначений для вчителів іноземної мови, для молодих викладачів та методичних об’єднань школи.

Сімейкіна Людмила Іванівна, вчитель англійської мови НВК 148 «Планета щастя» Кіровського району м. Дніпропетровська.

Завдання для розвитку навичок усного мовлення при підготовці до олімпіади з англійської мови (55 с.)

Добірка завдань для розвитку навичок усного мовлення складена за матеріалами олімпіад з англійської мови. Завдання упорядковані за тематичним принципом. Проблемні питання охоплюють найбільш значимі теми: «Школа», «Кіно та театр», «Живопис та музика», «Засоби масової інформації», «Охорона навколишнього середовища», «Україна», «Рідне місто», «Моя майбутня професія» та інші.

Завдання рекомендовані для роботи з учнями 8-9 класів. Добірку можна використовувати при тематичному контролі навичок говоріння на підсумкових уроках та в позакласній роботі при підготовці до олімпіад.

Шаменко Лариса Степанівна, вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи №73 Жовтневого району м. Дніпропетровська.

Організація парної та групової роботи як один з методів комунікативно-орієнтованого підхода в навчанні (49 с.)

Тема досвіду роботи вчителя іноземної мови Шаменко Лариси Степанівни «Організація парної та групової роботи як один з методів комунікативно-орієнтованого підходу в навчанні» є актуальною, тому що вимогою сучасності є навчання, в центрі якого знаходиться дитина, а стосунки між вчителем і учнем набирають характеру співпраці.

Групова форма організації навчання одночасно вирішує три основні завдання: конкретно-пізнавальне, комунікативно-розвивальне, соціально орієнтоване.

Організована групова діяльність підтверджує висновок про те, що в співпраці дитина може зробити більше, ніж самостійно.

Досвід розраховано на вчителів іноземної мови.

Шаптала Лідія Володимирівна, учитель іноземної мови комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи № 135 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Активні форми роботи на уроках англійської мови (8 с.)

Даний педагогічний досвід являє собою зібраний матеріал тестових завдань, мультимедійних презентацій для проведення сучасних уроків.

Запропоновані форми і методи роботи направлені не тільки на засвоєння знань, але й на інтенсивний всебічний розвиток особистості учня, оволодіння ним способів добування знань, розвиток його творчої активності.

В основі інноваційної технології лежить диференціація навчального матеріалу, методів викладання.

Учитель вказує на труднощі практичного навчання та надає пропозиції щодо зростання ефективності навчального процесу.

м.Дніпродзержинськ

Борщова Світлана Петрівна, учитель англійської мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови на початковому рівні (44 с.)

Посібник являє собою методичні рекомендації вчителям, які викладають англійську мову учням 4-5 років. Автор звертає особливу увагу на психофізіологічні особливості учнів. Посібник також включає розробку уроку, вірші та пісні.

Цінним є великий вибір ігрового матеріалу для початкового етапу.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Борщова Світлана Петрівна, учитель англійської мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Розвиток навичок читання на різних етапах навчання англійської мови (60 с.)

В досвіді представлено методичні рекомендації щодо підготовчої стадії навчання, навчання зрілого читання, організації і проведення ґрунтовного читання, організації і проведення ознайомлюючого читання.

Посібник також включає 29 текстів та різнорівневі завдання до них.

Цінним є можливість використання матеріалу для підготовки учнів до ЗНО.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Гаврилова Вікторія Володимирівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи №27 м. Дніпродзержинська.

Сучасні технології у вивченні іноземних мов. Науково-дослідницька робота (23 с.)

Даний досвід містить дослідницький матеріал про сучасні вимоги у викладанні іноземних мов та основні технології та новітні прийоми, що дозволяють стимулювати процес комунікації під час навчання. В роботі наведено приклади практичного застосування інноваційних технологій на уроках англійської мови.

Рекомендовано для вчителів англійської мови.

Кисельова Таміла Ігорівна, учитель англійської мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Навчальний посібник з історії Стародавнього світу для учнів 7 кл. (42 с).

У досвіді представлено навчальний посібник для учнів 7 кл. з метою впровадження допрофільного навчання у закладах з поглибленим вивченням іноземних мов. Посібник є добіркою текстів з історії Стародавнього світу від первісного суспільства до падіння Римської імперії. Посібник містить вправи з діалогічного, монологічного та писемного мовлення.

Цінним є наявність міжпредметних зв’язків для використання у допрофільному навчанні.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Кисельова Таміла Ігорівна, учитель англійської мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Використання ідіом на уроках англійської мови (18 с.)

У досвіді представлено навчальний посібник для учнів 9-11 кл. Посібник являє собою підбір ідіоматичних виразів та різнорівневих завдань до них, які дозволяють розвивати всі види мовленнєвої діяльності.

Посібник включає 54 ідіоми, всього у 7 уроках.

Цінним є можливість використання для підготовки учнів до участі в олімпіадах.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Лукашевич Тетяна Олександрівна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи № 36 м. Дніпродзержинська.

Вивчення історії та створення міста М. Дніпродзержинська на уроках англійської мови в школі І – ІІІ ступенів (65 с.)

У досвіді роботи представлено теоретичний та практичний матеріал, розроблений учителем для учнів 5 – 11 класів. Пропонований матеріал являє собою цикл уроків, в яких відображено основні завдання виховання патріотизму в учнів у процесі вивчення даної теми.

Цінним у досвіді є можливість колективно вирішувати питання вивчення історії рідного міста на всіх етапах засвоєння нової лексики з подальшим її творчим застосуванням.

Рекомендовано учителям англійської мови.

Серостанова Ольга Анатоліївна, учитель англійської мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Використання психологічних досліджень та елементів ігрової діяльності як активних форм навчання на уроках англійської мови (25 с.)

У досвіді представлені методичні рекомендації щодо проведення уроків англійської мови з використанням активних форм навчання.Посібник містить методичні рекомендації та підбір різноманітних форм роботи на уроці: психологічні тести до тем «Риси характеру», «Дружба», ігрові вправи та вправи по методиці «незакінчених речень», що дозволяє забезпечити творчу атмосферу на уроці, підвищити мотивацію учнів до вивчення предмета.

Цінним є можливість використання завдань на уроках з 5 по 12 кл.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Соколова Лідія Дмитрівна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи №25 м. Дніпродзержинська.

Шляхи покращення якості уроків англійської мови (67 с.)

У посібнику представлені : розробки уроків англійської мови, наочні та роздаткові матеріали з граматики для індивідуальної роботи та роботи в групах, римування англійською мовою для проведення фізкультхвилинок (молодша та середня школа), додаткові матеріали для створення проектів, розробки виховних заходів, теоретичні матеріали для проведення батьківських зборів.

Цінним у досвіді є можливість його використання для корекції та повторення знань.

Рекомендовано учителям англійської мови та класним керівникам.

Ткаченко Ірина Вікторівна, учитель французької мови колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська.

Автентичні документи з французької мови (24 с.)

У досвіді представлено навчальний посібник для учнів. Посібник являє собою підбір автентичних документів та вправ до них, що дозволяє формувати надпредметні вміння учнів, оскільки опрацювання автентичних матеріалів спонукає до використання довідкової літератури, сприяє розвитку інтелекту, передбачає формування навчальних, пізнавальних та організаційно пізнавальних умінь.

Цінним є можливість використання соціокультурного матеріалу.

Рекомендовано вчителям французької мови.

Коломієць Тетяна Василівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 38 імені І.О. Секретнюка м. Дніпродзержинська.

Нестандартні види робіт на уроках англійської мови (10 с.)

У посібнику вміщено зразки нестандартних уроків і нетрадиційних видів робіт з англійської мови. Матеріал розрахований на різні вікові категорії учнів. Комунікативні вправи, диспути, брейн – ринги мають народознавчу тематику.

Даний матеріал допоможе вчителю урізноманітнити методи і форми роботи, надасть можливість реалізувати культурологічний принцип навчання мови.

Посібник рекомендовано вчителям англійської мови.

Чанишева Оксана Рустемівна, вчитель англійської мови гімназії № 11 м. Дніпродзержинська.

Вивчення англійської граматики. Контрольні тести різних рівнів, (41 с.)

В досвіді розглянуто: особливості розвитку сучасної англійської мови; особливості викладання англійської мови в період глобалізації, надано зразки контрольних тестів з різних аспектів англійської граматики.

Актуальність роботи полягає в розробці тестів для проведення тренувальних робіт щодо вступу до вищих навчальних учбових закладів напередодні зовнішнього незалежного оцінювання.

Рекомендовано для використання вчителями англійської мови шкіл ІІІ ступеня для підготовки учнів 10 – 11 класів до зовнішнього незалежного тестування.

м.Кривий Ріг

Ветрищенко Людмила Анатоліївна, учитель німецької мови Криворізької гімназії №127 м. Кривого Рогу.

Підвищення рівня конкурентно здатної особистості через удосконалення соціокультурної компетенції учнів та розширення міжнародних зв’язків (14 с.)

У досвіді вчитель розкриває шляхи підготовки учнів до життя в умовах полі культурного суспільства, підвищення рівня освіченості учнів, формування і удосконалення в учнів міжкультурної компетентності, культури міжнаціонального спілкування, виховання поваги до звичаїв, норм, специфіки поведінки інших культур.

У досвіді представлені розробки позакласних заходів, нестандартних уроків.

Рекомендовано учителям німецької мови, класним керівникам загальноосвітніх шкіл та керівникам гуртків.

Шилова Наталія Вікторівна, учитель англійської мови Криворізької гімназії №127 м. Кривого Рогу.

Актуалізація проблеми нестандартних уроків та їх вплив на розвиток пізнавального інтересу учнів (25 с.)

У досвіді висвітлені особливості формування мотивації у навчанні, психологічні аспекти проведення уроків. В роботі вчитель класифікує інтерактивні форми роботи, доводить доцільність таких видів діяльності у світі розвитку системи освіти в Україні.

В досвіді представлені розробки уроків та виховних заходів.

Рекомендовано для використання у практичній діяльності вчителів англійської мови.

Біліченко Тамара Василівна, учитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Використання методичного комплексу по темі «Україна – моя Батьківщина» на уроках англійської мови у 8 класі (30 с.)

У досвіді представлено серію уроків по темі «Україна», розроблену учителем для учнів 8 класу спеціалізованих шкіл. Комплекс являє собою поурочне планування з розробками завдань, текстів для аудіювання, вправи на розвиток монологічних висловлень (розвиток умінь аналізувати, зіставляти і узагальнювати інформацію), матеріали для розігрування мовних ситуацій анкетування, вправи на порівняння етикету у Британії та Україні.

Рекомендовано учителям англійської мови.

Кузіна Надія Миколаївна, вчитель німецької мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Розвиток соціокультурної компетенції учнів 9 класів шляхом опрацювання британських народних легенд (16 с.)

Автор розкриває сутність та основні ознаки легенди як жанру літератури та пропонує розглянути питання розвитку соціокультурної компетенції учнів засобами художнього тексту. Також проводить дослідно-експериментальну роботу по формуванню вищезазначеної компетенції. Знайомить нас з результатами свого дослідження. Робота буде корисною молодим педагогам, які викладають іноземну мову.

Лебєдєва Оксана Миколаївна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75

Використання інтерактивних технологій навчання іноземної мови (34 с.)

У досвіді представлено матеріал, який доводить доцільність використання інтерактивних технологій для мотивації вивчення іноземної мови. Показано, як у процесі викладання англійської мови можна застосовувати ту чи іншу модель або її частину із технологій інтерактивного навчання. Використання даних технологій позитивно емоційно впливає на навчальний процес, захоплює дітей, пробуджуючи в них інтерес і мотивацію, навчають самостійного мислення.

Рекомендовано для впровадження вчителям англійської мови.

Пономарьова Тетяна Вікторівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Організація парної роботи на уроках англійської мови з метою формування комунікативних навичок учнів 6 класу (32 с.)

У досвіді пропонується ряд інтерактивних вправ по навчанню учнів діалогічному мовленню, спрямованому на формування комунікативної компетенції. Інтерактивна діяльність учнів передбачає організацію та розвиток діалогічного спілкування, яке веде до розуміння, взаємодії, до рішення спільних задач.

Матеріали рекомендовано вчителям англійської мови.

Дідик Віра Федорівна, учитель німецької мовизагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Впровадження проектної технології на уроках німецької мови як модель розвитку комунікативної компетенції креативної особистості (22с.)

У досвіді представлено цінний матеріал з використання проектної технології на уроках німецької мови. Досвід являє собою опис основних етапів роботи над учнівським проектом. Вчитель пропонує приклади творчих завдань, тематику проектів та ідеї для міні - проектів як для учнів середньої ланки, так і для учнів початкових класів.

Використання проектної технології істотно впливає на розвиток творчих здібностей та комунікативної компетенції учнів. Рекомендовано учителям німецької мови.

Динькова Олена Василівна, учитель англійської мови Криворізької гімназії № 49 м. Кривого Рогу.

Використання інтерактивних методів навчання на урокаханглійської мови (26 с.)

В основу досвіду покладено реалізацію сучасної концепції викладання іноземної мови, спрямованої на використання інтерактивних технологій, що стимулює пізнавальну діяльність учнів, їх творчу активність та комунікативні здібності. Досвід є ефективним для урізноманітнення форм і методів викладання англійської мови.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Політикіна Наталія Іванівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130

«Методика використання технології проекту для формування комунікативних навичок і вмінь (31 с.)

В роботі розглянута суть проектної технології, направлених на досягнення певних результатів для успішного вивчення іноземної мови. Автор аналізує навчально-виховні можливості проекту. Розглянуті позитивні риси кооперації учнів у груповій роботі над проектом, наведені приклади практичного використання даної технології в умовах середньої школи. Запропоновану роботу можна рекомендувати до впровадження вчителями іноземної мови.

Шуліченко Тетяна Геннадіївна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Розвиток мовленнєвої компетенції під час вивчення граматики (27 с.)

Робота містить опис системи роботи вчителя з розвитку усної мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови на різних етапах навчання. Наведені приклади вправ, тестів і види наочності під час вивчення граматики. Робота може бути використана в роботі вчителя іноземної мови.

Гончаренко Наталія Чеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Тестовий контроль у навчанні аудіювання, письма та мовлення на уроках англійської мови (57 с.)

Збірник пропонує декілька видів тестових завдань з аудіювання, письма та мовлення, які допоможуть вчителям іноземної мови успішно організувати контроль для визначення реального рівня досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою, а розроблені критерії дозволяють отримати об’єктивні та надійні показники навчальних досягнень учнів. Запропоновані приклади тестових завдань сприяють формуванню мовленнєвих умінь та оволодінню учнями іншомовним спілкуванням.

Рекомендовано вчителям іноземної мови.

Дорохова Алла Юріївна, учитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85.

Новітні підходи до викладання іноземної мови в сучасній школі (20 с.)

Науково-дослідницька робота учителя англійської мови містить теоретичний і практичний матеріал. Пропонуються новітні підходи у викладанні англійської мови. Подано розробку уроку з англійської мови у 7 класі «Подорож до міста Здоров’я».

Рекомендовано для вчителів англійської мови загальноосвітніх шкіл.

Недвига Світлана Юхимівна, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи № 123 м. Кривого Рогу.

Педагогічна скарбничка вчителя англійської мови (55 с.)

Методичний посібник містить розробку уроків з англійської мови, на яких застосовуються різноманітні форми й методи роботи з учнями 6 класу за підручником О.Карп'юка «Англійська мова», що активізують всі види мовленнєвої компетенції (читання, говоріння, письмо, аудіювання); дібрані вправи стимулюють розвиток комунікативних здібностей учнів.

Рекомендовано для вчителів англійської мови

Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови та літератури Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи №20 з поглибленим вивченням німецької мови.

Маша та Тедді вчать німецьку мову (посібник для учнів 1 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням німецької мови) (89 с.)

У досвіді представлено посібник для учнів, які починають вивчати німецьку мову. Мета посібника – навчити дітей необхідному лексичному мінімуму, який вони повинні засвоїти за перший рік навчання. Посібник являє собою добір нестандартного додаткового матеріалу з німецької мови, який сприяє інтелектуальному і творчому розвитку особистості, спрямовуючи на формування лексичної та мовленнєвої компетенції учнів. Наявність малюнків, загадок підвищує мотивацію вивчення мови. У посібнику подано лексичний матеріал для учнів 1 класів з теми: «Учень та його оточення», також надано вправи на формування навичок читання

Цінним у досвіді є можливість використання його в ігровій формі під час засвоєння нової лексики, вимови, навчання складати невеликі розповіді з теми, формування навичок читання.

Рекомендовано учням, вчителям, всім, хто починає вивчати німецьку мову.

Падалка Анастасія Григорівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

Використання інтерактивних технологій (16 с.)

В посібнику розглянуто інтерактивне навчання як система взаємодії вчителя та учня. Окреслено переваги та недоліки, типологія інтерактивних вправ, структура уроку. Наведені приклади застосування інтерактивних технологій на уроках англійської мови.

Рекомендовано для використання в практиці вчителів іноземних мов.

Скрипчук Світлана Андріївна, вчитель англійської мови Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови м. Кривого Рогу.

Stepping stones Toward Debates (15 с.)

У посібнику подано інформацію про те, як крок за кроком навчати дебатним технологіям та умінню будувати лінію аргументації, робити логічні висновки та розвивати навички зв’язного мовлення. Можна використовувати як елементи уроку.

Рекомендовано для вчителів англійської мови всіх типів шкіл, для літньої школи, факультативу.

Кабір Ірина Георгіївна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 45.

Ігри для молодших школярів на уроках англійської мови (34 с.)

У досвіді представлена методика використання ігор на уроках англійської мови на різних етапах уроку. Шість рольових ігор – зразків дають приклад організації подібних ігор на уроках в початковій школі.

Даний збірник рекомендовано вчителям англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів та майбутнім учителям.

Петрових Любов Вікторівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 51.

Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови (45 с.)

У досвіді представлено використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови для успішного оволодіння учнями різними видами мовленнєвої діяльності.

Вчителем розроблено творчі завдання, які ілюструють стратегії інтерактивних технологій. Цінним у досвіді є можливість використання його для реалізації особистісно-орієнтованого підходу в освітній діяльності.

Рекомендовано вчителям іноземної мови.

Ященко Тетяна Володимирівна, заступник директора з НВР Криворізької спеціалізованої школи №107 з поглибленим вивченням англійської мови.

Методичний посібник для вчителів англійської мови «Читання як засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови» (37 с.)

У досвіді описано методику роботи над текстом у межах комунікативного підходу. Надано приклади різноманітних видів завдань для використання на різних етапах уроку. Представлені розробки уроків читання на основі автентичних текстів з використанням елементів технології розвитку критичного мислення. Посібник розрахований на учнів рівня Pre-Intermediate.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Порядько Анна Ігорівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів № 48.

Ігрові технології як активна модель навчання (25 с.)

Досвід містить в собі теоретичну і практичну частини.

В теоретичному блоці описано історичні передумови використання гри як засобу навчання, а також класифіковано ігри за дидактичними цілями та за рівнем підготовки учнів.

У практичній частині представлено розробк4и уроків з використанням ігрових технологій.

Рекомендовано для вчителів, що викладають у 8 класах загальноосвітніх шкіл.

Вахненко Валентина Михайлівна, вчитель французької мови Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 55.

Впровадження на уроці французької мови елементів інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня (24 с.)

У досвіді досліджено проблему впровадження елементів інноваційних технологій, спрямованих на розвиток творчої особистості учня. В теоретичній частині визначено основні техніки, які являються найбільш ефективними для розвитку в дітей уміння самостійно вчитися, мислити. Запропоновано шляхи вирішення навчально – розвиваючих завдань, розкрито можливості розвитку навичок аудіювання та самореалізації з урахуванням індивідуальних особливостей. Методичні рекомендації допоможуть вчителям вибрати найбільш ефективні техніки для розвитку творчої особистості школяра.

Даний досвід рекомендовано для використання вчителями іноземної мови.

Комарова Лариса Дмитрівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116.

Інформаційний збірник комп’ютерних відео-презентацій з курсу «Країнознавство» «Focus on the English-Speaking Cities» «Віртуальна подорож – знайомство з англомовними містами».

Пропонований комплекс презентацій, створений відповідно до чинної програми вивчення країнознавства англомовних країн світу у загальних школах. Містить таємничий підбір цікавих відеоматеріалів про найбільші і найгарніші міста Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Багатоцільовий збірник комп’ютерних презентацій може використовуватися для розвитку усного і писемного мовлення, перекладу на уроках і факультативних заняттях з англійської мові.

Рекомендовано вчителям і учням середніх шкіл та безумовно, зацікавить усіх, хто вивчає англійську мову самостійно.

Комарова Лариса Дмитрівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №116.

Ігри англійською мовою (36 с.)

Збірник включає 100 дидактичних ігор з англійської мови, призначених для класної та позакласної роботи з учнями молодшого, середнього і старшого віку.

У збірнику подано лише зразки різних видів ігор. Для урізноманітнення навчальної діяльності, подання матеріалу в ігровій формі. Вчитель може творчо, за власним розумом використовувати матеріал збірника: для роботи гуртків, організації позакласних заходів і при проведенні нестандартних, цікавих уроків.

Збірник складено на основі досвіду учителя і рекомендовано вчителям англійської мови загальноосвітніх шкіл.

м. Вільногірськ

Гаркуша Ольга Петрівна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи № 3 м. Вільногірська.

Тестовий самоконтроль знань учнів з граматики на уроках англійської мови у 5-9 класах. Видочасові форми дієслів (30 с.)

Дані тести дають можливість не лише перевірити власні знання, але й, в разі потреби, зробити аналіз допущених помилок, повторити необхідні правила з граматики і завдяки цьому наступні тестові завдання виконувати грамотно.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Кабаченко Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

Методичні рекомендації щодо проведення уроків англійської мови

в 11 класі « Образотворче мистецтво» (10 с. + 1СД )

У досвіді роботи вчителя представлені методичні рекомендації та розробка уроку з англійської мови по темі «Образотворче мистецтво» в 11 класі з використанням комп’ютерної підтримки, відеоматеріалів та наочності, з залученням дітей до екскурсій по художнім музеям та виставкам, з вивченням теми на місцевому матеріалі.

Рекомендовано вчителям англійської мови та учням 11 класів.

Проша Інна Олексіївна, учитель англійської мови початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м.Вільногірська.

Особливості проведення нестандартних уроків англійської мови в початкових класах (42 с.)

У досвіді висвітлені окремі теоретичні питання щодо типології нестандартних уроків англійської мови в початкових класах, алгоритму підготовки, проведення таких уроків, технології виготовлення наочності уроків. Робота містить розробки конспектів уроків англійської мови в 2 класі (букварний період).

Матеріал досвіду буде цікавий вчителям англійської мови початкових класів, батькам.

м.Жовті Води

Помпік Любов Петрівна, учитель англійської мови комунального закладу освіти Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов м. Жовті Води.

Застосування методики проектного навчання як фактора сприяння мотивації до навчання та розвитку творчих здібностей учнів на уроках англійської мови (65 с.)

Зроблено опис типології проектів, які використовуються при вивченні англійської мови для формування мовних навичок та розвитку мовних вмінь, основних етапів роботи над проектом, послідовне виконання яких забезпечує успішність його кінцевого результату, контролю за діяльністю учнів та її оцінювання. Додаються зразки бланків для само- та взаємоконтролю, звітних листів, анкет, щоденників для використання у роботі над проектом, плани конспектів уроків та проектні роботи учнів.

м. Марганець

Гайдамака Галина Петрівна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи № 10 м. Марганця.

Розвиток навичок комунікативного мовлення на уроках англійської мови (54 с.)

У досвіді представлено роботу над виробленням навичок комунікативного мислення в умовах профільного навчання. Типовими формами в роботі є заповнення інформаційних прогалин, вирішення проблем, рольові ігри, створення презентацій тощо. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності створюється за допомогою застосування технологій інтерактивного навчання. Атмосфера колективного спілкування організована на основі комунікативних ситуацій. Рекомендовано учителям англійської мови.

м.Нікополь

Агєєнко Людмила Михайлівна, вчитель англійської та французької мови комунального закладу “Нікопольська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23” м. Нікополя.

Ситуативне забезпечення навчально – мовленнєвої діяльності учнів. Переваги інтерактивних ігор та технологій (46 с.)

У досвіді показано навчання писемної мови та набуття міцних практичних навичок в розмовній мові з використанням афоризмів, виразів, які розвивають чуття мови. Розробки містять комплекс інтерактивних ігор з вивчення чи повторення граматики англійської мови. Стануть у нагоді вчителю приклади використання проектної технології у навчанні англійської мови.

Рекомендовано для вчителів іноземної мови загальноосвітніх закладів

Андрощук Гражина Мечиславівнаівна, учитель польської мови комунального навчального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”, м. Нікополя.

Різноманітність форм урочної і позакласної роботи у формування мотивації учнів до вивчення польської мови (135 с.)

У досвіді представлено методи й форми роботи, які формують, підтримують за збільшують мотивацію учнів до вивчення польської мови. Детально розроблені уроки і позакласні заходи, які спрямовані на ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу.

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх закладів

Галковська Раїса Миколаївна, учитель англійської мови комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3”, м. Нікополя.

Let”s celebrаte together (42 с.)

Збірка містить основні теоретичні відомості з методики позакласної роботи з англійської мови в початковій школі та практичні матеріали до найулюбленіших свят дітей. Матеріали можуть бути використані вчителями англійської мови в початкових класах для створення власних сценаріїв позакласних заходів.

Рекомендовано для вчителів англійської мови

Шкода Любов Петрівна, учитель англійської мови комунального загальноосвітнього навчального закладу “Гімназії №15” м. Нікополя.

Розвиток комунікативних здібностей учнів засобами інтерактивного навчання (15 с.)

У досвіді представлено методичні рекомендації вчителям англійської мови та впровадження інноваційних технологій на практиці.

Розробка нетрадиційного уроку з використанням комп’ютерних програм націлена на організацію моделювання певної життєвої ситуації та використання рольової гри. Підбір дидактичного матеріалу до позакласного заходу – інтелектуальної гри «Найрозумніший» для 9-11 класів містить варіанти запитань з різноманітних галузей знань за категоріями: історія, спорт, наука, географія, англомовні країни, кіно, театр, музика.

Цінною є можливість впроваджувати у навчально – виховний процес інтерактивне навчання, розвивати комунікативні здібності учнів.

Рекомендовано для вчителів англійської мови.

м. Новомосковськ

Ямкова Валентина Віталіївна, учитель англійської мови СЗШ № 1 м. Новомосковська.

Комунікативна спрямованість уроків англійської мови в початковій школі (22 с.)

У досвіді представлено добірку методичних матеріалів з англійської мови щодо впровадження сучасних комунікативних методик, спрямованих на особистіснийрозвиток учнів, з використанням альтернативних підручників «NEW LET’S LEARNENGLISH», «FRIENDS».

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Саділова Надія Олександрівна, вчитель англійської мови СЗШ № 15 м. Новомосковська.

Розвиток комунікативних навичок з використанням інтерактивних технологій на уроках англійської мови (10 с.)

Представлені розробки уроків з іноземної мови з використанням пісень, ігор, проектів сприяють активізації мовленнєвої діяльності школярів, досягненню високої результативності занять. З їх допомогою легко змінювати хід уроку, фізичну напругу, підвищувати емоційний стан.

Погляд на одне і те ж саме явище з різних боків розвиває в учнях уміння виявляти та порівнювати явища та факти, аналізувати й узагальнювати їх, робити правильні висновки тощо.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

м. Орджонікідзе

Кєніг Юлія Вікторівна, вчитель англійської мови комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5 м. Орджонікідзе».

Формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови засобами новітніх технологій (82 с.)

Вчителька англійської мови у своїй роботі подає опис досвіду використання новітніх технологій на уроках англійської мови з метою розвитку комунікативної компетенції учнів.

Матеріали досвіду включають розробки нестандартних уроків, методичні розробки різних тем, тести, розроблені вчителькою для перевірки знань учнів, приклади учнівських робіт, картки для індивідуальної роботи учнів. Методично правильне застосування новітніх технологій на уроках дає можливість спонукати учнів до творчості, формувати зацікавленість під час вивчення англійської мови, забезпечити розвиток комунікативної компетентності.

Матеріали досвіду можуть бути використані у роботі вчителями англійської мови, які ведуть пошук творчого підходу до організації процесу навчання.

Притула Оксана Олександрівна, учитель англійської мови комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м.Орджонікідзе».

Використання інтерактивних методик та сучасних технологій навчання для створення ситуації успіху з метою розвитку соціокультурної та комунікативної компетентностей учнів (10 с.)

У досвіді представлено комплекс використання різноманітних інтерактивних методик, прийомів та форм роботи на уроках англійської мови для створення ситуації успіху з урахуванням реального рівня мовної та мовленнєвої підготовки учнів різних класів, творчі проекти учнів.

Цінним у досвіді є можливість його використання на різних етапах засвоєння мовних та граматичних понять, а також і у ході повторення

Ремешевська Олена Степанівна, вчитель англійської мови комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5м. Орджонікідзе».

Метод проектів, як один із сучасних і ефективних методів навчання іноземної мови в школі (39 с.)

Учителька англійської мови подає опис досвіду з використанням методів проектів. Матеріали містять не лише теоретичний матеріал, а й розробки уроків, презентації. Представлено уроки за темою «Моя майбутня професія. Вибір професії». Уроки пов’язані з введенням та активізацією лексичних одиниць, останній урок – підсумковий урок даної теми.

Робота може бути використана вчителями англійської мови, які працюють у 9,11-их класах.

м. Павлоград

Букрєєва Олена Олександрівна, учитель французької мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Павлограда.

Пошук раціональних педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості та їх використання на уроках французької мови (48 с.)

В даному досвіді роботи містяться теоретичні та практичні матеріали застосування новітніх технологій на уроках французької мови. Серед представлених матеріалів є зразки календарного і поурочного планування, опорні конспекти з пояснювальною запискою, сценарії позакласних заходів, доповіді на педрадах та методоб’єнаннях, зразки творчих завдань, проектів та презентацій.

Цінним у досвіді є можливість використання його для формування особистості учня, виявлення та розвитку творчих здібностей дитини. Рекомендовано учителям французької мови.

Климов Євгеній Васильович, учитель французької та англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Павлограда.

Використання ігрових та розвиваючих технологій на уроках французької мови в початковій школі (67 с.)

Даний досвід розкриває особливості навчання іноземній мові дітей молодшого шкільного віку з використанням гри. Учитель вважає, що гра сприяє виконанню важливих методичних завдань: створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування, забезпеченню необхідності багаторазового повторення мовного матеріалу, тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанта, що є підготовкою до ситуації спонтанності мови взагалі.

Цінним у досвіді є можливість використання його на різних етапах уроку, при проведенні різноманітних видів роботи. Рекомендовано учителям іноземної мови.

Орєхова Наталія Миколаївна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Павлограда.

Використання методу проектів на уроках англійської мови як основного виду пізнавальної діяльності школярів (200 с.)

У досвіді широко представлені матеріали з впровадження на уроках англійської мови проектної методики. Вчитель доводить, що проектування дає змогу досягати підвищення рівня комунікабельності, тобто розширення кола конструктивного і цілеспрямованого спілкування. У досвіді представлені учнівські проекти, які сприяють активізації мислення учнів, створенню інтелектуальної атмосфери, духу співтворчості. Уроки, що підтверджують і розкривають досвід роботи, різноманітні за формою, насичені пошуковими елементами, проблемними питаннями.

Узагальнений досвід рекомендується вчителям англійської мови.

м.Синельникове

Помазан Тетяна Леонідівна, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м.Синельникового.

Тиждень англійської мови (20 с.)

У досвіді представлено комплекс заходів проведення тижня англійської мови у школі, який включає: “Poetry is a Great Power”(2-4кл.) – конкурс поетичних творів; “Spring Party”(5-7кл.) – тематичну виставу; “The Best Project - World around us”(8-11кл.) – захист проектів; “Spring is the beginning of life”(2-11кл.) – конкурс тематичних газет. Заходи розраховані на участь школярів різних вікових категорій від учнів початкової школи до старшокласників, виявлення та розвиток їх творчих здібностей.

Цінність досвіду у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Удовенко Наталія В’ячеславівна, вчитель англійської мови загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення англійської мови (25 с.)

Провідна ідея досвіду – використання інтерактивних методів навчання, зміцнення міжпредметних зв’язків (з історією, географією, образотворчим мистецтвом та музикою) на уроках та в позакласній роботі з англійської мови. Посібник вміщує розробки нетрадиційних уроків, позакласних заходів та рекомендації щодо проведення тижня іноземних мов у школі з початкових класів і до старшої школи.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

м.Тернівка

Левицька Лариса Іллівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 4 м. Тернівки.

Розвиток мовної комунікативної компетенції на уроках англійської мови (40 с.)

Досвід включає теоретичну частину, методичні, дидактичні посібники, описи деяких прикладів роботи, розкриває методику нових технологій, які використовує вчитель, чим сприяє розвитку мовної комунікативної компетенції учнів.

Цей досвід може використовуватися, як теоретичний методичний посібник вчителями англійської мови, які тільки починають свою педагогічну діяльність.

Мамонова Ірина Петрівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Тернівки.

Розвиток життєвих компетенцій через використання автентичного мовного матеріалу (12 с.)

У досвіді представлено розташований за темами автентичний мовний матеріал, який рекомендований вчителям англійської мови для використання на уроках та в позакласній роботі. Запропоновані теми «Подорож», «У місті», «Охорона здоров’я», «Товари», «Свята» відповідають чинним програмам.

Досвід цінний тим, що його можна використовувати на усіх рівнях диференціації; є можливість використання його як на етапі первісного осмислення, так і у ході повторення та корекційної роботи.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Васильківський район

Базилевська Валентина Митрофанівна, учитель англійської мови Павлівської СЗШ Васильківського району.

Застосування засобів інтерактивного спілкування та проектних технологій в системі викладання іноземної мови (57 с.)

Навчання учнів з використанням запропонованих методів та технологій формує у школярів здатність користуватися мовою як засобом спілкування, творчо мислити, передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин.

Цінним у досвіді є можливість використання мовного портфоліо, що допомагає учню самостійно визначити мету і завдання навчання, вибрати шляхи і стратегії навчання, сприяє розвитку мотивації й автономії в оволодінні мовою.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Мась Людмила Петрівна, вчителька німецької мови Зеленогайської СЗШ Васильківського району.

Розвиток комунікативних умінь і навичок учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання (47 с.)

В основу досвіду покладено реалізацію сучасної концепції викладання іноземної мови. Застосування інтерактивних технологій продиктована вимогами до сучасного уроку, який має бути нестандартним, нешаблонним побудованим на співпраці учителя і учня, таким що сприяє формуванню активної, толерантної особистості.

Цінним у досвіді є можливість використання інтерактивних технологій (Мозковий штурм. Мікрофон. Акваріум та ін.),які спонукають учнів розвивати уяву та творчість, дають можливість визначити власну позицію.

Вчителі мають можливість використовувати інтерактивні технології на будь яких етапах вивчення німецької мови.

Верхньодніпровськимй район

Азімов Олександр Вікторович, вчитель англійської мови Верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи №1.

Англійська мова. Короткий довідник з ділового листування (11 с.)

Пропонований довідник є основою для навч