Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2006 р.). – Відп. Ред. О.В. Кирич...полностью>>
'Документ'
Целью курса является уяснение специфики декоративно-прикладного искусства, состоящей в одновременной причастности к практическим, функционально-конст...полностью>>
'Документ'
В статті описано процес взаємодії між людьми у вигляді спілкування, досліджено форми, функції та засоби спілкування. Проаналізовано психологічну стру...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится «26» октября 2011 г. в часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.190.04 при Петрозаводском государственном университете (1859...полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Матеріали досвіду розкривають проблему використання ігор на піску, як одну із форм природної діяльності дитини.

Створення картин з піску, придумування різних історій дозволяє малюкам передавати свій життєвий досвід і знання, відкривати разом з дорослими закони довкілля.

Пропонуються дидактичні ігри та вправи, які можна провести в піску з дітьми, а також конспекти занять. Заслуговує на увагу матеріали консультацій для батьків.

Мороз Ірина Володимирівна, вихователь ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Ми з вами, ви з нами й всі ми – разом (73 с.)

Пропонуються цікаві форми роботи, які допоможуть залучити батьків до участі в житті дитячого колективу, будуть спонукати їх до підвищення своєї педагогічної культури, допоможуть відчути себе активними учасниками навчально-виховного процесу дитячого садка.

Автор ділиться досвідом роботи з батьками через такі форми спільної діяльності з батьківською громадськістю як семінари-практикуми „батьківські посиденьки”, „день відкритих дверей” тощо.

Криворізький район

Карачун Людмила Петрівна, вихователь Новопільського дошкільного навчального закладу «Снігуронька» Криворізького району.

Збереження фізичного здоров’я дошкільників через використання нестандартних методик (44 с.)

Даний досвід пропонує матеріал по формуванню здорового способу життя вихованців, систему рухових умінь і навичок, нестандартні методики з фізичного розвитку дітей дошкільного віку: у-шу, бебі-йога, хат-ха йога, кунг- фу, мімічні та пантомімічні рухи, оздоровчі комплекси з елементами психогімнастики, вправи системи ігрового стрейтчингу, асану, дихальної гімнастики, вправи-мудри, пластик-шоу, ритмічної гімнастики.

Досвід допоможе вихователям вирішити проблеми фізичного виховання в єдності фізичного, духовного, соціального і психічного благополуччя особистості.

Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Паливода Тетяна Михайлівна, вихователь Лозуватської школи – саду Криворізького району.

Проектна культура вихователя (14 с.)

Даний матеріал презентує психолого – педагогічний проект «Проектна культура вихователя». Кінцевим результатом роботи над проектом є практико -методичний посібник «Планую за програмою «Я у світі» (старший вік дітей). У ньому автор подає оригінальну блочно – тематичну технологію побудови тематичного, перспективного планів на рік за 9-ма тематичними циклами, сферами життєдіяльності, лініями розвитку та дві форми календарного плану. Вона базується на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей, системної послідовності, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Вихователь подає також алгоритми, схему – порадник по організації буття дошкільника.

Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Рибак Любов Іванівна, завідуюча Новопільським дошкільним навчальним закладом «Снігуронька» Криворізького району.

Організація розвивального середовища як умова розвитку життєвої компетентності дітей дошкільного віку (60 с.)

В колективному досвіді вихователів дошкільного закладу розкрита система роботи по створенню розвивального середовища, яке дає можливість успішному переходу до роботи по Базовій програмі «Я у світі», сприяє формуванню життєвої компетентності дітей, творчої активності, креативному мисленню.

Досвід включає теоретичне, обслуговування та практичний матеріал по створенню розвивального середовища в дошкільних закладах.

Рекомендовано керівникам та вихователям дошкільних закладів.

Магдалинівський район

Кабанець Олена Олексіївна, вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка».

Забезпечення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасному дошкільному закладі (35 с.)

У досвіді розкрита система зміцнення здоров’я дітей, яка передбачає різноманітні форми та методи загартування організму дитини. Зібрано теоретичний та практичний матеріал з даної теми.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Черниш Валентина Вікторівна, вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №2 «Веселка».

Громадянське виховання в дитячому садку (25 с.)

Підбір матеріалів спрямований на формування особистості громадянина України, якому притаманні громадська культура, усвідомлення цінності свобод, прав людини та виконання ним своїх обов’язків, відповідальність, готовність до активної участі у громадському житті.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів та батькам дошкільнят.

Нікопольський район

Жулай Наталя Олексіївна, завідувачка Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Вінник Світлана Володимирівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Курдуп Лариса Іванівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Цимбал Інна Олександрівна, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району.

Дитячий садок успіху. Досвід роботи по формуванню життєвих компетентностей дошкільника (116 с.)

Запропонований матеріал є досвідом творчого колективу по створенню системи роботи для формування гармонійної особистості дошкільника з використанням інноваційних педагогічних технологій.

Представлено багато нетрадиційних занять, свят, рекомендацій по створенню розумових карток Т. Бьюзена, порад для батьків. Рекомендовано для вихователів та вихователів-методистів дошкільних закладів.

Юркович Тамара Вікторівна, методист з питань дошкільної освіти відділу освіти Нікопольського району.

Використання інтерактивних форм роботи в процесі формування інноваційної культури педагогів дошкільних закладів (21 с.)

Робота містить теоретичний і практичний матеріал, який допоможе виявити рівень сформованості педагогічної рефлексії, керівникам дошкільних закладів створити сприятливі умови для самореалізації педагогічних кадрів, активізувати їх на творчий пошук найоптимальніших засобів та прийомів роботи з дітьми.

Павлоградський район

Бричко Наталія Анатоліївна, вихователь Межиріцького дошкільного навчального закладу №2 Павлоградського району.

Реалізація освітнього змісту сфери «Природа», Базового компонента дошкільної освіти через сучасну організацію роботи з старшими дошкільниками (40 с.)

Матеріал містить доробки інтелектуальних ігор, словесно-логічних завдань, екологічних задач, планування гурткової роботи та тижня природи, моделювання сюжету казок, складання оповідань за картинками. Подана система роботи з дітьми, допоможе педагогам дошкільних закладів розширити компетентність дітей стосовно природи.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Чижик Валентина Михайлівна, вихователь Межиріцького дошкільного навчального закладу №1 Павлоградського району.

Формування екологічної культури дошкільників (30 с.)

Мета даного посібника – допомогти педагогам дошкільних закладів у створенні предметного екологічного середовища, удосконаленні та урізноманітненні форм, методів роботи з дітьми у відповідальності з вимогами Базового компонента дошкільної освіти.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів.

Таран Олена Геннадіївна, вихователь Булахівського дошкільного навчального закладу Павлоградського району.

Розвиток національного виховання дітей різновікової групи (22 с.)

Автором подано методику проведення занять, ігор щодо національного виховання дітей в різновіковій групі. Вміщено дидактичний матеріал, конспекти інтегрованих занять, орієнтоване планування роботи з національного виховання дітей різновікової групи.

Рекомендовано вихователям різновікової групи

Зінчук Тетяна Григорівна, вихователь Богданівського дошкільного навчального закладу Павлоградського району.

Соціалізація дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу (21 с.)

У даній збірці подано розробки занять ігор, вправ з дітьми, поради батькам, що спрямовані на розвиток та набуття соціального досвіду дітей середнього дошкільного віку.

Рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів, а також батьків.

Солонянський район

Азарова Наталія Михайлівна, завідувачка Новопокровського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Психолого-педагогічне проектування в роботі з дошкільниками (20 с.)

Автор пропонує Проект «Лабораторії народної медицини», в якому розкриваються форми організації пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку та форми активізації батьків у реалізації даного проекту.

Баралей Надія Григорівна, вихователька Привільнянського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Забезпечення емоційного і духовного комфорту та творчого саморозвитку дошкільника (23 с.)

У даному досвіді розкрито форми роботи з дошкільниками у різних сферах життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам» для повноцінної дитячої діяльності. Висвітлено шляхи реалізації завдань Базової програми розвитку дитини «Я у світі».

Шольдіна Алла Валеріївна, завідувачка Мопрівського дошкільного навчального закладу Солонянського району.

Національне виховання дошкільників. Зберігаємо та відроджуємо (49 с.)

В матеріалах досвіду розкривається сутність поєднання народних традицій і сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми. Досвід містить цікавий практичний матеріал із формування естетичних, культурних навичок вивчення пісенного та усного народного надбання українського народу через ознайомлення зі звичаями та обрядами.

Томаківський район

Лук’янчук Еріка Едвардівна, вихователь дошкільного навчального закладу «Казка» смт.Томаківка Томаківського району.

Дитина пізнає навколишній світ шляхом ознайомлення зі своїми правами (98 с.)

У досвіді представлено матеріали: про розвиток правових знань дитини, рекомендації щодо формування у дітей відповідальності перед суспільством і державою, модель системи роботи дошкільного закладу з правового виховання; розроблені етапи роботи з дошкільниками по правовому вихованню та формуванню в них правового світогляду; система методичної роботи ДНЗ з правового виховання дошкільників та їх батьків.

До практичної частини додано: розробки занять для різних груп; підбірка дидактичних ігор з правового виховання; надана літературно-правова скринька. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Царичанський район

Гаврилюк Валентина Григорівна, вихователь Царичанського дошкільного навчального закладу № 1 “Ромашка” Царичанського району.

Розвиток логіко-математичного мислення у дітей через дидактичну гру (23 с.)

Досвід роботи розкриває вплив дидактичної гри на розвиток логічного мислення у дітей під час занять та в повсякденному житті. Подані приклади розвивальних ігор переважно опосередкованого впливу на дитину по формуванню початкових форм абстрагування, узагальнення, умовисновків.

Розрахований на вихователів старших груп дошкільних закладів.

Погоріла Ельміра Альбертівна, інструктор з фізичного виховання Царичанського дошкільного навчального закладу №1 “Ромашка” Царичанського району.

Вплив нетрадиційних реабілітаційно-оздоровчих заходів на зміцнення здоров’я дітей (36 с.)

Досвід роботи розкриває шляхи зміцнення та відновлення здоров'я дітей дошкільного віку. Представлена палітра реабілітаційно-оздоровчих заходів: психоформула “Я здоровий!”, пальчикова, дихальна та інші види гімнастики, коригуючі вправи, самомасаж, стрейтчингові, фізкультурні ігрові вправи. Розрахований на інструкторів з фізичного виховання та вихователів дошкільних навчальних закладів.

Широківський район

Дубнюк Тетяна Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 4 «Берізка» смт.Широке Широківського району.

Правове виховання дітей дошкільного віку (30 с.)

У досвіді представлено матеріал розроблений для дітей старшого дошкільного віку: перспективне планування навчальної діяльності, тематичний підбір дидактичних ігор, вправ, казок, розв'язання життєвих ситуацій, які допоможуть формуванню у дошкільників первинних уявлень про права й свободи кожної людини та рекомендації і пам'ятки для батьків

Призначений для вихователів дошкільних закладів.

Початкова освіта

Дніпропетровськ

Обух Любов Іванівна, вчителька початкових класів СЗШ № 69 Індустріального району м. Дніпропетровська.

Розвиток операційного та комбінаторного мислення в рамках програми «Росток» (37 с.)

У збірці містяться матеріали (ігри, вправи, практичні завдання тощо), які допоможуть вчителеві активізувати навчальний процес, сприятимуть розвитку пізнавального інтересу, оперативного і комбінаторного мислення, пам’яті, уваги.

Призначено для вчителів, які працюють за програмою «Росток», проте певні завдання можуть бути використані і в класах, які навчаються за традиційною системою.

Вдовиченко Інна Іванівна, вчителька початкових класів СЗШ № 69Індустріального району м. Дніпропетровська.

Ранкові зустрічі (58 с.)

Цей збірник містить зразки ранкових зустрічей, якими починається кожний робочий день у класі за програмою «Крок за кроком». У вступній статті вчителька нагадує структуру ранкової зустрічі та підкреслює її значення в опануванні різноманітних соціальних і навчальних навичок, вихованні почуття колективізму, доброти, чуйності, доброзичливості, вміння висловлювати і відстоювати свої думки та прислухатися до інших.

Матеріали збірника можуть бути використані вчителями початкових класів під час ранкових зустрічей, свят, позакласних годин, а також уроків з курсу «Я і Україна», «Довкілля».

Ленчик Галина Володимирівна, вчителька початкових класів НВО №292 Кіровського району м. Дніпропетровська.

Розвиток творчого мислення молодших школярів у системі розвиваючого навчання Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова (110 с.)

У посібнику надано методичні рекомендації, зразки уроків та коментарі до них, вправи для розвитку мислення, творчої уяви учнів. Подані зразки дитячих робіт. Розкрито перевагу систем розвиваючого навчання в порівнянні з традиційною системою.

Матеріали посібника рекомендуються вчителям початкових класів для використання в практичній роботі.

м.Дніпродзержинськ

Байдак Ірина Борисівна, учитель початкових класів загальноосвітнього комплексу "Дошкільний заклад компенсуючого типу - середня школа з класами охорони та корекції зору" №22 м. Дніпродзержинська,

Чередниченко Олена Олександрівна, учитель початкових класів загальноосвітнього комплексу "Дошкільний заклад компенсуючого типу - середня школа з класами охорони та корекції зору" №22 м. Дніпродзержинська.

Впровадження інтерактивних технологій в організацію виховного процесу з метою формування і становлення морально-етичних якостей молодших школярів (30 с.)

Методичний комплекс, розроблений вчителями відповідно до авторських програм з етики.

В комплексі представлені матеріали з етики, які дають можливість вчителю у захоплюючій формі перевірити рівень сформованих компетентностей учнів з морально-етичного виховання.

Методичний комплекс розраховано на вчителів початкової школи.

Зайцева Зоя Валентинівна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Нова філософія оцінювання особистісних досягнень учнів з математики (с. 28)

Нова філософія оцінювання особистісних досягнень учні з математики представлена на засадах створення змістовної, значущої та цікавої з позиції загальних уявлень про навколишній світ системи математичних понять, дослідження і застосування математичних моделей світу.

Підсилення логічної, алгоритмічної та комбінаторної змістових ліній готують учнів до продуктивного засвоєння навчального матеріалу.

Графічна частина досвіду побудована на основі схем, таблиць, бліц-турнірів, кросвордів, завдяки яких учні оволодівають предметними компетенціями.

Досвід є своєрідним орієнтиром з питання реалізації гуманізації освіти, збагачення духовного потенціалу учнів.

Рекомендовано вчителям початкової школи.

Кирсань Олена Миколаївна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Розвиток усного мовлення першокласників (32 с.)

Представлений посібник розкриває систему роботи вчителя з розвитку усного мовлення першокласників. В роботі викладені основні педагогічні ідеї вчителя з розвитку мовлення учнів першого класу. Автор надає теоретичний аспект даного питання, програмові вимоги щодо розвитку усного мовлення, критерії оцінювання, моніторингові дослідження, оцінний лист розвитку усного мовлення, розробки уроки корекції.

Пропонована публікація базується на основі програми для середньої загальноосвітньої школи, Державного стандарту початкової освіти.

Супровідник допоможе вчителям перших класів розвивати комунікативну компетентність молодших школярів, їх мовленнєве зростання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Кирсань Олена Миколаївна, вчитель початкових класів академічного ліцею № 15 м. Дніпродзержинська.

Маршрутні листи та дорожні карти на уроках освітньої галузі «Мови та література», 2 клас (24 с.)

Пропонована публікація дозволить вчителям початкової школи реалізувати в педагогічній діяльності опанування учнями багатокомпонентного змісту освітньої галузі « Мови та література», сприяти усвідомленню учнями мовних понять та вмінь, розвивати предметні та життєві компетентності.

Посібник містить методичний супровід для вчителів, супровідник для учнів, маршрутні листи щодо проведення уроків української мови та читання у 2 класі.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Ковтун Тамара Пилипівна, вихователь групи продовженого дня середньої загальноосвітньої школи №9 м. Дніпродзержинська.

Розвиток молодшого школяра в процесі ігрової діяльності (32 с.)

Посібник призначений для вихователів групи продовженого дня, а також для вчителів молодших класів. Він містить набір виховних заходів для учнів 1-4 класів, які мають напрямок методик, заснованих на використанні ігрових моментів, що забезпечують необхідні емоційні умови для всебічного розвитку особистості. Колективні творчі справи – пізнавальні, художні, спортивні, суспільно-політичні, організаторські – це насамперед спільне повнокровне життя вихователів і дітей, які діють разом.

Колодонос Олена Миколаївна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 21 м. Дніпродзержинська.

Формування пізнавального інтересу молодших школярів.

У досвіді представлені уроки для учнів 1-го класу. З метою розвитку пізнавального інтересу на своїх уроках вчителька створює проблемні ситуації:

 • зіткнення учнів із суперечливими фактами;

 • показ помилок, до яких призводить незнання певної теми;

 • постановка перед молодшим школярем дослідницьких завдань;

 • спонукання учнів до узагальнення фактів;

 • спонукання учнів до аналізу фактів і явищ;

 • створення елементів дискусії;

 • створення умови, коли учні переконуються в недостатності своїх
  знань і відчувають потребу набути нових для того, щоб відповісти на
  поставлене запитання.

Рекомендовано учителям початкових класів.

Литвин Антоніна Іванівна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу № 13 м. Дніпродзержинська.

Використання методичних розробок «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання» в початкових класах (61 c.)

У досвіді представлені мовні розминки до теми «Вірші українських поетів» (3 клас), «Осінні примовлянки», збірник скоромовок, а також «Щоденник для запису досягнень в опануванні технікою читання учнів 1-4 класів», вправи, завдання, ігри для формування і розвитку швидкого і свідомого читання, які дозволяють забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з урахуванням розвитку кожної дитини.

Рекомендований вчителям початкових класів на уроках читання.

Любімцева Наталія Петрівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи №25 м. Дніпродзержинська.

Мереживо осінніх барв (30 с.)

У посібнику представлено статтю про звичаї українського народупов’язані з осінню, добірка сценаріїв, віршів, ігор, конкурсів до свят осіннього циклу, матеріали спостережень за природою, народні прикмети.

Цінним у досвіді є можливість використання його як на уроках, так і в позакласних заходах, спрямованих на всебічний розвиток особистості, залучення його до пізнання та шанування традицій українського народу.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Мельник Олена Геннадіївна, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи №36 м. Дніпродзержинська.

Використання інтерактивних методів навчання у школі І ступеня як напрямок розвитку інноваційної особистості (75 с.)

Запропоновані методичні матеріали розкривають інноваційні підходи до організації навчання у школі І ступеня. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Застосування цих методів допомагає виховувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших.

У збірці викладено й розкрито практичні рекомендації з організації навчальної діяльності учнів школи І ступеня з використанням інтерактивних педагогічних технологій у 1-4 класах.

Рекомендовано для вчителів початкових класів середніх загальноосвітніх шкіл.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів, середньої загальноосвітньої школи № 38 імені І.О. Секретнюка м. Дніпродзержинська.

Використання методичного матеріалу на уроках математики, читання, природознавства, української мови, праці у початковій школі (45 с.)

У досвіді представлено розробки та фрагменти уроків для учнів 1-4 класів. Матеріал являє собою тематичний комплексний підбір різнорівневих завдань, схем, кросвордів, тестових завдань і є мотивуючим матеріалом для вивчення нового та сприяє активізації учнів під час навчального процесу. Цінним у досвіді є можливість використання його як на різних етапах засвоєння знань так і в ході закріплення та повторення.

Рекомендовано учителям початкової школи.

Нетребко Надія Іванівна, учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 12 м. Дніпродзержинська.

Через рухову активність до здорового способу життя (14 с.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма співбесіди для студентів спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

  Документ
  Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю.
 5. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,

Другие похожие документы..