Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Материальное стимулирование работников школы осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом об образовании, а также н...полностью>>
'Лекции'
Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки, которая располагает значительными природными ресурсами и опережает остальные страны региона по темпам ...полностью>>
'Практический семинар'
Преподавание турецкого языка в ВУЗах Дагестана началось в 1990 году, когда начали открываться дагестано-турецкие колледжи. В 1990-ых в Дагестане дейс...полностью>>
'Образовательная программа'
00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   0 440 34 ОГСЭ....полностью>>

Назва модуля: Основи картографічного моделювання

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

   1. Назва модуля: «Основи картографічного моделювання.».

   2. Код модуля: КГМ_6011_С01

   3. Тип модуля: обов’язковий

   4. Семестр: VI

   5. Обсяг модуля: Лекційні заняття - 32 год., практичні заняття – 16 год.

Всього аудиторних – 48 год. Самостійна робота – 96 год.

   1. Лектор:

Лектор: проф., д. т. н. Черняга П.Г.

Практичні заняття проводить: асист. Голубінка Ю.І.

   1. Результати навчання:

Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:

 • знати: теоретичні основи картографічного моделювання; класифікацію картографічних моделей; об’єкт і предмет картографічного моделювання; засоби картографічного моделювання; математико-картографічне моделювання та його сучасний рівень розвитку; геоінформаційне картографування і банки картографічних даних;

 • вміти використовувати математичні і картографічні моделі для створення різних видів карт.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • вища геодезія.

 • лінійна алгебра.

 • геодезія.

10. Зміст навчального модуля:

Методологічні основи картографічного моделювання. Поняття моделі і моделювання. Моделі в картографії, процес дослідження об’єктів реальної дійсності, системи моделей в картографічних дослідженнях. Класифікація картографічних моделей. Принципи і види картографічного моделювання. Загальне поняття об’єкта картографічного моделювання та основні напрями його досліджень. Предмет картографічного моделювання. Картографічна знакова система. Знакові системи тематичної картографії. Теоретичні та методичні основи проектування систем картографічних знаків. Способи зображення об’єктів. Математико-картографічне моделювання. Системне поєднання математичних і картографічних моделей для створення нових карт і розширення області їх застосування. Функції карти в математико-картографічному моделюванні. Функції математичних моделей і їх вплив на зміст, тип і вид створення карт. Сучасний рівень розвитку математико-картографічного моделювання. Геоінформаційне картографування у системі картографічних дисциплін. Суть, специфіка і види геоінформації. Банки картографічних даних. Основні напрямки загальнонаукового картографічного моделювання системи суспільство-природа в Україні. Основні завдання тематичного картографування. Загальнонаукове атласне картографування. Об’єкт та принципи проблемного картографування. Основні напрямки проблемного картографування.

11. Рекомендована література:

 • Васмут А.С., Бугаевский Л.М., Портнов А.М. Автоматизация и математические методы в картосоставлении. М.: Недра, 1991.– 392 с.

 • Козаченко Т.І., Пархоменко П.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: навчальний посібник. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999.– 328 с.

12. Форми та методи навчання: Денна форма навчання. Лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінюванняТривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.

14. Мова навчання: українська.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Юрія Федьковича «Затверджую» (10)

  Документ
  Робоча програма складена к.г.н., асистентом Дутчак С.В. на основі сучасних розробок з питань теорії та практики картографічного моделювання, узагальнених докторами географічних наук, провідними науковими співробітниками інституту
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс

Другие похожие документы..