Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Курс предназначен для формирования у руководителей целостного понимания бизнеса, способности успешно управлять деятельностью организации, проводить из...полностью>>
'Документ'
Нижеследующие главы представляют собой в известной мере выполнение завещания. Не кто иной, как Карл Маркс собирался изложить результаты исследований ...полностью>>
'Документ'
Библиотечный каталог, традиционный и электронный, – это мегасемья. В нем живет множество семей авторов, которые пополняются, расширяются, появляются ...полностью>>
'Сценарий'
Ведущий. Добрый вечер дорогие ребята, коллеги, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тёти, братья сёстры наших ребят, добрые друзья нашей школы и, конеч...полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

Котарєва Ірина Іванівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Переорієнтація на нові принципи організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку через технологію «Психолого-педагогічного проектування» за БКДО, сфера «Культура», субсфера «Предметний світ» (120 с.)

У досвіді представлено планування за технологією «Психолого-педагогічного проектування за БКДО сфера «Культура», субсфера «Предметний світ».

Автор досвіду доводить, що саме технологія психолого – педагогічного проектування дає можливість розвинути творчу активність дітей, вміння досліджувати, самостійно шукати відповіді на питання, тому вихователь вважає за доцільне використовувати П3 в роботі зі своїми вихованцями.

Важливо, що діти навчилися не лише користуватися предметами, а й цінувати, берегти їх, поважати працю, вкладену людьми в їх виготовлення, орієнтуватися в правилах адекватної і безпечної поведінки у взаємодії з предметним світом. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Мельникова Віра Михайлівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування внутрішніх соціально-моральних інстанцій дошкільника (55 с.)

У досвіді представлено практичний матеріал щодо формування у дитини соціально-моральних навичок. Переорієнтація освітньо-виховного на позиції гуманізму сприяє розвитку інноваційної особистості дошкільника. Подані матеріали забезпечують здійснення планомірного розвитку у дітей морально-етичних інстанцій, правил етики, естетики. У досвіді використано матеріали зі спадщини В.О. Сухомлинського.

Новохрещена Ольга Володимирівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування дитячої субкультури через національно-патріотичне виховання (29 с.)

У досвіді обґрунтовані нові підходи до забезпечення формування у дошкільників основ національної самосвідомості через активні форми і методи навчання. Цікавим є дослідження по ознайомленню дітей дошкільного віку з традиціями українського народу через психолого-педагогічне проектування, блочно-тематичне планування.

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Наталія Андріївна, завідуюча комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Проектна культура в дошкільному навчальному закладі (45 с.)

Автор, маючи досконалі знання, навички роботи з кадрами та дітьми, обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також розробляє творчі підходи до вирішення проблеми здійснення освітньо-виховного процесу в ДНЗ на проектній основі.

Головна мета досвіду – створення нової сучасної злагодженої системи, що призводить до серйозних змін в ефективності навчально-виховного процесу. Саме за рахунок уведення в практику роботи ДНЗ системи проектування стало дійсно можливим виконання завдання: організація розвивальної педагогічної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Досвідом можуть скористатися керівники дитячих дошкільних закладів. В ньому вони знайдуть багато цікавого та корисного для практичного застосування.

Сбоєва Людмила Степанівна, вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 13 «Малятко» (ясел-садка) комбінованого типу корекційно-відновлювального спрямування м. Орджонікідзе.

Психолого-педагогічне проектування розвитку логіко-математичної компетентності у дітей з вадами мовлення старшого дошкільного віку (155 с.)

Одним із основних шляхів розв’язання поставленої проблеми є продумане використання психолого-педагогічного проектування через різні багатофункціональні форми організації навчально-виховної роботи, впровадження власного педагогічного досвіду з метою формування основ логіки та математики у дітей з особливими освітніми проблемами.

В досвіді роботи заслуговує на увагу різноплановість, варіативність, систематичність матеріалу для роботи з дітьми, батьками та педагогами.

Методично-практичний матеріал стане у пригоді педагогічним колективам спеціалізованих груп в організації практично-педагогічної інноваційної діяльності.

Сокол Галина Василівна, вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 5 «Червона Шапочка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Формування культури здоров'я дошкільників з особливими потребами шляхом використання сучасних корекційно-відновлювальних та здоров'єзберігаючих технологій (102 с.)

У досвіді відображено комплексний підхід до формування психічного та фізичного здоров'я вихованців, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Заслуговують на увагу перспективні плани роботи валеологічної студії «Абетка здоров'я» та батьківського клубу «Здоровий малюк», діагностична карта визначення рівня сформованості культури здоров'я вихованців з методикою проведення обстеження, практичний додаток для роботи з учасниками освітньо-виховного процесу щодо формування у дошкільників свідомого ставлення до життя, власного здоров'я, усвідомлення його пріоритету.

Рекомендовано вихователям дошкільних закладів, інструкторам лікувальної фізкультури.

Чмелівська Лідія Миколаївна, вихователь-методист Комунального дошкільного навчального закладу №16 «Берізка» (ясел-садка) «Центру розвитку дитини» м.Орджонікідзе.

Формування інноваційної особистості педагога.

У досвіді представлені матеріали міської майстерні гуманної педагогіки з проблеми: Застосування проектної технології в процесі організації краєзнавчої роботи з дошкільниками.

Зазначені форми роботи з даної проблеми сприяють підвищенню науково-теоретичної обізнаності педагогів у пріоритетних напрямках розвитку дошкільної ланки освіти в умовах модернізації, рівня професійної майстерності слухачів із опорою на їхній досвід використання проектної технології у роботі з дітьми; виробленню стійких педагогічних умінь здійснення гуманного особистісного підходу до дитини у напрямку формування інноваційної особистості.

Чумаченко Лілія Григорівна, музичний керівник Комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Педагогічні основи формування художньо-практичної творчої діяльності старшого дошкільника засобами музики, хореографії, театру (105 с.)

Досвід заслуговує уваги з точки зору накопичення та упорядкування матеріалу, в якому простежується тісний зв'язок освітньо-виховного процесу і системи роботи з дітьми та батьками. Робота містить цікавий практичний матеріал, як то: конспекти занять з різних видів діяльності, розробки сценаріїв свят, консультації, цікаві та оригінальні форми з дітьми та батьками. На заняттях діти грайливо, весело вчаться хореографічним та вокальним вмінням і навичкам, на заняттях гуртка розучують міні-спектаклі, вчаться володіти своїми емоціями, мімікою, жестами, тілом.

Цей практичний матеріал стане в пригоді музичним керівникам, які зацікавлені в ефективності формування у дітей художньо-практичної творчої діяльності.

м. Першотравенськ

Тельнова Лариса Миколаївна, завідуюча ДНЗ «Калинка», Трифонова Ольга Вікторівна, методист ДНЗ «Калинка» м. Першотравенска

Створення предметно-розвивального середовища в сучасному дошкільному закладі (51 с.)

Робота розкриває значення предметно-розвивального середовища, містить методичні рекомендації щодо практичного обладнання ігрових куточків (центрів, зон) з урахуванням сучасних вимог, містить фотоальбом із зображенням різноманітних куточків за видами діяльності (ігрова, художня, трудова, театралізована тощо).

Рекомендується для керівників, методистів та вихователів ДНЗ.

м. Синельникове

Адаменко Надія Валеріївна, музичний керівник дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Чарівне Сонечко (38 с.)

У досвіді запропоновано систему музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Цінним у досвіді є те, що передбачено ознайомлення дітей раннього віку з музичною грамотою засобами навчання грі на традиційних та нетрадиційних музичних інструментах.

Рекомендовано музичним керівникам дошкільних навчальних закладів/

Блошенко Олена Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового.

Планування пізнавальної діяльності у першій молодшій групі (20 с.)

У досвіді представлено планування пізнавальної діяльності для дітей першої молодшої групи. Розроблений проект надасть допомогу педагогам при плануванні навчально-виховного процесу.

Цінним у досвіді є підбірка авторських ігор, які допоможуть дітям оволодіти життєво необхідними вміннями, сприятимуть художньо-естетичному, мовленнєвому, пізнавальному та креативному розвитку малят.

Рекомендовано вихователям раннього дошкільного віку.

Блошенко Олена Іванівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового,

Лимар Ала Яківна, вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Малятки-зернятки, спритні рученятки (20 с.)

У досвіді представлено підбірка авторських дидактичних ігор для дітей раннього віку з пізнавального, мовленнєвого, емоційно-соціального, виховання здорового способу життя та фізичного, художньо-естетичного розвитку.

Ігри спрямовані на розвиток у дітей дрібної моторики рук, мовлення, пізнавальних процесів мислення, пам’яті, підібрані з урахуванням авторського дидактичного посібника «Чарівні дерева».

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Бикова Тетяна Володимирівна, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 4 м. Синельникового.

Соціалізація - навчання жити в суспільстві /методичний аспект (18 с.)

Творчий доробок представлений розробками з використання інноваційних технологій в організації роботи з педагогами ДНЗ.

Цінність досвіду в його інноваційному потенціалі – комбінаторному, як одного із способів створення умов для застосування педагогами методів активного навчання в роботі з дітьми як складової частини інноваційної технології, що стимулює до самостійної пізнавальної діяльності, створює умови для творчості, до педагогіки співробітництва.

Рекомендовано методистам дошкільних навчальних закладів.

Пискун Олена Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Створення оптимального середовища для розвитку пізнавальної сфери дітей 2 -3 року життя (20 с.)

У досвіді представлено методичні рекомендації по організації предметно-ігрового розвивального, належного мовного середовища, створення оптимальних умов екологічного розвитку у групі дітей 2 – 3 року життя.

Розроблені вимоги до організації пізнавальної діяльності, які мають забезпечити педагоги та батьки, щоб дитина раннього віку зростала компетентною.

Цінним у досвіді є спрямування педагогів на реалізацію завдання Базової програми „Я у Світі” по впровадженню нових форм і методів роботи, підходів до організації навчально-виховного процесу та у створенні предметно-розвивального середовища для забезпечення умов для повноцінного розвитку дошкільнят.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Савко Ольга Юріївна, вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Чарівний папір (20 с.)

До досвіду ввійшли теоретичні матеріали з історії виникнення витинанок, план гуртка, конспекти практичних занять з дітьми.

Матеріал спрямований на розвиток у дітей старшого дошкільного віку творчості, конструктивного мислення, рухової та зорової пам’яті, дрібної моторики рук, естетичного смаку, розвитку креативності.

Цінним у досвіді є можливість використання його вихователями початківцями в організації та плануванні гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Ушакова Людмила Григорівна, методист дошкільного навчального закладу № 5м. Синельникового.

З казкою подружиш – здоровим будеш (30 с.)

Дбаючи про реалізацію компетентнісного підходу, заявленого Базовою програмою „Я у Світі”, у досвіді представлено добірку авторських інтегрованих занять для дітей 5-6 років, зокрема зі сфери життєві „Я сам”, які активізують вже набуті дітьми знання та сприяють їх застосуванню на практиці, шляхом включення відповідних завдань до цікавих ігор.

Цінним у досвіді є можливість широко впроваджуючи в практику інтегровані заняття, забезпечувати цілісний комплексний розвиток малят, їхню життєву компетентність, передбачати їх психологічний супровід, змінювати процес взаємодії вихователів з дітьми.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

м. Тернівка

Уварова Людмила Йосипівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності (80 с.)

У досвіді представлено необхідний матеріал для формування у дітей гігієнічних навичок, основ здорового способу життя та норм безпечної поведінки.

Цінним у досвіді є використання сучасних нетрадиційних методів та прийомів, які формують у дітей розуміння того, що своє здоров’я, своє життя треба вміти берегти і захищати.

Рекомендовано вихователям груп раннього віку.

Ярусевич Олена Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування культури поведінки та моральних якостей у дошкільників за допомогою проблемних та педагогічних ситуацій (80 с.)

У досвіді подаються сучасні нетрадиційні методи та прийоми, які за допомогою створених педагогічних та проблемних ситуацій, в ігровій діяльності навчають дітей життєвій необхідності особистісно-орієнтованому спілкуванню, підвищенню культури поведінки, шляхетності у взаєминах з однолітками та дорослими.

Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Верхньодніпровський район

Акулова Наталія Олександрівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 2.

Співдружність дошкільного навчального закладу та родини – запорука гро­мадянського зростання дошкільнят (6 с.)

Досвід розкриває різноманітність форм та методів роботи з батьками, пропонується модель взаємодії дошкільного навчального закладу та родини. В досвіді представлено конспекти занять, консультації, анкети та поради батьками.

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Андрієнко Наталія Борисівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу №1,

Караул Любов Антонівна, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 1.

Світ чудес – вишиванки (8 с.)

Представлений досвід розкриває комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі з використанням народної творчості, спрямований на розвиток у дошкільників емоційної, морально-вольової, психічної сфери.

Досвід може використовуватися як педагогами ДНЗ, так і батьками.

Бражнік Олеся В’ячеславівна, вихователь фізичної культури Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспекти занять:

«Подорож до казки» (6 с.)

«Свято Чомусиків» (8 с.)

«Космічні пригоди» (8 с.)

«Путешествие по джунглям (4 с.)

Збірник конспектів занять, де вихователь фізичної культури розкриває механізм спонукання дошкільників до активної пізнавальної діяльності, закріплює знання дітей про космос, явища природи за допомогою нестандартних методів і прийомів, які використовують на занятті по фізичній культурі. Використовуючи нетрадиційну методику М.М.Єфименка, вихователь допомагає розкрити творчу особистість, уміння дітей фантазувати та знаходити вихід із надзвичайних ситуацій.

Розраховано на вихователів, вихователів фізичної культури.

Вавушко Галина Борисівна, вихователь Новомиколаївського дошкільного навчального закладу.

Екологічний проект «Життя тварин взимку». Субсфера «Природа планети Земля». (14с.)

Заняття уточнює та узагальнює знання дітей про умови та спосіб життя тварин взимку. Виховує любов до природи.

Розраховано на вихователів дошкільних груп.

Рекомендовано для вихователів та батьків.

Костюченко Лариса Миколаївна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Плюйко Людмила Іванівна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Стрижак Валентина Миколаївна, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу.

Сфера життєдіяльності Природа. Еколого-валеологічне виховання, тема «Учімося любити природу» (15 с.)

У даному посібнику представлені практичні природоохоронні заходи, широка пропаганда щодо охорони комах, матеріали містять практичні завдання та підібрані художні твори, спрямовані на реалізацію завдань сфери «Природа» базової Програми « Я у світі».

Рекомендовано вихователям дитячих дошкільних закладів.

Крайнік Ольга Михайлівна, вихователь-методист Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Перспективне планування роботи з валеології та безпеки життєдіяльності (6 с.)

Для усвідомленого ставлення до свого здоров’я дошкільникам необхідно засвоїти знання про свій організм, гігієнічні норми поведінки, праці, навчальної та ігрової діяльності, який вона вдосконалюватиме все життя. Цю роботу з дітьми можна планово і систематично проводити з дітьми, використовуючи даний посібник.

Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Шевкаленко Олена Володимирівна, музичний керівник Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8,

Чуприна Юлія Григорівна, вихователь естетичного циклу Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспект заняття «Навчаємось цікаво» (6 с.)

Комплексне бінарне заняття передбачає спонукання до творчої активності дошкільнят та творчої співпраці педагогів. Конспект розроблено за новою програмою розвитку дошкільників «Я у Світі», сфера «Культура», змістовна лінія «Світ мистецтва».

Розраховано на музичних керівників, вихователів, вихователів зображувальної діяльності.

Шмідт Віра Андріївна, завідуюча дошкільним навчальним закладом №8.

Досвід роботи ясла-садка по створенню системи виховання здорового способу життя та безпечної поведінки дошкільників (60 с.)

Даний посібник розкриває головні завдання науково-педагогічних принципів створення системи виховання безпечної поведінки дошкільників і має практичну спрямованість.

Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Дніпропетровський район

Гончар Тетяна Іванівна, логопед вищої категорії ДНЗ №6 «Червона Шапочка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Розвиток фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з мовленнєвими недоліками (корекційно-відновлювальна робота) (9 с.)

Головна мета посібника – створення умов для розвитку операцій слухової уваги та пам’яті, формуванні фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, фонематичних уявлень у дітей дошкільного віку з вадами мовлення. Пропонуються ігрові завдання для розвитку фонематичного аналізу.

Рекомендовано для логопедів, вихователів дитячих садків, батьків.

Волошко Оксана Петрівна, вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Узагальнений досвід нетрадиційних форм роботи з дітьми із зображувальної діяльності „Витівки фарби-чарівниці” (30 с.)

Для розвитку творчої уяви дошкільнят вихователь пропонує малювання різноманітними матеріалами та розважальними (нетрадиційними) техніками: пальцями, долонькою, квачиком, свічкою; гармонійно поєднує класику та сучасність, традиції та новаторство, універсальне та індивідуальне.

В роботі вміщено витяг з плану роботи вихователя і конспекти занять. Матеріал розрахований на вихователів дошкільних навчальних закладів.

Пуздря Тетяна Миколаївна, вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Формування моральних якостей патріотів малої батьківщини (25 с.)

Досвід вміщує матеріали з історії України і рідного міста, обереги та їх значення в житті українців, про народні традиції, обряди, свята. Розкриває особливості організації роботи педагогічного колективу щодо активізації цього напрямку роботи в дошкільному закладі.

Рекомендовано для використання вихователям дошкільних навчальних закладів.

Яцишина Луїза Михайлівна, завідуюча ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району,

Шевченко Олена Володимирівна, методист ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Як навчити дитину думати (70 с.)

Наш досвід роботи розкриває проблему використання основних методів ТРВЗ для креативного та інтелектуального розвитку дітей, допомагає вихователям добирати оптимальні технології та найбільш результативні методи для підвищення ефективності роботи з дітьми.

Свій досвід ми рекомендуємо використовувати педагогам дошкільних закладів в практичній роботі з дітьми.

Яцишина Луїза Михайлівна, завідуюча ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Літо – цемаленьке життя (8 с.)

Матеріали досвіду розкривають новітні підходи до створення оптимальної моделі оздоровчо-розвивальної роботи з дітьми в літній період на основі впровадження продуктивних та здоров’язберігаючих технологій.

Автор досвіду пропонує систему адміністративних заходів, науково-методичного супроводу, заходи для батьків та педагогів щодо проведення літнього оздоровлення дітей.

Шевченко Олена Володимирівна, практичний психолог, методист ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Подорож до Пісочної країни (32 с.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма співбесіди для студентів спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

  Документ
  Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю.
 5. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,

Другие похожие документы..