Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Законом Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства Росс...полностью>>
'Документ'
При рассмотрении вопросов темы теоретической части рекомендуется использовать данные конкретного предприятия или цифровой материал по теме (данные пу...полностью>>
'Документ'
Уральский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов образован приказом Министра мелиорации и водного хозя...полностью>>
'Документ'
Броварський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - заклад, уповноважений державою брати участь у реалізації державної політики ш...полностью>>

Зміст Дошкільна освіта

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У цьому досвіді розкривається необхідність виховання особистісних рис маленьких громадян через етнопедагогіку, а саме: ознайомлення із календарною обрядовістю, символи та обереги дому, фольклорне диво, легенди рідного краю, народні ремесла, традиції українського народу.

Також розглянуті основні методи та прийоми роботи з дітьми з цього питання: знайомство з рідним краєм, родинне виховання, духовне коріння українського народу, дослідницька діяльність, навчально-тематичне планування на рік, розваги, поради батькам.

Обуховська Наталля Єдуардівна, вчитель-дефектолог комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 263 м. Кривого Рогу.

Логоритміка в дитячому садку (44 с.)

До збірника увійшли ігри та конспекти занять з логоритміки для дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Запропоновані завдання допоможуть розвинути у дітей загальну, артикуляційну та дрібну моторику, мовлення, мовне дихання, почуття ритму та темпу, емоційність. Даний посібник пропонується логопедам, дефектологам, музичним керівникам та вихователям спеціалізованих груп.

Покотілова Тамара Степанівна, вихователь спецгрупи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 175 м. Кривого Рогу.

Школа добрих чарівників (55 с.)

Досвід розкриває систему роботи з екологічного виховання дітей дошкільного віку. Значну увагу приділено поведінковому та практичному аспектам ставлення дітей до природи. Сутність досвіду ґрунтується на залученні дітей до розмаїтої пізнавальної діяльності, пов'язаної з світом природи. Вихователем розроблена система роботи по екологічному вихованню, яка реалізується через різні види діяльності: спостереження. експериментування. фізкультурно-оздоровчу. зображувальну діяльність. З теми досвіду пропонуються конспекти занять, плани гурткової роботи, екологічні проекти. матеріали виставок дитячих робіт, дослідницька діяльність, фоторепортажі.

Пучкова Ніна Миколаївна, Коваленко Лідія Григорівна, вихователі навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 22 м. Кривого Рогу.

Дошкільник і природа (29 с.)

В практичному посібнику представлено конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку. Запропоновані методи і прийоми сприяють формуванню початкових екологічних знань, світорозуміння екологічно доцільної поведінки. В конспектах використані елементи технологій спрямованих на розвиток інноваційної особистості: інтерактивні технології, розвиваючого навчання, технології проектування.

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

Скалига Валентина Василівна, вчитель-логопед комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 33 м. Кривого Рогу.

Ігрові прийоми в корекційній роботі по автоматизації звуків з дітьми з загальним із загальним недорозвиненням мови (34 с.)

В досвіді роботи логопед розкриває шляхи, які забезпечують правильну вимову поставленого звуку в складах, словах, реченнях, вільній мові. В досвіді розкриваються основні методи та прийоми з питання, дана систематизація ігор, запропоновані конспекти занять з дітьми.

Суховецька Олена Михайлівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 62 м. Кривого Рогу.

Сходинками Василя Сухомлинського (45 с.)

До збірника увійшли твори В. Сухомлинського, які рекомендовано для читання дошкільникам та молодшим школярам. Твори В. Сухомлинського присвячено явищам живої і неживої природи, на морально етичні теми, у художній формі розкриваються азбучні моральні почуття, з яких починається виховання.

Кожна стежина цього збірника впевнено веде дитину в дорослий світ, спрямовані на глибоке, вдумливе, емоційне переживання. Вони щирі та проникливі, як уся діяльність великого педагога сучасності.

Даний збірник пропонується вихователям, вчителям початкових класів, батькам.

Агапова Наталя Володимирівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 88

Казкотерапія – духовний оберіг дитинства (45 с.)

У досвіді представлено завдання, шляхи використання казкотерапії в роботі з дітьми дошкільного віку, різні форми освітньо-виховної роботи, розроблено орієнтовне календарно-тематичне планування.

Матеріали досвіду можливо використовувати як методичний посібник, який є реальним помічником у процесі розвитку творчої особистості.

Бойко Ганна Леонідівна, вихователь комунального комбінованого дошкільного навчального закладу № 67.

Психолого-педагогічне проектування «Обереги моєї країни» (20 с.)

В методичному посібнику розкривається зміст діяльності вихователя і вихованців щодо виготовлення предметів українського побуту для участі в ярмарку. Представлено цикл інтегрованих занять, народні ігри, дидактичні, мовні ігри, дослідницька діяльність, театр природи «Життя дерев узимку», ярмарок рослин.

Пропонується для використання в роботі вихователя.

Миронова Лілія Володимирівна вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 116.

Формування базисних якостей особистості за ідеями спадщини В. Сухомлинського «Через красиве – до людяного» (95 с.)

В досвіді представлено систему духовно-морального виховання дітей старшого дошкільного віку, яка спрямована на формування базисних характеристик особистостей. Також розкрито концептуальні засади формування моральності та духовності дошкільнят. Представлено різноманітні форми роботи з дітьми та батьками.

Досвід рекомендується для впровадження вихователям дошкільних груп.

Чуб Наталя Геннадіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 116.

Психолого-педагогічне проектування як творчо-розвивальна технологія екологічної освіти дошкільнят (109 с.)

В досвіді роботи представлені проекти екологічних тем, форми роботи, які включають в себе етапи проектування, широкий спектр взаємодії з батьками. Запропонована цілісна система екологічного виховання, спрямована на забезпечення гарантованих досягнень формування компетентності дошкільника. Визначені шляхи оптимізації взаємодії дітей з природним довкіллям.

Гриненко Світлана Анатоліївна, вчитель дефектолог спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291 м. Кривого Рогу.

Додаткові спеціальні засоби усунення мовленнєвих вад у дітей з загальним недорозвиненням мовлення та порушенням психологічного розвитку (40 с.)

У досвіді представлений ускладнений та систематизований добір комплексів, які складаються з статичних, динамічних вправ та вправ для розвитку кінестетики, сили голосу, артикуляційної та дрібної моторики рук. Додатковий матеріал підпорядкований сферам життєдіяльності, тематиці лексичних тем на навчальний рік, відповідно вимог нової Базової програми «Я у Світі», та етапам постановки звуків у дітей з мовленнєвими вадами.

Цінним у досвіді є можливість його диференційованого використання спеціалістами та вихователями, у роботі з дітьми дошкільного віку під час фронтальних, індивідуально – підгрупових занять та у ході повторень вправ вдома з батьками.

Ковальова Тетяна Михайлівна, вихователь спеціальної групи спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291 м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні техніки зображення в корекційній роботі з дошкільниками із порушенням мовлення (26 с.)

У досвіді представлений матеріал, який має напрямок на розвиток сюжету малювання нетрадиційними техніками зображення, розроблений вихователем для дітей з вадами мовлення. Матеріал являє собою підбір різноманітних нетрадиційних технік зображення, які можна використовувати з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку, детальний опис технології малювання і необхідного для цього обладнання.

Цінними у досвіді є поетапність корекційно-педагогічної роботи з нетрадиційними техніками зображення, можливість використання їх як під час спеціально організованої образотворчої діяльності, так і в самостійній художній діяльності дітей. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів та батькам.

Сошенко Наталія Дмитрівна, вихователь-методист спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 291 м. Кривого Рогу.

Технологія попередження виникнення дисграфії у майбутніх школярів (27 с.)

У досвіді представлено методику особливостей підготовки до оволодінням письмом дітей дошкільного віку з порушеннями психічного та мовленнєвого розвитку.

Цінним у досвіді є розроблена комплексна діагностико-розвивальна система, яка спрямована на обстеження стану сформованості лінгвістичних здібностей дітей із порушенням психічного та мовленнєвого розвитку, визначення причин порушення навичок письма та підбору потрібних корекційних вправ і завдань.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів, логопедам, дефектологам, батькам.

Ченторог Надія Василівна, практичний психолог спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291м. Кривого Рогу.

Розвиток тактильно - кінестетичної чутливості, дрібної моторики та творчої уяви у дітей шляхом піскових ігор – вправ (20 с.)

У досвіді представлено комплекс піскових ігор – вправ розроблений практичним психологом для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Комплекс являє собою тематичний підбір ігрових занять з розвитку тактильно-кінестетичних відчуттів, візуалізації та рефлексії – бази для подальшого формування навичок позитивної комунікації.

Цей комплекс є перспективним в корекційній роботі з дітьми, які мають вади мови, дітьми з гіперактивністю, патологічними характерними діями, тіками та гіперкінезами.

Рекомендовано практичним психологам, педагогам, які працюють з дітьми з особливими потребами, батькам.

м.Вільногірськ

Антон'язова Олена Олексіївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Модернізація методів виховання (27 с.)

Досвід висвітлює ефективні методи і форми педагогічного впливу на дітей через співпрацю та порозуміння. Методичні розробки занять та форми роботи з батьками щодо виховання своєї малечі стануть методичним інструментарієм батьківського всеобучу.

Рекомендовано педагогічним працівникам дошкільних закладів та батькам.

Бойміструк Любов Петрівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Роль сім'ї у вихованні здорового способу життя дітей дошкільного віку (45 с.)

У досвіді висвітлюється проблема виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку та налагодження тісної співпраці дитячого закладу і сім'ї у формуванні культури здоров’я та забезпечені здорового способу життя.

Цінним у досвіді є розробки ефективних форм та заходів щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій у родинному вихованні.

Рекомендовано вихователям-методистам та педагогічним працівникам дошкільних закладів.

Бойміструк Любов Петрівна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Конкурс як сучасна форма підвищення педагогічної майстерності педагога (28 с.)

Збірка авторських розробок конкурсів професійної майстерності, які містять цікаві завдання як теоретичного, так і практичного змісту з вирішення сучасних проблем дошкільної освіти.

Рекомендовано вихователям-методистам дошкільних закладів.

Васильченко Раїса Леонідівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою (50 с.)

Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Венгура Марія Федорівна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Диво-дивне цей театр (30 с.)

В роботі надається короткий екскурс в історію виникнення театру, опис видів театру, які використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку для розвитку емоційно-ціннісної сфери та креативності.

Пропонуються сценарії театралізованих вистав, ескізи костюмів та декорацій до них.

Матеріал буде цікавий вихователям, музичним керівникам, батькам.

Васильченко Раїса Леонідівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою (50 с.)

Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.

Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Криворотько Марина Миколаївна, практичний психолог КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (20 с.)

У роботі розкрита характеристика змісту та основних компонентів готовності дітей до шкільного навчання.

Надані діагностичні матеріали: тести, анкети, вправи та конспекти корекційних занять з формування мотиваційної готовності, позитивного ставлення дітей до навчання в школі.

Матеріал може буде корисним практичним психологам дошкільної ланки освіти, вихователям.

Назаренко Ірина Іванівна, вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Заняття з розвитку мовлення за мотивами творів В.О.Сухомлинського. Розвиваємо зв’язне мовлення (51 с.)

Пропонована розробка містить у собі 36 занять з розвитку мовлення та грамоти з використанням творів В.О.Сухомлинського. Заняття підібрані за тематикою та розраховані на проведення раз на тиждень впродовж року.

Рекомендовано вихователям логопедичних груп та педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Анастасія Федорівна, вихователь фізичної культури КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Назустріч один одному (30 с.)

Робота висвітлює тему гармонізації дитячо-батьківських відносин засобами фізичної культури. Наведені різні форми роботи з родиною, рекомендації для батьків щодо організації фізичного виховання вдома, різні види сумісних занять, тренінгових вправ.

Робота розрахована на вихователів, батьків, вихователів фізичного виховання.

Сергієнко Ірина Дмирівна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування екологічної свідомості (20 с.)

Досвід роботи надає цікаві форми ознайомлення дітей з різноманітністю тварин і рослин у природі, особливості їхньої поведінки, будови та взаємозв’язку.

До роботи увійшли інтегровані заняття, вправи, сюжетно-дидактичні ігри, спрямовані на формування екологічної компетентності дошкільників, їх пізнавального інтересу, а також пошуково-дослідницька діяльність дітей.

Матеріал зацікавить вихователів, батьків.

Чернобривець Оксана Миколаївна, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Краєзнавство – перший крок у вихованні патріотичних почуттів (30 с.)

В роботі розкриті шляхи, методи, способи формування громадянської компетентності дітей дошкільного віку через ознайомлення з рідним містом, його історією, визначними місцями та видатними людьми.

Надана авторська розмальовка «Вільногірськ – мій рідний дім».

Матеріал буде цікавий вихователям, вихователям-методистам для використання у роботі зі старшими дошкільниками.

м.Жовті Води

Бєлова Тетяна Валеріївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №4 м. Жовті Води.

Формування та розвиток базових компентностей особистості (32 с.)

Творчий проект застосування інноваційних технологій щодо формування та розвитку базових компетентностей особистості.

Гусак Тетяна Анатоліївна, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 34 м. Жовті Води.

Інтерактивні технології формування життєвої компетентності особистості (38 с.)

Розкрито роль інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності дошкільника. Додається конспект тренінгу «У згоді зі Світом, у згоді з Собою».

м.Марганець

Білоцерківська Вікторія Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Розвиток креативних здібностей та виховання гармонійної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в корекційно-відновлювальній роботі у дітей з вадами зору (86 с.)

Досвід містить методичні та практичні рекомендації щодо корекційно-відновлювальної роботи в групах для дітей з вадами зору засобами образотворчого мистецтва. Особливої уваги заслуговують матеріали досвіду, направлені на розвиток сенсомоторики, кольоророзрізнення, дрібної моторики пальців рук, фіксації погляду, узгодження в роботі очей і рук. удосконалення координації рухів, точності виконання дій, мислення, фантазії. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, практичним психологам, тифлопедагогам, батькам.

Дорошенко Галина Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 18 м. Марганця.

Фізичне виховання дітей з використанням інноваційних технологій та елементів народознавства як складова у всебічному розвитку особистості дитини ( 60 с.)

Досвід розкриває багатопланову роботу з фізичного виховання як головного засобу формування освіченої, творчої особистості з міцним фізичним і психічним здоров’ям. Поряд з традиційними формами фізичного виховання пропонуються і нетрадиційні: лікувальна фізкультура, психогімнастика, психотренінг, дихальна та пальчикова гімнастика, прийоми самомасажу. Представлений матеріал з народознавства сприяє підвищенню рухової активності дітей. Рекомендовано вихователям, інструкторам з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, батькам.

Литвин Наталя Василівна, завідуюча дошкільного навчального закладу, Булах Ольга Леонідівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Активізація батьків до співпраці з педагогічним колективом на основі індивідуального та диференційованого підходів (50 с.)

Пріоритетним питанням досвіду є залучення батьків до активної співпраці з педагогічним колективом, пошуку шляхів взаєморозуміння, використання сучасних форм роботи з батьками. Розкрито систему роботи консультативного психолого-педагогічного пункту «Паросток» для батьків, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад. Заслуговують на увагу практичні матеріали досвіду, які складені згідно віку дітей та допоможуть у підготовці дітей до навчання у школі. Рекомендовано вихователям ДНЗ, практичним психологам, батькам.

Яцків Лариса Іванівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 5 м. Марганця.

Індивідуальність як унікальність кожної дитини (81 с.)

Подано теоретичний та практичний матеріал з проблеми забезпечення творчого розвитку особистості дітей дошкільного віку, навчання дитини мислити та діяти творчо. Містить матеріали гурткової роботи. В основі лежить ідея раннього виявлення та розвитку творчих здібностей кожної дитини через проблемно-пошукові завдання, вправи, розвиваючі ігри, ігрові тренінги на розвиток уяви, мислення. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

м. Орджонікідзе

Бовтько Тетяна Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 11 «Сонечко» (ясел-садка) комбінованого типу культурологічного спрямування м. Орджонікідзе.

Організація гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку як засіб формування культури праці (73 с.)

У досвіді роботи викладено сучасні підходи до організації гурткової роботи у ДНЗ.

Запропоновано систему інтеграції мистецьких видів діяльності в організацію дитячої праці. Розроблено модель роботи з дітьми у напрямку ранньої профорієнтації. Поглиблена робота в даному напрямку допоможе сформувати життєві компетенції дитини, зміцнить загальну культуру, сприятиме вихованню творчої індивідуальності, яка поважатиме національні традиції.

Матеріали пропонують нетрадиційні, цікаві форми роботи з дітьми. Додатки розкривають зміст і форми проведеної роботи, адресовані педагогам-дошкільникам.

Гаврильців Антоніна Василівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Збагачення словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов’язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам» (126с.).

В досвіді ґрунтовно висвітлена робота по збагаченню словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов'язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Підбірка дидактичних, рухливих ігор, потішок, віршів, інсценівок дозволяє збагатити словник дітей, мова набуває зв’язного характеру.

Значне місце у своєму досвіді вихователь відводить проблемі залучення родини до участі в навчально-виховному процесі.

Матеріалами досвіду можуть скористатися педагоги, батьки та всі, хто причетний до виховання дітей.

Забуга Юлія Степанівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток мовленнєвої компетентності дітей раннього віку засобами сенсорної діяльності (77 с.)

Маючи досконалі знання з питання формування комунікативно-мовленнєвої компетенції у дітей молодшого дошкільного віку, автор обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також творчо підходить до вирішення проблеми, шляхом комплексного підходу до формування розвиненого мовлення та лексичного збагачення дитини.

Автор досвіду доводить, що необхідно розпочинати формувати комунікативно-мовленнєву компетентність як можна раніше, використовуючи різноманітні форми та методи роботи з дітьми. Цей практичний матеріал може стати в пригоді вихователям груп дітей раннього віку, які зацікавлені в ефективності формування у дітей комунікативно-мовленнєвої компетенції.

Зернаєва Лариса Петрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Впровадження складників здоров’я сфери життєдіяльності «Я сам» БКДО(103 с.)

У досвіді представлено календарно-тематичне планування, підбірка інтегрованих конспектів занять та ранкових бесід з дітьми, практичний матеріал і консультації для батьків «Валеологічна скарбничка дидактичних ігор».

Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Колесник Ольга Миколаївна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток особистості дитини через збагачення сюжетно-рольових ігор національними, фольклорними та сучасними мотивами (141 с.)

Методичний посібник розкриває основи сюжетно-рольової гри, що є невід’ємною складовою дитинства.

Пропонуються цікаві розробки сюжетно-рольових ігор, перспективне планування, фольклорні ігри, конспекти занять « Школи спілкування», робота з батьківської громадою та педагогами.

Заслуговує на увагу моніторингове дослідження через використання різноманітних ігрових методів та прийомів моделювання емоційно збагачених ситуацій.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007

  Документ
  Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук.
 2. "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" Дошкільна освіта

  Документ
  "Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік"
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма співбесіди для студентів спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»

  Документ
  Реформаційні зміни в системі дошкільної освіти, надання їм державно-національної спрямованості, вимагають під психолого-педагогічної науки пошуку нових шляхів вдосконалення рівня підготовки фахівців дошкільного профілю.
 5. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,

Другие похожие документы..