Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Главного редактора редакции радио Астраханского Федерального Государственного унитарного предприятия «Астраханская государственная телевизионная и рад...полностью>>
'Документ'
Современный мировой политический процесс характеризуется двумя ведущими тенденциями: глобализацией и информатизацией, базовой основой которых выступа...полностью>>
'Литература'
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, чт...полностью>>
'Документ'
Путь в эзотерику проходит по-разному. Одни заканчивают всевозможные школы, курсы, вступают в секты и проходят инициации в магические кланы и ордена. ...полностью>>

Заєць Світлана Сергіївна кандидат педагогічних наук, доцент Результати навчання: Урезультаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні засади соціальної роботи у сфері закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Правові засади соціальної роботи в Україні

 2. Код модуля: СПІП_8_3.2.21_1,5

 3. Тип модуля: вибірковий

 4. Семестр: 2

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, практичних занять – 6, лабораторних занять– 4)

 6. Лектор: Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні засади соціальної роботи у сфері законодавчої політики держави, міжнародні законодавчі традиції розвитку соціальної роботи, систему правового забезпечення соціальної роботи в Україні; форми і методи забезпечення правових послуг у соціальній роботі; правову базу діяльності соціальних служб для молоді; правові засади соціальної роботи з людьми похилого віку; складові правового законодавства щодо соціального захисту інвалідів; правові засади пільгової політики; соціально-правові засади соціальної роботи з громадянами груп ризику;

уміти: аналізувати українські та міжнародні законодавчі нормативно-правові акти, що визначають основи державної політики стосовно соціального захисту та підтримки незахищених верств населення; орієнтуватися та користуватися основними положеннями вітчизняного законодавства, що визначають соціальні аспекти політико-правового регулювання соціальної роботи в Україні; користуватися інструментами соціальної політики; аналізувати нормативні документи у роботі з певними категоріями громадян та в окремих випадках соціальної роботи; використовувати основну та додаткову літературу для аналізу соціальних проблем.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: соціальна робота в Україні, сучасні технології соціально-педагогічної діяльності

 3. Зміст модуля:

Соціальна робота у сфері законодавчої політики держави. Міжнародна законодавча традиція розвитку соціальної роботи. Система правового забезпечення соціальної роботи в Україні. Форми і методи забезпечення правових послугу соціальній роботі. Правова база діяльності соціальних служб для молоді. Правові засади соціальної роботи з людьми похилого віку. Складові правового законодавства щодо соціального захисту інвалідів. Правові засади пільгової політики. Соціально-правові засади соціальної роботи з громадянами груп ризику

 1. Рекомендована література:

 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / Загальна редакція А.Й. Капської. – К., 2002. – С. 33 – 41.

 2. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. – К.: ІМЦ „Дебати”, 2003. – 412 с.

 3. Словник термінів соціальної педагогіки та соціальної роботи / Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посібник, – К.: ІЗМН, 1997. – С. 112 – 133.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

13. Методи та критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%): усне опитування, модульний контроль, самостійна робота, індивідуальне навчально-дослідне завдання

 • Підсумковий контроль(20%, залік): тестування

14. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3 Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

  Документ
  Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу"
 2. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін Матеріали Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції з міжнародною участю

  Документ
  Нові соціально-економічні реалії сучасного національного ринку праці вимагають необхідного кадрового забезпечення як першочергової умови його ефективного функціонування та подальшої інтеграції з європейськими структурами, адаптованими
 4. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..