Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В современных условиях осуществление межпредметных связей – это один из основных резервов совершенствования обучения и воспитания школьников. С учето...полностью>>
'Диплом'
Социально-педагогическая помощь молодой семье. Социально-педагогические аспекты православия и возможности их использования в деятельности социального...полностью>>
'Рассказ'
Неделя 1: Джек Лондон «Северные рассказы», «Мартин Иден», «Морской волк», «Белый клык», «Зов предков», «Лунная долина». Ницшеанская философия (право ...полностью>>
'Реферат'
1 РАЗРАБОТАНЫ Главным управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации, Государственным предприятием — Центром методологии нормир...полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендовано вчителям початкових класів, вчителям-мовникам.

Нєвєрова Ірина Олександрівна, учитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75.

Диференційний підхід до навчання учнів початкових класів (45 с.)

У досвіді розкриті шляхи здійснення диференційного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які спрямовані не тільки на реабілітацію відстаючих у навчанні, а і на стимулювання їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Представлені різні прийоми організації навчальної діяльності: за ступенем складності, за ступенем самостійності, за обсягом. Цінним у досвіді є можливість використання завдань, вправ на всіх етапах засвоєння знань, вмінь: пояснення, закріплення, перевірка навчального матеріалу, виконання домашнього завдання.

Рекомендовано для впровадження вчителям початкових класів.

Петканич Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Особливості групової форми організації навчання у початковій школі (23 c.)

У досвіді роботи представлені види групової форми організації навчання молодших школярів, ігри, які направлені на розширення словникового запасу, тематичні ігри з літерами та словами, та розробки двох уроків з російської мови в третьому класі, складені в нетрадиційній формі. Робота корисна для вчителів початкових класів.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Посна Галина Яківна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

Цікаві математичні завдання для розвитку логічного мислення учнів початкових класів (15 с.)

У досвіді роботи багато різноманітних завдань на розвиток логічного мислення, які навчать учнів початкових класів аналізувати, порівнювати, узагальнювати, виділяти головне, відкидати зайве. Є завдання, що активізують творче мислення, розвивають уяву дитини.

Досвід пропонується вчителям початкових класів.

Будяк Світлана Павлівна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 м.Кривого Рогу.

Інтенсивне підвищення грамотності письма з російської мови (78 с.)

Робота з цим посібником буде корисна всім, а особливо тим, хто має проблеми в знаннях з російської мови. Завдання підібрані так, щоб учень шляхом постійних, регулярних і однотипних вправ міг швидко засвоїти і закріпити правила написання окремих слів. При вивченні споріднених мов в початкових класах зіставлення пов'язане з роботою по культурі російської і української мови.

Запропоновані завдання показують спорідненість російської і української мови, сприяють виробленню навичок та умінь вільного переходу з однієї мови на іншу; збагачують знання учнів про російську та українську мови.

Желязкова Лариса Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Методичний посібник для перевірки знань з основних предметів для учнів 2 класу (68 с.)

Посібник включає контрольні роботи з навчальних предметів «Математика», «Русский язык», «Чтение», «Я і України», «Основи здоров’я», розраховані на перевірку знань, умінь і навичок учнів 2 класу. Перевірка здійснюється через різні види завдань, що дозволяє якісно перевірити та одержати узагальнену інформацію про засвоєння фактичного матеріалу.

Збірник складений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України.

На допомогу вчителю подані методичні рекомендації до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, а також схеми роботи над помилками.

Призначений для вчителів та студентів педагогічних вузів, для батьків, для всіх, хто бажає швидко перевірити знання дітей з основних розділів шкільного курсу.

Мельник Таїсія Олексіївна, вихователь навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Засоби розширення соціального досвіду дитини в умовах освітнього закладу (22 с.)

Практичний посібник пропонує серію тематичних занять, направлених на формування соціальної компетентності сучасної дитини. В основу покладено спектр заходів навчального, розвиваючого та виховуючого напрямків.

У центрі уваги – збалансованість в дитини таких соціальних тенденцій, як прагнення до самореалізації, саморозвиток, самозбереження, самодопомога – а саме вміння чинити опір шкідливому, небезпечному; підтримувати себе у складній ситуації. Серед пріоритетів - навчити дитину орієнтуватись в житті, виділяючи головне і другорядне, морально – ціннісне й негідне; брати до уваги особливості життєвих ситуацій, виявляти гнучкість, адаптуватись до оточення, впливаючи на нього з позицій моральності. Рекомендовано вихователям ГПД.

Мельничук Лілія Петрівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

Пріоритетні принципи трудового навчання (44 с.)

У досвіді визначені пріоритетні принципи трудового навчання в початковій школі, продемонстровані варіанти використання різних методів і прийомів навчання з цього предмету. Методичний збірник містить модифікований діагностичний опитувальник у сферах трудової діяльності людини (природа, інші люди, техніка, інформаційні знаки, художні образи); зібрано ребуси, кросворди, загадки, прислів’я, які можуть використовуватися на уроках, в позаурочний час. Вчитель пропонує цікаві форми як індивідуальної, так і колективної перевірки рівня засвоєння знань учнями, пропонує варіанти роботи по збагаченню словникового запасу дітей, надає рекомендації з розвитку спостережливості, уважності, вміння узагальнювати.

Павлиш Любов Миколаївна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Практична діяльність – технологія співпраці вчителя та учнів (40 с.)

У досвіді представлено аспекти проектної технології в авторській інтерпретації. В центрі уваги – співпраця вчителя та учнів початкових класів на різних етапах роботи.

Цінним в досвіді є те, що поряд з теоретичним матеріалом зібраний практичний додаток, який забезпечує взаємодію учасників педагогічного процесу в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня, студентам педагогічних вузів.

Сидоренко Наталя Георгіївна, вчитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 м. Кривого Рогу.

Творчий розвиток молодших школярів на уроках російського читання (39 с.)

Літературна творчість молодших школярів виступає, як ефективний засіб розвитку їхніх творчих здібностей. Підготовчим етапом формування літературної творчості в початковій школі повинні стати уроки читання та позакласного читання. Саме на уроках читання приділяється особлива увага роботі над словом і словосполученням, образним висловом, точністю й доречністю їх вживання. В посібнику можна знайти відповідь на питання, як проводити бесіду, аналізуючи твори різних жанрів.

Токарєва Марина Павлівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 м. Кривого Рогу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках курсу «Я і Україна. Природознавство (3 клас)» (36 с.)

У даному посібнику розглянуто питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу І ступеня на уроках природничого циклу.

Поряд з теоретичним матеріалом пропонуються розробки уроків з курсу «Я і Україна. Природознавство» (3 клас), які супроводжуються мультимедійними презентаціями, дослідами, тестами та додатковим пізнавально-ілюстративним матеріалом.

Посібник адресований вчителям початкових класів та природничих наук загальноосвітніх навчальних закладів, заступникам директорів з навчально-виховної роботи.

Тронза Наталія Олександрівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 м. Кривого Рогу.

Використання інтерактивних методів на уроках початкової школи (71 с.)

Посібник містить перелік рекомендованих до впровадження інтерактивних методів на уроках української мови у початкових класах; описана структура і методика проведення інтерактивних уроків; наведені конспекти власних уроків, на яких застосовувались інтерактивні методи. Посібник рекомендовано вчителям початкових класів.

Фролова Надія Олексіївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 м. Кривого Рогу.

Розвиток комунікативних здібностей шляхом впровадження театрального мистецтва (20 с.)

У досвіді розкрито педагогічні можливості творчого вчителя знаходити шляхи, що сприяють підвищенню результативності навчального процесу в початковій школі, представлені форми і методи навчання, що зменшують навантаження на органи зору, статичного напруження кістково-м’язової системи, а також сприяють можливостям дітей щодо самореалізації та задоволення життєво необхідної потреби в русі і, що дуже позитивно, досягається значна економія часу.

Рекомендовано вчителям початкових класів та вихователям груп подовженого дня.

Хоменко Людмила Михайлівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Кривого Рогу.

Розвиток логічного мислення на уроках і в позаурочний час. Цікаві задачі (30 с.)

Посібник містить вправи і задачі з математики для початкової школи, що сприяють поглибленню та закріпленню найважливіших програмних питань. Його можна використовувати для здійснення диференційованого підходу як на уроках та в позаурочний час.

Збірник рекомендовано для вчителів початкових класів, батьків, вихователів груп подовженого дня та учнів початкових класів.

Царьова Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 93 м. Кривого Рогу.

Формування логічного мислення як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів (43 с.)

У досвіді представлено теоретичні основи інтелектуального розвитку молодших школярів, розкрито актуальні проблеми формування логічного мислення учнів. Вчитель розробив і обґрунтував основні шляхи і методи формування логічного мислення школярів засобами конструктивної взаємодії між учителем і учнями. Пропонує способи реалізації ключових завдань курсу «Логіка» у системі початкової освіти. В посібнику подано фрагменти уроків з елементами логіки, види і способи розв’язання задач з логічним навантаженням. Досвід адресований вчителям початкової школи.

Чаговець Тетяна Петрівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Кривого Рогу.

Особистісно орієнтований підхід у корекційній роботі з учнями з порушенням психічного розвитку на уроках української мови (34 с.)

В роботі розкрито ефективні методи, прийоми особистісно орієнтованого навчання на основі диференційованого підходу, інтерактивних вправ, групової роботи, індивідуалізації завдань та комп’ютерної технології. В збірці представлено індивідуальні картки, опорні таблиці, схеми, цікаві завдання та ігри.

Даний посібник адресований вчителям, молодим спеціалістам, які працюють у класі інтенсивної педагогічної корекції.

Шляхова Любов Іванівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111, м. Кривого Рогу.

Впровадження малих фольклорних жанрів на уроках української мови в початкових класах (50 с.)

Збірка розкриває теоретичні основи формування мовленнєвої компетентності учнів молодших класів. Показана важлива роль впровадження малих фольклорних жанрів у мовленнєво-мовному спрямуванні уроку української мови. Практичні вправи, складені на матеріалі прислів’їв, приказок та загадок, підібрані відповідно до психолого-педагогічних вимог з урахуванням вікових особливостей учнів. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям ГПД, батькам.

Яновська Валентина Вікторівна, вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Кривого Рогу.

Збагачення мовлення учнів під час читання художніх творів (160 с.)

Провідна ідея роботи вчителя – навчити учнів не просто розширювати, збагачувати словниковий запас, але й розвивати уміння користуватися образними можливостями слова для точної передачі думки.

Досвід має велике практичне значення. Вчителем розроблена система уроків з використанням інтерактивних технологій.

Досвід зацікавить вчителів початкових класів.

Дяченко Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

Використання ігрових технологій на уроках початкових класів (68 с.)

Методичний посібник містить розробки уроків з предметів початкових класів з використанням ігрових технологій. Посібник може бути рекомендований студентам педагогічних вузів (спеціальність «Початкова освіта»), вчителям початкових класів.

Лісова Аліса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130

Хочеш бути здоровим – будь! Методичний посібник з курсу «Основи здоров’я» (41 с.)

Методичний посібник містить комплекс вправ, тести, методичні поради та рекомендації для вчителів, які працюють в початкових класах з предмету «Основи здоров’я».

Птах Лариса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради

Розвиток мовлення учнів (26 с.)

Робота вчителя допомагає ефективно розв’язати проблему мовленнєвої активності учнів. Зокрема, автор систематизувала та охарактеризувала види робіт з розвитку мовлення першокласників. Рекомендовано вчителямпочаткової школи.

Птах Лариса Олексіївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Елементи екологічного виховання у початковій школі (38 с.)

Розв’язування екологічних вправ, задач, ситуацій – додаткові прийоми для екологічного виховання і освіти, закріплення моральних якостей, навичок культури особистої поведінки в природі. Сюжети кожної вправи закінчуються цільовими питаннями, які пропонуються дітям з метою формування в них вміння знаходити аргументи для правильних відповідей. Завдання відображають не тільки позитивні, але і негативні прояви відношення до природи, найбільш типові недоліки, з якими потрібно боротися.

Потапенко Ірина Михайлівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Інтерактивні форми роботи з батьками (34 с.)

Розроблена автором виховна система роботи з класом покликана вирішити питання формування вмінь спілкуватися у ланцюжку «вчитель – клас – батьки» для забезпечення гармонії між школою і родиною і у їх навчально-виховній взаємодії. Робота містить багато практичних доробок, використання яких дасть змогу згуртувати батьківський колектив.

Рябушкіна Оксана Валеріївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Криворізької міської ради.

Формування конструктивних дій в молодших школярів на уроках трудового навчання в умовах спеціально організованого навчання (42 с.)

Розвиток творчої активності учнів з використанням можливостей художнього конструювання. Автор показує роль елементів народної творчості в формуванні трудових вмінь і навичок учнів. В роботі пропонуються розробки уроків з теми «Українська народна вишивка». Багато уваги приділено забезпеченню емоційного контакту внутрішнього світу дитини з виробами майстрів.

Сєргєєва Валентина Олександрівна учитель початкових класів КНТМЛ № 81.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком (5 с.)

У досвіді представлено розробку уроку-тренінгу з математики. Матеріал має тематичний підбір про різні види роботи на уроці: індивідуальну, колективну, групову, роботу в парах.

Цінним у досвіді є використання інноваційних технологій на уроці в 1 класі.

Рекомендовано вчителям 1 класів.

Сєргєєва Валентина Олександрівна учитель початкових класів КНТМЛ №81.

Виховний захід у 1 класі. Сценарій свята «На ярмарок прошу» (6 с.)

У досвіді представлено сценарій осіннього ярмарку.

Цінним у досвіді є проведення виховних заходів, що сприяє залученню дітей шестирічного віку до участі в житті колективу, розвиток артистичності, виховання інтересу до українських традицій.

Рекомендовано вчителям та вихователям 1 класів.

Андрусенко Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85.

Використання творчих вправ на уроках в початкових класах (41 с.)

У посібнику представлено досвід роботи з теми «Використання творчих вправ на уроках математики». Розробки уроків, вміщені в посібнику, допоможуть учителям розвивати творчі здібності учнів початкових класів, атворчі завдання, вправи можна використати на уроках.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Буян Тамара Григорівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Скажи своє слово про Україну (47 с.)

Автор пропонує творчі роботи до проекту «Скажи своє слово про Україну», створення яких залучає учнів до духовної та історичної спадщини минулих поколінь, допомагає у вихованні патріотичних почуттів. Запропоновані роботи сприяють усвідомленню себе як частини великого українського народу, спонукають до дослідницької та пошукової діяльності.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Васянович Галина Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Динамічне читання (68 с.)

Як навчити дітей швидкому читанню та підвищити загальну культуру читача познайомить даний досвід. В ігри та вправи, направлені на формування навичок читання, вплітаються інші задачі: тренування уваги, пам’яті, розвиток мислення, мови, збагачення словникового запасу, виховання цікавості до інтелектуальних занять.

Рекомендовано вчителям, батькам.

Гусєва Любов Анатоліївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85.

Інтерактивні методи навчання на уроках у початкових класах (42 с.)

У посібнику представлено досвід з теми: «Інтерактивні методи навчання на уроках в початкових класах». Автор доводить, що завдяки цим методам значно зростає ефективність уроків, забезпечується позитивна атмосфера в колективі, учні мають можливість вільно висловити свою думку і вислухати товариша, у дітей виникає бажання вчитися.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Кіріченко Наталія Іванівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85.

Розвиток пізнавального інтересу за допомогою гри в початкових класах (51 с.)

Автор ділиться досвідом роботи з теми: «Розвиток пізнавального інтересу за допомогою гри в початкових класах».

у посібнику представлено дидактичні ігри, творчі вправи, ребуси, цікавий матеріал, який можна використати на уроках в початковій школі. Розробки уроків допоможуть вчителям зробити уроки цікавими, розвивати в учнів інтерес до вивчення навчальних предметів.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Кондратова Світлана Василівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8.

Використання елементів інтерактивних та здоров'язберігаючих технологій в розвитку творчої особистості молодшого школяра (80 с.)

У роботі розкриваються можливості використання елементів інтерактивних та здоров'язберігаючих технологій під час уроків та в позаурочний час. Наведено приклади використання елементів арт-терапії, як однієї з галузей здоров'язберігаючих технологій. Подано рекомендації для проведення фізкультхвилинок на різних уроках та для різних груп м'язів. Робота містить плани-конспекти уроків та виховних заходів, а також виступи на методичних об'єднаннях, педрадах та конференціях.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Литвин Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави (105 с.)

Посібник містить практичні рекомендації з виховання патріотичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку. До посібника включені розробки різних заходів з власного досвіду вчителя. Надані методичні «підказки» з їх підготовки та проведення. Представлені творчі роботи дітей, виконані під керівництвом вчителя.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Литвин Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8.

Залучення дітей до розв’язання особистісних та суспільно значущих життєвих проблем (87 с.)

Посібник містить практичні рекомендації з досвіду роботи вчителя щодо організації класного колективу: від визначення кожною дитиною власного статусу в соціальній групі до перших кроків самоврядування.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Онойко Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи «Школа Ор-Авнер» з поглибленим вивченням івриту та англійської мови м. Кривого Рогу.

Збірник задач з математики для 1 класу (26 с.)

Мета створення збірника – допомогти вчителям у доборі вправ для закріплення і повторення матеріалу. У збірник увійшли задачі, що розвивають уяву дитини. Задачі екологічного змісту доповнюють систему підручників, це дозволяє вчителю зробити уроки цікавими та пізнавальними.

Посібник може бути використаний на уроках математики для пояснення і закріплення вивченого матеріалу, а також для організації самостійної роботи вдома.

Рекомендовано вчителям початкових класів, студентам.

Прохорчук Наталія Вікторівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Група продовженого дня (42 с.)

Посібник містить рекомендації по організації режиму ГПД, плануванню роботи вихователя, співпраці вчителя початкових класів та вихователя з батьками; розробки проведення дидактичних ігор під час самопідготовки, сценарії виховних заходів.

Рекомендовано для вихователів ГПД.

Рожанська Лариса Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29.

Незвичайні «веселі» вправи зі словами і текстами (20 с.)

У посібнику відображено сучасні тенденції впливу на інтелектуальні здібності дитини, спрямовані на удосконалення вміння сруктурувати і відтворювати текст, аналізувати його. Дібрані вправи передбачають мотиваційний і розвивальний вплив на мовлення, мислення і почуття людей.

Рекомендовано для використання на уроках читання.

Сімон Валерія Павлівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.

Використання інтерактивних технологій, в тому числі інформаційних, як засіб формування інноваційної особистості (23 с.)

Посібник покликаний допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методів роботи, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості і їхні інтереси.

У роботі використано інтерактивні технології, що дозволяють розкрити учнів, їх потенціал, та метод проектів, який дозволяє дитині глибше вивчити питання, які її цікавлять.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Слюсаренко Людмила Володимирівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №123.

Інтерактивні методики навчання (45 с.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма співбесіди для студентів спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

  Документ
  Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю.
 5. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,

Другие похожие документы..