Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Свидетельство об аккредитации №2064 от 22.06.2009г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования науки. Срок действия до 22.06.2014г. Л...полностью>>
'Документ'
Материя во Вселенной представлена темной энергией – 65-70 %, темной материей – 25 %, обычным барионным веществом – 5 %, на долю звезд приходится – 0,...полностью>>
'Лекция'
Первый час лекции будет посвящен теоретическому вопросу оценки качества моделей. Второй час лекции будет посвящен решению оптимизационных задач неболь...полностью>>
'Документ'
Мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома : №1 лот Жайдақбұлақ орталау мектебі ғимаратының жылу жүйесіне және шатырына ағымды жөндеу жұмысын мемлекетті...полностью>>

Українська педагогічна бібліографія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1996 рік

Покажчик літератури

Випуск 7

Київ – НПУ – 2000

ББК 91.9:74

УДК 01/37/

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип.7.– 197с.

Редакційна колегія:

Дмитренко П.В., кандидат педагогічних наук, доцент,

Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук професор,

Стеценко В.П., кандитат педагогічних наук, доцент,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, професор

Науковий консультант Л.П. Вовк, доктор

педагогічних наук, професор

Укладачі: Н.І.Тарасова,

Е.В. Татарчук, засл. працівник культури України

Комп’ютерний набір О.В. Пекур

© Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова, 2000

Від укладачів

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У шести попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1995 рр.

Випуск 7-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1996 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Обмежений об’єм покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. На відміну від попередніх даний випуск не включає відомостей про підручники для шкіл.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582-97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Закони України. Постанови Верховної Ради України

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. – 249 с.

 1. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”: Закон України від 23 берез. 1996 р. №100/96 ВР; Закон України “Про освіту”; Про порядок введення в дію Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”: Пост. від 23 берез. 1996 р. № 100а/96-ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на п’ятій сесії /16 січ. - 12 лип. 1996 р./. – К., 1996. – Ч.1. – С. 199-237; Освіта. – 1996. – 21 серп.; - С. 6 – 11.

 1. Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих закладів освіти: Пост. від 5 черв. 1996 р. № 226/96 - ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на п’ятій сесії /16 січ. - 12 лип. 1996 р./. – К., 1996. - Ч.2. – С. 72-73; Уряд. кур’єр. – 1996. – 13 черв.; Голос України. – 1996. – 12 черв. – С. 3.

Укази і розпорядження Президента України

 1. Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 1-4.

 1. Про Національну програму “Діти України”: Указ від 18 січ.1996 р. №63/96; Основні заходи щодо забезпечення виконання Програми; Національна програма “Діти України” //Зб. Указів Президента України.- 1996.- Вип.1.- С.58-96; Уряд. кур’єр. – 1996. – 21 січ. – С. 6.

 1. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ від 23 січ. 1996 р. № 77/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 1. – С. 112-113; Людина і праця. – 1996. – № 6. – С. 46-47; Освіта. – 1996. – 14 лют. – С. 1; Уряд. кур’єр. – 1996. – 25 січ. – С. 6.

 1. Про деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу національного: Указ від 29 квіт. 1996 р. № 304/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 2. – С. 75-76; Освіта. – 1996. – 15 трав. – С. 1; Уряд. кур’єр. – 1996. – 14 трав. – С. 11.

 1. Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні: Указ від 8 трав. 1996 р. № 322/96; Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 2. – С. 108-115; Освіта. – 1996. – 29 трав. – С. 3; Уряд. кур’єр. – 1996. – 16 трав. – С. 9.

 1. Про перейменування Острозького колегіуму: Указ від 5 черв. 1996 р. № 402/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 2. – С. 227.

 1. Про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України: Указ від 11 черв. 1996 р. № 410/96; Про Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України: Указ від 27 черв. 1996 р. № 483/96: Положення про Національний центр аерокосмічної освіти молоді України //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 2. – С. 238;342-347; Уряд. кур’єр. – 1996. – 13 черв. – С. 7; 25 лип. – С. 2.

 1. Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти: Указ від 12 черв. 1996 р. № 417/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – С. 244; Уряд. кур’єр. – 1996. – 15 черв. – С. 2.

 1. Про призначення М. Згуровського Міністром освіти України: Указ від 8 серп. 1996 р. № 676/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 3, ч. 1. – С. 193; Уряд. кур’єр. – 1996. – 10 серп. – С. 2.

 1. Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна – дітям”: Указ від 20 листоп. 1996 р. № 1104/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 4, ч. 1. – С. 262; Уряд. кур’єр. – 1996. – 23 листоп. – С. 2.

 1. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики: Указ від 4 груд. 1996 р. № 1164/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 4, ч. 2. – С. 89-90; Уряд. кур’єр. – 1996. – 12 груд. – С. 5.

 1.  Про надання Українській академії внутрішніх справ статусу національної: Указ від 20 груд. 1996 р. № 1257/96 //Зб. Указів Президента України. – 1996. – Вип. 4, ч. 2. – С. 208.

 1. Розпорядження Президента України “Про заходи щодо запобігання перепрофілюванню дошкільних і середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів” //Молодь і дозвілля: (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання). – К., 1996. – Вип. 2. – С. 12.

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про присвоєння імен видатних людей навчально-виховним закладам //ЗП Уряду України. – 1996. – №1. – С. 43; № 10. – С. 39; № 18. – С. 39.

 1. Про присвоєння імені Богдана Хмельницького Берестечківській загальноосвітній школі I-III ступенів: Пост. від 29 листоп. 1995 р. № 955 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 3. – С. 78.

 1. Про присвоєння імені Г.О.Готовчиця Брусилівській загальноосвітній школі I-III ступенів: Пост. від 29 листоп. 1995 р. № 956 //ЗП Уряду України. – 1996. - № 3. – С. 78.

 1. Про присвоєння імені С.І.Георгієвського Кримському медичному інституту: Пост. від 8 груд. 1995 р. № 988 //ЗП Уряду України. – 1996. -- № 4. – С. 13-14.

 1. Про створення Української державної академії водного господарства: Пост. від 14 груд. 1995 р. № 1005 //ЗП Уряду України. – 1996. - № 4. – С. 35.

 1.  Про створення Інституту змісту і методів навчання в м. Києві: Пост. від 27 груд. 1995 р. № 1047 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 4. – С. 57.

 1. Про створення Українського фінансово-економічного інституту: Пост. від 10 січ. 1996 р. № 30 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 5. – С. 22-23.

 1. Про організацію та проведення в Україні VII Міжнарожної біологічної олімпіади: Пост. від 12 січ. 1996 р. № 51 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 5. – С. 42-43; Освіта. – 1996. – 31 січ. – С. 2.

 1. Про затвердження Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України: Пост. від 12 січ. 1996 р. № 54; Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України //ЗП Уряду України. – 1996. – № 5. – 43-47.

 1. Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти: Пост. від 12 лют. 1996 р. № 200; Положення про Державну акредитаційну комісію; Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти; Положення про акредитацію вищих закладів освіти; Положення про атестацію професійно-технічних закладів освіти //ЗП Уряду України. – 1996. – № 7. – С. 55-70.

 1. Про створення Уманської сільськогосподарської академії: Пост. від 4 берез. 1996 р. № 275 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 8. – С. 42.

 1. Про присвоєння імені Назарія Яремчука Вижницькій загальноосвітній школі-інтернату I-II ступенів: Постанова КМ України від 4 берез. 1996 р. № 291 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 8. – С. 50-51.

 1. Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України: Пост. від 30 берез.1996 р. № 380 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 10. – С. 6-7.

 1. Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти: Пост. від 13 трав. 1996 р. № 498 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 11. – С. 67.

 1. Про Порядок прийому до вищих закладів освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Пост. від 16 трав. 1996 р. № 533; Порядок прийому до вищих закладів освіти на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління //ЗП Уряду України. – 1996. – № 12. – С. 12-17.

 1. Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми “Діти України” та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні: Пост. від 20 лип. 1996 р. № 767; Положення про міжвідомчу комісію з координації дій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Національної програми “Діти України” //ЗП Уряду України. – 1996.- №4.– С. 58-63.

 1. Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів: Пост. від 20 лип. 1996 р. № 775; Порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів //ЗП Уряду України. – 1996. – № 14. – С.75-87.

 1. Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Пост. від 22 серп. 1996 р. № 992; Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 16-27; Уряд. кур’єр. - 1996. – 10 жовт. – С. 8.

 1. Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Пост. від 22 серп. 1996 р. № 1004 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 30-32.

 1. Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах: Пост. від 31 серп. 1996 р. № 1031 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 43.

 1. Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із малозабезпечених сімей: Пост. від 31 серп. 1996 р. № 1032 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 44.

 1. Про створення Львівського державного аграрного університету: Пост. від 5 верес. 1996 р. № 1058 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 44.

 1. Про затвердження Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Пост. від 6 верес. 1996 р. № 1072; Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 58-63.

 2. Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти: Пост. від 5 верес. 1996 р. № 1074; Положення про державний вищий заклад освіти //ЗП Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 67-81.

 3. Про присвоєння імені В.О.Сухомлинського Українському колежу Дніпровського району м. Києва: Пост. від 23 верес. 1996 р. № 1151 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 18. – С. 39.

 4. Про створення Львівського державного медичного університету: Пост. від 17 жовт. 1996 р. № 1262 //ЗП Уряду України. – 1996. – № 19. – С. 4.

Нормативні акти Міністерства освіти України

 1. Про затвердження інструкції про організацію та діяльність гімназії: Наказ від 20 лип. 1995 р. № 217; Інструкція про організацію та діяльність гімназії; Інструкція про організацію та діяльність ліцею //ІЗ МО України. – 1996. – № 1-2. – С.49-64.

 1. Про затвердження Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів: Наказ від 1 листоп. 1995 р. № 307; Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів; Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів //ІЗ МО України. – 1996. – № 14. – С. 2-15.

 1. Про затвердження Положення про золоту медаль “За особливі успіхи у навчанні” та про срібну медаль “За успіхи у навчанні”: Наказ від 19 січ. 1996 р. № 12; Положення про золоту медаль “За особливі успіхи у навчанні” та про срібну медаль “За успіхи у навчанні” //ІЗ МО України. – 1996. – № 8. – С. 16-19.

 1. Про затвердження Положення про Похвальний лист “За відмінні успіхи у навчанні” та Похвальну грамоту “За успіхи у вивченні окремих предметів”: Наказ від 6 лют. 1996 р. № 38; Положення про Похвальний лист “За відмінні успіхи у навчанні” та Похвальну грамоту “За успіхи у вивченні окремих предметів” //ІЗ МО України. – 1996. – № 8. – С. 19-20.

 1. Про затвердження Інструкції про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми: Наказ від 19 черв. 1996 р. № 217; Інструкція про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми //ІЗ МО України. – 1996. – № 17-18. – С. 31-48.

 1. Про вивчення нової Конституції України у закладах освіти: Наказ МО України від 12 серп. 1996 р. № 269 //Почат. школа. – 1996. – № 10. – С. 4.

 1. Про організаційно-педагогічне керівництво та науково-методичне забезпечення діяльності Малої академії наук України: Наказ від 9 верес. 1996 р. № 295 //ІЗ МО України. – 1996. – № 22. – С. 9-1

 1. Про невідкладні заходи щодо поліпшення функціонування професійно-технічних навчальних закладів: Рішення колегії від 13 груд. 1995 р. № 12/1-5; Невідкладні заходи щодо поліпшення функціонування професійно-технічних навчальних закладів //ІЗ МО України. – 1996. – № 8. – С. 11-16.

 1. Про концептуальні засади гуманітарної освіти в України /вища школа/: Рішення колегії від 27 груд. 1995 р. № 13/4-8; Концептуальні засади гуманітарної освіти в України /вища школа/ //ІЗ МО України. – 1996. – № 6. – С. 2-13.

 1. Про концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти: Рішення колегії від 28 лют. 1996 р. №2/4-8; Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти //ІЗ МО України. – 1996. – № 13. – С. 2-15.

 1. Про стан і перспективи розвитку державної підтримки дітей з психофізичними вадами: Рішення колегії від 22 трав. 1996 р. №8/2-7 //ІЗ МО України. – 1996. – № 20. – С. 3-14.

 1. Про концепцію державного стандарту загальної середньої освіти та проект Базового навчального плану загальноосвітньої школи: Рішення колегії від 22 трав. 1996 р. № 8/3-6: Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в Україні //ІЗ МО України. – 1996. – № 17-18. – С. 2-18.

 1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” в 1995/96 навчальному році: Рішення колегії від 22 трав. 1996 р. № 8/5-6 //ІЗ МО України. – 1996. – № 15. – С.30-32.

 1. Про Концепцію становлення мережі середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості: Рішення колегії від 26 черв. 1996 р. № 9/5-4; Концепція становлення мережі середніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості //ІЗ МО України. – 1996. – № 17-18. – С. 48-64.

 1. Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1996/97 навчальний рік: Повідомл. від 13 трав. 1996 р. № 1/9-201 //ІЗ МО України. – 1996. – № 11. – С. 28-29.

 1. Про навчальні плани спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з фізичними та психічними вадами розвитку на 1996/97 навчальний рік: Повідомл. від 11 черв. 1996 р. № 1/9-248 //ІЗ МО України. – 1996. – № 14. – С. 29-30.

 1. Положення про огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання у навчально-виховних закладах //ІЗ МО України. – 1996. – № 7. – С. 27-29.

 1. Положення про організацію роботи з розвитку слухового сприймання мови і формування вимови у школах для глухих і школах для дітей із зниженим слухом //ІЗ МО України. – 1996. – № 16. – С. 3-7.

 1. Цільова комплексна програма “Соціально-психологічна допомога і реабілітація осіб з вадами фізичного і психічного розвитку”: Затв. колегією МО України від 22 трав. 1996 р. № 8/2-7 //ІЗ МО України. – 1996. – № 20. – С. 15-30.

 1. Критерії та вимоги до ліцензування позашкільних закладів освіти на здійснення освітньої діяльності: Затв. колегією МО України від 17 черв. 1996 р. //ІЗ МО України. – 1996. – № 22. – С. 20-31.

Стратегія розвитку освіти України

 1. Бабак В.П. Освіта в Україні //Проблеми освіти. – К., 1996. – Вип. 5. – С. 3-9.

 1. Бачинський П.П. Пошуки шляхів утілення концепції гуманізації освіти //Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 57-61. – Бібліогр.: 17 назв.

 1. Волков О. Реформування освіти: європейський аспект //Шлях освіти. – 1996.– №1.– С.2-4.

 1. Волченкова Г.М., Киричок В.А., Проскура О.В. Міжнародна програма “Крок за кроком” у системі освіти України //Почат. шк. – 1996. - № 11. – С. 51-53.

 1. Гнатюк В. Відчути причетність до розбудови держави: Концепція національної школи і шляхи її реалізації //Рідна шк. – 1996. – № 10. – С. 7-9.

 1. Горобець Ю. Освіта в незалежній Україні та її майбутнє //Кур’єр ЮНЕСКО. – 1996. – черв. – С. 34.

 1. Гош О. Освіта без світогляду сліпа //Освіта. – 1996. – 21 лют. – С. 1.

 1. Зайчук В. Виховувати наукову еліту: (Освіта XXI століття) //Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 18-20.

 1. Зязюн І.А. Гуманістична освіта порятує Україну //Трибуна. – 1996. – № 3/4. – С. 22-23.

 1. Зязюн І.А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії: (Філософія освіти) //ПостМетодика. – 1996. – № 4. – С. 11-13.

 1. Зязюн І. Філософські проекції освіти й освітніх технологій //Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 4-9.

 1. Івашов С.Ф. Системний аналіз у пошуку та розв’язанні найгостріших соціально-економічних проблем освіти України //Нові технології навчання. – 1996. – Вип. 16. – С. 29-35.

 1. Клепко С.Ф. У пошуках філософії постметодики: (Філософія освіти) //ПостМетодика. – 1996. – № 4. – С. 17-21.

 1. Клімова Г.П. Освіта і цивілізація. – Х.: Право, 1996. – 127 с.

 1. Концепція державного стандарту загальної середньої освіти України //Освіта України. – 1996. – № 3. – С. 4-5.

 1. Концепція навчання державної мови в школах України /Авт. О.Біляєв, Л.Скуратівський, Л.Симоненкова, Г.Шелехова //Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 16-21.

 1. Концепція національного виховання //Освіта. – 1996. – 7 серп. – С. 2-8.

 1. Концепція сучасного українського виховання: Проект /Львівська обл. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Г.Ващенка //Освіта. – 1996. – 18 верес. – С. 4-5.

 1. Концепція формування світогляду громадянина України: Проект /Авт. Ю.Руденко //Освіта. – 1996. – 20 листоп. – С. 8-9.

 1. Концепція шкільної математичної освіти: Проект /Авт. М.І. Бурда, З.І. Слєпкань, Г.М. Литвиненко //Освіта. – 1996. – 31 лип. – С. 2-4.

 1. Курило В. Освіта і [Луганський] регіон //Освіта на Луганщині. – 1996. – № 1. – С. 4-5.

 1. Кучма Л. Україна є. Україна – буде!: Доп.Президента України Л.Кучми на урочистих зборах з нагоди 5-ї річниці незалежності України 23 серпня 1996 р. //Уряд. кур’єр. – 1996. – 29 серп. – С. 3-6.

 1. Лосюк П. Інформатизація освіти: Сучас. стан і перспективи //Гуцульська шк. – 1996. – №1. – С. 7.

 1. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: Навч. посіб. – К.: “Магістр - S”, 1996. – 265 с.

 1. Мирошниченко Н.П. Контуры нового просвещения: Формирование культурно-познавательного пространства детства //Педагогические технологии и психическая культура. – Донецк, 1996. – № 1. – С. 24-38.

 1. Моргун В.Ф. Інтеграція і диференціація освіти: особистісний та технологічний аспекти //ПостМетодика. – 1996. – № 4. – С. 41-45. – Бібліогр.: с. 45

 1. Никитин А.А. Организационные проблемы гуманизации образования //Актуальні проблеми педагогіки і психології. – Д., 1996. – Т. 1. – С. 88-89.

 1. Ничкало Н.Г. Філософія сучасної освіти //Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 49-57.

 1. Овдієнко Л.Н. Гуманізація освіти як передумова формування політичної культури //Наукові студії з політичної психології: Матеріали 38 наук. сесії Наук.-практ. центру політичної психології. –К., 1996. – Вип. 2 – С. 12-19.

 1. Пирожков С.І. Молодь у стратегії людського розвитку України //Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-13 жовт. 1995 р. – К.: А.Л.Д., 1996. – С. 27-29.

 1. Погрібний А. …То й мудрість би була своя: (Проблеми нац. освіти в Україні) //Дніпро. – 1996. – № 1-2. – С. 7-13.

 1. Пунько Б.М. Щодо розвитку української науки й освіти в нових економічних умовах //Проблеми освіти. – К., 1996. – Вип. 6. – С. 14-24.

 1. Региональная концепция международного образования //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях . – 1996. – № 1. – С. 21-22.

 1. Савченко О.”Від людини освіченої – до людини культури”: Ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів //Рідна шк. – 1996. – № 5-6. – С. 2-4.

 1. Савченко О. “Діти України” – турбота держави //Освіта України. – 1996. – № 8. – С. 1, 4.

 1. Савченко О. Цілі й цінності реформування сучасної школи //Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 20-23.

 1. Сенгстек Дж. Дистанционное обучение – новая тенденция в системе образования //Компьютеры + Программы. – 1996. - № 4. – С. 62-63.

 1. Статут центрів розвою національної освіти в Україні //Освіта. – 1996. – 14 серп.

 1. Социология образования //Социология. Наука об обществе: Учеб. пособие /Под ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. – Х.,1996. – С. 541-559.

 1. Стельмахович М. Школа і педагогіка в умовах становлення Української Держави //Рідна шк. – 1996. – № 5-6. – С. 5-8.

 1. Талапканич М.І., Химинець В.В. Деякі фактори, які визначають стан і впливають на розвиток освіти //Проблеми післядипломної освіти: Всеукр. наук. –практ. конф. – Ужгород, 1996. – С.30-33.

 1. Тимчик А. Українознавство в системі освіти Києва //Дивослово. – 1996. – № 7. – С.17-19.

 1. Усатенко Т. Новітнє українознавство: традиції народу, категорії нації, наукові виміри: (В гуманітаризації освіти) //Дивослово. – 1996. – № 12. – С. 17-20.

 1. Фахова освіта в Україні та її трансформація в умовах переходу до ринкових відносин / В.І.Куценко, О.А.Кириченко, В.В.Нежєнцев, В.П.Погребняк, А.Д.Ятченко.-Х.: Акта, 1996.-160с.

 1. Філіпчук Г.Г. Політологія у сфері української освіти //Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 27-34.

107а. Філіпчук Г. Розвиток освіти в багатонаціональних регіонах /АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Чернівці: Прут, 1996. – 128 с.

 1. Філіпчук Г. Філософсько-соціологічні аспекти реформування освіти в Україні //Шлях освіти. – 1996. – № 2. – С. 2-7.

 1. Філософія як складова сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. ст. / Редкол.: Г.І. Волинка, Ю.О.Федів, І.П.Стогній, Т.І.Білобровко. – К., УДПУ, 1996. – 94 с.

 1. Шинкарук В. Культура й освіта: світоглядні аспекти //Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 9-15.

 1. Шульга Н.А. Нормы образовательных прав национальных меньшинств в международно-правовых документах: Русское образование на Украине //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях – 1996. – № 3. – С. 1-4.

Див. також: 52, 54, 56.

Організація і управління системою освіти в Україні

 1. Биков В.Ю., Руденко В.Д. Системи управління інформаційними базами даних в освіті: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: ІЗМН, 1996. – 287 с.

 1. Зайченко О. Проблеми розбудови національної освіти в районі: (Ватутінський р-н м. Києва) //Рідна шк. – 1996. – № 10. – С. 2-6.

 1. Згуровський М.З. Виступ на сесії Загальних зборів НАН України //Вісн. НАН України. – 1996. – № 7-8. – С. 39-41.

 1. Згуровський М. Кризу в освіті можна подолати тільки на державному рівні //Освіта України. – 1996. – № 15. – С. 1-2.

 1. Згуровський М. “Ми готові взяти на себе координуючу роль”: (Проблема дитинства в Україні) //Дошк. виховання. – 1996. – № 9. – С. 6-7.

 1. Згуровський М. “…Отже залишається іще шукати шляхи економії…” :(Слухання у Верховній Раді України про стан освіти) //Освіта. – 1996. – 11 груд. – С. 2-3.

 1. Іванова О. Працюємо на майбутнє Держави: (Проблеми управління) //Рідна шк. – 1996. – № 9. – С. 51-54.

 1. Лігоцький А.О. Організаційно-педагогічна система освіти: пошук і здобутки: Навч.-метод. посіб. /Укр. акад. внутр. справ. – К., 1996. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-38.

 1. Нижник Н., Ільясов Р. Проблеми удосконалення управління народною освітою в Україні //Вісн. Укр. акад. упр. при Президентові України. – 1996. – № 3. – С. 28-44.

 1. Огнев’юк В., Радчук В. Управління освітою в Україні: аспектний аналіз теорії і практики //Світло. – 1996. – № 2. – С. 18-22.

 1. Погребняк А. Ця нелегка просвітницька справа: (Взаємодія між неурядовими просвітницькими організаціями та державними структурами в період переходу до ринкової економіки) //Трибуна. – 1996. – № 1-2. – С. 30-31.

 1. Ярмаченко М. Деякі методологічні питання управління системою освіти в Україні //Шляхи освіти. – 1996. – № 1. – С. 15-17.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..